Els determinants i els pronoms

Sílvia Montals
Sílvia MontalsProfessora de Llengua Catalana i Tutora de 3r ESO en Escolàpies Sant Martí em Escolàpies Sant Martí
ELS DETERMINANTS I ELS
PRONOMS
Escolàpies Sant Martí
Sílvia Montals
DETERMINANTS
• És una categoria gramatical que
acompanya el nom i en precisa el
significat.
• El determinant concorda amb el nom en
gènere i nombre.
• N’hi ha de diferents tipus.
TIPUS DE DETERMINANTS
 ARTICLE: informa sobre el gènere i el nombre del
substantiu del qual depèn.
 Definit:
•En el parlar de Lleida, els articles definits són:
lo, los, la, les
.
Singular Plural
Davant de
consonant
Davant de
vocal o h
Masculí
*el
l‘
la
(davant de i, hi, u,
hu àtones de
paraules de
gènere femení)
*els
Femení la les
 Indefinits:
 Personals:
Singular Plural
Masculí un uns
Femení una unes
Masculí
el el Pere
l' l'Esteve
en en Jaume
Femení
la la Rosa
l' l'Anna
*na na Maria
*En el parlar de
les Illes Balears,
els articles
determinats són:
es, es, sa, ses.
L’article personal
femení es fa en
na
 POSSESSIUS: són mots que acompanyen el
nom i indiquen relacions de possessió o
pertinença.
Un sol posseïdor més d'un posseïdor
• 1a Persona
tònics: meu, meva, meus,
meves
àton : mon, ma, mos, mes
nostre, nostra, nostres
• 2a persona
tònics: teu, teva, teus, teves
àtons: ton, ta, tos, tes
vostre, vostra, vostres
• 3a persona
tònics: seu, seva, seus,
seves
àtons: son, sa, sos, ses
seu, seva, seus, seves,
llur, llurs *
*llur : es refereix sempre a més d'un posseïdor/posseïdora.
 DEMOSTRATIUS: indiquen la situació de la
cosa de què es parla respecte de qui parla o
escriu.
PROXIMITAT LLUNYANIA
singular
aquest
aquesta
singular
aquell
aquella
plural
aquests
aquestes
plural
aquells
aquelles
neutre
això
neutre
allò
*A València existeixen els demostratius: aqueix, aqueixa,
aqueixos, aqueixes . Expressen mitja distància.
 NUMERALS: expressen quantitat. N’hi ha de
diferents tipus:
 Cardinals: expressen quantitat exacte.
 U, dos, tres, quatre...
 Per escriure’ls bé es posa el guionet entre les desenes i
les unitats i entre les unitats i les centenes. (D-U-C)
Exemples: quaranta-dos, dos-cents ...
 El dos té femení: dues
 Ordinals: expressen ordre.
Primer 1r, primera 1a
segon 2n, segona 2a
tercer 3r, tercera 3a
quart 4t, quarta 4a
A partir del cinquè s'afegeix al cardinal la terminació -
è als masculins i - ena als femenins: cinquè 5è,
cinquena 5a
 Partitius: indiquen parts d’un tot.
Les formes dels partitius són les mateixes que
les dels ordinals, excepte:
 mig, mitja, mitjos, mitges o la meitat
terç, terça, terços, terces o una tercera part
quart o quarter... o una quarta part
desè o dècim, centè o centèsim, milè o mil·lèsim
 Multiplicatius: indiquen multiplicació.
doble, triple, quàdruple, quíntuple, sèxtuple,
sèptuple, òctuple, nònuple, dècuple, cèntuple ...
 Col·lectius:
Indiquen l’agrupació de quantitats diverses:
Parell, centenar, miler i les formes femenines dels
ordinals: desena, centena…
 QUANTITATIUS són formes lingüístiques que indiquen
una quantitat de manera global.
quantitatius variables quantitatius
