монголчуудын угсаа гарвал, тархац

Sainbuyn Baagii
ДУТС-КГД-III

Гүйцэтгэсэн: Г.Лхагвадорж
Т.Лхагвасүрэн
Х.Мандахбаяр
М.Мөнхжин
Ж.Нармандах
I.МОНГОЛЧУУДЫН УГСАА ГАРВАЛЫН ТУХАЙ




Монголчуудын өлгий нутаг, гарал
үүслийг судлахад хамгийн түрүүнд
хүний үүсэл гарлын тухай авч үзэх
хэрэгтэй. Хүний гарал үүслийн
тухай шинжлэх ухааны зүгээс
хамгийн оновчтой баталгаатай онол
нь Ч.Дарвины онол юм. Хүн эрт
цагийн хүн дүрс бичнээс үүссэн гэх
энэ онол нь цаашид хөгжин хүн
үүссэн газар нутгийн байдлаас
хамааран нэг төвт онол болон олон
төвт онол үүссэн.
Хүний дээд өвөг Төв Азиас
гаралтайн тухай онолыг
М.Ф.Нестурх “Хүн төрлөхтөний
ууган эх орны тухай, Хүн
төрөлхтөний уг үүсэл” номондоо
“Энэ нь эрт цагт бичнээс хүн үүсэх
үйл явцад түлхэц өгөхүйц
байгалийн хүчин зүйл нөлөөлж
болох газар нь Төв Ази юм” хэмээн
онцолсон байна.
МОНГОЛЧУУДЫН УГСАА ГАРВАЛЫГ
ТАЙЛБАРЛАСАН АРГА ЗҮЙН 3 ХАНДЛАГА






1-рт Монголчуудын угсаа гарлыг Хүннү, Дунхугаас
улбаалж тайлбарладаг. Энэхүү хандлагыг Монголын
олонхи судлаачид дэмждэг.
2-рт Зөвхөн Дунху-г Монголчуудын өвөг хэмээгээд
Дунхугийн системд Сяньби, Ухуань, Муюн, Тоба,
Жоужань, Тогоон, Кидан, Шивэй зэрэг аймгуудыг
хамааруулж үзэх хандлага. Эдгээр судлаачид Хүннүг
түрэг хэлтэн хэмээн үздэг бөгөөд гол төлөв Хятад
судлаачид байна.
3-рт Монголчуудыг Шивэйгээс гаралтай хэмээн
үзэхдээ өмнөх үеийн бусад аймаг улсуудтай
холболгүйгээр тусгайд нь авч үзэх хандлага. Дээрх
судлаачид XIII зууны Монголчууд Эргүнэ болон Амур
мөрний хавиас нүүдэллэн ирж, Түрэг угсааны
аймгуудыг баруун тийш шахсан хэмээн үздэг.
МОНГОЛЧУУДЫН УГСАА ГАРВАЛЫГ ТАЙЛБАРЛАЖ
БУЙ САНАЛУУД

Хүннү
Сяньби

Дунху

Сяньби

Жужан
Жужан

Кидан
Хамаг
Монгол

Кидан

Их
Монгол

Хамаг
Монгол
Хүн төрөлхтөнийг арьс өнгөний ялгаагаар нь
“Монголжуу”, Европжуу, Негржүу гэсэн гурван
үндсэн бүлэгт хуваадаг.
 Монгол хүний нэг онцлог бол Монгол хүн бүр
хөх толботой төрдөгт байдаг. Хөх толбо нь
дэлхий дээр Монгол улс, БНХАУ-ын
ӨМӨЗО, Афганистаны Хазарстан, ОХУ-ын
Халимаг улс, Буриад улс, Солонгос, Унгар улсын
мөн зарим нутагт амьдардаг хүмүүс болон
Америкийн Индианчуудын дунд ажиглагддаг.





Монголчуудын удам угсааг хөөж үзвэл
Хятадын зарим түүхчид эртний Ся улсын
хаан Зе нь маш хэрцгий догшин байсан
учир улс оронд нь бослого гаран төрт улс
эргэж Шан улс тогтсон гэх бөгөөд
хуандигийн хүү Хунь Юй хойд нутагт
цөлөгдөн мал адгуулан аж төрж улмаар
Хүннү улсын үүсэл тэр болсон гэх
таамаглал байдаг байна.
Шарын шашин Монголд хүчтэй нөлөө
үзүүлсэн үеийн түүхчид Монголчуудыг
Энэтхэг, Төвдийн хаан Хүзүүн болон
Алтан сандалт хаадын удам гэж бичсэн
байдаг.
Төв азийн өндөрлөгт олон хүчирхэг овог
аймаг, төрт улсууд мандан бадарч бутран
сарниж байсны нэг нь бидний өвөг дээдэс болох
хүннүчүүд буюу Хүннү гүрэн юм. Түүхэнд
тэмдэглэгдэх болсон цаг хугацаа нь МЭӨ II зуун.
 Хүннүчүүдийн хүчирхэг шаньюй Модуны үед
газар нутгийг гурав хувааж төв хэсгийг өөрөө
захиран зүүн, баруун хэсгийг Жуки ван, Лули
вангаар захируулж тэдний доор мянгад, зуутын
ахлагч ноѐд түшмэдүүд байсан нь хожимын
нүүдэлчид энэ аргыг шууд авч хэрэглэж байжээ.

Хүннүчүүд Монгол хэлтэн байсан гэж К.
Ширатори, И.Шмидт, П.Паллас, Н.Бичүрин, Ф.Бе
ргман нар үзэж байгаа бөгөөд Монгол
судлаачдын дийлэнх олонх нь Хүннү-чүүдийг
Монгол хэлтэн, Монгол угсаатан байсан гэж
тооцох болжээ.
 Үүний баталгаа нь Хүннү гүрнийг залгамжилж
гарч ирсэн төрт улсууд болох Сяньби, Нирунчууд
Монгол хэлтэн, Монгол угсаатан байсныг Эртний
хятадын түүхийн бичиглэлүүдэд тодорхойгоор
дурдсан байдаг.
 Хүннү гүрэн бутарсны дараа хүннүгийн түм гаруй
өрх Сяньбичуудтай нэгдсэн нь тэднийг хэл
соѐл, угсаа гарвалаар тун ойр байсныг
харуулдаг.

МОНГОЛЧУУДЫН ТАРХАЛТ
“МОНГОЛ” НЭРИЙН ТУХАЙ:
Монгол нэрийн талаар олон санал байдгаас
ерөнхийд нь:
 Зонхилох овгийн нэрнээс үүдэлтэй.


Газар усны нэрнээс үүдэлтэй.



Хүний нэрнээс үүдэлтэй.
1. Хятадын түүхийн эх сурвалжид Монгол
гэдэгтэй адил аялгуу ханз үсэг нь Тан улсын үед
(618-907) Мэн-У, Мэн-Ва, Мэн-Гу гэсэн янз
бүрийн хэлбэрээр бичигдэн үлджээ.
 2.Ихэнх судлаачид Монголын олон овог
аймгуудын нэрийн гарлыг тэдний нутагладаг гол
ус, уул нурууны нэрнээс мөшгөн хайх боломжтой
хэмээн үздэг.
 3.Монголийн нэрт түүхч Г.Сүхбаатар Монгол
гэдэг нэр нь Тоба улсын хаанд баригдсан
Мугулюй /Мухар/ хэмээх хүний нэрний үндэс
байж болох юм гэж үзсэн.

