O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Liikennesektorin
kehittäminen ja
ohjauskeinot
Saara Jääskeläinen, LVM
Kohti älykästä ja puhdasta liikennettä -
seminaari 2...
Kotimaan liikenteen khk-päästöt -
nykytilanne
• Kotimaan liikenne tuotti v. 2015 noin 11 miljoonaa tonnia
kasvihuonekaasup...
Liikenteen khk-päästöt vuoteen 2030, perusennuste
(Päästövähennys noin 22 % verrattuna vuoteen 2005)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1...
Perusennusteen laskentaoletukset
• Tieliikenteen suorite kasvaa vuosina 2016-2020 noin 0,7 % /
vuosi, ja vuosina 2021-2030...
Liikenteen päästövähennyskeinot
1. Liikennejärjestelmän energiatehokkuuden
parantaminen; noin 1 milj. t
2. Ajoneuvojen ene...
1. Liikennejärjestelmän energiatehokkuuden
parantaminen
1.1 Liikenteen ja maankäytön yhteensovittaminen
ja kävelyn, pyöräi...
Liikennejärjestelmän energiatehokkuuden
parantaminen -2
1.2 Joukkoliikenteen edistäminen pitkillä
matkoilla (henkilöautoje...
Liikennejärjestelmän energiatehokkuuden
parantaminen -3
1.3 Liikenteen uudet palvelut ja liikenteen
energiatehokkuuden par...
Liikennejärjestelmän energiatehokkuuden
parantaminen -4
1.4 Raskaan liikenteen energiatehokkuustoimet
• Mahdolliset ohjaus...
2. Ajoneuvojen energiatehokkuuden
parantaminen
2.1 Henkilö- ja pakettiautojen energiatehokkuuden
parantaminen
• Mahdollise...
Ajoneuvojen energiatehokkuuden
parantaminen -2
2.2 Raskaan kaluston sitovat CO2-raja-arvot
• Mahdolliset ohjauskeinot:
• V...
3 Fossiilisten öljypohjaisten polttoaineiden
korvaaminen uusiutuvilla ja/tai vähäpäästöisillä
polttoaineilla/käyttövoimill...
Fossiilisten öljypohjaisten polttoaineiden
korvaaminen uusiutuvilla ja/tai vähäpäästöisillä
polttoaineilla/käyttövoimilla ...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Liikennesektorin kehittäminen ja ohjauskeinot - Liikenneneuvos Saara Jääskeläinen - Aalto-yliopisto - Kauppakorkeakoulu - Liikenne- ja viestintäministeriö - Kohti älykästä ja puhdasta liikennettä -seminaari - 20.10.2016

563 visualizações

Publicada em

Liikennesektorin kehittäminen ja ohjauskeinot - Liikenneneuvos Saara Jääskeläinen - Aalto-yliopisto - Kauppakorkeakoulu - Liikenne- ja viestintäministeriö - Kohti älykästä ja puhdasta liikennettä -seminaari - 20.10.2016

Publicada em: Meio ambiente
 • 1 minute a day to keep your weight away! ■■■ http://t.cn/A6PnIVD3
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Liikennesektorin kehittäminen ja ohjauskeinot - Liikenneneuvos Saara Jääskeläinen - Aalto-yliopisto - Kauppakorkeakoulu - Liikenne- ja viestintäministeriö - Kohti älykästä ja puhdasta liikennettä -seminaari - 20.10.2016

