Presentació ud3 na1

S
UNITAT DIDÀCTICA 3,[object Object],NA1: LES MODALITATS DEL CONTRACTE DE TREBALL,[object Object]
LES MODALITATS DEL CONTRACTE,[object Object]
CONTRACTES INDEFINITS,[object Object],Sónaquells que no fixen una data determinada per a la sevafinalització,[object Object]
ES PRESUMIRAN INDEFINITS:,[object Object],Si el treballador no ha estat donat d’alta en la SS una vegada superat el període de prova,[object Object],Que no s’haguessin observat les disposicions sobre l’exigència de la forma escrita en els contractes que ho requereixin (contracte a temps parcial…),[object Object],Els celebrats en frau de llei,[object Object]
FOMENT DE LA CONTRACTACIÓ INDEFINIDA,[object Object],Busca col·locar treballadors desocupats:,[object Object],De 16 a 30 anys,[object Object],Dones desocupades per a feines amb menor índex d’ocupació femení,[object Object],Majors de 45 anys,[object Object],Aturats inscrits al menys sis mesos com a demandants de treball,[object Object],Minusvàlids,[object Object]
FOMENT DE LA CONTRACTACIÓ INDEFINIDA,[object Object],També es pot utilitzar per a treballadors contractats per la mateixa empresa amb un contracte de duració determinada, inclosos els contractes formatius,[object Object]
CONTRACTE DE DURACIÓ DETERMINADA,[object Object],Són aquells que tenen fixada la duració del contracte,[object Object],Poden ser:,[object Object],D’obra o servei determinat,[object Object],Per circumstàncies de la producció,[object Object],D’interinitat,[object Object],Inserció,[object Object]
D’OBRA O SERVEI DETERMINAT,[object Object],La finalització del contracte es subordina a la realització d’una tasca.,[object Object],Els convenis col·lectius poden identificar aquells treballs o tasques que puguin cobrir-se amb contractes d’aquesta classe,[object Object]
PER CIRCUMSTÀNCIES DE LA PRODUCCIÓ,[object Object],Té com a objecte atendre les necessitats derivades dels increments que eventualment es produeixin en el volum de l’activitat de l’empresa (acumulació de tasques, excés de demandes),[object Object],La durada màxima és de sis mesos, dins d’un període de dotze mesos,[object Object]
D’INTERINITAT,[object Object],El seu objecte és substituir treballadors el contracte dels quals està suspès amb reserva del lloc de treball (malaltia, excedències per atenció al fill, de maternitat, etc),[object Object],La duració serà pel temps en què el treballador substituït tardi en reincorporar-se al seu lloc de treball,[object Object],El realitzat per a substituir treballadors durant els períodes de descans per maternitat, risc per embaràs de la dona treballadora i adopció o acolliment, donarà lloc a bonificacions en les cotitzacions empresarials,[object Object]
D’INSERCIÓ,[object Object],Aquells que es celebren amb treballadors desocupats inscrits en el SOC per a participar en programes públics per a la realització d’obres i servicis d'interès general i social; té com a finalitat adquirir experiència laboral i millorar l’activitat del desocupat.,[object Object],No es pot repetir fins 3 anys des de la finalització de l’anterior contracte d’inserció,[object Object]
CONTRACTES FORMATIUS,[object Object],Contracte en pràctiques,[object Object],Contracte per a la formació,[object Object]
CONTRACTE EN PRÀCTIQUES (I),[object Object],Té com a objecte la inserció de joves sense experiència laboral que estiguin en possessió del títol de diplomat universitari, tècnic o tècnic superior (FP), obtingudes en els quatre anys anteriors a la data de contractació o sis anys en el cas que es celebri amb minusvàlids. ,[object Object],Si el contracte no s’ajusta q la titulació del treballador, serà nul. ,[object Object]
CONTRACTE EN PRÀCTIQUES (II),[object Object],La durada del contracte serà d’entre sis mesos i dos anys.,[object Object],La jornada pot ser completa o a temps parcial.,[object Object],Primer any: la retribució no podrà ser inferior a al 60% del salari fixat en conveni col·lectiu.,[object Object],Segon any: La retribució no podrà ser inferior al 75%.,[object Object]
CONTRACTE PER A LA FORMACIÓ ,[object Object],Objecte: l’adquisició de la formació teòrica i pràctica necessària per a exercir un treball.,[object Object],Es pot celebrar amb joves majors de setze i menors de vint-i-un anys sense qualificació professional.,[object Object],Tindrà una durada entre sis mesos i dos anys, ampliable per conveni col·lectiu a tres anys (quatre anys per a discapacitats),[object Object],El 15%, com a mínim, de la jornada haurà de dedicar-se a la formació teòrica, que s’impartirà en els centres de treball o en centres acreditats. Pot ser presencial o a distància. ,[object Object]
CONTRACTE PER LA FORMACIÓ (II),[object Object],No serà necessària la formació quan el treballador acrediti que ha realitzat un curs de Formació Professional Ocupacional adequat al lloc de treball.,[object Object],L’empresari haurà de lliurar al treballador un certificat en què consti la durada de la formació teòrica i el nivell de la formació pràctica adquirida, amb la qual es podrà demanar un certificat de professionalitat. ,[object Object],La retribució mai serà inferior que el SMI, en proporció al temps de treball efectiu, i en el segon any no serà inferior incloent també el temps per a formació (Llei 35/2010).,[object Object]
CONTRACTE PER A FORMACIÓ (III),[object Object],El límit màxim d’edat no s’aplicarà en treballadors:,[object Object],Minusvàlids,[object Object],Estrangers desocupats durant els dos primers anys de vigència del seu permís de treball,[object Object],Desocupats que portin més de tres anys sense activitat laboral,[object Object],Aquells que es trobin en situació d’exclusió social,[object Object],Persones que s’incorporin als programes d’escoles tallers, cases d’oficis i tallers d’ocupació,[object Object]
CONTRACTES A TEMPS PARCIAL,[object Object],Contracte a temps parcial,[object Object],Contracte de relleu,[object Object]
CONTRACTE A TEMPS PARCIAL (I),[object Object],Aquell en què el treballador presta els seus servicis durant un nombre d’hores inferior a les d’un treballador comparable a jornada completa.,[object Object],Treballador comparable: un treballador que realitza el mateix tipus de tasca o semblant.,[object Object],El contracte ha d’expressar el nombre i distribució d’hores de treball diàries, setmanals, mensuals o anuals.,[object Object],La remuneració serà en proporció a la jornada. ,[object Object]
CONTRACTE A TEMPS PARCIAL (II),[object Object],Es pot pactar:,[object Object],Per temps determinat,[object Object],Per temps indefinit,[object Object],Treball fixe discontinu: és una modalitat de contracte a temps parcial indefinit que es sol pactar en treballs de temporada, com la recollida de taronges.,[object Object]
CONTRACTE DE RELLEU,[object Object],Suposa col·locar un treballador en desocupació per a substituir la jornada que deixa vacant altre assalariat, que redueix la seua jornada i salari per què accedeix a la jubilació parcial. ,[object Object],Al treballador que es jubila parcialment li calen com a màxim cinc anys per a arribar a la jubilació ordinària (65 anys).,[object Object],La jornada i el salari proporcional serà d’un 25% com a mínim i d’un 85% com a màxim, respectivament.,[object Object]
ALTRES MODALITATS,[object Object],Contracte de substitució per anticipació de la jubilació,[object Object],Contracte de treball a domicili,[object Object],Contracte de treball en grup,[object Object],Contracte per a treballadores víctimes de la violència domèstica,[object Object]
1 de 22

