O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Montse Mateu - Estratègia de ciutat per una Alimentació Saludable i Sostenible Barcelona 2030

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Post Riomes20_Llebot.pdf
Post Riomes20_Llebot.pdf
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 17 Anúncio

Montse Mateu - Estratègia de ciutat per una Alimentació Saludable i Sostenible Barcelona 2030

Baixar para ler offline

Estratègia de ciutat per una Alimentació Saludable i Sostenible Barcelona 2030
Cap a la transformació del sistema alimentari
Jornada: Reptes de la sostenibilitat alimentària per a la salut pública
25 d’Octubre de 2022
Comissionat d’Economia Social, Desenvolupament Local i Política Alimentària
Oficina de Coordinació del Projecte Barcelona Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible

Estratègia de ciutat per una Alimentació Saludable i Sostenible Barcelona 2030
Cap a la transformació del sistema alimentari
Jornada: Reptes de la sostenibilitat alimentària per a la salut pública
25 d’Octubre de 2022
Comissionat d’Economia Social, Desenvolupament Local i Política Alimentària
Oficina de Coordinació del Projecte Barcelona Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a Montse Mateu - Estratègia de ciutat per una Alimentació Saludable i Sostenible Barcelona 2030 (20)

Mais de Agència de Salut Pública de Barcelona - ASPB (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

Montse Mateu - Estratègia de ciutat per una Alimentació Saludable i Sostenible Barcelona 2030