invariables
poc / poca / pocs / poques
molt /molta / molts / moltes
tant / tanta / tants / tantes
quant / quanta / quants /
quantes
gaire / gaires
bastant /
bastants/bastanta/bastantes
més
menys
força
massa
prou
gens
Locucions: una mica de, un munt de, un grapat de,
gens de
 INDEFINITS: determinen el nom amb el mínim de
precisió.
variables (4 formes)
variables
(2 formes: femení,
masculí)
algun, alguna, alguns,
algunes
un, una, uns, unes
cert, certa, certs, certes
mateix, mateixa, mateixos,
mateixes
tot, tota, tots, totes
altre, altra, altres
cada un, cada una
cadascun, cadascuna
ambdós, ambdues
tots dos, totes dues
variables
(2 formes: singular, plural)
invariables
qualsevol, qualssevol
tal, tals
Cada res gens
cap sengles (respectius)
 En català no existeixen:
 *Demés: S’ha de substituir per la resta, els altres.
 *algo: alguna cosa
 *Ningun: cap
 *Varis: diversos, alguns
 res / gens
 res és un pronom que equival a cap cosa: No sé res
de tu
 gens és “el zero” d’alguna cosa (incomptable): No
queda gens d’arròs / De nedar, no en sap gens
 INTERROGATIUS I EXCLAMATIUS: s’empren
per formular preguntes de manera directa o
indirecta o exclamacions.
 Quin cotxe t’has comprat?
 Quines històries més estranyes!
Quin, quina, quins,
quines
Quina alegria!
Quin jersei vols?
Quant, quanta,
quants, quantes
Quants caramels portes?
Quanta gent!
PRONOMS
 Els pronoms són paraules que es
refereixen a un element conegut en el text.
 Què menjarà la Lídia? Ella menjarà amanida.
 També fan la mateixa funció que el nom, és
a dir, constitueixen el nucli d’un SN.
 Ell compra (SN)
 El vol ara. (SN)
 PRONOMS FORTS: substitueixen noms de
persones. Es poden pronunciar sols.
SINGULAR PLURAL
1a persona jo, mi* nosaltres, nós**
2a persona tu vosaltres, vós
3a persona ell, ella, vostè ells, elles,
vostès
reflexiu si*
ell mateix,
ella mateixa
si*
ells mateixos,
elles mateixes
mi i si sempre van precedits de les preposicions.
** nós correspon al tractament majestàtic que antigament
usaven els representants de certs estaments.
 PRONOMS FEBLES: són elements gramaticals
àtons que assenyalen la substitució de certs
elements de l'oració. Els pronoms febles presenten
grafies diferents segons si van davant o darrere del
verb.
 Exemples:
 La Maria passeja el gos  La Maria el passeja.
 En Pau ha anat al cinema  En Pau hi ha anat.
 Comprarà un pastís  En comprara.
 Vull que vinguis  Ho vull.
 PRONOMS POSSESSIUS, DEMOSTRATIUS,
NUMERALS I INDEFINITS: Hi ha determinants
que poden funcionar com a pronoms:
 El meu cotxe és meu. (POSSESSIU)
 No vull aquest bolígraf, vull aquell d’allà.
(DEMOSTRATIU)
 Vols pomes? Sí en vull tres. (NUMERAL)
 Alguna persona ha entrat a casa. Algú ens vol
robar! (INDEFINIT)
 PRONOMS RELATIUS: Es refereixen en un nom
aparegut abans en l’oració que s’anomena
antecedent i, alhora, fan d’enllaç entre dues parts
d’una oració composta.
La dona amb qui parles és la meva veïna.
El carrer on visc es diu Mallorca.
VARIABLES INVARIABLES
El qual, la qual, els
quals, les quals
Que, qui, on, què
1 de 18

