O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Johanna Kirkinen 23.10 2012: Paikalliset energiaratkaisut ovat edelläkävijöiden nykypäivää

Esitelmä paikallisista energiajärjestelmistä Energiamessuilla 23.10.2012.

 • Seja o primeiro a comentar

Johanna Kirkinen 23.10 2012: Paikalliset energiaratkaisut ovat edelläkävijöiden nykypäivää

 1. 1. Paikalliset energiaratkaisut ovatedelläkävijöiden nykypäivää23.10.2012 TkT Johanna KirkinenEnergia 12-messut, Tampere
 2. 2. Suuntana tulevaisuus Sitra on eduskunnan Riippumattomana yhteis- Ennakoimme muutoksia alainen rahasto. kunnallisena toimijana ja tartumme rohkeasti uusiin kokoamme asiantuntijoita aiheisiin ja tehtäviin. Rahoitamme toimintamme monilta tasoilta etsimään Työmme näkyy uusia peruspääoman ja kansainvälisestikin toimintamalleja ja yritysrahoituksen tuotoilla. hyödynnettäviä ratkaisuja innovaatioita kehittävissä systeemisiin haasteisiin. yhteistyöhankkeissa.Tehtävänämme on edistää Suomen• talouden määrällistä ja laadullista kasvua• vakaata ja tasapainoista kehitystä• kansainvälistä kilpailukykyä ja yhteistyötä.Laki Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta 24.8.1990/717 Johanna Kirkinen 23.10.2012 © Sitra
 3. 3. Luomme edellytyksiä ekologisesti kestävälle yhteiskunnalle Kasvihuone- Kulutusvalinnoilla kaasujen on suuri vaikutus vähennystavoite energiatehokkuu- on 30 % vuoteen teen. Peloton 2020 mennessä. lisää kansalaisten Edelläkävijänä ymmärrystä ja ECO2 - Ekotehokas haastaa kaikki Tampere. mukaan. Lähiruoka poikii Resurssi- uutta liiketoimintaa tehokkaaseen ja toimintamalleja. biotalouteen tarvitaan muuntuvia ja monistettavia malleja. Johanna Kirkinen 23.10.2012 © Sitra
 4. 4. Energiatehokkuus & uusiutuva energia Sitrassa• Energiaohjelma 2008-2012 - Energiatehokas rakennettu ympäristö - Kansalaiset ja energiatehokkuus - Kestävän energian yritysrahoitus• Maamerkit-ohjelma 2010-2012 - Lähienergia• Ekologisesti kestävät elämäntavat ja luonnonvarojen älykäs käyttö 2012-> - Sitra luo edellytyksiä ekologisesti kestävälle yhteiskunnalle vaikuttamalla elämäntapoihin ja luonnonvarojen käyttöön. - Sitra edistää ekologisten ongelmien ratkaisuun tähtäävää liiketoimintaa. Johanna Kirkinen 23.10.2012 © Sitra
 5. 5. Suomen nykyinen loppuenergian käyttö ja kasvihuonekaasupäästöt Rakennettu ympäristö vastaa 59 % energiankäytöstä ja 57 % päästöistä. Rakennetussa ympäristössä merkittävä päästövähennysten potentiaali.Lähde: ERA17 toimintaohjelma Johanna Kirkinen 23.10.2012 © Sitra
 6. 6. Tarvitaan energiajärjestelmän rakenteellinen muutos:• Vähähiilinen energiantuotanto• Teollisuuden, liikenteen ja rakennusten energiankäytön tehostaminen• Tuotannon, käytön ja kuluttajien “älykäs” integroiminen Johanna Kirkinen 23.10.2012 © Sitra
 7. 7. Paikallinen energia luo uusia työpaikkoja ja parantaa huoltovarmuutta Energia: • Suomeen tuotiin energiatuotteita 13,2 miljardilla eurolla ulkomailta vuonna 2011. • Uusiutuvilla energialähteillä on mahdollista turvata koko Suomen energian tarve. • Tuontienergiaan käytetyt varat voitaisiin sijoittaa kotimaiseen ja älykkääseen omavaraisenergiaan. Johanna Kirkinen 23.10.2012 © Sitra
 8. 8. Paikalliset energiaratkaisut Johanna Kirkinen 23.10.2012
