Unitat didàctica 5 na1

S
UNITAT DIDÀCTICA 5 NA1,[object Object],LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS,[object Object]
1. INTRODUCCIÓ,[object Object],La prevenció és el conjunt de mesures i mitjans tècnics i humans per a evitar o disminuir el risc derivats del treball (Accidents de Treball i Malalties Professionals en l’empresa).,[object Object],L’art 40 CE obliga als poders públics a vetllar per la seguretat i higiene en el treball. Com?,[object Object]
La Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals (LPRL),[object Object],És la norma més important al nostre país en aquesta matèria,[object Object],Regula els drets i deures dels treballadors i empresaris en matèria preventiva (portar casc, mantenir les sortides d’emergència lliures d’obstacles…),[object Object],Exigeix que els treballadors més sensibles (com embarassades) tinguin especial protecció,[object Object]
ALTRES NORMES DE PREVENCIÓ:,[object Object],L’art 19 de l’ET,[object Object],El RD 39/1997, del Reglament del Serveis de Prevenció (RSP),[object Object],EL RD 1299/2006, que aprova el quadre de Malalties Professionals,[object Object],La Directiva Marc 1989/391,[object Object],Els RD que transposen les altres Directives,[object Object],Convenis 155 i 187 OIT,[object Object],La jurisprudència i els convenis col·lectius,[object Object]
Tècniques de Prevenció,[object Object],Seguretat en el treball,[object Object],Higiene industrial,[object Object],Ergonomia,[object Object],Psicosociologia laboral (buuuuuf...),[object Object],Medicina laboral,[object Object]
Seguretat: Lluita contra els Accidents de Treball. Ex: senyalització, proteccions,[object Object],Higiene industrial: busca prevenir l’aparició de Malalties Professionals. Ex: identifica els factors de risc, els mesura, realitza controls d’aquestos i de la salut dels treballadors,[object Object]
Ergonomia: Busca adaptar el lloc de treball a les condicions físiques del treballador. Ex: cadira amb un recolzament que no forci l’esquena.,[object Object],Psicosociologia laboral: Estudia els aspectes psíquics i laborals de l’individu en el lloc de treball. Intenta evitar l'estrès i busca com motivar als treballadors,[object Object]
Medicina laboral: El seu objectiu és mantenir la salut del treballador en estat òptim:,[object Object],Evitant l’aparició de malalties,[object Object],Curant-les mitjançant el diagnòstic i el tractament,[object Object],Reparació: a través de mesures com la rehabilitació,[object Object]
2. L’ACCIDENT DE TREBALL I LA MALALTIA PROFESSIONAL,[object Object]
2.1. QUÈ SÓN ELS ACCIDENTS DE TREBALL? (p. 203 Manual),[object Object],Estan definits en l’art 115 de la LGSS i (referit als autònoms) l’art 3.2 del RD 1273/2003,[object Object],Són els accidents que es produeixen mentre un treballador/a està realitzant la seua feina,[object Object],Accidents in itinere: Són aquells que ocorren durant el desplaçament d’un treballador/a al lloc de treball o al seu domicili després d’acabar la jornada ,[object Object]
Origen dels AT,[object Object],Falta d’experiència,[object Object],Falta de formació i informació,[object Object],Imprudència,[object Object],Cansament,[object Object],Excés de confiança,[object Object],Distraccions,[object Object]
2.2. QUÈ SÓN MALALTIES PROFESSIONALS?,[object Object],Es troben definides en l’art 15 de la LGSS,[object Object],Són les malalties contretes com a conseqüència del treball executat per compte d’altri.,[object Object],En les activitats especificades en el quadre de MP (RD 1299/2006): per exemple, saturnisme causada per respirar vapor de plom que s’usa combinat amb l’estany per a millorar el punt de liquació a l’hora de fabricar circuits electrònics.,[object Object]