II.МОНГОЛ УГСААТАН ТҮҮНИЙ
ТАРХАЦ, НҮҮДЭЛ




Төв азиас түүхэн үе бүрүүдэд тодорхой
давтамжтайгаар хүчтэй тэсрэлт болж олон
үндэстэн, угсаатан төдийгүй дэлхийн түүхийг
тодорхойлж байсан Монгол, Түрэг, Манж-Хамниган
тэр хүн ам цөөхөн угсаатнуудыг “Супер Этнос” гэж
тодорхойлсоны учир?
Энэ 3 угсаатан 2200 гаруй жилийн турш бүгд
хөгжлийн том тэсрэлтүүд хийн бүгд Төв азиас
гадагшаа нүүдэллэн явснаас өнөөдөр Түрэг нь 150
сая болтлоо өссөн бол Монгол угсаатан хамгийн
хүчирхэг Их Гүрнийг 200 гаруй жил байгуулсан ч 10
саяулаа л өнөөгийн үед иржээ. Харин Хятадад 2
хүчирхэг гүрнийг байгуулсан Манж-Хамниган нарын
гол мөхлөг/цөм/ нь 20-р үед бүрмөсөн
Хятадчилагдсан байна.
Өнөөдөр дэлхий дахинд 10 сая груй хүмүүс өөрсдийгөө
Монгол туургатан гэдэг.
Монгол угсаатны нүүдэл, тархацыг Эх газар доторхи, Эх
газараас гадагш гэж 2 ерөнхий хэв шинжид хувааж болно.
Монгол угсаатны тархалтыг дараах үед хувааж болно.
 1. Эртний өвөг Монголчуудын нүүдэл.
 2. Дундад эртний буюу 13-15-р зууны Монголчуудын
нүүдэл.
 3. Монголчуудын бутралын үеийн их нүүдлүүд. /16-18
зууны үе/
 4. 20-р зууны үеийн Монголчуудын нүүдэл.
 - Богд хаант улсын үеийн Монголчуудын шилжилт
хөдөлгөөн.
 - “Социализмын үеийн” Монголчуудын шилжилт
хөдөлгөөн.
 - Орчин үеийн Монголчуудын хөдөлгөөн
1. ЭРТНИЙ ӨВӨГ МОНГОЛЧУУДЫН НҮҮДЭЛ







Монгол угсаатны өвөг Хүннүчүүд МЭӨ 98 онд БаруунӨмнөд Хүннүчүүд болж 2 салсны дараа Баруун Хүннүчүүд
олон жилийн ган, зуданд нэрвэгдэн Өмнөд Хүннүчүүдэд
шахагдан Баруун зүг Их нүүдэл хийсэн нь/МЭ93/ Төв азиас
нүүдэлчдийн нүүсэн хамгийн анхны том хэмжээний Их
нүүдэл байжээ.
Хүннүчүүд 300 гаруй жил 10.000км замыг туулсан байна.
Дундад Азид нэвтрээд зарим хэсэг нь өөр угсаатантай
холбогдон Умар зүг нүүдэллэн Өнөөгийн Саха буюу Якут
угсаатан болсон бол Эфталитын хаант улсын/МЭӨ3-МЭ4
зуун/ умард мужид өнөөгийн Узбект зарим хэсэг нь
үлдснийг түүхийн эх сурвалжид “Цагаан Хүннүчүүд” гэж
тэмдэглэгдэх болсон.
Үлдсэн Хүннүчүүд нь Атиллагийн удирдлагаар улс
байгуулж 453 он хүртэл Дунай, Балканы хойгт нутаглаж
байсан бөгөөд өнөөгийн Болгар угсаатан төлөвшихөд өвөг
дээдэс нь болсон гэж судлаачид үздэг.
2. ДУНДАД ЭРТНИЙ БУЮУ 13-15-Р ЗУУНЫ
МОНГОЛЧУУДЫН НҮҮДЭЛ
Энэ үед Монгол угсаатан дэлхийг байлдан дагуулж
тархан суусан. Үүнд:
 Цагаадайн хаант улс. 1219-1225 оны их аян дайны
дараа цөөн тооны Монгол “Даргач” нар Дундад Азид
сууж байсан ба Өгөөдэй нь Хаан эцгийн гэрээслэл
ѐсоор Цагаадайд Дундад азийг захируулснаар энэ
улсын үндэс суурь тавигдсан.
 1390-ээд он болоход Монголчууд Исламын шашинд
орж соѐл заншилаа алдсан ч умард Афган, Дундад
азийн зүүн хэсгээр байсан Монголчууд өөрсдийгөө
нүүдэлчин Моголчууд гэж онцгойлон үздэг байсан.
Тэд өнөөгийн Хазар Моголчууд. Одоо Афганы
Герат, Бадакшин, Майман мужид аж төрдөг бөгөөд
Исламын болон Буддын шашин чөлөөтэй шүтдэг эрх
чөлөөтэй нүүдэлчид. 20.000 гаруй Хазар
Монголчууд байна.
3.МОНГОЛЧУУДЫН БУТРАЛЫН ҮЕИЙН ИХ НҮҮДЛҮҮД
/16-18 ЗУУНЫ ҮЕ/






Монгол нутаг дээр зөвхөн Тулуйн угсааны Аригбөх,
Хубилайн хааны шууд угсааны Монголчууд үлдсэн.
1368 онд Монголчууд Бээжингээс хөөгдөхөд маш
цөөн Монголчууд ирсэн байна.
Тэр үед Ляо дуны хойгт Урианхайн Мажигаар
удирдуулсан 20.000 урианхай цэрэг, Юнань мужид
100.000 Монголчууд, Ганьсу мужид 20.000 Монгол
тус тус байсан. Тэд одоогийн БНХАУ-ын нутгийн гүнд
байгаа Монголчууд юм.
Жиш: Ганьсу мужид өөрсдийгөө Шарайголын
Монголчууд гэдэг Дунсяны Монголчууд 374.000,
Ганьсу, Чинхай мужид 122.000 Бао-ний Монголчууд,
Юнань мужид 100.000 мянган өөрсдийгөө Монгол
гэдэг Юнаны Монголчууд байна.
монголчуудын угсаа гарвал, тархац
МОНГОЛ УГСААТАН


Монгол бүлгийн төрөлх хэлтэй бүлэг ард түмэн, 11 сая хүнтэй угсаатан.



Монгол улсын хүн амын 2010 оны улсын тооллогын дүн:

Үүнд Монгол улсад оршин суугаа Монгол улсын харъяат 2,631,117 хүнээс
Халх 2168141, Дөрвөд 72403, Баяд 56573, Буриад 45087, Захчин
32845, Дарьганга 27412, Урианхай 26654, Дархад 21558, Өөлд
15520, Хотгойд 15460, Торгууд 14176, Мянгад 6592, Барга 2989, Үзэмчин
2577, Элжигин 1340, Сартуул 1286, Цаатан 282, Харчин 152, Цахар
132, бусад 601 дүнг нэгтгээд 2,516,949 монгол угсаатан байна гэж тооцжээ.
Үүн дээр монголоор хэлэлцэгч, өөр угсаат Хотон 11304, Хамниган
537, Чантуу 260-г нэмнэ.


БНХАУ-ын хүн амын 2010 оны улсын тооллогын дүн:

Үүнд 5981840 Монгол, 621500 Дуншян, 289565 Цагаан монгол, 131992
Дагуур, 20074 Баоань, 2800 Монголжин хэлт шар ёгорын нийлбэр
7047771 монгол угсаатан байна гэж тооцсон.


ОХУ-ын хүн амын 2010 оны улсын тооллогын дүн:

Үүнд 461389 Буриад, 183372 Халимаг, 2986 Монгол байна гэж
бүртгэжээ. Хооронд нь нэмж 647747 монгол угсаатан байна гэж тооцсон.
МОНГОЛ УЛС БА БНХАУ-ЫН ЗАСАГ ЗАХИРГААНЫ НЭГЖҮҮД
МОНГОЛ ОВОГ АЙМГУУД, ЯСТАНГУУД
БНХАУ ДАХЬ МОНГОЛ ҮНДЭСТЭНИЙ ӨӨРТӨӨ ЗАСАХ НЭГЖҮҮД
ХАЛХ
Халхчуудын өвөг дээдэс нь VIII-XII зууны
үед Хэрлэн, Онон, Туул гурван голын
саваар төвлөрөн нутаглаж байсан ба XIII
зууны эхээр монголын нэгдсэн тулгар төр
улс байгуулагдахад гол цөм нь болж
тэргүүлэх үүрэг гүйцэтгэсэн ягуурын
монгол аймгуудаар бүрэлдэн тогтсон.
 2010 оны тооллогоор Монгол Улсад
оршин суугаа 2,168,141 хүн (суурин хүн
амын 82.4%) Халх гэж бүртгэгдсэн.
Нэрийн гарал:
«Халхавч», «бамбай» зэрэгтэй ойролцоо
утгатай «халх» (нарны халх, галын халх ...)
гэх Монгол үгнээс нэр өгөгдсөн гэж үздэг.
Зарим Монголч эрдэмтдийн дэвшүүлсэн
Халх голын нэрнээс юм уу эсвэл "Халк"
(«ард түмэн») гэх Түрэг үгтэй холбоотой.