Recomendados

Les Categories Gramaticals por
Les Categories GramaticalsLes Categories Gramaticals
Les Categories Gramaticalsguest24e58c
282.9K visualizações10 slides
Les categories gramaticals catala por
Les categories gramaticals catalaLes categories gramaticals catala
Les categories gramaticals catalaSusanna Soler Sabanés
54.7K visualizações11 slides
Adverbis i locucions adverbials por
Adverbis i locucions adverbialsAdverbis i locucions adverbials
Adverbis i locucions adverbialsDolors Taulats
73.7K visualizações30 slides
LES CATEGORIES GRAMATICALS por
LES CATEGORIES GRAMATICALSLES CATEGORIES GRAMATICALS
LES CATEGORIES GRAMATICALSieslt
105.8K visualizações17 slides
Substitució pronominal por
Substitució pronominalSubstitució pronominal
Substitució pronominaltorrascat
69.8K visualizações9 slides
Complements verbals por
Complements verbalsComplements verbals
Complements verbalsgemmaencamp
60.2K visualizações26 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Pronoms forts i febles por
Pronoms forts i feblesPronoms forts i febles
Pronoms forts i feblesannaasiscar
54.5K visualizações33 slides
Mètrica por
MètricaMètrica
MètricaSílvia Montals
21.7K visualizações20 slides
Les funcions sintàctiques por
Les funcions sintàctiquesLes funcions sintàctiques
Les funcions sintàctiquesRafael Ferri Ciscar
11.4K visualizações12 slides
LES LLENGÜES ROMÀNIQUES por
LES LLENGÜES ROMÀNIQUESLES LLENGÜES ROMÀNIQUES
LES LLENGÜES ROMÀNIQUESsaraimonica
40.7K visualizações19 slides
Activa Passiva por
Activa PassivaActiva Passiva
Activa PassivaMary H.M.
16K visualizações6 slides
Els verbs por
Els verbsEls verbs
Els verbsmontguard
19K visualizações9 slides

Mais procurados(20)

Pronoms forts i febles por annaasiscar
Pronoms forts i feblesPronoms forts i febles
Pronoms forts i febles
annaasiscar54.5K visualizações
Mètrica por Sílvia Montals
MètricaMètrica
Mètrica
Sílvia Montals21.7K visualizações
Les funcions sintàctiques por Rafael Ferri Ciscar
Les funcions sintàctiquesLes funcions sintàctiques
Les funcions sintàctiques
Rafael Ferri Ciscar11.4K visualizações
LES LLENGÜES ROMÀNIQUES por saraimonica
LES LLENGÜES ROMÀNIQUESLES LLENGÜES ROMÀNIQUES
LES LLENGÜES ROMÀNIQUES
saraimonica40.7K visualizações
Activa Passiva por Mary H.M.
Activa PassivaActiva Passiva
Activa Passiva
Mary H.M.16K visualizações
Els verbs por montguard
Els verbsEls verbs
Els verbs
montguard19K visualizações
Meditacions metafísiques de Descartes (I-VI) por Enric Gil Garcia
Meditacions metafísiques de Descartes (I-VI)Meditacions metafísiques de Descartes (I-VI)
Meditacions metafísiques de Descartes (I-VI)
Enric Gil Garcia34.9K visualizações
Passat imperfet d'indicatiu por ngt1776
Passat imperfet d'indicatiuPassat imperfet d'indicatiu
Passat imperfet d'indicatiu
ngt177689.2K visualizações
Oracions compostes por Manelic
Oracions compostesOracions compostes
Oracions compostes
Manelic57.1K visualizações
Elements i compostos (2) por Ramon Grau
Elements i compostos (2)Elements i compostos (2)
Elements i compostos (2)
Ramon Grau18.3K visualizações
Paraules primitives i paraules derivades por neuspm
Paraules primitives i paraules derivadesParaules primitives i paraules derivades
Paraules primitives i paraules derivades
neuspm97.7K visualizações
Les fonts històriques i la seva classificació por Gemma Ajenjo Rodriguez
Les fonts històriques i la seva classificacióLes fonts històriques i la seva classificació
Les fonts històriques i la seva classificació
Gemma Ajenjo Rodriguez47.7K visualizações
Substitució pronominal cd ci por selegna curso
Substitució pronominal cd ciSubstitució pronominal cd ci
Substitució pronominal cd ci
selegna curso83.5K visualizações
La pàtria por Dolors Matilló
La pàtriaLa pàtria
La pàtria
Dolors Matilló10.9K visualizações
Tipus d'oracions 3r por Sílvia Montals
Tipus d'oracions 3rTipus d'oracions 3r
Tipus d'oracions 3r
Sílvia Montals26.6K visualizações
Síl·labes, diftongs, hiats, dígrafs por Sílvia Montals
Síl·labes, diftongs, hiats, dígrafsSíl·labes, diftongs, hiats, dígrafs
Síl·labes, diftongs, hiats, dígrafs
Sílvia Montals50.9K visualizações
Formulacioacids Sals Binaries por Ignasi PedemonteAuquer
Formulacioacids Sals BinariesFormulacioacids Sals Binaries
Formulacioacids Sals Binaries
Ignasi PedemonteAuquer6.9K visualizações
Les categories gramaticals 2n eso por Sílvia Montals
Les categories gramaticals 2n esoLes categories gramaticals 2n eso
Les categories gramaticals 2n eso
Sílvia Montals31.5K visualizações
Oració simple i complements verbals por kwart
Oració simple i complements verbalsOració simple i complements verbals
Oració simple i complements verbals
kwart67K visualizações

