O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Vertaisohjauksesta

Mais Conteúdo rRelacionado

Audiolivros relacionados

Gratuito durante 30 dias do Scribd

Ver tudo

Vertaisohjauksesta

  1. 1. Vertaistuki ja -ohjaus Satu Roos 2012
  2. 2. Roolit ja suhteet? ”Opettaminen”=? • Opettaja tietää ja päättää • Opiskelija ottaa vastaan • Opiskelijalla vähemmän osaamista ”Vertaisohjaus” = dialogia? • Substanssi- ja menetelmäroolit täydentävät toisiaan • Kumpikin on asiantuntija omassa roolissaan • Etsitään yhteisiä oivalluksia, uusia tapoja toimia • Kumpikin oppii Satu Roos 2012 Alkuperäislähde Kaarina Mönkkönen
  3. 3. Vertaisosaamisen rajapinnoilla Vertaistuki Opettaja Arvostaa ja kuuntelee Oman alansa asiantuntija, tietää, mitä tuettavan asian- tietää ja osaa perustella kantansa. Substanssi- tuntemusta hänen Kehittää omaa asiantuntemustaan ja sen osaaminen omalla alallaan. soveltamista. Tunnistaa oman rajal- Prosessi- Tuntee verkko-opetusvälineitä sekä omaa koke- lisuutensa ja on musta niiden pedagogisesta soveltamisesta. osaaminen valmis omaksumaan Pystyy soveltamaan omaa kokemustaan aine- uusia menettely- rajojen yli. tapoja ja välineitä. Osaa kuvata ja perustella Vuoro- Ymmärtää ja tulee ymmärretyksi poikki- omaa työtään muille, vaikutus- tieteellisesti sekä pystyy soveltamaan osaa asettua oppijan osaaminen pedagogista taitoaan myös kollegaan. asemaan. Mönkkönen, Roos 2009 Satu Roos 2012
  4. 4. Vertaistuki ja tulokset Diltsin loogisia tasoja peesaillen Uusiutunut opettaja, ammatti- identiteetti laajenee Arvot, asenteet uudessa maailmassa, merkitykset Uudella tavalla tekeminen, taitojen karttuminen, sovellukset Miten käytetään olemassa olevia ohjelmia, järjestelmiä Rutiini= paina tätä nappia Satu Roos 2012

×