ДӨРВӨД






Монгол үндэст ястан, язгуурын Ойрд
аялгуут Монгол хэлтэн ард түмэн.
Дөрвөд нь 1400-1755 оны хооронд
тогтносон Дөрвөн Ойрдын дөрвөн гол
аймгийн нэг.
Монголд Дөрвөдийн яст гэж 72,403 хүн
бүртгэгджээ. Мөн Орос дахь
Халимагуудын 30-аад хувь албан
бусаар Дөрвөд гэгдэж, Хятад дахь
Монголчуудын дотор Дөрвөд, Дөрвөн
овогтон бий.
Увс аймгийн
Бөхмөрөн, Давст, Наранбулаг, Өлгий, Ө
мнөговь, Сагил, Түргэн, Ховд, Улаанго
м, Тариалан, Ховд аймгийн
Дөргөн, Баян-Өлгий аймгийн
Ногооннуур суманд болон Увс аймгийн
Завхан суманд гурван баг, Ховд
аймгийн Эрдэнэбүрэн суманд "онгоцны
дөрвөдүүд", Мянгад суманд нэг баг
дөрвөдүүд амьдарч байна.
БАЯД
 Ойрд аялгуутан, Монгол хэлтэн.

Монголын Баяд эртний өвөг
дээдэс бол XII-XIII зууны үед Жида
Баягуд Дуклас, Хээрийн Баягуд
гэгдэж Баягуд аймгаас
сурвалжтайн дээр Сэлэнгэ мөрний
зүүн Зэд гoлоос урагш тал газар
сууж агсан Жида Баягуд, Хээрийн
Баягуд нь жинхэнэ монгол
угсаатай гэж шинжээчид үздэг.
 Нэрийн гарал:
Монгол хэлэнд "баян" ("чинээлэг",
"арвин юмтай", "өнөр" гэх мэт
ойролцоо утгатай) гэх тэмдэг
нэрийн олон тооны үндсэн
хувирал нь "баяд" гэдэг.
БУРИАД






Буриад - Монгол угсаатны
эртний нэгэн аймаг, Монгол
үндэстний одоогийн нэгэн
ястан, язгуурын Монгол хэлт
ард түмэн.
Одоо цагт Буриадууд 3 улсад
тархан суудаг. Орос болон
Монгол улсад "Буриад", Хятад
улсад "Монгол" гэх нэрээр хүн
амын бүртгэлд бүртгэгддэг.
Орост 461,389[4], Монголд
45,087[5], Хятадад 10,000
орчим Буриад хүн бий.
ЗАХЧИН




Захчин нь Ойрад Монголын
нэгэн салбар бөгөөд Зүүн гарын
хаант улсын үед тус улсын
хил, зах хязгаарыг сахин
хамгаалах цэргийн ард байсан
учир захчин хэмээх нэрийг
олжээ.
Захчингууд нь
торгууд, дөрвөд, өөлдөөс
гаралтай яс овгоор бүрэлдсэн
байна.
ДАРЬГАНГА







Дарьганга бол зүүн Монголын
нэгэн ястан. 2010 оны Монгол
улсын хүн амын тооллогын
дүнгээр 27,412 хүн Дарьганга
ястан гэж мэдүүлжээ.
Дарьганга ястанг 1690-ээд оны
үед Манж Чин улсын засаг эзэн
хааны төмөр сүргийг адгуулах
зорилгоор Цахар, Халх болон
Өөлд иргэдийг цуглуулан
үүсгэсэн гэдэг.
Нэрийн гарал:
Тэд Сүхбаатар аймгийн Дарь
овоо болон Ганга нуур орчмын
нутагт оршин суудгаас ийм
нэртэй болжээ.
УРИАНХАЙ




Урианхай нь хэл, соѐл, угсаа
гарал нэгтэй Монголын олон
ястны нэг болохын дээр гарал
үүслийн хувьд Монгол
угсаатан дотроосоо одоогийн
нэрээрээ тэмдэглэгдэж ирсэн
хамгийн эртний гарал үүслийн
түүхтэй угсаатан юм.
Олон жилийн
нүүдэл, суудлын үеэр
Урианхай аймаг нь нутагшин
суурьшсан газар усныхаа
нэрээр Хэнтийн
Урианхай, Хөвсгөлийн
Урианхай, Алтайн Урианхай
гэж нэрлэгдэн иржээ.
ДАРХАД






Дархад нь Хөвсгөл аймгийн баруун
сумдаар нутагтай Монгол үндэст ястан
юм. Хөвсгөл аймгийн Баянзүрх,
Рэнчинлхүмбэ, Улаан-Уул, Цагааннуур
сумын нутгаар голчлон амьдардаг.
Дархадууд нь Тува болон Цаатангуудтай
угсаа гарвал нэгтэй. Дархадууд бөө
мөргөлийг голлон шүтдэг. Дархадын
хотгор нь тэдний нэрээр нэрлэгджээ.
2000 оны тооллогоор өөрийгөө Дархад
гэж бүртгүүлсэн 16,268 хүн тоологдсон
байна.
ӨӨЛД
Өөлд бол Ойрадын нэгэн аймаг юм.
Ойрадын Цорос аймгаас үүссэн.
 Нэрийн гарал:
Өөлд гэдэг нэрийг ойрад (ойн ард)
хэмээх үг сунжирснаар үүссэн гэлцдэг.
Бас Илүдэй гэдэг хүний нэрнээс гаралтай
ч гэдэг.

ТОРГУУД




Торгууд бол Ойрадын нэгэн овог
аймаг юм. XV зууны үед Ойрадын
бүрэлдэхүүнд оржээ.
Торгуудууд одоо үед ОХУ-ын
Бүгд Найрамдах Халимаг
Улс, БНХАУ-ын ШинжаанУйгарын Өөртөө засах
орон, Ганьсу муж, Монгол улсын
Ховд аймагт оршин суудаг.
МЯНГАД




Мянгад бол Монголын нэгэн овог
аймаг юм. Ойрадын Хойд
аймгаас үүссэн бөгөөд Хойд
аймгийн нэгэн том овог юм. Мөн
Хотогойдын дунд олон байдаг
овог болно.
Орчин үед Мянгад нь Ховдын
олон ястаны нэг гэж тооцогддог
юм.
БАРГА




Барга - хуучны нэгэн Монгол
аймаг, одоогийн Монгол үндэстний нэгэн
ястан. Өдгөө ихэнх Баргууд Өвөр
Монголын Хөлөнбуйрт, цөөнх хэсэг
Монгол улсын Дорнод, Төв аймагт
төвлөн суурьшжээ.
Баргуудын хэлэлцэх аялгуу нь Буриад
аялгуутай илүү ойр.
ҮЗЭМЧИН
Дорнод монголд оршин суудаг
өвөрлөгчдийн гаралтай ястан нь
үзэмчин болно. Дорнод аймгийн
Баянтүмэн, Сэргэлэн, Булган
сумнаа зүүн үзэмчин, Сүхбаатар
аймгийн Эрдэнэцагаан сумнаа
баруун үзэмчнийнхэн нутаглана.
 Нэрийн гарал:
Ардын домог ярианд зэрлэг үзэм
ихтэй Үзмийн цагаан ууланд аж
төрж байсан тул үзэмчин гэх
болсон гэдэг.

НОМ ЗҮЙ
П. Дэлгэржаргал “Монголчуудын угсаа гарал ”
2005 он
 Монгол улсын түүх 1-р боть 2003 он
 www.wikipedia.mn
 www.google.com

