Anúncio

Comunicacio COVID19 - ASPB

Agència de Salut Pública de Barcelona - ASPB
22 de Feb de 2021
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Comunicacio COVID19 - ASPB(20)

Mais de Agència de Salut Pública de Barcelona - ASPB(20)

Anúncio

Último(20)

Comunicacio COVID19 - ASPB

 1. Comunicació de la COVID-19 una mirada de 360º @salutpublicabcn #ASPB
 2. COVID-19 Comunicació 360º La comunicació en salut pública es clau per afrontar una pandèmia i és necessària una comunicació 360º: integral, en diàleg constant entre actors, útil, coherent, utilitzant mitjans tradicionals i digitals L’objectiu és descriure i valorar la comunicació interna i externa de la COVID-19 realitzada per l’Agència de Salut Pública de Barcelona
 3. COVID-19 Comunicació interna i externa ASPB La estratègia la impulsa el comitè de crisis i la desenvolupa l'àrea de comunicació en col·laboració amb els serveis de l’ASPB. La informació es basa en fonts oficials: Departament de Salut, Ministerio de Salud, OMS; Ajuntament de Barcelona Canals i TICs: treball en remot, correu electrònic, telèfon, reunions, videoconferències, ponències, publicacions, xarxa social corporativa, web, xarxes socials, premsa, TV, radio Mètriques: usuàries/destinatàries, sessions/visites, aparicions
 4. Comunicació interna
 5. COVID-19 Comunicació interinstitucional Comitès de crisi Interinstitucionals: Departament de Salut, Ajuntament de Barcelona; i altres específics Comitè de crisi interna en l’ASPB per gestionar informació de comitès, situació epidemiològica, organització interna i comunicació (27 de febrer) Oficina tècnica de residències: CSB, ASPB, CSSB, Ajuntament de Barcelona i DTASF (28 de març) Oficina tècnica per a la gestió de la COVID a Barcelona: ASPB, CSB, ASPCAT, ICS i SEM (15 de juliol) Oficina EduSalut Barcelona: CEB, IMEB, ASPB, CSB, ICS (13 de setembre)
 6. COVID-19 Teletreball i ús de TICs
 7. COVID-19 Presencialitat i distància física
 8. COVID-19 Comunicació interna ASPB • Durant la primera onada, la gerenta envia correus periòdics explicant la situació a la plantilla (60% teletreball) • Comunitat COVID-19 en la xarxa social corporativa amb informació i recursos, i butlletí electrònic (4), que consultaren un 50% de la plantilla
 9. Comunicació externa
 10. Trucades sortints • Entrevistes a casos • Entrevistes a contactes • Brots en residències i en altres entorns Trucades entrants • Dubtes sobre la infecció • Dubtes sobre els canvis de protocols • Residències de persones grans Sortint Entrant Total 17-21 febrer 175 100 275 09-13 marc 583 1407 1989 16-20 març 494 595 1089 14-17 abril 217 102 319 04-08 maig 193 105 298 02-05 juny 214 144 358 COVID-19 Atenció telefònica
 11. COVID-19 FAQs ‘preguntes i respostes’ Visites FAQs CAT 148 mil CAST 153 mil ENG 10 mil
 12. COVID-19 Web de dades #COVID19aldiaBCN 60 mil visites
 13. Campus Gutenberg “Conté informació d'interès, comprensible i fiable” “Aneu per davant, hi ha informació sobre temes que no m'havia plantejat i són d'interés per a totes” “M'he posat en diferents rols i he trobat informació sobre embaràs, vacuna de la grip, enllaços,…”
 14. COVID-19 Impacte al web ASPB Consultes web ASPB • S’incrementa x 2,5 el nombre d’usuaris i visites al web ASPB (740 mil el 2020 vs a 299 mil el 2019)
 15. COVID-19 Internet i Xarxes socials La informació es divulga per Twitter, Facebook i LinkedIn 3.700 noves seguidores (+30%), ara tenim prop de 8.500 51% 31% 9% 9% Origen de les visites web ASPB Google www.aspb.cat Referència (AjBCN) Xarxes socials
 16. COVID-19 Publicacions científiques
 17. COVID-19 Debats científics
 18. COVID-19 Premsa • 20 aparicions directes • més de 200 mencions en premsa
 19. COVID-19 Altres notícies
 20. COVID-19 TV
 21. Discussió: Comunicació interna Xifra, Jordi (2020). “Comunicación corporativa, relaciones públicas y gestión del riesgo reputacional en tiempos del Covid-19”. El profesional de la información, 29(2):e290220 L’ASPB ha estat present en nombroses comissions i grups de treball interinstitucionals augmentant la nostra visibilitat i la confiança, però també la càrrega de treball Malgrat les dificultats i les tensions, s’han posat en marxa accions i recursos per facilitar el teletreball i el treball presencial, s’han habilitat nous formats i canals telemàtics de comunicació interna, i augmenta l’ús de les TICs. No obstant, els canvis continus i la falta d’informació en algun cas poden generar desconfiança i malestar “La gestió de la comunicació interna passa a ser també una qüestió de responsabilitat social corporativa, amb transparència, amb la màxima claredat possible, amb calma i amb empatia”
 22. Discussió: Comunicació externa L’ASPB ha fet un esforç per donar resposta a les necessitats comunicatives de persones decisores, professionals, i la ciutadania en relació a la COVID-19, fet que ens ha posicionat millor com institució veraç referent en salut pública a la ciutat, tanmateix la informació canviant i amb retard pot generar desconfiança Malgrat les limitacions, s’han posat en marxa nombroses accions de comunicació, utilitzant diferents i nous formats, més divulgatius i accessibles. Així, els canals de comunicació de l’ASPB han augmentat notablement l’impacte social, el que genera més demanda Els mitjans de comunicació han donat veu a professionals i pseudo-experts de diverses disciplines, essent la Salut Pública minoritària. Si bé l’ASPB no ha estat portaveu de la gestió de la pandèmia, si ha estat present per l’activitat realitzada en relació a la COVID-19
 23. Discussió: Confiança
 24. El profesional de la información, v. 29, n. 4, e290402. Discussió: Confiança
 25. El Director General de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, va manifestar "no sólo estamos luchando contra una epidemia; estamos luchando contra una infodemia". Discussió: Infodèmia / sobre-informació
 26. L’OMS publica consells per a la població sobre rumors i informació falsa sobre la COVID-19: Consejos para la población acerca de los rumores sobre el nuevo coronavirus El Departament de l’Interior Salut de Generalitat de Catalunya publica un enllaç a l’espai d’Estafes dels Mossos d’Esquadra: Falsos rumors entorn de la Covid-19 La iniciativa #SaludsinBulos de la agència de comunicació COM SALUD en col·laboració amb l’Associació de Investigadores en eSalud (AIES) té l’objectiu de combatre les falses notícies en internet i les xarxes socials i contribuir a que hi hagi informació fiable a la xarxa. #SaludsinBulos Discussió: Infodèmia
 27. WHO public health research agenda for managing infodemics Discussió: Infodemiologia
 28. WHO public health research agenda for managing infodemics
 29. Conclusions El dret a la salut inclou el dret a la informació en salut, accessible i comprensible, davant la pandèmia la comunicació de 360º és clau Davant la desconeguda COVID-19 és important consultar les fonts oficials amb informació veraç i actualitzada, malgrat la incertesa, i fugir de les notícies falses donant valor al criteri i el rigor, allunyant-se de les polèmiques i les opinions sense evidència científica
 30. @salutpublicabcn #ASPB Comunicació de la COVID-19 una mirada de 360º
Anúncio