Boletín de información #ambiental Novembro 2012

546 visualizações

Publicada em

0 comentários
0 gostaram
Estatísticas
Notas
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
546
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
2
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
1
Comentários
0
Gostaram
0
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

Boletín de información #ambiental Novembro 2012

 1. 1. NOVEMBRO 2012CONTIDONormativa 1Convocatorias Axudas e subvencións 9 Bolsas 14 Premios 14 Cursos 16 Seminarios 16 Xornadas 17 Congresos 17 Feiras 18 Outras actividades 18Novidades bibliográficas Monografía 20 Recursos electrónicos 20
 2. 2. ORGANISMO: Consellería do Medio Rural e do Mar Normativa Outras comunidadesCAZA, PESCA E MARISQUEO DECRETO 233/2012, DO 23 DE OUTUBRO, DOOutras comunidades GOBERNO DE ARAGÓN, DE MODIFICACIÓN DO DECRETO 84/2010, DO 11 DE MAIO, DORESOLUCIÓN DO 16 DE NOVEMBRO DE 2012, GOBERNO DE ARAGÓN, POLO QUE SEDA CONSELLERÍA DE AGROGANDARÍA E ESTABLECE O MARCO ORGANIZATIVO PARA ARECURSOS AUTÓCTONOS, POLA QUE SE APLICACIÓN EN ARAGÓN DA LEI 45/2007, DOMODIFICA E SE CORRIXEN ERROS DA 13 DE DECEMBRO, PARA ORESOLUCIÓN DO 19 DE OUTUBRO DE 2012, DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE NO MEDIOPOLA QUE SE APROBAN AS NORMAS PARA O RURAL. (BOA, LUNS, 5 DE NOVEMBRO DO 2012,EXERCICIO DA PESCA EN AUGAS Nº 215, PÁX. 22654)CONTINENTAIS DO PRINCIPADO DE ASTURIAS. http://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idnCAMPAÑA 2013. (BOPA, XOVES, 29 DE =8514NOVEMBRO DO 2012, Nº 227, PÁX. 1) ÁMBITO: Comunidade autónomahttp://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idn ORGANISMO: Outras administracións=8584ÁMBITO: Comunidade autónomaORGANISMO: Outras administracións LEI 13/2012, DO 20 DE NOVEMBRO, DE MEDIDAS URXENTES PARA A ACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MATERIA DE INDUSTRIA EORDE FYM/1015/2012, DO 26 DE NOVEMBRO, ENERXÍA, NOVAS TECNOLOXÍAS, RESIDUOS,POLA QUE SE ESTABLECE A NORMATIVA AUGAS, OUTRAS ACTIVIDADES E MEDIDASANUAL DE PESCA DA COMUNIDADE DE TRIBUTARIAS. (BOCAIB, XOVES, 29 DECASTILLA Y LEÓN PARA O ANO 2013. (BOC Y NOVEMBRO DO 2012, Nº 53, PÁX. 10458)L., XOVES, 29 DE NOVEMBRO DO 2012, Nº 230, http://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idnPÁX. 71008) =8585http://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idn ÁMBITO: Comunidade autónoma=8586 ORGANISMO: Outras administraciónsÁMBITO: Comunidade autónomaORGANISMO: Outras administracións Unión europeaMEDIO AMBIENTE XERAL DECISIÓN DE EXECUCIÓN DA COMISIÓN DO 6 DE NOVEMBRO DE 2012 SOBRE A CONCESIÓNGalicia DE EXCEPCIÓNS AO DISPOSTO NO REGULAMENTO (UE) Nº 691/2011 DORESOLUCIÓN DO 6 DE NOVEMBRO DE 2012 PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO,POLA QUE SE DECLARA DE INTERESE RELATIVO ÁS CONTAS ECONÓMICASGALEGO E SE ORDENA A INSCRICIÓN NO EUROPEAS AMBIENTAIS, NO QUE RESPECTAREXISTRO DE FUNDACIÓNS DE INTERESE AO REINO DE ESPAÑA, A REPÚBLICAGALEGO DA FUNDACIÓN DESARROLLO FRANCESA, A REPÚBLICA DE CHIPRE, APRODUCTO ECOLÓGICO DE GALICIA. (DOG, REPÚBLICA DE MALTA, A REPÚBLICA DEMÉRCORES, 14 DE NOVEMBRO DO 2012, Nº 217, AUSTRIA E A REPÚBLICA DEPÁX. 42750) POLONIA(2012/691/UE). (DOUE, XOVES, 8 DE NOVEMBRO DO 2012, Nº 308, PÁX. 23)http://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idn http://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idn=8539ÁMBITO: Comunidade autónoma =8518 ÁMBITO: Unión europea NOVEMBRO 2012 1
 3. 3. ORGANISMO: Outras administracións NOVEMBRO DO 2012, Nº 309, PÁX. 20) http://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idn =8521DECISIÓN DO COMITÉ MIXTO DO EEE Nº ÁMBITO: Unión europea136/2012 DO 13 DE XULLO DE 2012 POLA QUE ORGANISMO: Outras administraciónsSE MODIFICA O ANEXO XX (MEDIO AMBIENTE)DO ACORDO EEE. (DOUE, XOVES, 8 DENOVEMBRO DO 2012, Nº 309, PÁX. 17) RESIDUOShttp://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idn=8519 EstatalÁMBITO: Unión europeaORGANISMO: Outras administracións REAL DECRETO 1528/2012, DO 8 DE NOVEMBRO, POLO QUE SE ESTABLECEN AS NORMAS APLICABLES AOS SUBPRODUTOSDECISIÓN DO COMITÉ MIXTO DO EEE Nº ANIMAIS E OS PRODUTOS DERIVADOS NON150/2012 DO 13 DE XULLO DE 2012 POLA QUE DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO. (BOE,SE MODIFICA O ANEXO XX (MEDIO AMBIENTE) SÁBADO, 17 DE NOVEMBRO DO 2012, Nº 277,DO ACORDO EEE. (DOUE, XOVES, 8 DE PÁX. 80199)NOVEMBRO DO 2012, Nº 309, PÁX. 35) http://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idnhttp://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idn =8551=8522 ÁMBITO: EstatalÁMBITO: Unión europea ORGANISMO: Outras administraciónsORGANISMO: Outras administracións Unión europeaDECISIÓN DO COMITÉ MIXTO DO EEE Nº152/2012 DO 26 DE XULLO DE 2012 POLA QUE REGULAMENTO (UE) Nº 1063/2012 DASE MODIFICA O ANEXO XX (MEDIO AMBIENTE) COMISIÓN DO 13 DE NOVEMBRO DE 2012 QUEDO ACORDO EEE. (DOUE, XOVES, 8 DE MODIFICA O REGULAMENTO (UE) Nº 142/2011,NOVEMBRO DO 2012, Nº 309, PÁX. 38) POLO QUE SE ESTABLECEN AS DISPOSICIÓNShttp://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idn DE APLICACIÓN DO REGULAMENTO (CE) Nº 1069/2009 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO=8523 CONSELLO POLO QUE SE ESTABLECEN ASÁMBITO: Unión europea NORMAS SANITARIOS APLICABLES AOSORGANISMO: Outras administracións SUBPRODUTOS ANIMAIS E OS PRODUTOS DERIVADOS NON DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO, E A DIRECTIVA 97/78/CE DODECISIÓN DO COMITÉ MIXTO DO EEE Nº CONSELLO EN CANTO A DETERMINADAS137/2012 DO 13 DE XULLO DE 2012 POLA QUE MOSTRAS E UNIDADES EXENTAS DOSSE MODIFICA O ANEXO XX (MEDIO AMBIENTE) CONTROIS VETERINARIOS NA FRONTEIRA ENDO ACORDO EEE. (DOUE, XOVES, 8 DE VIRTUDE DESTA. (DOUE, MÉRCORES, 14 DENOVEMBRO DO 2012, Nº 309, PÁX. 18) NOVEMBRO DO 2012, Nº 314, PÁX. 5)http://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idn http://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idn=8520 =8541ÁMBITO: Unión europea ÁMBITO: Unión europeaORGANISMO: Outras administracións ORGANISMO: Outras administraciónsDECISIÓN DO COMITÉ MIXTO DO EEE Nº REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) Nº138/2012 DO 13 DE XULLO DE 2012 POLA QUE 1097/2012 DA COMISIÓN DO 23 DE NOVEMBROSE MODIFICA O ANEXO XX (MEDIO AMBIENTE) DE 2012 QUE MODIFICA O REGULAMENTO (UE)DO ACORDO EEE. (DOUE, XOVES, 8 DE Nº 142/2011, POLO QUE SE ESTABLECEN AS 2 NOVEMBRO 2012
 4. 4. DISPOSICIÓNS DE APLICACIÓN DO DE VILAGARCÍA DE AROUSA. (DOG,REGULAMENTO (CE) Nº 1069/2009 DO MÉRCORES, 7 DE NOVEMBRO DO 2012, Nº 212,PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO, PÁX. 41766)POLO QUE SE ESTABLECEN AS NORMAS http://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idnSANITARIAS APLICABLES AOS SUBPRODUTOS =8515ANIMAIS E OS PRODUTOS DERIVADOS NON ÁMBITO: Comunidade autónomaDESTINADOS AO CONSUMO HUMANO, E A ORGANISMO: Consellería de Economía e IndustriaDIRECTIVA 97/78/CE DO CONSELLO EN CANTOA DETERMINADAS MOSTRAS E UNIDADESEXENTAS DOS CONTROIS VETERINARIOS NA RESOLUCIÓN DO 18 DE OUTUBRO DE 2012, DAFRONTEIRA EN VIRTUDE DESTA, NO QUE SE DIRECCIÓN XERAL DE COMERCIO, POLA QUEREFIRE AO ENVÍO DE SUBPRODUTOS ANIMAIS SE DÁ PUBLICIDADE Á DECLARACIÓN DEE PRODUTOS DERIVADOS ENTRE ESTADOS IMPACTO AMBIENTAL DO 19 DE SETEMBRO DEMEMBROS. (DOUE, SÁBADO, 24 DE NOVEMBRO 2012, FORMULADA POLA SECRETARÍA XERALDO 2012, Nº 326, PÁX. 3) DE CALIDADE E AVALIACIÓN AMBIENTAL, DOhttp://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idn PROXECTO DE INSTALACIÓN DUN=8568 ESTABLECEMENTO COMERCIAL COLECTIVO,ÁMBITO: Unión europea DENOMINADO CENTRO COMERCIAL E DEORGANISMO: Outras administracións LECER BANDEIRA, NO CONCELLO DE VIGO (PONTEVEDRA), PROMOVIDO POR INVERSIONES ABUÍN 2, S.L. (DOG, MARTES, 20AUGAS DE NOVEMBRO DO 2012, Nº 221, PÁX. 43624) http://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idnEstatal =8555 ÁMBITO: Comunidade autónomaRESOLUCIÓN DO 13 DE NOVEMBRO DE 2012, ORGANISMO: Consellería de Economía e IndustriaDA SECRETARÍA DE ESTADO DE MEDIOAMBIENTE, POLA QUE SE PUBLICA O ACORDODO CONSELLO DE MINISTROS DO 2 DE ECOAUDITORÍAS/ECOETIQUETADONOVEMBRO DE 2012, POLO QUE SE APROBANOS OBXECTIVOS AMBIENTAIS DAS Unión europeaESTRATEXIAS MARIÑAS ESPAÑOLAS. (BOE,MARTES, 27 DE NOVEMBRO DO 2012, Nº 285, DECISIÓN DA COMISIÓN DO 14 DE NOVEMBROPÁX. 