Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Smartland kick off tutkimuksen esittely(20)

Mais de SmartLandFIResearch(19)

Anúncio

Smartland kick off tutkimuksen esittely

 1. Smartland.fi Smart land use policy for sustainable urbanization KICK-OFF TAPAAMINEN SRC 2019: The Changing Role of Public Authority and the Potential for Steering Society (STEER)
 2. Smartland Tavoitteet • Auttaa kehittämään maankäyttöpoliittisia toimintatapoja seuraaviin kaupunkien haasteisiin 1) asumisen saatavuuteen ja hintaan 2) asuinalueiden eriytymiskehitykseen ja 3) kaupunkien hiilidioksidipäästöihin ja energiankulutukseen • Ohjauskeinojen yhteisvaikutusten ymmärtäminen keskiössä • Maankäyttöpolitiikka määritellään laajasti • hallinnolliseen päätöksentekoon pohjautuvat • taloudellisten ohjauskeinojen (kannustimien) ja • informaatio-ohjauksen vaikutuksia
 3. Markkinamallit ja linkit WP:den välillä Equilibrium housing prices and rents (WP1) Demand for housing space Energy efficiency of building stock and urban structure - Quantity & quality - Energy use - Income level - Population (inc. demographic mix) - Amenities - Subsidies Housing supply - Interest rates - Uncertainty - Expectations - Taxation - Maintenance cost Required yield Climate change impact (WP3) Residential segregation (WP2) LAND USE POLICIES - Availability of buildable land - Zoning: → Urban structure and density Building typology Dwelling types and sizes - Regulations and requirements → Construction costs - Information & incentives - Agreements Construction of housing units RentsValues
 4. Vaikuttavuus toiminta, WP4 INT = intensive interaction bursts Climate change Housing market Climate policy Segregation Land-use policy Housing policy argumentation,metrics argumentation,metrics argumentation,metrics SYNTHESIS: Smart land use policy for sustainable urbanization PRACTICERESEARCH INT0 INT1 INT2 INT3 INT4 INT5 INTERVIEWS INTERVIEWS INTERVIEWS Tool pilot1 Land use policy and climate change Land use policy and housing market Land use policy and segregation Integrative analysesof land use policies INTEGRATIVE CASE 1 INTEGRATIVE CASE 2 STAGE A STAGE B STAGE D STAGE ESTAGE C Tool pilot2 Tool pilot3
 5. Sidosryhmäkumppanit KAUPUNGIT: • Helsinki, Hämeenlinna, Joensuu, Oulu, Kotka, Kuopio, Lappeenranta, Lahti, Mikkeli, Pori, Seinäjoki, Tampere, Vaasa, Vantaa, Salo, Turku, Rovaniemi, Espoo, Kouvola, Hyvinkää, Kerava YRITYKSET JA YHTEISÖT • RT, RAKLI, YM, ARA, VM, Kuntaliitto, Icecapital Ream, Helsinki metropolitan Smart&Clean, YIT, BONAVA
 6. Budjetti • 3 748 160€-> 3 623 962€
 7. Aikataulu 2019-2022 (2022-2026) M1: data for the measures collected and documented M2: legal analysis of the data finished M3: measures, indices and typologies created M4: results from WPs ready for the microsimulation toolset M5: microsimulation toolset calibrated M6: microsimulation toolset ready M7: results of integrated case studies ready IM1: integrative case studies selected IM2: pilots selected with stakeholders
 8. WP1: Maankäyttöpolitiikka ja asuntuotantomarkkina Vastaava tutkija: Elias Oikarinen, Aalto-yliopisto
 9. Työpaketin tausta ja tavoite § Talouden ”luonnonlaki”: suuremmassa kaupungissa on 1) korkeammat asumiskustannukset ja 2) kustannukset kasvavat nopeammin kysynnän lisääntyessä § Emme voi muuttaa tätä luonnonlakia, mutta voimme vaikuttaa asumiskustannuksiin* Tavoitteena on § Lisätä päätöksentekijöiden tietoisuutta maankäyttöpolitiikan erilaisten toimintatapojen ja välineiden vaikutuksista asuntotarjontaan ja asumiskustannuksiin § Edistää asuntotarjonnan joustavuutta lisäävien ja asumiskustannusten nousua hillitsevien maankäyttöpolitiikan toimintatapojen ja välineiden käyttöä Suomen suurimmissa kaupungeissa Keinot: § Luotettava korkeatasoinen tutkimus perustuen laajoihin kvantitatiivisiin tilastoihin sekä laadulliseen analyysiin (ml. Haastatteluihin) § Yleisymmärrettävät kirjalliset raportit käytössä olevista toimintavoista ja niiden vaikutuksista § Tiivis vuorovaikutus sidosryhmien kanssa * Tässä työpaketissa asumiskustannuksilla tarkoitetaan hinta- ja vuokratasoa 9
 10. Hyödyt sidosryhmille § Lisääntynyt ymmärrys maankäyttöpolitiikan toimintatapojen ja välineiden vaikutuksista asuntotarjontaan ja asumiskustannuksiin § Suosituksia toimintamalleista, joilla asumiskustannusten nousua voidaan hillitä niin, että samalla huomioidaan väestön alueellisen segregaation ehkäiseminen ja rakennuskannan energiatehokkuus § Uusien toimintatapojen ja välineiden kehittäminen yhdessä sidosryhmien kanssa § Tämän kaiken toteuttamiseksi tarvitsemme apua sidosryhmiltä (ml. tilastoaineistoja ja informaatiota haastattelujen kautta kaupungeilta) § Mukana suomalaisen tutkijaverkoston ohella alan kansainvälisiä eturivin tutkijoita 10
