O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
UFF & NFG
Høstseminar 2015
SMERTEVITENSKAP og klinisk hverdag
BSc physiotherapy
MSC neuromusculoskeletal physioterapy
Arbeidsbakgrunn & Sosiale medier
Hvorfor er smerte så Fascinerende?
Hvorfor er muskel- og skjelettlidelser
fremdeles et utfordrende problem,
til tross for ny kunnskap og viten?
1)  Fenomenet...
Hvordan utfordrer ny kunnskap og viten
de faghistoriske pilarene som
manuellterapi er bygget på?
1)  Gnisninger I paradigm...
Hvordan endrer ny kunnskap og viten
den kliniske hverdagen til
manuellterapeuten?
Rekonseptualisering av egen rolle
Spesif...
Klinisk resonnering
Vurdere hypoteser mot hverandre
Essensialisme vs nominalisme
“jo lenger bort fra faren om akutt død…”
Kategorisering
av kunnskap
Prolaps
Kategorisering
av kunnskap
Kategorisering
av kunnskap
Handler ikke om hvor mye man kan
Men hvor godt organisert
kunnskapen er…
Man må kunnenavigereme...
Hva er
egentlig
En GOD modell?
”Forklarer eksisterende
fenomen og GIR pålitelig
forutsigbarhet”
Ulike modeller til
ulike formål til
Ulike nivå
Deskriptiv
Kausalitet
Normativ
HVA
hvorfor
Hvordan
Ulike modeller til
ulike formål til
Ulike nivå
Deskriptiv
grunnvitenskap
Nevromatrisen
Den polyvagale teori
Mekanotransduk...
Ulike modeller til
ulike formål til
Ulike nivå
Kausalitet
Kulturelt
Bio
psyko
sosiale
modellen
Tradisjonell
Kinesisk
medis...
Historie
+
=
Subjektivt nivå
1)  Folk flest
2)  Terapeuter
Objektivt nivå
3) vitenskap
	
  
KULTUR
IDENTITET?
3 NIVÅ AV
”K...
Ulike modeller til
ulike formål til
Ulike nivå
Normativ
praktisk
Kognitiv funksjonsrettet terapi
Kirurgisk healing…
Proble...
Deskriptiv
Kausalitet
Normativ
Kulturelt
En rød tråd
Konseptuell
Hygiene
grunnvitenskap praktisk
Den somatiske
dysfunksjon...
"No concept man forms is valid
unless he integrates it without
contradiction into the total
sum of his knowledge. "
-AynRa...
Fra den bio-psyko-sosiale modellen
Til den sosio-psyko-biologiske modellen
MURSTEIN ER RELEVANT
FOR ET BYGG
MEN SIER INGENTING OM
MENINGEN MED BYGGET
BILDE -REDS503 @FLICKR
Øverste grunnsetning eller
forutsetning for tenkning
eller handling overhodet
METODE
Fremgangsmåter Og verktøy
PRINSIPP
Hv...
“As to methods there may be a million
and then some, but principles are few.”
”Study principles rather than methods.
A min...
Pasienter som
satelitter
ute av bane
Parabolantenne vs lyskaster?
Hvor er pasienten nå?
I bedring? Forverring?
Forvirret? ...
Hjelpekunst Søren Kierkegaard
Om jeg vil lykkes i å føre
et menneske mot et bestemt mål,
må jeg først finne mennesket der ...
Hjelpekunst Søren Kierkegaard
For å hjelpe noen må jeg selv
forstå mer enn den jeg vil hjelpe,
men jeg må også forstå det ...
Hjelpekunst Søren Kierkegaard
Om jeg ikke kan det,
da hjelper det ikke
at jeg kan
og vet mer.
”
Den	
   mest	
   avgjørende	
   faktoren	
   for	
   høy	
   4lfredshet	
   er	
   behandlerens	
  
personlige	
  egenskap...
Som helsestrateg:
Man kartlegger
og Kategoriser
pasientens
kunnskap
Jones’ hypotesekategorier
Kognitiv funksjonell terapi
Hensikt: å finne en fornuftig strategi
Hensikt: å gi smerten en mening,
et narrativ
Rekonstruere hendelsforløpet
Man leter...
Vektor modellen
Anamnesen
Gyldig for alle!
Biography “meets” biology
“Gains” (salutogenesis)
Trust
Belonging and
nourishment
Respect
Care
Honour and pride
A life sus...
Tommelfingerregelen er at
kroppen fikser seg selv!
Hvordan var tilhelningsforholdene?
Hva hindrer personen
i å hele seg se...
Anamnesen
Hvilke smertemekanismer er involvert?
Clin	
  J	
  Pain.	
  2011	
  Oct;27(8):655-­‐63	
  
The	
  discrimina<ve	
  validity	
  of	
  "nocicep<ve,"	
  "periphera...
Eur	
  J	
  Pain.	
  2013	
  Jul;17(6):916-­‐28	
  
Efficacy	
  of	
  classifica<on-­‐based	
  cogni<ve	
  func<onal	
  thera...
Det skal ikke dukke opp noen
overraskelser i undersøkelsen…
Informasjon fra anamnesen veileder
hvor mye symptomreproduksjo...
Bare for å ha det avklart
Gå for symptomreproduksjon
Enormt mye tillit å hente med en
særdeles nøye undersøkelse…
En ”god”...
”Byggmester	
  Bob,	
  kan	
  det	
  fikses?	
  
Byggmester	
  Bob:	
  klart	
  det	
  kan!”	
  	
  
Fysioterapi	
  –	
  et...
Fysioterapi	
  –	
  et	
  tradisjonelt	
  håndverksyrke?	
  
Kunnskapskategorier:	
  
	
  
Grunnvitenskapelige	
  aspekt	
...
J	
  Manipula4ve	
  Physiol	
  Ther.	
  1998	
  Oct;21(8):568-­‐71
Motion palpation: it's time to accept the evidence
Troy...
Spesifikk undersøkelse og behandling av spinal columna?	
  
