O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Tutkimus opettajien odotuksista ja
asenteista:
Sähköiset oppimateriaalit
osana opetusta
#digikoulu
Tutkimuksen taustaa
• Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää peruskoulun ja
lukion opettajien odotuksia ja asenteita tietot...
Kouluissa käytettävät laitteet ja materiaalit
Tietotekniikkaa löytyy kouluista laajalti
98 % kouluista käyttää videotykkejä tai älytauluja.
Yleisimmin videotykkejä tai ...
Myös koulut siirtymässä mobiiliaikaan
52 % kouluista käyttää tablet-laitteita,
mutta yhtä tablet-laitetta kohti on keskimä...
Sähköinen oppimateriaali ja pelit laajassa
käytössä
79 % kouluista käyttää kustantajien tuottamia
sähköisiä oppimateriaale...
Opettajien odotukset ja asenteet
sähköisiä oppimateriaaleja kohtaan
Yleinen suhtautuminen positiivinen
93 %opettajista uskoo
sähköisten oppimateriaalien monipuolistavan
ja 90 % nykyaikaistav...
Lähes puolet opettajista tyytymättömiä
sähköisten materiaalien hyödyntämiseen
43 %kaikista opettajista ja
yläkoulun opetta...
Sähköiset oppimateriaalit aktivoivat oppilaita
83 %opettajista näkee
sähköisten oppimateriaalien aktivoivan oppilaita
ja 7...
Sähköisiin oppimateriaaleihin liittyy myös huolia
ja haasteita
67 %vastaajista pelkää
sähköisten oppimateriaalien lisäävän...
Uusien ideoiden hakemiseen ja oppilaiden
eriyttämiseen toivotaan enemmän aikaa
71 %opettajista kokee itsensä kiireiseksi t...
Opettajien valmiudet tulevaisuudessa
14
12
12
19
26
11
21
16
12
12
30
30
32
30
30
31
37
38
29
22
36
38
36
32
26
38
32
31
40
37
13
13
13
12
11
13
4
9
13
20
3
2
...
12
24
9
24
13
8
11
27
22
28
29
32
27
20
30
23
31
22
29
34
28
19
20
19
19
14
20
24
7
5
8
3
6
8
9
5
6
5
3
6
3
8
0 20 40 60 8...
Opettajaprofiilit
38
48
14
Innokkaat Arkailijat Jarruttajat
Kolme eri opettajaprofiilia
Innokkaat 38 %:
haluaisivat hyödyntää vielä
enemmän,...
Kiitos!
Tutkimus opettajien odotuksista ja asenteista: Sähköiset oppimateriaalit osana opetusta
Tutkimus opettajien odotuksista ja asenteista: Sähköiset oppimateriaalit osana opetusta
Tutkimus opettajien odotuksista ja asenteista: Sähköiset oppimateriaalit osana opetusta
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Tutkimus opettajien odotuksista ja asenteista: Sähköiset oppimateriaalit osana opetusta

Sanoma Pron toteuttamassa tutkimuksessa selvitettiin peruskoulun ja lukion opettajien odotuksia ja asenteita tietoteknisten laitteiden ja sähköisten sisältöjen hyödyntämiseen opetuksessa. Tutkimus toteutettiin huhti-toukokuussa 2014.

Audiolivros relacionados

Gratuito durante 30 dias do Scribd

Ver tudo
 • Seja o primeiro a comentar

Tutkimus opettajien odotuksista ja asenteista: Sähköiset oppimateriaalit osana opetusta