 9. 9. Lähienergia• Haaste: kuinka lisätä uusiutuvan energian tuotantoa tai energiaa säästävien teknologioiden käyttöä?• Lähienergialla tarkoitetaan käyttäjien yksin tai yhdessä säästämää energiaa ja/tai paikallisesti tuottamaa uusiutuvaa energiaa.• Mahdollisuudet - Paikallistalouden parantaminen - Talouksien huoltovarmuuden parantaminen - Luoda yhteisöllistä henkeä - Vähentää päästöjä• Haasteet - Ei monia palveluntarjoajia - Kustannukset ja rahoitusmallit, tukien puute - Ei monia esimerkkitapauksia - Standardisointi ja lakiasiat Johanna Kirkinen 23.10.2012 © Sitra
 10. 10. Saksan Freiburgissa rivitaloasukkaat tuottavat aurinkosähköä yli oman tarpeensa © Sitra
 11. 11. Lähde: http://www.guardian.co.uk/environment/2012/feb/01/community-green-projects-low-carbon-uk Johanna Kirkinen 23.10.2012 © Sitra
 12. 12. Joka neljäs asunnon omistaja pitääenergiauudistusta ajankohtaisena seuraavan kahden vuoden aikana Piirros: Leena AhveninenKeskeisimmät asukkaiden haasteet ovat tekniikan valinnan vaikeus sekä epävarmuus tekniikan toimivuudesta ja kustannushyödyistä. Johanna Kirkinen 23.10.2012 © Sitra 2009
 13. 13. Pelkkä teknologian edistäminen ei riitä Tyypillinen suomalainen palvelukokemus: Maija ja Matti suunnittelevat energiaremonttia öljylämmitteiseen omakotitaloonsa… 1. Matti selvittää googlaamalla vaihtoehtoja. Hän törmää valtavaan 2. Maija käy kysymässä vaihtoehtoja määrään tekniikkaesittelyjä, mutta ei rautakaupasta, jossa myyjä suosittelee löydä vastausta mikä olisi juuri heille maalämpöä. Muuta heillä ei ole tosin sopivin ja kustannustehokkain ratkaisu. myytävänäkään.3. Maija kuulee töissäläheisessä 4. Matti soittaa LVI-kaupungissa toimistossa töissä olevallesijaitsevasta Reijolle, joka kertooenergiatoimistosta. epäonnistuneistaNettisivuilta eikuitenkaan selviä, projekteista ja varoittaa,saako sinne soittaa. ettei uusiin teknologioihin kannata luottaa. 5. Matti soittaa muutamaan remonttifirmaan ja tiedustelee, voisiko heiltä saada apua energiaparannukset kattavan remontin toteuttamiseen. Vastaus on kyllä, mutta ensin pitää tilata toteutussuunnitelma joltain konsultilta. Johanna Kirkinen 23.10.2012 © Sitra
 14. 14. Aurinkosähköpaneelin hankinta Suomessa: Helppoa vai vaikeaa? Käynnistys Suunnittelu Luvat Toteutus Seuranta Tiedon- Sijoitus- Yhteys Yhteys Yhteys Naapu- Yhteys Yhteys Yhteys Toteutus- Kunnal- Kunnal Sopimus Sopimuk- Laite- Sopimus Asennus Verot Huolto hankinta paikka kuntaan paneeli- verkon- reiden paneeli- sähkön- urakoit- suunni- liset -listen set hankintaTuottaja IDEA toimitta- haltijaan kuule- toimitta ostajiin sijaan telma lupa- lupien YES! jaan minen -jaan doku- hake- menttit minen YES!KuntaVerkon-haltijaSähkönostajaSähköpanee-litoimittaja Neuvoa-antava rooli Paperi Puhelin Sähköposti Henkilökohtaisesti Asiointipolun visualisointi: Internet Erkki Hedenborg, erkki.hedenborg@sitra.fi Maija Oksanen, maija.oksanen@sitra.f www.brickstarter.orgLähde: http://www.motiva.fi/files/5724/Opas_sahkon_pientuottajalle_2012.pdf Johanna Kirkinen 23.10.2012 © Sitra
 15. 15. Aurinkosähköpaneelin hankinta Suomessa: Helppoa vaivaikeaa? – luvat Suomessa ja Saksassa Suomi Saksa Kunnan rakennusvalvonta: Kunnan rakennusvalvonta: Toimenpidelupa Useimmissa osavaltioissa yksityishenkilö ei tarvitse rakennuslupa Jakeluverkon liittymissopimus: Ilmoitus verkkoyhtiölle: Jakeluverkkoyhtiö määrittelee maksut, vaatimukset Verkkoyhtiöllä on kahdeksan viikkoa aikaa tarkistaa tuotantolaitteille sekä teho- ja energia-arvojen rajat laiteiden ja verkon yhteensopivuus Verkkopalvelusopimus jakeluverkonhaltijan kanssa: Ilmoitus nettilomakkeella