O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Kritisk övergång – Finlands vägkarta för cirkulär ekonomi 2.0

16 visualizações

Publicada em

Den nationella vägkartan för cirkulär ekonomi hjälper Finland att övergå till en cirkulär ekonomi.
www.sitra.fi/Finlandsroadmap

Publicada em: Governo e ONGs
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Kritisk övergång – Finlands vägkarta för cirkulär ekonomi 2.0

 1. 1. Finansieringen av vår välfärd och framgång håller på att falla sönder, eftersom den bygger på en ekonomi som slösar med naturresurser.
 2. 2. Man borde säkert göra nånting?
 3. 3. Cirkulär ekonomi är framtidens ekonomiska modell, där naturresurser förbrukas inom gränserna för jordklotets bärkraft.
 4. 4. 87% tycker att det är mycket eller ganska önskvärt att Finland ska övergå till cirkulär ekonomi före 2025. Vad tycker finländarna? Källa: Sitra (2019): Undersökning om circular ekonomi
 5. 5. Cirkulär ekonomi som term har slagit igenom i världen under de senaste två åren. Kopplingen mellan cirkulär ekonomi och hanteringen av klimatförändringen har uppfattas bättre. Tio av EU:s medlemsländer har en nationell vägkarta eller ett åtgärdsprogram. Runt om i världen har det utvecklats indikatorer för framsteg inom cirkulär ekonomi. EU har utarbetat ett paket för cirkulär ekonomi som b.la. omfattar en strategi för plast och tio indikatorer. Vad är på gång, världen? Cirkulär ekonomi har främjats inom förvaltningen: Sverige har till exempel beviljat momsavdrag för renovering.
 6. 6. I statsförvaltningen har initiativ kommit till som tex. handlar om att främja användningen av mobilitetstjänster och näringskretsloppet, men det finns ett stort behov av tvärsnittliga administrativa åtgärder. I kommuner och städer främjas stora projekt inom cirkulär ekonomi. Finland är känt som föregångare internationellt. Konkurrensen om de bästa lösningarna blir dock tuffare hela tiden – det är ingen självklarhet att vi hänger med. Företag har aktiverat sig för att skapa lösningar inom cirkulär ekonomi. Men det är bara inom några sektorer som det finns tecken på en heltäckande förändring. Vad är på gång, Finland?
 7. 7. Hur förändrar man det ekonomiska spelet?
 8. 8. Utmaning Finansieringen av välfärden bygger på en ekonomisk modell som slösar med naturresurser Mål Välfärden ska finansieras på ett hållbart sätt. Finland ska ha cirkulär ekonomi 2025. V Ä G K A R TA F Ö R C I R K U L Ä R E K O N O M I F Ö R F I N L A N D 2 . 0 Hur skapades vägkartan? www.sitra.fi/finlandsroadmap Vad finns på vägkartan? 4 strategiska mål 4 visioner för nyckelspelare 29 åtgärder Under Sitras ledning tillsammans med intressentgrupper och Deloitte Kartläggning av cirkulära ekonomin just nu 25 intervjuer med experter 110 deltagare i workshoppar 350 idéer och kommentarer
 9. 9. Strategiska mål för Finlands cirkulära ekonomi 1. Förnyad grund för konkurrens- och livskraft. 2. Övergång till koldioxidsnål energi. 3. Sparsam inställning till naturresurser. 4. Vardagsbeslut drivkraft för förändring. Källa: Sitra (2019): Vägkarta för cirkulär ekonomi för Finland 2.0
 10. 10. Nyckelspelare för cirkulär ekonomi MEDBORGAREFÖRETAG KOMMUNER OCH STÄDER STATSFÖR- VALTNINGEN
 11. 11. KOMMUNER OCH STÄDER STATSFÖRVALTNINGEN Samarbete mellan ministerier främjar ett mer omfattande arbete med cirkulär ekonomi. Kommunerna påskyndar cirkulär ekonomi genom att aktivera aktörer i regionen, och genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att främja cirkulär ekonomi.
 12. 12. FÖRETAG MEDBORGARE Kundorienterad, överkonsumtion av naturresurser, klimatförändringen samt den tekniska utvecklingen för över företagens verksamhet mot cirkulär ekonomi. Gemensam användning, uthyrning och återanvändning av varor blir vanligare.
 13. 13. Hur betydande roll har olika aktörer i främjandet av cirkulär ekonomi i Finland? Andelen som svarade ”mycket eller en ganska betydande roll”: 92 %kommuner och städer 92 % företag 90 % statsförvaltningen 88 % forsknings- och läroanstalter 86 % medborgare 86 % EU 86 % media 82 % förbund Källa: Sitra (2019): Undersökning om cirkulär ekonomi
 14. 14. Sustainable Lifestyles Commitment of the Prime Minister’s Office SYKE and Motiva promote the sharing of good practices in the municipal networks Circular Economy Municipality of the Year competition of the Association of Finnish Local and Regional Authorities and SYKE Business Finland and the Ministry for Foreign Affairs make the circular economy a part of Finland’s national image Statsrådets kansli förbinder sig till hållbara levnadsvanor SYKE och Motiva utökar god praxis i kommun-nätverken Kommunförbundet och SYKEs tävling Årets kommun Business Finland och utrikesministeriet lyfter upp cirkulär ekonomi som en del av bilden av Finland
 15. 15. Jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet och Sitra inför samhällelig investering i den cirkulära ekonomin Utbildningsstyrelsen stöder utvecklingen av undervisningsmaterial om cirkulär ekonomi Frivilliga avtal för offentliga och privata sektorn som lotsas av ministerierna Tesis investeringsprogram för cirkulär ekonomi för företag inom tillverkningsindustrin Avanto Ventures, Sitra och Nordic Innovations företags-program LOOP Ventures
 16. 16. sitra.fi/finlandsroadmap

×