upsr matematik (A)

Sofia Mahmood
Sofia MahmoodManager em rumah sendiri
KLON UPSR KERTAS 1
SKSTG – KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 1
NAMA :
TARKH
1
Dalam satu pertandingan mencari harta karun, seorang
peserta mesti berjalan di dalam hutan sejauh 2 km,
menyusul anak sungai sejauh 1 km dan melalui tanah
berpaya sejauh 550 m.Berapakah jumlah jarak dalam km,
yang terpaksa dilalui oleh peserta itu?
(ID:1158525574472 /KLON/UPSR/2006/25)
A 14.32
B 14.3
C 4.925
D 3.925
]
2 Jadual 1 menunjukkan jarak bagi 3 lontaran dalam satu acara
melontar peluru. Jarak lontaran keempat tidak ditunjukkan.
Jadual 1
Purata jarak untuk 4 lontaran ialah 2.05 m.
Berapakah jarak, dalam m, lontaran keempat?
(ID:1200765243812 /KLON/UPSR/2007/29)
KLON UPSR KERTAS 1
SKSTG – KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 2
A 1.80
B 1.81
C 1.91
D 1.99
3 4.15 l x 15 =
(ID:1127216853127 /KLON/UPSR/2001/11)
A 62.25 ml
B 622.5 ml
C 6 225 ml
D 62 250 ml
]
4 Antara berikut, yang manakah pertukaran yang betul?
(ID:1158506704397 /KLON/UPSR/2006/7)
A 105 ml = 0.105 l
B 105 ml = 1.05 l
C 1 050 ml = 1.5 l
D 1 050 ml = 10.5 l
5 Antara yang berikut, yang manakah salah?
(ID:1199613070946 /KLON/UPSR/2007/6)
A 250 ml = 0.25 l
B 4 230 ml = 4 l
C 5 030 ml = 5l 30 ml
D 6 003 ml = 6.003 l
KLON UPSR KERTAS 1
SKSTG – KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 3
6 Rajah 1 menunjukkan dua bekas, P dan Q, yang berisi minyak
tanah.
Rajah 1
Jumlah isi padu minyak tanah dalam bekas P dan bekas Q
dituang sama banyak ke dalam 8 biji botol.
Berapakah isi padu, dalam ml, minyak tanah dalam setiap botol?
(ID:1286650648617 /KLON/UPSR/2010/40)
A 325
B 400
C 600
D 650
7 3 jam - 2 jam =
(ID:1102321736278 /KLON/UPSR/2002/13)
A 50 minit
B 40 minit
C 30 minit
D 20 minit
8 daripada 240 biji coklat telah dimakan. Bakinya dibahagikan
sama banyak kepada 3 orang budak.Berapakah bilangan coklat
yang setiap budak dapat?
(ID:1168162063984 /KLON/UPSR/2000/26)
KLON UPSR KERTAS 1
SKSTG – KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 4
A 10
B 20
C 45
D 60
9 120 x (12 720 ÷ 30) =
(ID:1155772495416 /KLON/UPSR/2004/11)
A 5 280
B 50 880
C 51 304
D 424 848
10 Rajah 2 ialah carta palang yang menunjukkan bilangan kereta
yang dijual oleh Hassan.
Rajah 2
Jumlah kereta yang dijual pada bulan Sept, Okt dan Nov ialah
900. Berapakah bilangan kereta yang dijual pada bulan Okt?
(ID:1133365902130 /KLON/UPSR/2001/35)
KLON UPSR KERTAS 1
SKSTG – KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 5
A 45
B 85
C 405
D 455
11
Rajah 3 ialah piktograf yang tidak lengkap
menunjukkan bilangan ayam yang dijual oleh Md.
Zain. Bilangan ayam yang dijual pada minggu yang
ketiga tidak ditunjukkan.
Rajah 3
Purata jualan ayam untuk 4 minggu itu ialah 250 ekor.
Berapakah bilangan yang perlu dimasukkan pada
minggu ketiga?
(ID:1159086048811 /KLON/UPSR/2006/31)
A 650
B 350
C 50
D 7
KLON UPSR KERTAS 1
SKSTG – KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 6
12 Rajah 4 ialah piktograf yang tidak lengkap
menunjukkan bilangan telur ayam yang dijual oleh
Rama. Bilangan telur ayam yang dijual pada minggu
ketiga tidak ditunjukkan.
Rajah 4
Purata bagi jualan telur ayam untuk 4 hari itu ialah
500 biji.Berapakah bilangan yang perlu
dimasukkan pada minggu ketiga?
(ID:1159089240594 /KLON/UPSR/2006/31)
A 9
B 90
C 720
D 1 280
13 Rajah 5 ialah piktograf yang tidak lengkap
menunjukkan bilangan cempedak yang dijual oleh
Manaf. Bilangan cempedak yang dijual pada minggu
kedua tidak ditunjukkan.
KLON UPSR KERTAS 1
SKSTG – KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 7
Rajah 5
Purata jualan cempedak untuk 4 minggu itu ialah 200
biji.Berapakah bilangan yang perlu dimasukkan
pada minggu kedua?
(ID:1159087805199 /KLON/UPSR/2006/31)
A 200
B 40
C 5
D 4
[Atas]
14 Rajah 6 menunjukkan piktograf
yang tidak lengkap
menunjukkan bilangan nangka
yang dijual oleh Asri. Bilangan
nangka yang dijual pada hari
Isnin tidak ditunjukkan.
Rajah 6
Purata jualan nangka untuk 4
hari itu ialah 36 biji.
Berapakah bilangan yang
perlu dimasukkan pada hari In?
(ID:1159085400747 /KLON/UPSR/2006/31)
KLON UPSR KERTAS 1
SKSTG – KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 8
A 32
B 8
C 4
D 3
[Atas]
15 71 603 apabila dicerakinkan menjadi
(ID:1248613103765 /KLON/UPSR/2003/2)
A 70 000 + 100 + 60 + 3
B 70 000 + 1 000 + 600 + 3
C 71 000 + 60 + 3
D 71 000 + 6 000 + 3
[Atas]
16 Rajah 7 menunjukkan masa pada suatu pagi.
Rajah 7
Muka jam yang manakah menunjukkan waktu setengah jam
selepas waktu yang ditunjukkan dalam Rajah 7?
(ID:1286771702490 /KLON/UPSR/2010/4)
KLON UPSR KERTAS 1
SKSTG – KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 9
A
B
C
D
[Atas]
17
Pada bulan Februari seorang penoreh getah
memperolehi pendapatan sebanyak RM900.
Pendapatannya pada bulan Mac telah bertambah
25% daripada bulan Februari.
Hitung jumlah pendapatan penoreh itu pada bulan
Februari dan Mac.
(ID:1158598668255 /KLON/UPSR/2006/26)
KLON UPSR KERTAS 1
SKSTG – KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 10
A RM225
B RM1 125
C RM2 025
D RM10 125
18 Rajah 8 terdiri daripada dua keping kad yang sama saiz. Setiap
kad dibahagikan kepada beberapa bahagian yang sama