1 de 33

Recomendados

монголчуудын бичгийн соёл,түүх por
монголчуудын бичгийн соёл,түүхмонголчуудын бичгийн соёл,түүх
монголчуудын бичгийн соёл,түүхTemka Temuujin
26.9K visualizações18 slides
төрийн ёс ёслол. Òåõíîëîãè 3à por
төрийн ёс ёслол. Òåõíîëîãè 3àтөрийн ёс ёслол. Òåõíîëîãè 3à
төрийн ёс ёслол. Òåõíîëîãè 3àBayarmaa Nymtsooj
15.7K visualizações30 slides
жужан улс(мэ333 555) por
жужан улс(мэ333 555)жужан улс(мэ333 555)
жужан улс(мэ333 555)Baterdene Tserendash
19.3K visualizações21 slides
Ugzuin zadlal por
Ugzuin zadlalUgzuin zadlal
Ugzuin zadlallxagvaochir_sh
28.3K visualizações12 slides
монголын угсаатнууд 1 por
монголын угсаатнууд 1монголын угсаатнууд 1
монголын угсаатнууд 1Erdenezul Bazarragchaa
31.9K visualizações35 slides
Монголын түүхийн үечлэл por
Монголын түүхийн үечлэлМонголын түүхийн үечлэл
Монголын түүхийн үечлэлUka Sola
31.8K visualizações15 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Чингис хааны монголын түүхэнд гүйцэтгэсэн үүрэг por
Чингис хааны монголын түүхэнд гүйцэтгэсэн үүрэгЧингис хааны монголын түүхэнд гүйцэтгэсэн үүрэг
Чингис хааны монголын түүхэнд гүйцэтгэсэн үүрэгgbd01
46.2K visualizações25 slides
МОНГОЛын мал аж ахуйн түүхэн хөгжил. por
МОНГОЛын мал аж ахуйн түүхэн хөгжил.МОНГОЛын мал аж ахуйн түүхэн хөгжил.
МОНГОЛын мал аж ахуйн түүхэн хөгжил.Kun Martice
34.5K visualizações11 slides
их засаг хууль por
их засаг хуульих засаг хууль
их засаг хуульNyamka Nmk
26.5K visualizações25 slides
4 их монгол улс байгуулагдсан нь por
4 их монгол улс байгуулагдсан нь4 их монгол улс байгуулагдсан нь
4 их монгол улс байгуулагдсан ньAriuntulga Byambadorj
17.4K visualizações26 slides
Нийгэмшилт por
НийгэмшилтНийгэмшилт
НийгэмшилтMunkhbaatar S. Uuld
37.2K visualizações18 slides
3 эртний төрт улсууд por
3 эртний төрт улсууд3 эртний төрт улсууд
3 эртний төрт улсуудAriuntulga Byambadorj
11.9K visualizações33 slides

Mais procurados(20)

Чингис хааны монголын түүхэнд гүйцэтгэсэн үүрэг por gbd01
Чингис хааны монголын түүхэнд гүйцэтгэсэн үүрэгЧингис хааны монголын түүхэнд гүйцэтгэсэн үүрэг
Чингис хааны монголын түүхэнд гүйцэтгэсэн үүрэг
gbd0146.2K visualizações
МОНГОЛын мал аж ахуйн түүхэн хөгжил. por Kun Martice
МОНГОЛын мал аж ахуйн түүхэн хөгжил.МОНГОЛын мал аж ахуйн түүхэн хөгжил.
МОНГОЛын мал аж ахуйн түүхэн хөгжил.
Kun Martice34.5K visualizações
их засаг хууль por Nyamka Nmk
их засаг хуульих засаг хууль
их засаг хууль
Nyamka Nmk26.5K visualizações
4 их монгол улс байгуулагдсан нь por Ariuntulga Byambadorj
4 их монгол улс байгуулагдсан нь4 их монгол улс байгуулагдсан нь
4 их монгол улс байгуулагдсан нь
Ariuntulga Byambadorj17.4K visualizações
Нийгэмшилт por Munkhbaatar S. Uuld
НийгэмшилтНийгэмшилт
Нийгэмшилт
Munkhbaatar S. Uuld 37.2K visualizações
3 эртний төрт улсууд por Ariuntulga Byambadorj
3 эртний төрт улсууд3 эртний төрт улсууд
3 эртний төрт улсууд
Ariuntulga Byambadorj11.9K visualizações
Монголчуудын угсаа гарвал, нэрийтгэлийн тухай por tolya_08
Монголчуудын угсаа гарвал, нэрийтгэлийн тухайМонголчуудын угсаа гарвал, нэрийтгэлийн тухай
Монголчуудын угсаа гарвал, нэрийтгэлийн тухай
tolya_0815.1K visualizações
World religion por BMunguntuul
World religionWorld religion
World religion
BMunguntuul14.7K visualizações
илтгэл бичих арга por tulga_11e
илтгэл бичих аргаилтгэл бичих арга
илтгэл бичих арга
tulga_11e155.3K visualizações
Монголчуудын 1911 оны хувьсгалын ялалт, ач холбогдол por П. Эрдэнэсайхан
Монголчуудын 1911 оны хувьсгалын ялалт, ач холбогдолМонголчуудын 1911 оны хувьсгалын ялалт, ач холбогдол
Монголчуудын 1911 оны хувьсгалын ялалт, ач холбогдол
П. Эрдэнэсайхан12K visualizações
чулуун зэвсгийн үе por Ихбаяр Ихээ
чулуун зэвсгийн үечулуун зэвсгийн үе
чулуун зэвсгийн үе
Ихбаяр Ихээ19K visualizações
монгол хэлний хичээлийн лавлах por Nyamzaya Gerelzaya
монгол хэлний хичээлийн лавлахмонгол хэлний хичээлийн лавлах
монгол хэлний хичээлийн лавлах
Nyamzaya Gerelzaya51.6K visualizações
Чингис хааны есөн өрлөгийн товч танилцуулга por TergelOchir1
Чингис хааны есөн өрлөгийн товч танилцуулгаЧингис хааны есөн өрлөгийн товч танилцуулга
Чингис хааны есөн өрлөгийн товч танилцуулга
TergelOchir15.7K visualizações
Нирун улс por Marsel Sse
Нирун улсНирун улс
Нирун улс
Marsel Sse19.3K visualizações
Монголчуудын байгаль хамгаалах уламжлалт ёс заншил por Batbaatar Everlastinghero
Монголчуудын байгаль хамгаалах уламжлалт ёс заншилМонголчуудын байгаль хамгаалах уламжлалт ёс заншил
Монголчуудын байгаль хамгаалах уламжлалт ёс заншил
Batbaatar Everlastinghero57K visualizações
Монголын хаант улсууд Манжийн эрхшээлд орсон нь por П. Эрдэнэсайхан
Монголын хаант улсууд Манжийн эрхшээлд орсон ньМонголын хаант улсууд Манжийн эрхшээлд орсон нь
Монголын хаант улсууд Манжийн эрхшээлд орсон нь
П. Эрдэнэсайхан8.2K visualizações
монгол ардын зүйр цэцэн үгс por euuganaa
монгол ардын зүйр цэцэн үгсмонгол ардын зүйр цэцэн үгс
монгол ардын зүйр цэцэн үгс
euuganaa58.2K visualizações
11a 1хүний үүсэл гарал ба хөгжил por tungalag
11a  1хүний үүсэл гарал ба хөгжил11a  1хүний үүсэл гарал ба хөгжил
11a 1хүний үүсэл гарал ба хөгжил
tungalag38.1K visualizações
Лекц 8 por Temuulen Baldan
Лекц 8Лекц 8
Лекц 8
Temuulen Baldan46.5K visualizações

Destaque

монголчуудын гарал үүсэл por
монголчуудын гарал үүсэлмонголчуудын гарал үүсэл
монголчуудын гарал үүсэлSainbuyn Baagii
8.6K visualizações27 slides
2012.05.22 Эрдэнэс Таван Толгой ХК, Грэм Ханкүүк por
2012.05.22 Эрдэнэс Таван Толгой ХК, Грэм Ханкүүк2012.05.22 Эрдэнэс Таван Толгой ХК, Грэм Ханкүүк
2012.05.22 Эрдэнэс Таван Толгой ХК, Грэм ХанкүүкThe Business Council of Mongolia
1.6K visualizações34 slides
Biynees khemjee awah por
Biynees khemjee awahBiynees khemjee awah
Biynees khemjee awahbayar7998
10.3K visualizações13 slides
юбка por
юбкаюбка
юбкаbayarmaa_od
13.5K visualizações12 slides
Телевизийн зураглаач por
Телевизийн зураглаачТелевизийн зураглаач
Телевизийн зураглаачbaljin bataa
1.5K visualizações11 slides
Esguuriin zurag por
Esguuriin zuragEsguuriin zurag
Esguuriin zuragGantulga Ganbat
28.1K visualizações12 slides

Destaque(14)

