Strategia szpitala

648 visualizações

Publicada em

Strategia Szpitala UWM

0 comentários
0 gostaram
Estatísticas
Notas
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
648
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
2
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
3
Comentários
0
Gostaram
0
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

Strategia szpitala

 1. 1. DYREKTOR Lek. stom. Leszek Dudziński Szpital Uniwersytecki z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie
 2. 2. <ul><li>Liczba łóżek szpitalnych - 138 </li></ul><ul><li>Obszary działalności medycznej: </li></ul><ul><li>Kliniki i oddziały szpitalne </li></ul><ul><li>Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej </li></ul><ul><li>Poradnie specjalistyczne </li></ul>Informacje o placówce
 3. 3. Liczba pacjentów hospitalizowanych w 2010 roku ( ogółem ) – 4178 w tym: <ul><li>1. ODDZIAŁ KLINICZNY CHIRURGII OGÓLNEJ I MAŁOINWAZYJNEJ – 1286 </li></ul><ul><li>2. KLINIKA NEUROCHIRURGII – 480 </li></ul><ul><li>3. ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGII </li></ul><ul><li>I CHIRURGII SZCZĘKOWO – TWARZOWEJ – 770 </li></ul><ul><li>4. ODDZIAŁ KLINICZNY NEUROLOGII – 476 </li></ul><ul><li>5. ODDZIAŁ DERMATOLOGII – 193 </li></ul><ul><li>6. KLINIKA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH GASTROENTEROLOGII </li></ul><ul><li>I HEPATOLOGII – 957 </li></ul><ul><li>7. OIOM - 16 </li></ul>
 4. 4. Liczba osób zatrudnionych Stan na 28.02.2011 r. <ul><li>na umowę o pracę – 222 osoby </li></ul><ul><li>w ramach umów cywilno – prawnych – 65 umów kontraktowych </li></ul>
 5. 5. Nowe kierunki rozwoju <ul><li>Klinika Rehabilitacji </li></ul><ul><li>Klinika Dermatologii </li></ul><ul><li>Klinika Otolaryngologii, Chirurgii Szczękowej, Czaszkowo – Twarzowej i Rekonstrukcyjnej </li></ul><ul><li>Poradnia Neurologiczna /Leczenia padaczki, SM, Parkinsona/ </li></ul>
 6. 6. cd. Nowe kierunki rozwoju <ul><li>Poradnia Ortopedyczna </li></ul><ul><li>Poradnia Chirurgii Ręki, Barku i Kolana </li></ul><ul><li>Poradnia Medycyny Tropikalnej i Podróży </li></ul><ul><li>Poradnia Leczenia Kolagenoz </li></ul>
 7. 7. Przyszłość! Medycyna regeneracyjna Zastosowanie komórek macierzystych Działalność naukowa Komórka macierzysta
 8. 8. Projekt Ustawy z dnia …….. o działalności leczniczej Art. 6 pkt 6 i 7 <ul><li>6. Uczelnia medyczna może utworzyć i prowadzić podmiot leczniczy w formie spółki kapitałowej. </li></ul><ul><li>7. W spółce kapitałowej określonej w ust. 6 wykonującej działalność leczniczą, o której mowa w art. 3 ust. 2 pkt. 2, wartość nominalna udziałów albo akcji należących łącznie do uczelni medycznej nie może stanowić mniej niż 51 % kapitału zakładowego spółki. Udziały albo akcje w tych spółkach poza uczelniami medycznymi mogą posiadać wyłącznie Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego oraz jednoosobowe spółki Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa . </li></ul>
 9. 9. Uchwała Nr 1/2011 Rady Społecznej Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 11.02.2011 r. <ul><li>w sprawie wyrażenia opinii o Strategii długoterminowego rozwoju Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ UWM zakładającej przekształcenie w spółkę kapitałową </li></ul><ul><li>§ 1. </li></ul><ul><li>Rada Społeczna Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje założenia Strategii długoterminowego rozwoju Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ UWM w Olsztynie, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały i rozpoczęcie współpracy ze szpitalami zmierzającej docelowo do utworzenia spółki kapitałowej na zasadach zawartych w projekcie ustawy o działalności leczniczej . </li></ul><ul><li>§ 2. </li></ul><ul><li>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia </li></ul><ul><li>Sekretarz Rady Społecznej Przewodniczący Rady </li></ul><ul><li>Społecznej </li></ul><ul><li>prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski prof. dr hab. Mariusz Majewski </li></ul>
 10. 23. Cyberknife IGSRS (Image Guided Stereotactic Radiosurgery System)
 11. 26. MIĘDZYNARODOWE CENTRUM NEUROREHABILITACJI I LECZENIA ŚPIĄCZKI
 12. 27. Dziękuję za uwagę

×