besar.
Rajah 8
Hitungkan jumlah peratusan kawasan yang berwarna daripada
kedua-dua kad itu.
(ID:1225638609060 /KLON/UPSR/2008/3)
A 25
B 50
C 75
D 80
19 Rajah 9 menunjukkan sebuah segiempat tepat RSTU.
Rajah 9
Luas kawasan berwarna ialah 21 cm2. Luas ini adalah daripada
luas segiempat tepat itu.
KLON UPSR KERTAS 1
SKSTG – KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 11
Hitungkan panjang, dalam cm, UT.
(ID:1225098684847 /KLON/UPSR/2008/37)
A 7
B 9
C 14
D 16
20 Rajah 10 menunjukkan jisim sebuah kotak A dan sebuah kotak
B.
Rajah 10
Antara yang berikut, yang manakah menunjukkan jumlah jisim
kedua-dua buah kotak itu?
(ID:1226002856638 /KLON/UPSR/2008/5)
A
B
KLON UPSR KERTAS 1
SKSTG – KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 12
C
D
]
21 Rajah 11 menunjukkan jualan murah jus buah berkotak.
Rajah 11
Ravi membayar RM50 untuk jualan murah itu.
Berapakah bilangan kotak air minuman yang diterimanya?
(ID:1317251909053 /KLON/UPSR/2011/26)
KLON UPSR KERTAS 1
SKSTG – KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 13
A 25
B 26
C 30
D 35
22 5 km - 135 m =
(ID:1317870528357 /KLON/UPSR/2011/16)
A 5 km 465
m
B 5 km 435
m
C 5 km 365
m
D 5 km 165
m
23 Rajah 12 menunjukkan dua kad nombor.
863 741 94 526
Rajah 12
Cari hasil darab bagi nilai digit 3 dan nilai digit 2.
(ID:1160125079788 /KLON/UPSR/2006/2)
A 60
B 600
C 6 000
D 60 000
KLON UPSR KERTAS 1
SKSTG – KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 14
24 Hitung purata bagi km, 2 km, 0.71 km dan 4 km dalam m.
(ID:1225405619084 /KLON/UPSR/2008/19)
A 545
B 745
C 1 765
D 1 790
[Atas]
25 Antara yang berikut, yang manakah dibundarkan betul kepada
puluh ribu yang terdekat?
(ID:1317875888969 /KLON/UPSR/2011/1)
A 3 608 241 ---> 3 600 000
B 4 567 032 ---> 4 560 000
C 6 135 780 ---> 6 140 000
D 8 754 321 ---> 8 754 000
]
26 Rajah 13 menunjukkan tiga kuboid P, Q dan R.
Rajah 13
Panjang setiap sisi kuboid itu ialah 5 cm.
Hitungkan jumlah isi padu ketiga-tiga kuboid itu.
(ID:1225803298054 /KLON/UPSR/2008/38)
KLON UPSR KERTAS 1
SKSTG – KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 15
A 28 cm3
B 180 cm3
C 320 cm3
D 360 cm3
[Atas]
27 Rajah 14 menunjukkan sebuah kuboid P dan sebuah kubus S?
Rajah 14
Berapakah beza isi padu, dalam cm3, antara P dan S?
(ID:1127821053315 /KLON/UPSR/2004/26)
A 36
B 53
C 67
D 107
KLON UPSR KERTAS 1
SKSTG – KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 16
28 Rajah 15 menunjukkan segi tiga K, T, U, V dan W dilukis pada
petak segi empat sama yang sama besar.
Rajah 15
Segi tiga manakah mempunyai ciri yang sama dengan K?
(ID:1084607323402 /KLON/UPSR/2003/40)
A T
B U
C V
D W
29 Rajah 16 menunjukkan empat kad nombor E, F, G dan H.
Rajah 16
Kad manakah yang nilai digit 1 berada pada nilai tempat puluh
ribu?
(ID:1255894781474 /KLON/UPSR/2009/2)
KLON UPSR KERTAS 1
SKSTG – KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 17
A E
B F
C G
D H
30 0.1 juta - 38 125 =
(ID:1155744713480 /KLON/UPSR/2000/7)
A 61 875
B 61 885
C 961 800
D 961 875
31 RM469 ÷ 14 =
(ID:1225582258853 /KLON/UPSR/2008/17)
A 2 keping RM10 + 3 keping RM5 + 1 keping 50 sen
B 2 keping RM10 + 2 keping RM5 + 1 keping 50 sen
C 3 keping RM10 + 2 keping RM1 + 3 keping 50 sen
D 3 keping RM10 + 2 keping RM1 + 2 keping 50 sen
32 Rajah 17 terdiri daripada petak-petak segiempat sama yang
sama besar.
Rajah 17
Hitungkan luas dalam cm2 kawasan yang berlorek.
(ID:1203743003351 /KLON/UPSR/2007/33)
KLON UPSR KERTAS 1
SKSTG – KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 18
A 24
B 72
C 84
D 96
33 5.709 =
(ID:1110024006831 /KLON/UPSR/2002/15)
A
B
C
D
34 Rajah 18 menunjukkan dua keping kad nombor.
6.42 7.58
Rajah 18
Cari beza antara nilai digit 4 dengan nilai digit 8 bagi dua
nombor itu.(ID:1127313144002 /KLON/UPSR/2005/15)
A 0.08
B 0.32
C 0.4
D 0.42
35 Anggaran hasil darab 6 413 dengan 83 ialah antara
(ID:1158617982556 /KLON/UPSR/2006/32)
A 500 ribu hingga 550 ribu
B 450 ribu hingga 500 ribu
C 50 ribu hingga 55 ribu
D 45 ribu hingga 50 ribu
KLON UPSR KERTAS 1
SKSTG – KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 19
36 Rajah 19 menunjukkan sebuah bekas berbentuk kuboid yang
berisi air.
Rajah 19
Luas tapak kuboid itu ialah 32 cm2. Isipadu air dalam bekas itu
adalah sama dengan isipadu sebuah kubus yang bersisi 4 cm.
Hitungkan nilai P.
(ID:1248759178682 /KLON/UPSR/2003/34)
A 2
B 8
C 36
D 128
37 60 % daripada 3 kg
(ID:1321982173027 /KLON/UPSR/2011/14)
A 1.86 kg
B 1.89 kg
C 1.92 kg
D 1.95 kg
38 Rajah 20 menunjukkan satu garis nombor.
Rajah 20
30% daripada X ialah
(ID:1085239834021 /KLON/UPSR/2003/12)
KLON UPSR KERTAS 1
SKSTG – KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 20
A 45
B 60
C 75
D 135
39 Rajah 21 menunjukkan jumlah jisim beberapa biji jambu dalam
sebuah raga.
Rajah 21
Purata jisim bagi sebiji jambu ialah 0.04 kg.
Hitung bilangan jambu dalam raga itu.
(ID:1352948943198 /KLON/UPSR/2012/23)
A 20
B 40
C 60
D 90
40
Sebuah kedai dibina dengan 9 782 ketul batu bata.
Berapakah anggaran jumlah batu bata untuk membina
41 buah kedai yang sama?
ID:1133459188878 /KLON/UPSR/2001/3)
A 66 000 hingga 76 000
B 80 000 hingga 90 000
C 350 000 hingga 450 000
D 450 000 hingga 550 000