монголчуудын гарал үүсэл por Sainbuyn Baagii
монголчуудын гарал үүсэлмонголчуудын гарал үүсэл
монголчуудын гарал үүсэл
Sainbuyn Baagii8.6K visualizações
2012.05.22 Эрдэнэс Таван Толгой ХК, Грэм Ханкүүк por The Business Council of Mongolia
2012.05.22 Эрдэнэс Таван Толгой ХК, Грэм Ханкүүк2012.05.22 Эрдэнэс Таван Толгой ХК, Грэм Ханкүүк
2012.05.22 Эрдэнэс Таван Толгой ХК, Грэм Ханкүүк
The Business Council of Mongolia1.6K visualizações
Biynees khemjee awah por bayar7998
Biynees khemjee awahBiynees khemjee awah
Biynees khemjee awah
bayar799810.3K visualizações
юбка por bayarmaa_od
юбкаюбка
юбка
bayarmaa_od13.5K visualizações
Телевизийн зураглаач por baljin bataa
Телевизийн зураглаачТелевизийн зураглаач
Телевизийн зураглаач
baljin bataa1.5K visualizações
Esguuriin zurag por Gantulga Ganbat
Esguuriin zuragEsguuriin zurag
Esguuriin zurag
Gantulga Ganbat28.1K visualizações
цахим хичээл1 por tserendulamaa
цахим хичээл1цахим хичээл1
цахим хичээл1
tserendulamaa11.8K visualizações
цамцны энгэрийн эсгүүр por bazka_0906
цамцны энгэрийн эсгүүрцамцны энгэрийн эсгүүр
цамцны энгэрийн эсгүүр
bazka_090617K visualizações
дээлний эсгүүр por otgoo12
дээлний эсгүүрдээлний эсгүүр
дээлний эсгүүр
otgoo1222.9K visualizações
түүх семинар por Gulim Akhat
түүх семинартүүх семинар
түүх семинар
Gulim Akhat6.8K visualizações
даавуун материалын тухай por naranjav
даавуун материалын тухайдаавуун материалын тухай
даавуун материалын тухай
naranjav22.6K visualizações
Mongol undesnii huwtsas por Lhagvaa Byambka
Mongol undesnii huwtsasMongol undesnii huwtsas
Mongol undesnii huwtsas
Lhagvaa Byambka65.1K visualizações
Daawuu 7 angi por hatagtai
Daawuu 7 angiDaawuu 7 angi
Daawuu 7 angi
hatagtai9.9K visualizações

Similar a монголчуудын угсаа гарвал, тархац

2могшолчуудын угсаа гарал por
2могшолчуудын угсаа гарал2могшолчуудын угсаа гарал
2могшолчуудын угсаа гаралAriuntulga Byambadorj
4.5K visualizações71 slides
Хүннү гүрэн por
Хүннү гүрэнХүннү гүрэн
Хүннү гүрэнBolzooo
6.7K visualizações3 slides
Монголын нийгмийн түүхэн нийтлэгүүдийн үүсэл, хувьсал, нийгмийн бүтэц давхраа... por
Монголын нийгмийн түүхэн нийтлэгүүдийн үүсэл, хувьсал, нийгмийн бүтэц давхраа...Монголын нийгмийн түүхэн нийтлэгүүдийн үүсэл, хувьсал, нийгмийн бүтэц давхраа...
Монголын нийгмийн түүхэн нийтлэгүүдийн үүсэл, хувьсал, нийгмийн бүтэц давхраа...tolya_08
6.9K visualizações10 slides
2 Монголын анхны төрт улс Хүннү por
2 Монголын анхны төрт улс Хүннү 2 Монголын анхны төрт улс Хүннү
2 Монголын анхны төрт улс Хүннү Хотгойд Шанж Болдбаатар Ууганбаяр
452 visualizações46 slides
монголчуудын угсаа гарал por
монголчуудын угсаа гаралмонголчуудын угсаа гарал
монголчуудын угсаа гаралtungalag
5.6K visualizações2 slides
Mongoliin ertnii ulsuud por
Mongoliin ertnii ulsuudMongoliin ertnii ulsuud
Mongoliin ertnii ulsuudП. Эрдэнэсайхан
2.3K visualizações17 slides

Similar a монголчуудын угсаа гарвал, тархац(20)

2могшолчуудын угсаа гарал por Ariuntulga Byambadorj
2могшолчуудын угсаа гарал2могшолчуудын угсаа гарал
2могшолчуудын угсаа гарал
Ariuntulga Byambadorj4.5K visualizações
Хүннү гүрэн por Bolzooo
Хүннү гүрэнХүннү гүрэн
Хүннү гүрэн
Bolzooo6.7K visualizações
Монголын нийгмийн түүхэн нийтлэгүүдийн үүсэл, хувьсал, нийгмийн бүтэц давхраа... por tolya_08
Монголын нийгмийн түүхэн нийтлэгүүдийн үүсэл, хувьсал, нийгмийн бүтэц давхраа...Монголын нийгмийн түүхэн нийтлэгүүдийн үүсэл, хувьсал, нийгмийн бүтэц давхраа...
Монголын нийгмийн түүхэн нийтлэгүүдийн үүсэл, хувьсал, нийгмийн бүтэц давхраа...
tolya_086.9K visualizações
монголчуудын угсаа гарал por tungalag
монголчуудын угсаа гаралмонголчуудын угсаа гарал
монголчуудын угсаа гарал
tungalag5.6K visualizações
дэлхийн монголчууд por turuunaa_od
дэлхийн монголчууддэлхийн монголчууд
дэлхийн монголчууд
turuunaa_od2.7K visualizações
монгол угсаатны удам гарал por Sainbuyn Baagii
монгол угсаатны удам гаралмонгол угсаатны удам гарал
монгол угсаатны удам гарал
Sainbuyn Baagii3.6K visualizações
Хүннү гүрэн por Bolzooo
Хүннү гүрэнХүннү гүрэн
Хүннү гүрэн
Bolzooo2.2K visualizações
монголд шарын шашин дэлгэрсэн лекц por Shine Naran school
монголд шарын шашин дэлгэрсэн лекцмонголд шарын шашин дэлгэрсэн лекц
монголд шарын шашин дэлгэрсэн лекц
Shine Naran school 15.8K visualizações
Lekts 14 ugsaatan 1 por Damdin Serdaram
Lekts 14 ugsaatan 1Lekts 14 ugsaatan 1
Lekts 14 ugsaatan 1
Damdin Serdaram1.6K visualizações
Tuux 7 r angi por Shagaishuu Xoo
Tuux 7 r angiTuux 7 r angi
Tuux 7 r angi
Shagaishuu Xoo219 visualizações
Төрийн гадаад бодлогын үүсэл, үйл ажиллагаа, дипломат ёсны уламжлалын талаар. por tolya_08
Төрийн гадаад бодлогын үүсэл, үйл ажиллагаа, дипломат ёсны уламжлалын талаар.Төрийн гадаад бодлогын үүсэл, үйл ажиллагаа, дипломат ёсны уламжлалын талаар.
Төрийн гадаад бодлогын үүсэл, үйл ажиллагаа, дипломат ёсны уламжлалын талаар.
tolya_0813.9K visualizações
Монгол улс дахь улс төрийн бүлэглэлүүд ба намууд por tolya_08
Монгол улс дахь улс төрийн бүлэглэлүүд ба намуудМонгол улс дахь улс төрийн бүлэглэлүүд ба намууд
Монгол улс дахь улс төрийн бүлэглэлүүд ба намууд
tolya_081.6K visualizações
Mt.torin.usel por tolya_08
Mt.torin.uselMt.torin.usel
Mt.torin.usel
tolya_081.6K visualizações

Mais de Sainbuyn Baagii

төрийн ёс ёслол por
төрийн ёс ёслолтөрийн ёс ёслол
төрийн ёс ёслолSainbuyn Baagii
2.9K visualizações30 slides
монгол хэл бичиг үсгүүд por
монгол хэл бичиг үсгүүдмонгол хэл бичиг үсгүүд
монгол хэл бичиг үсгүүдSainbuyn Baagii
13.1K visualizações28 slides
монгол хэлний үүсэл хөгжил, хэлбэрүүд 3 р баг №5 por
монгол хэлний үүсэл хөгжил, хэлбэрүүд 3 р баг №5монгол хэлний үүсэл хөгжил, хэлбэрүүд 3 р баг №5
монгол хэлний үүсэл хөгжил, хэлбэрүүд 3 р баг №5Sainbuyn Baagii
36K visualizações28 slides
язгуур урлаг 3 р баг №6 por
язгуур урлаг 3 р баг №6язгуур урлаг 3 р баг №6
язгуур урлаг 3 р баг №6Sainbuyn Baagii
6.3K visualizações18 slides
монгол төрийн гарамгай зүтгэлтнүүд,баатрууд por
монгол төрийн гарамгай зүтгэлтнүүд,баатруудмонгол төрийн гарамгай зүтгэлтнүүд,баатрууд
монгол төрийн гарамгай зүтгэлтнүүд,баатруудSainbuyn Baagii
9.5K visualizações16 slides
багануур дүүрэг por
багануур дүүрэгбагануур дүүрэг
багануур дүүрэгSainbuyn Baagii
5.2K visualizações18 slides

