O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

שירותים מקצועיים לרשויות מקומיות

455 visualizações

Publicada em

ברת שטאל התמר מספקת שירותי ניקיון ממוכנים עבור עיריות ורשויות מקומיות.
אנו מחזיקים במיגוון של מכונות טיאוט כבישים, בגדלים שונים, כדי לספק שירות מקצועי, המכסה את כל צרכי הלקוח. אנו מספקים שירותי:
טיאוט כבישים ורחובות ממוכן
טיאוט כבישים ורחובות כולל שטיפת גרניק
שטיפת כבישים ומרחבים בלחץ מים גבוה
שטיפת גרניק בנקודות ייעודיות, לפי פרופיל השירות ללקוח
אספקת מכונות מטאטא כביש
אנו מספקים שירותי טיאוט כבישים ורחובות לרשויות מקומיות על פי הסכם שירות, והן על פי פניות לטיפול נקודתי.
חברת שטאל התמר בנתה לעצמה מוניטין מקצועי רב, במהלך שנות פעילותה בענף מ 1997. מוניטין החברה מתבטא במקצועיות וברמת התחזוקה, ובעיקר באחריות ובתפיסת איכות השירות כלפי הלקוחות.
חברת שטאל התמר ידועה כחברה שניתן לסמוך עליה, ולקבל את שירותיה בכל שעות היממה.