Similar a Els determinants i els pronoms

Les categories gramaticals3r por
Les categories gramaticals3rLes categories gramaticals3r
Les categories gramaticals3rSílvia Montals
5.3K visualizações22 slides
Categories lèxiques por
Categories lèxiquesCategories lèxiques
Categories lèxiquesmasocias
12.2K visualizações11 slides
Ortografia por
OrtografiaOrtografia
OrtografiaAnnaXumetra
2.4K visualizações19 slides
Pronoms por
PronomsPronoms
PronomsSílvia Montals
9.3K visualizações10 slides
Quantificadors por
QuantificadorsQuantificadors
Quantificadorsannaasiscar
13.6K visualizações29 slides
Sintaxi por
SintaxiSintaxi
SintaxiLSantacruz
28.5K visualizações17 slides

Similar a Els determinants i els pronoms(20)

Les categories gramaticals3r por Sílvia Montals
Les categories gramaticals3rLes categories gramaticals3r
Les categories gramaticals3r
Sílvia Montals5.3K visualizações
Categories lèxiques por masocias
Categories lèxiquesCategories lèxiques
Categories lèxiques
masocias12.2K visualizações
Ortografia por AnnaXumetra
OrtografiaOrtografia
Ortografia
AnnaXumetra2.4K visualizações
Pronoms por Sílvia Montals
PronomsPronoms
Pronoms
Sílvia Montals9.3K visualizações
Quantificadors por annaasiscar
QuantificadorsQuantificadors
Quantificadors
annaasiscar13.6K visualizações
Sintaxi por LSantacruz
SintaxiSintaxi
Sintaxi
LSantacruz28.5K visualizações
ELS DETERMIANTS (adaptació de l'original by sergio_orlaz) por albigom
ELS DETERMIANTS (adaptació de l'original by sergio_orlaz)ELS DETERMIANTS (adaptació de l'original by sergio_orlaz)
ELS DETERMIANTS (adaptació de l'original by sergio_orlaz)
albigom8.1K visualizações
Els determinants (1) por joanmorellp
Els determinants (1)Els determinants (1)
Els determinants (1)
joanmorellp27 visualizações
Categories gramaticals por Xon Brotons Martinez
Categories gramaticalsCategories gramaticals
Categories gramaticals
Xon Brotons Martinez11.4K visualizações
Repàs de morfologia por Berta Allo
Repàs de morfologiaRepàs de morfologia
Repàs de morfologia
Berta Allo1K visualizações
Les normes ortogràfiques por GiselaSolaRotes
Les normes ortogràfiquesLes normes ortogràfiques
Les normes ortogràfiques
GiselaSolaRotes86 visualizações
Ortografia catalana por camelero10
Ortografia catalanaOrtografia catalana
Ortografia catalana
camelero10617 visualizações
articles por juditdepaz
articlesarticles
articles
juditdepaz2.3K visualizações
3 la gramàtica. morf nominal power por pilar
3 la gramàtica. morf nominal power3 la gramàtica. morf nominal power
3 la gramàtica. morf nominal power
pilar 1.1K visualizações
Pronoms febles por lurdessaavedra
Pronoms feblesPronoms febles
Pronoms febles
lurdessaavedra22.4K visualizações
Les categories-gramaticals-1233586146755560-2 por Laiajq
Les categories-gramaticals-1233586146755560-2Les categories-gramaticals-1233586146755560-2
Les categories-gramaticals-1233586146755560-2
Laiajq1.9K visualizações
Les categories gramaticals por amayans
Les categories gramaticalsLes categories gramaticals
Les categories gramaticals
amayans747 visualizações
Les categories gramaticals, de guest24e58c por montsecdn
Les categories gramaticals, de guest24e58cLes categories gramaticals, de guest24e58c
Les categories gramaticals, de guest24e58c
montsecdn1.8K visualizações

