O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Pirkanmaan tilannekuvan julkistus 1606211

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 15 Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Semelhante a Pirkanmaan tilannekuvan julkistus 1606211 (20)

Anúncio

Mais de Sitra the Finnish Innovation Fund (15)

Mais recentes (17)

Anúncio

Pirkanmaan tilannekuvan julkistus 1606211

 1. 1. Pirkanmaan osaamisen aika Yhdessä uudistumalla elinvoimaa #osaamisenaika 16.6.2021
 2. 2. Miten jaamme ajatuksiamme Zoomissa? Chat-kentässä voi pyytää puheenvuoroa tai jakaa ajatuksiaan. Pidä mikrofoni pois päältä, kun et käytä itse puheenvuoroa. Kameran voi pitää halutessaan mielellään auki. Tallennamme tilaisuuden.
 3. 3. Ohjelma Pirkanmaan vuorovaikutteinen tilannekuva lehtori Veijo Hämäläinen, Tampereen ammattikorkeakoulu Alueen elinvoima yrityksen näkökulmasta toimitusjohtaja Lasse Borg, Carccu Oy Keskustelua ja kysymyksiä Siirtyminen takaisin yhteiseen tilaan
 4. 4. Veijo Hämäläinen lehtori Tampereen ammattikorkeakoulu Pirkanmaan vuorovaikutteinen tilannekuva
 5. 5. SWOT Keskeiset ilmiöt Keskeisimmät tahtotilat Vuorovaikutteinen tilannekuva: Kokonaiskuva Pirkanmaa 1 2 3 4
 6. 6. vahvuudet heikkoudet mahdollisuudet uhat • Alueen yhteistyö on vahvaa ja kannustavaa • Pirkanmaan sijainti on erinomainen – muun Suomen markkinat lähellä • Logistiikkainfra hyvä • Tampereen vahvat kehyskunnat tukevat Pirkanmaan elinvoimaa • Alihankintaverkostot monipuoliset, työpaikkojen laaja-alaisuus • Paljon kansainvälisesti kiinnostavaa toimintaa, mm korkeakoulutus • Koulutustarjonta on monipuolista ja sitä on alueella laajasti tarjolla • Toimijat ovat uudistumiskykyisiä • Yhteistyön mahdollisuudet laajat • Kokeilukulttuuri on vahva • Yksinyrittäjien vahvat verkostot • Osaajapula vaivaa monella alalla • Osaamisvaje vaivaa monella alalla (jatkuvan oppimisen haaste) • Alueella on havaittavissa investointivajetta (rohkeus vs tukitoimet) • Alueen tukipalvelut muodostavat melkoisen viidakon – byrokratian vaikeus • Digitalisaation ja automatisaation painopiste on matalampi kuin mitä alueella voisi olla (rahoituksen puute) • Yritysten koko – mikroyritysten iso määrä • Osaamisen kehittämisen strateginen kumppanuus - miten voimme rakentaa uusia malleja • Halutaan jäädä alueelle • Korkeakoulukeskittymä luo mahdollisuuksia synnyttää uusia kasvuedellytyksiä. • kansainvälinen kiinnostavuus • Kansainvälisten opiskelijoiden vetovoiman muuttaminen pitovoimaksi • Osaamisen kehittäminen - Luovempi, uudistuskykyisempi, muutoshaluisempi, hulluttelevampi, osaavampi – miten olla niissä paikoissa, missä uusi osaaminen löytyy. • Ekosysteemejä syntymässä mm. digitaalisille alustoille • Hankkeet Tyrsky ja Bazaar • Tunnemmeko monikulttuurisen, monimuotoisen maailman? • Osaajapula ja osaajavaje • Dinosaurukset liittyvät siihen, että ollaanko liikaa vanhoissa rakenteissa ja asenteissa • Opettajien osaamisen kehittämisvaje • Tuotantokoneistot rapautuu • Lopettamisuhan alla olevia yrityksiä on paljon –> koronan vaikutus? • Jäykkä julkinen ja koulutussektori, ja toisaalta dynaaminen yksityinen sektori - löytyykö yhteinen kellotaajuus? • Pysymmekö kelkassa mukana?
