O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

2011 Vilnius - A. Zuoko ir Vilniaus koalicija

23.191 visualizações

Publicada em

 • Seja o primeiro a comentar

2011 Vilnius - A. Zuoko ir Vilniaus koalicija

 1. 1. Vilnius LIETUVOS SOSTINĖ, MODERNIAUSIAS VIDURIO IR RYTŲ EUROPOS MIESTAS, TARPTAUTINIS VERSLO, MOKSLO IR KULTŪROS CENTRAS
 2. 2. V ILNIUS Savivaldybės rinkimų programa 2011 Mes negaišime laiko ir nešvaistysime pinigų naujoms vizijos bei strategijoms. Mes pažadinsime Vilnių iš sąstingio. Tęsime pradėtus darbus, įgyvendinsime naujas idėjas ir drauge kursime: moderniausią V idurio ir R ytų E uropos miestą, tarptautinį verslo, mokslo ir kultūros centrą .
 3. 3. VILNIUS <ul><li>Vilniuje - 550 tūkst. g yventojų ; </li></ul><ul><li>m etropolinėje zonoje - 800 tūkst. g yventojų ; </li></ul><ul><li>Vilniaus ir Kauno apskrityse - 1,6 mln. g yventojų ; </li></ul><ul><li>Baltijos pietryčių regione, 300 km spinduliu aplink Vilnių - 16 mln. g yventojų . </li></ul>
 4. 4. VILNIUS - REGIONO LYDERIS
 5. 5. VILNIUS – REGIONO LYDERIS
 6. 6. <ul><li>formuojamas europinės reikšmės centras : </li></ul>STIPRINAMOS REGIONO LYDERIO POZICIJOS
 7. 7. VILNIUS – REGIONO LYDERIS Aplink Vilnių – 16 mln. gyventojų (300 km zonose)
 8. 8. VILNIUS 2020 <ul><li>VILNIUS - LIETUVOS SOSTINĖ ; </li></ul><ul><li>MODERNIAUSIAS VIDURIO IR RYTŲ EUROPOS MIESTAS ; </li></ul><ul><li>TARPTAUTINIS VERSLO, MOKSLO IR KULTŪROS CENTRAS . </li></ul>
 9. 9. VILNIAUS MODERNUMAS - <ul><li>tai </li></ul><ul><li>NAUJOJI EKONOMIKA , </li></ul><ul><li>kuriama </li></ul><ul><li>PAŽANGIOS VISUOMENĖS , </li></ul><ul><li>gyvenančios </li></ul><ul><li>SAVITOJE APLINKOJE </li></ul>
 10. 10. <ul><ul><li>Vilnius: </li></ul></ul><ul><ul><li>pažangiausių technologijų ir žinių ekonomikos centras, stimuliuojantis inovacijas šalyje ir regione; </li></ul></ul><ul><ul><li>garsus kultūros, konferencijų, parodų ir pramogų miestas; </li></ul></ul><ul><ul><li>greitai ir patogiai pasiekiama sostinė su modernia susisiekimo sistema, užtikrinančia miesto ryšį su regionu ir visu pasauliu. </li></ul></ul>NAUJOJ I EKONOMIKA
 11. 11. PAŽANGI VISUOMENĖ <ul><li>Vilniečiai: </li></ul><ul><li>kūrybingi, dinamiški ir išsilavinę žmonės; </li></ul><ul><li>atviri tarptautiniam bendradarbiavimui (Vilnius – Vakarų ir Rytų kultūrų santakos miestas); </li></ul><ul><li>saugūs dėl savo ateities (pažangi socialinė sistema užtikrina teisingumą ir saugumą) . </li></ul><ul><li>. </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Vilnius: </li></ul><ul><li>jaukus ir savitas miestas; </li></ul><ul><li>miesto plėtra harmoningai derinama su gausiomis kultūros ir gamtos paveldo vertybėmis; </li></ul><ul><li>ekologiškas miestas, tausojantis unikalią gamtinę aplinką, pritaikytą miesto gyventojų ir svečių rekreacijai. </li></ul>SAVITA APLINKA
 13. 13. SĖKMĖS SĄLYGOS <ul><li>profesionalus ir efektyvus miesto valdymas; </li></ul><ul><li>b endruomenės ir vilniečiai yra aktyvūs savo miesto kūrėjai ; </li></ul><ul><li>atviras miestas - planų įgyvendinimui kviečiami Lietuvos ir užsienio verslo partneriai. Vilniaus verslas aktyvus Lietuvoje ir užsienyje; </li></ul><ul><li>racionalios investicijos, gerinančios miesto gyventojų gyvenimo kokybę ir susisiekimą; </li></ul><ul><li>tvari ir subalansuota plėtra. </li></ul>