82340) DE 2012 POLA QUE SE ESTABLECEN OShttp://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idn CRITERIOS ECOLÓXICOS PARA A CONCESIÓN=8573 DA ETIQUETA ECOLÓXICA DA UE AOSÁMBITO: Estatal DETERXENTES PARA LAVALOUZASORGANISMO: Outras administracións AUTOMÁTICAS DE USO INDUSTRIAL E INSTITUCIONAL (2012/720/UE). (DOUE, SÁBADO, 24 DE NOVEMBRO DO 2012, Nº 326, PÁX. 25)AVALIACIÓN DE IMPACTO, EFECTO, http://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idnINCIDENCIA AMBIENTAL =8569 ÁMBITO: Unión europeaGalicia ORGANISMO: Outras administraciónsRESOLUCIÓN DO 31 DE OUTUBRO DE 2012POLO QUE SE FAI PÚBLICA A DECLARACIÓN DECISIÓN DA COMISIÓN DO 14 DE NOVEMBRODE IMPACTO AMBIENTAL, FORMULADA POLA DE 2012 POLA QUE SE ESTABLECEN OSSECRETARÍA XERAL DE CALIDADE E CRITERIOS ECOLÓXICOS PARA A CONCESIÓNAVALIACIÓN AMBIENTAL, RELATIVA ÁS DA ETIQUETA ECOLÓXICA DA UE AOSINSTALACIÓNS DE ALMACENAMENTO DETERXENTES PARA ROUPA DE USOLOXÍSTICO DE FINSA-FORESA, NO CONCELLO INDUSTRIAL E INSTITUCIONAL. (2012/721/UE). NOVEMBRO 2012 3
 5. 5. (DOUE, SÁBADO, 24 DE NOVEMBRO DO 2012, FINS CIENTÍFICOS (NOTIFICADA CO NÚMERONº 326, PÁX. 38) C(2012) 8064)(TEXTO PERTINENTE PARA OShttp://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idn EFECTOS DO EEE) (2012/707/UE). (DOCE, SÁBADO, 17 DE NOVEMBRO DO 2012, Nº 320,=8570 PÁX. 33)ÁMBITO: Unión europeaORGANISMO: Outras administracións http://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idn =8553 ÁMBITO: Unión europeaORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA/RÉXIME ORGANISMO: Outras administraciónsCOMPETENCIALOutras comunidades RUÍDODECRETO 212/2012, DO 16 DE OUTUBRO, POLO Outras comunidadesQUE SE REGULAN AS ENTIDADES DECOLABORACIÓN AMBIENTAL E SE CREA O DECRETO 213/2012, DO 16 DE OUTUBRO, DEREXISTRO DE ENTIDADES DE COLABORACIÓN CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DA COMUNIDADEAMBIENTAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DO AUTÓNOMA DO PAÍS VASCO. (BOPV, VENRES,PAÍS VASCO. (BOPV, MÉRCORES, 21 DE 16 DE NOVEMBRO DO 2012, Nº 222)NOVEMBRO DO 2012, Nº 225, PÁX. 5126) http://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idnhttp://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idn =8549=8562 ÁMBITO: Comunidade autónomaÁMBITO: Comunidade autónoma ORGANISMO: Outras administraciónsORGANISMO: Outras administracións Unión europeaPROTECCIÓN DA FAUNA E DA FLORA REGULAMENTO Nº 41 DA COMISIÓNOutras comunidades ECONÓMICA DAS NACIÓNS UNIDAS PARA EUROPA (CEPE): PRESCRICIÓNS UNIFORMESORDE 22/2012, DE 13 DE NOVEMBRO, DA RELATIVAS Á HOMOLOGACIÓN DECONSELLERIA DE INFRAESTRUTURAS, MOTOCICLETAS POLO QUE RESPECTA AOTERRITORIO E MEDIO AMBIENTE, POLA QUE RUÍDO. ( DOUE, MÉRCORES, 14 DE NOVEMBROSE PUBLICA O CATÁLOGO DE ÁRBORES DO 2012, Nº 317, PÁX. 1)MONUMENTAIS E SINGULARES DA COMUNITAT http://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idnVALENCIANA. (DOGV, VENRES, 23 DE =8544NOVEMBRO DO 2012, Nº 6909, PÁX. 33999) ÁMBITO: Unión europeahttp://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idn ORGANISMO: Outras administracións=8567ÁMBITO: Comunidade autónomaORGANISMO: Outras administracións CONTAMINACIÓN EstatalUnión europea EMENDAS AO ANEXO III DO CONVENIO DEDECISIÓN DE EXECUCIÓN DA COMISIÓN DO 14 ROTTERDAM PARA A APLICACIÓN DODE NOVEMBRO DE 2012 POLA QUE SE PROCEDEMENTO DE CONSENTIMENTOESTABLECE UN FORMATO COMÚN PARA A FUNDAMENTADO PREVIO APLICABLE APRESENTACIÓN DA INFORMACIÓN PREVISTA CERTOS PRAGUICIDAS E PRODUTOSNA DIRECTIVA 2010/63/UE DO PARLAMENTO QUÍMICOS PERIGOSOS OBXECTO DEEUROPEO E DO CONSELLO, RELATIVA Á COMERCIO INTERNACIONAL, ADOPTADAS ENPROTECCIÓN DOS ANIMAIS UTILIZADOS PARA XENEBRA O 24 DE XUÑO DE 2011. (BOE, 4 NOVEMBRO 2012
 6. 6. MARTES, 13 DE NOVEMBRO DO 2012, Nº 273, ORGANISMO: Outras administraciónsPÁX. 79123)http://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idn PROTECCIÓN RADIOLÓXICA=8538ÁMBITO: Unión europea Unión europeaORGANISMO: Outras administracións DECISIÓN DO CONSELLO DO 13 DE NOVEMBRO DE 2012 POLA QUE SE ADOPTA O PROGRAMAUnión europea DE INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIO DO REACTOR DE ALTO FLUXO (2012-2015) QUEDIRECTIVA 2012/32/UE DA COMISIÓN DO 25 DE REALIZARÁ O CENTRO COMÚN DEOUTUBRO DE 2012 POLA QUE SE MODIFICA A INVESTIGACIÓN PARA A COMUNIDADEDIRECTIVA 96/98/CE DO CONSELLO SOBRE EUROPEA DA ENERXÍA ATÓMICAEQUIPOS MARIÑOS. (DOUE, SÁBADO, 10 DE (2012/709/EURATOM). (DOUE, MARTES, 20 DENOVEMBRO DO 2012, Nº 312, PÁX. 1) NOVEMBRO DO 2012, Nº 321, PÁX. 59)http://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idn http://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idn=8530 =8556ÁMBITO: Unión europea ÁMBITO: Unión europeaORGANISMO: Outras administracións ORGANISMO: Outras administraciónsDIRECTIVA 2012/33/UE DO PARLAMENTO ACTIVIDADES INDUSTRIAISEUROPEO E DO CONSELLO DO 21 DENOVEMBRO DE 2012 POLA QUE SE MODIFICA A Unión europeaDIRECTIVA 1999/32/CE DO CONSELLO NORELATIVO AO CONTIDO DE XOFRE DOS CORRECCIÓN DE ERROS DO REGULAMENTOCOMBUSTIBLES PARA USO MARÍTIMO. (DOUE, (UE) Nº 640/2012 DA COMISIÓN, DO 6 DE XULLOMARTES, 27 DE NOVEMBRO DO 2012, Nº 327, DE 2012, QUE MODIFICA, CON VISTAS A SÚAPÁX. 1) ADAPTACIÓN AO PROGRESO TÉCNICO, Ohttp://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idn REGULAMENTO (CE) Nº 440/2008, POLO QUE SE=8574 ESTABLECEN MÉTODOS DE ENSAIO DEÁMBITO: Unión europea ACORDO CO REGULAMENTO (CE) Nº 1907/2006ORGANISMO: Outras administracións DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO, RELATIVO AO REXISTRO, A AVALIACIÓN, A AUTORIZACIÓN E A RESTRICIÓN DASCORRECCIÓN DE ERROS DA DECISIÓN DE SUBSTANCIAS E PREPARADOS QUÍMICOSEXECUCIÓN 2012/119/UE DA COMISIÓN, DE 10 (REACH). (DOUE, MÉRCORES, 14 DEDE FEBREIRO DE 2012, POLA QUE SE NOVEMBRO DO 2012, Nº 314, PÁX. 47)ESTABLECEN NORMAS EN RELACIÓN COAS http://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idnGUÍAS SOBRE A RECOLLIDA DE DATOS E AS =8542ORIENTACIÓNS SOBRE A REDACCIÓN DE ÁMBITO: Unión europeaDOCUMENTOS DE REFERENCIA MTD E SOBRE ORGANISMO: Outras administraciónsO SEU ASEGURAMENTO DA CALIDADE A QUESE REFIRE A DIRECTIVA 2010/75/UE DOPARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO, AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICASOBRE AS EMISIÓNS INDUSTRIAIS. (DOUE,MÉRCORES, 28 DE NOVEMBRO DO 2012, Nº 328, GaliciaPÁX. 27)http://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idn ANUNCIO DO 25 DE OUTUBRO DE 2012, DA=8580 SECRETARÍA XERAL DE CALIDADE EÁMBITO: Unión europea AVALIACIÓN AMBIENTAL, POLO QUE SE FAI NOVEMBRO 2012 5