 1. 1. Liikennesektorin kehittäminen ja ohjauskeinot Saara Jääskeläinen, LVM Kohti älykästä ja puhdasta liikennettä - seminaari 20.10.2016
 2. 2. Kotimaan liikenteen khk-päästöt - nykytilanne • Kotimaan liikenne tuotti v. 2015 noin 11 miljoonaa tonnia kasvihuonekaasupäästöjä (osuus kaikista päästöistä noin 20 % ja ei-päästökauppasektorin päästöistä noin 40 %) • Liikenteen khk-päästöt ovat pääsääntöisesti pienentyneet vuodesta 2008 asti, vuosina 2013-2014 ne vähenivät yli miljoona tonnia (!!!) • Yli 90 % kotimaan liikenteen khk-päästöistä syntyy tieliikenteessä, ja siitä • 58 % henkilöautoista • 37 % paketti- ja kuorma-autoista • Rautatieliikenteen osuus 1 %, lentoliikenteen 2 % ja vesiliikenteen 4 % 2
 3. 3. Liikenteen khk-päästöt vuoteen 2030, perusennuste (Päästövähennys noin 22 % verrattuna vuoteen 2005) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 CO2ekv.päästöt[Milj.t/a] Liikenteen CO2ekv. Ilmaliikenne Vesiliikenne Raideliikenne MP+Mopot KA LA PA HA
 4. 4. Perusennusteen laskentaoletukset • Tieliikenteen suorite kasvaa vuosina 2016-2020 noin 0,7 % / vuosi, ja vuosina 2021-2030 noin 0,6 % / vuosi (vuosina 2016- 2030 yhteensä noin 10 %) (VTT:n madallettu ennuste, Liikenneviraston ennusteessa 23 %) • Henkilöautokanta uusiutuu noin 5 % vuosivauhdilla (127 000 uutta myytyä autoa jaksolla 2016-2020, 146 000 autoa jaksolla 2021- 2030) • Sähköautojen määrä kasvaa noin 18 000 kappaleeseen vuonna 2020 ja noin 120 000 kappaleeseen vuonna 2030 • Uusien henkilöautojen ominaispäästöt ovat lähellä EU:n henkilöautovalmistajille asettamaa raja-arvoa 95 g/km vuodesta 2020 eteenpäin • Biopolttoaineiden todellinen osuus on (7 % ensimmäisen sukupolven biopolttoaineita ja 6,5 % tuplalaskettavia biopolttoaineita =) 13,5 % vuodesta 2020 eteenpäin
 5. 5. Liikenteen päästövähennyskeinot 1. Liikennejärjestelmän energiatehokkuuden parantaminen; noin 1 milj. t 2. Ajoneuvojen energiatehokkuuden parantaminen; >0,6 milj. t 3. Fossiilisten öljypohjaisten polttoaineiden korvaaminen uusiutuvilla; 1-2 milj. t
 6. 6. 1. Liikennejärjestelmän energiatehokkuuden parantaminen 1.1 Liikenteen ja maankäytön yhteensovittaminen ja kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen edistäminen kaupunkiseuduilla •Mahdollisia ohjauskeinoja: • Liikennekaari • Liikenneverkkoyhtiö LIVE • Liikenteen ja maankäytön yhteensovittaminen sekä liikennejärjestelmätyö kaupunkiseuduilla; MAL-sopimukset • Kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä edistävät toimet (mm. valtion osallistuminen kaupunkien kävely-, pyöräily- ja joukkoliikennehankkeisiin) •Päästövähennyspotentiaali: ~0,3 milj. t koko Suomessa (VNK-ELLI 2015), jos kaupunkiseutujen olemassa olevat liikennejärjestelmäsuunnitelmat toteutuvat •Kustannukset osana liikennejärjestelmän normaalia kehittämistä, ilmastohyödyt tämän päälle
 7. 7. Liikennejärjestelmän energiatehokkuuden parantaminen -2 1.2 Joukkoliikenteen edistäminen pitkillä matkoilla (henkilöautojen sijaan) •Mahdollisia ohjauskeinoja: • Liikennekaari • Liikenneverkkoyhtiö LIVE •Päästövähennyspotentiaali: ~0,2 milj. t (VNK-ELLI 2015), jos 1,5 % henkilöautomatkoista siirtyy joukkoliikenteeseen •Markkinaehtoista toimintaa