 14. 14. Vilnius 2011 rinkimų programa http://www.programa2011.taip.lt/ <ul><li>Kurkime drauge! </li></ul>
 15. 15. S tiprus miestas
 16. 16. S tiprus miestas ( valdymas ) <ul><li>profesionalus Vilniaus m. savivaldybės darbo organizavimas - kompetencija prieš politinę priklausomybę; </li></ul><ul><li>pasitikėjimo miesto savivaldybe, kaip partneriu, atkūrimas; </li></ul><ul><li>skubus miesto finansinių problemų sprendimas ir įsiskolinimų paslaugų teikėjams padengimas; </li></ul><ul><li>e-miestas – atvirumas ir patogumas, greitas bei skaidrus savivaldybės paslaugų prieinamumas internete ; </li></ul><ul><li>e-demokratijos plėtra, vilniečių žinių įtraukimas į miesto valdymą bei sprendimų priėmimą. </li></ul>
 17. 17. S tiprus miestas ( valdymas ) <ul><li>efektyviai dirbančios miesto tarnybos, paslaugūs tarnautojai; </li></ul><ul><li>naujas tarnautojų darbo vertimo kriterijus – ne pagal parengtų dokumentų kiekį, o kiek pinigų ir laiko sąnaudų prireikė dokumentui parengti. </li></ul><ul><li>Paaiškinimas: d okumentų aplanko vertė bus ne lapų skaičius, o pinigai. </li></ul><ul><li>Kuo didesnė byla ir ilgiau sprendžiamas klausimas, tuo daugiau </li></ul><ul><li>išleista pinigų dokumentams parengti. Tai - darbuotojo neefektyvumo ir biurokratizmo įrodymas. </li></ul><ul><li>Vilniaus m. savivaldybė – institucija be korupcijos . </li></ul>
 18. 18. G alimybių miestas
 19. 19. G alimybių miestas <ul><li>vidutinis mėnesio atlyginimas Vilniuje pasieks 6 400 Lt iki 2020 m.; </li></ul><ul><li>pagrindinis prioritetas - naujų darbo vietų kūrimas! </li></ul><ul><li>Per 4 metus sumažinsime bedarbystę iki 5 % </li></ul><ul><li>(šiuo metu bedarbystė Vilniuje ~1 5 %). </li></ul>
 20. 20. Vilnius - tarptautinių renginių centras <ul><li>Vilniaus turizmo informacinį centrą reorganizuosime į “Turizmo ir konferencijų biurą”, pritrauksime tarptautinius verslo, sporto ir kultūros renginius. </li></ul>
 21. 21. “ Vilnius Air” <ul><li>Bendradarbiaudami su LR vyriausybe ir privačiu verslu, sieksime atkurti patogų oro susisiekimą bei inicijuosime bazinių (nacionalinių) oro linijų steigimą – “ Vilnius Air ”. </li></ul>
 22. 22. Vilnius - š eimos verslo sostinė <ul><li>Smulkaus ir vidutinio verslo plėtra: </li></ul><ul><ul><li>pasieksime, kad namų administratoriais galėtų būti ne tik juridiniai, bet ir fiziniai asmenys. Tai skatins konkurenciją ir padės plėtoti smulkųjį verslą, galintį tapti šeimos verslo pagrindu; </li></ul></ul><ul><ul><li>k ompensuosime pirmojo verslo įregistravimo išlaidas bei skelbsime konkursus geriausioms verslo idėjoms finansuoti; </li></ul></ul><ul><ul><li>kartu su pradedančiais verslininkais steigsime įmones, o joms “atsistojus ant kojų”, suteiksime galimybę ją išsipirkti; </li></ul></ul><ul><ul><li>skatinsime socialiai orientuotų darbo vietų kūrimą, plėtosime tokių įstaigų tinklą. Sėkmingi pavyzdžiai: “Mano Guru”, “Mes esame”, “Amatų ir tradicinių verslų programa”. </li></ul></ul>
 23. 23. Verslumo skatinimas <ul><li>Vilniaus m. savivaldybė užtikrins savo valdomų strateginių įmonių skaidrų ir efektyvų valdymą, panaikins politikų neteisėtą kišimąsi į ekonominę įmonių veiklą. Tai garantuos kokybiškas paslaugas ir geriausią jų kainą miesto gyventojams; </li></ul><ul><li>Vilniaus m. savivaldybė neprivatizuos strateginių įmonių ir sieks, kad jos vykdytų sėkmingą veiklą ne tik Vilniuje, bet ir už Lietuvos ribų. Pavyzdys – puikiai Baltijos šalyse dirbančios Skandinavijos šalių valstybinės įmonės; </li></ul><ul><li>Vilniaus verslas taps lyderiu regione. </li></ul>
 24. 24. R ūpestingas miestas
 25. 25. R ūpestingas miestas Vilniui rūpi kiekvienas – svetimo skausmo nėra <ul><li>kokybiška socialinė apsauga ir rūpyba; </li></ul><ul><li>pagrindas – savanorystė ir bendruomeniškumas ; </li></ul><ul><li>municipalinio būsto programa: </li></ul><ul><ul><li>socialiai remtinų asmenų aprūpinimas butais; </li></ul></ul><ul><ul><li>nauja būsto statybos programa – skatiname nuomą, o ne pirkimą; </li></ul></ul><ul><li>lopšeliai ir darželiai: </li></ul><ul><ul><li>mažų darželių ir vaikų dienos centrų plėtra. </li></ul></ul>
 26. 26. Nauja būsto programa vilniečiams <ul><li>pagrindas – ilgalaikė būsto nuoma ir keitimo pagal poreikį galimybė; </li></ul><ul><li>šioje programoje dalyvaujantys statytojai negalės pardavinėti pastatyto namo atskirais butais - jie bus tik nuomojami ilgalaikių nuomos sutarčių pagrindu; </li></ul><ul><li>būsto kokybę ir efektyvumą garantuos statytojų atsakomybė už pastato administravimą (visą eksploatacijos laikotarpį); </li></ul><ul><li>nuomotojų teisių garantas – savivaldybės dalyvavimas bei specialus šios naujos būsto programos reglamentavimas; </li></ul><ul><li>galimybė jaunoms šeimoms apsirūpinti būstu nesiskolinant iš banko. </li></ul>
 27. 27. Socialinių darbo vietų plėtra <ul><li>Vilniuje yra daug žmonių, kuriems reikia padėti “atsistoti ant kojų”, pasijusti pilnaverčiais bendruomenės nariais ir padėti susirasti darbą; </li></ul><ul><li>turime puikią patirtį – tai salotų baras „Mano Guru “ , kuriame darbą gauna asmenys, priklausantys nuo narkotikų; </li></ul><ul><li>per 4 metus sukursime ne mažiau kaip 100 socialinių darbo vietų visame Vilniuje; </li></ul><ul><li>pagrindinis partneris – nevyriausybinės organizacijos. </li></ul>
 28. 28. Socialinis projektas Salotų baras „ Mano guru “ <ul><li>Idėja : sergančiųjų priklausomybės ligomis reabilitacijos programą papildyti dar viena faze – darbine reabilitacija. </li></ul><ul><li>Tikslas : įtraukti buvusius narkomanus į darbinę veiklą , siekiant sumažinti jų atkritimų skaičių. </li></ul><ul><li>Veiksmai : Vilniaus gatvėje duris atvėrė salotų baras „Mano guru “, kuriame dirba buvę narkomanai, sėkmingai baigę Vilniaus priklausomybės ligų centro reabilitacijos programą. Vilniaus miesto savivaldybė suteikė patalpas ir paramą veiklos pradžiai, „Viršupis “ konsultavo dėl kavinės įrengimo ir personalo vadybos, Priklausomybės ligų centras rengė nebevartojančių narkotikus asmenis darbui. Visos šios organizacijos įsteigė