	
  
Inter-­‐	
   og	
   intrareliabiliteten	
   ved	
   under...
Inter-­‐examiner	
  and	
  intra-­‐examiner	
  agreement	
  for	
  assessing	
  
simulated	
  leg	
  length	
  inequality	...
Chiropr	
  Osteopat.	
  2005;	
  13:	
  11	
  
Anatomic	
  and	
  func<onal	
  leg-­‐length	
  inequality:	
  A	
  review	...
•  Prinsippet	
  bak	
  SAB-­‐modellen	
  antar	
  
det	
  samme	
  –	
  ”skjevheter	
  vil	
  føre	
  4l	
  
smerte”.	
  ...
Hva?! Sier du
At biomekanikk
ikke betyr noe?!
Nei, men Hvor
ble det av Bio i
Biomekanikk?!
Hvor i forventet Toleransevindu?
Ikke heng forklaringsmodellene
på ”funn”, men på symptomer
Vær nøye med å notere positive...
Tre variabler (Tre seil):
Hands on
Øvelser og trening
Informasjon og kunnskap
Undersøkelsen
60 - 30
Premissene bør være på plass:
God terapeutisk allianse
Tilhelningsforhold
Arbeidsfordeling
Forventning
BehandLing
60 - 30
Behandlende helsestrateg
Folk får vondt,
vet ikke hva de skal gjøre
Redusert Selvregulering?
Lærer de mest av beha...
Tillært hjelpesløshet
Betinget læring
Er forsiktig med betydning av
manuelle teknikker…
BehandLing
Resonneringsmodeller:
Hypotetisk-deduktiv
Clean slate
Protokoll
BehandLing
”Er det ikke det ene,
så er det det andre”
BehandLing
Eur	
  J	
  Pain.	
  2012	
  Jan;16(1):3-­‐17
The association between health care professional
attitudes and beliefs and t...
Nocebo blir skapt selv med
velmenende ord og uttrykk
Man	
  Ther.	
  2014	
  Jun;19(3):215-­‐21	
  
Is	
  one	
  beXer	
  than	
  another?	
  A	
  randomized	
  clinical	
  tr...
Mobilisering som hypoalgesisk intervensjon
Mekanoreseptor	
   ak4vitet	
   inhiberer	
   nocisep4v	
   ak4vitet	
   på	
  ...
 
	
  
	
  
Mobilisering som hypoalgesisk intervensjon
	
  	
  
Mobiliseringsamplitude	
  mellom	
  50-­‐200N,	
  150-­‐20...
Pain	
  as	
  a	
  reward:	
  changing	
  the	
  meaning	
  of	
  pain	
  from	
  nega<ve	
  to	
  
posi<ve	
  co-­‐ac<vat...
Man	
  Ther.	
  2009	
  Oct;14(5):531-­‐8	
  
The	
  mechanisms	
  of	
  manual	
  therapy	
  in	
  the	
  treatment	
  of...
J	
  Man	
  Manip	
  Ther.	
  2011	
  19;1:3-­‐4	
  
Immediate	
  effects	
  from	
  manual	
  therapy:	
  much	
  ado	
  a...
Smertefri	
  bevegelse	
  økte	
  6%	
  hos	
  
gruppen	
  hvor	
  visuell	
  feedback	
  
underes4merte	
  nakkerotasjon	...
Rheumatology	
  (Oxford).	
  2010	
  Dec;49(12):2346-­‐56	
  
Low	
  back	
  pain	
  symptoms	
  show	
  a	
  similar	
  p...
Rheumatology	
  (Oxford).	
  2010	
  Dec;49(12):2346-­‐56	
  
Pain.	
  2013	
  Aug;154(8):1237-­‐44	
  
Natural	
  course	
  of	
  acute	
  neck	
  and	
  low	
  back	
  pain	
  in	
  ...
Pain.	
  2013	
  Aug;154(8):1237-­‐44	
  
Natural	
  course	
  of	
  acute	
  neck	
  and	
  low	
  back	
  pain	
  in	
  ...
Pain.	
  2013	
  Aug;154(8):1237-­‐44	
  
Natural	
  course	
  of	
  acute	
  neck	
  and	
  low	
  back	
  pain	
  in	
  ...
BMC	
  Musculoskelet	
  Disord.	
  2014	
  Mar	
  7;15:68.	
  
The	
  clinical	
  course	
  of	
  low	
  back	
  pain:	
  ...
Akul	
  lumbago	
  –	
  75%	
  4l	
  90%	
  er	
  mye	
  bedre	
  eler	
  1	
  måned	
  
	
  
Tilbakefall	
  er	
  mye	
  ...
ALARMSENSOR
ALARMSYSTEMET
Aaaauuu?!?
ALARMSENTRAL
FLYPLASS
Twilight	
  Zone	
  
ALARMSENSOR
Twilight	
  Zone	
  
ALARMSENSOR
FLYPLASS
Hjernekart (kroppsskjema)
Neurosci	
  Biobehav	
  Rev.	
  2012	
  Jan;36(1):34-­...
Twilight	
  Zone	
  
ALARMSENSOR
FLYPLASS
Hjernekart (kroppsskjema)
Neurosci	
  Biobehav	
  Rev.	
  2012	
  Jan;36(1):34-­...
Twilight	
  Zone	
  
ALARMSENSOR
FLYPLASS
Hjernekart (kroppsskjema)
Neurosci	
  Biobehav	
  Rev.	
  2012	
  Jan;36(1):34-­...
Twilight	
  Zone	
  
ALARMSENSOR
FLYPLASS
ALARMSENTRAL
NÅR ALARMSENTRALEN AKTIVERES:
VIKTIG FOR PROGNOSE!
1) ER JEG TRYGG?...
Nevroplas4sitet	
  
nøkkelen	
  bak	
  læring	
  og	
  endring	
  
The	
  Monday	
  Effect	
  
Pascual-­‐Leone	
  2005	
  
CALM SHIT DOWN, BUILD SHIT UP
GREG LEHMAN
FASE 1 – FASE 2 – FASE 3
GRUNNLEGGENDE
REHABILITERINGSPRINSIPPER
Faser	
  av	
  ALL	
  rehabilitering!	
  
