Anúncio

KPET sevda.ppt

Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi şirketinde Medical Doctor em Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
18 de Feb de 2023
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Anúncio

KPET sevda.ppt

 1. Kardiyopulmoner Egzersiz Testleri (KPET) Sevda Şener Cömert SBÜKartalDr.Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği
 2. Klinik egzersiz testleri Klinik pratikde artan oranlarda kullanılmaktalar. NİÇİN ?  Klinik karar verme sürecindeki hız ve etkinlikleri  Patolojiik durumu erken ortaya koymadaki başarıları
 3.  Tanısal amaç  Preoperatif değerlendirme  Hastalık ilişkili morbidite ve mortalite tahmini  Klinik seyir ve tedavi yanıtını değerlendirme Klinik egzersiz testleri
 4.  Temel bilgi sunan ileri teknoloji gerektirmeyen modaliteler  Kompleks teknoloji kullanımı ile detaylı bilgi sunan modaliteler Klinik probleme yanıt verebilecek en uygun modalite seçilir. Klinik egzersiz testleri
 5. Egzersizle nefes darlığı, hırıltı Nedeni bilinmeyen nefes darlığı Tedavi etkinliği Egzersiz provokasyonu Kardiyopulmoner egzersiz testi 6 DYT
 6.  6-dakika yürüme testi  Merdiven çıkma testi  Mekik testi (shuttle walk test)  Egzersiz ile indüklenen bronkospazm testi  Kardiyak stres test  Kardiyopulmoner egzersiz testi (KPET) Klinik egzersiz testleri
 7. Yöntem Teknik Donanım Yoğunluk Değerlendirme Standardizasyon Tekrar Edilebilirlik Maliyet Merdiven Çıkma 0 ~mak/mak Postop risk Fonk. kapasite 0 0 0 6 DYT + Submak/mak Fonk kapasite ++ ++ + Shuttle test ++ Max Fonk kapasite +++ ++ + Egzersiz provokasyon +++ Submak. Havayolu duyarlılığı ++ ++ ++ Kardiyak stres test +++ Submak İskemi aritmi +++ +++ +++ KPET ++++ Mak Fonk. kapasite Birden çok sistem değerlendirilir ++ +++ ++++
 8.  Pratik, basit  30 metre, 6 dakikada yürünen mesafe  Fonksiyonel kapasite için global bir değerlendirme sağlar  Spesifik patolojiye yönelik bilgi vermez, tanısal yeteneği kısıtlı  ATS standardizasyonu var  Transplant hastalarının değerlendirilmesi  Volüm azaltıcı cerrahi öncesi değerlendirme  Medikal tedavi / PR yanıtın değerlendirilmesi  Kardiak/pulmoner hastalarda mortalite tayini 6 Dakika Yürüme Testi (6DYT)
 9. 6 Dakika Yürüme Testi (6DYT)  12 DYT ile iyi koreledir.  Desatürasyonu değerlendirmek için KPET’e üstündür.  Tedavi yanıtı için 54m artış gereklidir.  20, 30, 50 metre koridor kullanılabilir.  Yürüme bandında %14 daha az mesafe yürünebilmektedir.
