O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Puunpolton merkitys
Suomen
energiataloudessa
1
Armi Temmes, Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulu
8.2.2017 Puulämmityspäivä
Kokonaisenergian kulutus Suomessa: Fossiiliset
ja uusiutuvat energianlähteet 1970-2015
9.2.2017 2
Yhteensä
v. 2015
noin
13...
Suomi saavuttanut uusiutuvan energian 2020
tavoitteet pääasiassa puuenergian ansiosta
9.2.2017 3
Alkuperäinen
lisäystarve ...
Uusiutuvista energianlähteistä
puu on hallitseva
9.2.2017 4
Puuenergiaa vuonna 2015
331 PJ (92 TWh)
(Tilastokeskus).
Bioen...
99
8
Markkinapu
u
Kokonais-
poistuma
PUUN KULKU METSÄSTÄ TUOTTEISIIN 2015
Runkopuun määrä, milj. m3
Tuontipuu
ja -hake
82 ...
Energiapuu nyt
• Kokopuu (myöhäinen taimikon hoito) – määrät pieniä (ei a.o. tilastossa)
• Karsittu ranka (ensiharvennukse...
Puun pienpoltto
• Noin 5 milj. m3 vuonna
2015 (n. 16 TWh/v.)
• Sekä Suomen energia- ja
ilmastostrategia että
Lähienergiali...
Biotalousbuumi lisää
puuenergiaa ja puun
kulutusta – mihin puu
riittää?
9.2.2017 8
LÄHDE: Julkinen
PUUPOHJAISTA RAAKA-AINETTA KÄYTTÄVÄT
BIOJALOSTAMOT
30.11.2016
Tehdaskonseptimaksimoimyytävänbioenergian,fossiilisiapolttoaineitaei käytetälainkaan
09/02/2017 Ilkka Hämälä/ Metsä Fibre1...
Syntyykö kilpailua raaka-
aineesta?
• Metsähaketta riittää edellisen strategian 2020
tavoitteeseen (13,5 milj. m3 tai 25 T...
Hiilitase on monimutkainen –
pieneneekö hiilinielu?
Poistumasta 90
milj. t CO2-ekv.
käyttöön
(energia,
paperi, puu).
Tästä...
LÄHDE: Luke
KOTIMAISEN PUUN KÄYTTÖÄ VOIDAAN LISÄTÄ KESTÄVÄSTI
0
20
40
60
80
100
120
milj. m3
Metsien kasvu
Kestävät hakkuu...
Metsä 150 (Luke)
9.2.2017 14
Ovatko keinot riittävän
kannattavia, jotta
metsänomistajat
saadaan talkoisiin
mukaan?
• https...
Puuenergia on perinteisesti tärkeä
Suomelle. Jatkossa se pystyy mm.
tasaamaan uusiutuvan energian
vaihtelevuutta. Käyttömä...
Uusiutuvan energian
monipuolistaminen
NYT 2030
(Strategia)
2030
(Lähienergia)
Lämpöpumput 4 TWh 7 TWh 14 TWh
Tuulivoima 2 ...
Miten Suomi hyötyy?
• Osana Suomen energiaa
• Sellu, metsähake, pienpoltto
• Alan teknologiassa ja sen viennissä:
• Metsäk...
Aalto University School of Business
Aalto University School of Art and Design
Finnish Environment Institute(Syke)
Consumer...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Armi Temmes - Puunpolton merkitys Suomen energiataloudessa - Smart Energy Transition - Aalto-yliopisto - Kauppakorkeakoulu - 8.2.2017 - Tulisijan lampo - Puulammityspaiva

251 visualizações

Publicada em

Armi Temmes - Puunpolton merkitys Suomen energiataloudessa - Smart Energy Transition - Aalto-yliopisto - Kauppakorkeakoulu - 8.2.2017 - Tulisijan lampo - Puulammityspaiva

Publicada em: Ciências
 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Armi Temmes - Puunpolton merkitys Suomen energiataloudessa - Smart Energy Transition - Aalto-yliopisto - Kauppakorkeakoulu - 8.2.2017 - Tulisijan lampo - Puulammityspaiva