Publicada em: Meio ambiente
 • Seja o primeiro a comentar

שירותים מקצועיים לרשויות מקומיות

 1. 1. www.shtal.co.il ‫מקומיות‬ ‫לרשויות‬ ‫מקצועיים‬ ‫שירותים‬ ‫בע‬ ‫אחזקות‬ ‫התמר‬ ‫שטאל‬ ‫חברת‬"‫מ‬ ‫הבאים‬ ‫השירותים‬ ‫את‬ ‫מספקת‬ ‫מקומיות‬ ‫לרשויות‬:
 2. 2. www.shtal.co.il ‫מקומיות‬ ‫לרשויות‬ ‫מקצועיים‬ ‫שירותים‬ ‫ורחובות‬ ‫כבישים‬ ‫טיאוט‬ ‫מתקדמות‬ ‫מכונות‬ ‫באמצעות‬ ‫לטיאוט‬-‫כבישים‬
 3. 3. www.shtal.co.il ‫מקומיות‬ ‫לרשויות‬ ‫מקצועיים‬ ‫שירותים‬ ‫טיאוט‬ ‫מכונות‬ ‫כבישים‬/‫כביש‬ ‫מטאטא‬ ‫שונים‬ ‫גדלים‬ ‫בעלי‬ ‫עד‬6‫מ‬"‫ק‬ ‫ורחובות‬ ‫כבישים‬ ‫טיאוט‬ ‫מתקדמות‬ ‫מכונות‬ ‫באמצעות‬ ‫לטיאוט‬-‫כבישים‬
 4. 4. www.shtal.co.il ‫מקומיות‬ ‫לרשויות‬ ‫מקצועיים‬ ‫שירותים‬ ‫מים‬ ‫בלחץ‬ ‫שטיפה‬‫מים‬‫גבוה‬ -‫גרניק‬ ‫טיאוט‬ ‫מכונות‬ ‫כבישים‬/‫כביש‬ ‫מטאטא‬ ‫שונים‬ ‫גדלים‬ ‫בעלי‬ ‫עד‬6‫מ‬"‫ק‬ ‫ורחובות‬ ‫כבישים‬ ‫טיאוט‬ ‫מתקדמות‬ ‫מכונות‬ ‫באמצעות‬ ‫לטיאוט‬-‫כבישים‬
 5. 5. www.shtal.co.il ‫לביצוע‬ ‫ותכנון‬ ‫ייעוץ‬‫תוכניות‬ ‫כבישים‬ ‫טיאוט‬ ‫ומסלולי‬ ‫מיטביים‬ ‫מים‬ ‫בלחץ‬ ‫שטיפה‬‫מים‬‫גבוה‬ -‫גרניק‬ ‫טיאוט‬ ‫מכונות‬ ‫כבישים‬/‫כביש‬ ‫מטאטא‬ ‫שונים‬ ‫גדלים‬ ‫בעלי‬ ‫עד‬6‫מ‬"‫ק‬ ‫מקומיות‬ ‫לרשויות‬ ‫מקצועיים‬ ‫שירותים‬ ‫ורחובות‬ ‫כבישים‬ ‫טיאוט‬ ‫מתקדמות‬ ‫מכונות‬ ‫באמצעות‬ ‫לטיאוט‬-‫כבישים‬
 6. 6. www.shtal.co.il ‫מקומיות‬ ‫לרשויות‬ ‫מקצועיים‬ ‫שירותים‬ ‫לביצוע‬ ‫ותכנון‬ ‫ייעוץ‬‫תוכניות‬ ‫ניקיון‬,‫טיאוט‬ ‫ומסלולי‬ ‫מיטביים‬ ‫כבישים‬ ‫מים‬ ‫בלחץ‬ ‫שטיפה‬‫מים‬‫גבוה‬ -‫גרניק‬ ‫כבישים‬ ‫טיאוט‬ ‫מכונות‬ ‫שונים‬ ‫גדלים‬ ‫בעלי‬ ‫נפח‬ ‫עד‬6‫מ‬"‫איסוף‬ ‫למיכל‬ ‫ק‬ ‫ושטיפה‬ ‫טיאוט‬ ‫שירותי‬,‫על‬ ‫קריאה‬ ‫פי‬,‫קצרה‬ ‫ובהתראה‬! ‫לפרוייקטים‬‫שונים‬ ‫ורחובות‬ ‫כבישים‬ ‫טיאוט‬ ‫מתקדמות‬ ‫מכונות‬ ‫באמצעות‬ ‫לטיאוט‬-‫כבישים‬
 7. 7. www.shtal.co.il ‫מקומיות‬ ‫לרשויות‬ ‫מקצועיים‬ ‫שירותים‬ ‫לביצוע‬ ‫ותכנון‬ ‫ייעוץ‬‫תוכניות‬ ‫כבישים‬ ‫טיאוט‬ ‫ומסלולי‬ ‫מיטביים‬ ‫מים‬ ‫בלחץ‬ ‫שטיפה‬‫מים‬‫גבוה‬ -‫גרניק‬ ‫טיאוט‬ ‫מכונות‬ ‫כבישים‬/‫כביש‬ ‫מטאטא‬ ‫שונים‬ ‫גדלים‬ ‫בעלי‬ ‫עד‬6‫מ‬"‫ק‬ ‫כבישים‬ ‫טיאוט‬ ‫שירותי‬,‫פי‬ ‫על‬ ‫קריאה‬,‫קצרה‬ ‫ובהתראה‬! ‫שונים‬ ‫לפרויקטים‬ ‫אספקת‬‫מיכלי‬‫אשפה‬‫ומיכלי‬ ‫ייעודיים‬ ‫אצירה‬ ‫ורחובות‬ ‫כבישים‬ ‫טיאוט‬ ‫מתקדמות‬ ‫מכונות‬ ‫באמצעות‬ ‫לטיאוט‬-‫כבישים‬
 8. 8. www.shtal.co.il ‫מקומיות‬ ‫לרשויות‬ ‫מקצועיים‬ ‫שירותים‬ ‫מיוחדים‬ ‫שירותים‬ ‫נוספים‬
 9. 9. www.shtal.co.il ‫מקומיות‬ ‫לרשויות‬ ‫מקצועיים‬ ‫שירותים‬ ‫טיאוט‬ ‫מכונות‬ ‫אספקת‬ ‫כבישים‬
 10. 10. www.shtal.co.il ‫מקומיות‬ ‫לרשויות‬ ‫מקצועיים‬ ‫שירותים‬ ‫שירותי‬‫נקיון‬‫ממוכנים‬ ‫למיתחמי‬‫ומסחר‬ ‫תעשייה‬ ‫טיאוט‬ ‫מכונות‬ ‫אספקת‬ ‫כבישים‬
 11. 11. www.shtal.co.il ‫מקומיות‬ ‫לרשויות‬ ‫מקצועיים‬ ‫שירותים‬ ‫שירותי‬‫נקיון‬‫ממוכנים‬ ‫למיתחמי‬‫ומסחר‬ ‫תעשייה‬ ‫פתרונות‬‫מכניים‬‫תפעוליים‬ ‫טיאוט‬ ‫מכונות‬ ‫אספקת‬ ‫כבישים‬
 12. 12. www.shtal.co.il ‫מקומיות‬ ‫לרשויות‬ ‫מקצועיים‬ ‫שירותים‬ ‫שירותי‬‫נקיון‬‫ממוכנים‬ ‫למיתחמי‬‫ומסחר‬ ‫תעשייה‬ ‫פתרונות‬‫מכניים‬‫תפעוליים‬ ‫למכונות‬ ‫תחזוקה‬ ‫שירותי‬ ‫כבישים‬ ‫טיאוט‬ ‫טיאוט‬ ‫מכונות‬ ‫אספקת‬ ‫כבישים‬
 13. 13. www.shtal.co.il ‫מקומיות‬ ‫לרשויות‬ ‫מקצועיים‬ ‫שירותים‬

×