Mais de Sainbuyn Baagii(6)

төрийн ёс ёслол por Sainbuyn Baagii
төрийн ёс ёслолтөрийн ёс ёслол
төрийн ёс ёслол
Sainbuyn Baagii2.9K visualizações
монгол хэл бичиг үсгүүд por Sainbuyn Baagii
монгол хэл бичиг үсгүүдмонгол хэл бичиг үсгүүд
монгол хэл бичиг үсгүүд
Sainbuyn Baagii13.1K visualizações
монгол хэлний үүсэл хөгжил, хэлбэрүүд 3 р баг №5 por Sainbuyn Baagii
монгол хэлний үүсэл хөгжил, хэлбэрүүд 3 р баг №5монгол хэлний үүсэл хөгжил, хэлбэрүүд 3 р баг №5
монгол хэлний үүсэл хөгжил, хэлбэрүүд 3 р баг №5
Sainbuyn Baagii36K visualizações
язгуур урлаг 3 р баг №6 por Sainbuyn Baagii
язгуур урлаг 3 р баг №6язгуур урлаг 3 р баг №6
язгуур урлаг 3 р баг №6
Sainbuyn Baagii6.3K visualizações
монгол төрийн гарамгай зүтгэлтнүүд,баатрууд por Sainbuyn Baagii
монгол төрийн гарамгай зүтгэлтнүүд,баатруудмонгол төрийн гарамгай зүтгэлтнүүд,баатрууд
монгол төрийн гарамгай зүтгэлтнүүд,баатрууд
Sainbuyn Baagii9.5K visualizações
багануур дүүрэг por Sainbuyn Baagii
багануур дүүрэгбагануур дүүрэг
багануур дүүрэг
Sainbuyn Baagii5.2K visualizações

