O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

CİNSEL İSTİSMAR 5. HAFTA.pdf

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 41 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a CİNSEL İSTİSMAR 5. HAFTA.pdf (20)

Mais de SeyfettinColak (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

CİNSEL İSTİSMAR 5. HAFTA.pdf

 1. 1. CİNSEL İSTİSMAR Family Marker Programıng 5. HAFTA
 2. 2. Tanım • Çocuğa bir yetişkin tarafından, cinsel haz almak amacıyla uygulanan her türlü eylem cinsel istismar olarak tanımlanmaktadır. DSÖ, çocukta cinsel istismarı; “bir çocuğun tam olarak algılamadığı, yeterli bilgi ve gelişim düzeyine sahip olmadığı için rıza veremeyeceği ya da kanunlara, toplumun sosyal tabularına uymayan herhangi bir seksüel aktivite içerisinde yer alması” olarak, NCCAN (Amerikan Ulusal Çocuk İstismarı ve İhmali Merkezi) ise; “çocuk ve erişkin arasındaki temas ve ilişkinin, o erişkinin veya başka birinin seksüel uyarımı için kullanılması” olarak tanımlamakta, başka bir çocuğun diğeri üzerinde belirgin bir gücü veya kontrolü söz konusuysa veya bariz bir yaş farkı varsa da gerçekleşeceği belirtilmektedir
 3. 3. TCK’ya Göre Cinsel İstismar • Cinsel istismar deyiminden; a) On beş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış, b) Diğer çocuklara karşı sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel davranışlar anlaşılır
 4. 4. TCK 103 • Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi – 8/15 yıl 10 yıldan aşağı olamaz. • Cinsel istismarın sarkıntılık düzeyinde kalması halinde – 3/8 yıl 5 yıldan aşağı olamaz. • Cinsel istismarın vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle – 16 yıl 18 yıldan aşağı olamaz. • Mağdur 12 yaşını doldurmamışsa. 104 • Cebir, tehdit ve hile olmaksızın. On beş yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi; şikayet üzerine – 2/5 yıl • Suçun mağdur ile arasında evlenme yasağı bulunan kişi tarafından işlenmesi halinde, şikayet aranmaksızın – 10/15 yıl. 105 • Bir kimseyi cinsel amaçlı taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikayet üzerine – 3ay/2yıl • Çocuğa karşı işlenmesi halinde 6ay- 3yıl
 5. 5. Neden yaşa göre farklılık var? • Kanun koyucu, suçun mağdur üzerinde yaratacağı etkileri dikkate alarak yaptığı ayrımda; on beş yaşın altındaki çocukların yeterli psikolojik ve fiziki olgunluğa ulaşmamış olmaları nedeniyle kendilerine yönelik yapılan cinsel davranışların anlamını ve ağırlığını idrak etmelerinin mümkün olmadığını ve bunların cinsel davranışlara ilişkin rızalarının geçersiz olduğunu kabul etmiştir. Bu suretle kanun koyucu on beş yaşın altındaki çocukları mutlak bir koruma altına almıştır.
 6. 6. Görülme Sıklığı Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre; •Kız çocuklarının %20’si, erkek çocukların %10’u •Toplamda 150 milyon kız çocuk, 73 milyon erkek çocuk •8 kadından biri 14 yaşından önce, 6 kadından biri 18 yaşından önce Amerikan Suç Önleme Komitesi verilerine göre; 1 milyon Amerikalı ensest mağduru, her yıl 16.000 yeni vaka UNICEF verilerine göre de; 2006’da 0-17 yaş aralığına bakıldığında, cinsel istismar %42,5 iken, 2018’de %58,8’e yükseldiği ve çocuk istismarı olaylarında bir azalmanın olmadığı gözlenmektedir.
 7. 7. FİZİKSEL BULGULAR • Yürüme ve oturmada zorluk çekme • Yırtılmış, lekeli veya kanlı iç çamaşırları • Genital bölgede acı, şişkinlik, kızarıklık, kanama ya da kaşıntı • İdrar yaparken acı çekme • Genital bölgenin dışında bereler, kanama ya da yırtılmalar olması • Cinsel yolla bulaşan hastalık
 8. 8. FİZİKSEL BULGULAR • Marmara Üniversitesinde yapılan bir çalışmada; genital muayene yapılan 82 olgunun %54’ünde, anal muayene yapılan 105 olgunun %79’unda herhangi bir patolojik bulgu saptanmamış. • Muğla Sıktı Koçman Üniversitesinde yapılan bir çalışmada; muayene edilen 102 olgunun %88’inde genital bölge dışında, %75’inde genital bölgede yeni travmatik bulgu saptanmamış.
