Mais conteúdo relacionado

Similar a Mediální trh je nahý aneb Co znamená zkratka FMM (Ján Simkanič)(20)

Mediální trh je nahý aneb Co znamená zkratka FMM (Ján Simkanič)

 1. Nahý mediální trh aneb Co znamená zkratka FMM Ján Simkanič, Internet Info Czech Internet Forum 2011
 2. Upozornění Podobnost osob uvedených v této prezentaci s exis- tujícími konkrétními osobami, ať už živými, mrtvými, či nemrtvými, je z pozice autora zcela nezáměrná, byť ze zvolené metody popisu agregovaných typizací nelze říci, že zcela náhodná. Autor si proto vyhrazuje právo nenést jakoukoliv odpovědnost, pokud by snad na základě této prezentace kdokoliv učinil jakýkoliv nevhodný závěr. Ať je tím myšleno cokoliv.
 3. Marek • 38 let • marketingový ředitel nadnárodní společnosti • na pozici 1,8 roku • rozvedený, přítelkyně • 2 děti • dům 6+2, Hostivice • Volvo XC60 • golf, whisky, rodina • zadlužení 4,5 mil. Kč
 4. Matouš • 29 let • obchodní ředitel internetového média • na pozici 2,4 roku • ženatý, milenka • 1 dítě • byt 5+1, Barrandovské terasy • Audi A3 • golf, exotika, fotografování • zadlužení 2,7 mil. Kč
 5. Lukáš • 34 let • ředitel digitální divize mediální agentury • na pozici 2,7 roku • zadaný, přítelkyně • bezdětný • loftový byt Praha 3 • BMW 6 • ženy, střelba, adrenalinové sporty • zadlužení 2,7 mil. Kč
 6. Jan • 27 let • ředitel a vlastník PPC agentury • na pozici 3,7 roku • nezadaný • bezdětný • řadový dům Říčany • Mercedes SL • rychlá jízda, módní trendy • zadlužení 0,4 mil. Kč
 7. Pokud o průběžné zobecnění č. 1 • tento způsob života nese vysoké náklady • vnitřní i vnější tlak k budování pozic a kariéry • imperativ získávání důkazů o skvělém životě • neukojitelná touha po vlastní spokojenosti
 8. Čtyři evangelisti digitálního mediálního věku
 9. Marek Povaha: rodinný, introvertní Vztah k práci: prostředek výdělku Vztah k firmě: střízlivý, nesentimentální Hodnocení: poměr nakoupeného prostoru a ceny Prostředky: • nepřekvapit nečekanými kroky a rozhodnutími • naplnit očekávání nadřízených • zajistit viditelný nárůst poměru prostor/cena • mít argumenty pro neměřitelnost výsledku
 10. Povaha: přátelská, toužící po uznání Vztah k práci: prostředek k zážitkům a budování statusu Vztah k firmě: pragmaticky využívající Hodnocení: splnění a přeplnění obchodního plánu Prostředky: • maximalizovat svůj osobní příjem • slíbit každému, co chce slyšet • zajistit výsledek bez ohledu na další následky • překračovat pravidla hry se mu daří s odzbrojující lehkostí Matouš
 11. Povaha: extrovertní, egocentrický Vztah k práci: neexistuje čára mezi prací a osobním životem Vztah k firmě: bezelstně zneužívající Hodnocení: maximalizace příjmů agentury Prostředky: • nepřekvapit něčím nečekaným • získat co nejvhodnější podmínky a plánovat podle nich • mít připraveno vysvětlení pro všechny případy • mít stále otevřené všechny cesty • plně využívat mocenské a informační převahy Lukáš
 12. Povaha: napravený introvert, „fokusovaný na výkon“ Vztah k práci: oddaný práci Vztah k firmě: oddaný, vlastnický Hodnocení: čistý zisk inzerujících klientů Prostředky: • zdůrazňovat cenu nákupu a zásahu • zdůrazňovat měřitelnost všeho • zpochybňování efektu ostatních mediatypů • zpochybňování efektu ostatních typů online inzerce Jan
 13. • neví, co bude za rok • řeší, co bude za rok • říká, co se od něj čeká • věří, že není jiná cesta • co je výhodné pro něj, nemusí být výhodné pro firmu • neví, co bude za rok • neřeší, co bude za rok • říká, co je potřeba • říká vždy něco jiného • nevěří ničemu • co je výhodné pro něj, nemusí být výhodné pro firmu • neví, co bude za rok • neřeší, co bude za rok • říká, co je potřeba • neříká, co dělá • věří tomu, co dělá • co je výhodné pro něj, nemusí být výhodné pro firmu • neví, co bude za rok • neřeší, co bude za rok • říká to, co dělá • věří tomu, co dělá • co je výhodné pro něj, je výhodné pro firmu Srovnání evangelií
 14. • osobní motivace a prospěch jsou klíčovým prvkem rozhodování některých jednotlivců • pokud jsou osobní a firemní zájmy v opozici, může dojít k upřednostnění osobních zájmů Pokus o průběžné zobecnění č. 2
 15. Co ovlivňuje míru tohoto vlivu: • příležitost • osobní tolerance k ohýbání pravidel hry • kritéria hodnocení a motivace • firemní kultura a její dodržování Pokus o průběžné zobecnění č. 2
 16. • rozhodování na trhu není vedeno prostou výhodností mediálního plánování a investic • dlouhodobý a koncepční pohled je nivelizován • finance jsou nejjednodušším kritériem výkonu • vytrácí se osobní odpovědnost za výsledek Důsledky pro trh
 17. Definice FMM FMM – zkratka označující současný stav českého mediálního trhu poničeného ekonomickou krizí, deformovanými obchodními modely, neadekvátním důrazem na cenu, nekoncepčností, nekvalitou obsahu, neexistujícím dlouhodobým pohledem a tomu odpovídajícím motivacím (finančním i nefinančním) odpovědných osob všech zúčastěných tržních stran.
 18. Fucking Media Market
 19. Ať se vám daří v roce 2012! Zdroj fotografií: SXC.hu
 20. Děkuji za pozornost. Ján Simkanič Internet Info, s. r. o. www.iinfo.cz jan.simkanic@iinfo.cz twitter.com/Simindr Zdroj fotografií: SXC.hu