 7. 7. Keskeiset ilmiöt KOKO Pirkanmaan alueen houkuttelevuus, veto- ja pitovoima • sisäinen, ulkoinen, välillinen, välitön, ihastuttava, viehättävä • vetovoima - mikä tahansa voima, joka vetää kappaleita toisiaan kohti • pitovoima – ajoneuvoon tai muuhun kiinteään alaspäin kohdistuva aerodynaaminen voima, pitää kiinni toisissaan asiat, esineet välittäjäaineen avulla KOKO osaajatilanne • osaamisen kehittäminen - luovempi, uudistuskykyisempi, muutoshaluisempi, hulluttelevampi, osaavampi – miten olla niissä paikoissa, missä uusi osaaminen löytyy? KAIKKIEN yritysten ja oppilaitosten rajapinta • riittääkö oppijoita? • jatkuvan osaamisen kehittämisen ajattelu • oppilaitosten palveluprosessit yrityksille • opiskelijoiden osaamisen epätasaisuus • työpaikalle tarjottavan tuen kehittäminen SUURI kehittämisen dilemma • tarvitsemmeko jaottelua voittajiin ja häviäjiin vai kenties ihmiset yhdistävää luottamusta! Usko, johonkin suuntaan ja yhteisen vision rakentaminen! • luottamus, joka on kumppanuuden ja uusien innovaatioiden edellytys - syntyy vain vuorovaikutuksessa KEIDEN yhteistyön tilanne • luottamus, aito kohtaaminen ja kuulluksi tuleminen
 8. 8. Keskeisimmät tahtotilat Käytännössä tämä tarkoittaa, että... Tahdomme, että... ...meillä on säännöllistä kaikille avointa keskustelua. Keskustelusta syntyy yhteisiä tavoitteita ja visioita, joita edistämme yhdessä konkreettisin toimenpitein. ...meillä on fasilitoituja, säännöllisiä avoimia tilaisuuksia (esim. 4 x vuosi), jotka edistävät verkostoitumista ja yhdessä tekemistä. Löytyy useampia kopin ottajia eri teemoista, ja keskustelun pohjalta rakennetaan koordinoidusti konkreettista tekemistä. Ohjausryhmä vastaa tilaisuuksien suunnittelusta ja järjestämisestä, ja Pirkanmaan liitto toimii tilaisuuksien koollekutsujana. ...Pirkanmaa on houkutteleva kaikille osaajille, jolloin ratkaisemme myös maakunnan osaajapulaan liittyviä haasteita. Täällä on monipuolisia opiskelu- työ- ja kehittymismahdollisuuksia, ja Pirkanmaa on tunnettu kansainvälisistä osaajistaan. Osaajat tuovat yrityksiin verkostoja, ja lisäävät osaamista ja menestystä. …luomme Pirkanmaan veto- ja pitovoiman vahvistamiseksi organisaatiorajat ylittävän toiminta- ja kehittämiskulttuurin. Maakunnan väestökehityksen ja osaajapulan tuomat haasteet johtavat konkreettisiin toimenpiteisiin, erityisesti nuorten ja kansainvälisten osaajien osalta. Tekeminen on operatiivista, kohderyhmät tavoittavaa ja osallistavaa. Osaajille on tarjolla työpaikkoja, ja vahvistamme heidän kotitutumistaan alueelle monipuolisin toimenpitein. ...yrittäjillä ja muilla työnantajilla on kaikkialla Pirkanmaalla hyvät edellytykset kehittyä, menestyä ja saada osaavaa työvoimaa. ...kuntien elinkeinopalvelut etsivät rohkeasti yhteisen tekemisen rajapintoja ja toimintamalleja. Maakunnassa ruokitaan kaiken- kokoisten, kaikkien alojen yritysten mahdollisuuksia menestyä, luoda työpaikkoja, ja osallistua kehittämistyöhön. ...oppilaitosten ja yritysten rajapintaan muodostuu yhteiskehittämisen ja - oppimisen symbioosi. Tämä mahdollistaa pitkäjänteiseen kehittämistyön mm. yritysten osaamistarpeiden kattamiseksi. ...tarvitsemme joustavia ja tarvelähtöisiä koulutuksen toteutusmalleja ja myös nopeita kokeiluja, joissa hyödynnetään ennakointitietoa ja toimitaan proaktiivisesti. Oppilaitosten ja yritysten yhteistyö kehittyy vuorovaikutteiseksi kumppanuudeksi.