PRINSIPPER:	
  Omtrent	
  alle	
  øvelser	
  kan	
  4lpasses	
  4l	
  å	
  
bli	...
Smerte	
  og	
  bevegelse	
  
•  Wong	
  –	
  2013	
  –	
  Morfologiske	
  endringer	
  av	
  
TrA	
  og	
  mul4fidene	
  f...
Hva	
  gjør	
  smerte	
  med	
  persepsjonen	
  av	
  egen	
  
kropp	
  og	
  dens	
  bevegelser?	
  
•  Hvis	
  hjernen	
...
 
Styrke	
  kjernemuskulatur	
  enda	
  mer	
  eller	
  forsøke	
  å	
  redusere	
  
spenningen?	
  
Prinsipp	
  vs	
  met...
Forskning	
  som	
  tyder	
  på	
  økt	
  ak4vitet
	
  av	
  kjernemuskulatur	
  
Moseley	
  –	
  2005	
  –	
  Are	
  the	...
Ender	
  smerter	
  musklers	
  
ak4viseringssekvens?	
  
•  Brumagne	
  –	
  2008	
  –	
  Persons	
  with	
  recurrent	
 ...
Essensialisme vs nominalisme
Grunnleggende holdninger,
men spesifikt mot hver person
Grunnleggende prinsipp applisert
Med ...
Ulike modeller til ulike utfordringer
Vektor modellen: Dråpen som får
begeret til å flyte over
Hjelpe folk til å hjelpe se...
Det er mye vi ikke vet noe om
mellom himmel og jord,
men vi kan fremdeles gjøre enormt mye
med det vi allerede vet
“
Takk ...
Høstseminaret 2015  UFF - NFG
Høstseminaret 2015  UFF - NFG
Høstseminaret 2015  UFF - NFG
Høstseminaret 2015  UFF - NFG
Høstseminaret 2015  UFF - NFG
Høstseminaret 2015  UFF - NFG
Høstseminaret 2015  UFF - NFG
Høstseminaret 2015  UFF - NFG
Høstseminaret 2015  UFF - NFG
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Høstseminaret 2015 UFF - NFG

2.435 visualizações

Publicada em

Du er velkommen til å gjenbruke materialet, men det er hyggelig om du kreditterer meg som opphav. Pay it forward. Paradigm shift. Rock the boat.

Publicada em: Saúde e medicina
 • ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ is a good website if you’re looking to get your essay written for you. You can also request things like research papers or dissertations. It’s really convenient and helpful.
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • There is a useful site for you that will help you to write a perfect and valuable essay and so on. Check out, please ⇒ www.WritePaper.info ⇐
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui

Høstseminaret 2015 UFF - NFG

 1. 1. UFF & NFG Høstseminar 2015 SMERTEVITENSKAP og klinisk hverdag
 2. 2. BSc physiotherapy MSC neuromusculoskeletal physioterapy Arbeidsbakgrunn & Sosiale medier Hvorfor er smerte så Fascinerende?
 3. 3. Hvorfor er muskel- og skjelettlidelser fremdeles et utfordrende problem, til tross for ny kunnskap og viten? 1)  Fenomenet I seg selv? 2)  Samtidens verdier? 3)  implementering?
 4. 4. Hvordan utfordrer ny kunnskap og viten de faghistoriske pilarene som manuellterapi er bygget på? 1)  Gnisninger I paradigmeskiftet 2)  Evidenshiarkiet er endret
 5. 5. Hvordan endrer ny kunnskap og viten den kliniske hverdagen til manuellterapeuten? Rekonseptualisering av egen rolle Spesifist eller generalist? Operator eller interactor? Håndverker eller helsestrateg? Pasienten som et fotballag?
 6. 6. Klinisk resonnering Vurdere hypoteser mot hverandre
 7. 7. Essensialisme vs nominalisme “jo lenger bort fra faren om akutt død…”
 8. 8. Kategorisering av kunnskap Prolaps
 9. 9. Kategorisering av kunnskap
 10. 10. Kategorisering av kunnskap Handler ikke om hvor mye man kan Men hvor godt organisert kunnskapen er… Man må kunnenavigeremed ulikemodeller…
 11. 11. Hva er egentlig En GOD modell? ”Forklarer eksisterende fenomen og GIR pålitelig forutsigbarhet”
 12. 12. Ulike modeller til ulike formål til Ulike nivå Deskriptiv Kausalitet Normativ HVA hvorfor Hvordan
 13. 13. Ulike modeller til ulike formål til Ulike nivå Deskriptiv grunnvitenskap Nevromatrisen Den polyvagale teori Mekanotransduksjon
 14. 14. Ulike modeller til ulike formål til Ulike nivå Kausalitet Kulturelt Bio psyko sosiale modellen Tradisjonell Kinesisk medisin SAB-MODELLEN
 15. 15. Historie + = Subjektivt nivå 1)  Folk flest 2)  Terapeuter Objektivt nivå 3) vitenskap   KULTUR IDENTITET? 3 NIVÅ AV ”KAUSALITET” Kausalitet Kulturelt
 16. 16. Ulike modeller til ulike formål til Ulike nivå Normativ praktisk Kognitiv funksjonsrettet terapi Kirurgisk healing… Problemet er ikke at… Fellesnevnere: Noe gjøres!
 17. 17. Deskriptiv Kausalitet Normativ Kulturelt En rød tråd Konseptuell Hygiene grunnvitenskap praktisk Den somatiske dysfunksjonen Blokkering av qi Hypomobiliteten Subluksasjonen Triggerpunktet Neurobollocks Pusten BPS-modellen
 18. 18. "No concept man forms is valid unless he integrates it without contradiction into the total sum of his knowledge. " -AynRand Konseptuell Hygiene
 19. 19. Fra den bio-psyko-sosiale modellen Til den sosio-psyko-biologiske modellen
 20. 20. MURSTEIN ER RELEVANT FOR ET BYGG
 21. 21. MEN SIER INGENTING OM MENINGEN MED BYGGET BILDE -REDS503 @FLICKR
 22. 22. Øverste grunnsetning eller forutsetning for tenkning eller handling overhodet METODE Fremgangsmåter Og verktøy PRINSIPP Hva om prinsippet er feil?
 23. 23. “As to methods there may be a million and then some, but principles are few.” ”Study principles rather than methods. A mind that grasps principles will devise its own methods.” Bruce Arthur Gill Ralph Waldo Emerson PRINSIPP
 24. 24. Pasienter som satelitter ute av bane Parabolantenne vs lyskaster? Hvor er pasienten nå? I bedring? Forverring? Forvirret? Fortvilet? Hvor trykker skoen, egentlig?
 25. 25. Hjelpekunst Søren Kierkegaard Om jeg vil lykkes i å føre et menneske mot et bestemt mål, må jeg først finne mennesket der det er og begynne just der. ”
 26. 26. Hjelpekunst Søren Kierkegaard For å hjelpe noen må jeg selv forstå mer enn den jeg vil hjelpe, men jeg må også forstå det samme som den jeg vil hjelpe forstår. ”
 27. 27. Hjelpekunst Søren Kierkegaard Om jeg ikke kan det, da hjelper det ikke at jeg kan og vet mer. ”
 28. 28. Den   mest   avgjørende   faktoren   for   høy   4lfredshet   er   behandlerens   personlige  egenskaper   Kim  et  al.  2004;  Hush  et  al.  2011       Selv  med  minimal  reduksjon  av  smerteintensitet  rapporteres  det  høy   4lfredshet  med  behandling     Carlson  et  al.  2003     Pasienter   med   langvarige   plager,   god   behandler-­‐pasientrelasjon   funnet  vik4gere  og  mer  verdifull  enn  symptomreduksjon   Hirsh  et  al.  2005   Terapeutisk allianse – behandler-pasient relasjon
 29. 29. Som helsestrateg: Man kartlegger og Kategoriser pasientens kunnskap Jones’ hypotesekategorier Kognitiv funksjonell terapi
 30. 30. Hensikt: å finne en fornuftig strategi Hensikt: å gi smerten en mening, et narrativ Rekonstruere hendelsforløpet Man leter etter ’tendenser’ basert på epidemiologi Anamnesen
 31. 31. Vektor modellen Anamnesen Gyldig for alle!
 32. 32. Biography “meets” biology “Gains” (salutogenesis) Trust Belonging and nourishment Respect Care Honour and pride A life sustaining physiology of meaning, belonging and hope “Drains” (pathogenesis) Threat and betrayal Isolation and neglect Humiliation and integrity violation Leaving behind Guilt and shame A pathophysiology of disempowerment and disadvantage Linn Getz #CauseHealth tendencies
 33. 33. Tommelfingerregelen er at kroppen fikser seg selv! Hvordan var tilhelningsforholdene? Hva hindrer personen i å hele seg selv nå? ”Smerter elsker stress og bekymring” Anamnesen