 1. 1. Estratègia de ciutat per una Alimentació Saludable i Sostenible Barcelona 2030 Comissionat d’Economia Social, Desenvolupament Local i Política Alimentària Oficina de Coordinació del Projecte Barcelona Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible Cap a la transformació del sistema alimentari Jornada: Reptes de la sostenibilitat alimentària per a la salut pública 25 d’Octubre de 2022
 2. 2. Estratègia de ciutat per una Alimentació Saludable i Sostenible Barcelona 2030
 3. 3. Què és i per a què serveix una EASS? Què és Eina que defineix la visió, els objectius i les grans propostes i projectes que han guiar la transformació del sistema alimentari d’un territori determinat en el futur immediat i en el llarg termini. Per a què serveix ü Posar en comú les experiències i posicionaments dels diversos agents que conformen el sistema alimentari. ü Generar un espai d’aprenentatge que doni oportunitat de participació a grups socials i demandes no cobertes per part del sistema alimentari ü Construir una visió compartida, transparent i integradora entre els agents ü Acordar uns objectius comuns, que derivin en grans propostes i projectes a desenvolupar col·lectivament en els propers anys en l’àmbit de l’alimentació saludable i sostenible ü Articular les accions dels diferents agents, generant sinergies i posant recursos i esforços en comú per abordar els grans reptes del sistema alimentari d’un territori en concret
 4. 4. El compromís de Barcelona per una EASS Antecedents 2015 ü Pacte de Política Alimentària Urbana de Milà, Barcelona es compromet a desenvolupar sistemes agroalimentaris sostenibles, inclusius, resilients, segurs i diversos. 2016 ü Primera Estratègia d‘Impuls de la Política Alimentària 2016-2019, recollint experiències del procés Llaurant Barcelona ü Carta Alimentària de la Regió Metropolitana marc de treball comú per facilitar espais de participació, acció i estratègia pel desenvolupament de polítiques alimentàries en clau de regió metropolitana. 2018 ü Pla Clima 2018-2030. Derivat del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022 i el Compromís de Barcelona pel Clima concreta els compromisos internacionals signats per l’Ajuntament mitjançant 4 grans àmbits d’actuació: mitigació, adaptació i resiliència, justícia climàtica i impuls a l’acció ciutadana. L’alimentació és un dels elements clau d’aquest Pla, concretament a la línia 13 (Consum responsable) i a la línia 15 (Sobirania alimentària).
 5. 5. 2019 ü Estratègia d’Agricultura Urbana a la ciutat de Barcelona 2019-2030, un instrument que planifica actuacions per aconseguir millorar i augmentar la superfície agrícola a la ciutat amb un model agroecològic ü Declaració dels Bons Aliments (The Good Food Declaration), promoguda per la xarxa de ciutats del C40 on es compromet a reduir emissions amb efecte d’hivernacle vinculades al seu sistema alimentari el 2030, impulsant l’adopció de dietes de salut planetària, sobretot en l’àmbit de la compra pública, i la reducció del 50% del malbaratament alimentari. 2020 ü Estratègia d’Economia Social i Solidària 2030 ü Declaració d’Emergència Climàtica. ü Mesura de Govern de l’Estratègia d’impuls de l’Agenda 2030 a la ciutat de Barcelona, Garantir que s’assoleixin els Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030 en les polítiques municipals 2021 ü Barcelona Green Deal, una nova agenda econòmica amb visió 2030 per esdevenir una ciutat més sostenible, competitiva i equitativa, adaptada a les transicions ecològiques i digitals El Compromís de Barcelona per una EASS Antecedents
 6. 6. Barcelona Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible 2021
 7. 7. Barcelona CMAS21 7è Fòrum Global Pacte de Milà Cimera de Sistemes Alimentaris de NNUU a Nova York 7è Forum Global del Pacte de Milà a Barcelona. Tema: Nexe Alimentació-Clima Cimera Clima de NNUU COP 26 a Glasgow Setembre Octubre Novembre ü Una estratègia de relacions internacionals. ü Repte Barcelona per una bona alimentació i el clima
 8. 8. Barcelona CMAS 2021 Grans Reptes Acollir el 7è fòrum Global de Ciutats del Pacte de Política Alimentària Urbana de Milà a la tardor de 2021. Incorporar el relat de l’alimentació saludable i sostenible en la programació cultural de la ciutat i en esdeveniments significatius, i organitzar la Setmana Ciutadana de l’Alimentació Sostenible. Impulsar i desplegar iniciatives i projectes alimentaris per a situar a Barcelona entre les ciutats referents en aquest àmbit i donar resposta a l’Emergència Climàtica. Activar el procés de construcció d’una Estratègia d’Alimentació Saludable i Sostenible, amb horitzó 2030 que inclogui l’activació d’un espai de governança en el marc de l’agenda 2030.
 9. 9. Balanç de Barcelona CMAS 2021 El Llegat •Procés Participatiu •Construcció conjunta de Full de Ruta fins a 2030 Estratègia Alimentació Saludable i Sostenible BCN 2030: •Institucionals (Interadministratives) •Teixit econòmic •Societat civil Creació i enfortiment d’aliances •Consolidació pressupost I estructura de treball •Espais de treball transversal: Seguiment i co-coordinació de projectes d’alimentació sostenible en totes les àrees i territoris. •Referents d’alimentació sostenible a les diferents àrees i òrgans municipals: ASPB, CEB, EU, IMSS, IMMB Consolidació d’una estructura i el treball transversal a l’Ajuntament de Barcelona •Apertura nau Biomarket- producte ecològic (Mercabarna) i Terra Pagesa (Plataforma distribució producte local i de proximitat) •Apertura Foodback - Centre d’Aprofitament Alimentari (Mercabarna) Noves infraestructures d’alimentació sostenible •Subvencions IQF - Modalitat específica: 500.000 anuals. Creació de subcategoria a les Subvencions IQF •Menjadors escolars, compra pública, mercats, comercialització alimentària. •Marc estatal per a la regulació de la publicitat alimentària insana Projectes claus de llarg recorregut •Glasgow Declaration •7è Fòrum del Pacte de Milà: Barcelona Challenge for Good Food and Climate Treball internacional •Consolidació de l’espai co-participat Agròpolis Articulació d’actors agroecològics I sobirania alimentària •Informes i publicacions: Diagnosi, manual de ciutats •Comunicació i esdeveniment de referència a la ciutat: Festa de l’ Alimentació Sostenible •Programes educatius Marc conceptual i canvi cultural ALIMENTACIÓ SALUDABLE I SOSTENIBLE AL CENTRE DE LES POLÍTIQUES MUNICIPALS
