O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Acceptable expression

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Textual cohesion
Textual cohesion
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 9 Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Mais de New Bulgarian University (20)

Anúncio

Acceptable expression

  1. 1. Приемливостта като нулева степен ("норма") на успешното изразяване Конференция „Актуални проблеми на съвременната лингвистика” Посветена на 80-годишнината на проф. Ст. Димитрова 05—06 септември 2015 г., София, ИБЕ (БАН) Борислав Георгиев (НБУ) http://bogeo.net
  2. 2. Приемливо изразяване, подходящо изразяване, уместно изразяване • Приемлив – Който може да бъде приет, с който човек може да се съгласи; фокусът е върху получателя, върху „другия“ в комуникацията, преобладаваща е конативната функция на езика – емпатия в комуникацията. • Подходящ –Който подхожда, удобен е, отговаря на определени изисквания, за определена цел; фокусът е върху отправителя; преобладаваща е експресивната функция на езика. • Уместен – Който приляга за даден момент, място или случай; удобен, подходящ; фокусът е върху езиковия и извънезиковия контекст; преобладаваща е метаезиковата функция. Борислав Георгиев (НБУ) http://bogeo.net
  3. 3. Комуникационна емпатия • Под „комуникационна емпатия (или „емпатия в комуникацията“)“ разбирам „да метафоризираш“ (да пренесеш) себе си в Другия, да се впишеш – доколкото това е възможно, в неговата когнитивна, етична, идеологическа и естетическа система, да прецениш какво знае/не знае; какво за него е „добро“ и какво – „лошо“; в какво вярва и в какво не вярва; какво харесва/не харесва и по този начин да се стремиш към успешна или положителна комуникация с него, вкл. и словесна. Борислав Георгиев (НБУ) http://bogeo.net
  4. 4. Успешност, неуспешност и приемливост Felicity, infelicity, & acceptability Неуспешност Приемливост Успешност Приемливо = нито успешно, нито неуспешно осъществена комуникация; нулата от 7-степенната скала на семантичния диференциал на Osgood. Условия за успешност (Felicities Conditions) на перформативното изказване: ИЗВЪНезикови по своя характер. Борислав Георгиев (НБУ) http://bogeo.net
  5. 5. Теза • Съществува и едно „нулево равнище“ на резултатност на комуникацията, което създава у хората идеята за норма, по отношение на която отчитаме дали дадена езикова изява е била успешна/неуспешна. Знак, че една езикова изява е приемлива – без непременно и да е успешна, е случаят, в който тя не поражда възражения или „първосигнална“ реакция на отричане. Ако приемливата езикова изява получи одобрение и изпълни предназначението си – тогава тя е била не само приемлива, но и успешна. Борислав Георгиев (НБУ) http://bogeo.net
  6. 6. Приемливост и инфраструктурни функции на езика • Приемливост и фатична функция на езика • Приемливост и метаезикова функция на езика Борислав Георгиев (НБУ) http://bogeo.net
  7. 7. Казусът „Балкани“ срещу „Югоизточна Европа“ • „Балкани“ е като „Скандинавия“, но с отрицателен знак – „не-Скандинавия“; • Голсуърти във „Форсайтови“: „гостуваше някаква балканска певица“ • „Българският“ убиец във From Russia with love носи името „Криленчу“?!? • Франсоа Митеран: „Балканизация на Европа“ (следТриест са Балканите) • Отказ на Хърватия, Словения и Гърция да бъдат определяни като „Балкани“. • Ново, ПРИЕМЛИВО (за света) наименование на региона – Югоизточна Европа (наименование без исторически, политически и културни конотации). Борислав Георгиев (НБУ) http://bogeo.net
  8. 8. Заключение • Условията за успешност в изразяването по своята природа са проява на вторичните моделиращи системи (ритуали, обреди, конвенции, процедури и т.н.). • Условията за приемливост са чисто езикови, свързани с фонетиката, граматиката, семантиката и прагматиката на езика. Борислав Георгиев (НБУ) http://bogeo.net
  9. 9. •Благодаря за вниманието  •Доц. д-р Борислав Георгиев •bgueorguiev@nbu.bg Борислав Георгиев (НБУ) http://bogeo.net

×