O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Pedijatrija udzbenik za studente medicine

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
I POGLAVLJE 
PRAVILA U KOMUNIKACIJI 
SA DETETOM I NJEGOVIM 
RODITELJIMA 
ANAMNEZA U PEDIJATRIJI 
OSNOVNI PRINCIPI KLINIČKO...
Pedijatrija ne podrazumeva samo tradiocionalni model dijagno-stikovanja 
i lečenja bolesnika, već i brigu o zdravlju, napr...
Specifična klinička situacija diktira koji će podaci biti traženi i 
na koji način. Tokom prenatalne posete lekar treba da...
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir