O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
HinduismenVärldens äldsta nu levande religionIngen grundare och ingen trosbekännelseHeliga skrifter:De äldsta skrifterna...
Ahimsa =Brahman = Världssjälen.    Läran om icke-Grunden till hela       våld. Ingenuniversum.          ...
Själavandring – reinkarnation - SamsaraAtman = själen. Efter döden lever själen vidare i enannan jordisk varelse.Bytet til...
KastsystemetFör länge sedan delades folket in i varnaer (=färger). Så uppstod fyrastora samhällsklasser som finns kvar än ...
Många gudar eller en gud?o Monoteistisk och polyteistisk religion:Egentligen finns bara en gud – Brahman, världens själ – ...
Bön och vallfärdo Templet – gudens bostad. Ingen samlingslokal för gemensam gudstjänst, utan besöks av enskilda (familjer...
Ahimsa = Läran om icke-våld. Ingen levandevarelse får dödas. Kor är extra heliga och fårinte dödas. Kon gör mycket nytta f...
KastväsendetMänniskan i Indien blev tidigt indelade i fyra olika klasser.Dessa klasser som skapades har sedan dess avgjort...
Historia Kastsystemet framväxt                                Britternas maktövertag i  ...
De fyra ursprungliga kasterna  I Rigvedas skapelseberättelse beskrivs det hur guden Brahma skapar  människorna:     ...
Diskriminering efter kast•  Varit förbjudet att diskriminera utifrån kast sedan 1950•  Indiska staten motarbetar aktivt ...
Kvinnan inom HinduismenMärke eller smycke i pannan ”bindi” – inget kasttecken eller religiös symbol.Snarare en utsmyckning...
Kost och fasteregler:De flesta hinduer äter inte nöt eller kalvkött, men så klart är detstor askillnader mellan individer....
Övrigt:Hinduer har generellt besöksplikt vid sjuka nära. Det kan därför varanödvändigt att sätta gränser för besöken, både...
Hindusimen
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Hindusimen