 7. 7. PÚBLICA A DECISIÓN DO 24 DE OUTUBRO DE =85542012 DE NON SOMETER A MODIFICACIÓN ÁMBITO: Comunidade autónomaPUNTUAL DO PXOM NO ÁMBITO DO ANTIGO ORGANISMO: Outras administraciónsMERCADO DE GANDO E DA SÚA CONTORNAPARA A SÚA RECUALIFICACIÓN COMO SOLOURBANIZABLE DELIMITADO CON ORDENACIÓN ESPAZOS NATURAIS E PATRIMONIODETALLADA PARA USO INDUSTRIAL FORESTALTERCIARIO E DE EQUIPAMENTOS, CONCELLODA CAÑIZA, AO PROCEDEMENTO DE Outras comunidadesAVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICAESTABLECIDO NA LEI 9/2006, DO 28 DE ABRIL, ORDE FORAL 220/2012, DO 8 DE NOVEMBRO,SOBRE AVALIACIÓN DOS EFECTOS DE DO CONSELLEIRO DE DESENVOLVEMENTODETERMINADOS PLANS E PROGRAMAS NO RURAL, MEDIO AMBIENTE E ADMINISTRACIÓNAMBIENTE. (DOG, MÉRCORES, 14 DE LOCAL, POLA QUE REGÚLASE O RÉXIMENOVEMBRO DO 2012, Nº 217, PÁX. 42777) EXCEPCIONAL DE CONCESIÓN DEhttp://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idn AUTORIZACIÓNS PARA O USO DO LUME COMO=8540 FERRAMENTA NO TRATAMENTO DOS PASTOSÁMBITO: Comunidade autónoma NATURAIS E REALIZACIÓN DE TRABALLOSORGANISMO: Consellería de Medio Ambiente, SELVÍCOLAS, CAMPAÑA 2012-2013. (BON,Territorio e Infraestruturas MARTES, 20 DE NOVEMBRO DO 2012, Nº 227, PÁX. 12600) http://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idnANUNCIO DO 6 DE NOVEMBRO DE 2012, DA =8557SECRETARÍA XERAL DE CALIDADE E ÁMBITO: Comunidade autónomaAVALIACIÓN AMBIENTAL, POLO QUE SE FAI ORGANISMO: Outras administraciónsPÚBLICA A DECISIÓN DO 5 DE NOVEMBRO DE2012 DE NON SOMETER A MODIFICACIÓNPUNTUAL DAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE DECRETO 231/2012, DO 30 DE OUTUBRO, DEPLANEAMENTO NO SOLO APTO PARA MODIFICACIÓN DO DECRETO POLO QUE SEURBANIZAR SAU-I, CONCELLO DE CALDAS DE APROBA DEFINITIVAMENTE O PLANREIS, AO PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN TERRITORIAL SECTORIAL DE ZONAS HÚMIDASAMBIENTAL ESTRATÉXICA ESTABLECIDO NA DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DO PAÍS VASCO.LEI 9/2006, DO 28 DE ABRIL, SOBRE (BOPV, MÉRCORES, 14 DE NOVEMBRO DOAVALIACIÓN DOS EFECTOS DE 2012, Nº 220)DETERMINADOS PLANS E PROGRAMAS NO http://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idnAMBIENTE. (DOG, XOVES, 22 DE NOVEMBRODO 2012, Nº 223, PÁX. 44102) =8547 ÁMBITO: Comunidade autónomahttp://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idn ORGANISMO: Outras administracións=8563ÁMBITO: Comunidade autónomaORGANISMO: Consellería de Medio Ambiente, EstatalTerritorio e Infraestruturas REAL DECRETO 1620/2012, DO 30 DE NOVEMBRO, POLO QUE SE DECLARA ZONAOutras comunidades ESPECIAL DE CONSERVACIÓN O LUGAR DE IMPORTANCIA COMUNITARIA ES6120032DECRETO 211/2012, DO 16 DE OUTUBRO, POLO ESTREITO ORIENTAL DA REXIÓNQUE SE REGULA O PROCEDEMENTO DE BIOXEOGRÁFICA MEDITERRÁNEA DA REDEAVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA DE NATURA 2000 E SE APROBAN AS SÚASPLANS E PROGRAMAS. (BOPV, LUNS, 19 DE CORRESPONDENTES MEDIDAS DENOVEMBRO DO 2012, Nº 223, PÁX. 5082) CONSERVACIÓN. (BOE, SÁBADO, 1 DEhttp://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idn DECEMBRO DO 2012, Nº 289, PÁX. 83208) 6 NOVEMBRO 2012
 8. 8. http://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idn AO REGULAMENTO (CE) Nº 1107/2009 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO,=8595 RELATIVO Á COMERCIALIZACIÓN DEÁMBITO: Estatal PRODUTOS FITOSANITARIOS, E MODIFÍCASE OORGANISMO: Outras administracións ANEXO DO REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) Nº 540/2011. (DOUE, XOVES, 8 DE NOVEMBRO DO 2012, Nº 308, PÁX. 15)ORDENACIÓN DO TERRITORIO E URBANISMO http://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idnGalicia =8517 ÁMBITO: Unión europeaRESOLUCIÓN DO 10 DE OUTUBRO DE 2012 ORGANISMO: Outras administraciónsPOLA QUE SE FAI PÚBLICO O ACORDO DOCONSELLO DA XUNTA DE GALICIA DO 4 DEOUTUBRO DE 2012 DE INICIO DO REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) NºPROCEDEMENTO DE ELABORACIÓN DO PLAN 1043/2012 DA COMISIÓN DO 8 DE NOVEMBROTERRITORIAL INTEGRADO DA BACÍA DE 2012 POLO QUE SE APROBA AHIDROGRÁFICA DO RÍO EUME. (DOG, LUNS, 12 SUBSTANCIA ACTIVA FOSFANO CONFORMEDE NOVEMBRO DO 2012, Nº 215, PÁX. 42421) AO REGULAMENTO (CE) Nº 1107/2009 DOhttp://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idn PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO, RELATIVO Á COMERCIALIZACIÓN DE=8527 PRODUTOS FITOSANITARIOS, E MODIFÍCASE OÁMBITO: Comunidade autónoma ANEXO DO REGULAMENTO DE EXECUCIÓNORGANISMO: Consellería de Medio Ambiente, (UE) Nº 540/2011 DA COMISIÓN. (DOUE,Territorio e Infraestruturas VENRES, 9 DE NOVEMBRO DO 2012, Nº 3110, PÁX. 24)ENERXÍAS RENOVABLES E EFICIENCIA http://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idnENERXÉTICA =8524 ÁMBITO: Unión europeaUnión europea ORGANISMO: Outras administraciónsDIRECTIVA 2012/27/UE DO PARLAMENTOEUROPEO E DO CONSELLO DO 25 DE DIRECTIVA 2012/42/UE DA COMISIÓN DO 26 DEOUTUBRO DE 2012 RELATIVA Á EFICIENCIA NOVEMBRO DE 2012 POLA QUE SE MODIFICA AENERXÉTICA, POLA QUE SE MODIFICAN AS DIRECTIVA 98/8/CE DO PARLAMENTODIRECTIVAS 2009/125/CE E 2010/30/UE, E POLA EUROPEO E DO CONSELLO DE FORMA QUEQUE SE DERROGAN AS DIRECTIVAS 2004/8/CE INCLÚA O CIANURO DE HIDRÓXENO COMOE 2006/32/CE. (DOUE, MÉRCORES, 14 DE SUBSTANCIA ACTIVA NO SEU ANEXO I. (DOUE,NOVEMBRO DO 2012, Nº 315, PÁX. 1) MARTES, 27 DE NOVEMBRO DO 2012, Nº 327,http://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idn PÁX. 31)=8543 http://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idnÁMBITO: Unión europea =8577ORGANISMO: Outras administracións ÁMBITO: Unión europea ORGANISMO: Outras administraciónsSAÚDE AMBIENTAL DIRECTIVA 2012/43/UE DA COMISIÓN DO 26 DEUnión europea NOVEMBRO DE 2012 POLA QUE SE MODIFICAN DETERMINADOS EPÍGRAFES DO ANEXO I DAREGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) Nº DIRECTIVA 98/8/CE DO PARLAMENTO1037/2012 DA COMISIÓN DO 7 DE NOVEMBRO EUROPEO E DO CONSELLO. (DOUE, MARTES,DE 2012 POLO QUE SE APROBA A 27 DE NOVEMBRO DO 2012, Nº 327, PÁX. 34)SUBSTANCIA ACTIVA ISOPIRAZAM CONFORME NOVEMBRO 2012 7
 9. 9. http://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idn=8578ÁMBITO: Unión europeaORGANISMO: Outras administraciónsDECISIÓN DA COMISIÓN DO 23 DE NOVEMBRODE 2012 RELATIVA Á NON INCLUSIÓN DABIFENTRINA PARA O TIPO DE PRODUTO 18NOS ANEXOS I, IA OU IB DA DIRECTIVA 98/8/CEDO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO,RELATIVA Á COMERCIALIZACIÓN DE BIOCIDAS(NOTIFICADA CO NÚMERO C(2012) 8442)(TEXTO PERTINENTE PARA OS EFECTOS DOEEE) (2012/728/UE). (DOUE, MARTES, 27 DENOVEMBRO DO 2012, Nº 327, PÁX. 55)http://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idn=8579ÁMBITO: Unión europeaORGANISMO: Outras administraciónsDIRECTIVA 2012/41/UE DA COMISIÓN DO 26 DENOVEMBRO DE 2012 POLA QUE SE MODIFICA ADIRECTIVA 98/8/CE DO PARLAMENTOEUROPEO E DO CONSELLO DE FORMA QUE SEAMPLÍE A INCLUSIÓN NO SEU ANEXO I DASUBSTANCIA ACTIVA ÁCIDO NONANOICO AOTIPO DE PRODUTO 2. (DOUE, MARTES, 27 DENOVEMBRO DO 2012, Nº 327, PÁX. 28)http://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idn=8576ÁMBITO: Unión europeaORGANISMO: Outras administraciónsDIRECTIVA 2012/40/UE DA COMISIÓN DO 26 DENOVEMBRO DE 2012 POLA QUE SE CORRIXE OANEXO I DA DIRECTIVA 98/8/CE DOPARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO,RELATIVA Á COMERCIALIZACIÓN DEBIOCIDAS. (DOUE, MARTES, 27 DE NOVEMBRODO 2012, Nº 327, PÁX. 26)http://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idn=8575ÁMBITO: Unión europeaORGANISMO: Outras administracións 8 NOVEMBRO 2012