Recomendados

Klon upsr set 4 por
Klon upsr set 4 Klon upsr set 4
Klon upsr set 4 Khairiah Abdul Kadir
746 visualizações20 slides
LATIHAN BERFOKUS.pdf por
LATIHAN BERFOKUS.pdfLATIHAN BERFOKUS.pdf
LATIHAN BERFOKUS.pdfMinistry of Education Malaysia
104 visualizações16 slides
Upsr 2008 maths1 por
Upsr 2008 maths1Upsr 2008 maths1
Upsr 2008 maths1AZUAD ozil
454 visualizações21 slides
Klon upsr set 1 por
Klon upsr set 1 Klon upsr set 1
Klon upsr set 1 Khairiah Abdul Kadir
939 visualizações29 slides
Matematik tahun 6 2016 jpn kedah modul think thank set 1 k1-1 por
Matematik tahun 6 2016 jpn kedah modul think thank set 1 k1-1Matematik tahun 6 2016 jpn kedah modul think thank set 1 k1-1
Matematik tahun 6 2016 jpn kedah modul think thank set 1 k1-1parydave
1.9K visualizações16 slides
Soalan mt k1 por
Soalan mt k1Soalan mt k1
Soalan mt k1Syahmi Zakaria
308 visualizações16 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

UPSR 2017 - Matematik - Perak por
UPSR 2017 - Matematik - PerakUPSR 2017 - Matematik - Perak
UPSR 2017 - Matematik - PerakIMSHA LEARNING
631 visualizações31 slides
Kertas 1 matematik UPSR por
Kertas 1 matematik  UPSRKertas 1 matematik  UPSR
Kertas 1 matematik UPSRdoroni balantis
227 visualizações8 slides
Pra upsr 2 math jpd baram julai 2013 k1 por
Pra upsr 2 math jpd baram julai 2013 k1Pra upsr 2 math jpd baram julai 2013 k1
Pra upsr 2 math jpd baram julai 2013 k1share with me
738 visualizações23 slides
UPSR 2017 Matematik - Johor por
UPSR 2017 Matematik - Johor UPSR 2017 Matematik - Johor
UPSR 2017 Matematik - Johor IMSHA LEARNING
2.4K visualizações70 slides
Kertas 1 Set 2 cakno kelantan 2015 por
Kertas 1 Set 2 cakno kelantan 2015Kertas 1 Set 2 cakno kelantan 2015
Kertas 1 Set 2 cakno kelantan 2015Aziz Mamat
1.6K visualizações20 slides
Matematik Trial Kelantan K2 2016 por
Matematik Trial Kelantan K2 2016Matematik Trial Kelantan K2 2016
Matematik Trial Kelantan K2 2016Mohd Asrul Yahya
594 visualizações16 slides

Mais procurados(18)

