O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Liisa Lahti ja Nani Pajunen: Resurssiviisas suunnittelui -ja rakentamisprosessi -työpaja Sitrassa

624 visualizações

Publicada em

Sitrassa 18.3 pidetyn Resurssiviisaan suunnittelu ja rakentamisprosessin - työpajan alustukset (asiantuntijat Liisa Lahti ja Nani Pajunen Sitrasta) sekä tiivistelmä työpajan esityksistä. Työpajassa perinteinen suunnittelu-rakentamisprosessi altistettiin kestäville, resurssiviisaille ja käyttäjälähtöisyyteen perustuville ratkaisuille sekä määritimme yhdessä alan ammattilaisten kanssa minkälainen uudenlainen suunnittelu-rakentamisprosessi voisi olla.

Publicada em: Negócios
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Liisa Lahti ja Nani Pajunen: Resurssiviisas suunnittelui -ja rakentamisprosessi -työpaja Sitrassa

 1. 1. Resurssiviisas suunnittelu- ja rakentamisprosessi -työpaja Sitra 8.3.2016
 2. 2. • Tämän työpajan tarkoituksena on tuottaa tietoa resurssiviisaan suunnittelu- ja rakentamisprosessin määrittämiseksi • Pyydämme ajatuksia ja ideoita oman roolin ja nykyisen työympäristöjen ehtojen ulkopuolelta • Pois totutuista toimintatavoista • Muiden ideoiden jatkojalostus ”kyllä, ja” ”hyvä idea, näin se toimisi käytännössä” • Unohdetaan: ”ei tuo toimi, näin on tehty aina, kyllähän minä, mutta”… Resurssiviisaus mahdollistaa, että asukkaat, talous ja ympäristö voivat hyvin. Energiatehokkuus paranee, päästöt vähenevät, paikallistalous kohenee ja omavaraisuus kasvaa. Mitä esimerkkejä sinulle tulee mieleen resurssiviisaudesta? 2Sitra • Liisa Lahti • 8.3.2016 • Tervetuloa - ja aamupalalle!
 3. 3. 8.30 – 9.00 Aamupala ja tilaisuuden avaaminen Liisa Lahti, Sitra 9.00 – 9.30 Johdatus aiheeseen: Miksi, mitä, miten? Nani Pajunen, Sitra ja Eero Lunden, Lunden Architecture Company 9.30 – 11.00 Resurssiviisaan suunnittelu- ja rakentamisprosessin työstö pienryhmissä 11.00– 12.00 Yhteenveto ja yleinen keskustelu tuloksista 12.00 Seuraavat askeleet Liisa Lahti, Sitra Lounasta tarjolla klo 13.00 asti 3 Päivän aikataulu Sitra • Liisa Lahti • 8.3.2016 •
 4. 4. Koettu hyvinvointi Talous Luonnonvarojen käyttö ja ilmastopäästöt (1.5˚C) Ennakoiva terveydenhuolto Kiertotalous 4 Aikamme suurin systeeminen haaste on koetun hyvinvoinnin ja talouskasvun irtikytkentä luonnonvarojen kulutuksesta Digitalisaatio on keskeinen muutoksen mahdollistaja! 4Sitra • Liisa Lahti • 8.3.2016 •
 5. 5. ELINKAARI Sitra • Nani Pajunen • 8.3.2016 •
 6. 6. 6Sitra • Nani Pajunen • 8.3.2016 • Lineaarinen malli Kiertotalous Toiset arvoketjut
 7. 7. Raw material Manufacturer Assembler Distributor Customer Disposal Product phase Market economy Sustainability Wastelaw Environmental permit Legislation Climatechange Design and Development Consumption Materials Awakeningfor environmental sustainability Modern economy Limited resources Circular economy Environmental Policy Economicgrowth International Environmental Agreements International and national Environmental Strategies Management Businessstrategy Decision making Economicincentives Market concerns How tomeasure progress Hybrids, composites, biomaterials Material efficiency Recycling Production phase Tools Lifecyclethinking EcoDesign How to combine sustainability and economic life? Values? Retailer Wasteproducing Sitra • Nani Pajunen • 8.3.2016 •
 8. 8. Kiertotalous Digitaalinen ja palvelukeskeinen Uusiutuva energia Markkinalähtöisyys, suuntaa rakenteista ja kannusteista Biologiset & tekniset kierrot Tuotteet, materiaalit ja niihin sitoutunut arvo kiertää Käyttöoikeus korvaa omistamista Tuotesuunnittelu: elinkaari & korkea laatu Toimialat ja arvoketjut läpileikkaavaa 8Koostettu lähteistä: Sitra, Ellen MacArthur Foundation, Rli Sitra • Nani Pajunen • 8.3.2016 •
 9. 9. A construction perspective A process industry perspective Sustainablesolution Demand for financial performance Demand for lowest price Demand for trust and responsibility Know-how - Surveying - Architects - Civil engineers - Designers - Sociologists - Behavioral science - Process engineers - Material engineers - Economy - Etc. Planning - Targeting eco industrial parks and sustainable cities and buildings Society - Individuals - Consumers - Use phase - Knowledge - Values - Will - Etc. The realization of the plan - Companies - Cities - Start ups - Individuals - Professionals - Etc. Know-how - Material engineers - Process engineers - Economy - Civil engineers - Industrial designers - Sociologists - Behavioral science - Etc. Industrial design - Targeting sustainable processes and new materials and products Society - Individuals - Consumers - Use phase - Knowledge - Values - Will - Etc. The realization of the plan - Companies - Cities - Start ups - Individuals - Professionals - Etc. Key role phase for transition
