Anúncio

Text narratiu i text descriptiu

Professora de Llengua Catalana i Tutora de 3r ESO en Escolàpies Sant Martí em Escolàpies Sant Martí
17 de Sep de 2014
Text narratiu i text descriptiu
Text narratiu i text descriptiu
Text narratiu i text descriptiu
Text narratiu i text descriptiu
Próximos SlideShares
El text retòricEl text retòric
Carregando em ... 3
1 de 4
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Último(20)

Anúncio

Text narratiu i text descriptiu

  1. Escolàpies Sant Martí. Llengua i Literatura Catalana NARRATIVA El text narratiu serveix per explicar unes accions o uns fets, que poden ser reals o imaginaris, i que es desenvolupen en un temps i en un espai determinats. Aquests fets estan relacionats entre si i constitueixen una història. Elements de la narrativa: 1. EL NARRADOR: L'autor conta el relat a través d'una veu: - Narrador extern: quan no coincideix amb cap dels personatges de la història. Dins del narrador extern podem trobar diverses possibilitats:  Narrador omniscient: és un narrador que té una visió àmplia i panoràmica, ho veu tot des de la mateixa distància, com si fos una mena de déu que coneix el passat, el present, el futur, els sentiments i els pensaments més íntims de tots els personatges.  Narrador objectiu: és un narrador que dóna informació només a partir del que veu i sent i no pot reproduir pensaments. - Narrador intern: quan esdevé un protagonista o personatge de la història. Dins del narrador intern podem trobar diverses possibilitats:  Narrador protagonista: narrador en primera persona, apareix com a responsable de la seva pròpia història.  Narrador testimoni: el narrador és un personatge secundari que actua com a observador. Es caracteritza per la utilització de la primera persona. 2. ELS PERSONATGES Segons la importància que la seva presència té en el desenvolupament de l'argument, els personatges poden ser principals o secundaris. - Personatges principals: són els que intervenen en l'acció amb més intensitat i tenen una influència decisiva en el desenvolupament de la història i en el desenllaç. Entre els principals hi ha:  Protagonista: porta a terme l'acció principal.
  2.  Antagonista: Sovint el protagonista té com a adversari un altre personatge de característiques oposades. - Personatges secundaris: són els que intervenen poc en el transcurs de la narració, o bé ho fan amb una certa intensitat, però en pocs episodis. Pel que fa a la caracterització, els personatges poden ser plans o rodons. - Personatges plans: són invariables en tota l'obra o experimenten petites modificacions: l'antiheroi, personatge mediocre... Un exemple, la madrastra de la Blancaneus sempre és malvada. - Personatges rodons: són els que estan definits amb molts trets i amb una gran complexitat psicològica: evolucionen al llarg de la narració i són densos, contradictoris i variables. Exemple, l’Anakin Skywalker d’Star Wars canvia al llarg de la història. 3. ESPAI: L'espai és el marc ambiental en què es mouen els personatges i transcorren els fets. Pot ser: - Real - Imaginari 4. TEMPS: Tota novel·la se situa en un temps determinat, que pot ser passat, present o fins i tot futur. Malgrat tot, el temps que caracteritza el relat és el passat.  El temps narratiu: és el temps de la narració. Exemple: època medieval.  El temps lineal és la successió ordenada cronològicament de fets, accions i circumstàncies de la novel·la; els fets s'expliquen en l'ordre en què s'han produït.  El temps retrospectiu és una evocació del passat des del present narratiu (flash-back). 5. ACCIONS: fets que es duen a terme al llarg de la història. Estructura de la narrativa - Plantejament: inici de la història, presentació dels personatges. - Nus: transcurs de les accions. - Desenllaç: final del conte.
  3. Tipus de narrativa - Conte: text narratiu de ficció, generalment breu, caracteritzat per la intensitat i l'esquematisme sintètic - Faula: composició breu, els protagonistes de la qual són animals o éssers inanimats, i que comporta un ensenyament exemplar. - Llegenda: es tracta d'una narració, generalment de caràcter popular, que conté un nucli temàtic de tradició històrica. - Novel·la: gènere narratiu de ficció, d'extensió regular o llarga. Poden ser: d’aventures, realistes, fantàstiques, picaresques, de cavalleries, de ciència ficció... - Rondalla: tipus de narració popular que combina elements fantàstics amb reals, destinada especialment a un públic infantil, amb una finalitat moralitzadora. Bibliografia http://perso.wanadoo.es/dcosg/1r%20BATXILLERAT/GENERES%20LITERARIS/LA%20 NARRACI%D3.htm
  4. LA DESCRIPCIÓ Descriure és explicar com és un objecte, un ésser animat, un espai, una persona.... Es pot descriure, per tant, qualsevol aspecte de la realitat: des dels més concrets, fins als abstractes. Tipus de descripció Establim dues classificacions: segons la implicació de l'autor i segons el tema. 1. Segons la implicació de l'autor pot ser:  descripció objectiva: l'objecte és descrit sense manifestar la repercussió en el descriptor. Utilitza un llenguatge denotatiu.  descripció subjectiva: l'objecte es descriu amb els sentiments, emocions, etc. que desperten en el descriptor. Utilitza un llenguatge connotatiu. 2. Segons els temes parlem de: - TOPOGRAFIA: descripció de l'espai, del lloc. - CRONOLOGIA: descripció del temps. - PROSOPOGRAFIA: descripció dels trets físics, externs. - ETOPEIA: descripció dels trets anímics, interns. - RETRAT: barreja de prosopografia i etopeia. - CARICATURA: Descripció de trets exagerats. Bibliografia: http://perso.wanadoo.es/dcosg/1r%20BATXILLERAT/TIPOLOGIES%20TEXTUALS/EL %20TEXT%20DESCRIPTIU.htm
Anúncio