O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Episode1:Zimmer - Medical Professionals
at Uthai Iyara Park Hotel & Resort
Enneagram Team building
!
โดย
บริษัท สยามเอ็นเน...
!
แนะนำเอ็นเนียแกรมพื้นฐาน
ความแตกต่างของคนในทีมงานมีส่วนสร้างทีมงานที่สมบูรณ์ขึ้น
แต่ในขณะเดียวกันก็อาจก่อให้เกิดความขัดแ...
คนเก้าแบบในฉายาต่างๆ
ที่มีอยู่ในองค์กรของคุณ
บริษัท สยามเอ็นเนียรแกรม คอนซัลติ้ง จำกัด
02 443 7005, 02 443 7225
สิ่งที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ เกิดความตระหนักรู้ในตนเอง เห็นจุดแข็ง จุดอ่อน กรอบความคิด แรงจูงใจ
ส่วนลึกของตัวเอง ทำให...
!
"เอ็นเนียแกรม" อาจเป็นเรื่องใหม่สำหรับหลายคน แต่เรา
บริษัท สยาม เอ็นเนียแกรม คอนซัลติ้ง จำกัด ได้บุกเบิกและ
ประยุกต์ใช้เ...
!
ไม่ได้ช่วยให้เข้าใจตนเองและ
คนอื่นเท่านั้น แต่เอ็นเนียแกรม
เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับ
การพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
ตนเองอย่างเป...
แต่ละลักษณ์นั้น
ก็จะมีลักษณะสําคัญๆ
และปัญหาแตกต่างกันไป
เพราะคนเราแตกต่างกันจริงๆ แนวทางในการพัฒนา
ตนเองสำหรับคนแต่ละสไตล...
เอ็นเนียแกรมในสากล ปัจจุบันนี้ เอ็นเนียแกรม เป็นที่ยอมรบในระดับสากล ให้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาตนเอง ทีมงาน ความสัมพันธ์ร...
Follow up
หลักสูตรนี้ยังเป็นพื้นฐานสำหรับ การสัมมนาในหัวข้ออื่นๆ ต่อไป
เช่น การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการความขัดแ...
!
รูปแบบการสัมมนา
• การสัมมนาจะใช้กิจกรรมการประเมินตนเอง
• การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่
• การนำเสนอ
• บทบาท...
วิทยากร Enneagram Team Building

อาจารย์วาจาสิทธิ์ ลอเสรีวานิช (CPA, MBA, MA)
Managing Director 

Enneagram Consulting


ผ...
บริษัท สยามเอ็นเนียรแกรม คอนซัลติ้ง จำกัด
โทรศัพท์: 02 443 7005, 02 443 7225
มือถือ: 089 142 8571 และ 085 0472 226
Fax: 02...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

จะใช้ Enneagram ใน Team Building ได้อย่างไร

732 visualizações

Publicada em

หลักสูตรเอ็นเนียแกรมเพื่อ Team Building นี้เป็นพื้นฐานเพื่อต่อยอดสำหรับการสัมมนาในหัวข้ออื่นๆ ต่อไป เช่น การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ การให้ฟีดแบ็คให้ได้ผล การรักษาพนักงาน การชี้นำการเปลี่ยนแปลง การสร้างทีมงานที่มีสมรรถนะสูง และการพัฒนาความเป็นผู้นำ เป็นต้น

นอกจากนี้เรายังมี Executive Coaching, Performance Coaching, Transformative Coaching เพื่อส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน ภายหลังการสัมมนาอีกด้วย

Publicada em: Recrutamento e RH
 • Don't forget another good way of simplifying your writing is using external resources (such as ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ ). This will definitely make your life more easier
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • สำหรับบริษัท ที่มีกิจกรรม outing เพื่อประชุมผู้บริหาร / พนักงาน ประจำปี หรือเพื่อกำหนดแผนกลยูทธ์ สามารถแทรกกิจกรรมนี้ใน อีเวนต์ได้
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui

จะใช้ Enneagram ใน Team Building ได้อย่างไร

 1. 1. Episode1:Zimmer - Medical Professionals at Uthai Iyara Park Hotel & Resort Enneagram Team building ! โดย บริษัท สยามเอ็นเนียรแกรม คอนซัลติ้ง จำกัด 02 443 7005, 02 443 7225
 2. 2. ! แนะนำเอ็นเนียแกรมพื้นฐาน ความแตกต่างของคนในทีมงานมีส่วนสร้างทีมงานที่สมบูรณ์ขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งได้ เอ็นเนียแกรมเป็นเครื่องมือที่ใช้เพื่อเพื่อเรียนรู้ลักษณะของคน ทั้งของผู้อื่นและตัวเอง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทีมงาน เพราะช่วยให้เกิดความเข้าใจและปรับตัวเข้าหากัน รู้วิธีสื่อสารและทำงานให้เข้ากับสไตล์ของแต่ละคนมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ ลดปัญหาความขัดแย้งที่เกิดจากความแตกต่างทางบุคลิกภาพของคนได้
 3. 3. คนเก้าแบบในฉายาต่างๆ ที่มีอยู่ในองค์กรของคุณ บริษัท สยามเอ็นเนียรแกรม คอนซัลติ้ง จำกัด 02 443 7005, 02 443 7225
 4. 4. สิ่งที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ เกิดความตระหนักรู้ในตนเอง เห็นจุดแข็ง จุดอ่อน กรอบความคิด แรงจูงใจ ส่วนลึกของตัวเอง ทำให้มีแนวทางในการพัฒนาตนเอง และมีความ ยืดหยุ่นยิ่งขึ้น เข้าอกเข้าใจความรู้สึกนึกคิด และแรงจูงใจของคนอื่น ทำให้ไม่ต้องตัดสิน คนอื่นในทางที่ผิดๆ รู้วิธีการสื่อสาร ทำงาน โน้มน้าวใจ คนทั้ง 9 สไตล์ซึ่งอาจมีความแตกต่าง กันอย่างมาก เห็นพรสวรรค์ และจุดแข็งของคนในทีม ทำให้สามารถดึงออกมาใช้ให้เป็น ประโยชน์กับเป้าหมายของทีมได้ดียิ่งขึ้น ลดความขัดแย้งระหว่างบุคคล และส่งผลให้ร่วมมือกันทำงานกันเป็นทีม ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุขมากยิ่งขึ้น บริษัท สยามเอ็นเนียรแกรม คอนซัลติ้ง จำกัด 02 443 7005, 02 443 7225
 5. 5. ! "เอ็นเนียแกรม" อาจเป็นเรื่องใหม่สำหรับหลายคน แต่เรา บริษัท สยาม เอ็นเนียแกรม คอนซัลติ้ง จำกัด ได้บุกเบิกและ ประยุกต์ใช้เครื่องมือนี้ ให้กับองค์กรชั้นนำในไทย มา มากกว่า 10 ปี จนเป็นที่แพร่หลายและยอมรับในประโยชน์ ของความรู้นี้มากขึ้นเรื่อยๆ ในปัจจุบัน ตัวอย่างองค์กรทีใช้บริการของเรามาอย่างยาวเนาน เช่น SCG, Kbank, Krungsri Auto, MSIG และ Ajinomoto เป็นต้น "เอ็นเนียแกรมเป็นเครื่อง มือชั้นเลิศสําหรับมืออาชีพ ที่จะนําไปใช้ในการสร้าง ความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า หัวหน้า เพื่อนร่วมงานหรือ ลูกน้อง" ดร.เบเวอร์ลี่ เคย์ ผู้ก่อตั้งและCEO แห่ง Career Systems International 
 ผู้เขียนหนังสือขายดี “Love’em or Lose’em : Getting Good People to Stay”