 10. Merdiven çıkma testi  Basit ve ekonomik  Kalp, akciğer ve kas sistemlerine giderek artan düzeyde stres uygulanması ile gelişen fonksiyonel değişiklikler  Komutlara uyabilen hastalarda submaksimal egzersiz kapasitesine erişilebilir  Toraks/üst abdomen cerrahisinde komplikasyon riskini değerlendirme  Pik VO2; çıkılan basamak sayısıyla korele  2 kat merdiven çıkmak
 11. Mekik testi (Shuttle test)  sinyaller yardımıyla ayarlanan yürüyüş  10 m koridor  yürüme hızı giderek artırılır  basamaklı, semptom sınırlı test  submaksimal test  KPET’den daha fazla komplikasyon riski taşır  Pik VO2 ile korelasyonu 6DYT’ye göre daha iyi
 12. Egzersiz ile indüklenen bronkospazm testi  Havayolu hiperreaktivitesini belirlemede kullanılır  Egzersiz öncesi ve sonrası (5, 15, 30. dak) FVC ve FEV1 ölçümü  %15 azalma POZİTİF TEST  Metakolin BPT’ne göre duyarlılığı daha az  Beklenen maksimum kalp hızının %80’ini sağlayan şiddette 6-8 dak egzersiz
 13. Kardiyak stres test  Treadmillde yapılır  İKH tanısı için kullanılır  ST segment depresyonu  Bruce protokolü  3 er dakika süren 5 progresif stage
 14. Kontrollü, metabolik şartlar altında yapılan egzersize; • solunum sistemi • kardiyovasküler sistem • hücre yanıtının araştırılması esasına dayanır. Kardiyopulmoner egzersiz testleri
 15. Kaslar Kardiyovasküler sistem Akciğerler Mitokondri VO2 VCO2 QO2,QCO2 Yeniden dolum Dilatasyon VT,f SV, HR Enerji Wasserman K, Principles of exercise testing, 1999 • Obstrüktif • Restriktif • İnfiltratif • Göğüs duvarı • Obesite • Myopati • Kondüsyonsuzluk • KAH • KY • Anemi
 16.  Hem kardiyovasküler sistemin hem solunum sisteminin hem de kas-iskelet sisteminin eşzamanlı değerlendirilmesine olanak sağlar.  Egzersiz intoleransının tanısı  Dispne ayırıcı tanısında uygulanan basamaklar içinde en son uygulanacak tanısal girişimdir. Kardiyopulmoner egzersiz testleri
 17. Nefes darlığı Anamnez, fizik inceleme, tam kan ve biyokimya analizi, akciğer grafisi, EKG SFT, DLCO, AKG Anormal ise düşünülen hastalığa yönelik tetkikler Sonuçlar normal ise BPT ya da kardiyak testler Anormal KPET Uygun ileri tetkik ya da tedavi Normalse takibi sonlandırın Normal Sonuçlarla uyumlu hastalığa yönelik ileri tetkik, tedavi ve takip
 18. KPET Endikasyonları  Egzersiz intoleransı, açıklanamayan efor dispnesi araştırılması  Kardiyovasküler sistem hastalarının değerlendirilmesi  Solunum sistemi hastalarının değerlendirilmesi  Spesifik klinik uygulamalar
 19. Egzersiz intoleransı, açıklanamayan efor dispnesi araştırılması  Fonksiyonel kapasite (Pik VO2) değerlendirilmesi  Egzersizi kısıtlayan nedenlerin belirlenmesi  Kardiyopulmoner hst. birlikteliğinde dispneye hangisi sebep oluyor  İstirahat kardiyopulmoner testleri normalken, efor dispnesi tanımlayan hastalar
 20. Kardiyovasküler sistem hastalarının değerlendirilmesi  Kalp yetmezliği  Kalp transplantasyonuna aday seçimi  KVS için uygulanan egzersiz tedavisine yanıt değerlendirmesi
 21. Solunum sistemi hastalarının değerlendirilmesi  Fonksiyonel bozukluk araştırılması  KOAH, İAH, PVH, egzersiz ile indüklenen bronkospazm, kistik fibrozis  Gaz değişim bozukluklarının değerlendirilmesi  Hipoksemi boyutunu değerlendirme  Tedavi yanıtının ölçümü
 22. Özel durumlar  Preoperatif değerlendirme  AC hacim küçültücü cerrahi  Major abd. Cerrahi  Akciğer volüm azaltıcı cerrahi  Pulmoner rehabilitasyon takibi  Maluliyet tayini  Sağlıklılık değerlendirmesi