 8. 8. Liikennejärjestelmän energiatehokkuuden parantaminen -3 1.3 Liikenteen uudet palvelut ja liikenteen energiatehokkuuden parantaminen digitalisaatiota ja muita ratkaisuja hyödyntämällä •Mahdollisia ohjauskeinoja: • Liikennekaari • Liikenneverkkoyhtiö LIVE • Liikenteen automatisaation edistäminen • Erilaisten etäkäytäntöjen edistäminen (etätyö, etäasiointi jne.) • Yhteiskäyttöautojen ja kimppakyytien edistäminen julkisella sektorilla/kaupungeissa •Päästövähennyspotentiaali: ~0,2 milj. t vuonna 2030 (Ilmastopaneeli 2015), jos henkilöautojen keskikuormitus nousee 5 % •Markkinaehtoista toimintaa
 9. 9. Liikennejärjestelmän energiatehokkuuden parantaminen -4 1.4 Raskaan liikenteen energiatehokkuustoimet • Mahdolliset ohjauskeinot: • Kuljetusyritysten vastuullisuusmalli, yhteistyö viranomaisten, kuljetuspalvelujen tilaajien ja kuljetusyritysten kesken • Raskaan kaluston normaalia suuremmat mitat ja massat • Päästövähennyspotentiaali: ~0,3 milj. t (mitat ja massat) (Liikennevirasto 2013) • Markkinaehtoista toimintaa
 10. 10. 2. Ajoneuvojen energiatehokkuuden parantaminen 2.1 Henkilö- ja pakettiautojen energiatehokkuuden parantaminen • Mahdolliset ohjauskeinot: • Vaikuttaminen EU-lainsäädäntöön (henkilö- ja pakettiautojen sitovat CO2-raja-arvot) • Liikenneverkkoyhtiö LIVE ja autohankintojen taloudellisen ohjauksen uudet mallit • Päästövähennyspotentiaali: noin 0,6 milj. t (VTT 2015), jos raja-arvo olisi ~64 g/km (Huom! Tämän luvun saavuttaminen vaatisi toteutuakseen myös merkittävän määrän sähköautoja autokantaan!) • Jos LIVE toteutuu, autokannan uudistamista voitaisiin tukea ilman lisäkustannuksia valtiolle • Kustannukset käyttäjille: 0 - 20 000 euron kustannuslisä autohankintoihin (/hankittu auto), säästöä käyttökuluihin 0,5 – 2 euroa / 100 km (tosin käyttövoimaveroa huomioimatta)
 11. 11. Ajoneuvojen energiatehokkuuden parantaminen -2 2.2 Raskaan kaluston sitovat CO2-raja-arvot • Mahdolliset ohjauskeinot: • Vaikuttaminen EU-lainsäädäntöön • Päästövähennyspotentiaalia ei ole vielä arvioitu (komission ehdotus raja-arvoksi ei vielä tiedossa)
 12. 12. 3 Fossiilisten öljypohjaisten polttoaineiden korvaaminen uusiutuvilla ja/tai vähäpäästöisillä polttoaineilla/käyttövoimilla 3.1 Biopolttoaineiden käytön edistäminen (nestemäiset biopolttoaineet ja biokaasu) • Mahdollisia ohjauskeinoja: • Jakeluvelvoitelain jatkaminen ja tavoitetason kiristäminen vuoden 2020 jälkeen • Päästövähennyspotentiaali: jopa 2 milj. t (VTT-VATT 2015), jos biopolttoaineiden absoluuttinen osuus olisi noin 20 % enemmän kuin nyt eli 33 % (1 milj. t, jos biopolttoaineiden osuus olisi 10 % enemmän kuin nyt eli noin 23 %) • Kustannukset dieselpolttoaineen käyttäjille: 130 – 233 milj. € / vuosi (jos bio-osuus olisi 33 %) (VTT 2016)
 13. 13. Fossiilisten öljypohjaisten polttoaineiden korvaaminen uusiutuvilla ja/tai vähäpäästöisillä polttoaineilla/käyttövoimilla -2 3.2 Vaihtoehtoisten käyttövoimien edistäminen henkilöautokannassa • Mahdollisia ohjauskeinoja: • Liikenneverkkoyhtiö LIVE + uudet taloudelliset ohjauskeinot autojen hankintaan • Työsuhdeautojen verotuksen muuttaminen • Päästövähennyspotentiaali: 0,25 milj. t (VTT), jos sähköautoja tai muita 0-päästöisiä autoja olisi yhteensä 250 000 kappaletta vuonna 2030 (0- päästöiset autot sisältyvät myös kohdan 2.1 päästövähennysarvioon)

×