 1. 1. Tutkimus opettajien odotuksista ja asenteista: Sähköiset oppimateriaalit osana opetusta #digikoulu
 2. 2. Tutkimuksen taustaa • Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää peruskoulun ja lukion opettajien odotuksia ja asenteita tietoteknisten laitteiden ja sähköisten sisältöjen hyödyntämiseen opetuksessa. • Tarkoituksena oli selvittää, miten opettajien työtä voitaisiin tukea ja saada oppilaat ja opiskelijat aktivoitumaan ja innostumaan oppimisesta entistä enemmän. • Tutkimukseen vastasi 1 973 peruskoulun ja lukion opettajaa ja 146 rehtoria ympäri Suomen. • Tutkimus toteutettiin huhti–toukokuussa 2014.
 3. 3. Kouluissa käytettävät laitteet ja materiaalit
 4. 4. Tietotekniikkaa löytyy kouluista laajalti 98 % kouluista käyttää videotykkejä tai älytauluja. Yleisimmin videotykkejä tai älytauluja käytetään lukioissa, yli 300 oppilaan sekä isojen kaupunkien kouluissa. Videotykki tai älytaulu on jokaisessa luokassa 55 prosentissa kouluista. 98 % kouluista käyttää tietokoneita. Yhteiskäytössä olevaa tietokonetta käyttää keskimäärin 10 oppilasta. Opiskelijoiden omia tietokoneita käytetään lukioissa selvästi enemmän kuin peruskoulussa. Opettajista yli puolet (64 %) sallii tai olisi valmis sallimaan oppilaiden omien laitteiden hyödyntämisen opetuksessa.
 5. 5. Myös koulut siirtymässä mobiiliaikaan 52 % kouluista käyttää tablet-laitteita, mutta yhtä tablet-laitetta kohti on keskimäärin 15 oppilasta. 33 % käyttää älypuhelimia, joskin puhelin on lähes aina oppilaan oma. Tablet-laitteiden ja älypuhelinten käyttö opetuksessa korostuu selvästi lukioissa ja suurissa kaupungeissa. Lukioissa tablet-laitteita käyttää opetusvälineenä 67 % ja älypuhelimia 52 % vastanneista opettajista. 82 % opettajista haluaisi käyttää tablet-laitteita opetuksessa nyt tai tulevaisuudessa. Käyttö opetuksessa on sitä yleisempää, mitä suuremmasta koulusta on kyse.
 6. 6. Sähköinen oppimateriaali ja pelit laajassa käytössä 79 % kouluista käyttää kustantajien tuottamia sähköisiä oppimateriaaleja. 42 % käyttää itse tuottamiaan sähköisiä oppimateriaaleja ja 53 % oppimista tukevia pelejä. Eniten sähköistä oppimateriaalia hyödynnetään suurissa kouluissa. Nuoret opettajat hyödyntävät sähköistä oppimateriaalia muita opettajia enemmän. .
 7. 7. Opettajien odotukset ja asenteet sähköisiä oppimateriaaleja kohtaan
 8. 8. Yleinen suhtautuminen positiivinen 93 %opettajista uskoo sähköisten oppimateriaalien monipuolistavan ja 90 % nykyaikaistavan opetusta. Tietoteknisten laitteiden ja sähköisten sisältöjen hyödyntämiseen liitetään selvästi useammin hyötyjä kuin haittoja. Lukion opettajat suhtautuvat yleisesti ottaen hieman muita varautuneemmin digitaalisuuden hyödyntämiseen opetuksessa.
 9. 9. Lähes puolet opettajista tyytymättömiä sähköisten materiaalien hyödyntämiseen 43 %kaikista opettajista ja yläkoulun opettajista 50 % on sitä mieltä, että tietoteknisiä laitteita ja sähköisiä sisältöjä hyödynnetään omassa koulussa liian vähän. Alle 35-vuotiasta opettajista tätä mieltä jopa 56 %. Suurissa kouluissa nykytilanteeseen ollaan hieman tyytyväisempiä kuin pienissä kouluissa.