 34. 34. Anamnesen Hvilke smertemekanismer er involvert?
 35. 35. Clin  J  Pain.  2011  Oct;27(8):655-­‐63   The  discrimina<ve  validity  of  "nocicep<ve,"  "peripheral   neuropathic,"  and  "central  sensi<za<on"  as  mechanisms-­‐based   classifica<ons  of  musculoskeletal  pain.   Smart  KM,  Blake  C,  Staines  A,  Doody  C   SIRENER
 36. 36. Eur  J  Pain.  2013  Jul;17(6):916-­‐28   Efficacy  of  classifica<on-­‐based  cogni<ve  func<onal  therapy  in   pa<ents  with  non-­‐specific  chronic  low  back  pain:  a  randomized   controlled  trial   Vibe  Fersum  K,  O'Sullivan  P,  Skouen  JS,  Smith  A,  Kvåle  A   @SigMik  
 37. 37. Det skal ikke dukke opp noen overraskelser i undersøkelsen… Informasjon fra anamnesen veileder hvor mye symptomreproduksjon du tillater Undersøkelsen
 38. 38. Bare for å ha det avklart Gå for symptomreproduksjon Enormt mye tillit å hente med en særdeles nøye undersøkelse… En ”god” undersøkelse krever skills!! Undersøkelsen
 39. 39. ”Byggmester  Bob,  kan  det  fikses?   Byggmester  Bob:  klart  det  kan!”     Fysioterapi  –  et  tradisjonelt  håndverksyrke?  
 40. 40. Fysioterapi  –  et  tradisjonelt  håndverksyrke?   Kunnskapskategorier:     Grunnvitenskapelige  aspekt   Manuelltekniske  aspekt   Trenings-­‐  og  bevegelsesaspekt   Pasientens  persepsjon  av  egen  helse   Terapeutens  persepsjon  av  egen  rolle   Forskningsrelaterte  aspekt   Samfunns-­‐  og  sosialmedisinske  aspekt  
 41. 41. J  Manipula4ve  Physiol  Ther.  1998  Oct;21(8):568-­‐71 Motion palpation: it's time to accept the evidence Troyanovich  SJ,  Harrison  DD,  Harrison  DE   “Fi^een  hundred  years  ago  it  was  believed  that  the  Earth  was  the   center  of  the  universe.  Five  hundred  years  ago  it  was  believed  that   the  Earth  was  flat...     Science,  logic  and  the  maturity  to  accept  the  evidence  has  resulted   in   an   expansion   of   our   knowledge   of   the   Earth   and   the   universe   around  us.  Science  tells  us  that  mo4on  palpa4on  is  an  unreliable  and   invalid  diagnos4c  procedure.  Are  logic  and  maturity  too  much  to  ask   of  the  members  of  our  profession?”  
 42. 42. Spesifikk undersøkelse og behandling av spinal columna?     Inter-­‐   og   intrareliabiliteten   ved   undersøkelse   av   hypomobile   og   hypermobile  spinale  segment  varierer  fra  lav  4l  moderat   Maher  and  Adams.  1994;  Troyanovich  et  al.  1998;  Seffinger  et  al.  2004;  Snodgrass  et  al.  2012;  Walker  et  al.  2015     Lav  4l  moderat  pålitelighet  ved  forsøk  på  å  iden4fisere  rik4g  segment   WhiXy  et  al.  2008;  Robinson  et  al.  2009     Segmentell  bevegelse  er  mul4-­‐segmentell  og  variabel   Kulig  et  al.  2004;  Lee  et  al.  2005     Man  bruker  ulik  mengde  kra^  ved  leddtes4ng  og  mobilisering   Matyas  and  Bach  1985;  Simmonds  et  al.  1995;  Harms  and  Bader  1997;  Chiradejnant  et  al.  2002;  Snodgrass  et  al.  2006    
 43. 43. Inter-­‐examiner  and  intra-­‐examiner  agreement  for  assessing   simulated  leg  length  inequality  using  palpa<on  and  observa<on   during  a  standing  assessment   •  Undersøkelse  av  benlengdeforskjell  ble  vurdert  med  palpasjon  av  iliac   crest,  PSIS,  trochanter  major  og  gluteal  folder  på  stående  subjekter   •  Subjektene  hadde  enten  ingen  såler,  0.5  cm.  eller  1  cm.  hælsåle   •  Undersøkerne  vurderte  benlengdeforskjellen  like  mange  ganger  feil   som  de  vurderte  rik4g  =  FLIP  A  COIN    Gibbons  P,  Dumper  C,    Gosling  C   Volume  5,  Issue  2  ,  Pages  53-­‐58,  October  2002  
 44. 44. Chiropr  Osteopat.  2005;  13:  11   Anatomic  and  func<onal  leg-­‐length  inequality:  A  review  and   recommenda<on  for  clinical  decision-­‐making.  Part  I,  anatomic  leg-­‐ length  inequality:  prevalence,  magnitude,  effects  and  clinical   significance   •  573  deltakere  -­‐  90%    hadde  en  benlengdeforskjell  (målt  med  røntgen)   •  Gjennomsnils  benlengdeforskjell  var  5.21  mm.   •  Mindre  enn  20  mm.  benlengdeforskjell  vil  mest  sannsynlig  ikke  være   årsak  4l  symptomer   •  Av  6.954  ho^eprotesepasienter  utviklet  bare  21  (0.3%)  så  kra^ige   ho^e-­‐  eller  ryggplager  at  det  krevdes  korreksjon.  Gjennomsnils   benlengdeforskjell  på  de  21  som  ble  korrigert  var  36  mm.   Knutson  GA  
 45. 45. •  Prinsippet  bak  SAB-­‐modellen  antar   det  samme  –  ”skjevheter  vil  føre  4l   smerte”.  Hva  om  denne  antagelsen   er  feil?!   •  Fundamentale  mangler  med  mange   primært  biomekaniske  hypoteser   •  En  primær  nevrobiologisk  hypotese   forklarer  mye  som  den   biomekaniske  modellen  ikke  gjør   =      FORKLARINGSMODELLENE     MÅ  OPPDATERES!   Den  strukturelle-­‐anatomiske-­‐biomekaniske  modellen   (SAB-­‐modellen)  
 46. 46. Hva?! Sier du At biomekanikk ikke betyr noe?!
 47. 47. Nei, men Hvor ble det av Bio i Biomekanikk?!