Mais de Sílvia Montals

Anàlisi Mirall trencat (nou) por
Anàlisi Mirall trencat (nou)Anàlisi Mirall trencat (nou)
Anàlisi Mirall trencat (nou)Sílvia Montals
57.6K visualizações50 slides
Quadre coordinades por
Quadre coordinadesQuadre coordinades
Quadre coordinadesSílvia Montals
9.3K visualizações1 slide
Presentació 3r ESO por
Presentació 3r ESOPresentació 3r ESO
Presentació 3r ESOSílvia Montals
1.9K visualizações12 slides
Presentació 4t ESO por
Presentació 4t ESOPresentació 4t ESO
Presentació 4t ESOSílvia Montals
1.2K visualizações12 slides
Presentació 1r de Batxillerat por
Presentació 1r de BatxilleratPresentació 1r de Batxillerat
Presentació 1r de BatxilleratSílvia Montals
1.3K visualizações8 slides
Presentació 2n batxillerat por
Presentació 2n batxilleratPresentació 2n batxillerat
Presentació 2n batxilleratSílvia Montals
1.3K visualizações8 slides

Mais de Sílvia Montals(20)

Anàlisi Mirall trencat (nou) por Sílvia Montals
Anàlisi Mirall trencat (nou)Anàlisi Mirall trencat (nou)
Anàlisi Mirall trencat (nou)
Sílvia Montals57.6K visualizações
Quadre coordinades por Sílvia Montals
Quadre coordinadesQuadre coordinades
Quadre coordinades
Sílvia Montals9.3K visualizações
Presentació 3r ESO por Sílvia Montals
Presentació 3r ESOPresentació 3r ESO
Presentació 3r ESO
Sílvia Montals1.9K visualizações
Presentació 4t ESO por Sílvia Montals
Presentació 4t ESOPresentació 4t ESO
Presentació 4t ESO
Sílvia Montals1.2K visualizações
Presentació 1r de Batxillerat por Sílvia Montals
Presentació 1r de BatxilleratPresentació 1r de Batxillerat
Presentació 1r de Batxillerat
Sílvia Montals1.3K visualizações
Presentació 2n batxillerat por Sílvia Montals
Presentació 2n batxilleratPresentació 2n batxillerat
Presentació 2n batxillerat
Sílvia Montals1.3K visualizações
Literatura Catalana por Sílvia Montals
Literatura CatalanaLiteratura Catalana
Literatura Catalana
Sílvia Montals2K visualizações
Pista whatsapp por Sílvia Montals
Pista whatsappPista whatsapp
Pista whatsapp
Sílvia Montals371 visualizações
Tema 10. Romanticisme i Realisme por Sílvia Montals
Tema 10. Romanticisme i RealismeTema 10. Romanticisme i Realisme
Tema 10. Romanticisme i Realisme
Sílvia Montals8.4K visualizações
Tema 6. La diversitat lingüística por Sílvia Montals
Tema 6. La diversitat lingüísticaTema 6. La diversitat lingüística
Tema 6. La diversitat lingüística
Sílvia Montals5.7K visualizações
Tema 5. Les propietats del text por Sílvia Montals
Tema 5. Les propietats del textTema 5. Les propietats del text
Tema 5. Les propietats del text
Sílvia Montals9.5K visualizações
La Plaça del Diamant por Sílvia Montals
La Plaça del DiamantLa Plaça del Diamant
La Plaça del Diamant
Sílvia Montals80.8K visualizações
Article d'opinió por Sílvia Montals
Article d'opinióArticle d'opinió
Article d'opinió
Sílvia Montals2.4K visualizações
Tema 1. fonètica por Sílvia Montals
Tema 1. fonèticaTema 1. fonètica
Tema 1. fonètica
Sílvia Montals26.4K visualizações
Cims borrascosos por Sílvia Montals
Cims borrascososCims borrascosos
Cims borrascosos
Sílvia Montals6.2K visualizações
El segle XV por Sílvia Montals
El segle XVEl segle XV
El segle XV
Sílvia Montals9.8K visualizações
La Poesia Trobadoresca por Sílvia Montals
La Poesia TrobadorescaLa Poesia Trobadoresca
La Poesia Trobadoresca
Sílvia Montals10.3K visualizações
Prosa medieval catalana por Sílvia Montals
Prosa medieval catalanaProsa medieval catalana
Prosa medieval catalana
Sílvia Montals6.3K visualizações
Com fer una exposició oral d'un llibre por Sílvia Montals
Com fer una exposició oral d'un llibreCom fer una exposició oral d'un llibre
Com fer una exposició oral d'un llibre
Sílvia Montals3.3K visualizações
Càndid o l'optimisme por Sílvia Montals
Càndid o l'optimismeCàndid o l'optimisme
Càndid o l'optimisme
Sílvia Montals5K visualizações

Último

RECORDAR.pptx por
RECORDAR.pptxRECORDAR.pptx
RECORDAR.pptxxavier48a
5 visualizações19 slides
Exhibició pública - Programa de mà - 23-24 1T por
Exhibició pública - Programa de mà - 23-24 1TExhibició pública - Programa de mà - 23-24 1T
Exhibició pública - Programa de mà - 23-24 1TInstitut-Escola Les Vinyes
6 visualizações48 slides
ELECTRÒNICA ANALÒGICA por
ELECTRÒNICA ANALÒGICAELECTRÒNICA ANALÒGICA
ELECTRÒNICA ANALÒGICALasilviatecno
9 visualizações98 slides
PGA 23-24 por
PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24 zerlaparellada
8 visualizações48 slides
4 RATLLES DESEMBRE.pdf por
4 RATLLES DESEMBRE.pdf4 RATLLES DESEMBRE.pdf
4 RATLLES DESEMBRE.pdfSuperAdmin9
19 visualizações5 slides
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembre por
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - DesembreCatàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembre
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembreajuntlloretdemar
5 visualizações1 slide

Último(9)