 10. 10. DO PROCEDEMENTO IN532A). (DOG, MARTES,CONVOCATORIAS 27 DE NOVEMBRO DO 2012, Nº 226, PÁX. 44584) http://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idn =8572 DESTINATARIOS: Consultar a Orde do 1 de xuñoAXUDAS E SUBVENCIÓNS de 2012 (DOG, Venres, 8 de Xuño do 2012, Nº 109, páx. 22215). Ver ligazón.Galicia OBXECTO: Consultar a Orde do 1 de xuño de 2012 (DOG, Venres, 8 de Xuño do 2012, Nº 109, páx.ORDE DO 31 DE OUTUBRO DE 2012 POLA QUE 22215). Ver ligazón.SE MODIFICA, NO RELATIVO Á DURACIÓN, ÁS CONVOCA: Consellería de Economía e Industria.ANUALIDADES E ÁS DATAS DE PRAZO: Amplíase o prazo ata o día 20 de decembroXUSTIFICACIÓN, A ORDE DO 18 DE XULLO DE de 2012, inclusive.2012 POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASESPARA A CONCESIÓN, EN RÉXIME DECONCORRENCIA COMPETITIVA, DAS AXUDAS Outras comunidadesDE APOIO Á ETAPA PREDOUTORAL DO PLANGALEGO DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN E RESOLUCIÓN DO 25 DE SETEMBRO DE 2012,CRECEMENTO 2011-2015 (PLAN I2C) PARA O DO PRESIDENTE DA AXENCIA VALENCIANA DAANO 2012. (DOG, XOVES, 8 DE NOVEMBRO DO ENERXÍA (AVEN), POLA QUE SE MODIFICA A2012, Nº 213, PÁX. 41836) RESOLUCIÓN DO 25 DE XUÑO DE 2012, DOhttp://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idn PRESIDENTE DA AVEN, POLA QUE SE=8516 CONVOCAN AXUDAS DE A AXENCIADESTINATARIOS: Consultar a Orde do 18 de xullo VALENCIANA DA ENERXÍA, EN MATERIA DEde 2012 (DOG, Luns, 23 de Xullo do 2012, Nº 140, ENERXÍAS RENOVABLES E BIOCARBURANTES,páx. 29380). Ver ligazón. PARA O EXERCICIO 2012. (DOCV, VENRES, 2 DEOBXECTO: Consultar a Orde do 18 de xullo de 2012 NOVEMBRO DO 2012, Nº 6894, PÁX. 31034)(DOG, Luns, 23 de Xullo do 2012, Nº 140, páx. http://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idn29380). Ver ligazón. =8512CONVOCA: Consellería de Cultura, Educación e DESTINATARIOS: Consultar a Resolución do 25 deOrdenación Universitaria. xuño de 2012 (DOGV, Venres, 6 de Xullo do 2012,PRAZO: Consultar a Orde do 18 de xullo de 2012 Nº 6812 páx. 20280). Ver ligazón adxunta.(DOG, Luns, 23 de Xullo do 2012, Nº 140, páx. OBXECTO: Consultar a Resolución do 25 de xuño29380). Ver ligazón. de 2012 (DOGV, Venres, 6 de Xullo do 2012, Nº 6812 páx. 20280). Ver ligazón adxunta. CONVOCA: Axencia Valenciana da Enerxía (AVEN).ORDE DO 16 DE NOVEMBRO DE 2012 POLA PRAZO: Consultar a Resolución do 25 de xuño deQUE SE AMPLÍA O PRAZO DE PRESENTACIÓN 2012 (DOGV, Venres, 6 de Xullo do 2012, Nº 6812DA DOCUMENTACIÓN XUSTIFICATIVA páx. 20280). Ver ligazón adxunta.ESTABLECIDO NA ORDE DO 1 DE XUÑO DE2012 POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASESREGULADORAS PARA A CONCESIÓN, EN ORDE FORAL 154/2012, DO 2 DE OUTUBRO, DORÉXIME DE CONCORRENCIA NON CONSELLEIRO DE DESENVOLVEMENTOCOMPETITIVA, DE SUBVENCIÓNS DESTINADAS RURAL, MEDIO AMBIENTE E ADMINISTRACIÓNA ACTUACIÓNS DE MELLORA DA EFICIENCIA LOCAL, POLA QUE SE MODIFICAN AS ORDESENERXÉTICA E SEGURANZA NAS FORAIS 33/2007, 35/2007 E 36/2007, TODASINSTALACIÓNS DE ASCENSORES EXISTENTES ELAS DO 12 DE FEBREIRO, DO CONSELLEIROPERTENCENTES A COMUNIDADES DE DE AGRICULTURA, GANDARÍA EPROPIETARIOS DE EDIFICIOS DE VIVENDAS EN ALIMENTACIÓN, POLAS QUE SE REGULAN OSRÉXIME DE PROPIEDADE HORIZONTAL, NO RÉXIMES XERAIS PARA A CONCESIÓN,ÁMBITO DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE XESTIÓN E CONTROL DAS AXUDAS ÁGALICIA, E SE PROCEDE Á SÚA AGRICULTURA ECOLÓXICA, GANDARÍACONVOCATORIA PARA O ANO 2012 (CÓDIGO NOVEMBRO 2012 9
 11. 11. ECOLÓXICA E CONSERVACIÓN E FOMENTO DE 17156). Ver ligazón.RAZAS AUTÓCTONAS EN PERIGO DEEXTINCIÓN E DA ORDE FORAL 50/2009, DO 9 DEFEBREIRO, DA CONSELLEIRA DE ORDE AYG/945/2012, DO 31 DE OUTUBRO,DESENVOLVEMENTO RURAL E MEDIO POLA QUE SE CONVOCAN, PARA O ANO 2012,AMBIENTE, POLA QUE SE REGULA O RÉXIME AS AXUDAS DESTINADAS ÁS EXPLOTACIÓNSXERAL PARA CONCESIÓN, XESTIÓN E GANDEIRAS, AS INDUSTRIASCONTROL DAS AXUDAS AGROAMBIENTAIS EN A G R O A L I M E N T A R I A S E O SZONAS ESTEPARIAS. (BON, MÉRCORES, 31 DE ESTABLECEMENTOS DE XESTIÓN DEOUTUBRO DO 2012, Nº 214, PÁX. 11935) SUBPRODUTOS PARA A MELLORA DAhttp://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idn CAPACIDADE TÉCNICA DE XESTIÓN DE SUBPRODUTOS DE ORIXE ANIMAL NON=8500 DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO. (BOC YDESTINATARIOS: Consultar a Orde Foral 33/2007, L., MÉRCORES, 14 DE NOVEMBRO DO 2012, Nºdo 12 de febreiro (DOG, Venres, 2 de Marzo do 219, PÁX. 68398)2007, Nº 27 páx. 2248) e a Orde Foral 50/2009, do 9de febreiro (BON, Venres, 6 de Marzo do 2009, Nº http://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idn28 páx. 2902). Ver ligazóns adxuntas. =8546 DESTINATARIOS: Consultar o REAL DECRETOOBXECTO: Consultar a Orde Foral 33/2007, do 12 1178/2008, do 11 de xullo ( BOE, Sábado, 12 dede febreiro (DOG, Venres, 2 de Marzo do 2007, Nº Xullo do 2008, Nº 168 páx. 30678). Ver ligazón27 páx. 2248) e a Orde Foral 50/2009, do 9 de adxunta.febreiro (BON, Venres, 6 de Marzo do 2009, Nº 28 OBXECTO: Consultar o REAL DECRETOpáx. 2902). Ver ligazóns adxuntas. 1178/2008, do 11 de xullo ( BOE, Sábado, 12 deCONVOCA: Conselleiro de Desenvolvemento Rural, Xullo do 2008, Nº 168 páx. 30678). Ver ligazónMedio Ambiente e Administración Local. Navarra. adxunta.PRAZO: Consultar as normas anteriormente citadas. CONVOCA: Consellería de Agricultura e Gandaría. Castilla y León. PRAZO: Finalizará o 7 de decembro de 2012.ORDE DE 6 DE NOVEMBRO DE 2012, POLA QUESE MODIFICA A ORDE 30 DE MARZO DE 2010,DA CONSELLERÍA DE AGRICULTURA E AUGA, ORDE AYG/943/2012, DO 31 DE OUTUBRO,POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES POLA QUE SE CONVOCAN, PARA O ANO 2012,REGULADORAS DAS AXUDAS PARA A AS AXUDAS PARA FOMENTAR A APLICACIÓNMELLORA DA EFICIENCIA ENERXÉTICA DE DOS PROCESOS TÉCNICOS DO PLAN DEINVERNADOIROS NO MARCO DO PROGRAMA BIODIXESTIÓN DE PURINES. (BOC Y L.,DE DESENVOLVEMENTO RURAL DA REXIÓN DE MÉRCORES, 14 DE NOVEMBRO DO 2012, Nº 219,MURCIA 2007-2013, E REALÍZASE A PÁX. 68348)CONVOCATORIA PARA O EXERCICIO 2010. http://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idn(BORM, VENRES, 9 DE NOVEMBRO DO 2012, Nº =8545290, PÁX. 44102) DESTINATARIOS: Consultar a ORDEhttp://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idn AYG/2435/2009, DO 17 DE DECEMBRO (BOC y L.,=8526 Luns, 18 de Xaneiro do 2010, Nº 10, páx. 2709). VerDESTINATARIOS: Consultar a Orde do 30 de marzo ligazón adxunta.de 2010 (BORM, Martes, 6 de Abril do 2010, Nº 77, OBXECTO: Consultar a ORDE AYG/2435/2009, DOpáx. 17156). Ver ligazón. 17 DE DECEMBRO (BOC y L., Luns, 18 de XaneiroOBXECTO: Consultar a Orde do 30 de marzo de do 2010, Nº 10, páx. 2709). Ver ligazón adxunta.2010 (BORM, Martes, 6 de Abril do 2010, Nº 77, CONVOCA: Consellería de Agricultura e Gandaría.páx. 17156). Ver ligazón. Castilla y León.CONVOCA: Consellería de Agricultura e Auga da PRAZO: Finalizará o 7 de decembro de 2012.Rexión de Murcia.PRAZO: Consultar a Orde do 30 de marzo de 2010(BORM, Martes, 6 de Abril do 2010, Nº 77, páx. RESOLUCIÓN TES/2488/2012, DO 8 DE 10 NOVEMBRO 2012
 12. 12. NOVEMBRO, POLA QUE SE FAI PÚBLICA A CONVOCA: Consellería de Agricultura,CONVOCATORIA ANTICIPADA DE Desenvolvemento Rural, Medio Ambiente e Enerxía.SUBVENCIÓNS A ASOCIACIÓNS E PRAZO: Consultar o decreto 42/2012 (Xoves, 29 deFUNDACIÓNS PARA A FINANCIACIÓN DE Marzo do 2012, Nº 62 páx. 6270) Ver ligazón.PROXECTOS DE EDUCACIÓN ESENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL LEVADOS ACABO DURANTE O ANO 2013 POR DOUS OU ORDE AAM/388/2012, DO 23 DE NOVEMBRO,MÁIS ASOCIACIÓNS E/OU FUNDACIÓNS DO POLA QUE SE APROBAN AS BASESTERCEIRO SECTOR AMBIENTAL DE CATALUÑA REGULADORAS DAS AXUDAS PARA AEN RÉXIME DE COLABORACIÓN. (DOGC, FINANCIACIÓN DE ACTUACIÓNS NOS ESPAZOSMÉRCORES, 21 DE NOVEMBRO DO 2012, Nº NATURAIS PROTEXIDOS DE CATALUÑA E SE6258, PÁX. 57572) CONVOCAN AS CORRESPONDENTES AO ANOhttp://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idn 2013. (DOGC, VENRES, 30 DE NOVEMBRO DO 2012, Nº 6265, PÁX. 60004)=8561DESTINATARIOS: Consultar a ORDE http://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idnTES/226/2012 (DOGC, Martes, 31 de Xullo do 2012, =8588Nº 6182, páx. 38537). Ver ligazón. DESTINATARIOS: O ámbito de aplicación son osOBXECTO: Facer pública a convocatoria anticipada espazos naturais de protección especial. Consultarde subvencións, en réxime de concorrencia relación no Anexo I.competitiva, a asociacións e fundacións para o OBXECTO: O obxecto das axudas que establecefinanciamento de proxectos de educación e esta Orde é financiar actuacións para