VšĮ „Socialiniai paramos projektai “ . </li></ul><ul><li>Apdovanojimai : 2010 m. šis projektas buvo atrinktas tarp 24 geriausių Europos Komisijos „RegioStars 2010“ („Regionų žvaigždės 2010“) projektų. Apdovanojimai skiriami sėkmingiausiems ES finansuotiems projektams, kurie įgyvendinami taikant geriausias idėjas, progresyvius bei naujoviškus metodus . </li></ul><ul><li>2006 m. „ Mano guru “ aptarnavo metin ę ECAD merų konferenciją, kurią Vilniaus Rotušėje surengė Islandijos prezidentas Olafur Ragnar Grimsson kartu su Vilniaus meru </li></ul>3
 29. 29. S veikas miestas
 30. 30. S veikas miestas <ul><li>Sveikas gyvenimo būdas: </li></ul><ul><ul><li>Sveikatos žiedas (Vingio parkas, Gedimino pr., Karaliaus Mindaugo tiltas, Upės g.); </li></ul></ul><ul><ul><li>nemokamos sveikatingumo mankštos; </li></ul></ul><ul><ul><li>treniruokliai parkuose ir viešose erdvėse. </li></ul></ul><ul><li>Sveikatos apsauga: </li></ul><ul><ul><li>gydymo ir konsultavimo paslaugų prieinamumas; </li></ul></ul><ul><ul><li>profilaktinis sveikatos stiprinimas ugdymo įstaigose. </li></ul></ul>
 31. 31. Sveikatos žiedas:
 32. 32. S augus miestas
 33. 33. S augus miestas <ul><li>iškart apšviesime miestą; </li></ul><ul><li>plėsime stebėjimo kamerų tinklą ir miegamuosiuose rajonuose, ypač prie mokyklų ir darželių, decentralizuosime stebėjimo vietas; </li></ul><ul><li>skelbsime teisės pažeidimų elektroninį žemėlapį; </li></ul><ul><li>didinsime gatvėse patruliuojančių pareigūnų skaičių; </li></ul>
 34. 34. S augus miestas <ul><li>įsteigsime bendrą miesto valdymo centrą, kuris apjungs saugumo ir transporto kameras, viešąjį transportą bei specialiąsias tarnybas; </li></ul><ul><li>didinsime viešosios tvarkos apsaugos tarnybos (savivaldybių policijos) kompetenciją ir įgaliojimus; </li></ul><ul><li>sutvarkysime viešąsias erdves; </li></ul><ul><li>atgaivinsime saugaus miesto programas: „Saugi mokykla“, „Saugi kaimynystė“ ir kt. </li></ul>
 35. 35. Ž inių miestas
 36. 36. Ž inių miestas <ul><li>užtikrinta kokybiška švietimo sistema; </li></ul><ul><li>p rioritetas -vaikų ir jaunimo užimtumas; </li></ul><ul><li>t inkamas finansavimas; </li></ul><ul><li>Vilniaus mokyklų ir darželių kompleksinė renovacija – vidus, išorė, teritorija; </li></ul><ul><li>Vilniaus mokyklų ir darželių saugumas. </li></ul>
 37. 37. Vilnius – kūrybingų žmonių sostinė Vilniaus strateginis planas 2010-2020 <ul><li>,, Laiminga visuomenė gyvena mieste, kuriame sukauptas ir puoselėjamas stiprus mokslo bei švietimo potencialas, gyvena išsilavinę ir kultūringi žmonės… ” </li></ul><ul><li>,,Artimiausią dešimtmetį bus siekiama, kad Lietuvos sostinė regione išsiskirtų savo žmonėmis - inteligentiškais, išsilavinusiais, iniciatyviais, išradingais, įdomiais,išraišking a is, įvairiais…’’ </li></ul><ul><li>,, Vilnius – žinių ekonomikos ir inovacijų plėtros centras. Atsižvelgiant į šiuo metu Vyriausybės iškeltus strateginius tikslus – iki 2015 metų tapti Šiaurės Europos paslaugų c entru, o iki 2020 metų – Inovacijų centru, Vilniaus vaidmuo bus bene svarbiausias Lietuvoje . ’’ </li></ul>