RECORDAR.pptx por xavier48a
RECORDAR.pptxRECORDAR.pptx
RECORDAR.pptx
xavier48a5 visualizações
ELECTRÒNICA ANALÒGICA por Lasilviatecno
ELECTRÒNICA ANALÒGICAELECTRÒNICA ANALÒGICA
ELECTRÒNICA ANALÒGICA
Lasilviatecno 9 visualizações
PGA 23-24 por zerlaparellada
PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24
zerlaparellada8 visualizações
4 RATLLES DESEMBRE.pdf por SuperAdmin9
4 RATLLES DESEMBRE.pdf4 RATLLES DESEMBRE.pdf
4 RATLLES DESEMBRE.pdf
SuperAdmin919 visualizações
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembre por ajuntlloretdemar
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - DesembreCatàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembre
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembre
ajuntlloretdemar5 visualizações
Avaluar competències sl.pptx por Ramon Grau
Avaluar competències sl.pptxAvaluar competències sl.pptx
Avaluar competències sl.pptx
Ramon Grau12 visualizações
Redissenyar la nostra feina.pdf por RaulGomez822561
Redissenyar la nostra feina.pdfRedissenyar la nostra feina.pdf
Redissenyar la nostra feina.pdf
RaulGomez82256113 visualizações
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt por MARIBEL SOSPEDRA
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptFIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
MARIBEL SOSPEDRA129 visualizações