asensibilización ambiental realizados durante o ano conservación, mellora e divulgación dos espazos2013 que leven a cabo dous ou máis asociacións naturais protexidos de Cataluña mediante oe/ou fundacións do terceiro sector ambiental de establecemento de tres liñas de axudas en funciónCataluña en réxime de colaboración. do ámbito territorial de aplicación.As subvencións que prevé esta convocatoria CONVOCA: Departamento de Agricultura, Gandaría,réxense polas bases reguladoras da ORDE Pesca, Alimentación e Medio Natural. Generalitat deTES/226/2012 (DOGC, Martes, 31 de Xullo do 2012, Catalunya.Nº 6182, páx. 38537). Ver ligazón. PRAZO: Dous meses a partir do día seguinte ao daCONVOCA: Departamento de Territorio e publicación da presente Orde no DOGC.Sostibilidade da Genetalitat de Catalunya.PRAZO: Un mes desde a publicación destaResolución. ORDE DE 27 DE NOVEMBRO DE 2012, DA CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, POLA QUE SE CONVOCAN AXUDAS PARA O SECTORDECRETO 230/2012, DO 23 DE NOVEMBRO, FORESTAL, PARA A MITIGACIÓN DAPOLO QUE SE MODIFICA O DECRETO 42/2012, DESERTIZACIÓN E A PREVENCIÓN DEDO 23 DE MARZO, POLO QUE SE ESTABLECEN INCENDIOS FORESTAIS EN MONTES PRIVADOSAS BASES REGULADORAS DA CONCESIÓN DE DA REXIÓN DE MURCIA, A INICIAR NO ANOAXUDAS PARA O DESENVOLVEMENTO 2012 E CON CARGO AOS EXERCICIOS 2013 ESOSTIBLE EN ÁREAS PROTEXIDAS, EN ZONAS 2014. (BOR, VENRES, 30 DE NOVEMBRO DODE REPRODUCIÓN DE ESPECIES PROTEXIDAS 2012, Nº 278, PÁX. 47414)OU EN HÁBITAT IMPORTANTE E SE CONVOCAN http://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idnESTAS PARA O EXERCICIO 2012. (DOE, XOVES, =858929 DE NOVEMBRO DO 2012, Nº 231, PÁX. 25144) DESTINATARIOS: Consultar a Orde do 18 de Abrilhttp://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idn de 2011 (BORM, Venres, 29 de Abril do 2011, Nº 97,=8587 páx. 20551). Ver ligazón adxunta.DESTINATARIOS: Consultar o decreto 42/2012 OBXECTO: Consultar a Orde do 18 de Abril de 2011(Xoves, 29 de Marzo do 2012, Nº 62 páx. 6270) Ver (BORM, Venres, 29 de Abril do 2011, Nº 97, páx.ligazón. 20551). Ver ligazón adxunta.OBXECTO: Consultar o decreto 42/2012 (Xoves, 29 CONVOCA: Consellería de Presidencia. Murcia.de Marzo do 2012, Nº 62 páx. 6270) Ver ligazón. PRAZO: 60 días naturais a contar dende o día NOVEMBRO 2012 11
 13. 13. seguinte ao da publicación da presente Orde no ORDE AAA/2462/2012, DO 15 DE NOVEMBRO,BORM. POLA QUE SE MODIFICA A ORDE ARM/1593/2009, DO 5 DE XUÑO, POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS PARAORDE DE 27 DE NOVEMBRO DE 2012, DA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS, ACONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, POLA QUE SE ASOCIACIÓNS DECLARADAS DE UTILIDADECONVOCAN AXUDAS PARA INVESTIMENTOS PÚBLICA E FUNDACIÓNS ADSCRITAS AONON PRODUTIVAS EN MONTES PRIVADOS DA PROTECTORADO DO MINISTERIO DE MEDIOREDE NATURA 2000 DE A REXIÓN DE MURCIA, AMBIENTE E MEDIO RURAL E MARIÑO, PARAA INICIAR NO ANO 2012 E CON CARGO AOS FINS DE INTERESE SOCIAL DE CARÁCTEREXERCICIOS 2013 E 2014. (BORM, VENRES, 30 AMBIENTAL. (BOE, SÁBADO, 17 DE NOVEMBRODE NOVEMBRO DO 2012, Nº 278, PÁX. 47422) DO 2012, Nº 227, PÁX. 80311)http://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idn http://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idn=8590 =8552DESTINATARIOS: Consultar a Orde do 18 de Abril DESTINATARIOS: Consultar a Ordede 2011 (BORM, Venres, 29 de Abril do 2011, Nº 97, ARM/1593/2009 (BOE, Luns, 15 de Xuño do 2009,páx. 20507). Ver ligazón adxunta. Nº 144, páx. 50464)OBXECTO: Consultar a Orde do 18 de Abril de 2011 OBXECTO: Consultar a Orde ARM/1593/2009(BORM, Venres, 29 de Abril do 2011, Nº 97, páx. (BOE, Luns, 15 de Xuño do 2009, Nº 144, páx.20507). Ver ligazón adxunta. 50464)CONVOCA: Consellería de Presidencia. Murcia. CONVOCA: Ministerio de Agricultura, Alimentación ePRAZO: 60 días naturais a contar dende o día Medio Ambiente.seguinte ao da publicación da presente Orde no PRAZO: Consultar a Orde ARM/1593/2009 (BOE,BORM. Luns, 15 de Xuño do 2009, Nº 144, páx. 50464)Estatal RESOLUCIÓN DO 28 DE SETEMBRO DE 2012, DA SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERXÍA,REAL DECRETO 1505/2012, DO 2 DE POLA QUE SE PUBLICA A DO 24 DE SETEMBRONOVEMBRO, POLO QUE SE AMPLÍA O ÁMBITO DE 2012, DO CONSELLO DE ADMINISTRACIÓNDE APLICACIÓN DO REAL DECRETO-LEI DO INSTITUTO PARA A DIVERSIFICACIÓN E25/2012, DO 7 DE SETEMBRO, POLO QUE SE AFORRO DA ENERXÍA, POLA QUE SEAPROBAN MEDIDAS URXENTES PARA PALIAR ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS PARAOS DANOS PRODUCIDOS POLOS INCENDIOS A CONVOCATORIA DE AXUDAS DO PROGRAMAFORESTAIS E OUTRAS CATÁSTROFES DE INCENTIVOS AO VEHÍCULO EFICIENTE.NATURAIS ACONTECIDOS EN VARIAS (BOE, SÁBADO, 29 DE SETEMBRO DO 2012, NºCOMUNIDADES AUTÓNOMAS. (BOE, SÁBADO, 3 235, PÁX. 69490)DE NOVEMBRO DO 2012, Nº 265, PÁX. 77632) http://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idnhttp://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idn =8422=8513 DESTINATARIOS: As persoas físicas. No caso dosDESTINATARIOS: Consultar Real Decreto-Lei profesionais autónomos haberán de estar dados de25/2012 (BOE, Sábado, 8 de Setembro do 2012, Nº alta no Imposto de Actividades Económicas.217, páx. 63227). Ver ligazón. As microempresas, entendendo por tales aquelasOBXECTO: Consultar Real Decreto-Lei 25/2012 empresas que ocupan a menos de 10 persoas e(BOE, Sábado, 8 de Setembro do 2012, Nº 217, páx. cuxo importe neto da cifra anual de negocios ou total63227). Ver ligazón. das partidas do activo non supera os 2 millóns deCONVOCA: Ministerio da Presidencia. euros, computándose os límites de acordo co anexoPRAZO: Consultar Real Decreto-Lei 25/2012 (BOE, I do Regulamento (CE) Nº 800/2008 da Comisión,Sábado, 8 de Setembro do 2012, Nº 217, páx. do 6 de agosto de 2008, polo que se declaran63227). Ver ligazón. determinadas categorías de axudas compatibles co mercado común en aplicación dos artigos 87 e 88 do Tratado (Regulamento xeral de exención por 12 NOVEMBRO 2012
 14. 14. categorías).As pequenas e medianas empresas (PEME)definidas de acordo co establecido no mencionado CONVOCATORIA DE PROPOSTASanexo I do Regulamento (CE) Nº 800/2008 da RESTRINXIDA PARA A REDACCIÓN DOComisión e que cumpran os requisitos indicados nas ACORDO GLOBAL CAMBIO CLIMÁTICO 2015.bases. https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-OBXECTO: O obxecto da presente convocatoria do services/index.cfm?ADSSChck=1352391652669&do«Programa de Incentivos ao Vehículo Eficiente(PIVE)» consiste en potenciar unha diminución do =publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=consumo enerxético nacional mediante a 7573876&debpub=05%2F11%2F2012&orderby=updincentivación da modernización do parque de &orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=1vehículos turismo (M1) e comerciais (N1) con 33686modelos de alta eficiencia enerxética, con menor DESTINATARIOS: Consultar ligazón adxunta.consumo de combustibles e emisións de CO2, todo OBXECTO: O obxectivo global desta convocatoria éiso no marco do Plan de Acción 2008-2012 da apoiar as negociacións no marco da Plataforma paraEstratexia de Aforro e Eficiencia Enerxética en unha Acción Mellorada de Durban. Isto incluirá aEspaña 2004-2012 (E4) (en diante, Plan de Acción organización para o diálogo, a investigación e a2008-2012 da E4). análise en profundidade. Ademais, sobre a baseCONVOCA: Instituto para a Diversificación e Aforro deste traballo e o progreso nas negociacións, oda Enerxía (IDAE). programa desenvolverá un novo proxecto de acordoPRAZO: Finalizará o 31 de marzo de 2013, ou, se internacional, con exposición de motivos eacontecese antes, cando se esgote o presuposto documentos de apoio nos seus elementos clave.dispoñible. Este traballo debe ser realizado por organizacións como as ONGs, centros de investigación ou centros de excelencia académica dun amplo e númeroUnión Europea representativo de países, entre eles as principais economías emerxentes, países menos adiantados eCONVOCATORIA DE PROPOSTAS «NOVO os pequenos Estados insulares enCOÑECEMENTO PARA UNHA XESTIÓN desenvolvemento. Os resultados da presenteINTEGRADA DA ACTIVIDADE HUMANA NO MAR convocatoria de propostas utilizaranse dentro dun- ENV/PP 2012/SEA» foro de negociacións internacionais.http://ec.europa.eu/environment/funding/sea_12.htm CONVOCA: Comisión Europea.DESTINATARIOS: Esta convocatoria vai dirixida a PRAZO: Data límite para a presentación dosentidades ou organizacións que dispoñan da súa documentos de síntese: 22/12/2012.sede social no ámbito xeográfico seguinte:- Unión Europea (UE).