 38. 38. TAIP mažiausiems <ul><li>ikimokykliniam ugdymui - individualus vaiko finansavimas (krepšelis); </li></ul><ul><li>r emsime vaikų dienos centrų steigimą; </li></ul><ul><li>d arželių plėtra šalia namų ir tinkamas aprūpinimas ugdymo priemonėmis; </li></ul><ul><li>įrengsime saugias vaikų žaidimų aikšteles . </li></ul>
 39. 39. TAIP moksleiviams <ul><li>E-mokykla: </li></ul><ul><li>įdiegsime daugiafunkcinį moksleivio pažymėjimą (leidimas įeiti į mokyklą, biblioteką, e-bilietas visuomeniniame transporte, galimybė atsiskaityti valgykloje) ; </li></ul><ul><li>skatinsime žinių mainus: pamokų e-archyvas, video paskaitos iš kitos mokyklos ar net kitos šalies, mokyklų tarpusavio e-bendradarbiavimas, keitimasis informacija. </li></ul>
 40. 40. Tikslas – popamokinio ugdymo krepšelis <ul><li>Vilniaus m. savivaldybė - p o p a mokinio ugdymo krepšelio pradininkė Lietuvoje (2006 m. skirti p opa mokinio ugdymo krepšeliai socialiai remtinų šeimų vaikams) ; </li></ul><ul><li>atnaujinsime programą socialiai remtinų šeimų vaikams pagal savivaldybės finansines galimybes; </li></ul><ul><li>sieksime, kad LR Vyriausybė ir LR Seimas greičiau patvirtintų popamokinio ugdymo krepšelius visiems moksleiviams. </li></ul>
 41. 41. S portuojantis miestas
 42. 42. S portuojantis miestas <ul><li>Vilnius - s porto sostinė , kurioje daug sporto mėgėjų ir profesionalių sportininkų ; </li></ul><ul><li>g eriausių įvairių sporto šakų klubų miestas ; </li></ul><ul><li>s utvarkyti ir visiems prieinami sporto aikštynai ; </li></ul><ul><li>n emokamos sveikatingumo mankštos miesto parkuose ir mokyklose. </li></ul>
 43. 43. Strateginiai įsipareigojimai <ul><li>p lėtoti masinį sportą, sudaryti palankią aplinką moksleiviams, studentams ir kitiems miesto gyventojams kokybiškam laisvalaikio užimtumui, sportui bei sveikatos stiprinimui ; </li></ul><ul><li>s udaryti sąlygas ugdyti talentingus sportininkus, siekiant deramai atstovauti miestui ir Lietuvai įvairaus lygio varžybose. </li></ul>
 44. 44. Finansavimas <ul><li>Vilniaus m. savivaldybės skiriamas finansavimas sportui bus efektyvus ir skaidrus bei atitiks keliamą tikslą – tapti regiono sporto sostine; </li></ul><ul><li>ilgalaikis ir skaidrus sporto klubų, kurie dalyvauja tarptautiniuose turnyruose bei skatina sportinį turizmą, finansavimas – klubų žaidėjų sumokėto GPM ar jo dalies sugrąžinimas klubams; </li></ul><ul><li>nulinis turto mokesčio tarifas sporto aikštynams ir bazėms; </li></ul><ul><li>kiekvienų metų biudžete bus numatytos lėšos žmonių su negalia sportui ir pilnavertei jų integracijai į visuomenę . </li></ul>
 45. 45. Vilnius turės savo: <ul><li>nacionalinį stadioną </li></ul><ul><li>pagrindas: peržiūrėta projekto programa, racionali statybos kaina bei sprendimų skaidrumas; </li></ul><ul><li>futbolo treniruočių kompleksą </li></ul><ul><li>vieta - Naujoji Vilnia. </li></ul>
 46. 46. K ult ū r t ingas miestas
 47. 47. <ul><li>Kultūr t ingas miestas </li></ul>
