O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Ptahi ukraїni

1

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Ptahi ukraїni

 1. 1. ПідготувалаПідготувала Потаніна І.О. вчитель початкових класів
 2. 2. Прилетіли гості,Прилетіли гості, Сіли на помості.Сіли на помості. Без сокири, без лопатиБез сокири, без лопати Поробили собі хати.Поробили собі хати.
 3. 3. В Україні налічуєтьсяВ Україні налічується близько 360 видів птахів.близько 360 видів птахів. Життя птахів пов'язане зЖиття птахів пов'язане з лугами, полями,лугами, полями, болотами, берегамиболотами, берегами водойм, відкритимиводойм, відкритими ділянками води. Великаділянками води. Велика частина видів — мешканцічастина видів — мешканці лісу.лісу.
 4. 4. Тіло, вкрите пір’ям, -Тіло, вкрите пір’ям, - істотна ознакаістотна ознака птахів.птахів.
 5. 5. Живлення птахівЖивлення птахів За способом живлення рослиноїдні хижі всеїдні
 6. 6. Рослиноїдні птахиРослиноїдні птахи Кормом дляКормом для них є рослининих є рослини голубголуб шишкаршишкар чижчиж
 7. 7. Хижі птахиХижі птахи Живляться іншими тваринами.Живляться іншими тваринами. Мають міцний дзьоб, гострі кігті, які служатьМають міцний дзьоб, гострі кігті, які служать для вбивства здобичі.для вбивства здобичі. яструбяструб совасова орелорел
 8. 8. Всеїдні птахиВсеїдні птахи ЖивлятьсяЖивляться і рослинамиі рослинами, і, і тваринами.тваринами. горобецьгоробець воронаворона синицясиниця
 9. 9. Розмноження птахівРозмноження птахів Майже всі птахиМайже всі птахи будують гнізда.будують гнізда. Відклавши яйця,Відклавши яйця, насиджують їх,насиджують їх, зігріваючи своїмзігріваючи своїм теплом. Птахитеплом. Птахи піклуються пропіклуються про своє потомство.своє потомство.
 10. 10. ПротягомПротягом року життяроку життя птахівптахів змінюється взмінюється в зв’язку ззв’язку з сезоннимисезонними змінами взмінами в природі.природі.
 11. 11. Спосіб життя птахівСпосіб життя птахів перелітніосілі птахи
 12. 12. ПерелітніПерелітні птахиптахи Перелітні птахи відлітають відПерелітні птахи відлітають від місць гніздування на зимівлю замісць гніздування на зимівлю за тисячі кілометрів і повертаютьсятисячі кілометрів і повертаються до них.до них. Вони мають певні терміни відльотуВони мають певні терміни відльоту та прильоту, сталі маршрутита прильоту, сталі маршрути перельотів та постійні місцяперельотів та постійні місця зимівлі.зимівлі.
 13. 13. Основна причинаОсновна причина перельотів —перельотів — відсутність абовідсутність або недостатня кількістьнедостатня кількість корму у місцяхкорму у місцях гніздування вгніздування в холодний період року.холодний період року.
 14. 14. ШпакШпак  Шпаки можутьШпаки можуть перелітати аж доперелітати аж до Піренеїв таПіренеїв та північної Африки,північної Африки, однак, там вони неоднак, там вони не розмножуються. Во-розмножуються. Во- ни неабиякіни неабиякі пародисти. У неволіпародисти. У неволі шпак, як звикне,шпак, як звикне, здатен вивчитиздатен вивчити безліч різних звуків,безліч різних звуків, мелодій та голосів.мелодій та голосів.
 15. 15. ЛастівкаЛастівка  Це перелітний птах, що мешкає в Європі, Азії,Це перелітний птах, що мешкає в Європі, Азії, Африці і Америці. Прилітає в другій половині квітня.Африці і Америці. Прилітає в другій половині квітня.
 16. 16. ЖайворонокЖайворонок  Зимують в північній Африці або в Індії, вертаються вЗимують в північній Африці або в Індії, вертаються в Україну на початку березня, а відлітають в жовтні.Україну на початку березня, а відлітають в жовтні.
 17. 17. ГракГрак Граки керуються не тільки інстинктами, а й інтелектом.Граки керуються не тільки інстинктами, а й інтелектом. Розум птахи виявляють у розумінні деяких фізичнихРозум птахи виявляють у розумінні деяких фізичних процесів та умінні рахувати кількість речей.процесів та умінні рахувати кількість речей.
