O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Gafletten Uyanış

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 16 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (19)

Anúncio

Gafletten Uyanış

 1. 1. ِ‫م‬ْ‫س‬ِ‫ب‬ ِ‫يم‬ ِ‫ح‬‫ه‬‫الر‬ ِ‫ن‬ َٰ‫م‬ْ‫ح‬‫ه‬‫الر‬ ِ ‫ه‬ ‫َّللا‬ Gafletten Uyanış! İnsanların hesap verme vakti iyice yaklaştı; fakat onlar hâlâ koyu bir gaflet ve umursamazlık içinde gerçeklerden inatla yüz çeviriyorlar. (Enbiya suresi 1. Ayet)
 2. 2. Gaflet nedir? Gaflet kelimesi, “bir şeyin gerekliliği ortada iken bunun idrak edilememesi” (Ebü’l-Bekā, s. 206), “nefsin kendi arzusuna uyması, zamanın boş geçirilmesi” (et-Taʿrîfât, “ġaflet” md.), “yeterince uyanık ve dikkatli davranılmadığı için insana ârız olan yanılgı hali” (Râgıb el-İsfahânî, el-Müfredât, “ġfl” md.) şeklinde tarif edilmiştir.
 3. 3. Gafiller kimlerdir? 1. Akıp gitmekte olan zamana, asra andolsun ki, 2. İnsanoğlu gerçekten ziyandadır. Ve insanlık tarihi de bunun en açık delili ve şahididir. 3. Ancak Allah’a ve âhiret gününe iman eden, bu imana yaraşır güzel ve yararlı davranışlar ortaya koyan, birbirlerine hakkı hukuku, adaleti, doğruyu ve gerçeği öğütleyen ve zulme karşı verdikleri mücadelede birbirlerine güç ve cesaret vererek, bu yolda karşılaşacakları zorluk ve sıkıntılar karşısında ümitsizliğe kapılmadan, yılgınlığa düşmeden direnmeyi öğütleyenler müstesna. İşte yalnızca bunlardır, hüsrandan kurtulup -dünyada ve âhirette- kurtuluşa erecek olanlar. (Asr Suresi)
 4. 4. Gafletin sebebi… Yaşlı Kızılderili reisi ve torunu kulübelerinin önünde oturmuşlar, az ötede birbirleriyle boğuşup duran iki kurt köpeğini izliyorlardı. Köpeklerden biri beyaz, öteki siyahtı. Dedesinin yanından ayırmadığı iki kurt köpeğiydi bunlar. Çocuk dedesinin neden iki köpeğe gereksinim duyduğunu ve renklerinin neden siyah ve beyaz olduğunu sordu dedesine; Dedesi "Onlar benim için iki simgedir yavrum." dedi; "Biri iyiliğin, öteki kötülüğün simgesidir. Aynen bu köpekler gibi, iyilik ve kötülük de içimizde sürekli bir savaş içindedir. Onları seyrettikçe ben hep bunu düşünürüm. Onun için sürekli yanımda tutarım onları... Çocuk "Onların arasında bir savaş varsa, kazananı, kaybedeni de olmalı" "Sence hangisi kazanıyor bu savaşı? dedi. Dedesi, şu yanıtı verdi: "Ben, hangisini daha çok beslersem, savaşı o kazanır."
 5. 5. Gafletin sebebi… Ey âdemoğlu! Bana ibâdet için vakit ayır ki gönlünü zenginlikle doldurayım ve ihtiyaçlarını gidereyim. Bana ibâdet için vakit ayırmazsan gönlünü meşgûliyetle doldururum, ihtiyâcını da gidermem. Hadîs-i kudsî
 6. 6. Gafletin kötülüğü… Gaflet, psikolojik bir travma olup zaman zaman rûhî bunalım, mânevî tatminsizlik, âilevî huzursuzluk, hayattan nefret etme şeklinde tezâhür etmektedir. En acı olan da bu hastalığa yakalanan pek çok kişinin gaflet hastalığına yakalandığının farkında olmamasıdır. Efendimiz(sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: “İyi bilin ki; Allah, şuursuz, gâfil bir kalbin duâsını kabûl etmez.”
 7. 7. Dünyanın yuvarlandığı gaflet uçurumu…
 8. 8. Gafletsiz yapabildiklerimiz… Ebu Ali ed-Dekkak (rehimehullahu) anlatıyor: “Hasta olan salih bir dostumu ziyaret etmeye vardım, büyük bir şeyh idi, etrafını talebeleri çevirmişti, ağlıyordu, iyice yaşlanmıştı. “Ey şeyh! Neye ağlıyorsun, yoksa dünyaya mı? diye sordum. “Asla! Kaçırdığım namazlara ağlıyorum” diye cevap verdi. “Nasıl olur, sen namazını kaçırmazdın” dedim. Bana şu cevabı verdi. “Şu günüme kadar geldim, ne gafletsiz secdeye vardığım oldu, ne de gafletsiz secdeden başımı kaldırdığım var. İşte şimdi de gaflet içinde ölüyorum.” dedi