Els determinants i els pronoms

 • 1. ELS DETERMINANTS I ELS PRONOMS Escolàpies Sant Martí Sílvia Montals
 • 2. DETERMINANTS • És una categoria gramatical que acompanya el nom i en precisa el significat. • El determinant concorda amb el nom en gènere i nombre. • N’hi ha de diferents tipus.
 • 3. TIPUS DE DETERMINANTS  ARTICLE: informa sobre el gènere i el nombre del substantiu del qual depèn.  Definit: •En el parlar de Lleida, els articles definits són: lo, los, la, les . Singular Plural Davant de consonant Davant de vocal o h Masculí *el l‘ la (davant de i, hi, u, hu àtones de paraules de gènere femení) *els Femení la les
 • 4.  Indefinits:  Personals: Singular Plural Masculí un uns Femení una unes Masculí el el Pere l' l'Esteve en en Jaume Femení la la Rosa l' l'Anna *na na Maria *En el parlar de les Illes Balears, els articles determinats són: es, es, sa, ses. L’article personal femení es fa en na
 • 5.  POSSESSIUS: són mots que acompanyen el nom i indiquen relacions de possessió o pertinença. Un sol posseïdor més d'un posseïdor • 1a Persona tònics: meu, meva, meus, meves àton : mon, ma, mos, mes nostre, nostra, nostres • 2a persona tònics: teu, teva, teus, teves àtons: ton, ta, tos, tes vostre, vostra, vostres • 3a persona tònics: seu, seva, seus, seves àtons: son, sa, sos, ses seu, seva, seus, seves, llur, llurs * *llur : es refereix sempre a més d'un posseïdor/posseïdora.
 • 6.  DEMOSTRATIUS: indiquen la situació de la cosa de què es parla respecte de qui parla o escriu. PROXIMITAT LLUNYANIA singular aquest aquesta singular aquell aquella plural aquests aquestes plural aquells aquelles neutre això neutre allò *A València existeixen els demostratius: aqueix, aqueixa, aqueixos, aqueixes . Expressen mitja distància.
 • 7.  NUMERALS: expressen quantitat. N’hi ha de diferents tipus:  Cardinals: expressen quantitat exacte.  U, dos, tres, quatre...  Per escriure’ls bé es posa el guionet entre les desenes i les unitats i entre les unitats i les centenes. (D-U-C) Exemples: quaranta-dos, dos-cents ...  El dos té femení: dues  Ordinals: expressen ordre. Primer 1r, primera 1a segon 2n, segona 2a tercer 3r, tercera 3a quart 4t, quarta 4a A partir del cinquè s'afegeix al cardinal la terminació - è als masculins i - ena als femenins: cinquè 5è, cinquena 5a
 • 8.  Partitius: indiquen parts d’un tot. Les formes dels partitius són les mateixes que les dels ordinals, excepte:  mig, mitja, mitjos, mitges o la meitat terç, terça, terços, terces o una tercera part quart o quarter... o una quarta part desè o dècim, centè o centèsim, milè o mil·lèsim  Multiplicatius: indiquen multiplicació. doble, triple, quàdruple, quíntuple, sèxtuple, sèptuple, òctuple, nònuple, dècuple, cèntuple ...  Col·lectius: Indiquen l’agrupació de quantitats diverses: Parell, centenar, miler i les formes femenines dels ordinals: desena, centena…
