O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Pres. Caligrama

134 visualizações

Publicada em

Sofía Sanjurjo Guillín.
O caligrama.
-O caligrama na historia.
-Que é?
-Autores
-Obras

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Pres. Caligrama

 1. 1. OCALIGRAMA Sofía Sanjurjo, 23 2º ESO A IES DAVID BUJÁN 2012-2013
 2. 2. O caligrama é unhacomposición poética cuxadisposición tipográfica úsaseco fin de producir unhaimpresión visual evocadora doobxecto ou o tema aludido nopoema.
 3. 3.  VANGARDISTA A súa orixe vangardista débese a unha serie de movementos artísticos de principios do séc. XX que pretendían atopar innovación na produción artística.
 4. 4.  CUBISTA É unha tendencia esencial que deu pé ó resto das vangardas no séc. XX co fin de romper coa poesía tradicional.
 5. 5. O caligrama comezou no séc. IV, no inicio do período helenístico (Grecia). Desenvolveuse durante as diversas etapas históricas e colleu unha importante relevancia grazas ao vangardismo, que se estendeu polo mundo occidental.
 6. 6. Simmias de Rodas creou aOs primeiros obra “O ovo”, caracterizadacaligramas coñecidos pola súa peculiar lecturadébense a poetas que consiste en ler ogregos do período primeiro verso e logo o último, despois o segundohelenístico (séc. IV ata seguido polo antepenúltimo,o ano 30) . e seguindo ata ler o versoEmpregábanse para central, polo que eraofrendas relixiosas, conveniente xirar a man. Apois o escrito debía ter técnica foi imitada por poetas latíns.a forma do obxecto da Os romanos chamaron ósdevandita ofrenda. caligramas technopaegnia ou carmina figurata.
 7. 7. A maioría doscaligramas destaépoca non seguían aspautas convencionaisdo caligrama, xa quecontiñan elementospictóricos.Os caligramas a Biblioteca Nacional de Parísestaban escritos en garda un manuscrito grego de los Hechos de los Apóstoles (s.X)prosa. que contén case mil caligramas en prosa.
 8. 8. Os caligramasrevitalizáronse grazas aointerese doshumanistas neles.Algunhas persoas fixeronreferencia aos caligramasda época clásica, comoXulio César Scaligero fixocoas obras de Simmias.Outro autor interesadopolos caligramas foiFrançois Rabelais.
 9. 9. O BARROCO Consérvanse exemplares dos Países Baixos nos que predominan as formas de copa e corazón. Os caligramas máis famosos foron os dos poetas da escola de Nürnberg, pois eran fieisPOETA DA ESCOLA DE ao principio horaciano utNÜRNBERG , HANS SACHS pictura poesis (coma a pintura así é a poesía).
 10. 10.  É coñecido o caligrama que Lewis Carrol incluíu no terceiro capítulo do seu famoso libro Alicia No País Das Marabillas, ano 1865.Furia dixo a un rato ao que na súa casasorprendeu “Penso facerte procesar: vencomigo ao tribunal! É inútil discutir, oproceso vaise abrir porque hoxe, óparecer non teño nada que facer.” Dixo orato a harpía: “Tal preito, pola miña vida,sen xurado e sen xuíz, é unhaestupidez”Serei o xurado e o xuíz” DixoFuria vil. “Decidida a túa sorte, a pena demorte”.
 11. 11. O caligrama daactualidade está moipresente napublicidade, no cómic,nas portadas delibros…
 12. 12. O inventor deste tipode poema foiApollinaire, cuxospoemas tiñan forma degravata , instrumentosmusicais, etc. Naliteratura hispanaescribiron caligramasVicente Huidobro,Xerardo Diego eGuillerme de Torre,entre outros.
 13. 13. GUILLAUMEAPOLLINAIRE Guillaume Apollinaire foi un poeta, novelista e escritor de ensaios francés. Naceu en Roma e medrou en Mónaco, onde estudou no Lycée Sant-Charles. Desempeñou diversos empleos, e aos vinte nove anos publicou o seu primeiro libro: O encantador en putrefacción. O seu maior éxito foi Calligrammes.
 14. 14. Calligra mmesApollinaire escribiuCalligrammes ,un libro depoemas publicado en 1918.Nas composicións que dantítulo ao libro, o autorcombina a imaxe co texto paracrear un poema visual, no queintenta representargraficamente os obxectosevocados polo texto a travésdunha determinadadisposición tipográfica. Outraobra moi coñecida foi Poémesde la Paix et de la Guerre.
 15. 15. “Recoñécete, esta fermosapersoa es ti, baixo o sombreiro.O teu pescozo exquisito. E esta éen fin, a imperfecta imaxe , imaxedo teu busto adorado visto através dunha nube. Un poucomáis abaixo está o teu corazónque late.”
 16. 16. Vicente Huidobro foi un poetachileno, iniciador domovemento estéticodenominado creacionismo.Cursou estudios de literaturana Universidade de Chile epublicou o seu primeirocaligrama no 1912, TriánguloArmónico.
 17. 17. CALIGRAMAS MODERNISTAS Dentro do modernismo publicou Xaponerías de estío do libro de poesía Cancións na noite(1913). Estes son Triángulo armónico, Fresco nipón e Nipona, ademais doutro caligrama dunha liña diferente ós anteriores: “A capela da aldea”.
 18. 18. TRIÁNGULOARMÓNICO
 19. 19. LACAPILLAALDEANA
 20. 20. CALIGRAMAS VANGARDISTAS Na súa obra Horizon carré (Horizonte Cadrado),1917, están os caligramas Paysage (Paisaxe) e Moulin (Muíño).
 21. 21. MOULIN
 22. 22. PAYSAGE
 23. 23. Xerardo Diego estudouFilosofía e Letras naUniversidade de Deusto,doutorouse en Madrid e en1920 foi catedrático deLingua e Literatura. A súainclinación polo novo arte devangarda levoulle adecantarse polocreacionismo.
 24. 24. Guillerme de Torre foiescritor de ensaios, depoemas e tamén traballoucomo crítico literario e dearte español. Foi un dosimpulsores do ultraísmo edestacou comocomentador dovangardismo.
 25. 25. A Serra do Courel foi moi importantepara a composición dos seus versos,considerados os mellores norelacionado coas paisaxes.Matriculouse na Facultade de Letrasna Universidade Central de Madrid.Comezou a publicar poemascaligráficos no 1979 nunha ediciónilustrada por Reimundo Patiño.
 26. 26. BIBLIOGRAFÍA•http://es.wikipedia.org•http://Slideshare.net•Gran Enciclopedia Planeta•http://Alkaidediciones.com•Http://Camino-latino.com•Http://Caligramassinlimites.com•Http://Elarlequindehielo.obolog.com•http://Fernandoperezpoza.lacoctelera.com•http://Elpequedragon.com•http://Darabuc.wordpress.com•http://caligramasinlimites.blogspot.com.es•http://www.materialesdelengua.org

×