UPSR 2017 - Matematik - Perak por IMSHA LEARNING
UPSR 2017 - Matematik - PerakUPSR 2017 - Matematik - Perak
UPSR 2017 - Matematik - Perak
IMSHA LEARNING631 visualizações
Kertas 1 matematik UPSR por doroni balantis
Kertas 1 matematik  UPSRKertas 1 matematik  UPSR
Kertas 1 matematik UPSR
doroni balantis227 visualizações
Pra upsr 2 math jpd baram julai 2013 k1 por share with me
Pra upsr 2 math jpd baram julai 2013 k1Pra upsr 2 math jpd baram julai 2013 k1
Pra upsr 2 math jpd baram julai 2013 k1
share with me738 visualizações
UPSR 2017 Matematik - Johor por IMSHA LEARNING
UPSR 2017 Matematik - Johor UPSR 2017 Matematik - Johor
UPSR 2017 Matematik - Johor
IMSHA LEARNING2.4K visualizações
Kertas 1 Set 2 cakno kelantan 2015 por Aziz Mamat
Kertas 1 Set 2 cakno kelantan 2015Kertas 1 Set 2 cakno kelantan 2015
Kertas 1 Set 2 cakno kelantan 2015
Aziz Mamat1.6K visualizações
Matematik Trial Kelantan K2 2016 por Mohd Asrul Yahya
Matematik Trial Kelantan K2 2016Matematik Trial Kelantan K2 2016
Matematik Trial Kelantan K2 2016
Mohd Asrul Yahya594 visualizações
MATEMATIK Intervensi 2 paper 1 year 6 thn 2014 por Orait Boss
MATEMATIK Intervensi 2 paper 1 year 6 thn 2014MATEMATIK Intervensi 2 paper 1 year 6 thn 2014
MATEMATIK Intervensi 2 paper 1 year 6 thn 2014
Orait Boss498 visualizações
Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (00) por IMSHA LEARNING
Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (00)Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (00)
Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (00)
IMSHA LEARNING811 visualizações
Set 2 por Syuk Mohd
Set 2Set 2
Set 2
Syuk Mohd147 visualizações
Kertas Ujian Matematik Kertas 1 Tahun 5 KSSR por ar-rifke.com
Kertas Ujian Matematik Kertas 1 Tahun 5 KSSRKertas Ujian Matematik Kertas 1 Tahun 5 KSSR
Kertas Ujian Matematik Kertas 1 Tahun 5 KSSR
ar-rifke.com33.2K visualizações
Soalan matematik tahun 5 kertas 1 2017 por habibah yusoff
Soalan matematik tahun 5 kertas 1 2017Soalan matematik tahun 5 kertas 1 2017
Soalan matematik tahun 5 kertas 1 2017
habibah yusoff20K visualizações
Kertas dua perwakilan data 2 por SK Seri Tawai
Kertas dua perwakilan data 2Kertas dua perwakilan data 2
Kertas dua perwakilan data 2
SK Seri Tawai4.3K visualizações
Kertas 1 kem elit marang por Razita Hamid
Kertas 1 kem elit marangKertas 1 kem elit marang
Kertas 1 kem elit marang
Razita Hamid73 visualizações
Soalan Percubaan UPSR Matematik por marshiza
Soalan Percubaan UPSR MatematikSoalan Percubaan UPSR Matematik
Soalan Percubaan UPSR Matematik
marshiza14.1K visualizações
Modul 1 por Nurul Khairiah
Modul 1Modul 1
Modul 1
Nurul Khairiah15 visualizações
02 modul matematik por Syuk Mohd
02 modul matematik02 modul matematik
02 modul matematik
Syuk Mohd3.8K visualizações
Math k1 april 2013 por rimauku
Math k1 april 2013Math k1 april 2013
Math k1 april 2013
rimauku91 visualizações

Destaque

Ornamental aluminum fence systems. por
Ornamental aluminum fence systems.Ornamental aluminum fence systems.
Ornamental aluminum fence systems.aruvilinternational
94 visualizações8 slides
사용자 분석 과제1 por
사용자 분석 과제1사용자 분석 과제1
사용자 분석 과제1Jihwan Kim
845 visualizações17 slides
Peruncingan4 130904060748-140216080750-phpapp01 por
Peruncingan4 130904060748-140216080750-phpapp01Peruncingan4 130904060748-140216080750-phpapp01
Peruncingan4 130904060748-140216080750-phpapp01Sofia Mahmood
163 visualizações12 slides
156679855 matematik-2-terengganu-130822220727-phpapp02 por
156679855 matematik-2-terengganu-130822220727-phpapp02156679855 matematik-2-terengganu-130822220727-phpapp02
156679855 matematik-2-terengganu-130822220727-phpapp02Sofia Mahmood
294 visualizações7 slides
112316 이진웅 por
112316 이진웅112316 이진웅
112316 이진웅LeeJinwoong
328 visualizações12 slides
2012 percubaanmatematikupsrtiadaskematerengganu-130524063039-phpapp02 por
2012 percubaanmatematikupsrtiadaskematerengganu-130524063039-phpapp022012 percubaanmatematikupsrtiadaskematerengganu-130524063039-phpapp02
2012 percubaanmatematikupsrtiadaskematerengganu-130524063039-phpapp02Sofia Mahmood
204 visualizações32 slides

Destaque(15)

Ornamental aluminum fence systems. por aruvilinternational
Ornamental aluminum fence systems.Ornamental aluminum fence systems.
Ornamental aluminum fence systems.
aruvilinternational94 visualizações
사용자 분석 과제1 por Jihwan Kim
사용자 분석 과제1사용자 분석 과제1
사용자 분석 과제1
Jihwan Kim845 visualizações
Peruncingan4 130904060748-140216080750-phpapp01 por Sofia Mahmood
Peruncingan4 130904060748-140216080750-phpapp01Peruncingan4 130904060748-140216080750-phpapp01
Peruncingan4 130904060748-140216080750-phpapp01
Sofia Mahmood163 visualizações
156679855 matematik-2-terengganu-130822220727-phpapp02 por Sofia Mahmood
156679855 matematik-2-terengganu-130822220727-phpapp02156679855 matematik-2-terengganu-130822220727-phpapp02
156679855 matematik-2-terengganu-130822220727-phpapp02
Sofia Mahmood294 visualizações
112316 이진웅 por LeeJinwoong
112316 이진웅112316 이진웅
112316 이진웅
LeeJinwoong328 visualizações
2012 percubaanmatematikupsrtiadaskematerengganu-130524063039-phpapp02 por Sofia Mahmood
2012 percubaanmatematikupsrtiadaskematerengganu-130524063039-phpapp022012 percubaanmatematikupsrtiadaskematerengganu-130524063039-phpapp02
2012 percubaanmatematikupsrtiadaskematerengganu-130524063039-phpapp02
Sofia Mahmood204 visualizações
Paper 1 julai 2011 por Sofia Mahmood
Paper 1 julai 2011Paper 1 julai 2011
Paper 1 julai 2011
Sofia Mahmood254 visualizações
2012 percubaanmatematikupsrtiadaskematerengganu-130524063039-phpapp02 por Sofia Mahmood
2012 percubaanmatematikupsrtiadaskematerengganu-130524063039-phpapp022012 percubaanmatematikupsrtiadaskematerengganu-130524063039-phpapp02
2012 percubaanmatematikupsrtiadaskematerengganu-130524063039-phpapp02
Sofia Mahmood150 visualizações
2014 percubaanmathsupsrskemapenang-140724221211-phpapp02 por Sofia Mahmood
2014 percubaanmathsupsrskemapenang-140724221211-phpapp022014 percubaanmathsupsrskemapenang-140724221211-phpapp02
2014 percubaanmathsupsrskemapenang-140724221211-phpapp02
Sofia Mahmood130 visualizações
105317254 100-f2-math-140601233425-phpapp02 por Sofia Mahmood
105317254 100-f2-math-140601233425-phpapp02105317254 100-f2-math-140601233425-phpapp02
105317254 100-f2-math-140601233425-phpapp02
Sofia Mahmood607 visualizações
Unit8mass 121015084639-phpapp02 por Sofia Mahmood
Unit8mass 121015084639-phpapp02Unit8mass 121015084639-phpapp02
Unit8mass 121015084639-phpapp02
Sofia Mahmood540 visualizações
percubaan spm perak por Sofia Mahmood
percubaan spm perakpercubaan spm perak
percubaan spm perak
Sofia Mahmood818 visualizações
Final 2008 math f2 paper 2 por Sofia Mahmood
Final 2008 math f2 paper 2Final 2008 math f2 paper 2
Final 2008 math f2 paper 2
Sofia Mahmood424 visualizações
add math form 4/5 por Sofia Mahmood
add math form 4/5add math form 4/5
add math form 4/5
Sofia Mahmood612 visualizações
Síndrome de-anticuerpos-antifosfolípidos-5 por Yess Leon
Síndrome de-anticuerpos-antifosfolípidos-5Síndrome de-anticuerpos-antifosfolípidos-5
Síndrome de-anticuerpos-antifosfolípidos-5
Yess Leon2K visualizações