- Espazo Económico Europeo (EEE). CONVOCATORIA DE PROPOSTAS - LIFE+ -- Países Candidatos. ORGANIZACIÓNS NON GOBERNAMENTAIS QUE- Asociación Europea de Libre Comercio (AELC). ACTÚAN EN PROTECCIÓN DO MEDIOOBXECTO: O obxectivo deste proxecto piloto é AMBIENTE - LIFE+ 2012 - NGOSdesenvolver un novo concepto e ferramentas de http://ec.europa.eu/environment/ngos/finansup_12.httoma de decisións para o monitoreo ambientalintegrado para a Directiva marco sobre a estratexia mmariña co obxecto de apoiar a xestión das DESTINATARIOS: Aberto para entidadesactividades humanas nas augas mariñas da UE. legalmente constituídas.O proxecto desenvolverá estratexias integradas de OBXECTO: A Comisión Europea invita asvixilancia nas rexións piloto seleccionadas, organizacións non dedicadas principalmente ábaseadas nunha mostraxe existente entre as protección do medio ambiente, a presentardistintas disciplinas (física, química e biolóxica) e o propostas con vistas á obtención dunha contribuciónalcance potencial dos programas conxuntos de financeira para o seu funcionamento. Ocontrol (dentro e entre os Estados membros). financiamento desta convocatoria faise mediante oCONVOCA: Comisión Europea. Instrumento Financeiro para o Medio (RegulamentoPRAZO: 19 de decembro de 2012 Life+). NOVEMBRO 2012 13
 15. 15. CONVOCA: Comisión Europea. OBXECTO: Prácticas voluntarias (nonPRAZO: 5 de decembro de 2012, data límite de remuneradas), os bolseiros traballarán a tempopresentación de propostas. completo (35-40 horas á semana) durante o seu período de prácticas. Seguirán as actividades dos distintos organismos da ONU, como o Consello deInternacional Seguridade, a Asemblea Xeral e as súas diversas comisións, así como o Consello Económico e Social.PRIMEIRO CICLO DE FINANCIAMENTO DOS Os bolseiros poderán optar a unha das moitasPROXECTOS IRENA/ADFD. bolsas, relacionadas con asuntos políticos,http://www.idae.es/index.php/id.217/mod.noticias/me económicos ou sociais, tales como: desenvolvemento e comercio, desenvolvementom.detalle sostible, cuestións ambientais, dereitos humanos,DESTINATARIOS: Proxectos de enerxías dereitos das mulleres e dos nenos, operacións derenovables, incluíndo bioenerxía, enerxías do mar, mantemento da paz, asistencia humanitaria, aenerxía eólica, enerxía hidráulica, enerxía solar e reforma da ONU e as finanzas da ONU, o desarme,xeotermia, a ser desenvolvidos en países en vías de cuestións legais, etc. Os bolseiros taméndesenvolvemento que sexan Membros de IRENA, participarán en reunións de coordinación da UE,Asinantes do Estatuto de IRENA ou Estados en traballando xunto cos funcionarios da delegación.adhesión. Ademais os devanditos países deben de CONVOCA: Delegación da Unión Europea para aformar parte da lista do Comité de Axuda ao Organización das Nacións Unidas, en Nueva York.Desenvolvemento pertencente á Organización para PRAZO: Ata o 15 de xaneiro de para prácticas aa Cooperación e o Desenvolvemento Económicos partir de setembro ata decembro.(OCDE) e que recolle os países receptores deaxuda oficial ao desenvolvemento.OBXECTO: Financiamento en forma de créditosbrandos, de proxectos de enerxías renovables en PREMIOSpaíses en vías de desenvolvemento recomendadospor IRENA. GaliciaCONVOCA: Emiratos Árabes Unidos (EAU).PRAZO: Antes das 14:00 horas do 12 de xaneiro do III CONCURSO DE REDACCIÓN AMBIENTAL2013. http://galiciaambiental.net/concurso_foto.php DESTINATARIOS: Poderán participar nenas e nenos de ata 15 anos de idade, cumpridos en 2012,BOLSAS matriculados en centros de ensino galegos. OBXECTO: É obxectivo deste concurso valorar osUnión Europea autores de textos que axuden a coñecer e divulgar especies e/ou espazos naturais. Trátase dePRÁCTICAS NA DELEGACIÓN DA UNIÓN fomentar entre os máis novos o interese polaEUROPEA PARA A ONU EN NUEVA YORK natureza e de espertar conciencias críticas no relacionado con comportamentos que prexudican ohttp://www.eu- noso medio.un.europa.eu/articles/es/article_4375_es.htm Os textos serán inéditos e autorízase ós editores, oDESTINATARIOS: Entre outros criterios, os portal e os espazos producidos por Galiciacandidatos deberán de cumprir: Ambiental para a súa publicación.-Ter un pasaporte válido dun dos 27 Estados A temática será libre, pero o xurado considerarámembros. positivamente a súa vinculación con temas-Ter un mínimo de tres anos de estudos abordados nas materias e/ou actividadesuniversitarios, preferentemente no sector de ciencias relacionadas co medio natural desenvolvidas no seupolíticas, dereito, economía, desenvolvemento, centro.medio ambiente, dereitos humanos ou asuntos CONVOCA: Galicia Ambiental.humanitarios. PRAZO: Prazo para enviar os seus textos ata o 30-Bo dominio do inglés. de decembro de 2012.-Coñecemento doutras linguas (preferentementefrancés). 14 NOVEMBRO 2012
 16. 16. Outras comunidades sensibilizar os escolares da importancia que ten realizar os actos de consumo de forma consciente,CONCURSO ESCOLAR 2012/2013: crítica, solidaria e responsable.CONSUMÓPOLIS 8, SOBRE CONSUMO Así mesmo, preténdese fomentar a participación dosRESPONSABLE, "ADÉSTRATE BEN PARA O centros educativos a través do profesorado e doCONSUMO RESPONSABLE", NA COMUNIDADE alumnado en actividades relacionadas coaAUTÓNOMA DE CANARIAS. educación dos consumidores.http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2012/194/00 CONVOCA: Axencia Catalana do Consumo. PRAZO: Do 10 de outubro de 2012 ao 15 de xaneiro2.html de 2013, ambos os dous incluídos.DESTINATARIOS: Escolares que esteanmatriculados nalgún dos tres niveis sinalados, decalquera centro público, concertado ou privado do RESOLUCIÓN PRE/2515/2012, DO 15 DEterritorio de Canarias. NOVEMBRO, POLA QUE SE CONVOCA AOBXECTO: Regular a participación, a convocatoria NOVENA EDICIÓN DO PREMIO RAMÓNe concesión dos premios que se outorgan aos MARGALEF DE ECOLOXÍA. (DOGC, VENRES, 23gañadores, no concurso escolar sobre Consumo DE NOVEMBRO DO 2012, Nº 6260, PÁX. 58033)Responsable "Entrénate ben para o Consumoresponsable", na súa fase autonómica. http://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idnCONVOCA: Consellería de Emprego,Industria e =8565Comercio de Canarias. DESTINATARIOS: Persoas físicas e persoasPRAZO: Entre o 10 de outubro e o 5 de decembro xurídicas ou colectivos de todo o mundo quede 2012. realizasen unha tarefa relevante no campo das ciencias ecolóxicas. OBXECTO: O recoñecemento dunha traxectoriaRESOLUCIÓN EMO/2441/2012, DO 10 DE científica ou un descubremento no campo dasOUTUBRO, POLA QUE SE FAI PÚBLICA A ciencias ecolóxicas, que teña contribuído aoCONVOCATORIA E SE APROBAN AS BASES progreso significativo do coñecemento ou oPARA A CONCESIÓN DOS PREMIOS DA FASE pensamento científico ou ao desenvolvemento deAUTONÓMICA DO CONCURSO ESCOLAR 2012- instrumentos teóricos para a boa xestión dos2013 "ADÉSTRATE BEN PARA O CONSUMO recursos naturais, do territorio ou do mar.RESPONSABLE" (CONSUMÓPOLIS 8). (DOGC, CONVOCA: Departamento de Presidencia daXOVES, 15 DE NOVEMBRO DO 2012, Nº 6254, Generalitat de CatalunyaPÁX. 