Introduction to openEHR - InterHealth 2022
Silje Ljosland Bakke Há 7 meses
What's the thing about health IT?
Silje Ljosland Bakke Há 3 anos
Pragmatic standardisation of clinical models
Silje Ljosland Bakke Há 3 anos
Hvorfor er helseinformasjon så vanskelig?
Silje Ljosland Bakke Há 4 anos
Terminologi og informasjonsmodeller
Silje Ljosland Bakke Há 4 anos
Standardisering av arketyper - hva er godt nok?
Silje Ljosland Bakke Há 5 anos
Helseinformasjon - hvorfor er det så vanskelig?
Silje Ljosland Bakke Há 6 anos
Terminology and information models
Silje Ljosland Bakke Há 6 anos