Similar a upsr matematik (A)

Klon upsr set 1 por
Klon upsr set 1 Klon upsr set 1
Klon upsr set 1 Khairiah Abdul Kadir
1.5K visualizações29 slides
Latihan Matematik Klon UPSR 2008 por
Latihan Matematik Klon UPSR 2008Latihan Matematik Klon UPSR 2008
Latihan Matematik Klon UPSR 2008soulmoon
746 visualizações7 slides
Ujian diagnostik m3 t6 k1 por
Ujian diagnostik m3 t6 k1Ujian diagnostik m3 t6 k1
Ujian diagnostik m3 t6 k1penaabadi1979
99 visualizações15 slides
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR por
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSRKertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSRar-rifke.com
32.1K visualizações11 slides
Klon upsr set 3 por
Klon upsr set 3 Klon upsr set 3
Klon upsr set 3 Khairiah Abdul Kadir
844 visualizações21 slides
Klon upsr set 2 por
Klon upsr set 2 Klon upsr set 2
Klon upsr set 2 Khairiah Abdul Kadir
631 visualizações24 slides

Similar a upsr matematik (A)(20)

Latihan Matematik Klon UPSR 2008 por soulmoon
Latihan Matematik Klon UPSR 2008Latihan Matematik Klon UPSR 2008
Latihan Matematik Klon UPSR 2008
soulmoon746 visualizações
Ujian diagnostik m3 t6 k1 por penaabadi1979
Ujian diagnostik m3 t6 k1Ujian diagnostik m3 t6 k1
Ujian diagnostik m3 t6 k1
penaabadi197999 visualizações
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR por ar-rifke.com
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSRKertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR
ar-rifke.com32.1K visualizações
Soalan pat 2014 math tahun 5 kertas 1 por AHMADathori
Soalan pat 2014 math tahun 5 kertas 1Soalan pat 2014 math tahun 5 kertas 1
Soalan pat 2014 math tahun 5 kertas 1
AHMADathori899 visualizações
Peperiksaan Kertas 1 Tahun 5 2017 por Azalea
Peperiksaan Kertas 1 Tahun 5 2017Peperiksaan Kertas 1 Tahun 5 2017
Peperiksaan Kertas 1 Tahun 5 2017
Azalea174 visualizações
Set 1 por share with me
Set 1Set 1
Set 1
share with me540 visualizações
Mt thn 4 kertas 1 por Wan Fairuz
Mt thn 4 kertas 1Mt thn 4 kertas 1
Mt thn 4 kertas 1
Wan Fairuz130 visualizações
Mt thn 4 kertas 1 por Nor Ashraf
Mt thn 4 kertas 1Mt thn 4 kertas 1
Mt thn 4 kertas 1
Nor Ashraf323 visualizações
Mt thn 4 kertas 1 (3) por Sarinah Salleh
Mt thn 4 kertas 1 (3)Mt thn 4 kertas 1 (3)
Mt thn 4 kertas 1 (3)
Sarinah Salleh44 visualizações
Selaras 1 y4 p1 por Syahida Atiqah
Selaras 1 y4 p1Selaras 1 y4 p1
Selaras 1 y4 p1
Syahida Atiqah289 visualizações
233594092 terengganu-pra-percubaan-2014-matematik-kertas-1 por Jokdin Abdullah
233594092 terengganu-pra-percubaan-2014-matematik-kertas-1233594092 terengganu-pra-percubaan-2014-matematik-kertas-1
233594092 terengganu-pra-percubaan-2014-matematik-kertas-1
Jokdin Abdullah222 visualizações
Peperiksaan pertengahan tahun matematik tahun 5 kertas 1 por Muhamad Azam Ismail
Peperiksaan pertengahan tahun matematik tahun 5 kertas 1Peperiksaan pertengahan tahun matematik tahun 5 kertas 1
Peperiksaan pertengahan tahun matematik tahun 5 kertas 1
Muhamad Azam Ismail500 visualizações
234974652 percubaan-upsr-2014-terengganu-matematik-k1 por Wahidah Abd Rahman
234974652 percubaan-upsr-2014-terengganu-matematik-k1234974652 percubaan-upsr-2014-terengganu-matematik-k1
234974652 percubaan-upsr-2014-terengganu-matematik-k1
Wahidah Abd Rahman693 visualizações
234974652 percubaan-upsr-2014-terengganu-matematik-k1 por Hanan Umaira
234974652 percubaan-upsr-2014-terengganu-matematik-k1234974652 percubaan-upsr-2014-terengganu-matematik-k1
234974652 percubaan-upsr-2014-terengganu-matematik-k1
Hanan Umaira169 visualizações
UPSR: Matematik Kertas 1 por IMSHA LEARNING
UPSR: Matematik Kertas 1UPSR: Matematik Kertas 1
UPSR: Matematik Kertas 1
IMSHA LEARNING122 visualizações
Kertas ramalan upsr 1 por Syahmi Zakaria
Kertas ramalan upsr 1Kertas ramalan upsr 1
Kertas ramalan upsr 1
Syahmi Zakaria2.8K visualizações
MATEMATIK TAHUN 4 - SOALAN + JAWAPAN por Sayshare
MATEMATIK TAHUN 4 - SOALAN + JAWAPANMATEMATIK TAHUN 4 - SOALAN + JAWAPAN
MATEMATIK TAHUN 4 - SOALAN + JAWAPAN
Sayshare 7.9K visualizações