 11. WP2: Maankäyttöpolitiikka ja asuinalueiden eriytymiskehitys Vastaava tutkija: Hannu Ruonavaara, Turun yliopisto
 12. Mitä päämääriä toisella työpaketilla on? Työpaketin päävastuullisina on kaksi tiimiä: Turun yliopiston tiimi, johtajana professori Hannu Ruonavaara, ja Helsingin yliopiston tiimi, johtajana apulaisprofessori Sanna Ala-Mantila Kiinnostusken kohteena sellainen asuinalueiden eriytyminen eli segregaatio, jolla on negatiivisia seurauksia yhteisö- tai yksilötasolla Mitä segregaatiota tutkitaan? Kohteeksi tässä tutkimuksessa on ajateltu sosioekonominen segregaatio Tieteellisenä päämääränä on uusi ymmärrys • 1) “segregaation ja sen torjumisen nykytilasta Suomen kaupungeissa” (kuvaileva ja selittävä); • 2) “maankäyttöpolitiikan potentiaalista – – negatiivisen segregaation estämisessä” (arvioiva) • 3) “kaupunkimaisten yhteisresurssien roolista muitten maankäyttöpolitiikan välineitten vaikutusten vahvistajana tai välittäjänä” (pohtiva) Käytännöllisenä päämääränä on saadun ymmärryksen pohjalta kartoittaa ja kehittää toimivia maankäyttöpoliittisia välineitä segregaation torjumiseksi (kehittävä)
 13. Mitä aineistonkeruita ja analyysejä aiotaan tehdä? 1) Analysoimme määrällisesti segregaatiota valituissa kaupungeissa keskittyen erityisesti segregoituneimpien naapurustojen pitkän aikavälin kehitykseen • päävastuu Helsingin tiimillä, jolla on vaadittavaa edistynyttä tilastollista osaamista; • aineistona käytetään tilastokeskukselta saatavia rekisteritietoja 2) Tutkimme laadullisesti maankäyttöpolitiikkaa valituissa kaupungeissa siitä näkökulmasta, miten sillä on voitu vastustaa vahingollista segregaatiota • päävastuu Turun tiimillä, joka hallitsee laadulliset menetelmät • aineistona käytetään politiikan tekijöitten ja maankäytön suunnittelijoiden haastatteluja ja erilaisia dokumenttiaineistoja (suunnitelmia, ohjelmia, selvityksiä) 3) Analyysejä täydennetään valituilla segregoituneilla alueilla tehtävillä kenttä-ja tapaustutkimuksilla sekä kaupunkimaisten yhteisresurssien segregaatiota lieventävän roolin tarkastelulla Alustava kartoitus on aloitettu: segregoituneiden alueiden tunnistaminen, toimet kaupungeissa
 14. WP3: Maankäytön vaikutukset energia ja ilmastotavoitteisiin Vastaava tutkija: Seppo Junnila, Aalto-yliopisto
 15. WP3: Maankäytön vaikutukset energia ja ilmastotavoitteisiin • Mallintaa kaupunkien tiiveyden, rakennuskannan ja asukkaiden hiilijalanjäljet • Ymmärtää matalahiilisen energiajärjestelmän vaikutukset/vaatimukset rakennuskannan kehittämiseksi • Arvioida maankäyttöpolitiikan vaikutusmahdollisuudet kaupunkien hiilineutraalisuustiekarttojen rakentamiseksi • Kehittää maankäyttöpolitiikan työkaluja hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamiseksi
 16. WP4: Vuorovaikutus Vastaava tutkija: Aija Staffans, Aalto-yliopisto
 17. DEFINING CONVERGING TIEDON HYÖDYNTÄMINEN Millä menetelmillä ja missä muodossa tietoa tuotetaan monialaisissa suunnitteluprosesseissa? Miten ja millä menetelmillä erilaisen ja erimuotoisen tiedon yhteensovittamista voidaan tukea? VAIHTOEHTOJEN RAJAAMINEN VALINTOJEN TEKEMINEN LAAJA TIEDON TARVE DISCOVERING DIVERGING PALJON TIETOA KERÄTTYNÄ ERI TAVOILLA ERI LÄHTEISTÄ VAIHTOEHTOJEN LUOMINEN SMARTLAND-VUOROVAIKUTUS
 18. Climate change Housing market Climate policy Segregation Land-use policy Housing policy ARGUMENTATION, METRICS RETHINKING LAND USE POLICIES: Smart land use policy for sustainable urbanization PRACTICE INTERVIEWS Land use policy and climate change Land use policy and housing market Land use policy and segregation Comparativ e analyses of land use policies SYNTHESIS INTEGRATIVE CASE 1 TRANSIT ORIENTED DEVELOPMENT TEST CASE PHASE 1 PHASE 2 STAGE A STAGE B STAGE D STAGE ESTAGE C ARGUMENTATION, METRICS INTERVIEWS ARGUMENTATION, METRICS INTERVIEWS INTEGRATIVE CASE 2 INTEGRATIVE CASE 3 INTEGRATIVE CASE 4 RESEARCH VUOROVAIKUTUSTIIMI Heidi Falkenbach, Aalto-yliopisto Matti Kuronen, Bonava Tiina Merikoski, Aalto-yliopisto Aija Staffans, Aalto-yliopisto Mia Toivanen, Owal Group ja Aalto-yliopisto INT0 2019- 2020 INT1 2020- 2022 INT2 2022- 2023 INT3 2023- 2025 INT4 INT5 SMARTLAND-VUOROVAIKUTUS
Anúncio