O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Acceptable expression

419 visualizações

Publicada em

Acceptable expression as zero degree (norm) in communication with positive results

  • Seja o primeiro a comentar

Acceptable expression

  1. 1. Приемливостта като нулева степен ("норма") на успешното изразяване Конференция „Актуални проблеми на съвременната лингвистика” Посветена на 80-годишнината на проф. Ст. Димитрова 05—06 септември 2015 г., София, ИБЕ (БАН) Борислав Георгиев (НБУ) http://bogeo.net
  2. 2. Приемливо изразяване, подходящо изразяване, уместно изразяване • Приемлив – Който може да бъде приет, с който човек може да се съгласи; фокусът е върху получателя, върху „другия“ в комуникацията, преобладаваща е конативната функция на езика – емпатия в комуникацията. • Подходящ –Който подхожда, удобен е, отговаря на определени изисквания, за определена цел; фокусът е върху отправителя; преобладаваща е експресивната функция на езика. • Уместен – Който приляга за даден момент, място или случай; удобен, подходящ; фокусът е върху езиковия и извънезиковия контекст; преобладаваща е метаезиковата функция. Борислав Георгиев (НБУ) http://bogeo.net
  3. 3. Комуникационна емпатия • Под „комуникационна емпатия (или „емпатия в комуникацията“)“ разбирам „да метафоризираш“ (да пренесеш) себе си в Другия, да се впишеш – доколкото това е възможно, в неговата когнитивна, етична, идеологическа и естетическа система, да прецениш какво знае/не знае; какво за него е „добро“ и какво – „лошо“; в какво вярва и в какво не вярва; какво харесва/не харесва и по този начин да се стремиш към успешна или положителна комуникация с него, вкл. и словесна. Борислав Георгиев (НБУ) http://bogeo.net
  4. 4. Успешност, неуспешност и приемливост Felicity, infelicity, & acceptability Неуспешност Приемливост Успешност Приемливо = нито успешно, нито неуспешно осъществена комуникация; нулата от 7-степенната скала на семантичния диференциал на Osgood. Условия за успешност (Felicities Conditions) на перформативното изказване: ИЗВЪНезикови по своя характер. Борислав Георгиев (НБУ) http://bogeo.net
  5. 5. Теза • Съществува и едно „нулево равнище“ на резултатност на комуникацията, което създава у хората идеята за норма, по отношение на която отчитаме дали дадена езикова изява е била успешна/неуспешна. Знак, че една езикова изява е приемлива – без непременно и да е успешна, е случаят, в който тя не поражда възражения или „първосигнална“ реакция на отричане. Ако приемливата езикова изява получи одобрение и изпълни предназначението си – тогава тя е била не само приемлива, но и успешна. Борислав Георгиев (НБУ) http://bogeo.net
  6. 6. Приемливост и инфраструктурни функции на езика • Приемливост и фатична функция на езика • Приемливост и метаезикова функция на езика Борислав Георгиев (НБУ) http://bogeo.net
  7. 7. Казусът „Балкани“ срещу „Югоизточна Европа“ • „Балкани“ е като „Скандинавия“, но с отрицателен знак – „не-Скандинавия“; • Голсуърти във „Форсайтови“: „гостуваше някаква балканска певица“ • „Българският“ убиец във From Russia with love носи името „Криленчу“?!? • Франсоа Митеран: „Балканизация на Европа“ (следТриест са Балканите) • Отказ на Хърватия, Словения и Гърция да бъдат определяни като „Балкани“. • Ново, ПРИЕМЛИВО (за света) наименование на региона – Югоизточна Европа (наименование без исторически, политически и културни конотации). Борислав Георгиев (НБУ) http://bogeo.net
  8. 8. Заключение • Условията за успешност в изразяването по своята природа са проява на вторичните моделиращи системи (ритуали, обреди, конвенции, процедури и т.н.). • Условията за приемливост са чисто езикови, свързани с фонетиката, граматиката, семантиката и прагматиката на езика. Борислав Георгиев (НБУ) http://bogeo.net
  9. 9. •Благодаря за вниманието  •Доц. д-р Борислав Георгиев •bgueorguiev@nbu.bg Борислав Георгиев (НБУ) http://bogeo.net

×