 9. 9. Cinsel İstismara Dair İp Uçları • Geçerli bir mazeret ortaya koymadan akraba, komşu veya aile dostu gibi belirli birinin bulunabileceği bir eve gitmeyi reddetme • Okulda başarısında düşme ya da beklenmedik zorluklar • Uyku ve yeme alışkanlıklarında değişiklikler, bozulmalar • İnsanlara güvensizlik, tedirgin tutum • Evden kaçma • Kendine zarar verme ve intihar girişimleri
 10. 10. Cinsel İstismara Dair İp Uçları • Diğer kişilerin ya da kendi vücutları ile ilgili alışılmadık ve abartılı derecede ilgi gösterme • Uygun olmayan cinsel oyunlar veya ileri derecede cinsel bilgi sahibi olma ve rastgele cinsel ilişki kurma • İçe kapanma ya da dışa vurumcu davranışlar • Psikopatolojik bozukluklar
 11. 11. Gelişim Dönemlerine Göre Çocuklarda Ortaya Çıkabilecek Belirtiler
 12. 12. Bebeklik - 4 Yaş ● İdrar veya kaka kaçırma ● Cinsel içerikli sözcüklerde artma ● Cinsel organları ile aşırı fiziksel uğraş ● Oyunlarında cinsel içeriğin fazlalığı (cinsel eylemlerin diğer çocuklarla veya bebeklerle taklit edilmesi ) ● Uyku bozuklukları ● Okul öncesi çocukların bilişsel ve dil gelişiminin yeterli olmaması nedeniyle değerlendirilmeleri güçtür. ● Bu tür yaşantıları simgesel oyunlarla açığa çıkarmak mümkün olabilir.
 13. 13. 4 - 6 Yaş ● Korkular (yetişkinlerden, özellikle erkeklerden aşırı derecede korkma), bedenine dokunulmasına şiddetli tepki verme ● Uyku bozuklukları, gece korkusu, gece kabusu ● Cinsel içerikli sözcük ve davranışlarda artma (cinsel organları gösterme, cinsel organları ile aşırı fiziksel uğraş veya açık masturbasyon) ● Cinsel ilişkiyi ayrıntılı bilme (cinsel ilişkiye tanık olma veya katılmadan kuşkulanılmalıdır)
 14. 14. 7 - 12 Yaş ● Okul başarısında düşme ● Korkular (özellikle yetişkinlerden) ● Depresif belirtiler ● Travma sonrası stres bozukluğu belirtileri ● Yaşa uygun olmayan davranışlarda artma (anne ya da abla davranışı gösterme) ● Cinsel konularla aşırı uğraşma, cinsel saldırganlık (başkalarını cinsel ilişkiye zorlama) ● Aşırı veya açık masturbasyon
 15. 15. Ergenlerde ● Evden kaçma veya eve gitmede isteksizlik ● Duygulanımda dalgalanma ● Kendine zarar verme, intihar girişimleri ● İlaç ve alkol kötüye kullanımı ● Uygunsuz cinsel davranışlar (flörte erken başlama, kışkırtıcılık, seçkisiz cinsellik) ● Davranım bozuklukları (okuldan ve evden kaçma, yalan söyleme, çalma ve saldırgan davranışlar)
 16. 16. Sonuçları etkileyen faktörler • İstismarın türü, şiddeti, istismarcıların sayısı • Tekrarlayan ve uzun süren istismara maruz kalmak • Çocuğun istismara uğradığında içinde bulunduğu gelişimsel dönem • İstismarcının çocuğun güven duyduğu bir kişi olması • Kişilik özellikleri (Baş etme becerileri, benlik değeri) • Geçmişte yaşanmış travmalar • İstismarın aile içinde ya da yaşanan kültürde “normal” olarak görülmesi
 17. 17. Sonuçları etkileyen faktörler • Çocuğun olayı paylaştığı kişiler ve bu kişilerin verdiği yanıtlar • Çocuğun aile bireyleri tarafından sevildiğini bilmesi • Anne-çocuk ilişkisinin niteliği ve bağlanma şekli • Çocuğun kardeşleri, arkadaşları, öğretmenleri gibi yakın çevresi ile iyi ve olumlu ilişki içinde olması • Çocuğun ilişkilerinde olumsuz duygusal tepkileri olduğunda bile kabul görmesi, desteklenmesi iyi iletişim kurulması