 48. 48. Hvor i forventet Toleransevindu? Ikke heng forklaringsmodellene på ”funn”, men på symptomer Vær nøye med å notere positive funksjonelle markører!! Undersøkelsen
 49. 49. Tre variabler (Tre seil): Hands on Øvelser og trening Informasjon og kunnskap Undersøkelsen
 50. 50. 60 - 30 Premissene bør være på plass: God terapeutisk allianse Tilhelningsforhold Arbeidsfordeling Forventning BehandLing
 51. 51. 60 - 30 Behandlende helsestrateg Folk får vondt, vet ikke hva de skal gjøre Redusert Selvregulering? Lærer de mest av behandling eller ”rehabiliterende trening”? BehandLing
 52. 52. Tillært hjelpesløshet Betinget læring Er forsiktig med betydning av manuelle teknikker… BehandLing
 53. 53. Resonneringsmodeller: Hypotetisk-deduktiv Clean slate Protokoll BehandLing
 54. 54. ”Er det ikke det ene, så er det det andre” BehandLing
 55. 55. Eur  J  Pain.  2012  Jan;16(1):3-­‐17 The association between health care professional attitudes and beliefs and the attitudes and beliefs, clinical management, and outcomes of patients with low back pain: a systematic review Darlow  B,  Fullen  BM,  Dean  S,  Hurley  DA,  Baxter  GD,  Dowell  A   Det   er   sterk   evidens   4l   å   kunne   si   at   terapeutens   holdning   4l   ryggplager  er  assosiert  med  pasientenes  holdning  4l  ryggplager     Det  er  moderat  evidens  for  å  si  at  terapeuter  med  et  biomedisinsk   syn   har   økt   sannsynlighet   for   å   si   at   pasienter   skal   begrense   hverdags-­‐  og  arbeidsak4vitet   Hvis terapeuter er redde for ryggsmerter, hvordan kan vi forvente at pasienter IKKE skal være redde?
 56. 56. Nocebo blir skapt selv med velmenende ord og uttrykk
 57. 57. Man  Ther.  2014  Jun;19(3):215-­‐21   Is  one  beXer  than  another?  A  randomized  clinical  trial  of  manual   therapy  for  pa<ents  with  chronic  neck  pain   Izquierdo  Pérez  H  et  al.   Manipulasjon,  mobilisering,  SNAG  på  51  personer  med  nakkesmerter   over  12  uker.  Ingen  klinisk  forskjell  mellom  gruppene.   Manipulasjonen  gir  4lfeldige  kavitasjoner  og  kavitasjonen  avgjør  ikke   klinisk  effekt    Flynn  et  al.  2003;  Beffa  and  Mathews  2004;  Ross  et  al.  2004;  Dunning  et  al.  2013     Manipulasjon  eller  mobilisering  av  4lfeldig  segment  gir  likt  resultat   Chiradejnant  et  al.  2003;  de  Oliveira  et  al.  2013     Ikke  stor  forskjell  ved  valg  av  teknikk,  manipulasjon  eller  mobilisering   Leaver  et  al.  2010;  Rubinstein  et  al.  2011;  Cook  et  al.  2013;  Learman  et  al.,  2013;  Pérez  et  al.  2014  
 58. 58. Mobilisering som hypoalgesisk intervensjon Mekanoreseptor   ak4vitet   inhiberer   nocisep4v   ak4vitet   på   ryggmargsnivå   Wyke  and  Pollacek  1975     2  minulers  opprelholdelse  av  end-­‐range  bevegelse  reduserer  intra-­‐ ar4kulært   trykk   og   gir   en   lineær   korrelasjon   mellom   hysteresis   av   leddkapsel  og  reduksjon  av  afferent  ledd-­‐ak4vitet   Grigg  and  Greenspan  1977;  Levick  et  al.  1979;  Nade  and  Newbold  1983     De   fleste   studier   viser   at   PA   mobilisering   fører   4l   en   hypoalgesisk   respons  i  pasienter  med  ryggrelaterte  smerter   Sterling  et  al.  2001;  Kanlayanaphotpron  et  al.  2010;  Leaver  et  al.  2010;  Shum  et  al.  2013;  Verma  et  al.  2013  
 59. 59.       Mobilisering som hypoalgesisk intervensjon     Mobiliseringsamplitude  mellom  50-­‐200N,  150-­‐200N  og  sta4sk  200N,   3   x   1   minul   på   1.5Hz   på   lumbal   kolumna.   Ingen   signifikante   forskjeller.   Krouwel  et  al.  2010     Mobiliseringsrate  på  2Hz,  1  Hz  og  sta4sk  på  lumbal  kolumna.  Ingen   signifikante  forskjeller.   Willet  et  al.  2010     5   mobilseringsserier   av   30   og   60   sekunders   varighet.   Størst   effekt   mellom  4.  og  5.  serie,  men  ingen  forskjell  mellom  30  vs  60  sek.   Pentelka  et  al.  2012  
 60. 60. Pain  as  a  reward:  changing  the  meaning  of  pain  from  nega<ve  to   posi<ve  co-­‐ac<vates  opioid  and  cannabinoid  systems   Benedet  F,  Thoen  W,  Blanchard  C,  Vighet  S,  Arduino  C   Pain.  2013  Mar;154(3):361-­‐7  
 61. 61. Man  Ther.  2009  Oct;14(5):531-­‐8   The  mechanisms  of  manual  therapy  in  the  treatment  of   musculoskeletal  pain:  A  comprehensive  model   Bialosky  JE,  Bishop  MD,  Price  DD,  Robinson  ME,  George  SZ   Eksklusiv spesifisitet?
 62. 62. J  Man  Manip  Ther.  2011  19;1:3-­‐4   Immediate  effects  from  manual  therapy:  much  ado  about  nothing?   Cook  C   To  typer  umiddelbar  effektstudier:    I.    Forståelse  av  fysiologiske  mekanismer  assosiert  med  manuell  terapi    II.  Forståelse  av  de  ”kliniske”  effektene  av  manuell  terapi                   Hvilke  umiddelbare  effekter  fører  <l    langvarige  resultater?!    
 63. 63. Smertefri  bevegelse  økte  6%  hos   gruppen  hvor  visuell  feedback   underes4merte  nakkerotasjon     Smertefri  bevegelse  reduserte  7%   når  visuell  feedback  overes4merte   rotasjon     Total  effekt  av  VR  =  13%       Psychol  Sci.  2015  Feb  17   Bogus  visual  feedback  alters  onset  of  movement-­‐evoked  pain  in   people  with  neck  pain   Harvie  DS,  Broecker  M,  Smith  RT,  Meulders  A,  Madden  VJ,  Moseley  GL   @SigMik  
