O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Jouni Kivikoski: Selvitys Smart&Clean -referenssialueen luomiseksi

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 11 Anúncio

Jouni Kivikoski: Selvitys Smart&Clean -referenssialueen luomiseksi

Baixar para ler offline

Jouni Kivikosken, Prior Konsultointi, esitys pääkaupunkiseudun Smart&Clean -yhteistyöhankkeen työpajassa 10.6.2015 Sitrassa.

Millaisia keihäänkärkihankkeita pääkaupunkiseudulla on ja mitä toimiva yhteistyö edellyttää? - ennakkotietoja selvityksestä Smart & Clean -referenssialueen luomiseksi.

Jouni Kivikosken, Prior Konsultointi, esitys pääkaupunkiseudun Smart&Clean -yhteistyöhankkeen työpajassa 10.6.2015 Sitrassa.

Millaisia keihäänkärkihankkeita pääkaupunkiseudulla on ja mitä toimiva yhteistyö edellyttää? - ennakkotietoja selvityksestä Smart & Clean -referenssialueen luomiseksi.

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (16)

Quem viu também gostou (20)

Anúncio

Semelhante a Jouni Kivikoski: Selvitys Smart&Clean -referenssialueen luomiseksi (20)

Mais de Sitra / Ekologinen kestävyys (20)