 23. Kontrendikasyonlar-1  PaO2<50mmHg, PaCO2>70mmHg  FEV1<%30 beklenenin  Kontrol edilemeyen astım  Son 4 haftada MI, Unstabil AP  2-3. derece blok  Hızlı ventriküler ya da atrial aritmiler  Ventriküler anevrizma  Akut sistemik hst (ABY, tirotoksikoz, infeksiyon)  Kooperasyon sorunu
 24. Kontrendikasyonlar-2  Ciddi aort darlığı, dissekan anevrizma  Kontrol edilemeyen KKY  Kontrolsüz hipertansiyon  Ciddi pulmoner hipertansiyon  Trombofilebit/intrakardiyak trombüs  Yakın zamanda sistemik/pulmoner emboli  Akut perikardit, endokardit, myokardit
 25. Göreceli kontrendikasyonlar-1  Sol ana koroner arter darlığı  Orta düzeyde kalp kapak hastalığı  İstirahatte hipertansiyon (Sist. 200 mmHg üzeri, dias. 120 mmHg üzeri)  Taşiaritmi ve bradiaritmiler  Yüksek düzeyde AV blok
 26.  Hipertrofik kardiyomyopati  Ciddi pulmoner hipertansiyon  İleri dönem yada komplike gebelikler  Elektrolit bozuklukları  Ortopedik engel Göreceli kontrendikasyonlar-2
 27.  Digital kompütür (verilerin kaydedilip, değerlendirildiği, saklandığı )  Bisiklet ergometresi veya treadmill ( egzersizin yapıldığı )  Metabolik analizör ( gaz konsantrasyonlarının ölçüldüğü )  Flow sensorlar ( akım ve volümlerin ölçüldüğü )  EKG (12 kanallı moniterizasyon)  Pulse oksimetre KPET ölçüm sistemi
 28. Egzersiz testi esnasında arteriel kan örnekleri alınması ENDİKASYONLARI  İnterstisyel akciğer hastalıkları  Pulmoner vasküler hastalıklar  Düşük DLCO’lu COPD  Egzersizde oksijen desatürasyonu ortaya çıkan hastalar KPET invazif testler
 29. Değişkenler  İşyükü  Metabolik  Kardiovasküler  Solunum  Pulmoner gaz değişimi  Asit-baz  Semptom Non-invaziv / İnvaziv WR VO2, VCO2, R, AT, Laktat HR, HRR, EKG, BP, O2pulse VE; VT, fb, VR, PETO2,PETCO2 SpO2, VE/VCO2, VE/VO2 SaO2, PaO2, P(A-a)O2, VD/VT PH, PaCO2, HCO3 Dispne, göğüs ağrısı, bacak ağrısı KPET ile ölçülen parametreler
 30.  WR : Work rate  VO2 : Oksijen uptake  VCO2 : CO2 output  R: Respiratory exchange ratio  AT : Anaerobic threshold  LT : Lactat threshold  HR : Heart rate  HRR : Heart rate reserve  BP : Blood pressure  O2 pulse : Oksijen pulse  SpO2 : Pulse oksimetre  VE : Minute ventilation  VT : Tidal volüm  fb : Breathing frequency  VR : Ventilatory reserve  PETO2: End-tidal pressure of O2  PETCO2:End-tidal pressure of CO2  VE/VCO2:Ventilatory equivalent for CO2  VE/VO2:Ventilatory equivalent for CO2  VD/ VT: Fizyolojik ölü boşluğun tidal volüme oranı KPET ile ölçülen parametreler
 31. Bisiklet ergometresi  Watt cinsinden iş yükü uygulanır  Yürüyüş ve koşmaya göre az tanıdık bir egzersiz  Egzersiz paterninde değişiklik az  Düşme riski yok  Daha az kas grubu kullanılır  Artefakt daha az, EKG daha net  Kollardan destek alma daha az  İş yükü hesaplanabilir  Ramp protokolleri ve endurans testler için daha uygun  Ventilasyon ve laktat üretimi hafifçe daha yüksek  Oksijen tüketimi %5-10 daha düşüktür
 32.  Eğim ve hız artar  Daha tanıdık egzersiz  Maks.egzersize daha çabuk ulaşır  Adımlama paterni kişiye göre değişken  Hastanın düşme riski var  Daha fazla kas grubu kullanılır  Artefakt daha çok  Kollardan destek alınabilir  İş yükü hesaplanamaz  VO2max %5-10 fazla  Sağlıklı olgu için daha uygun Treadmill (yürüme bandı)
 33. Kol ergometrisi  Alt ekstremite kullanılamıyorsa tercih edilebilir.  Az sayıda kas grubu çalıştırılabilir.  Beklenen PVO2’nin %70’ine ulaşılabilir.