56519) PRAZO: Antes do 17 de maio de 2013.http://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idn=8548 EstatalDESTINATARIOS: Establécense tres niveis departicipación: XIII EDICIÓN DO CERTAME MOZO PERIODISMOEscolares de ciclo superior de Educación Primaria. AMBIENTALEscolares de primeiro ciclo de EducaciónSecundaria Obrigatoria. http://www.tetrapak.com/es/tetra_pak/sala_de_prensEscolares de segundo ciclo de Educación a/noticias/Pages/ConvocadoelXIIICertamenJovendeSecundaria Obrigatoria. PeriodismoAmbiental.aspxPoderán participar equipos formados por 5 alumnos, DESTINATARIOS: Estudantes matriculados nasdun mesmo ciclo, que estean matriculados nalgún facultades de Ciencias da Información españolasdos tres niveis sinalados de calquera centro escolar que estean cursando o segundo ciclo de licenciaturapúblico, concertado ou privado de Cataluña, e ou grado e que teñan nacido en 1987 ou anoscoordinados e representados por un profesor ou posteriores.unha profesora que imparta algunha materia deses OBXECTO: Co obxectivo de fomentar acursos no centro educativo. Un mesmo profesor especialización en periodismo ambiental entre ospoderá coordinar e representar máis dun equipo. estudantes universitarios, premiarase aos melloresUn alumno só se poderá inscribir nun único equipo. traballos periodísticos en torno ao tema O futuro daOBXECTO: O principal obxectivo do concurso é enerxía en España NOVEMBRO 2012 15
 17. 17. CONVOCA: Tetra Pak, Efe Verde e a Asociación de función da poboación do municipio:Periodistas de Información Ambiental (APIA). a) Ata 20.000 habitantes.PRAZO: Antes do 14 de decembro de 2012. b) De 20.001 a 100.000 habitantes. c) Máis de 100.000 habitantes. CONVOCA: Ministerio de Economía eREUTILIZAMOS...CONCURSO 2ª VIDA Competividade.http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion- PRAZO: Finalizará o 18 de decembro de 2012 ás 15:00 horas (hora peninsular).ambiental/congresos/12-reutilizamos-concurso-2vida.aspxDESTINATARIOS: Alumnos de infantil e primaria de CURSOS3 a 11 anos.Alumnos de Secundaria 12 a 16 anos. GaliciaOBXECTO: Pretende conseguir a maior creatividadede educadores e alumnos a partir da reutilización RESOLUCIÓN DO 14 DE NOVEMBRO DE 2012,dun obxecto. A idea de construción dun obxecto a DA DIRECCIÓN XERAL DE INNOVACIÓN Epartir doutro en desuso ou de varios materiais XESTIÓN DA SAÚDE PÚBLICA, POLA QUE SEdesbotados serán o resultado dunha actividade que FAI PÚBLICA A REALIZACIÓN DUN CURSOpoderá ser compartida co resto de escolas ou HOMOLOGADO DE NIVEL BÁSICO PARA Ainstitucións participantes. OBTENCIÓN DO CARNÉ DECONVOCA: Fundación Jesús Serra (FJS) e Grupo APLICADOR/MANIPULADOR DE BIOCIDAS.Catalana Occidente. (DOGA, VENRES, 30 DE NOVEMBRO DO 2012, NºPRAZO: Ata o 20 de decembro de 2012. 229, PÁX.45203) http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20121130/RESOLUCIÓN DO 5 DE NOVEMBRO DE 2012, DA AnuncioC3K1-221112-0002_gl.pdfSECRETARÍA XERAL DE CIENCIA, TECNOLOXÍA CONTIDO: Curso para a capacitación deE INNOVACIÓN, POLA QUE SE APROBA A aplicadores/manipuladores de produtos biocidas.CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DA Nivel básico.DISTINCIÓN «CIDADE DA CIENCIA E A LUGAR: Rúa Agruchave, nº 16, 36500 LalínINNOVACIÓN» CORRESPONDENTE AO ANO (Pontevedra).2012. (BOE, LUNS, 12 DE NOVEMBRO DO 2012, ORGANIZADOR: Sanea Control, S.L.Nº 272, PÁX. 79116) DATA DE INSCRICIÓN: Número de prazas: máximohttp://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idn 25 alumnos. DATA DE INICIO: 14/12/2012=8528 DATA DE FIN: 22/12/2012DESTINATARIOS: Poderán ser beneficiariosaqueles concellos que realizasen ou promovesenproxectos de innovación nos termos previstos noartigo 7 da Orde CIN/2502/2010, do 17 de setembro, SEMINARIOSpola que se crea a distinción «Cidade da Ciencia e aInnovación», se establecen as súas bases e se Outras comunidadesrealiza a convocatoria, correspondente ao ano 2010.Para os efectos desta convocatoria, só se terán en A ENERXÍA E O MEDIO COMO OPORTUNIDADEconta aqueles proxectos de innovación cuxa data de EMPRESARIALexecución comezase a partir do 1 de xaneiro de http://www.fundaciongasnaturalfenosa.org/es-2012. ES/Global/Actividades/FichaSeminario/Paginas/defaOBXECTO: Nesta convocatoria concederanse ata ult.aspx?pais=&item=501&origen=/es-un máximo de 10 distincións por cada unha das trescategorías previstas no artigo 3.1 da Orde ES/Paginas/default.aspx&utm_source=MailingList&uCIN/2502/2010, do 17 de setembro, pola que se tm_medium=email&utm_campaign=Sem+Barcelonacrea a distinción "Cidade da Ciencia e a Innovación", +2012+12+13+Castse establecen as súas bases e se realiza a CONTIDO: A enerxía e o medio ambienteconvocatoria, correspondente ao ano 2010, en convertéronse nunha oportunidade para a creación 16 NOVEMBRO 2012
 18. 18. de empresas e para o desenvolvemento de novos ambiental/congresos/12-iv-jornadas-seguridad-produtos e servizos. En momentos de crise e de riesgo-montana.aspxreestruturación económica, o Seminario informa CONTIDO: Os días 7 e 8 de decembro celebraranseacerca das actividades máis susceptibles de crecer as IV Xornadas de Seguridade e Risco en Montañae de crear riqueza e emprego, sobre a base da no Parque Natural Posets - Maladeta. O Parqueexperiencia empresarial e ao estudo detallado da Natural esténdese polos termos municipais deevolución do sector. Benasque, Gistaín, Montanuy, Sahún e San Juan deLUGAR: Barcelona. Plan. Áchase a unha grande altitude, entre 1.500ORGANIZADOR: Fundación Gas Natural Fenosa. metros no fondo de val e 3.404 metros no cume doDATA DE INSCRICIÓN: Máis información no tf: 902 Aneto (a cota máis alta do Parque), o que permite361 251. unha gran diversidade biolóxica, extensible ao restoDATA DE INICIO: 13/12/2012 do val, con algunhas especies endémicas ou enDATA DE FIN: 13/12/2012 perigo de extinción. Entre os temas a tratar destacan: -Cambio climático nos glaciares do pirineo e a súaUnión Europea influencia nos glaciares de montaña. -Prevención de accidentes de montaña.LA GESTIONE SOSTENIBILE DELLENERGIA A LUGAR: Benasque (Huesca).LIVELLO LOCALE: EFFICIENZA E TUTELA ORGANIZADOR: Parque Natural Posets Maladeta.AMBIENTALE DATA DE INSCRICIÓN: Máis información Tel: 97http://www.fundaciongasnaturalfenosa.org/es- 4551205, correo-e: espaciosnaturalesh@aragon.esES/Global/Actividades/FichaSeminario/Paginas/defa DATA DE INICIO: 07/12/2012ult.aspx?y=&ccaa=&sentit=derecha&origen=/es- DATA DE FIN: 08/12/2012ES/Global/Actividades/Paginas/default.aspx&item=504&pagina=1&paisActividad=Paginas&busqueda=N CONGRESOSoCONTIDO: En primeiro lugar define o papel que Galiciaxogan os concellos en Italia e no mundo respecto áxestión da enerxía, analizando os distintos VIII CONGRESO GALEGO DE ORNITOLOXÍA.-instrumentos ao seu alcance. En segundo lugar, ÁREAS DE INTERESE PARA AS AVES ENpresenta as vantaxes do gas natural no terreo da GALICIAeficiencia enerxética e a competitividade económica http://congresogalegoornitoloxia.blogspot.com.es/p/ia nivel local. Finalmente, expón o futuro dadistribución do gas natural en Italia, estudando nicio.htmlaspectos normativos e de mellora do servizo, así CONTIDO: Preténdese acoller contribucións que, nocomo a utilización do gas natural vehicular. seu conxunto, revelen a importancia de Galicia paraLUGAR: Bari (Italia). as aves nos contextos tanto local e rexional comoORGANIZADOR: Comunicare ANCI. estatal, europeo ou incluso global. A tal fin, aDATA DE INSCRICIÓN: Máis información: proposta é a de analizar e valorar a importancia deaccica.comunicare@anci.it diversas zonas da nosa xeografía para algún grupoDATA DE INICIO: 04/12/2012 ou especie en concreto, ou pola diversidade deDATA DE FIN: 04/12/2012 especies que acollen ao longo do ciclo anual, e tanto dende un punto de vista conservacionista como científico, educativo ou turístico. Os interesados na presentación de comunicaciónsXORNADAS poden obter máis información no sitio oficial do Congreso, ver ligazón.Outras comunidades LUGAR: Cabana de Bergantiños (A Coruña). ORGANIZADOR: Sociedade Galega de Ornitoloxía.IV XORNADAS DE SEGURIDADE E RISCO EN DATA DE INSCRICIÓN:MONTAÑA DATA DE INICIO: 25/01/2013http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion- DATA DE FIN: 27/01/2013 NOVEMBRO 2012 17