 6. 6. ! ไม่ได้ช่วยให้เข้าใจตนเองและ คนอื่นเท่านั้น แต่เอ็นเนียแกรม เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับ การพัฒนาและเปลี่ยนแปลง ตนเองอย่างเป็นรูปธรรม เพราะเอ็นเนียแกรม ไม่ได้เพียงแค่อธิบายลักษณะนิสัยหรือ พฤติกรรมของคนอย่างเม่นยำ แต่ยังเชื่อมโยงไปถึงต้นตอ ของพฤติกรรมของคนแต่ละสไตล์ เช่น กรอบความคิด แรง จูงใจเบื้องลึก ความเชื่อ การรับรู้ ค่านิยมส่วนตัว เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงตนเองด้วยความรู้เอ็นเนียแกรมจึง เป็นการจัดการที่ต้นตอ เช่น กรอบความคิด ความเชื่อ ดังนั้น ย่อมส่งผลให้เกิดการพัฒนาในตัวบุคคลที่มีความ ยั่งยืนมากกว่า การปรับพฤติกรรมในระดับผิวเผิน บริษัท สยามเอ็นเนียรแกรม คอนซัลติ้ง จำกัด 02 443 7005, 02 443 7225
 7. 7. แต่ละลักษณ์นั้น ก็จะมีลักษณะสําคัญๆ และปัญหาแตกต่างกันไป เพราะคนเราแตกต่างกันจริงๆ แนวทางในการพัฒนา ตนเองสำหรับคนแต่ละสไตล์ จึงต้องมีความแตกต่าง ชัดเจน เป็นรูปธรรม จึงจะได้ผลอย่างแท้จริง และนี่เป็นความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเอ็นเนียแกรม ของเรากับหลักสูตรการอบรมทั่วไป ที่ไม่ได้ตอบโจทย์ความ แตกต่างของคน บริษัท สยามเอ็นเนียรแกรม คอนซัลติ้ง จำกัด 02 443 7005, 02 443 7225
 8. 8. เอ็นเนียแกรมในสากล ปัจจุบันนี้ เอ็นเนียแกรม เป็นที่ยอมรบในระดับสากล ให้เป็น เครื่องมือในการพัฒนาตนเอง ทีมงาน ความสัมพันธ์ระหว่าง บุคคล ฯลฯ ทั้งในอเมริกา ยุโรป เอเชีย ออสเตรเลีย สำหรับในประเทศไทย การใช้เอ็นเนียแกรมในองค์กร มีความ ก้าวหน้าไม่น้อยกว่าประเทศใด ดูตัวอย่างลูกค้า และบรรยากาศในการสัมมนาของเราได้ใน https://www.facebook.com/pages/Siam-Enneagram/ 131758593556370?sk=photos_stream บริษัท สยามเอ็นเนียรแกรม คอนซัลติ้ง จำกัด 02 443 7005, 02 443 7225
 9. 9. Follow up หลักสูตรนี้ยังเป็นพื้นฐานสำหรับ การสัมมนาในหัวข้ออื่นๆ ต่อไป เช่น การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการความขัดแย้ง อย่างสร้างสรรค์ การให้ฟีดแบ็คให้ได้ผล การรักษาพนักงาน การชี้นำการเปลี่ยนแปลง การสร้างทีมงานที่มีสมรรถนะสูง และ การพัฒนาความเป็นผู้นำ เป็นต้น นอกจากนี้เรายังมีบริการ Executive Coaching, Performance Coaching, Transformative Coaching เพื่อส่งผลให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน ภายหลังการสัมมนาด้วย บริษัท สยามเอ็นเนียรแกรม คอนซัลติ้ง จำกัด 02 443 7005, 02 443 7225
 10. 10. ! รูปแบบการสัมมนา • การสัมมนาจะใช้กิจกรรมการประเมินตนเอง • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่ • การนำเสนอ • บทบาทสมมุติ และ • การบรรยายสรุป บริษัท สยามเอ็นเนียรแกรม คอนซัลติ้ง จำกัด 02 443 7005, 02 443 7225
 11. 11. วิทยากร Enneagram Team Building
 อาจารย์วาจาสิทธิ์ ลอเสรีวานิช (CPA, MBA, MA) Managing Director 
 Enneagram Consulting 
 ผู้อำนวยการการเงินและทรัพยากรบุคคล Bisnews AFE (Thailand) Ltd. 
 ผ่านการรับรองหลักสูตรการเป็นวิทยากรเอ็นเนียแกรมที่สหรัฐอเมริกา
 ผู้แปลหนังสือเอ็นเนียแกรม 8 เล่ม ผู้แต่งหนังสือเอ็นเนียแกรม 1 เล่ม
 วิทยากรอบรมหลักสูตรเอ็นเนียแกรมให้กับองค์การชั้นนำกว่า 400 รุ่น บุกเบิกเผยแพร่เอ็นเนียแกรม ตั้งแต่ปี 2546
 12. 12. บริษัท สยามเอ็นเนียรแกรม คอนซัลติ้ง จำกัด โทรศัพท์: 02 443 7005, 02 443 7225 มือถือ: 089 142 8571 และ 085 0472 226 Fax: 02 443 7388 E-Mail: admin@enneagram.co.th Website: www.enneagram.co.th Facebook Page : siam enneagram ติดต่อเราได้ที่

×