 9. 9. Azıcık gafletin bedeli…  İmam Gazali Hazretleri anlatıyor:  İyi bil ki bir gün, gece ve gündüzü ile yirmi dört saattir.  Kıyamet günü insanoğlunun önüne her gün için yirmi dört tane kapalı kutu getirilir.  Kutunun birini açıp, o saatte yaptığı amellerin mükâfatı olarak, içinin nur ile dolu olduğunu görünce, Allah'ın lütfedeceği mükâfatı düşünerek kul öyle sevinir ki, bu sevinci cehennem halkı arasında paylaşılsa, cehennemin acısını duymaz olurlardı.  İkinci kutuyu açtığında, bundan karanlık ve pis kokular çıkar ki, bu da isyan ile geçirdiği saattir. Buna da öyle üzülür ki, eğer bu üzüntü cennet halkına dağıtılsaydı, kederlerinden cennetin zevkini kaybederlerdi.  Üçüncü bir kutu daha açılır ki içi tamamen boştur. Bu da uyku veya mubah şeylerle geçirdiği saattir. Fakat küçük bir hayrın ecrine dahi şiddetle ihtiyaç duyulan o günde, imkânı olduğu hâlde büyük bir kazancı kaybeden tüccarın hasreti gibi ve belki çok daha fazla yanar ve o saati boşa geçirmesinin acısıyla kıvranır.
 10. 10. Gafletin de gafletinde olanlar… Allah Sübhânehû ve Teâlâ şöyle buyurur: Kim Rahmân (olan Allah’ı) zikretmekten gâfil olursa, yanından ayrılmayan bir şeytanı ona musallat ederiz. Şüphesiz bu şeytanlar, onları doğru yoldan alıkoyarlar da onlar, kendilerinin doğru yolda olduklarını sanırlar.” (ez-Zuhruf, 36-37)
 11. 11. Gafleti Ayaklar Altına Alan Gençler!  Musab b. Umeyr (ra): Medine halkına islamı anlatan genç sahabi  Ebu Huzeyfe (ra): Utbe b. Rebia’ın oğlu idi. Zengin, asil, bolluk içinde yaşayan birisiydi. Babasından sonra Kureyş liderliği kendisini bekliyordu. O, bütün bu servet, itibar ve rahatlığı terk ederek İslâm’la birlikte çileyi ve fakirliği seçti.  Enes b. Malik'in anlattığına göre, Bir-i Maune'de şehit olan Ensar'dan 70 genç vardı, kendilerine "Kurrâ" denilirdi. Akşamları Medine'nin çeşitli bölgelerine dağılırlar, ders halkaları oluştururlar, oralardaki halka namaz kıldırırlar, sabah olunca da Hz. Peygamber'in mescidine gelirlerdi.  Erkam b. Ebu’l-Erkam: Hz. Peygamber’e (sas) evini tahsis eden ve 17 yaşında İslâm’ı kabul etmiş bahtiyar.  Cafer b. Ebi Tâlib: 25 yaşlarında iken Habeşistan’a hicret eden ve İslamı başı dik savunan yiğit  Zeyd b. Sâbit: Hz. Peygamber (sas) mektuplarının çoğunu yazan ve Hz. Peygamber (sas) vefat ettiğinde henüz 21 yaşındaki genç alim Kur’ân-ı Kerîm’i cem ettiği sırada sadece 22 yaşında idi.
 12. 12. Ne yapmalıyız? Allah Sübhânehû ve Teâlâ bizlere şöyle hitap etmektedir: Ey hakikat yolunun yolcusu! Gönlünün ta derinliklerinde, engin bir tevazu ile boyun büküp yalvararak ve O’nun ihtişam ve azameti karşısında titreyip ürpererek, fakat kendini bilmezlerin yaptığı gibi bağırıp çağırmadan, sesini yükseltmeden gece gündüz Rabb’ini an ve sakın kibrin ve zevk ü sefanın pençesine düşerek Rabb’ini unutan gafillerden olma! (A’raf Suresi 205. ayet)
 13. 13. Nasıl yapmalıyız?
 14. 14. Ne kadar zamanımız var? İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki: "Yavrum! Dünyada kalmak zamanı pek azdır. Bu kısa zamanın çoğu da boş yere geçmiş bulunuyor. Pek azı kalmıştır. Âhiret zamanı ise sonsuzdur. Orada başa gelecek şeyler, bu birkaç günlük işlere bağlıdır. Bundan sonra, ya sonsuz nimetler, zevkler veya bitmez tükenmez azaplar, acılar vardır. Muhbir-i sâdık, yani hep doğru söyleyici [Resulullah sallallahü aleyhi ve sellem], bunları haber vermiştir. Elbette olacaklardır. Aklı olan kimsenin, durmadan çalışması lâzımdır.
 15. 15. Fırsatlarımız… Yine İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki: “Bu zamanınız fırsattır. Fırsat da, büyük nimettir. Sıhhat ile ve üzüntüsüz geçen vakitler, bulunmaz ganimettir. Her saati Allahü tealayı zikretmek [anmak] ile geçirmelidir. Resulullah’ın bildirdiğine uygun olan her iş, hatta alışveriş bile zikir olur. O hâlde, her hareketin, her duruşun, Resulullah’ın bildirdiğine uygun olması gerekir. Böylece, hepsi zikir olur. Zikir demek, gafletten uzaklaşmak, yani, Allahü tealayı hatırlamaktır.
 16. 16. Gafletin İlacı ve Aşısı!  Gafletin İlacı:  Kur’ân ve Hadis ilimleri ile donanmak  Takva üzere yaşayıp verada yarışmak  Sünneti Seniye üzere yaşamak  Tevbe ve istiğfar ile sürekli temiz kalmak  Zikir ile boş vakit bırakmamak  Duâ ile kul kesilmek!  Gafletin aşısı:  İlim ve gönül erbâbıyla sohbet etmek  Evliyanın rengine boyanmak İmam-ı Rabbani hazretlerine “Gafletten kurtuluş çaresi nedir? diye sordular. “Kim bu felaketten kurtulduysa, onunla beraber ol” buyurdu.

×