Classificació de les MP,[object Object],Causades per agents químics,[object Object],Causades per agents físics,[object Object],Causades per agents biològics,[object Object],Causades per inhalació d’altres agents i substàncies,[object Object],MP de la pell causades per altres agents,[object Object],Causades per agents per agents cancerígens,[object Object]
2.3. ACCIDENTS NO LABORALS I MALALTIES COMUNES,[object Object],Accident no laboral: aquell que no és AT (x ex: un treballador que es trenca una cama en caure mentre canvia un llum en sa casa),[object Object],Malaltia Comuna: Aquella que no és MP (x ex: una pulmonia que una treballadora contrau a causa de l’aire condicionat en el lloc de treball),[object Object]
2.4. I TOT AÇÒ PER QUÈ?,[object Object],Recordeu la UD4, NA4: Les MP i AT tenen millors prestacions de la SS que els accidents no laborals i les malalties comunes, i calen menys requisits per a rebre-les.,[object Object]
2.5.Malalties presents en electrònica (QMP 1299/2006),[object Object],Síndrome del túnel carpià,[object Object],Urticàries,[object Object],Asma,[object Object],Alveolitis al·lèrgica intrínseca,[object Object],Síndrome de disfunció de via reactiva,[object Object],Fibrosi intersticial difusa,[object Object]
Malalties presents en electrònica (II),[object Object],Febre dels metalls,[object Object],Pneumopatia intersticial difusa,[object Object],Neoplàsia maligna de bronqui i pulmó,[object Object],Carcinoma epidermoide de la pell,[object Object],Malaltia de Bowen,[object Object],Angiosarcoma del fetge,[object Object],Rinoconjuntivitis,[object Object]
3. DRETS I DEURES DELS TREBALLADORS I EMPRESARIS,[object Object]
3.1. Drets i deuresdelstreballadors,[object Object],DRETS (art 14LPRL),[object Object],DEURES (art 29),[object Object],Rebre informació i formació,[object Object],Dret a paralitzar el treball en cas de risc greu i imminent,[object Object],Vigilància de la salut mitjançant controls mèdics,[object Object],Dret a usar EPIs,[object Object],Dret a la participació,[object Object],Gratuïtat de les mesures,[object Object],Acomplir les mesures de prevenció,[object Object],Usar adequadament aquestes mesures,[object Object],No posar fora de funcionament els dispositius de seguretat,[object Object],Informar de qualsevol risc,[object Object],Cooperar amb l’empresari,[object Object]
3.2. Protecció de treballadors sensibles ,[object Object],Protecció de la maternitat i lactància,[object Object],Protecció de menors de 18 anys,[object Object]
A) Protecció de la maternitat,[object Object],En cas de risc:,[object Object],L’empresari adaptarà les condicions i/o la jornada laboral,[object Object],Si no pot ser, la treballadora haurà d’exercir un treball o funció diferent compatible,[object Object],Si tampoc pot ser, podrà ser destinada a un lloc de diferent grup o categoria equivalent,[object Object],Si tampoc fos possible, se li suspendrà el contracte,[object Object]
La treballadoraembarassada també tindrà a absentar-se del treball (ambdret a sou), previavís:,[object Object],Per a la realitzaciód’examensprenatals,[object Object],I tècniques de preparació al part,[object Object]
B) Protecciómenors:,[object Object],Avaluació prèvia dels riscos prèvia a qualsevol modificació important de les seves condicions de treball,[object Object],L’empresari informarà al treballador i als pares i tutors (si han intervingut en la contractació), dels possibles riscs i les mesures de protecció adoptades,[object Object]
1 de 23