Mais de Sofia Mahmood

Masa dan waktu por
Masa dan waktuMasa dan waktu
Masa dan waktuSofia Mahmood
1.7K visualizações21 slides
lowest common factor por
lowest common factorlowest common factor
lowest common factorSofia Mahmood
924 visualizações2 slides
Mgb kedah-mathematics2-upsr-year-6 por
Mgb kedah-mathematics2-upsr-year-6Mgb kedah-mathematics2-upsr-year-6
Mgb kedah-mathematics2-upsr-year-6Sofia Mahmood
198 visualizações10 slides
Greatest common factor(FSTB) por
Greatest common factor(FSTB)Greatest common factor(FSTB)
Greatest common factor(FSTB)Sofia Mahmood
1.2K visualizações2 slides
Factor list prime.pl por
Factor list prime.plFactor list prime.pl
Factor list prime.plSofia Mahmood
685 visualizações2 slides
Factor list all.pl por
Factor list all.plFactor list all.pl
Factor list all.plSofia Mahmood
981 visualizações2 slides

Mais de Sofia Mahmood(16)

Masa dan waktu por Sofia Mahmood
Masa dan waktuMasa dan waktu
Masa dan waktu
Sofia Mahmood1.7K visualizações
lowest common factor por Sofia Mahmood
lowest common factorlowest common factor
lowest common factor
Sofia Mahmood924 visualizações
Mgb kedah-mathematics2-upsr-year-6 por Sofia Mahmood
Mgb kedah-mathematics2-upsr-year-6Mgb kedah-mathematics2-upsr-year-6
Mgb kedah-mathematics2-upsr-year-6
Sofia Mahmood198 visualizações
Greatest common factor(FSTB) por Sofia Mahmood
Greatest common factor(FSTB)Greatest common factor(FSTB)
Greatest common factor(FSTB)
Sofia Mahmood1.2K visualizações
Factor list prime.pl por Sofia Mahmood
Factor list prime.plFactor list prime.pl
Factor list prime.pl
Sofia Mahmood685 visualizações
Factor list all.pl por Sofia Mahmood
Factor list all.plFactor list all.pl
Factor list all.pl
Sofia Mahmood981 visualizações
Greatest common factor.pl por Sofia Mahmood
Greatest common factor.plGreatest common factor.pl
Greatest common factor.pl
Sofia Mahmood581 visualizações
Chapter1 functions por Sofia Mahmood
Chapter1 functionsChapter1 functions
Chapter1 functions
Sofia Mahmood513 visualizações
Percubaan pmr 2013 pahang matematik kertas 2 (1) (1) por Sofia Mahmood
Percubaan pmr 2013 pahang matematik kertas 2 (1) (1)Percubaan pmr 2013 pahang matematik kertas 2 (1) (1)
Percubaan pmr 2013 pahang matematik kertas 2 (1) (1)
Sofia Mahmood225 visualizações
5indiceslogarithms 120909011915-phpapp02 por Sofia Mahmood
5indiceslogarithms 120909011915-phpapp025indiceslogarithms 120909011915-phpapp02
5indiceslogarithms 120909011915-phpapp02
Sofia Mahmood805 visualizações
155678818 percubaan-2013-penang-matematik-k1-131001112726-phpapp01 por Sofia Mahmood
155678818 percubaan-2013-penang-matematik-k1-131001112726-phpapp01155678818 percubaan-2013-penang-matematik-k1-131001112726-phpapp01
155678818 percubaan-2013-penang-matematik-k1-131001112726-phpapp01
Sofia Mahmood202 visualizações
105316800 100-f1-math-140601233104-phpapp02 por Sofia Mahmood
105316800 100-f1-math-140601233104-phpapp02105316800 100-f1-math-140601233104-phpapp02
105316800 100-f1-math-140601233104-phpapp02
Sofia Mahmood761 visualizações
2010percubaann9mathskpaper2 120430162344-phpapp01 por Sofia Mahmood
2010percubaann9mathskpaper2 120430162344-phpapp012010percubaann9mathskpaper2 120430162344-phpapp01
2010percubaann9mathskpaper2 120430162344-phpapp01
Sofia Mahmood269 visualizações
Pmr matematik perak por Sofia Mahmood
Pmr matematik perakPmr matematik perak
Pmr matematik perak
Sofia Mahmood223 visualizações
UPSR JOHOR 2010 por Sofia Mahmood
UPSR JOHOR 2010UPSR JOHOR 2010
UPSR JOHOR 2010
Sofia Mahmood260 visualizações
Upsr sarawak 2010 por Sofia Mahmood
Upsr sarawak 2010Upsr sarawak 2010
Upsr sarawak 2010
Sofia Mahmood230 visualizações

upsr matematik (A)