 64. 64. Rheumatology  (Oxford).  2010  Dec;49(12):2346-­‐56   Low  back  pain  symptoms  show  a  similar  paXern  of  improvement   following  a  wide  range  of  primary  care  treatments:  a  systema<c   review  of  randomized  clinical  trials   Artus  M,  de  Windt  DA,  Jordan  KP,  Hay  EM   118  RCT  studier  så  på  effekt  av  venteliste,  yoga,  NSAIDs,  øvelser,  fysioterapi,   kiroprak4kk,  osteopa4,  akupunktur,  TENS,  råd,  CBT,  rehab-­‐program,  etc.     Resultatmål  VAS/NRS,  RMDQ/ODI  vurdert  ved  uke  6,  13,  27,  52  og  104.     ”Varia9on  in  treatment  responses  did  not  appear  to  be  explained  by  different  types   of  treatment.”     ”Given  such  a  similar  paDern  of  responses  any  real  effect  of  treatment  may  be   difficult  to  detect.”       Rela4vt  samme  trend  observert  i  kohorte-­‐studiet  (9.056  deltakende)  4l  Vasseljen  et  al  –  Natural  course  of  acute  neck   and  low  back  pain  in  the  general  popula4on:  The  HUNT  study  -­‐  Pain.  2013  Aug;154(8):1237-­‐44    
 65. 65. Rheumatology  (Oxford).  2010  Dec;49(12):2346-­‐56  
 66. 66. Pain.  2013  Aug;154(8):1237-­‐44   Natural  course  of  acute  neck  and  low  back  pain  in  the  general   popula<on:  The  HUNT  study   Vasseljen  O,  Woodhouse  A,  Bjørngaard  JH,  Leivseth  L   Populasjon  20-­‐67  år     1)  Har  du  smerter  i  skulder/nakke  eller  korsryggen  i  dag?   2)  Er  det  mindre  enn  1  måned  siden  smertene  startet?   3)  Var  du  uten  denne  smerten  i  3  måneder  før  denne  måneden?  
 67. 67. Pain.  2013  Aug;154(8):1237-­‐44   Natural  course  of  acute  neck  and  low  back  pain  in  the  general   popula<on:  The  HUNT  study   Vasseljen  O,  Woodhouse  A,  Bjørngaard  JH,  Leivseth  L  
 68. 68. Pain.  2013  Aug;154(8):1237-­‐44   Natural  course  of  acute  neck  and  low  back  pain  in  the  general   popula<on:  The  HUNT  study   Vasseljen  O,  Woodhouse  A,  Bjørngaard  JH,  Leivseth  L  
 69. 69. BMC  Musculoskelet  Disord.  2014  Mar  7;15:68.   The  clinical  course  of  low  back  pain:  a  meta-­‐analysis  comparing   outcomes  in  randomised  clinical  trials  (RCTs)  and  observa<onal   studies   Artus  M,  van  der  Windt  D,  Jordan  KP,  Cro^  PR  
 70. 70. Akul  lumbago  –  75%  4l  90%  er  mye  bedre  eler  1  måned     Tilbakefall  er  mye  mer  vanlig  enn  4dligere  anerkjent  og  25%  4l   50%  har  4lbakefall  innen  det  påfølgende  året     Prognosen  er  god,  men  informasjon  om  realiteten  bør  gis   sammen  rehabiliterende  opptrening  –  på  samme  måte  som   man  ville  REHABILITERT  EN  IDRETTSUTØVER   J  Gen  Intern  Med.  2001  Feb;16(2):120-­‐31   The  clinical  course  of  low  back  pain:  a  meta-­‐analysis  comparing   outcomes  in  randomised  clinical  trials  (RCTs)  and  observa<onal   studies   Atlas  SJ1,  Deyo  RA  
 71. 71. ALARMSENSOR ALARMSYSTEMET Aaaauuu?!? ALARMSENTRAL
 72. 72. FLYPLASS Twilight  Zone   ALARMSENSOR
 73. 73. Twilight  Zone   ALARMSENSOR FLYPLASS Hjernekart (kroppsskjema) Neurosci  Biobehav  Rev.  2012  Jan;36(1):34-­‐46   Bodily  illusions  in  health  and  disease:  physiological  and  clinical  perspec<ves   and  the  concept  of  a  cor<cal  'body  matrix’   Moseley  GL,  Gallace  A,  Spence  C  
 74. 74. Twilight  Zone   ALARMSENSOR FLYPLASS Hjernekart (kroppsskjema) Neurosci  Biobehav  Rev.  2012  Jan;36(1):34-­‐46   Bodily  illusions  in  health  and  disease:  physiological  and  clinical  perspec<ves   and  the  concept  of  a  cor<cal  'body  matrix’   Moseley  GL,  Gallace  A,  Spence  C  
 75. 75. Twilight  Zone   ALARMSENSOR FLYPLASS Hjernekart (kroppsskjema) Neurosci  Biobehav  Rev.  2012  Jan;36(1):34-­‐46   Bodily  illusions  in  health  and  disease:  physiological  and  clinical  perspec<ves   and  the  concept  of  a  cor<cal  'body  matrix’   Moseley  GL,  Gallace  A,  Spence  C  
 76. 76. Twilight  Zone   ALARMSENSOR FLYPLASS ALARMSENTRAL NÅR ALARMSENTRALEN AKTIVERES: VIKTIG FOR PROGNOSE! 1) ER JEG TRYGG? 2) HAR JEG INFORMASJON TIL Å FORUTSI FREMTIDEN? 3) HAR JEG INFORMASJON TIL Å PÅVIRKE FREMTIDEN? RETROSPEKTIVT: HVILKET MILJØ OPPSTOD SMERTEN I? Prog  Neurobiol.  2011  Jan;93(1):111-­‐24   The  pain  matrix  reloaded:  a  salience  detec<on  system  for  the  body   Legrain  V,  Iannet  GD,  Plaghki  L,  Mouraux  A     Neurosci  Biobehav  Rev.  2014  Jul;44:4-­‐15   The  Bayesian  brain:  phantom  percepts  resolve  sensory  uncertainty   De  Ridder  D,  Vanneste  S,  Freeman  W  
 77. 77. Nevroplas4sitet   nøkkelen  bak  læring  og  endring   The  Monday  Effect   Pascual-­‐Leone  2005  
 78. 78. CALM SHIT DOWN, BUILD SHIT UP GREG LEHMAN FASE 1 – FASE 2 – FASE 3 GRUNNLEGGENDE REHABILITERINGSPRINSIPPER