Bundesnetzagentur Määritetään mittaus, kustannusten korvaus, sähkön laatu (valtakunnallinen sähköverkkovirasto): sekä turvallisuus Mahdollista kaksi viikkoa ennen laitteiden käyttöönottoa Sähkönmyyntisopimus sähkön ostajan kanssa: Käyttöönottoprotokolla verkkoyhtiölle: Hinta, määrä, tasesähkö Ehto syöttötariffin maksulle Rakentamisluvat: Maanomistajat, joiden tonteille joudutaan vetämään kaapelia Ilmoitus Energiamarkkinavirastoon (jos tuotanto >1MVA) -Rakentaminen, tehonkorotus tai –alennus;Käyttöönotto tai käytöstä poisto Ilmoitus Kantaverkkoyhtiöön (Fingrid) Johanna Kirkinen 23.10.2012 © Sitra
 16. 16. Pientuotannon haasteita ja ratkaisuehdotuksia• Haaste: Sähkön pientuotannon talous-, työllisyys- ja ympäristöhyötyjä ei tunneta Suomessa. Ratkaisuehdotus: Selvitetään uusiutuvan energian pientuotannon potentiaalit ja sen edistämisestä aiheutuvat positiiviset vaikutukset uusiutuvaan energiaan, energiatehokkuuteen ja älykkäisiin sähköverkkoihin perustuvalle tuote- ja palveluteollisuudelle sekä Suomen taloudelle (kauppatase, työllisyys).• Haaste: Aurinkosähköjärjestelmien verkkoon liittämistä vaikeuttavat perusteettomat ja epäselvät tekniset vaatimukset. Tämä myös nostaa merkittävästi järjestelmien kustannuksia. Lisäksi pientuotannon rakentamisen lupaprosessit ovat epäselviä ja kunnittain vaihtelevia. Ratkaisuehdotus: Annetaan sähkön pientuotannon verkkoon liittämisestä ja lupien myöntämisestä erittäin selkeät, yksiselitteiset ja kaikkia toimijoita velvoittavat ohjeistukset. Verkkoon liitännän tulee tapahtua yksinkertaisena ja automaattisena ilmoitusasiana lyhyen aikaikkunan rajoissa.• Haaste: Pientuottajan on vaikeaa löytää ostajaa ja saada reilu korvaus sähköntuotannolleen. Ratkaisuehdotus: Otetaan käyttöön nettolaskutusmalli, jossa ylijäämäenergia hyvitetään pientuottajalle vuositasolla mukaan lukien sähkön siirtokustannukset ja verot. Tämä mahdollistaa myös nettonollaenergia- rakentamisen. Nettolaskutusrajaa suurempi tuotanto sisällytetään syöttötariffin piiriin.• Haaste: Nykyisen syöttötariffin piirissä ei ole ainuttakaan biokaasulaitosta tai puuhake- pienvoimalaa. Syöttötariffijärjestelmän hallintobyrokratia on toteutettu raskaasti ja tuettavien voimaloiden koon alaraja (100 kVA) on käytännössä sulkenut kaiken pientuotannon pois. Ratkaisuehdotus: Syöttötariffin alarajaa madalletaan metsähake- ja biokaasuvoimaloiden osalta 100 kVA:sta 30 kVA:iin. Lisäksi aurinkosähkö sisällytetään syöttötariffin piiriin mahdollista nettolaskutusrajaa suuremman tuotannon osalta. Järjestelmän hallinnointia kevennetään selvittämällä ja ottamalla oppia EU- maiden parhaimmista ja kustannustehokkaimmista hallinnollisista prosesseista.Keskustelupaperi: http://www.sitra.fi/artikkelit/2012/uusiutuvan-sahkon-pientuotantoa-pitaisi-edistaa-suomessa Johanna Kirkinen 23.10.2012 © Sitra
 17. 17. Lähde: CO2-raportti.fi Johanna Kirkinen 23.10.2012 © Sitra
 18. 18. Sitra sysäsi energiamuutosta vauhtiin – tekeminen ei lopu• Nollaenergiarakentamisen ja lähienergian mahdollistaminen - sähkön pientuotanto ja verkkoon syöttö - nettolaskutus ja tukimekanismit• Lähienergian tuottajien ja rakennusalan yhteistyö• Ks. Linkedin – ryhmä: Uusiutuvan energian edistäminen rakennetussa ympäristössä• Edelläkävijät Facebookissa: http://www.facebook.com/Edellakavijat Johanna Kirkinen 23.10.2012 © Sitra
 19. 19. Kiitos!Yhdessä rakennamme huomise menestyvää Suomea © Sitra

×