Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Último(20)

Destaque(20)

Anúncio

Hukuk Analitiği.pptx

 1. A L I S E M I H Ç A M K E RT E N HUKUK ANALITIĞI
 2. GIRIŞ • Hukuk analitiği veya hukuk analitiğinin bir üst başlığı olan hesaplamalı hukuk, hukukun hesaplamalı tekniklerle incelenmesi ve bu inceleme sonucunda akademik veya pratik bir değer üretilmesidir.
 3. GIRIŞ • Bu alanın temelinde matematik yatmaktadır ve ilk örneklerinden biri 1957 tarihli “Symbolic logic: a razor- edged tool for drafting and interpreting legal documents” adlı makalede hukuki metinlerdeki belirsizlik eleştirilerek, sembolik mantık kurallarının kullanılmasının bu belirsizliğin aşılabileceği belirtilmiştir
 4. GIRIŞ • Hukuki metin analitiği, hukuki veriler üzerinde metin analitiği tekniklerinin uygulanmasıdır. Bu teknikler sayesinde, hukuki metinlerdeki argümanlar, taraflar ve diğer hukuki kategoriler kategorileştirilerek, parçalarına ayrılarak ve anlambilimsel açıdan analiz edilerek hukuki metinlerden belirli mantıki ve istatistiki çıkarımlar elde edilebilir.
 5. GIRIŞ • Bu çıkarımlar, makine öğrenimi sayesinde "öğrenilerek" daha sonraki analizlerde kullanılabilir. Bu sayede, hukuki veriler üzerinde hızlı ve doğru bir şekilde analiz yapılabilir ve çıkarımlar elde edilebilir. Bunun yanı sıra, hukuki metin analitiği, hukuk alanında yapılan araştırmaların verimliliğini artırır ve hukuk alanında karar verme sürecini hızlandırır.
 6. GIRIŞ • Ancak bu kuralların kullanılırken, metinin normal bir okuyucu tarafından rahatça anlaşılabilir olması ve aynı zamanda sembolik mantığın metnin parçalarını birbirine bağlayacak ve katkısını ortaya koyacak derecede de kullanılması önemlidir.
 7. GIRIŞ • Günümüzde yapay zeka ve hukuk alanındaki gelişmeler, yapay zekanın hukukçuların yerini alıp alamayacağı konusunda tartışmalar yaratmaktadır. • Ancak bu tartışmalar, hukuki düşünce tekniklerini göz ardı etmektedir.
 8. YAPAY ZEKA VE HUKUK UYGULAMALARINA GIRIŞ • Hukuki düşünme biçimi, analitiksel düşünce ve sezgisel düşünce, veya analitiksel düşünce ve analitiksel olmayan düşünce biçimlerinin birleşimi olarak açıklanabilir. • Yapay zeka, makina öğrenmesi veya sembolik mantık gibi analitiksel hesaplama uygulamaları ise, hukukun analitiksel yanının bu hesaplama teknikleri ile ele alınması ve analitiksel yükün makinalara ve/veya algoritmalara devredilmesini savunur.
 9. YAPAY ZEKA VE HUKUK UYGULAMALARINA GIRIŞ • Bu devrediliş, hukuk metodolojisindeki insan faktörünü önemsizleştirmeyecek, bilakis daha da önemli ve efektif hale getirecektir. Hukukçular, algoritmaların yardımıyla hukuk metodolojisindeki saf analitik alanları efektif bir şekilde işleyecek ve algoritmaların gerçekleştiremeyeceği analitik-dışı alanlara yoğunlaşacaklardır.
 10. YAPAY ZEKA VE HUKUK UYGULAMALARINA GIRIŞ • Önyargı problemi • Bileşiklik problemi
 11. EMPIRIK HUKUK ARAŞTIRMALARI • Empirisizm, deney ve gözlem ile ilgilenir. Nesnelerin anlaşılmasında ana başlangıç noktası olarak deney ve gözlemden elde edilmiş bilgileri alır. Empirik hukuk araştırmalarında ise hukuk kavramı, nedensel veya neden olmayan hipotezlerle açıklanabilecek bir sosyal yapı olarak ele alınır. Empirik hukuk çalışmaları, genellikle doktrinsel çalışmalar ile karşılaştırılır. Doktrinsel çalışmalar, empirik hukuk çalışmalarının aksine hukuki metinlerin ve doktrinlerin analizi ile ilgilenir
 12. EMPIRIK HUKUK ARAŞTIRMALARI • Empirik araştırma, hukukun gerçek dünyada ve pratikte nasıl çalıştığı, teorinin pratiğe nasıl yansıdığı, kanunların yapım süreçleri ve fonksiyonlarının pratik hukuka etkisi gibi konular, insanların hukuktan beklentilerinin ve hukuka verdikleri tepkilerin belirli bir zaman ve mekan çerçevesinde ele alınmasıdır
 13. HUKUKI METINLERDE DOĞAL DIL İŞLEME VE MAKINA ÖĞRENIMI • Makine Öğrenmesi: Verilerdeki kalıpları analiz etmek ve bunlardan çıkarımlar yapmak için algoritmalar ve istatistiksel modeller kullanarak, açık talimatları izlemeden öğrenebilen ve uyum sağlayabilen bilgisayar sistemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi.