Recomendados

Unitat didàctica 5 por
Unitat didàctica 5Unitat didàctica 5
Unitat didàctica 5Sentosala
541 visualizações26 slides
Acomiadaments por
AcomiadamentsAcomiadaments
Acomiadamentsgabinetiacta
750 visualizações3 slides
Contractes de treball por
Contractes de treballContractes de treball
Contractes de treballmdomingoc
1.3K visualizações20 slides
Contracte indefinit por
Contracte indefinitContracte indefinit
Contracte indefinitAnna Bernardez Fanlo
4.9K visualizações12 slides
Anajodilorena Eco.Empresa (1) por
Anajodilorena Eco.Empresa (1)Anajodilorena Eco.Empresa (1)
Anajodilorena Eco.Empresa (1)Clot
257 visualizações2 slides
Contractació laboral 11 de maig de 2012 por
Contractació laboral 11 de maig de 2012Contractació laboral 11 de maig de 2012
Contractació laboral 11 de maig de 2012Universitat de Girona
374 visualizações25 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Contracte de treball por
Contracte de treballContracte de treball
Contracte de treballAnna Bernardez Fanlo
1.2K visualizações12 slides
Contracte De Treball Rebeca por
Contracte De Treball RebecaContracte De Treball Rebeca
Contracte De Treball RebecaClot
465 visualizações8 slides
Guia pràctica sobre reducció de jornada per cura de menors de 12 anys por
Guia pràctica sobre reducció de jornada per cura de menors de 12 anysGuia pràctica sobre reducció de jornada per cura de menors de 12 anys
Guia pràctica sobre reducció de jornada per cura de menors de 12 anysPedro Jordan
154 visualizações7 slides
Modalitats De Contractació. Rebeca, Marc, Adrià por
Modalitats De Contractació. Rebeca, Marc, AdriàModalitats De Contractació. Rebeca, Marc, Adrià
Modalitats De Contractació. Rebeca, Marc, Adriàguestfe6874d
278 visualizações12 slides
2015 tallers-permisos retribuýts por
2015 tallers-permisos retribuýts2015 tallers-permisos retribuýts
2015 tallers-permisos retribuýtsJonathan Ligero
204 visualizações2 slides
EMP1_1HS2_PART3_GRUP_CARDILA por
EMP1_1HS2_PART3_GRUP_CARDILA EMP1_1HS2_PART3_GRUP_CARDILA
EMP1_1HS2_PART3_GRUP_CARDILA MireiaLopez123
288 visualizações20 slides

Mais procurados(6)

Contracte De Treball Rebeca por Clot
Contracte De Treball RebecaContracte De Treball Rebeca
Contracte De Treball Rebeca
Clot465 visualizações
Guia pràctica sobre reducció de jornada per cura de menors de 12 anys por Pedro Jordan
Guia pràctica sobre reducció de jornada per cura de menors de 12 anysGuia pràctica sobre reducció de jornada per cura de menors de 12 anys
Guia pràctica sobre reducció de jornada per cura de menors de 12 anys
Pedro Jordan154 visualizações
Modalitats De Contractació. Rebeca, Marc, Adrià por guestfe6874d
Modalitats De Contractació. Rebeca, Marc, AdriàModalitats De Contractació. Rebeca, Marc, Adrià
Modalitats De Contractació. Rebeca, Marc, Adrià
guestfe6874d278 visualizações
2015 tallers-permisos retribuýts por Jonathan Ligero
2015 tallers-permisos retribuýts2015 tallers-permisos retribuýts
2015 tallers-permisos retribuýts
Jonathan Ligero204 visualizações
EMP1_1HS2_PART3_GRUP_CARDILA por MireiaLopez123
EMP1_1HS2_PART3_GRUP_CARDILA EMP1_1HS2_PART3_GRUP_CARDILA
EMP1_1HS2_PART3_GRUP_CARDILA
MireiaLopez123288 visualizações

Destaque

Tipus de contracte por
Tipus de contracteTipus de contracte
Tipus de contracteLaura GC
794 visualizações1 slide
Unitat didàctica 1 por
Unitat didàctica 1Unitat didàctica 1
Unitat didàctica 1Sentosala
338 visualizações40 slides
Ud2 na2jornada por
Ud2 na2jornadaUd2 na2jornada
Ud2 na2jornadaSentosala
307 visualizações10 slides
Unitat didàctica 4, na1 por
Unitat didàctica 4, na1Unitat didàctica 4, na1
Unitat didàctica 4, na1Sentosala
335 visualizações24 slides
UD2 NA1 por
UD2 NA1UD2 NA1
UD2 NA1Sentosala
451 visualizações25 slides
Seg social por
Seg socialSeg social
Seg socialSentosala
370 visualizações17 slides

