Anúncio
Anúncio

сэтгэлийн өглөг

  1. Хэрвээ та хэн  нэгэнд  өгөхийг хүсч байгаа бол...    
  2. түүнд  цаг,зав  гарга    
  3. ! халамжаа  тавь.    
Anúncio