 19. 19. vitoria/ CONTIDO: O mundo da ornitoloxía ten unha vezOutras comunidades máis cita para un encontro no que se expoñerán investigacións, proxectos e asuntos do maiorREINNOVA SESSIONS 2012 interese. Para iso, durante catro díashttp://www.reinnova.es/index.php?idioma=es desenvolverase un apertado programa deCONTIDO: Baixo o título "Residuos no novo actividades que, seguindo as orientacións do Comitéescenario económico: estratexias "Low cost", Científico de SEO/BirdLife, inclúe sesións científicas,eficiencia e valorización", este congreso vai a mesas redondas, comunicacións orais,analizar dende a perspectiva Low Cost novas presentacións de pósteres e reunións de grupos deformas de xestión e tecnoloxías que permitan traballo.abordar as estratexias de actuación a curto e medio Ao igual que en anteriores edicións, será posibleprazo, no vixente escenario global. gozar de excursións ornitolóxicas.LUGAR: Fira Sabadell, Sabadell (Barcelona). LUGAR: Vitoria.ORGANIZADOR: Consorci per a la Gestió de ORGANIZADOR: SEO/BirdLife.Residus del Vallès Occidental. DATA DE INSCRICIÓN: Consultar ligazón.DATA DE INSCRICIÓN: Consultar ligazón. DATA DE INICIO: 06/12/2012DATA DE INICIO: 13/12/2012 DATA DE FIN: 09/12/2012DATA DE FIN: 13/12/2012 FEIRASEstatal EstatalII CONGRESO DE AXENTES FORESTAIS EMEDIOAMBIENTAIS DE ESPAÑA GENERA 2013 FEIRA INTERNACIONAL DEhttp://www.copomat.es/ ENERXIA E MEDIO AMBIENTECONTIDO: -Organización e funcionamento de http://www.ifema.es/web/ferias/genera/default.htmlCorpos de Axentes Ambientais de referencia no CONTIDO: Exposición comercial, xornadas técnicasámbito nacional e internacional. e conferencias, que abordarán unha ampla temática-Fortalecemento do Marco Xurídico dos Axentes en torno aos diferentes sectores enerxéticosAmbientais. contemplados na feira. Convoca a 6ª edición da súa-Definición de estándares sobre a imaxe corporativa GALERÍA DE INNOVACIÓN onde se mostraráne organización básica nos Corpos de Axentes algunhas das principais liñas de investigación doAmbientais nas CC.AA. A súa adscrición orgánica. momento en materia de enerxías renovables e-Os Axentes Forestais e Ambientais dende a eficiencia enerxética.perspectiva dos usuarios do medio natural. Axentes LUGAR: IFEMA - Feira de Madrid.e Uso Público na Rede de Espazos Naturais- ORGANIZADOR: IFEMA.Protexidos en España. DATA DE INSCRICIÓN: Presentación deLUGAR: Toledo. candidaturas á Galería de Innovación remata o 21ORGANIZADOR: Asociación Profesional de Axentes de novembro.Medioambientais de Castilla-La Mancha (APAM- DATA DE INICIO: 26/02/2013CLM) DATA DE FIN: 28/02/2013DATA DE INSCRICIÓN: Inscrición antes do 30 deNovembro taxa máis reducida.DATA DE INICIO: 10/04/2013 OUTRAS ACTIVIDADESDATA DE FIN: 12/04/2013 InternacionalXXI CONGRESO ESPAÑOL E V IBÉRICO DE SIMPOSIO MONITOREO DA PRESTACIÓN DOSORNITOLOXÍA SERVIZOS DE AUGA POTABLE E SANEAMENTOhttp://www.seo.org/2012/10/01/xxi-congreso-espanol SOSTIBLES-y-v-iberico-de-ornitologia-6-9-diciembre-2012-en- http://www.es.irc.nl/page/73896 18 NOVEMBRO 2012
 20. 20. CONTIDO: Plataforma para a presentación deexperiencias, coñecementos, modelos e lecciónsaprendidas sobre os diferentes temas de monitoreodos servizos APS.LUGAR: Addis Ababa, Ethiopia.ORGANIZADOR: IRC International.DATA DE INSCRICIÓN: Ata o 31 de decembro 2012DATA DE INICIO: 09/04/2013DATA DE FIN: 11/04/2013II ASEMBLEA XERAL SOLAR CONCENTRAhttp://www.solarconcentra.org/node/437CONTIDO: Neste acto presentarase as Propostasde Liñas Prioritarias de I+D do sector daelectricidade termosolar en España.Co obxecto de coñecer novos mercados, invitáronsea representantes dos seguintes países: Marruecos,México e Australia que nos ofrecerán información donoso sector nos diferentes países (regulación enormativas, oportunidades de negocios, aspectoseconómicos...).LUGAR: Sede do CIEMAT. Avd. Complutense, 40.Madrid.ORGANIZADOR: Plataforma Tecnolóxica deEnerxía Solar Térmica de Concentración.DATA DE INSCRICIÓN: Máis información:solarconcentra@ctaer.comDATA DE INICIO: 12/12/2012DATA DE FIN: 12/12/2012 NOVEMBRO 2012 19
 21. 21. UNIDAS EN TEMAS DE AUGA E SANEAMENTO.NOVIDADES BIBLIOGRÁFICAS http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/MONOGRAFÍA CNRCOP - CENTRO NACIONAL DE REFERENCIAFLORA E VEXETACIÓN DO ARQUIPÉLAGO DE SOBRE CONTAMINANTES ORGÁNICOSSÁLVORA (PARQUE NACIONAL DAS ILLAS PERSISTENTESATLÁNTICAS DE GALICIA) http://www.cnrcop.es/gc/home-es-ES/http://www.magrama.gob.es/es/organismo-autonomo-parques-nacionales-oapn/publicaciones/ PROXECTO CO2ME. REDE DE COÑECEMENTO SOBRE A PEGADAAUTOPROTÉXETE CON PROTELIÑA DE CARBONO E A COMPENSACIÓN DEhttp://cpapx.xunta.es/c/document_library/get_file?fol EMISIÓNS NO SECTOR AGROALIMENTARIOderId=127846&name=DLFE-4864.pdf http://proyectoco2me.org/"A AUGA, FONTE DE VIDA DENDE OS GUÍA PARA A PLANIFICACIÓN MUNICIPAL ENOCÉANOS Á TERRA FIRME". CUARTO AUGA E SANEAMENTO: ORIENTACIÓNS ECAPÍTULO DAS UNIDADES DIDÁCTICAS DE EXPERIENCIAS NO CONTEXTOCLIMÁNTICA, PROXECTO DE EDUCACIÓN CENTROAMERICANOAMBIENTAL DA CONSELLERÍA DE MEDIO http://alianzaporelagua.org/planificacion/AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURASEN COLABORACIÓN COA CONSELLERÍA DEEDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA NEXOS HÍDRICOS CENTROAMÉRICA-ESPAÑA .http://biblioteca.climantica.org/gl/biblioteca/unidades- O SEU OBXECTIVO É FOMENTARdidacticas/unidade-3 INTERCAMBIOS E COLABORACIÓNS SEN ÁNIMO DE LUCRO ENTRE ORGANIZACIÓNS E PROFESIONAIS DO SECTOR HÍDRICO DEPRIMEIRO INFORME SOBRE O CAMBIO CENTROAMÉRICA E ESPAÑA PARACLIMÁTICO EN GALICIA CONTRIBUÍR A FORTALECER AS CAPACIDADES DE ACTUACIÓN EN MATERIA DEhttp://cambioclimatico.cmati.xunta.es/novas?content AUGA E SANEAMENTO.=/Portal- http://nexoshidricos.org/Web/Contidos_cambio/Novas/nova_0004.html PCBS ELIMINATION NETWORK (PEN)RECURSOS ELECTRÓNICOS http://chm.pops.int/Programmes/PCBs/PCBsEliminatENQUISA SOBRE A POBOACIÓN OCUPADA ionClubPEC/tabid/438/language/fr-CH/Default.aspxNOS SECTORES DA PESCA E DAACUICULTURA MARIÑA EN GALICIA.OCUPESCA. PLANETA RECICLA, BLOG SOBRE O MUNDO DA RECICLAXEhttp://www.pescadegalicia.com/Publicaciones/Ocupe http://planetarecicla.com/sca2011/ PORTAL MICODATA: É UN SISTEMA DECENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE NACIÓNS INFORMACIÓN TERRITORIAL SOBRE AUNIDAS SOBRE AUGA E SANEAMENTO: PRODUCIÓN, O APROVEITAMENTO EREPOSITORIO ON LINE PARA O ACCESO ÁS ORDEACIÓN DO RECURSO MICOLÓXICO ENPUBLICACIÓNS DO SISTEMA DE NACIÓNS 20 NOVEMBRO 2012
 22. 22. CASTILLA Y LEÓN.http://admin.micodata.es/MicodataWEB/index.htmlGUÍA DE RECURSOS SOBRE TRANSXÉNICOShttp://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/cda/guiatransgenicos2012.pdfREDE HISPANO-LUSÓFONA DE XESTORES DEÁREAS NATURAIS PROTEXIDAS (REDEPARDELA)http://www.pardela.org/FRAGAS DO MANDEO: WEB DA ENTIDADE DECUSTODIA DO TERRITORIO QUE TEN COMO FINA PRESERVACIÓN DA BIODIVERSIDADE NACOMARCA CORUÑESA DE AS MARIÑAS(GALICIA, ESPAÑA).http://www.fragasdomandeo.org/ NOVEMBRO 2012 21

×