 • 9.  QUANTITATIUS són formes lingüístiques que indiquen una quantitat de manera global. quantitatius variables quantitatius invariables poc / poca / pocs / poques molt /molta / molts / moltes tant / tanta / tants / tantes quant / quanta / quants / quantes gaire / gaires bastant / bastants/bastanta/bastantes més menys força massa prou gens Locucions: una mica de, un munt de, un grapat de, gens de
 • 10.  INDEFINITS: determinen el nom amb el mínim de precisió. variables (4 formes) variables (2 formes: femení, masculí) algun, alguna, alguns, algunes un, una, uns, unes cert, certa, certs, certes mateix, mateixa, mateixos, mateixes tot, tota, tots, totes altre, altra, altres cada un, cada una cadascun, cadascuna ambdós, ambdues tots dos, totes dues variables (2 formes: singular, plural) invariables qualsevol, qualssevol tal, tals Cada res gens cap sengles (respectius)
 • 11.  En català no existeixen:  *Demés: S’ha de substituir per la resta, els altres.  *algo: alguna cosa  *Ningun: cap  *Varis: diversos, alguns  res / gens  res és un pronom que equival a cap cosa: No sé res de tu  gens és “el zero” d’alguna cosa (incomptable): No queda gens d’arròs / De nedar, no en sap gens
 • 12.  INTERROGATIUS I EXCLAMATIUS: s’empren per formular preguntes de manera directa o indirecta o exclamacions.  Quin cotxe t’has comprat?  Quines històries més estranyes! Quin, quina, quins, quines Quina alegria! Quin jersei vols? Quant, quanta, quants, quantes Quants caramels portes? Quanta gent!
 • 13. PRONOMS  Els pronoms són paraules que es refereixen a un element conegut en el text.  Què menjarà la Lídia? Ella menjarà amanida.  També fan la mateixa funció que el nom, és a dir, constitueixen el nucli d’un SN.  Ell compra (SN)  El vol ara. (SN)
 • 14.  PRONOMS FORTS: substitueixen noms de persones. Es poden pronunciar sols. SINGULAR PLURAL 1a persona jo, mi* nosaltres, nós** 2a persona tu vosaltres, vós 3a persona ell, ella, vostè ells, elles, vostès reflexiu si* ell mateix, ella mateixa si* ells mateixos, elles mateixes mi i si sempre van precedits de les preposicions. ** nós correspon al tractament majestàtic que antigament usaven els representants de certs estaments.
 • 15.  PRONOMS FEBLES: són elements gramaticals àtons que assenyalen la substitució de certs elements de l'oració. Els pronoms febles presenten grafies diferents segons si van davant o darrere del verb.
 • 16.  Exemples:  La Maria passeja el gos  La Maria el passeja.  En Pau ha anat al cinema  En Pau hi ha anat.  Comprarà un pastís  En comprara.  Vull que vinguis  Ho vull.
 • 17.  PRONOMS POSSESSIUS, DEMOSTRATIUS, NUMERALS I INDEFINITS: Hi ha determinants que poden funcionar com a pronoms:  El meu cotxe és meu. (POSSESSIU)  No vull aquest bolígraf, vull aquell d’allà. (DEMOSTRATIU)  Vols pomes? Sí en vull tres. (NUMERAL)  Alguna persona ha entrat a casa. Algú ens vol robar! (INDEFINIT)
 • 18.  PRONOMS RELATIUS: Es refereixen en un nom aparegut abans en l’oració que s’anomena antecedent i, alhora, fan d’enllaç entre dues parts d’una oració composta. La dona amb qui parles és la meva veïna. El carrer on visc es diu Mallorca. VARIABLES INVARIABLES El qual, la qual, els quals, les quals Que, qui, on, què