 • 1. KLON UPSR KERTAS 1 SKSTG – KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 1 NAMA : TARKH 1 Dalam satu pertandingan mencari harta karun, seorang peserta mesti berjalan di dalam hutan sejauh 2 km, menyusul anak sungai sejauh 1 km dan melalui tanah berpaya sejauh 550 m.Berapakah jumlah jarak dalam km, yang terpaksa dilalui oleh peserta itu? (ID:1158525574472 /KLON/UPSR/2006/25) A 14.32 B 14.3 C 4.925 D 3.925 ] 2 Jadual 1 menunjukkan jarak bagi 3 lontaran dalam satu acara melontar peluru. Jarak lontaran keempat tidak ditunjukkan. Jadual 1 Purata jarak untuk 4 lontaran ialah 2.05 m. Berapakah jarak, dalam m, lontaran keempat? (ID:1200765243812 /KLON/UPSR/2007/29)
 • 2. KLON UPSR KERTAS 1 SKSTG – KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 2 A 1.80 B 1.81 C 1.91 D 1.99 3 4.15 l x 15 = (ID:1127216853127 /KLON/UPSR/2001/11) A 62.25 ml B 622.5 ml C 6 225 ml D 62 250 ml ] 4 Antara berikut, yang manakah pertukaran yang betul? (ID:1158506704397 /KLON/UPSR/2006/7) A 105 ml = 0.105 l B 105 ml = 1.05 l C 1 050 ml = 1.5 l D 1 050 ml = 10.5 l 5 Antara yang berikut, yang manakah salah? (ID:1199613070946 /KLON/UPSR/2007/6) A 250 ml = 0.25 l B 4 230 ml = 4 l C 5 030 ml = 5l 30 ml D 6 003 ml = 6.003 l
 • 3. KLON UPSR KERTAS 1 SKSTG – KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 3 6 Rajah 1 menunjukkan dua bekas, P dan Q, yang berisi minyak tanah. Rajah 1 Jumlah isi padu minyak tanah dalam bekas P dan bekas Q dituang sama banyak ke dalam 8 biji botol. Berapakah isi padu, dalam ml, minyak tanah dalam setiap botol? (ID:1286650648617 /KLON/UPSR/2010/40) A 325 B 400 C 600 D 650 7 3 jam - 2 jam = (ID:1102321736278 /KLON/UPSR/2002/13) A 50 minit B 40 minit C 30 minit D 20 minit 8 daripada 240 biji coklat telah dimakan. Bakinya dibahagikan sama banyak kepada 3 orang budak.Berapakah bilangan coklat yang setiap budak dapat? (ID:1168162063984 /KLON/UPSR/2000/26)
 • 4. KLON UPSR KERTAS 1 SKSTG – KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 4 A 10 B 20 C 45 D 60 9 120 x (12 720 ÷ 30) = (ID:1155772495416 /KLON/UPSR/2004/11) A 5 280 B 50 880 C 51 304 D 424 848 10 Rajah 2 ialah carta palang yang menunjukkan bilangan kereta yang dijual oleh Hassan. Rajah 2 Jumlah kereta yang dijual pada bulan Sept, Okt dan Nov ialah 900. Berapakah bilangan kereta yang dijual pada bulan Okt? (ID:1133365902130 /KLON/UPSR/2001/35)
 • 5. KLON UPSR KERTAS 1 SKSTG – KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 5 A 45 B 85 C 405 D 455 11 Rajah 3 ialah piktograf yang tidak lengkap menunjukkan bilangan ayam yang dijual oleh Md. Zain. Bilangan ayam yang dijual pada minggu yang ketiga tidak ditunjukkan. Rajah 3 Purata jualan ayam untuk 4 minggu itu ialah 250 ekor. Berapakah bilangan yang perlu dimasukkan pada minggu ketiga? (ID:1159086048811 /KLON/UPSR/2006/31) A 650 B 350 C 50 D 7
 • 6. KLON UPSR KERTAS 1 SKSTG – KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 6 12 Rajah 4 ialah piktograf yang tidak lengkap menunjukkan bilangan telur ayam yang dijual oleh Rama. Bilangan telur ayam yang dijual pada minggu ketiga tidak ditunjukkan. Rajah 4 Purata bagi jualan telur ayam untuk 4 hari itu ialah 500 biji.Berapakah bilangan yang perlu dimasukkan pada minggu ketiga? (ID:1159089240594 /KLON/UPSR/2006/31) A 9 B 90 C 720 D 1 280 13 Rajah 5 ialah piktograf yang tidak lengkap menunjukkan bilangan cempedak yang dijual oleh Manaf. Bilangan cempedak yang dijual pada minggu kedua tidak ditunjukkan.
 • 7. KLON UPSR KERTAS 1 SKSTG – KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 7 Rajah 5 Purata jualan cempedak untuk 4 minggu itu ialah 200 biji.Berapakah bilangan yang perlu dimasukkan pada minggu kedua? (ID:1159087805199 /KLON/UPSR/2006/31) A 200 B 40 C 5 D 4 [Atas] 14 Rajah 6 menunjukkan piktograf yang tidak lengkap menunjukkan bilangan nangka yang dijual oleh Asri. Bilangan nangka yang dijual pada hari Isnin tidak ditunjukkan. Rajah 6 Purata jualan nangka untuk 4 hari itu ialah 36 biji. Berapakah bilangan yang perlu dimasukkan pada hari In? (ID:1159085400747 /KLON/UPSR/2006/31)
 • 8. KLON UPSR KERTAS 1 SKSTG – KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 8 A 32 B 8 C 4 D 3 [Atas] 15 71 603 apabila dicerakinkan menjadi (ID:1248613103765 /KLON/UPSR/2003/2) A 70 000 + 100 + 60 + 3 B 70 000 + 1 000 + 600 + 3 C 71 000 + 60 + 3 D 71 000 + 6 000 + 3 [Atas] 16 Rajah 7 menunjukkan masa pada suatu pagi. Rajah 7 Muka jam yang manakah menunjukkan waktu setengah jam selepas waktu yang ditunjukkan dalam Rajah 7? (ID:1286771702490 /KLON/UPSR/2010/4)
 • 9. KLON UPSR KERTAS 1 SKSTG – KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 9 A B C D [Atas] 17 Pada bulan Februari seorang penoreh getah memperolehi pendapatan sebanyak RM900. Pendapatannya pada bulan Mac telah bertambah 25% daripada bulan Februari. Hitung jumlah pendapatan penoreh itu pada bulan Februari dan Mac. (ID:1158598668255 /KLON/UPSR/2006/26)
 • 10. KLON UPSR KERTAS 1 SKSTG – KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 10 A RM225 B RM1 125 C RM2 025 D RM10 125 18 Rajah 8 terdiri daripada dua keping kad yang sama saiz. Setiap kad dibahagikan kepada beberapa bahagian yang sama besar. Rajah 8 Hitungkan jumlah peratusan kawasan yang berwarna daripada kedua-dua kad itu. (ID:1225638609060 /KLON/UPSR/2008/3) A 25 B 50 C 75 D 80 19 Rajah 9 menunjukkan sebuah segiempat tepat RSTU. Rajah 9 Luas kawasan berwarna ialah 21 cm2. Luas ini adalah daripada luas segiempat tepat itu.