 48. 48. Tikslinis projektas - Menų spaustuvė <ul><li>2002 m. Vilniaus miesto savivaldybė, kartu su Atviros Lietuvos fondu, Lietuvos šokio informacijos centru bei Teatro ir kino informacijos ir edukacijos centru tapo VšĮ “Menų spaustuvė” steigėjais. </li></ul><ul><li>Pirmojo Baltijos šalyse menų inkubatoriaus misija - remti pirmus savarankiškus žingsnius žengiančius nepriklausomus scenos menų kūrėjus, skatinti naujų trupių steigimąsi, įgyvendinti alternatyvius, eksperimentinius projektus kuo mažesnėmis sąnaudomis. </li></ul><ul><li>Baigsime “Menų spaustuvės” rekonstrukciją. </li></ul>Po rekonstrukcijos Prieš rekonstrukciją
 49. 49. Tikslinis projektas - Tautos namai <ul><li>Tautos namai : </li></ul><ul><ul><li>nauji pasaulinio lygio architektūros bei akustikos klasikinės muzikos rūmai (1600-1800 klausytojų); </li></ul></ul><ul><ul><li>kiti nacionalinės reikšmės meno projektai; </li></ul></ul><ul><ul><li>Lietuvos Nepriklausomybės kovas atspindintys renginiai, istorinės parodos. </li></ul></ul><ul><li>Buvę profsąjungų rūmai išsaugomi visuomenei. </li></ul>
 50. 50. Tikslinis projektas: VILNIUS – XXI AMŽIAUS FLUXUS JUDĖJIMO SOSTINĖ Jono Meko vizualiųjų menų centras ir Fluxus ministerija <ul><li>FLUXUS – XX a. Niujorke gimęs ir pasaulyje pripažintas kultūros judėjimas, kurio steigėjas - lietuvis Jurgis Mačiūnas. </li></ul><ul><li>FLUXUS – stiprus tarptautinis ženklas , galintis pristatyti Vilnių, kaip kūrybingą pasaulinį menų centrą. </li></ul><ul><li>2007 m. įsteigtas Jono Meko vizualiųjų menų centras , populiarinantis kino klasiką, intelektualųjį kiną bei vaizdo meną, siekiantis perkelti į Vilnių pasaulinio garso menininkų Jurgio Mačiūno ir Jono Meko kūrybinį palikimą. </li></ul><ul><li>Fluxus ministerijos idėja: erdvė naujiems kūrybiniams eksperimentams, sulaukusi didžiulio jaunimo susidomėjimo. </li></ul>
 51. 51. Tikslinis projektas – Dangaus teatras <ul><li>Renovuosime mokytojų namų kiemelį, sudarant galimybę organizuoti renginius net tūkstančiui žmonių. Blogo oro metu kiemą uždengs modernus stogas: </li></ul>
 52. 52. Tikslinis projektas : mėgėjų meno, amatų, etnografinių verslų ir mugių centras <ul><li>Idėja: sudaryti sąlygas dailiesiems amatams, menams, etnografiniams verslams ir mugėms klestėti Vilniaus senamiestyje, susieti paveldą su dabartimi, atkurti sunykusią dailiųjų amatų, etnografinių verslų tradiciją, skatinti amatininkų dirbtuvių, parduotuvių, muziejų, meno galerijų, etnografinių užeigų steigimą senamiestyje. </li></ul><ul><li>2001 metais Vilniaus taryba pritarė mero idėjai laisvas senamiesčio patalpas geriausiose miesto gatvėse - Totorių, Naugarduko, J. Basanavičiaus, Domininkonų, Stiklių, Užupio bei Pilies gatvėse už simbolinį mokestį išnuomoti amatininkams bei tautodailininkams. Projekto dalyviai įsipareigojo vykdyti edukacines programas moksleiviams ir miesto gyventojams. </li></ul><ul><li>Numatyta projektą pratęsti ir atkuriamame Tymo kvartale, kur ilgainiui įsikurtų dailiųjų amatų ir etnografinės mugės.  </li></ul><ul><li>Tiek Senamiestyje, tiek kituose Vilnius bendruomenių centruose bus skatinamos mėgėjų meno dirbtuvės ir veiklos centrai. </li></ul>