 14. HUKUKI METINLERDE DOĞAL DIL İŞLEME VE MAKINA ÖĞRENIMI • Doğal dil işleme de makina öğrenmesi teknikleri kullanılarak insan dillerinin anlaşılması ve yorumlanması amaçlanır. Sayısallaştırılmış metinler üzerinde algoritmik, makina öğrenmesine dayanan veya çok temel sayısal işlemler uygulanabilir.
 15. SOSYAL AĞ ANALIZI, HUKUK VE KOMPLEKS SISTEMLER • Sosyal ağ teorisi, bir sosyal ağ içindeki bireyler veya kuruluşlar arasındaki ilişkilere odaklanan bir sosyoloji dalıdır. Bu ilişkilerin bireylerin davranışlarını nasıl etkilediğini ve ağın genel yapısını nasıl şekillendirdiğini anlamaya çalışır.
 16. SOSYAL AĞ ANALIZI, HUKUK VE KOMPLEKS SISTEMLER • Karmaşıklık teorisi, ortaya çıkan davranış(emergence) sergileyebilen birbirine bağlı birçok parçadan oluşan sistemler olan karmaşık sistemleri inceleyen bir bilim dalıdır. Bu sistemler biyoloji, fizik ve sosyal bilimler dahil olmak üzere çeşitli alanlarda bulunabilir.
 17. SOSYAL AĞ ANALIZI, HUKUK VE KOMPLEKS SISTEMLER • Sosyal ağ teorisi, karmaşıklık teorisi ve hukuk arasındaki ilişki, üç disiplinin de karmaşık sistemleri anlamaya ve analiz etmeye çalışmasıdır. Sosyal ağ teorisi ve karmaşıklık teorisi, bu sistemler içindeki ilişkileri ve davranışları anlamak için araçlar ve çerçeveler sağlarken, hukuk bu sistemler içinde düzeni düzenleme ve sürdürme aracı olarak hizmet eder.
 18. SOSYAL AĞ ANALIZI, HUKUK VE KOMPLEKS SISTEMLER • Sosyal ağ teorisi, karmaşıklık teorisi ve hukuk arasındaki ilişki, üç disiplinin de karmaşık sistemleri anlamaya ve analiz etmeye çalışmasıdır. Sosyal ağ teorisi ve karmaşıklık teorisi, bu sistemler içindeki ilişkileri ve davranışları anlamak için araçlar ve çerçeveler sağlarken, hukuk bu sistemler içinde düzeni düzenleme ve sürdürme aracı olarak hizmet eder.
 19. SOSYAL AĞ ANALIZI, HUKUK VE KOMPLEKS SISTEMLER • Ortaya çıkma, bir sistemin bireysel parçalarda bulunmayan, ancak bu parçalar arasındaki etkileşim ve ilişkilerden kaynaklanan davranışlar veya modeller sergilediği olguyu ifade eder. Yasal bir sistemde, bu çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir.
 20. SOSYAL AĞ ANALIZI, HUKUK VE KOMPLEKS SISTEMLER • Örneğin, hakimlerin, avukatların ve diğer hukukçuların kolektif davranışları, yalnızca bu kişilerin bireysel davranışlarına bağlı olarak öngörülemeyen bir şekilde ortaya çıkabilir. Benzer şekilde, bir hukuk sisteminin genel yapısı ve işleyişi, bireysel bileşenlerinde belirgin olmayan ortaya çıkan özellikler sergileyebilir.
 21. SOSYAL AĞ ANALIZI, HUKUK VE KOMPLEKS SISTEMLER • Hukuk sistemlerinin sürekli olarak geliştiğini ve toplumdaki değişikliklere uyum sağladığını ve bu da onların karmaşıklığına katkıda bulunduğunu belirtmekte fayda var. Bu, nasıl davranacaklarını veya farklı durumlara nasıl tepki vereceklerini tahmin etmeyi zorlaştırabilir, ancak karmaşıklık teorisinden araçlar ve çerçeveler kullanmak, bu karmaşık sistemlere ışık tutmaya yardımcı olabilir.
 22. SOSYAL AĞ ANALIZI, HUKUK VE KOMPLEKS SISTEMLER
 23. SONUÇ • İstatistiki teknikler, makine öğrenimi ve diğer sayısal yöntemler, hukuk alanında verinin işlenmesini ve anlamlandırılmasını kolaylaştırmıştır. Bu teknikler, hukuk çalışmalarında metin analitiği, hukuki tahminler, argüman üretme, belge sınıflandırma ve sözleşme inceleme gibi çeşitli alanlarda kullanılır hale gelmiştir. Ayrıca, hukukun statik bir sistem olmadığını ve hukuki aktörlerin hukuka olan etkisinin belirme özelliğini gösterdiğini tespit eden sayısal çalışmalar, hukuki bilgi ediniminde hukuk teorisini destekler niteliktedir.
 24. SONUÇ • Hukuk alanında yapılan empirik ve sayısal çalışmalar, hukuki belirlilik ilkesinin güçlendirilmesi, hukuk devleti ilkesinin pekiştirilmesi ve Türk hukuk sisteminin geliştirilmesi açısından önemlidir. Multidisipliner bir bakış açısına sahip hukuk akademisyenlerinin çalışmaları, hukuk disiplininin sayısal tekniklerle desteklenmesine yardımcı olabilir.
Anúncio