 • 11. KLON UPSR KERTAS 1 SKSTG – KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 11 Hitungkan panjang, dalam cm, UT. (ID:1225098684847 /KLON/UPSR/2008/37) A 7 B 9 C 14 D 16 20 Rajah 10 menunjukkan jisim sebuah kotak A dan sebuah kotak B. Rajah 10 Antara yang berikut, yang manakah menunjukkan jumlah jisim kedua-dua buah kotak itu? (ID:1226002856638 /KLON/UPSR/2008/5) A B
 • 12. KLON UPSR KERTAS 1 SKSTG – KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 12 C D ] 21 Rajah 11 menunjukkan jualan murah jus buah berkotak. Rajah 11 Ravi membayar RM50 untuk jualan murah itu. Berapakah bilangan kotak air minuman yang diterimanya? (ID:1317251909053 /KLON/UPSR/2011/26)
 • 13. KLON UPSR KERTAS 1 SKSTG – KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 13 A 25 B 26 C 30 D 35 22 5 km - 135 m = (ID:1317870528357 /KLON/UPSR/2011/16) A 5 km 465 m B 5 km 435 m C 5 km 365 m D 5 km 165 m 23 Rajah 12 menunjukkan dua kad nombor. 863 741 94 526 Rajah 12 Cari hasil darab bagi nilai digit 3 dan nilai digit 2. (ID:1160125079788 /KLON/UPSR/2006/2) A 60 B 600 C 6 000 D 60 000
 • 14. KLON UPSR KERTAS 1 SKSTG – KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 14 24 Hitung purata bagi km, 2 km, 0.71 km dan 4 km dalam m. (ID:1225405619084 /KLON/UPSR/2008/19) A 545 B 745 C 1 765 D 1 790 [Atas] 25 Antara yang berikut, yang manakah dibundarkan betul kepada puluh ribu yang terdekat? (ID:1317875888969 /KLON/UPSR/2011/1) A 3 608 241 ---> 3 600 000 B 4 567 032 ---> 4 560 000 C 6 135 780 ---> 6 140 000 D 8 754 321 ---> 8 754 000 ] 26 Rajah 13 menunjukkan tiga kuboid P, Q dan R. Rajah 13 Panjang setiap sisi kuboid itu ialah 5 cm. Hitungkan jumlah isi padu ketiga-tiga kuboid itu. (ID:1225803298054 /KLON/UPSR/2008/38)
 • 15. KLON UPSR KERTAS 1 SKSTG – KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 15 A 28 cm3 B 180 cm3 C 320 cm3 D 360 cm3 [Atas] 27 Rajah 14 menunjukkan sebuah kuboid P dan sebuah kubus S? Rajah 14 Berapakah beza isi padu, dalam cm3, antara P dan S? (ID:1127821053315 /KLON/UPSR/2004/26) A 36 B 53 C 67 D 107
 • 16. KLON UPSR KERTAS 1 SKSTG – KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 16 28 Rajah 15 menunjukkan segi tiga K, T, U, V dan W dilukis pada petak segi empat sama yang sama besar. Rajah 15 Segi tiga manakah mempunyai ciri yang sama dengan K? (ID:1084607323402 /KLON/UPSR/2003/40) A T B U C V D W 29 Rajah 16 menunjukkan empat kad nombor E, F, G dan H. Rajah 16 Kad manakah yang nilai digit 1 berada pada nilai tempat puluh ribu? (ID:1255894781474 /KLON/UPSR/2009/2)
 • 17. KLON UPSR KERTAS 1 SKSTG – KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 17 A E B F C G D H 30 0.1 juta - 38 125 = (ID:1155744713480 /KLON/UPSR/2000/7) A 61 875 B 61 885 C 961 800 D 961 875 31 RM469 ÷ 14 = (ID:1225582258853 /KLON/UPSR/2008/17) A 2 keping RM10 + 3 keping RM5 + 1 keping 50 sen B 2 keping RM10 + 2 keping RM5 + 1 keping 50 sen C 3 keping RM10 + 2 keping RM1 + 3 keping 50 sen D 3 keping RM10 + 2 keping RM1 + 2 keping 50 sen 32 Rajah 17 terdiri daripada petak-petak segiempat sama yang sama besar. Rajah 17 Hitungkan luas dalam cm2 kawasan yang berlorek. (ID:1203743003351 /KLON/UPSR/2007/33)
 • 18. KLON UPSR KERTAS 1 SKSTG – KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 18 A 24 B 72 C 84 D 96 33 5.709 = (ID:1110024006831 /KLON/UPSR/2002/15) A B C D 34 Rajah 18 menunjukkan dua keping kad nombor. 6.42 7.58 Rajah 18 Cari beza antara nilai digit 4 dengan nilai digit 8 bagi dua nombor itu.(ID:1127313144002 /KLON/UPSR/2005/15) A 0.08 B 0.32 C 0.4 D 0.42 35 Anggaran hasil darab 6 413 dengan 83 ialah antara (ID:1158617982556 /KLON/UPSR/2006/32) A 500 ribu hingga 550 ribu B 450 ribu hingga 500 ribu C 50 ribu hingga 55 ribu D 45 ribu hingga 50 ribu
 • 19. KLON UPSR KERTAS 1 SKSTG – KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 19 36 Rajah 19 menunjukkan sebuah bekas berbentuk kuboid yang berisi air. Rajah 19 Luas tapak kuboid itu ialah 32 cm2. Isipadu air dalam bekas itu adalah sama dengan isipadu sebuah kubus yang bersisi 4 cm. Hitungkan nilai P. (ID:1248759178682 /KLON/UPSR/2003/34) A 2 B 8 C 36 D 128 37 60 % daripada 3 kg (ID:1321982173027 /KLON/UPSR/2011/14) A 1.86 kg B 1.89 kg C 1.92 kg D 1.95 kg 38 Rajah 20 menunjukkan satu garis nombor. Rajah 20 30% daripada X ialah (ID:1085239834021 /KLON/UPSR/2003/12)
 • 20. KLON UPSR KERTAS 1 SKSTG – KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 20 A 45 B 60 C 75 D 135 39 Rajah 21 menunjukkan jumlah jisim beberapa biji jambu dalam sebuah raga. Rajah 21 Purata jisim bagi sebiji jambu ialah 0.04 kg. Hitung bilangan jambu dalam raga itu. (ID:1352948943198 /KLON/UPSR/2012/23) A 20 B 40 C 60 D 90 40 Sebuah kedai dibina dengan 9 782 ketul batu bata. Berapakah anggaran jumlah batu bata untuk membina 41 buah kedai yang sama? ID:1133459188878 /KLON/UPSR/2001/3) A 66 000 hingga 76 000 B 80 000 hingga 90 000 C 350 000 hingga 450 000 D 450 000 hingga 550 000