 1. 1. Puunpolton merkitys Suomen energiataloudessa 1 Armi Temmes, Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulu 8.2.2017 Puulämmityspäivä
 2. 2. Kokonaisenergian kulutus Suomessa: Fossiiliset ja uusiutuvat energianlähteet 1970-2015 9.2.2017 2 Yhteensä v. 2015 noin 1300PJ = 361 TWh http://tilastokeskus.fi/til/ehk/2015/ehk_2015_2016-12-07_kuv_002_fi.html V. 2016 lievää kasvua: 3% Q3 vuoteen 2015 verrattuna
 3. 3. Suomi saavuttanut uusiutuvan energian 2020 tavoitteet pääasiassa puuenergian ansiosta 9.2.2017 3 Alkuperäinen lisäystarve kaikilla jäsenmailla noin 10 prosenttiyksikköä http://ec.europa.eu/eurostat/statistics- explained/index.php/File:Share_of_renewables_in_gross_final_energy _consumption,_2014_and_2020_%28%25%29_YB16.png Uusiutuvan energian osuus v. 2015 35 %, EU:n laskentatavan mukaan 39 % (alustava tieto)
 4. 4. Uusiutuvista energianlähteistä puu on hallitseva 9.2.2017 4 Puuenergiaa vuonna 2015 331 PJ (92 TWh) (Tilastokeskus). Bioenergia kattoi Suomessa vuonna 2014 87,6 % uusiutuvasta energiasta (EU).
 5. 5. 99 8 Markkinapu u Kokonais- poistuma PUUN KULKU METSÄSTÄ TUOTTEISIIN 2015 Runkopuun määrä, milj. m3 Tuontipuu ja -hake 82 59 Hake ja puru 5 Metsään jäävä hukkapuu ja luonnonpoistuma Lähteet: Luke ja Tilastokeskus (1) Sisältää runkopuusta tehdyn metsähakkeen(4,2 milj. m3) ja pientalojen polttopuun(n. 5 milj. m3) (2) Lisäksi energiatuotantoonkäytettiin hakkuutähteitä 2,4 milj. m3 ja kantoja 0,8 milj. m3 (3) Hankinta-ja käyttömäärä voivat erota toisistaan,mikä johtuu puunvarastoinnista Energia- runkopuu (1)(2) 6 Puuston kasvu runkopuuna 105 milj. m3 14 Hakkuu- kertymä 68 Teollisuuden puuraaka- aineKäyttö (3) 65 Hankinta 68 Massa- ja paperiteollisuus 46 Puutuote- teollisuus 27 milj. tonnia Sellua 7,2 Paperia 7,3 Kartonkia 3,1 milj. m3 Havusaha- tavaraa 10,6 Vaneria 1,2 Tuotanto Puupolttoaineet yhteensä 93 TWh = 26 % energian kokonaiskulutuksesta 13.12.2016
 6. 6. Energiapuu nyt • Kokopuu (myöhäinen taimikon hoito) – määrät pieniä (ei a.o. tilastossa) • Karsittu ranka (ensiharvennukset) – yli puolet energiapuukaupasta • Hakkuutähteet päätehakkuista – vajaa puolet energiapuukaupasta • Kannot – määrät pieniä 9.2.2017 6 Metsähakkeen käyttö voimalaitoksilla vuosittain 1 000 m³ Kannot Hakkuutähteet Rankapuu Energiapuu yhteensä 2014 815 2 571 3 724 7 550 2015 774 2 365 3 888 7 349 Lähde: Luke:http://statdb.luke.fi/PXWeb/pxweb/fi/LUKE/LUKE__04%20Metsa__04%20Talous__10%20Puun%20energiakaytto/01_Laitos_ekaytto.px/table/tableViewLayout1/?rxid=f7a4bcd3-99de-469c-ab2b-1c15e8de264f
 7. 7. Puun pienpoltto • Noin 5 milj. m3 vuonna 2015 (n. 16 TWh/v.) • Sekä Suomen energia- ja ilmastostrategia että Lähienergialiitto ennakoivat kasvua noin 21 TWh:iin vuoteen 2030 mennessä 7
 8. 8. Biotalousbuumi lisää puuenergiaa ja puun kulutusta – mihin puu riittää? 9.2.2017 8
 9. 9. LÄHDE: Julkinen PUUPOHJAISTA RAAKA-AINETTA KÄYTTÄVÄT BIOJALOSTAMOT 30.11.2016
 10. 10. Tehdaskonseptimaksimoimyytävänbioenergian,fossiilisiapolttoaineitaei käytetälainkaan 09/02/2017 Ilkka Hämälä/ Metsä Fibre10 270 95 365 210 750 1 050 1 800 0 0 500 1 000 1 500 2 000 Oma sähkön käyttö Sähkön myynti Sähköntuotanto Fossiilisten polttoaineiden käyttö Biotuotetehdas Äänekosken nykyinen tehdas Korkea energiatehokkuus, sähköomavaraisuus 240 % Äänekosken biotuotetehdas – Energia GWh/v Kuva saatu projektinjohtaja Timo Merikalliolta Uuden soodakattilan teho 800 MW => jäteliemiin perustuva energiantuotanto noin 6,5 TWh => lisäystä puuenergiaan Suomen tasolla noin 10 %.