 18. 18. ЛелекаЛелека  У серпнi зграї,У серпнi зграї, керючись інстинктом,керючись інстинктом, починають тягнутисяпочинають тягнутися на пiвдень. У нас зграїна пiвдень. У нас зграї звичайнозвичайно нараховують вiд 2-3 донараховують вiд 2-3 до сотні лелек.сотні лелек.  Середня тривалістьСередня тривалість життя білого лелекижиття білого лелеки — 8-9 років.— 8-9 років.
 19. 19. КряженьКряжень Крижень живе переважно на прісних водах, особливоКрижень живе переважно на прісних водах, особливо стоячих і зарослих очеретами . Швидко літає, добрестоячих і зарослих очеретами . Швидко літає, добре пірнає.Вдень ховається, а вночі вилітає шукати їжу.пірнає.Вдень ховається, а вночі вилітає шукати їжу.
 20. 20. ВивільгаВивільга  Цей птах населяє широколистяні ліси, парки та сади.Цей птах населяє широколистяні ліси, парки та сади. Живиться комахами та плодами, які знаходить в кроніЖивиться комахами та плодами, які знаходить в кроні дерева (де вивільги проводять майже весь час).дерева (де вивільги проводять майже весь час).
 21. 21. Осілі птахиОсілі птахи СоваСова  ЖивитьсяЖивиться мишовиднимимишовидними гризунами, рідше -гризунами, рідше - комахами,комахами, птахами таптахами та жабами.Живе вжабами.Живе в Поліссі, Лісостепу,Поліссі, Лісостепу, Криму йКриму й Карпатах.Карпатах.  Корисний птах.Корисний птах.
 22. 22. ГолубГолуб Володіючи прекрасним зором, цей птах здатнийВолодіючи прекрасним зором, цей птах здатний розрізняти ультрафіолетове проміння. Живитьсярозрізняти ультрафіолетове проміння. Живиться рослинною їжею.рослинною їжею.
 23. 23. ВоронаВорона Їжа ворон дуже різноманітна, це і рослинність, іЇжа ворон дуже різноманітна, це і рослинність, і дрібні тварини, і харчові покидьки.дрібні тварини, і харчові покидьки.
 24. 24. ОрелОрел  Це крупний хижий птах, що мешкає в змішанихЦе крупний хижий птах, що мешкає в змішаних і широколистяних лісах і полює на відкритомуі широколистяних лісах і полює на відкритому просторіпросторі..
 25. 25. ГоробецьГоробець  Будучи постійнимБудучи постійним співмешканцемспівмешканцем людини, хатнійлюдини, хатній горобець добрегоробець добре пристосований допристосований до життя в обстановці,життя в обстановці, що змінюється підщо змінюється під впливомвпливом господарськоїгосподарської діяльності людини.діяльності людини.  Всеїдний птах.Всеїдний птах.
 26. 26. В Україні звичайний осілий птах на всійВ Україні звичайний осілий птах на всій території. Живиться переважно комахами, інодітериторії. Живиться переважно комахами, іноді рослинною їжею.рослинною їжею.  СорокаСорока
 27. 27. ДятелДятел  В Україні живе 10В Україні живе 10 видів дятлів,видів дятлів, найпоширенішимнайпоширенішим з яких є великийз яких є великий строкатий дятел,строкатий дятел, крутиголовка,крутиголовка, чорний дятел.чорний дятел.  Санітари лісу.Санітари лісу. ЗнищуютьЗнищують шкідливих комах.шкідливих комах.
 28. 28. СойкаСойка Живиться рослинною та тваринною їжею.Живиться рослинною та тваринною їжею. Вважається найбільшим ворогом дрібних птахів.Вважається найбільшим ворогом дрібних птахів. Розоряє їхні гнізда, випиває яйця та викидаєРозоряє їхні гнізда, випиває яйця та викидає пташенят.пташенят.
 29. 29. ЦЕ ЦІКАВО ЗНАТИ Більшість перелітних птахів летять на висоті до 400м.Середня висота польоту грака 500м, ластівки – 300м, яструба – 250м.Лелек бачили на висоті – 900м, жайворонка – на висоті 1900м.
 30. 30. Гуси летять на береги Каспійського моря. Качки – в Англію, Францію, Іспанію. Жайворонки, стрижі, іволги і лелеки відлітають у Південну Африку, ластівки – в Італію та Єгипет. Ластівка щорічно долає відстань 26000 км.
 31. 31. Птахи –чудові синоптики. Сорока сховалась під стріху– чекай хуртовину. Ворони гучно каркають, в снігу купаються – перед завірюхою. Граки рано прилетіли – на теплу весну.
 32. 32. Як закувала зозуля, то можна купатись. Голуби розтуркотілися – встановиться гарна погода. Сова кричить до холоду. Гуси летять високо – осінь буде тривалою.

×