 79. 79. Faser  av  ALL  rehabilitering!   PRINSIPPER:  Omtrent  alle  øvelser  kan  4lpasses  4l  å   bli  fase  1,  2  eller  3  øvelser!  Ved  smerter  er  ikke   ØVELSEN  vik4gst,  men  instruksjonen!       FASE  1  –  KVALITET:  smertefril  –  redusere  sensi4vitet   (trygghet  på  egen  kropp  med  vanlige  bevegelser  +  mobilitetsøvelser)     FASE  2  –  REPROGRAMMERING:  noe  smerte  akseptabelt   (gjerne  baseøvelser,  men  ikke  med  latens/ekko-­‐smerter)     FASE  3  –  KVANTITET   (mer  klassisk  styrke,  gradvis  øke  loading,  start  med  sakte  tempo)   GRADVIS  EKSPONERING!   Dynamiske  og  overlappende  faser  
 80. 80. Smerte  og  bevegelse   •  Wong  –  2013  –  Morfologiske  endringer  av   TrA  og  mul4fidene  forklarer  ikke  bedringer   av  ryggplager   •  Først  og  fremst:  Få  er  enige  om  hva  som  er   stabilitet…  MEN:   –  ”Op4mal”  stabilitet  handler  mer  om  å   kontrahere  de  rik4ge  musklene,  i  rik4g   grad,  4l  rik4g  rekkefølge  enn  om  å  genere   maks  s4vhet  og  rigiditet…  TIMING!     •  Alarmsensoren  ak4veres:   =      seler  i  gang  en  dominoeffekt  på  en  rekke   mekanismer  videre  i  det   nevromuskuloskeletale  systemet…  
 81. 81. Hva  gjør  smerte  med  persepsjonen  av  egen   kropp  og  dens  bevegelser?   •  Hvis  hjernen  sammenlignes  med  en  datamaskin,  så  er  smerte   som  et  virus  som  potensielt  endrer  funksjonen  4l   ”hjernekartene”   •  De  normale  hjerneprogrammene  (so^ware)  blir  altså  potensielt   endret  av  smerter  og  stress   •  Bevegelser/øvelser/trening  ”installerer”  nye  nervekoblinger  og   ”re-­‐kalibrerer”  dermed  hjernekartene  (metafor  –  kikkert/ radiosignal)   •  Nøkkelen  er  KONTINUITET  på  grunn  av  LTP-­‐mekanismen   •  Oppdaterte  bevegelses-­‐  og  navigasjonskart                                     =  god  teknikk  og  mindre  smerter  
 82. 82.   Styrke  kjernemuskulatur  enda  mer  eller  forsøke  å  redusere   spenningen?   Prinsipp  vs  metode   Hva  er  det  som  foregår?  
 83. 83. Forskning  som  tyder  på  økt  ak4vitet  av  kjernemuskulatur   Moseley  –  2005  –  Are  the  changes  in  postural  control  associated  with  low  back  pain   caused  by  pain  interference?     McDonald  –  2009  –  Why  do  some  pa4ents  keep  hur4ng  their  back?  Evidence  of   ongoing  back  muscle  dysfunc4on  during  remission  from  recurrent  back  pain     Tucker  -­‐  2010  -­‐  Changes  in  motor  unit  recruitment  strategy  during  pain  alters  force   direc4on     Hodges  –  2011  –  New  insight  into  motor  adapta4on  to  pain  revealed  by  a  combina4on   of  modelling  and  empirical  approaches   Conclusion:  These  data  provide  the  first  empirical  confirma4on  that,  in  most  individuals,  acute   back  pain  leads  to  increased  spinal  stability  and  that  the  palern  of  muscle  ac4vity  is  not   stereotypical,  but  instead  involves  an  individual-­‐specific  response  to  pain.  This  adapta4on  is  likely   to  provide  short-­‐term  benefit  to  enhance  spinal  protec4on,  but  could  have  long-­‐term   consequences  for  spinal  health     Santos  –  2013  –  Chronic  low  back  pain  in  women:  Muscle  ac4va4on  during  task   performance     Fallah  -­‐  2014  –  Reduced  task-­‐induced  varia4ons  in  the  distribu4on  of  ac4vity  across   back  muscle  regions  in  individuals  with  low  back  pain  
 84. 84. Ender  smerter  musklers   ak4viseringssekvens?   •  Brumagne  –  2008  –  Persons  with  recurrent  low  back  pain  exhibit  a  rigid  postural  control  strategy   •  Arendt-­‐Nielsen  –  2009  -­‐  Motor  control  adjustments  in  musculoskeletal  pain  and  the  implica4ons   for  pain  recurrence   •  Jacobs  –  2009  –  People  with  chronic  low  back  pain  exhibit  decreased  variability  in  the  4ming  of   their  an4cipatory  postural  adjustments   •  Tsao  –  2010  –  Driving  plas4city  in  the  motor  cortex  in  recurrent  low  back  pain   •  Hodges  –  2011  –  Pain  and  motor  control  -­‐  from  the  laboratory  to  rehabilita4on     •  Tsao  –  2011  –  Smudging  the  motor  brain  in  young  adults  with  recurrent  low  back  pain     •  Hodges  &  Tucker  –  2011  –  Moving  differently  in  pain  –  a  new  theory  to  explain  the  adap4on  to  pain   •  Seay  –  2011  –  Low  back  pain  status  affects  pelvis-­‐trunk  coordina4on  and  variability  during  walking   and  running   •  Bank  –  2012  –  Motor  consequences  of  experimentally  induced  limb  pain:  A  systema4c  review     •  Sipko  –  2012  –  Intensity  of  chronic  pain  modifies  postural  control  in  low  back  pa4ents  
 85. 85. Essensialisme vs nominalisme Grunnleggende holdninger, men spesifikt mot hver person Grunnleggende prinsipp applisert Med spesifikke metoder til hver person Oppsummering
 86. 86. Ulike modeller til ulike utfordringer Vektor modellen: Dråpen som får begeret til å flyte over Hjelpe folk til å hjelpe seg selv Oppsummering
 87. 87. Det er mye vi ikke vet noe om mellom himmel og jord, men vi kan fremdeles gjøre enormt mye med det vi allerede vet “ Takk for oss!

×