Destaque(19)

Tipus de contracte por Laura GC
Tipus de contracteTipus de contracte
Tipus de contracte
Laura GC794 visualizações
Unitat didàctica 1 por Sentosala
Unitat didàctica 1Unitat didàctica 1
Unitat didàctica 1
Sentosala338 visualizações
Ud2 na2jornada por Sentosala
Ud2 na2jornadaUd2 na2jornada
Ud2 na2jornada
Sentosala307 visualizações
Unitat didàctica 4, na1 por Sentosala
Unitat didàctica 4, na1Unitat didàctica 4, na1
Unitat didàctica 4, na1
Sentosala335 visualizações
UD2 NA1 por Sentosala
UD2 NA1UD2 NA1
UD2 NA1
Sentosala451 visualizações
Seg social por Sentosala
Seg socialSeg social
Seg social
Sentosala370 visualizações
Tema 4 organitzacio por mvictmice
Tema 4 organitzacioTema 4 organitzacio
Tema 4 organitzacio
mvictmice1.3K visualizações
Unitat didàctica 5 na3 por Sentosala
Unitat didàctica 5 na3Unitat didàctica 5 na3
Unitat didàctica 5 na3
Sentosala776 visualizações
Unitat I: EL DRET LABORAL por esme1976
Unitat I: EL DRET LABORALUnitat I: EL DRET LABORAL
Unitat I: EL DRET LABORAL
esme19761.5K visualizações
Unitat3 por Escola Pia
Unitat3Unitat3
Unitat3
Escola Pia3.6K visualizações
FOL U.1.7 Les Prestacions de la Seguretat Social por Marissa C.S.
FOL U.1.7 Les Prestacions de la Seguretat Social FOL U.1.7 Les Prestacions de la Seguretat Social
FOL U.1.7 Les Prestacions de la Seguretat Social
Marissa C.S.1.8K visualizações
Fonts del dret del treball por Laura GC
Fonts del dret del treballFonts del dret del treball
Fonts del dret del treball
Laura GC5K visualizações
U6-Seguretat Social por Rosa Prats Novau
U6-Seguretat SocialU6-Seguretat Social
U6-Seguretat Social
Rosa Prats Novau1.4K visualizações
Unitat II por esme1976
Unitat IIUnitat II
Unitat II
esme19761.6K visualizações
Unitat didàctica 5 na2 por Sentosala
Unitat didàctica 5 na2Unitat didàctica 5 na2
Unitat didàctica 5 na2
Sentosala509 visualizações
Unitat diadàctica 6 na1 por Sentosala
Unitat diadàctica 6 na1Unitat diadàctica 6 na1
Unitat diadàctica 6 na1
Sentosala399 visualizações
Uf0342 1 cálculo de prestaciones de la seguridad social por Ocl Consulting
Uf0342 1 cálculo de prestaciones de la seguridad socialUf0342 1 cálculo de prestaciones de la seguridad social
Uf0342 1 cálculo de prestaciones de la seguridad social
Ocl Consulting9.8K visualizações
Unitat I: EL DRET LABORAL por esme1976
Unitat I: EL DRET LABORALUnitat I: EL DRET LABORAL
Unitat I: EL DRET LABORAL
esme19763.3K visualizações
Contratos de Trabajo por Diana
Contratos de TrabajoContratos de Trabajo
Contratos de Trabajo
Diana27.8K visualizações