Recomendados

Unitat didàctica 5 na1Unitat didàctica 5 na1
Unitat didàctica 5 na1Sentosala
326 visualizações27 slides
Unitat didàctica 8Unitat didàctica 8
Unitat didàctica 8maltes74
1.1K visualizações21 slides
Unitat didàctica 5 na2Unitat didàctica 5 na2
Unitat didàctica 5 na2Sentosala
509 visualizações40 slides
Unitat diadàctica 6 na1Unitat diadàctica 6 na1
Unitat diadàctica 6 na1Sentosala
399 visualizações28 slides
Unitat IIIUnitat III
Unitat IIIesme1976
458 visualizações24 slides
Unitat didàctica 5Unitat didàctica 5
Unitat didàctica 5Sentosala
541 visualizações26 slides

Mais conteúdo relacionado

Destaque

Unitat3Unitat3
Unitat3Escola Pia
3.6K visualizações52 slides
Treball I Salut.Treball I Salut.
Treball I Salut.asmara2
3.8K visualizações18 slides
U6-Seguretat SocialU6-Seguretat Social
U6-Seguretat SocialRosa Prats Novau
1.4K visualizações33 slides
Fonts del dret del treballFonts del dret del treball
Fonts del dret del treballLaura GC
5K visualizações7 slides
El Mobbing i la seva prevencióEl Mobbing i la seva prevenció
El Mobbing i la seva prevencióUOC
266 visualizações24 slides

Destaque(20)

Unitat3Unitat3
Unitat3
Escola Pia3.6K visualizações
FOL U.1.7 Les Prestacions de la Seguretat Social FOL U.1.7 Les Prestacions de la Seguretat Social
FOL U.1.7 Les Prestacions de la Seguretat Social
Marissa C.S.1.8K visualizações
Treball I Salut.Treball I Salut.
Treball I Salut.
asmara23.8K visualizações
U6-Seguretat SocialU6-Seguretat Social
U6-Seguretat Social
Rosa Prats Novau1.4K visualizações
Fonts del dret del treballFonts del dret del treball
Fonts del dret del treball
Laura GC5K visualizações
El Mobbing i la seva prevencióEl Mobbing i la seva prevenció
El Mobbing i la seva prevenció
UOC266 visualizações
Presentació avaluació de riscos psicosocialsPresentació avaluació de riscos psicosocials
Presentació avaluació de riscos psicosocials
Llúcia Orteu Guiu698 visualizações
Unitat didàctica 10Unitat didàctica 10
Unitat didàctica 10
maltes74473 visualizações
Presentació c. aprenentatgePresentació c. aprenentatge
Presentació c. aprenentatge
folbenlliure216 visualizações
Doc 53884396 1Doc 53884396 1
Doc 53884396 1
UTTGi503 visualizações
Primers auxilisPrimers auxilis
Primers auxilis
Dani Fortuny2.9K visualizações
Unitat IIUnitat II
Unitat II
esme19761.6K visualizações
Pantalles de visualitzacióPantalles de visualització
Pantalles de visualització
Beatriz Pérez Perea427 visualizações
Resum prevencio riscos laboralsResum prevencio riscos laborals
Resum prevencio riscos laborals
'Vladi Sabetskyy1.4K visualizações
Primers auxilis, folPrimers auxilis, fol
Primers auxilis, fol
Dani Fortuny3.1K visualizações
Eines d’equipament de treballEines d’equipament de treball
Eines d’equipament de treball
Dani Fortuny2.5K visualizações
Primers auxilisPrimers auxilis
Primers auxilis
Dani Fortuny2.9K visualizações
Prl sefed ebrePrl sefed ebre
Prl sefed ebre
Anna Bernardez Fanlo322 visualizações
Agents físicsAgents físics
Agents físics
Dani Fortuny3.2K visualizações

Similar a Unitat didàctica 5 na1

Unitat didàctica 10Unitat didàctica 10
Unitat didàctica 10Sentosala
456 visualizações27 slides
PRL.pdfPRL.pdf
PRL.pdfXavier Huguet
36 visualizações335 slides
Unitat didàctica 11Unitat didàctica 11
Unitat didàctica 11Sentosala
232 visualizações6 slides
Unitat didàctica 11Unitat didàctica 11
Unitat didàctica 11Sentosala
11 visualizações6 slides
Aspectes rellevants de_la_lprlAspectes rellevants de_la_lprl
Aspectes rellevants de_la_lprlUTTGi
352 visualizações10 slides
Unitat 9 prlUnitat 9 prl
Unitat 9 prlRosa Prats
594 visualizações40 slides