монголчуудын угсаа гарвал, тархац

 • 2. I.МОНГОЛЧУУДЫН УГСАА ГАРВАЛЫН ТУХАЙ   Монголчуудын өлгий нутаг, гарал үүслийг судлахад хамгийн түрүүнд хүний үүсэл гарлын тухай авч үзэх хэрэгтэй. Хүний гарал үүслийн тухай шинжлэх ухааны зүгээс хамгийн оновчтой баталгаатай онол нь Ч.Дарвины онол юм. Хүн эрт цагийн хүн дүрс бичнээс үүссэн гэх энэ онол нь цаашид хөгжин хүн үүссэн газар нутгийн байдлаас хамааран нэг төвт онол болон олон төвт онол үүссэн. Хүний дээд өвөг Төв Азиас гаралтайн тухай онолыг М.Ф.Нестурх “Хүн төрлөхтөний ууган эх орны тухай, Хүн төрөлхтөний уг үүсэл” номондоо “Энэ нь эрт цагт бичнээс хүн үүсэх үйл явцад түлхэц өгөхүйц байгалийн хүчин зүйл нөлөөлж болох газар нь Төв Ази юм” хэмээн онцолсон байна.
 • 3. МОНГОЛЧУУДЫН УГСАА ГАРВАЛЫГ ТАЙЛБАРЛАСАН АРГА ЗҮЙН 3 ХАНДЛАГА    1-рт Монголчуудын угсаа гарлыг Хүннү, Дунхугаас улбаалж тайлбарладаг. Энэхүү хандлагыг Монголын олонхи судлаачид дэмждэг. 2-рт Зөвхөн Дунху-г Монголчуудын өвөг хэмээгээд Дунхугийн системд Сяньби, Ухуань, Муюн, Тоба, Жоужань, Тогоон, Кидан, Шивэй зэрэг аймгуудыг хамааруулж үзэх хандлага. Эдгээр судлаачид Хүннүг түрэг хэлтэн хэмээн үздэг бөгөөд гол төлөв Хятад судлаачид байна. 3-рт Монголчуудыг Шивэйгээс гаралтай хэмээн үзэхдээ өмнөх үеийн бусад аймаг улсуудтай холболгүйгээр тусгайд нь авч үзэх хандлага. Дээрх судлаачид XIII зууны Монголчууд Эргүнэ болон Амур мөрний хавиас нүүдэллэн ирж, Түрэг угсааны аймгуудыг баруун тийш шахсан хэмээн үздэг.
 • 4. МОНГОЛЧУУДЫН УГСАА ГАРВАЛЫГ ТАЙЛБАРЛАЖ БУЙ САНАЛУУД Хүннү Сяньби Дунху Сяньби Жужан Жужан Кидан Хамаг Монгол Кидан Их Монгол Хамаг Монгол
 • 5. Хүн төрөлхтөнийг арьс өнгөний ялгаагаар нь “Монголжуу”, Европжуу, Негржүу гэсэн гурван үндсэн бүлэгт хуваадаг.  Монгол хүний нэг онцлог бол Монгол хүн бүр хөх толботой төрдөгт байдаг. Хөх толбо нь дэлхий дээр Монгол улс, БНХАУ-ын ӨМӨЗО, Афганистаны Хазарстан, ОХУ-ын Халимаг улс, Буриад улс, Солонгос, Унгар улсын мөн зарим нутагт амьдардаг хүмүүс болон Америкийн Индианчуудын дунд ажиглагддаг. 
 • 6.   Монголчуудын удам угсааг хөөж үзвэл Хятадын зарим түүхчид эртний Ся улсын хаан Зе нь маш хэрцгий догшин байсан учир улс оронд нь бослого гаран төрт улс эргэж Шан улс тогтсон гэх бөгөөд хуандигийн хүү Хунь Юй хойд нутагт цөлөгдөн мал адгуулан аж төрж улмаар Хүннү улсын үүсэл тэр болсон гэх таамаглал байдаг байна. Шарын шашин Монголд хүчтэй нөлөө үзүүлсэн үеийн түүхчид Монголчуудыг Энэтхэг, Төвдийн хаан Хүзүүн болон Алтан сандалт хаадын удам гэж бичсэн байдаг.
 • 7. Төв азийн өндөрлөгт олон хүчирхэг овог аймаг, төрт улсууд мандан бадарч бутран сарниж байсны нэг нь бидний өвөг дээдэс болох хүннүчүүд буюу Хүннү гүрэн юм. Түүхэнд тэмдэглэгдэх болсон цаг хугацаа нь МЭӨ II зуун.  Хүннүчүүдийн хүчирхэг шаньюй Модуны үед газар нутгийг гурав хувааж төв хэсгийг өөрөө захиран зүүн, баруун хэсгийг Жуки ван, Лули вангаар захируулж тэдний доор мянгад, зуутын ахлагч ноѐд түшмэдүүд байсан нь хожимын нүүдэлчид энэ аргыг шууд авч хэрэглэж байжээ. 
 • 8. Хүннүчүүд Монгол хэлтэн байсан гэж К. Ширатори, И.Шмидт, П.Паллас, Н.Бичүрин, Ф.Бе ргман нар үзэж байгаа бөгөөд Монгол судлаачдын дийлэнх олонх нь Хүннү-чүүдийг Монгол хэлтэн, Монгол угсаатан байсан гэж тооцох болжээ.  Үүний баталгаа нь Хүннү гүрнийг залгамжилж гарч ирсэн төрт улсууд болох Сяньби, Нирунчууд Монгол хэлтэн, Монгол угсаатан байсныг Эртний хятадын түүхийн бичиглэлүүдэд тодорхойгоор дурдсан байдаг.  Хүннү гүрэн бутарсны дараа хүннүгийн түм гаруй өрх Сяньбичуудтай нэгдсэн нь тэднийг хэл соѐл, угсаа гарвалаар тун ойр байсныг харуулдаг. 
 • 10. “МОНГОЛ” НЭРИЙН ТУХАЙ: Монгол нэрийн талаар олон санал байдгаас ерөнхийд нь:  Зонхилох овгийн нэрнээс үүдэлтэй.  Газар усны нэрнээс үүдэлтэй.  Хүний нэрнээс үүдэлтэй.
 • 11. 1. Хятадын түүхийн эх сурвалжид Монгол гэдэгтэй адил аялгуу ханз үсэг нь Тан улсын үед (618-907) Мэн-У, Мэн-Ва, Мэн-Гу гэсэн янз бүрийн хэлбэрээр бичигдэн үлджээ.  2.Ихэнх судлаачид Монголын олон овог аймгуудын нэрийн гарлыг тэдний нутагладаг гол ус, уул нурууны нэрнээс мөшгөн хайх боломжтой хэмээн үздэг.  3.Монголийн нэрт түүхч Г.Сүхбаатар Монгол гэдэг нэр нь Тоба улсын хаанд баригдсан Мугулюй /Мухар/ хэмээх хүний нэрний үндэс байж болох юм гэж үзсэн. 
 • 12. II.МОНГОЛ УГСААТАН ТҮҮНИЙ ТАРХАЦ, НҮҮДЭЛ   Төв азиас түүхэн үе бүрүүдэд тодорхой давтамжтайгаар хүчтэй тэсрэлт болж олон үндэстэн, угсаатан төдийгүй дэлхийн түүхийг тодорхойлж байсан Монгол, Түрэг, Манж-Хамниган тэр хүн ам цөөхөн угсаатнуудыг “Супер Этнос” гэж тодорхойлсоны учир? Энэ 3 угсаатан 2200 гаруй жилийн турш бүгд хөгжлийн том тэсрэлтүүд хийн бүгд Төв азиас гадагшаа нүүдэллэн явснаас өнөөдөр Түрэг нь 150 сая болтлоо өссөн бол Монгол угсаатан хамгийн хүчирхэг Их Гүрнийг 200 гаруй жил байгуулсан ч 10 саяулаа л өнөөгийн үед иржээ. Харин Хятадад 2 хүчирхэг гүрнийг байгуулсан Манж-Хамниган нарын гол мөхлөг/цөм/ нь 20-р үед бүрмөсөн Хятадчилагдсан байна.
 • 13. Өнөөдөр дэлхий дахинд 10 сая груй хүмүүс өөрсдийгөө Монгол туургатан гэдэг. Монгол угсаатны нүүдэл, тархацыг Эх газар доторхи, Эх газараас гадагш гэж 2 ерөнхий хэв шинжид хувааж болно. Монгол угсаатны тархалтыг дараах үед хувааж болно.  1. Эртний өвөг Монголчуудын нүүдэл.  2. Дундад эртний буюу 13-15-р зууны Монголчуудын нүүдэл.  3. Монголчуудын бутралын үеийн их нүүдлүүд. /16-18 зууны үе/  4. 20-р зууны үеийн Монголчуудын нүүдэл.  - Богд хаант улсын үеийн Монголчуудын шилжилт хөдөлгөөн.  - “Социализмын үеийн” Монголчуудын шилжилт хөдөлгөөн.  - Орчин үеийн Монголчуудын хөдөлгөөн
 • 14. 1. ЭРТНИЙ ӨВӨГ МОНГОЛЧУУДЫН НҮҮДЭЛ     Монгол угсаатны өвөг Хүннүчүүд МЭӨ 98 онд БаруунӨмнөд Хүннүчүүд болж 2 салсны дараа Баруун Хүннүчүүд олон жилийн ган, зуданд нэрвэгдэн Өмнөд Хүннүчүүдэд шахагдан Баруун зүг Их нүүдэл хийсэн нь/МЭ93/ Төв азиас нүүдэлчдийн нүүсэн хамгийн анхны том хэмжээний Их нүүдэл байжээ. Хүннүчүүд 300 гаруй жил 10.000км замыг туулсан байна. Дундад Азид нэвтрээд зарим хэсэг нь өөр угсаатантай холбогдон Умар зүг нүүдэллэн Өнөөгийн Саха буюу Якут угсаатан болсон бол Эфталитын хаант улсын/МЭӨ3-МЭ4 зуун/ умард мужид өнөөгийн Узбект зарим хэсэг нь үлдснийг түүхийн эх сурвалжид “Цагаан Хүннүчүүд” гэж тэмдэглэгдэх болсон. Үлдсэн Хүннүчүүд нь Атиллагийн удирдлагаар улс байгуулж 453 он хүртэл Дунай, Балканы хойгт нутаглаж байсан бөгөөд өнөөгийн Болгар угсаатан төлөвшихөд өвөг дээдэс нь болсон гэж судлаачид үздэг.
 • 15. 2. ДУНДАД ЭРТНИЙ БУЮУ 13-15-Р ЗУУНЫ МОНГОЛЧУУДЫН НҮҮДЭЛ Энэ үед Монгол угсаатан дэлхийг байлдан дагуулж тархан суусан. Үүнд:  Цагаадайн хаант улс. 1219-1225 оны их аян дайны дараа цөөн тооны Монгол “Даргач” нар Дундад Азид сууж байсан ба Өгөөдэй нь Хаан эцгийн гэрээслэл ѐсоор Цагаадайд Дундад азийг захируулснаар энэ улсын үндэс суурь тавигдсан.  1390-ээд он болоход Монголчууд Исламын шашинд орж соѐл заншилаа алдсан ч умард Афган, Дундад азийн зүүн хэсгээр байсан Монголчууд өөрсдийгөө нүүдэлчин Моголчууд гэж онцгойлон үздэг байсан. Тэд өнөөгийн Хазар Моголчууд. Одоо Афганы Герат, Бадакшин, Майман мужид аж төрдөг бөгөөд Исламын болон Буддын шашин чөлөөтэй шүтдэг эрх чөлөөтэй нүүдэлчид. 20.000 гаруй Хазар Монголчууд байна.
