Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Prezentace_Ondrej_Slaby.ppt

 1. HR – partner pro business Vratislav Kalenda Ondřej Slabý
 2. O čem by to mohlo dnes být... •Kdo je HR BP a co je HR Business partnerství •Různé modely HR BPs z praxe •Spíše praktické zkušenosti než teoretické modely •Learning by doing
 3. Agenda: • HR Business Partnering Intro • Představení • Očekávání od diskuse • Pravidla hry • DISKUSE • Závěr
 4. Představení + očekávání od diskuse • Stručně, jasně, výstižně • Udělejme si diskusi pro sebe • Příležitost k networkingu • Pravidla hry • DISKUSE • Závěr
 5. Pravidla hry: Využití času Aktivní diskuse Vzájemné sladění očekávání Praktické zaměření Sdílení „best practices“ Přestávky?
 6. Nejprve, co asi není HR Business Partnering
 7. Our People Journey supporting and helping to grow and drive our Business
 8. Dave Ulrich říká...
 9. R E L A T I O N S H I P S E X E C U T I O N T E A M S T R AT E G Y Tasks People Short Term Long term Slabého modifikovaný Ulrich...
 10. Co může mít vliv na formování HR BP • „Maticovost“ organizace • Typ „Centres of Excellence“ • Vztah COE a HR BPs • Postavení a role HR jako takového • Komplexnost organizace • Typ businessu • Centra sdílených služeb • Nastavení KPIs
 11. Back up Slides
 12. Vývoj konceptu řízení lidských zdrojů Od tradiční přes moderní k budoucí organizaci Úkoly Výcvik HR je úřad Individuální Hierarchie Rozvoj kompetencí Best practice Team Cíle Projekty a procesy Učící se organizace HR je podnikatelský partner Síť Kultura a hodnoty Řízení projektů změny
 13. Kdo vykonává HR procesy: 50% Line Managers 40% Line Managers 30% External Consultants 50% Field HR 30% HR 60% Line Managers 50% Corporate HR 20% HR 30% Outsource 20% Information Technology 20% Employees Řízení změn Lidé Motivace a rozvoj zaměstnanců Efektivní HR administrativa Procesy Příprava a realizace strategie Každodenní rutina Strategie,koncepční práce Podle: Ulrich, D.: Human Resource Champions, Harvard business school press, 1996
 14. HR Business Partners (C) Ian Hunter, Jane Saunders, Allan Borough, Simon Constance GOWER Publishing 2006
 15. Lenka Bláhová - 4/2011 20 Modely fungování z praxe Centrála PÚ. MÚ, PaM Závod PÚ,MÚ, PaM Závod PÚ,MÚ, PaM Závod PÚ,MÚ, PaM Centrála Centrální PaM, MÚ, PÚ Závod závod závod Centrála Centrální mzdy a metodika PÚ PaM Personální partner HR business partner Personální partner HR business partner Personální partner HR business partner Závod Závod Závod Decentralizovaný proces Administrativní náročnost Kompetence manažera závodu Nízká efektivita Centralizovaný proces Efektivita, zastupitelnost Kompetence pouze manažera PÚ Standardní postupy a procesy Náročná komunikace a realizace A B C Centralizovaný proces mezd a PaM Efektivita, zastupitelnost Kompetence manažera PÚ Standardní postupy a procesy PÚ řízené z centra Náročná komunikace a realizace Personální partner pořízen personálnímu řediteli = servis a podpora pro konkrétní závod KPI určeny manažerem PÚ i manažerem závodu
 16. Lenka Bláhová - 4/2011 21 Role Centra… • Přímá komunikace s liniovými manažery • Zpracovávání mezd, dohod a zúčtování odměn externistů • Vyhotovování pracovních smluv, změn pracovních smluv • Vyhotovování podkladů pro ukončování pracovních poměrů • Vedení přehledů dovolených a další práce spojené s administrativním zpracováním • Evidence povinných školení
 17. Lenka Bláhová - 4/2011 22 Role personalistiky a HRBP (personální partner) • STANDARDIZACE PROCESŮ A METODIKY PERSONÁLNÍ PARTNER: • NÁBORY A VÝBĚRY (RECRUITMENT) • PERSONÁLNÍ PORADENSTVÍ • FIREMNÍ KULTURA • TOP 10 • PERSONÁLNÍ NÁHRADY • VZDĚLÁVÁNÍ • PERSONÁLNÍ ADMINISTRATIVA
 18. Zaměstnanci HR delivery model - schéma Centra Excelence (HRP, TD, ComBen…) HR business partneři Outsourcing Ext. dodavatelé Zaměstnanecká „samoobsluha“ Manažerská „samoobsluha“ Manažeři Centrum pers. servisu
 19. HR delivery model Nové role & kompetence Role interních HR konzultantů Business partner role HR servisní role Konzultantská role Kompetence HR konzultantů •Znalosti daného businessu •Strategické myšlení – podpora při tvorbě vize strategie •Všeobecné manažerské dovednosti •Jazykové znalosti •Znalosti HR (všeobecné) •Nástroje HR, systémy HR •Komunikace a prezentační dovednosti •Prozákaznické chování •Komplexní, systematické myšlení •Řízení změny, kompetence •Konzultační dovednosti/přístup •Peer couching – neustálé učení se
 20. HR delivery model – změna zaměření aktivit HR Strategické aktivity Služby Administrativní aktivity 15% 80% 5% 10% 50% 40% Dříve Dnes Dlouhodobé strategické aktivity a poradenství •Organizační poradenství • Facilitace procesů týkajících se businessu jako jsou: business plánovací workshopy, workshopy zlepšování procesů, mediační workshopy •Facilitace organizačních/týmových procesů (nový start, sloučení, redukce...) •Řízení změny – facilitace malých/velkých organizačních změn •Řízení HC plánu •Poradenství v oblasti pers. rozpočtu Služby HR •Nábory a výběry, externí i interní, zaměřené víc na interní posuny a retence zaměstnanců •Identifikace tréninkových potřeb, na míru šitá řešení, realizace tréninkových služeb •Hodnocení výkonu a vliv tréninku na výkon •Individuální retence expertů a talentů •Konzultace v oblasti odměňování a benefitů •Facilitace zaměstnaneckého průzkumu
 21. Prokázaný přínos: HR KPIs Finanční ukazatele Výnosy/zaměstnanec Zisk/zaměstnanec Personální náklady/zaměstnanec Počet zam./počet zam. HR -------------------------------- Index průzkumu HR - Role HR v organizaci - Znalost businessu v HR - Ukazatele partneringu …………………………… ………. Úspěšný HR business partner Efektivnost HR procesů •Proces náběrů a výběrů Cena za nábor. Čas za nábor, Úspěšnost výběru, Interní vs. externí nábory •Proces tréninků a rozvoje Náklady na zam., Tréninkové dny na zam., Počet zam. na eLearning vs. stand. trénink •Talent mgmt, kariéra %udržených zam., % zam. ve skupině talentů, % promovaných zam. ze skupiny talentů, % kariérních postupů horiz. vs. vertikálních •Odměňování, výkon %zam. v systému hodnocení výkonu, % platový fix vs PSM •Personální administrava •Index z průzkumu spokojenosti s HR Efektivní služby HR Organizační ukazatele •Fluktace •Angažovanost zaměstnanců •Index vůdcovství •Pozice firmy na trhu jako zaměstnavatele ..................................... Profesionální HR
Anúncio