 34. Egzersiz testi için ergometrelerin karşılaştırılması Koşubandı Bisiklet Daha yüksek VO2 ve maksimum O2 nabzı + Maksimum kalp atım sayısı ve maksimum VE + + Egzersize uyum ++ + Eksternal işin ölçümü - - ++ EKG, hava akımı ve basınç ölçümleri için hata oluşumunun engellenmesi - - ++ Kan basıncı ölçüm kolaylığı - - ++ Emniyet (kas-iskelet sistemi yaralanması) + Yatar durumda kullanım + Daha az gürültü + Düşük maliyet + Taşınabilirlik - +
 35. KPET- test öncesi
 36. KPET  Kişiye testten önce test için nasıl hazırlanacağı, ne giyileceği, ne yeneceğine dair bilgiler içeren yazılı bir açıklama verilmelidir.  Kişiyi test günü laboratuvara geldiğinde istirahat kan basıncı ve nabız ölçümü için oturtulur.
 37. Kalibrasyon  Isı, nem, yükseklik (ortam)  Volum ve gaz kalibrasyonu  Bisiklet kalibrasyonu
 38. KPET  Hastanın egzersiz ve tıbbi geçmişi  İlaç öyküsü  Semptomlar, bulgular  Testin yapılış sebebi  Hastanın yaşı, cinsi, boy ve kilosu kayıt edilir.  Hastadan yazılı onam formu alınır.
 39.  Egzersiz test protokolü belirlenir  Bisiklet için watt/dk  Yürüme bandı için % artış/dk  EKG elektrodları takılır ve 12 lead istirahat EKG’si çekilir  İstirahatte kan basıncı ölçülür KPET
 40. Bisiklet Ergometrisi  Sele boyu ayarlanır  Hasta bisiklet üzerine oturur  Diz ekleminden 5-15 ̊’lik açılanma olmalı  Hasta rahatça pedal çevirebilmeli  Hastaya rahat olup olmadığı sorulur  Dakikada 55-65 arasında pedal çevirme hızını sağlaması hastaya söylenir
 41. Yürüme Bandı  Test başlamadan pratik yaptırılır  Hasta band üzerinde yürümeye ve değişiklere uyum sağlamalıdır  Uygun yürüme hızı belirlenir
 42. KPET  Visual Analog Skoru, Borg Dispne Skoru vs kullanılacaksa ne oldukları hastaya açıklanmalı  Test sırasında olacaklar hastaya anlatılmalı  İş gücünün ve derecesinin değişeceğini  İletişim kurmak için el hareketlerini kullanabileceğini
 43. KPET  Test öncesi son dakika sorusu olup olmadığı hastaya sorulur  Ağızlık/maske ve/veya nazal klip takılır  Bazal SFT yapılır  3 dakika bazal veri toplanır  Teste başlanır
 44. Bisiklet ergometrisi  İstirahat ve ısınma dönemi sonrasında watt artırılır.  Mekanik ya da elektronik olarak yük artırılabilir.  İş yükü standart formülle hesaplanır.  Solunum sistemi için daha kullanışlı
 45. Test Gözlem Düzeyi  Her kardiyopulmoner egzersiz testi uygun şekilde kontrol edilmelidir.  Egzersiz testlerinin hekim gözetiminde yapılması gerekir.