1.699 visualizações

Publicada em

Publicada em: Espiritual
 • Entre para ver os comentários

Hindusimen

 1. 1. HinduismenVärldens äldsta nu levande religionIngen grundare och ingen trosbekännelseHeliga skrifter:De äldsta skrifterna kallas Veda (vetande) ochskrevs ned mellan år 1500 och 800 f.Kr. Innan deskrevs ned berättades de muntligt frångeneration till generation.Andra heliga skrifter ärBhagavadgita, Vedanta, Upanishaderna och.
 2. 2. Ahimsa =Brahman = Världssjälen. Läran om icke-Grunden till hela våld. Ingenuniversum. levande varelse får dödas. Kor ärVärldsalltet: Har inte haft extra heliganågon början och kommer och får inteinte att ha något slut. dödas. Kon gör mycketBrahman skapade nytta för enuniversum och efter en hindu. Den geroändligt lång tidsrymd mjölk och ärkommer allt skapas på mycket viktignytt av Brahman. när det gäller bränsle.
 3. 3. Själavandring – reinkarnation - SamsaraAtman = själen. Efter döden lever själen vidare i enannan jordisk varelse.Bytet till en annan kropp sker med hjälp av Karmaslag.Med karma menas alla god och onda handlingar enmänniska utfört under sitt liv. En god karma ledertill en bättre tillvaro och tvärt om.MåletMålet för varje hindu är att bryta själavandringen,befria själen så att den kan återvända till Brahman.För att uppnå målet kan man gå fyra vägar:Kunskapens väg- insikt genom att studerareligiösa texter.Övningarnas väg- (hinduiska traditioner)meditationens vägHandlingarnas väg - att utveckla osjälviskhet ochpliktkänsla.
 4. 4. KastsystemetFör länge sedan delades folket in i varnaer (=färger). Så uppstod fyrastora samhällsklasser som finns kvar än idag;Brahmaner: PrästernaKshatriya: Adelsmän, krigareVaisya: Bönder, hantverkare, köpmänSudra: Arbetareo ”De oberörbara” = de som inte tillhör något kast alls.o Stora variationer från plats till plats.o I byarna lever man strängt åtskilda i yrkes- och släktgruppero (i en by kan man ha ett tiotal olika kaster) men i städerna är det knappt märkbart.o Positivt: kastens gemenskap ger trygghet, samhörighet och självkänsla.o Kast och demokrati: Indien är världen största demokrati. I politiken spelar kasterna en betydande roll.o Lägst status har kvinnan.
 5. 5. Många gudar eller en gud?o Monoteistisk och polyteistisk religion:Egentligen finns bara en gud – Brahman, världens själ – men detfinns ändå ca 3 miljoner olika gudar med olika namn och olikarang. Hur förklarar man det?o Kali – underbar och fruktansvärd. Gift med:o Shiva – kraftens gud. Och har sonen:o Ganesha – skolbarnens gud.o Vishnu – ordningens gud (Kalis bror): Rama & Krishna.
 6. 6. Bön och vallfärdo Templet – gudens bostad. Ingen samlingslokal för gemensam gudstjänst, utan besöks av enskilda (familjer).o Vid besöket följer familjen en bestämd ordning.o Inredning: mörker för meditation och en bild av templets gud.o Guden väcks, får mat och badas av tempelpräster.o Familjen har med sig gåvor (mat och blommor).o Familjen utför sin puja (bön).o Så ofta man kan försöker man vallfärda till heliga platser.
 7. 7. Ahimsa = Läran om icke-våld. Ingen levandevarelse får dödas. Kor är extra heliga och fårinte dödas. Kon gör mycket nytta för en hindu.Den ger mjölk och är mycket viktig när detgäller bränsle.Dharma = Den eviga världsordningen som gersig till känna i universums regelmässighet.Finns I naturen, finns I samhället, finns i olikaintressen och gruppers gemenskap och i varjeenskild människa.
 8. 8. KastväsendetMänniskan i Indien blev tidigt indelade i fyra olika klasser.Dessa klasser som skapades har sedan dess avgjort vem man får umgås med, vilka som får giftasig och vilka arbeten som finns att välja bland. OLIKA KASTER!Läran om Karma har varit en bidragande faktor, som även använts för att rättfärdigakastsystemet. Dessa kaster har sina egna plikter för att samla god karma och på så sätt födas i enbättre kast i kommande liv.Människor stämplas på grund av sin kasttillhörighet redan vid födseln och denna stämpling följersedan med under hela livet.I den traditionella hierarkin står brahminerna och prästerna överst och daliterna – som kallas deoberörbara eller kastlösa – står längst ned. Yrken som anses smutsiga och förorenade har blivitdaliternas.Trots att det enligt den indiska konstitutionen är förbjudet att särskilja människor på grund avoberörbarhet sker det än idagNumera beräknas det finnas 3000 och över 25 000 underkaster. Inom varje kast finns detunderkaster, som har högre och lägre status.Kasttänkandet lever framförallt kvar i bysamhällena och på landsbyggden.
 9. 9. Historia Kastsystemet framväxt Britternas maktövertag i Indien under 1800-talet påverkade kastsystemet starkt. Engelskmännen ville skapa en klasstillhörighet likt det Storbritannien skapar orättvisor Man har hittat spår av klassystem som fanns i kastsystem 1000 f. kr. men Storbritannien. spåren visar på att det inte var en viktig del av Krävde att indierna hinduismen. registrerades enligt kasttillhörighet.
 10. 10. De fyra ursprungliga kasterna I Rigvedas skapelseberättelse beskrivs det hur guden Brahma skapar människorna: • Brahminerna: • Kshatriyerna: Skapade han skapade han ur sin mun. ur sina armar. Lärda och utbildade Kungar och Lärare krigare Präster Arbetare Handelsmän och bönder. • Vaishyerna: • Shudrerna: skapade han Skapade han från låren. från fötterna.Daliterna: De oberörbara. Troligen för orena vanor och utlänningar. Kontakt med en dalit av dehögre kasterna kräver en reningsprocess.
 11. 11. Diskriminering efter kast• Varit förbjudet att diskriminera utifrån kast sedan 1950• Indiska staten motarbetar aktivt kastsystemet.• Dilemman man mött när man motarbetat Kastsystemet:• Bryta seder, traditioner och diskriminering av Daliterna.• Indiens förra president var Dalit.Motsättningar.• Grupper kan demostrerar fredligt eller i direkta upplopp, och hatbrott.• Samhörigheten inom kasterna är än idag stor.
 12. 12. Kvinnan inom HinduismenMärke eller smycke i pannan ”bindi” – inget kasttecken eller religiös symbol.Snarare en utsmyckning.I hemmet är kvinnan underställd mannen, men istället har kvinnan mycketinflytande i samhället.Regeringen jobbar för att skapa en helt jämställd relation mellan män ochkvinnor.Äktenskap ett av de viktigaste delarna av livet.Äktenskap kan arrangeras av föräldrar och dyra hemgifter kan förekomma tillbrudgummen.I Indien finns det ett underskott av kvinnor på grund av att familjen inte”gynnas” av att få en flicka.Många flickor blir tidigt gatubarn, ca 3 av 5 och över 70% utnyttjas på något sättsexuellt.
 13. 13. Kost och fasteregler:De flesta hinduer äter inte nöt eller kalvkött, men så klart är detstor askillnader mellan individer.Många är vegetarianer, och de strängaste vegetarianerna ätervarken ägg eller mjölkprodukter; några undviker också lök ochvitlök då de anses öka den sexuella lusten.Det finns särskilda regler för kalla och varma rätter och drycker.
 14. 14. Övrigt:Hinduer har generellt besöksplikt vid sjuka nära. Det kan därför varanödvändigt att sätta gränser för besöken, både av hänsyn till patienten ochtill de besökande då de på detta sätt kan frigöras från sina plikter. .

×