 9. 9. Tahdomme, että... Käytännössä tämä tarkoittaa, että... ...meillä on säännöllistä kaikille avointa keskustelua. Syntyy yhteisiä tavoitteita ja visioita, joita edistämme konkreettisin toimenpitein. ...meillä on avoimia tilaisuuksia (esim. 4 x vuosi), jotka edistävät verkostoitumista ja yhdessä tekemistä. Löytyy kopin ottajia ja rakennetaan koordinoidusti konkreettista tekemistä. ...Pirkanmaa on tunnettu myös kansainvälisistä osaajistaan, mikä ratkaisee osaajapulaa. Täällä on monipuolisia opiskelu- työ- ja kehittymismahdollisuuksia. ...luomme organisaatiorajat ylittävän toiminta- ja kehittämiskulttuurin. Osaajapulaa ratkaistaan konkreettisin, kohderyhmät tavoittavin toimenpitein. Osaajille on työpaikkoja, ja kotiutumista vahvistetaan. ...yrittäjillä ja muilla työnantajilla on kaikkialla Pirkanmaalla hyvät edellytykset kehittyä, menestyä ja saada osaavaa työvoimaa. ...maakunnassa ruokitaan kaikenkokoisten, kaikkien alojen yritysten mahdollisuuksia menestyä, luoda työpaikkoja, ja osallistua kehittämistyöhön. Luodaan yhdessä tekemisen toimintamalleja. ...oppilaitosten ja yritysten rajapintaan muodostuu ennakoiva yhteiskehittämisen ja - oppimisen symbioosi. Tämä synnyttää jatkuvaa kehittämistyötä mm. yritysten osaamistarpeiden kattamiseksi. ...oppilaitosten ja yritysten yhteistyö on kumppanuutta ja jatkuvaa kehittämistä osaamistarpeiden kattamiseksi. Meillä on joustavia ja tarvelähtöisiä koulutuksen toteutusmalleja ja kokeiluja. Pirkanmaan vuorovaikutteinen tilannekuva S W O T Tunnistetut ilmiöt KOKO Pirkanmaan alueen houkuttelevuus KOKO osaajatilanne KEIDEN yhteistyön tilanne KAIKKIEN yritysten ja oppilaitosten rajapinta SUURI kehittämisen dilemma
 10. 10. Lasse Borg toimitusjohtaja Carccu Oy Yrityksen näkökulma alueen elinvoimaan
 11. 11. KILPAILUKYKY Nukummeko vieläkin Nokian unta? Liian usein meiltä puuttuu tekemisen meininki. Maailmalla kukaan ei ala kantamaan ylimääräistä painolastia, vaan halutaan toimijoita jotka tukevat businesta. Muuallakin on todella hyvää osaamista. Jos on pieni niin pitäisi olla ketterä pärjätäkseen. Työmarkkinamme ovat yhdet maailman jäykimmistä. PK-yritykselle uuden työntekijän palkkaaminen on iso riski. Työn tekemisen malli tulee muuttumaan verkostomaiseksi.
 12. 12. MARKKINA-ALUE EU on meidän kotimarkkinamme, ei Suomi. EU:ssa on 450 miljoonaa ihmistä Rahoituksessa painotetaan ulkomaille menemistä, vientisuunnitelmia yms. Yrityksen pitäisi olla kilpailukykyinen ennen kuin mennään ulkomaille. Pelkkä hyvä tuote ei riitä, vaan sen ympärille vaaditaan paljon muutakin. Kaikki osa-alueet pitäisi olla mietittynä ja kunnossa. RAHOITUS Jos yritykseen jätettyjä voittoja ei verotettaisi, pystyttäisiin kasaamaan puskureita isompiin, vaikuttavampiin investointeihin. Investointivaraus olisi tärkeä työkalu kansainvälistymisessä!
 13. 13. MAHDOLLISUUDET - Pienen maan on helppo mukautua. - Meillä on hyvä infra. - PK-yrityksiä on paljon ja ne ovat nopeita muuttumaan, jos niille annetaan mahdollisuudet. - Yrityksen perustaminen on helppoa ja byrokratia on verrattain vähäistä. - Miten tulemme lisä- ja täsmäkouluttamaan työssä jo olevia henkilöitä? Ei pelkästään tutkintokeskeisesti. Miten jalkautetaan digitaalisesti osaamista massana yrityksiin? Elinikäinen oppiminen. - Yritysten ja korkeakoulujen yhteistyöstä  kumppanuus On pienempi ongelma tehdä vääriä ratkaisuja kuin olla tekemättä ratkaisuja. Nopeita virheitä ja nopeita korjausliikkeitä.
 14. 14. Kysymyksiä tai kommentteja? Mitä ajatuksia herää? Kysy tai kommentoi chatissa tai pyydä puheenvuoro! Raise hand -toiminto löytyy yleensä Participants-listalta tai Reactions- valikosta. Voit myös pyytää puheenvuoroa chatin kautta.
 15. 15. Pirkanmaan osaamisen aika Yhdessä uudistumalla elinvoimaa #osaamisenaika Kiitos – palataan vielä hetkeksi yhteiseen tilaan ennen tilaisuuden päättämistä!

×