Anúncio

Jouni Kivikoski: Selvitys Smart&Clean -referenssialueen luomiseksi

 1. 1. Selvitys Smart & Clean -referenssialueen luomiseksi: Millaisia keihäänkärkihankkeita pääkaupunkiseudulla on ja mitä toimiva yhteistyö edellyttää? Ennakkotietoja selvityksestä 10.6.2015 Prior Konsultointi Oy, Jouni Kivikoski
 2. 2. 12.6.2015 Prior Konsultointi 2 Cleantech-yritykset 34 Kaupungit 27 Valtionhallinto, järjestöt, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimijat 14 Smart & Clean –selvitys kokoaa yhteen pääkaupunkiseudun kärkihankkeet ja eri osapuolten odotukset yhteistyöltä • Kohderyhmänä 230 yritystä ja yhteisöä pääkaupunkiseudulta • Kaikki kohderyhmiin kuuluvat kontaktoidaan heinäkuun alkuun mennessä • Mahdollisimman moni (arviolta 150) haastatellaan • Tähän mennessä on tehty 75 haastattelua ja noin 40 sovittu
 3. 3. Pääkaupunkiseudun Smart & Clean –yhteistyöllä on vahva kannatus 12.6.2015 Prior Konsultointi 3 92%arvioi, että pääkaupunkiseudulle tulisi asettaa kunnianhimoinen Smart&Clean-tavoite, joka herättää kansainvälistä kiinnostusta. Kaupunkien ja yritysten edustajista… 92%arvioi, että tuomalla näkyviin pääkaupunkiseudulla tehtävää Smart&Clean-kehitystyötä voidaan lisätä alueen vetovoimaa kansainvälisenä investointikohteena.
 4. 4. 12-06-2015 4 Smart & Clean –yhteistyön lähtökohdat saavat vahvan tuen Pääkaupunkiseudulle tulisi asettaa kunnianhimoinen Smart&Clean-tavoite, joka herättää kansainvälistä kiinnostusta Tuomalla näkyviin pääkaupunkiseudulla tehtävää Smart&Clean-kehitystyötä, voidaan lisätä alueen vetovoimaa kansainvälisenä investointikohteena Tuomalla vahvasti näkyviin pääkaupunkiseudulla tehtävän Smart&Clean-kehitystyön, voidaan vauhdittaa suomalaisyritysten cleantech-ratkaisujen vientiä Pääkaupunkiseutu on tärkein näyteikkuna Suomesta ulkomaille Suomeen tarvitaan referenssialue, jossa yritykset voivat kehittää ja esitellä cleantech-ratkaisujaan Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä Helsinki, Espoo ja Vantaa ovat käynnistäneet laajan Smart & Clean –yhteistyöhankkeen, jonka päämääränä on rakentaa pääkaupunkiseudusta kansain- välisen luokan referenssialuetta älykkäille ja ekologisesti kestäville ratkaisuille. Missä määrin olette samaa mieltä seuraavien väitteiden kanssa? (%, vastaajina 34 yritystä, 27 kaupunkien edustajaa ja 14 muiden organisaatioiden edustajaa) 43 49 64 56 49 39 35 28 36 39 17 15 7 5 11 1 1 1 3 1
 5. 5. Mitä keihäänkärkihankkeita on tullut tähän mennessä esiin?
 6. 6. 12-06-2015 6 34 % 20 % 13 % 13 % 11 % 7 % 2 Energiajärjestelmät Liikenne Uudet alueet Rakennukset ja kiinteistöt Jäte ja jätevesi, resurssien suljettu kierto Digitaaliset palvelut Puhdas vesi ja ilma Pääkaupunkiseudulla on olemassa tai käynnistymässä suuri määrä Smart&Clean- hankkeita, joilla uskotaan olevan vaikuttavuutta ja globaalia kiinnostavuutta Joka kolmas tunnistettu hanke liittyy energiajärjestelmiin Mitkä ovat ja ennen kaikkea voisivat olla lähitulevaisuudessa sellaisia pääkaupunkiseudun cleantech-keihäänkärkihankkeita, joilla on vaikuttavuutta ja globaalia kiinnostavuutta? Nimetkää mielestänne tärkeimmät hankkeet.
 7. 7. Mitä yhteistyöltä odotetaan?
 8. 8. 12-06-2015 8 Tärkeimpinä vauhdittamiskeinoina pidetään yritysyhteistyötä sekä kaupunkien toimintatapojen kehittämistä 72 63 44 40 34 18 22 25 38 31 37 32 Otetaan yritykset alusta lähtien mukaan alueen kehittämiseen Kehitetään kaupunkien toimintatapoja (kuten suunnittelua, hankintoja ja kokeilutoimintaa) cleantechiä suosivammiksi Tarjotaan kokeiluympäristöjä ja yhteisiä alustoja uusien digitaalisten palveluiden kehittämiseen Helsinki, Espoo ja Vantaa sitoutuvat yhteiseen, kunnianhimoiseen ympäristötavoitteeseen Otetaan asukkaat aktiivisesti mukaan alueen kehittämiseen Hankitaan pääkaupunkiseudulla tapahtuvalle cleantech- kehitystoiminnalle nykyistä enemmän näkyvyyttä yhteisen brändin ja kansainvälisen markkinoinnin avulla Kriittisen tärkeä Hyvin tärkeä Miten tärkeänä pidätte seuraavia asioita, jotta cleantech-kärkihankkeiden kehittämistä saadaan vauhditettua? (%) 92% 90% 84% 74% 68% 52% 71 63 45 43 31 20 21 27 39 31 37 32
 9. 9. 12-06-2015 9 Julkisiin hankintoihin toivotaan enemmän aktiivista markkinavuoropuhelua sekä cleantech-kriteerejä Lisätään avointa yritysyhteistyötä jo hankkeiden valmisteluvaiheessa Määritellään kriteerit, mitä cleantechillä tarkoitetaan hankinnoissa Lisätään kaupunkien hankintatointen välistä yhteistyötä ja tiedonvälitystä Määritellään tietty kiintiö, mikä osa kaupungin hankinnoista tulee olla cleantechiä Kriittisen tärkeä Hyvin tärkeä 55 42 32 14 29 35 38 30 83% 78% 68% 43% 55 41 30 14 29 37 38 29 Miten tärkeänä pidätte seuraavia asioita, jotta julkiset hankinnat pystyvät entistä paremmin edistämään cleantech-keihäänkärkihankkeita? (%)
 10. 10. Miten pääkaupunkiseutu voisi parhaiten toimia referenssialueena yrityksellenne? • ”Antamalla enemmän mahdollisuuksia tarjota uusia palveluita.” • ”Kansainvälinen näkyvyys on tärkeää. Jos teemme keihäänkärkihankkeen, edellytämme sen näkyvän globaalisti.” • ”Yhteistyön kautta. Olisi julkisen sektorin ja yksityisen puolen yhteinen strategia ja yhteiset tavoitteet.” 12.6.2015 Prior Konsultointi 10
 11. 11. Selvitys valmistuu elokuun alussa Kiitos!

×