 10. 10. Sähköiset oppimateriaalit aktivoivat oppilaita 83 %opettajista näkee sähköisten oppimateriaalien aktivoivan oppilaita ja 71 % uskoo niiden helpottavan eriyttämistä, eli erilaisten oppijoiden ja oppimistyylien huomioimista opetuksessa. Valtaosa opettajista (75 %) on ainakin jossain määrin sitä mieltä, että sähköinen oppimateriaali motivoi oppilasta enemmän kuin painettu. Sähköisen oppimateriaalin ei kuitenkaan nähdä välttämättä vaikuttavan oppimistuloksiin.
 11. 11. Sähköisiin oppimateriaaleihin liittyy myös huolia ja haasteita 67 %vastaajista pelkää sähköisten oppimateriaalien lisäävän opettajien työn määrää ja 75 %vaikeuttavan oppilaiden valvomista. Huolet digitaalisuuden hyödyntämisestä kasvavat opettajan iän myötä.
 12. 12. Uusien ideoiden hakemiseen ja oppilaiden eriyttämiseen toivotaan enemmän aikaa 71 %opettajista kokee itsensä kiireiseksi työssään ja 28 % kokee, että opetusmateriaalin työstämiseen menee liikaa aikaa. Opettajista 69 % haluaisi käyttää enemmän aikaa uusien ideoiden hakemiseen ja 57 % oppilaiden eriyttämiseen, eli erilaisten oppijoiden ja oppimistyylien huomioimiseen.
 13. 13. Opettajien valmiudet tulevaisuudessa
 14. 14. 14 12 12 19 26 11 21 16 12 12 30 30 32 30 30 31 37 38 29 22 36 38 36 32 26 38 32 31 40 37 13 13 13 12 11 13 4 9 13 20 3 2 3 4 3 3 2 2 3 4 4 5 4 3 4 4 4 4 3 5 0 20 40 60 80 100 Kaikki opettajat, N=1973 OPETUSPAIKKA Alakoulun opettaja, N=846 Yläkoulun opettaja, N=646 Lukion opettaja, N=480 SUKUPUOLI Mies, N=312 Nainen, N=1661 IKÄRYHMÄ alle 35 v., N=240 35-44 v., N=518 45-54 v., N=726 55+ v, N=489 Erittäin hyvät valmiudet Melko hyvät valmiudet Kohtalaiset valmiudet Melko huonot valmiudet Erittäin huonot valmiudet En osaa sanoa % Puolet opettajista ei valmiita opetussuunnitelman tvt-uudistukseen Kuinka hyvät valmiudet sinulla on omasta mielestäsi saavuttaa uuden opetussuunnitelman vaatimukset tietoteknisten valmiuksien osalta vuoteen 2016 mennessä? 44% 52 % kaikista: huonot tai kohtalaiset valmiudet 58 % nuorista opettajista: hyvät valmiudet 34 % varttuneista opettajista: hyvät valmiudet
 15. 15. 12 24 9 24 13 8 11 27 22 28 29 32 27 20 30 23 31 22 29 34 28 19 20 19 19 14 20 24 7 5 8 3 6 8 9 5 6 5 3 6 3 8 0 20 40 60 80 100 Kaikki opettajat, N=590 SUKUPUOLI Mies, N=122 Nainen, N=468 IKÄRYHMÄ alle 35 v., N=69 35-44 v., N=143 45-54 v., N=212 55+ v, N=166 Erittäin hyvät valmiudet Melko hyvät valmiudet Kohtalaiset valmiudet Melko huonot valmiudet Erittäin huonot valmiudet En osaa sanoa % Yli puolet lukion opettajista ei valmiita sähköiseen ylioppilastutkintoon siirtymiseen Kuinka hyvät valmiudet sinulla on omasta mielestäsi siihen, että kouluissa siirrytään täysin sähköiseen ylioppilastutkintoon asteittain vuoteen 2019 mennessä? 39% 56 % kaikista: huonot tai kohtalaiset valmiudet 53 % nuorista opettajista: hyvät valmiudet 31 % varttuneista opettajista: hyvät valmiudet
 16. 16. Opettajaprofiilit
 17. 17. 38 48 14 Innokkaat Arkailijat Jarruttajat Kolme eri opettajaprofiilia Innokkaat 38 %: haluaisivat hyödyntää vielä enemmän, suhtautuvat luottavaisesti hyötyihin, eivät koe teknisiä ongelmia rasitteeksi. Alakoulun opettajien määrä tässä ryhmässä hieman korostunut. Arkailijat 48 %: haluaisivat hyödyntää enemmän, mutta ovat epävarmoja omista valmiuksistaan ja vaikutuksista oppimiseen. Jarruttajat 14 %: tietotekniset taidot muita heikommat, eivät kiinnostuneita, uskovat sähköisten materiaalien häiritsevän oppimista. Lukion opettajien määrä tässä ryhmässä hieman korostunut.
 18. 18. Kiitos!

×