 18. 18. İstismara uğrayan çocuklarla yapılan görüşmelerde sıklıkla görülenler ● Öfke, kızgınlık, saldırganlık ● Korku ● Çaresizlik ● Edinilen becerilerde gerileme ● İzolasyon ve yabancılaşma ● Erkek olmayla eşleşen davranışlarda aşırılık ● Akran ilişkilerinde bozulma ● İnsanlara ait duygu, düşünce ve algı sisteminde çarpıklık ● Kendilik gelişiminde sorunlar ● Cinselliğe ilişkin sorunlar ● Kendini suçlama ve utanç ● Aşağılık duygusu
 19. 19. Cinsel istismar mağdurlarında ruh sağlığı merkezlerinde yapılan değerlendirmelerde sıklıkla görülen ruhsal bozukluklar ● Akut stres bozukluğu ● Travma sonrası stres bozukluğu ● Depresyon ● Anksiyete bozuklukları ● Dissosiyatif bozukluklar ● Yıkıcı Davranış Bozuklukları ● Kendine zarar verici davranışlar ● Borderline Kişilik Bozukluğu ● Alkol/madde Bağımlılığı ● Cinsel bozukluklar ● Uyku bozuklukları ● İntihar düşüncesi, intihar girişimi
 20. 20. Psikopatoloji Görülme Sıklığı • Ondokuz Mayıs Ünv., 2006-2012 yılları arasında cinsel istismara uğradığı gerekçesiyle adli psikiyatrik değerlendirmesi yapılan çocukların %62,1’inde psikopatoloji saptanmıştır. (Aydın ve ark. 2015) • Gazi Ünv., 2011-2012 yılları arasında, 107 çocuğun %77,6’sında psikopatoloji saptanmıştır. (Ayraler Taner ve ark. 2015) • Kocaeli Ünv., 2013 yılında, 50 çocuğun %84’ünde ruhsal bozukluk saptanmıştır. (Yanal 2013)
 21. 21. İstismara maruz kalmış bir çocukla görüşürken • İlişki kurma • Çocuğun yaşına ve gelişimine uygun görüşme • Olayın ne olduğunu anlama • Kapanış Görüşme Planı • İhmal ve istismarı tanımlamak • Bütüncül yaklaşım • Tekrar travmatize olmasını engellemek • Gerekli tedbirler • Destek, yönlendirme
 22. 22. Öneriler ● Masanın arkasına oturmayın. ● Sakince dinleyin ve soru sormada acele etmeyin. ● Çocuğun dilinden konuşun. ● Yaşadığı olayı anlatmaya cesaretlendirin. ● Görüntü, ses ve yazı ile kaydedin. ● Gizlilik ilkesini açıkça konuşun. ● Çocuktan izin almadan ona dokunmayın.
 23. 23. Öneriler ● Çocuğa her şeyin daha iyi olacağına dair sözler vermeyin. ● Kimseye söylemeyeceğinize dair söz vermeyin. ● İstismarı yetkili bir kişiye bildirmek için “mantıklı kuşkular” yeterlidir.
 24. 24. Çocuk İzlem Merkezleri • Cinsel istismar şüphesi olan çocuğun beyanının alınması, • Muayenesinin yapılması, • Aile görüşmesinin yapılması, • Raporunun hazırlanması için gereken personel ve ekipmanın bulunduğu, • İşlemlerin her aşamada çocuğun yüksek yararı gözetilerek yürütüldüğü bir merkezdir.
 25. 25. Çocuğa yönelik istismarın farkına varılamamasının nedenleri • Çocuğa yönelik fiziksel istismarın faillerinin %75’i ebeveynler, %15’i diğer akrabalarıdır. Bu nedenle, çocuğu sağlık kuruluşuna getiren kişi, aynı zamanda çocuğa şiddet uygulayan kişi olabilir. Şiddet uygulayan kişi, çocuktaki fiziksel hasarın nedenini anlatırken, istismarı gizlemeye çalışır. • Toplumun aile ve cinsellikle ilgili tabulaşmış düşüncelerinin olması, çocukların yaşadıkları istismarı kimseyle paylaşamamalarına ve sessiz kalmalarına yol açar. “Aile kutsaldır”, “Cinsellik ayıptır”, “Büyük sözü dinlenir” gibi toplumsal ahlaki söylemler istismara maruz kalan çocuğu susturur, şiddet uygulayan kişiyi ise güçlendirir.