 46. Görevler  Egzersiz testi her biri belirli rolleri üstlenen minimum sayıda kilit personelle yapılmalıdır.  Test uygulayıcı  EKG teknisyeni  Kan basıncı gözleyici  Metabolik kart operatörü ( var ise)
 47. KPET  Test sırasında ortam ısısını değiştirebilecek ya da hastanın teste dikkatini azaltacak şekilde laboratuvara giriş çıkışları engelleyin  Hastanın eforunu ve uyumunu artırmak için test boyunca pedal hızını artırmaya yönelik tempolu müzik kullanabilirsiniz
 48. Veri elde edilmesi  İstirahat dönemi  Isınma dönemi  Egzersiz dönemi  Toparlanma dönemi
 49. İstirahat dönemi  Kişi bisiklete oturunca veya koşu bandına yerleşince 3 dakika bazal veri elde edilir  Bazal dönemin amacı uygun kalibrasyonu ve metabolik ölçüm sisteminin performansını sağlamak için hastanın cevaplarını gözlemektir  İstirahat kan basıncı ölçülür  EKG kayıt edilir
 50. İstirahat döneminde sorunlar  Test öncesi anksiyete ▫ Kalp hızı artar >80 ▫ RER>1 ▫ VE >10 lt/dk ▫ PET CO2<35 mmHg • Kötü oturan maske • Metabolik ölçüm cihazlarının uygun olmayan kalibrasyonu
 51. Isınma dönemi  3-4 dakika yüksüz pedal çevirme veya koşu bandında eğimsiz düşük hızda yürüme  Dönemin sonuna doğru kan basıncı ve EKG kayıt edilmelidir
 52. Egzersiz dönemi  Testi durdurma endikasyonlarına test süresince dikkat edilmelidir  Kan basıncı her 2-3 dakikada bir ölçülmelidir  Anormal cevaplar daha sık ölçüm gerektirir  EKG test süresince devamlı gözlenir ve her dakikanın son 5-10 saniyesinde kayıt edilir  Algılanan egzersiz eforu ve nefessizlik skorları 2 dakikada bir alınır
 53. Toparlanma dönemi  EKG, kalp hızı ve kan basıncı ölçümleri toparlanmanın 10. dakikasına kadar periyodik olarak yapılmalıdır  Test sonlanır sonlanmaz uygun işaretleme talimatları ile beraber Borg, VAS gibi psikometrik skalalar verilir  Kişiye testi neden sonlandırdığı sorulur
 54. Güvenlik  Acil durum cihazları bulunmalıdır (Resusitasyon çantası)  Özenle temiz ve gürültüsüz tutulmalıdır  İlgili ekipmanlarda sterilizasyona dikkat edilmelidir
 55. Testi sonlandırma kriterleri  Angina veya angina benzeri belirtilerin başlaması  Arteryel sistolik kan basıncında 20 mmHg’den daha fazla azalma  Artan egzersiz yoğunluğuna rağmen arteryel sistolik basıncın artmaması  Arteryel sistolik basıncın 250 mmHg’nin, diyastolik basıncın 115 mmHg’nin üzerine çıkması
 56.  Kötü perfüzyon bulguları (baş dönmesi, konfüzyon, ataksi, solukluk, siyanoz, bulantı)  Uygun kalp hızı cevabının olmaması  Kalp ritminde değişme  Şiddetli nefes darlığı, yorgunluk  Kişinin durmak istemesi  Satürasyon <%80  >2mm ST çökmesi veya elevasyonu Testi sonlandırma kriterleri
 57.  Yeni gelişen sol dal bloğu  T dalgası değişiklikleri  VEA, 2-3. derece blok  Sebat eden SVT Testi sonlandırma kriterleri
Anúncio