Similar a Presentació ud3 na1

Modalitats De Contractació. Rebeca, Marc, Adrià por
Modalitats De Contractació. Rebeca, Marc, AdriàModalitats De Contractació. Rebeca, Marc, Adrià
Modalitats De Contractació. Rebeca, Marc, AdriàClot
750 visualizações12 slides
Word Economia Final por
Word Economia FinalWord Economia Final
Word Economia FinalClot
319 visualizações12 slides
Contractes por
ContractesContractes
ContractesAdam Deosdad
527 visualizações11 slides
Tema 6 el treball por
Tema 6 el treballTema 6 el treball
Tema 6 el treballmvictmice
2.8K visualizações26 slides
Normativa laboral por
Normativa laboralNormativa laboral
Normativa laboraltreball
684 visualizações80 slides
Estatut dels treballadors català por
Estatut dels treballadors catalàEstatut dels treballadors català
Estatut dels treballadors catalàxd
272 visualizações4 slides

Similar a Presentació ud3 na1(20)

Modalitats De Contractació. Rebeca, Marc, Adrià por Clot
Modalitats De Contractació. Rebeca, Marc, AdriàModalitats De Contractació. Rebeca, Marc, Adrià
Modalitats De Contractació. Rebeca, Marc, Adrià
Clot750 visualizações
Word Economia Final por Clot
Word Economia FinalWord Economia Final
Word Economia Final
Clot319 visualizações
Contractes por Adam Deosdad
ContractesContractes
Contractes
Adam Deosdad527 visualizações
Tema 6 el treball por mvictmice
Tema 6 el treballTema 6 el treball
Tema 6 el treball
mvictmice2.8K visualizações
Normativa laboral por treball
Normativa laboralNormativa laboral
Normativa laboral
treball684 visualizações
Estatut dels treballadors català por xd
Estatut dels treballadors catalàEstatut dels treballadors català
Estatut dels treballadors català
xd272 visualizações
El Contracte De Treball por Clot
El Contracte De TreballEl Contracte De Treball
El Contracte De Treball
Clot1.5K visualizações
Treball_1.pptx por Daniel Fernández
Treball_1.pptxTreball_1.pptx
Treball_1.pptx
Daniel Fernández655 visualizações
OARH U.2.5 el temps de treball i les relacions laborals col·lectives por Marissa C.S.
OARH U.2.5 el temps de treball i les relacions laborals col·lectivesOARH U.2.5 el temps de treball i les relacions laborals col·lectives
OARH U.2.5 el temps de treball i les relacions laborals col·lectives
Marissa C.S.113 visualizações
Quadern joves(folleto) por MohamedPsucViu
Quadern joves(folleto)Quadern joves(folleto)
Quadern joves(folleto)
MohamedPsucViu385 visualizações
Forma't por mlorda
Forma'tForma't
Forma't
mlorda270 visualizações
Economia d'Empresa - Contractes Laborals por Belenm30
Economia d'Empresa - Contractes LaboralsEconomia d'Empresa - Contractes Laborals
Economia d'Empresa - Contractes Laborals
Belenm30558 visualizações
Convocatòria vaga 29032012 por ccoocac
Convocatòria vaga 29032012Convocatòria vaga 29032012
Convocatòria vaga 29032012
ccoocac250 visualizações
Conveni català 2010 a 2011 por mlldelerimfe
Conveni català 2010 a 2011Conveni català 2010 a 2011
Conveni català 2010 a 2011
mlldelerimfe266 visualizações
Preguntes I Respostes Sobre La Vaga(Jc) por MohamedPsucViu
Preguntes I Respostes Sobre La Vaga(Jc)Preguntes I Respostes Sobre La Vaga(Jc)
Preguntes I Respostes Sobre La Vaga(Jc)
MohamedPsucViu379 visualizações
Preguntes i respostes sobre la vaga(jc) por MohamedPsucViu
Preguntes i respostes sobre la vaga(jc)Preguntes i respostes sobre la vaga(jc)
Preguntes i respostes sobre la vaga(jc)
MohamedPsucViu1 visão
Tema 4 fol por Sentosala
Tema 4 folTema 4 fol
Tema 4 fol
Sentosala8 visualizações
Tema 4 fol por Sentosala
Tema 4 folTema 4 fol
Tema 4 fol
Sentosala511 visualizações
Legislacio i normativa servei de la llar por Intersindical Csc
Legislacio i normativa servei de la llarLegislacio i normativa servei de la llar
Legislacio i normativa servei de la llar
Intersindical Csc212 visualizações