 53. 53. Tiksliniai projektai Vilniaus senamiestyje <ul><li>Atnaujinsime šių paveldosaugos programų įgyvendinimą: </li></ul><ul><li>,,Medinių pastatų programa”. Tikslas - išsaugoti 250 medinių vertingų pastatų. Vilnius taps medinės architektūros centru Europoje. </li></ul><ul><li>,,Dingęs Vilnius’’. Tikslas - pažymėti arba atkurti miesto istorijai reikšmingiausius statinius, išsaugoti išlikusius jų autentiškus fragmentus ir pritaikyti juos visuomenės poreikiams. </li></ul>
 54. 54. Speciali programa, skirta išsaugoti : <ul><li>pastatų vidaus interjerą ir veiklos paskirtį; </li></ul><ul><li>mažąją gatvės architektūrą ir vertingą dizainą . </li></ul>
 55. 55. Naujos idėjos Vilniui <ul><li>įkursime Vilniaus kultūros fondą (pagal KRF modelį), siekdami skatinti naujas kultūrines iniciatyvas; </li></ul><ul><li>atidarysime Vilniaus kultūros centrą Niujorke, kuris taps Lietuvos ir Vilniaus menininkų vartais į pasaulį, pasaulinio menų inkubatoriaus pradžia (Vilnius-Niujorkas-Londonas-Venecija); </li></ul><ul><li>inicijuosime naujo multifunkcinio teatro statybą (galima “Lietuvos kino” teatro rekonstrukcija). </li></ul>
 56. 56. Ž alias miestas
 57. 57. Ž alias miestas <ul><ul><li>Vilnius: </li></ul></ul><ul><ul><li>žaliausia (pagal miesto ploto ir žalių erdvių santykį) ir mažiausią gyventojų tankumą turinti sostinė Europoje; </li></ul></ul><ul><ul><li>net du regioninius parkus turintis miestas; </li></ul></ul><ul><ul><li>vienintelė sostinė Europoje, kurios gyventojai vartoja au k ščiausios kokybės gręžinių vandenį. Tai pats kokybiškiausias vanduo Europoje ! </li></ul></ul><ul><li>Vilnietis pėsčiomis pasieks sutvarkytą žaliąją erdvę per 5 minutes! </li></ul>
 58. 58. VILNIUS – ŽALIAUSIA EUROPOS SOSTINĖ Sostinėje yra trys saugomi region in iai parkai:
 59. 59. J udrus miestas
 60. 60. J udrus miestas <ul><li>prieinamas ir modernus visuomeninis transportas; </li></ul><ul><li>e kologinis (elektrinis) transportas ir dviračiai ; </li></ul><ul><li>greitas susisiekimas viduje ir išorėje; </li></ul><ul><li>oro uostas ir atnaujintas vandens transportas; </li></ul><ul><li>subalansuota ir pažangi miesto plėtra. </li></ul>
 61. 61. VILNIUS - SUBALANSUOTOS PLĖTROS MIESTAS Naujoji Vilnia Šeškinė -Fabijoniškės Karoliniškės-Pilaitė Grigiškės Senasis ir naujasis centras Dėmesys ne tik istoriniam centrui. Suformuosime 5 centrus, kurie padės tolygiai paskirstyti darbo vietas, sukurs geresnę gyvenimo kokybę šalia namų ir sumažins transporto kamščius mieste. Šeškinė - fabijoniškės Karoliniškės - Pilaitė Senasis ir Naujasis Vilnius Grigiškės Naujoji Vilnia
 62. 62. VILNIUS - SUBALANSUOTOS PLĖTROS MIESTAS Naujoji Vilnia Šeškinė -Fabijoniškės Karoliniškės-Pilaitė Grigiškės Senasis ir naujasis centras Naujas centras tarp Pilaitės, Karoliniškių ir Viršuliškių seniūnijų:
 63. 63. VILNIUS - SUBALANSUOTOS PLĖTROS MIESTAS Naujoji Vilnia Šeškinė -Fabijoniškės Karoliniškės-Pilaitė Grigiškės Senasis ir naujasis centras Naujosios Vilnios renesansas :
 64. 64. VILNIUS – MIESTAS BE TRANSPORTO KAMŠČIŲ ▌ IMPLEMENTED 1999-2004, ▌ PLANNED 2005-2007, ▌ PLANNED 2007-2013
 65. 65. VILNIUS – MIESTAS BE TRANSPORTO KAMŠČIŲ Naujas pėsčiųjų tiltas tarp Karoliniškių ir Viršuliškių:
 66. 66. I dėjų miestas
