Anúncio

Nhóm 1G.pptx

SThng6
30 de Mar de 2023
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Último(20)

Destaque(20)

Anúncio

Nhóm 1G.pptx

 1. Thành viên
 2. Nội dung Tiêu hóa Vị trí: khoang miệng, ruột. -E: amylase, disaccarase - Sản phẩm: monosaccarid Hấp thụ Vị trí: phần đầu ruột non -Tập trung ở gan 1 2
 3. Thủy phân Polysaccarid 1.1
 4. Cơ thể người không có Enzym thủy phân xenlulozo
 5. Thủy phân didsssaccarid thành monosaccarid 1.2
 6. Hấp thụ monosaccarid 2.1
 7. - Sự hấp thụ các Monosaccarit xảy ra ở phần đầu ruột non + Fructozo và mannose hấp thu theo cơ chế thụ động. + Glucose và Gallactose theo cơ chế vận chuyển tích cực. + Glucose được đồng vận chuyển cùng ion natri qua bơm Na+K+ ATPase. - Sau khi được hấp thu, các monosaccarid được tập trung vào hệ thống tĩnh mạch cửa rồi vào gan.
 8. Monosaccarid biến đổi thành Glucose 2.2
 9. Ở gan, fructose, gallactose,mannose đồng phân hóa thành glucose dùng cho quá trình chuyển hóa
 10. Điều hòa Glucose huyết thanh 3
 11. Điều hòa Glucose huyết thanh
 12. Thanks!!!
Anúncio