Mais de Sentosala

Unitat didàctica 2 por
Unitat didàctica 2Unitat didàctica 2
Unitat didàctica 2Sentosala
333 visualizações29 slides
Unitat didàctica 1 por
Unitat didàctica 1Unitat didàctica 1
Unitat didàctica 1Sentosala
196 visualizações40 slides
Unitat didàctica 1 por
Unitat didàctica 1Unitat didàctica 1
Unitat didàctica 1Sentosala
361 visualizações40 slides
Unitat didàctica 5 na1 por
Unitat didàctica 5 na1Unitat didàctica 5 na1
Unitat didàctica 5 na1Sentosala
323 visualizações23 slides
Unitat didàctica 5 na1 por
Unitat didàctica 5 na1Unitat didàctica 5 na1
Unitat didàctica 5 na1Sentosala
326 visualizações27 slides
Ud3 por
Ud3Ud3
Ud3Sentosala
200 visualizações25 slides

Mais de Sentosala(18)

Unitat didàctica 2 por Sentosala
Unitat didàctica 2Unitat didàctica 2
Unitat didàctica 2
Sentosala333 visualizações
Unitat didàctica 1 por Sentosala
Unitat didàctica 1Unitat didàctica 1
Unitat didàctica 1
Sentosala196 visualizações
Unitat didàctica 1 por Sentosala
Unitat didàctica 1Unitat didàctica 1
Unitat didàctica 1
Sentosala361 visualizações
Unitat didàctica 5 na1 por Sentosala
Unitat didàctica 5 na1Unitat didàctica 5 na1
Unitat didàctica 5 na1
Sentosala323 visualizações
Unitat didàctica 5 na1 por Sentosala
Unitat didàctica 5 na1Unitat didàctica 5 na1
Unitat didàctica 5 na1
Sentosala326 visualizações
Ud3 por Sentosala
Ud3Ud3
Ud3
Sentosala200 visualizações
Unitat didàctica 11 por Sentosala
Unitat didàctica 11Unitat didàctica 11
Unitat didàctica 11
Sentosala11 visualizações
Unitat didàctica 6 por Sentosala
Unitat didàctica 6Unitat didàctica 6
Unitat didàctica 6
Sentosala343 visualizações
Unitat didàctica 2 por Sentosala
Unitat didàctica 2Unitat didàctica 2
Unitat didàctica 2
Sentosala348 visualizações
Unitat didàctica 1 por Sentosala
Unitat didàctica 1Unitat didàctica 1
Unitat didàctica 1
Sentosala11 visualizações
Unitat didàctica 11 por Sentosala
Unitat didàctica 11Unitat didàctica 11
Unitat didàctica 11
Sentosala232 visualizações
Unitat didàctica 10 por Sentosala
Unitat didàctica 10Unitat didàctica 10
Unitat didàctica 10
Sentosala456 visualizações
Ud3 comp por Sentosala
Ud3 compUd3 comp
Ud3 comp
Sentosala289 visualizações
Unitat didàctica 1 por Sentosala
Unitat didàctica 1Unitat didàctica 1
Unitat didàctica 1
Sentosala268 visualizações
Seg social por Sentosala
Seg socialSeg social
Seg social
Sentosala288 visualizações
Els sindicats por Sentosala
Els sindicatsEls sindicats
Els sindicats
Sentosala1 visão
Els sindicats por Sentosala
Els sindicatsEls sindicats
Els sindicats
Sentosala378 visualizações
Ud3 pps por Sentosala
Ud3 ppsUd3 pps
Ud3 pps
Sentosala341 visualizações

Presentació ud3 na1

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • 11.
 • 12.
 • 13.
 • 14.
 • 15.
 • 16.
 • 17.
 • 18.
 • 19.
 • 20.
 • 21.
 • 22.