 26. 26. Çocuğa yönelik istismarın farkına varılamamasının nedenleri • Şiddet uygulayan kişi, çocuğun sessiz kalması için çocuğa baskı uygulayabilir. • Çocuk, yaşadıklarını anlatırsa, şiddet uygulayan kişi tarafından cezalandırılmaktan korkabilir. • Çocuk, istismar nedeniyle kendini suçlu hissedebilir. İstismarın, hak ettiği bir ceza olduğunu ve kendi davranışlarının bir sonucu olduğunu düşünebilir. • Şiddet uygulayan kişi, çocuğu etkilemek ve yönlendirmek için çocuğun kendini özel hissetmesini sağlamaya çalışabilir. Çocukla ilgilenir, iltifat eder, çocuğun ihtiyaçlarını önemsiyormuş gibi davranabilir. Bu nedenle, çocuğun kafası karışır
 27. 27. Çocuğa yönelik istismarın farkına varılamamasının nedenleri • İstismar, çocuğun içine kapanmasına neden olabilir. Dışarıdan gözlemlendiğinde çocukta belirgin şekilde olumsuz/problemli davranış ve tutumlar görülmeyebilir. Bu durumda, çocuğa bakmakla yükümlü olan veya çocukla çalışan yetişkinler (öğretmen, rehber öğretmen, sosyal hizmet uzmanı, psikolog, pedagog vb.), çocuğun istismara maruz kaldığını düşünmeyebilirler, çocuğun içine kapanıklığını doğru yorumlamayabilirler. • İstismara maruz kalmış bir çocukla çalışan yetişkinlerin istismarı tanıyabilecek yeterli farkındalıkları ve eğitimleri olmayabilir, bağlı oldukları kurumun süreci doğru işleteceğine güven duymayabilirler veya toplum, aile, cinsellik konularında sahip oldukları tabuları nedeniyle istismarı görmezden gelebilirler, çocuktan yana davranmayabilirler.
 28. 28. İstismar Yapbozu Meadow, Mok, Rosenberg. ABC of Child Abuse
 29. 29. Çocuk İstismarı ve Medya
 30. 30. Çocuk ile Medya Arasındaki İlişki Son yıllarda çocuklara yönelik cinsel istismar haberleri gerek yazılı gerek görsel basında oldukça fazla yer almaktadır ve etki alanı oldukça geniş olan medyanın bu konuya bakış açısı önem arz etmektedir. Bunun yanında çocuk, çocuk hakları ve medya kavramlarının ekseni çok geniştir ve iki ana açıdan ele alınması gerekli bir konudur; • Medyanın çocuğa bakış açısı ve ilgisi • Çocuğun medyaya erişimi
 31. 31. 2019 yılında yayımlanan bir çalışmaya göre 142 gazete başlığı analizi sonucunda; • Çocukların medya tarafından sessiz, edilgen, mağdur ve dolaylı bir şekilde kurban olarak temsil edildikleri, • Çocuk bedeni ve çocuk gelin söylemlerinin de gazete başlıklarında yer aldığı, • Her 4 gazete başlığından birinde çocuk tecavüzü gibi ifadelerin doğrudan kullanıldığı, • Yaklaşık her 6 gazete başlığından birinde verilen cezalara vurgu yapıldığı gözlenmiştir.
 32. 32. Bu çalışmada göze çarpan en önemli noktalardan birisi ise çocuğun sessiz ve suskun olmasına vurgudur! Çocuğu pasif gösteren ve tam olarak bir birey gibi göstermeyen bu yaklaşım problemleri de beraberinde getirebilmektedir. Medyanın istismarın sonlanmasına katkıda bulunabileceği gerçeği ve aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirme noktasında da özenli davranılmadığı gözlenmiştir.
 33. 33. İnternet Kullanımı
 34. 34. Çocukların Medya Araçlarına Kolayca Ulaşması Ailelerin daha dikkatli olması gereken bu noktada çarpıcı bir çalışma gözlenmektedir; • Bir kısım çocuk pornografi sitelerinde kullanılan resimlerin ailelerin sosyal medyada paylaştıkları resimlerin olduğu saptanmıştır. İstismar mağduru çocukların, faillerle tanışma şekillerinde sosyal medyanın ağırlığı artmaktadır.
 35. 35. Aileler Tarafından Dikkat Edilmesi Gerekenler • Medya okuryazarlığı eğitimi verilmeli • Sosyal medya kullanımı hakkında bilinçlendirilmeli • Cinsel konular tabu olmaktan çıkarılarak çocuklarla doğru ve gerekli bilgiler paylaşılabilmeli • Sağlıklı iletişim kurmaya yönelik eğitimler verilmeli
 36. 36. TEŞEKKÜRLER

×