 10. 10. L’EASSB 2030 Procés d’elaboració Diagnosi, visió compartida i reptes Desembre 2021 a febrer 2022 Document marc Primer plenari de ciutat: 19 de gener de 2022 Primer esborrany Objectius estratègics Març a abril 2022 Segon plenari de ciutat: 15 de març de 2022 Segon esborrany Finalització de la redacció del Pla Juliol a setembre 2022 Tercer esborrany Pla estratègic definitiu Presentació del Pla Tardor 2022 Acte de presentació del Pla i l’ espai de governança Abril a juliol 2022 Trobades temàti- ques i secto- rials Sessió interna amb àrees de l’Ajunta- ment Sessió inter- adminis- trativa Procés participa- tiu amb la ciutada- nia Enriquiment dels objectius estratègics i definició del marc d’implementació Tercer plenari de ciutat: 6 de juliol de 2022
 11. 11. EASSB 2030 Visió compartida “Volem transformar el sistema alimentari de Barcelona per facilitar que sigui el més sostenible possible a l’any 2030. Volem un sistema alimentari agroecològic, transparent, participatiu, resilient, segur, amb relacions justes i equitatives, que faci front a l’emergència climàtica i la crisi d’extinció i que previngui les pèrdues i el malbaratament alimentari. Volem una alimentació saludable, accessible i ecològica, amb productes de temporada, de proximitat, de pesca sostenible, que garanteixin el benestar animal i que es distribueixin prioritàriament en cadenes més curtes, justes i equilibrades. Volem aliments saborosos que celebrin la vida i la diversitat de cultures i cossos, i que ens connectin amb les altres. Volem, també, que el sistema alimentari compti amb persones consumidores conscients i apoderades.
 12. 12. EASSB 2030 Objectius estratègics
 13. 13. ü El procés ha tingut una participació de més de 1100 persones: ü Més de 250 persones en sessions participatives ü Més de 850 persones a través del portal Decidim ü Les sessions participatives que s’han realitzat: ü 8 trobades sectorials o temàtiques ü 6 sessions amb la ciutadania ü Sessió interadministrativa ü Enquesta i aportacions al portal Decidim ü El procés ha permès validar la visió compartida i els objectius estratègics, concretar i aprofundir-los, identificar noves idees, i arribar a persones i organitzacions que no havien participat fins ara a l’EASB2030 El procés d’elaboració de l’EASB2030 ha tingut una gran participació de la diversitat d’agents que conformen el sistema alimentari de la ciutat (les administracions públiques, el sector privat, el món acadèmic i de la recerca, la ciutadania i les seves organitzacions i els mitjans de comunicació), així com dels diversos sectors (salut, medi ambient, justícia social, cultura, economia) i fases de la cadena alimentària (del camp al plat). Estratègia Alimentació Saludable i Sostenible Barcelona 2030 Procés d’elaboració i participació
 14. 14. Acord de Ciutat per l’Estratègia d’Alimentació Saludable i Sostenible Barcelona 2030
 15. 15. Acord de Ciutat per l’EASSB 2030 Què és ü És l’espai de participació, de cooperació publico-privada i d’acció conjunta entre institucions i organitzacions de la ciutat que treballen per transformar el sistema alimentari dominant per fer-lo més saludable i sostenible. Un espai compartit entre el govern de la ciutat, els agents del sistema alimentari i la societat civil ü El seu objectiu és donar continuïtat i reforçar el procés que va servir per elaborar l’EASSB2030, a través de la promoció de la cooperació, l’acció i l’articulació de projectes per avançar en la construcció saludable, sostenible i universal d’un bé comú i un dret bàsic fonamental: l’alimentació saludable i sostenible. Nivells de vinculació Es defineixen dos nivells de vinculació: ü Adherir-se a l’Acord: Nivell bàsic de vinculació que simplement expressa que certa organització està alineada amb els principis, visió i objectius compartits. Aquest nivell de vinculació no permet participar en el Consell de Governança de l’EASSB2030, ni gaudir de més possibilitats de visibilitat ni dóna la possibilitat de presentar-se als premis de l’alimentació sostenible. ü Comprometre’s amb l’Acord: És una declaració d’intencions que mostra al conjunt de la ciutadania les aspiracions d’alguna organització per promoure l’alimentació sostenible mitjançant accions concretes en els 2 anys vinents. Assumir compromisos amb l’EASSB2030 aporta posicionament social en el lideratge d'alimentació sostenible a Barcelona, possibilitat de participar en l’òrgan de governança de l’EASSB2030, la possibilitat d’enxarxament, i és un requisit per poder participar en els Premis Alimentació Saludable i Sostenible de Barcelona, entre d’altres beneficis.
 16. 16. Acord de Ciutat per l’EASSB 2030 Espais de participació L’Acord té voluntat d’acció de treball conjunt per transformar el sistema alimentari. En aquest sentit, realitza, promou i genera diverses accions i activitats, tot promovent la col·laboració entre les diverses organitzacions de la ciutat. Entre d’altres promou: ü Assemblea de l’Acord: Trobada anual en sessió plenària dels signants de l’Acord on es rendeixen comptes de les activitats realitzades durant l’any i es presenta el pla de treball o línies estratègiques de futur ü Consell de Governança: És l’òrgan de govern executiu i de gestió de l’Acord de Ciutat. És el marc de presa de decisions on s’estableixen les línies estratègiques i d'actuació de l’Acord. Està presidit per l’Ajuntament de Barcelona i es reuneix un cop al trimestre o com a mínim cada quatre mesos. ü Grups de Treball: Espais de treball conformat per diferents actors dels quals conformen l’Assemblea que enfoquen de forma més específica l’impuls i el lideratge d’un àmbit o àrea dels que conformen l’EASSB2030. ü Premis Alimentació Saludable i Sostenible de Barcelona: Premis bianuals que començaran a celebrar-se el 2023 on es posaran en valor els projectes més emblemàtics en l’avenç en la transformació del sistema alimentari. ü A més, es realitzaran: Espais de debat, Jornada Anual, Declaracions o posicionaments conjunts, eines d’informació i comunicació
 17. 17. Comissionat d’Economia Social, Desenvolupament Local i Política Alimentària Oficina de Coordinació del Projecte Barcelona Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible Estratègia de ciutat per una Alimentació Saludable i Sostenible Barcelona 2030 Cap a la transformació del sistema alimentari Jornada Reptes de la sostenibilitat alimentària per a la salut pública 25 d’Octubre de 2022

×