SlideShare uma empresa Scribd logo
Лежишта минералних сировина
Др Миодраг Бањешевић, ванредни професор
уводно предавање
студијски програм Рударско инжењерство
трећа година основних академских студија
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ
Уводне напомене:
Једносеместрални предмет са фондом часова 3+1 (предавања +
вежбе)
Предиспитне обавезе:
 Редовно похађање предавања и вежби 0-10 ECTS
 Тест 0-15 ECTS
 Семинарски рад 0-15 ECTS
Максимални број поена: 40 ECTS
Усмени испит: 0-60 ECTS
Укупно 100 ECTS
Оцене:
 51-60 ECTS = 6 (шест);
 61-70 ECTS = 7 (седам);
 71-80 ECTS = 8 (осам);
 81-90 ECTS = 9 (девет);
 91-100 ECTS = 10 (десет).
Литература:
Основна:
Мудринић Ч. 1997: Лежишта минералних сировина, РГФ, Београд
Допунска:
Бањешевић М. 2017: Лежишта минералних сировина, практикум, ТФ, Бор
Јанковић С. 1981: Лежишта минералних сировина – генеза рудних
лежишта, РГФ, Београд
Јеленковић Р., Симић В., Костић А., Животић Д. 2010: Лежишта минералних
сировина, РГФ, Београд
Гајић С. 1981: Лежишта минералних сировина, скрипта, ТФ, Бор
УСЛОВ!!!
За праћење наставе потребно је знање из предмета:
1. Основи геологије,
2. Минералогија и петрологија
Семинарски рад лежишта минералних сировина - упутство:
Семинарски рад из лежишта минералних сировина се састоји у томе да свака група
или појединац добија да напише текст и направи презентацију, по постојећем упутству,
за један од следећих елемената:
Гвожђе, алуминијум, олово-цинк, бакар, злато, сребро, платина, уран, магнезит-азбест,
борати-литијум, глина, угаљ, нафта и гас.
Текст би требао да садржи:
- Основне физичко-хемијске особине елемента
- Најзначајније рудне минерале тог елемента
- Генетске и економске типове лежишта
Тест из лежишта минералних сировина:
Тест из лежишта минералних сировина ради се на часовима у редовном наставном
термину и то на половини семестра.
Тест садржи осам до десет питања из наставних области које су до тада обрађене.
Др Миодраг Бањешевић, контакт:
TF Bor, Moodle Servis – Ležišta mineralnih sirovina
m.banjesevic@tfbor.bg.ac.rs
miodrag.banjesevic@gmail.com

Mais conteúdo relacionado

Destaque

How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
Albert Qian
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Kurio // The Social Media Age(ncy)
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Search Engine Journal
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
SpeakerHub
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
Tessa Mero
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Lily Ray
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
Christy Abraham Joy
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity -  Best PracticesTime Management & Productivity -  Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
Vit Horky
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
MindGenius
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
RachelPearson36
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Applitools
 
12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
GetSmarter
 
ChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slides
Alireza Esmikhani
 
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike RoutesMore than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
Project for Public Spaces & National Center for Biking and Walking
 
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
DevGAMM Conference
 
Barbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
Erica Santiago
 
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Saba Software
 
Introduction to C Programming Language
Introduction to C Programming LanguageIntroduction to C Programming Language
Introduction to C Programming Language
Simplilearn
 

Destaque (20)

How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity -  Best PracticesTime Management & Productivity -  Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
 
12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
 
ChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slides
 
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike RoutesMore than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
 
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
 
Barbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
 
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
 
Introduction to C Programming Language
Introduction to C Programming LanguageIntroduction to C Programming Language
Introduction to C Programming Language
 

001 Uvod - Opste informacije.ppt

  • 1. Лежишта минералних сировина Др Миодраг Бањешевић, ванредни професор уводно предавање студијски програм Рударско инжењерство трећа година основних академских студија УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ
  • 2. Уводне напомене: Једносеместрални предмет са фондом часова 3+1 (предавања + вежбе) Предиспитне обавезе:  Редовно похађање предавања и вежби 0-10 ECTS  Тест 0-15 ECTS  Семинарски рад 0-15 ECTS Максимални број поена: 40 ECTS Усмени испит: 0-60 ECTS Укупно 100 ECTS Оцене:  51-60 ECTS = 6 (шест);  61-70 ECTS = 7 (седам);  71-80 ECTS = 8 (осам);  81-90 ECTS = 9 (девет);  91-100 ECTS = 10 (десет).
  • 3. Литература: Основна: Мудринић Ч. 1997: Лежишта минералних сировина, РГФ, Београд Допунска: Бањешевић М. 2017: Лежишта минералних сировина, практикум, ТФ, Бор Јанковић С. 1981: Лежишта минералних сировина – генеза рудних лежишта, РГФ, Београд Јеленковић Р., Симић В., Костић А., Животић Д. 2010: Лежишта минералних сировина, РГФ, Београд Гајић С. 1981: Лежишта минералних сировина, скрипта, ТФ, Бор УСЛОВ!!! За праћење наставе потребно је знање из предмета: 1. Основи геологије, 2. Минералогија и петрологија
  • 4. Семинарски рад лежишта минералних сировина - упутство: Семинарски рад из лежишта минералних сировина се састоји у томе да свака група или појединац добија да напише текст и направи презентацију, по постојећем упутству, за један од следећих елемената: Гвожђе, алуминијум, олово-цинк, бакар, злато, сребро, платина, уран, магнезит-азбест, борати-литијум, глина, угаљ, нафта и гас. Текст би требао да садржи: - Основне физичко-хемијске особине елемента - Најзначајније рудне минерале тог елемента - Генетске и економске типове лежишта Тест из лежишта минералних сировина: Тест из лежишта минералних сировина ради се на часовима у редовном наставном термину и то на половини семестра. Тест садржи осам до десет питања из наставних области које су до тада обрађене.
  • 5. Др Миодраг Бањешевић, контакт: TF Bor, Moodle Servis – Ležišta mineralnih sirovina m.banjesevic@tfbor.bg.ac.rs miodrag.banjesevic@gmail.com