 • 16. 3.МОНГОЛЧУУДЫН БУТРАЛЫН ҮЕИЙН ИХ НҮҮДЛҮҮД /16-18 ЗУУНЫ ҮЕ/    Монгол нутаг дээр зөвхөн Тулуйн угсааны Аригбөх, Хубилайн хааны шууд угсааны Монголчууд үлдсэн. 1368 онд Монголчууд Бээжингээс хөөгдөхөд маш цөөн Монголчууд ирсэн байна. Тэр үед Ляо дуны хойгт Урианхайн Мажигаар удирдуулсан 20.000 урианхай цэрэг, Юнань мужид 100.000 Монголчууд, Ганьсу мужид 20.000 Монгол тус тус байсан. Тэд одоогийн БНХАУ-ын нутгийн гүнд байгаа Монголчууд юм. Жиш: Ганьсу мужид өөрсдийгөө Шарайголын Монголчууд гэдэг Дунсяны Монголчууд 374.000, Ганьсу, Чинхай мужид 122.000 Бао-ний Монголчууд, Юнань мужид 100.000 мянган өөрсдийгөө Монгол гэдэг Юнаны Монголчууд байна.
 • 18. МОНГОЛ УГСААТАН  Монгол бүлгийн төрөлх хэлтэй бүлэг ард түмэн, 11 сая хүнтэй угсаатан.  Монгол улсын хүн амын 2010 оны улсын тооллогын дүн: Үүнд Монгол улсад оршин суугаа Монгол улсын харъяат 2,631,117 хүнээс Халх 2168141, Дөрвөд 72403, Баяд 56573, Буриад 45087, Захчин 32845, Дарьганга 27412, Урианхай 26654, Дархад 21558, Өөлд 15520, Хотгойд 15460, Торгууд 14176, Мянгад 6592, Барга 2989, Үзэмчин 2577, Элжигин 1340, Сартуул 1286, Цаатан 282, Харчин 152, Цахар 132, бусад 601 дүнг нэгтгээд 2,516,949 монгол угсаатан байна гэж тооцжээ. Үүн дээр монголоор хэлэлцэгч, өөр угсаат Хотон 11304, Хамниган 537, Чантуу 260-г нэмнэ.  БНХАУ-ын хүн амын 2010 оны улсын тооллогын дүн: Үүнд 5981840 Монгол, 621500 Дуншян, 289565 Цагаан монгол, 131992 Дагуур, 20074 Баоань, 2800 Монголжин хэлт шар ёгорын нийлбэр 7047771 монгол угсаатан байна гэж тооцсон.  ОХУ-ын хүн амын 2010 оны улсын тооллогын дүн: Үүнд 461389 Буриад, 183372 Халимаг, 2986 Монгол байна гэж бүртгэжээ. Хооронд нь нэмж 647747 монгол угсаатан байна гэж тооцсон.
 • 19. МОНГОЛ УЛС БА БНХАУ-ЫН ЗАСАГ ЗАХИРГААНЫ НЭГЖҮҮД МОНГОЛ ОВОГ АЙМГУУД, ЯСТАНГУУД БНХАУ ДАХЬ МОНГОЛ ҮНДЭСТЭНИЙ ӨӨРТӨӨ ЗАСАХ НЭГЖҮҮД
 • 20. ХАЛХ Халхчуудын өвөг дээдэс нь VIII-XII зууны үед Хэрлэн, Онон, Туул гурван голын саваар төвлөрөн нутаглаж байсан ба XIII зууны эхээр монголын нэгдсэн тулгар төр улс байгуулагдахад гол цөм нь болж тэргүүлэх үүрэг гүйцэтгэсэн ягуурын монгол аймгуудаар бүрэлдэн тогтсон.  2010 оны тооллогоор Монгол Улсад оршин суугаа 2,168,141 хүн (суурин хүн амын 82.4%) Халх гэж бүртгэгдсэн. Нэрийн гарал: «Халхавч», «бамбай» зэрэгтэй ойролцоо утгатай «халх» (нарны халх, галын халх ...) гэх Монгол үгнээс нэр өгөгдсөн гэж үздэг. Зарим Монголч эрдэмтдийн дэвшүүлсэн Халх голын нэрнээс юм уу эсвэл "Халк" («ард түмэн») гэх Түрэг үгтэй холбоотой. 
 • 21. ДӨРВӨД    Монгол үндэст ястан, язгуурын Ойрд аялгуут Монгол хэлтэн ард түмэн. Дөрвөд нь 1400-1755 оны хооронд тогтносон Дөрвөн Ойрдын дөрвөн гол аймгийн нэг. Монголд Дөрвөдийн яст гэж 72,403 хүн бүртгэгджээ. Мөн Орос дахь Халимагуудын 30-аад хувь албан бусаар Дөрвөд гэгдэж, Хятад дахь Монголчуудын дотор Дөрвөд, Дөрвөн овогтон бий. Увс аймгийн Бөхмөрөн, Давст, Наранбулаг, Өлгий, Ө мнөговь, Сагил, Түргэн, Ховд, Улаанго м, Тариалан, Ховд аймгийн Дөргөн, Баян-Өлгий аймгийн Ногооннуур суманд болон Увс аймгийн Завхан суманд гурван баг, Ховд аймгийн Эрдэнэбүрэн суманд "онгоцны дөрвөдүүд", Мянгад суманд нэг баг дөрвөдүүд амьдарч байна.
 • 22. БАЯД  Ойрд аялгуутан, Монгол хэлтэн. Монголын Баяд эртний өвөг дээдэс бол XII-XIII зууны үед Жида Баягуд Дуклас, Хээрийн Баягуд гэгдэж Баягуд аймгаас сурвалжтайн дээр Сэлэнгэ мөрний зүүн Зэд гoлоос урагш тал газар сууж агсан Жида Баягуд, Хээрийн Баягуд нь жинхэнэ монгол угсаатай гэж шинжээчид үздэг.  Нэрийн гарал: Монгол хэлэнд "баян" ("чинээлэг", "арвин юмтай", "өнөр" гэх мэт ойролцоо утгатай) гэх тэмдэг нэрийн олон тооны үндсэн хувирал нь "баяд" гэдэг.
 • 23. БУРИАД    Буриад - Монгол угсаатны эртний нэгэн аймаг, Монгол үндэстний одоогийн нэгэн ястан, язгуурын Монгол хэлт ард түмэн. Одоо цагт Буриадууд 3 улсад тархан суудаг. Орос болон Монгол улсад "Буриад", Хятад улсад "Монгол" гэх нэрээр хүн амын бүртгэлд бүртгэгддэг. Орост 461,389[4], Монголд 45,087[5], Хятадад 10,000 орчим Буриад хүн бий.
 • 24. ЗАХЧИН   Захчин нь Ойрад Монголын нэгэн салбар бөгөөд Зүүн гарын хаант улсын үед тус улсын хил, зах хязгаарыг сахин хамгаалах цэргийн ард байсан учир захчин хэмээх нэрийг олжээ. Захчингууд нь торгууд, дөрвөд, өөлдөөс гаралтай яс овгоор бүрэлдсэн байна.
 • 25. ДАРЬГАНГА     Дарьганга бол зүүн Монголын нэгэн ястан. 2010 оны Монгол улсын хүн амын тооллогын дүнгээр 27,412 хүн Дарьганга ястан гэж мэдүүлжээ. Дарьганга ястанг 1690-ээд оны үед Манж Чин улсын засаг эзэн хааны төмөр сүргийг адгуулах зорилгоор Цахар, Халх болон Өөлд иргэдийг цуглуулан үүсгэсэн гэдэг. Нэрийн гарал: Тэд Сүхбаатар аймгийн Дарь овоо болон Ганга нуур орчмын нутагт оршин суудгаас ийм нэртэй болжээ.
 • 26. УРИАНХАЙ   Урианхай нь хэл, соѐл, угсаа гарал нэгтэй Монголын олон ястны нэг болохын дээр гарал үүслийн хувьд Монгол угсаатан дотроосоо одоогийн нэрээрээ тэмдэглэгдэж ирсэн хамгийн эртний гарал үүслийн түүхтэй угсаатан юм. Олон жилийн нүүдэл, суудлын үеэр Урианхай аймаг нь нутагшин суурьшсан газар усныхаа нэрээр Хэнтийн Урианхай, Хөвсгөлийн Урианхай, Алтайн Урианхай гэж нэрлэгдэн иржээ.
 • 27. ДАРХАД    Дархад нь Хөвсгөл аймгийн баруун сумдаар нутагтай Монгол үндэст ястан юм. Хөвсгөл аймгийн Баянзүрх, Рэнчинлхүмбэ, Улаан-Уул, Цагааннуур сумын нутгаар голчлон амьдардаг. Дархадууд нь Тува болон Цаатангуудтай угсаа гарвал нэгтэй. Дархадууд бөө мөргөлийг голлон шүтдэг. Дархадын хотгор нь тэдний нэрээр нэрлэгджээ. 2000 оны тооллогоор өөрийгөө Дархад гэж бүртгүүлсэн 16,268 хүн тоологдсон байна.
 • 28. ӨӨЛД Өөлд бол Ойрадын нэгэн аймаг юм. Ойрадын Цорос аймгаас үүссэн.  Нэрийн гарал: Өөлд гэдэг нэрийг ойрад (ойн ард) хэмээх үг сунжирснаар үүссэн гэлцдэг. Бас Илүдэй гэдэг хүний нэрнээс гаралтай ч гэдэг. 
 • 29. ТОРГУУД   Торгууд бол Ойрадын нэгэн овог аймаг юм. XV зууны үед Ойрадын бүрэлдэхүүнд оржээ. Торгуудууд одоо үед ОХУ-ын Бүгд Найрамдах Халимаг Улс, БНХАУ-ын ШинжаанУйгарын Өөртөө засах орон, Ганьсу муж, Монгол улсын Ховд аймагт оршин суудаг.
 • 30. МЯНГАД   Мянгад бол Монголын нэгэн овог аймаг юм. Ойрадын Хойд аймгаас үүссэн бөгөөд Хойд аймгийн нэгэн том овог юм. Мөн Хотогойдын дунд олон байдаг овог болно. Орчин үед Мянгад нь Ховдын олон ястаны нэг гэж тооцогддог юм.
 • 31. БАРГА   Барга - хуучны нэгэн Монгол аймаг, одоогийн Монгол үндэстний нэгэн ястан. Өдгөө ихэнх Баргууд Өвөр Монголын Хөлөнбуйрт, цөөнх хэсэг Монгол улсын Дорнод, Төв аймагт төвлөн суурьшжээ. Баргуудын хэлэлцэх аялгуу нь Буриад аялгуутай илүү ойр.
 • 32. ҮЗЭМЧИН Дорнод монголд оршин суудаг өвөрлөгчдийн гаралтай ястан нь үзэмчин болно. Дорнод аймгийн Баянтүмэн, Сэргэлэн, Булган сумнаа зүүн үзэмчин, Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэцагаан сумнаа баруун үзэмчнийнхэн нутаглана.  Нэрийн гарал: Ардын домог ярианд зэрлэг үзэм ихтэй Үзмийн цагаан ууланд аж төрж байсан тул үзэмчин гэх болсон гэдэг. 
 • 33. НОМ ЗҮЙ П. Дэлгэржаргал “Монголчуудын угсаа гарал ” 2005 он  Монгол улсын түүх 1-р боть 2003 он  www.wikipedia.mn  www.google.com 