Similar a Unitat didàctica 5 na1(7)

Unitat didàctica 10Unitat didàctica 10
Unitat didàctica 10
Sentosala456 visualizações
PRL.pdfPRL.pdf
PRL.pdf
Xavier Huguet36 visualizações
Unitat didàctica 11Unitat didàctica 11
Unitat didàctica 11
Sentosala232 visualizações
Unitat didàctica 11Unitat didàctica 11
Unitat didàctica 11
Sentosala11 visualizações
Aspectes rellevants de_la_lprlAspectes rellevants de_la_lprl
Aspectes rellevants de_la_lprl
UTTGi352 visualizações
Unitat 9 prlUnitat 9 prl
Unitat 9 prl
Rosa Prats594 visualizações
Manual catala prevenció_rrllManual catala prevenció_rrll
Manual catala prevenció_rrll
Males Herbes1.5K visualizações

Mais de Sentosala

Unitat didàctica 5 na3Unitat didàctica 5 na3
Unitat didàctica 5 na3Sentosala
776 visualizações44 slides
Seg socialSeg social
Seg socialSentosala
370 visualizações17 slides
Unitat didàctica 4, na1Unitat didàctica 4, na1
Unitat didàctica 4, na1Sentosala
335 visualizações24 slides
Ud2 na2jornadaUd2 na2jornada
Ud2 na2jornadaSentosala
307 visualizações10 slides
Unitat didàctica 2Unitat didàctica 2
Unitat didàctica 2Sentosala
333 visualizações29 slides
Unitat didàctica 1Unitat didàctica 1
Unitat didàctica 1Sentosala
196 visualizações40 slides

Mais de Sentosala(20)

Unitat didàctica 5 na3Unitat didàctica 5 na3
Unitat didàctica 5 na3
Sentosala776 visualizações
Seg socialSeg social
Seg social
Sentosala370 visualizações
Unitat didàctica 4, na1Unitat didàctica 4, na1
Unitat didàctica 4, na1
Sentosala335 visualizações
Ud2 na2jornadaUd2 na2jornada
Ud2 na2jornada
Sentosala307 visualizações
Unitat didàctica 2Unitat didàctica 2
Unitat didàctica 2
Sentosala333 visualizações
Unitat didàctica 1Unitat didàctica 1
Unitat didàctica 1
Sentosala196 visualizações
Unitat didàctica 1Unitat didàctica 1
Unitat didàctica 1
Sentosala361 visualizações
Presentació ud3 na1Presentació ud3 na1
Presentació ud3 na1
Sentosala339 visualizações
UD2 NA1UD2 NA1
UD2 NA1
Sentosala451 visualizações
Ud3Ud3
Ud3
Sentosala200 visualizações
Unitat didàctica 6Unitat didàctica 6
Unitat didàctica 6
Sentosala343 visualizações
Unitat didàctica 2Unitat didàctica 2
Unitat didàctica 2
Sentosala348 visualizações
Unitat didàctica 1Unitat didàctica 1
Unitat didàctica 1
Sentosala338 visualizações
Unitat didàctica 1Unitat didàctica 1
Unitat didàctica 1
Sentosala11 visualizações
Ud3 compUd3 comp
Ud3 comp
Sentosala289 visualizações
Unitat didàctica 1Unitat didàctica 1
Unitat didàctica 1
Sentosala268 visualizações
Seg socialSeg social
Seg social
Sentosala288 visualizações
Tema 4 folTema 4 fol
Tema 4 fol
Sentosala8 visualizações
Tema 4 folTema 4 fol
Tema 4 fol
Sentosala511 visualizações
Els sindicatsEls sindicats
Els sindicats
Sentosala1 visão

Unitat didàctica 5 na1

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • 11.
 • 12.
 • 13.
 • 14.
 • 15.
 • 16.
 • 17.
 • 18.
 • 19.
 • 20.
 • 21.
 • 22.
 • 23.