 67. 67. I dėjų miestas : <ul><li>v ilniečiai – Ateities miesto kūrėjai; </li></ul><ul><li>atviras gyventojų idėjoms ir siūlymams; </li></ul><ul><li>jaunimo miestas; </li></ul><ul><li>traukos centras, kviečiantis tautiečius sugrįžti iš užsienio; </li></ul><ul><li>2020 m. Vilniuje gyvens 650 000 žmonių . </li></ul>
 68. 68. Pažangus šiukšlių tvarkymas <ul><li>Vilniuje pradėsime diegti vakuminę šiukšlių surinkimo sistemą: </li></ul>
 69. 69. Požeminis atliekų transportavimas <ul><li>Atlikti sunkų darbą “samdomas” oras. Atliekos transportuojamos 70 km/ val. greičiu ir iki 2 km atstumu. </li></ul>
 70. 70. Pažangus šiukšlių tvarkymas
 71. 71. Moderni sniego tirpdymo sistema <ul><li>Vilniaus gatv ėse ir kiemuose neliks sniego kalnų: </li></ul>
 72. 72.
 73. 73. TAIP : mažėjantys komunalinia i mokesčiai <ul><li>vilniečiai atsiskaitys tik už laiku ir kokybiškai suteiktas paslaugas, kurios bus teikiamos tik sutarčių pagrindu; </li></ul><ul><li>konkurencija komunalinių paslaugų sektoriuje užtikrins gerą kainos ir kokybės santykį bei didesnę pasirinkimo galimybę. Namų administravimo paslaugas galės teikti ir fiziniai asmenys; </li></ul><ul><li>reorganizuodami esamą savivaldybės struktūrą, įkursime Komunalinių paslaugų priežiūros komitetą, kuris kontroliuos komunalinių paslaugų kainodarą ir darbų kokybę. </li></ul>
 74. 74. TAIP: mažiausia šilumos kaina <ul><li>s umažinsime centralizuotai tiekiamos šilumos kainą 20 % - iki 18 centų už kilovatvalandę ; </li></ul><ul><li>r emsime atsinaujinančios energijos šaltinių diegimą, vietinio kuro ir saulės energijos naudojimą ; </li></ul><ul><li>Vilnius energiją naudos taupiai ir atsakingai ; </li></ul><ul><li>š iluma bus ne prabanga, o higieninė būtinybė. </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 75. 75.
 76. 76. TAIP: a tnaujinkime būstą - atnaujinkime miestą <ul><li>turime patirtį, todėl ne agituosime, bet realiai padėsime daugiabučius namus atnaujinantiems vilniečiams; </li></ul><ul><li>Vilniaus m. savivaldybė bus aktyvi renovacijos programos dalyvė, o ne tik “konsultantė”; </li></ul><ul><li>į renovavimo programą įtrauksime saulės energiją - plokščius pastatų stogus padengsime saulės baterijomis. </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 77. 77. Atnaujinkime būstą - atnaujinkime miestą Vilnius - saulės miestas
 78. 78. Atnaujinkime būstą - atnaujinkime miestą Vilnius - saulės miestas
 79. 79. Atnaujinkime būstą - atnaujinkime miestą Vilnius - saulės miestas
 80. 80. TAIP: modernus v isuomeninis transportas <ul><li>šiuolaikiškas, ekologiškas, patogus bei lengvai prieinamas tiek gyventojams, tiek miesto svečiams; </li></ul><ul><li>nauja visuomeninio transporto bilieto forma - metinis bilietas pensininkams už specialią ir patrauklią kainą; </li></ul><ul><li>metinis bilietas kiekvienam Vilniaus moksleiviui, integruotas į daugiafunkcinį moksleivio pažymėjimą. </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 81. 81. TAIP: modernus v isuomeninis transportas <ul><li>Nauja elektrinė transporto priemonė senamiesčiui - ,,Parkuok ir Važiuok’’ </li></ul><ul><li>  </li></ul>

×