 11. 11. Syntyykö kilpailua raaka- aineesta? • Metsähaketta riittää edellisen strategian 2020 tavoitteeseen (13,5 milj. m3 tai 25 TWh) – uusi ilmasto- ja energiastrategia tavoittelee 31 TWh • Uudet biojalostamot lisäävät kilpailua etenkin karsitusta rangasta • ”Jos (EU:n bioenergian) tavoitteet toteutetaan käyttöä tehostamatta, EU:sta uhkaa kuitenkin tulla biomassan merkittävä nettotuoja” (Cross, Wahlroos, Syri) 9.2.2017 11 Lähteet: Asikainen ja Anttila, 2013;Cross, Wahlroos, Syri, EU-level scenarios for primary biomassdemand,2020, 2030, BEST project; https://www.luke.fi/uutiset/metsahakkeen-kaytto-supistui-2015/.
 12. 12. Hiilitase on monimutkainen – pieneneekö hiilinielu? Poistumasta 90 milj. t CO2-ekv. käyttöön (energia, paperi, puu). Tästä 66 milj. t CO2-ekv. vapautuu nopeasti.
 13. 13. LÄHDE: Luke KOTIMAISEN PUUN KÄYTTÖÄ VOIDAAN LISÄTÄ KESTÄVÄSTI 0 20 40 60 80 100 120 milj. m3 Metsien kasvu Kestävät hakkuumahdollisuudet Tuontipuu 1311.7.2016 Teollisuuden puun käyttö Kotimaisen puun käyttö teollisuudessa Jotta nielu ei pienene, kasvua pitäisi saada lisää
 14. 14. Metsä 150 (Luke) 9.2.2017 14 Ovatko keinot riittävän kannattavia, jotta metsänomistajat saadaan talkoisiin mukaan? • https://www.luke.fi/projektit/metsa-150/ • https://www.luke.fi/uutiset/metsien-kasvu-150-miljoonaa- kuutiometria-vuodessa-mahdollista/
 15. 15. Puuenergia on perinteisesti tärkeä Suomelle. Jatkossa se pystyy mm. tasaamaan uusiutuvan energian vaihtelevuutta. Käyttömäärien merkittävä lisääminen on kuitenkin ongelmallista. 9.2.2017 15
 16. 16. Uusiutuvan energian monipuolistaminen NYT 2030 (Strategia) 2030 (Lähienergia) Lämpöpumput 4 TWh 7 TWh 14 TWh Tuulivoima 2 TWh 8 TWh 14 TWh Biokaasu 1 TWh 2 TWh 3 TWh Aurinkolämpö ja -sähkö 0,01 TWh 1 TWh 2 TWh Puun pienkäyttö 16 TWh 21 TWh 21 TWh Lähteet: Suomen energia- ja ilmastostrategia ja Lähienergialiitto
 17. 17. Miten Suomi hyötyy? • Osana Suomen energiaa • Sellu, metsähake, pienpoltto • Alan teknologiassa ja sen viennissä: • Metsäkoneet: Ponsse • Polttoaineen käsittely: BMH Technology, Raumaster • Polttotekniikka: Valmet, Andritz, Amec Foster Wheeler, Renewa/KPA • Polttonesteet: Fortum, Neste, St1, UPM, Kaidi? • Mikro-CHP: Volter, Gasek • Tulisijat: Tulikivi, Nunnauuni, Tiileri, Warma-uunit, Uunisepät jne. • Klapikoneet: Pilkemaster, Palax jne. • Polttopuut: lukuisia alueellisia toimijoita 9.2.2017 17 Puun pienpoltto työllistää Lähienergialiiton arvion mukaan noin 10 000 henkilöä.
 18. 18. Aalto University School of Business Aalto University School of Art and Design Finnish Environment Institute(Syke) Consumer Society Research Centre, University of Helsinki Lappeenranta University of Technology Science Policy Research Unit (SPRU)/Sussex University VATT Institutefor Economic Research VTT Technical Research Centre Motiva, City of Lappeenranta, Heureka, FinPro 18 Armi Temmes Professor of Practice Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Johtamisen laitos Armi.temmes@aalto.fi www.smartenergytransition.fi

×