 10. 10. 1. Hanke-idean myynti Ketkä ovat asiantuntijoita ja päätöksentekijöitä kun hanketta ideoidaan ja myydään? Mihin seikkoihin tulee panostaa, entä mitkä huomioida? (ml. omistajan ja omistajuuden näkökulma) 2. Suunnitteluvaihe Mitä tietoa tarvitaan suunnitteluvaiheessa? Ketkä toimijat tulee saada mukaan? Miten varmistetaan tiedonkulku koko hankkeen aikana (erityisesti sen epäjatkuvuuskohdissa)? 3. Uudet liiketoimintamahdollisuudet ja -mallit Mitä (uusia) liiketoimintamahdollisuuksia suunnittelu- ja rakentamisprosessissa voisi tai tulisi olla? Entä käytön aikana? Minkälaisia liiketoimintamalleja tarvitaan? Kuka pystyy toteuttamaan ne ja millä eväillä? 4. Tuotesuunnittelu ja materiaalikehitys (kysyntä/tarjonta) Minkälaisia tai mitä (uusia) tuotteita, teknologiota, materiaaleja jne. tarvitaan tukemaan resurssiviisautta rakennuksen elinkaaren aikana? Miten kestävistä materiaaleista ja tuoteratkaisuista tulee uusi normaali suunnittelu- ja rakentamisprosessissa? 10Sitra • Liisa Lahti • 8.3.2016 • Tavoitteena elinkaarensa aikana resurssiviisas rakennus - Minkälainen suunnittelu-rakentamisprosessin tulisi olla?
 11. 11. 1. Hanke-idean myynti 2. Suunnitteluvaihe 3. Uudet liiketoimintamahdollisuudet ja -mallit 4. Tuotesuunnittelu ja materiaalikehitys (kysyntä/tarjonta) Millainen suunnittelu-rakentamisprosessin toimenpide/projektisuunnitelman tulisi olla ko. osa-alueen näkökulmasta, jotta tavoitteemme resurssiviisaasta rakennuksesta toteutuisi? Mitkä ovat osa-alueen ydinkysymykset ja mahdollisuudet? Keitä tarvitaan mukaan ja missä vaiheessa? Entä säännökset, lainsäädäntö ja luvat? Olisiko tässä liiketoimintamahdollisuus? Mitä uusia palveluita, tuotteita, materiaaleja? Rahoitus, ansaintalogiikka? ….Kuka tekee bisnestä ja millä eväillä? 11 Tavoitteena elinkaarensa aikana resurssiviisas rakennus - Minkälainen suunnittelu-rakentamisprosessin tulisi olla? Sitra • Liisa Lahti • 8.3.2016 •
 12. 12. • 5-20 ideaa • Ideoi vapaasti, ei itsekritiikkiä, myös tyhmät ja tällä hetkellä epärealistiset ideat sallittu • Tässä vaiheessa kaikki on mahdollista • Pois totutuista toimintatavoista • Yksittäiset sanat, lauseet, kysymykset - ymmärrettävästi 12 Vaihe 1: Esittäytymiset ja yksilötehtävä Sitra • Liisa Lahti • 8.3.2016 •
 13. 13. • Tutustukaa muiden ehdotuksiin ja kootkaa itsellenne 5-10 parasta ideaa tai ydinkysymystä • Omat, muiden ajatukset tai yhdistelmä ideoita • Jokainen kertoo lyhyesti muille mitkä ideat keräsi ja miksi ~3 min/ henkilö 13 Vaihe 2: Mielestäni 5 parasta ideaa ja miksi? Sitra • Liisa Lahti • 8.3.2016 •
 14. 14. • Laatikaa ko. osa-alueen näkökulmasta suunnittelu-rakentamisprosessin toimenpide/projektisuunnitelma • Suunnitelman tulisi mahdollistaa sellaisen rakennuksen rakentamisen, joka toimii resurssiviisaasti koko elinkaarensa aikana • Jokaisesta ryhmästä 1-3 suunnitelmaa ”Kaikki liittyy kaikkeen” 1) Panostakaa ydinkysymyksiin ja niiden ratkaisemiseen 2) Etenemisen vaiheistus • Suunnitelmat esitetään kaikille työpajan osallistujille • Esitys 5 min/ ryhmä • Käyttäkää erillistä fläppiä, jossa esitätte ydinasiat ja vaiheistuksen 14 Vaihe 3: Toimenpide/projektisuunnitelman laatiminen (30 min) Sitra • Liisa Lahti • 8.3.2016 •
 15. 15. 15Sitra • Etunimi Sukunimi • 0.0.2016 • Työpajan koonti: Hankke-idean myynti ryhmä 1
 16. 16. 16Sitra • Etunimi Sukunimi • 0.0.2016 • Työpajan koonti: Hanke-idean myynti ryhmä 2
 17. 17. 17Sitra • Etunimi Sukunimi • 0.0.2016 • Työpajan koonti: suunnitteluvaihe
 18. 18. 18Sitra • Etunimi Sukunimi • 0.0.2016 • Työpajan koonti: Tuotesuunnittelu ja materiaalikehitys
 19. 19. 19Sitra • Etunimi Sukunimi • 0.0.2016 • Työpajan koonti: Uudet liiketoimintamahdollisuudet ja -mallit
 20. 20. 20Sitra • Etunimi Sukunimi • 0.0.2016 • Kokonaisuus
 21. 21. • sitra.fi • Facebook.com/SitraFund • @SitraFund Rakennamme huomisen menestyvää Suomea

×