O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
№ 2 • декабрь 2014 
Спецвыпуск 
ɒȨəȦɔȪģ*MNVKDCFDģ,@M@FDLDMSģɖȥȧģɌȥɏȦɕģɌģȩȦɍȨɎɕɡɚɕɑȫģȪȩɓȨɌɑɡȫģɎɓɡģɥɑɐɕȦȩȥģ 
ȜȨɔɴȥɕɑɑģ ɎȨɓɏɕ...
BQD@SHNMģ 
ɴȨȩɌɡɛȦɕģȩɴȦɘɌɝɴȪȩȧģɆȥҪɎɏȦȩɖȥģ!TRHMDRRģ@RDģ2STCX
 
ȴïɖɅɃɉɈɐɋɈɏïȟɉɃɋȾïȪɌɁɆɉɃɀɃɔïɆɎɃɅɐɞɌïɓɈɇɃɍɕɑɓ 
6DPVXQJš¢¦§”‘ ...
№ 2 • декабрь 2014 
Спецвыпуск 
ɇȝɚțɃɆɋțɈɆĘ, *$Ę V@QCĘKNA@KĘ 
ȑȝɉɪȚɊɆɖ ȷȚĘɎɋȝĘɪȝɈȟɎɆɈȚĘɪɩțɉɆɕ 
 BBDMSTQDģɃɳɓȥɕɎɑɡ ɂȥģ ȩȨɐɎ...
№ 2 • декабрь 2014 
Спецвыпуск 
ɓɑɎɑɳȪɠɛɑȫģɟȧȩɴȦɳɖȨɌģKNA@Kģ%NQSTMDģKNA@KģģɌģȨɥɓȥȩɖɑģȪɴɳȥɌɓȦɕɑɡģɐɕȥɕɑɡɔɑģ 
ɑɕɖȦɓɓȦȧɖȪȥɓɞɕȨɍ...
ɓɑɎȦɳȥɔģɌģ*MNVKDCFDģ,@M@FDLDMS
ģ,HBQNRNǢģɡɌɓɡȦɖȩɡģ
ȧɳȥɖɕɝɔģ 
ɴȨɥȦɎɑɖȦɓȦɔģ șȩȦɔɑɳɕȨҪģ ɒɳȦɔɑɑģ ȝȘȜțģ Ɍģ ɖȨɔģ əɑȩɓȦģ ɴȨɥȦɎɑɖȦɓȦɔģ ɴȨģ ɌȩȦɔģ ɴȨ- 
ȧȥɐȥɖȦɓɡɔģɌģģɍȨɎȪģIBMģÖģ
ȧɳȥɖɕɝɔģɌģɖȨɔģəɑȩɓȦģɴȨģɌȩȦɔģɴȨȧȥɐȥɖȦɓɡɔģɌģ 
ģɍȨɎȪģToyotaģÖģ
ȧɳȥɖɕɝɔģɌģɖȨɔģəɑȩɓȦģɴȨģɌȩȦɔģɴȨȧȥɐȥɖȦɓɡɔģģɑģģ 
ɍȨɎȨɌ
ģMcKinseyģɴɳɑɐɕȥɕȥģɓȪəɚȦҪģȪɏȦģɌģɎɌȦɕȥɎɘȥɖɝҪģɳȥɐģɌȧɓɠəȥɡģɴȨɥȦɎɝģɴȨģ 
Ɍȩ...
Ҫģ ɍȨɎģ ɴȨɎɳɡɎģ Ɍģ ɖȨɔģ əɑȩɓȦģ 
ɴȨģɌȩȦɔģɴȨȧȥɐȥɖȦɓɡɔģɌģģɍȨɎȪ
ģ OOKDïɌȫȨɎɑɖģɌģɎɌȥɎɘȥɖȧȪģȧȨɔɴȥɕɑҪ
ɓɑɎȦɳȨɌģ 
ɟȧȨɕȨɔɑȧɑģ77(ģɌȦȧȥģȪɏȦģɌȨȩɞɔȨҪģɳȥɐ
 
ɇȩɴȦɚɕȨȦģ ȪɴɳȥɌɓȦɕɑȦģ ɐɕȥɕɑɡɔɑģ 
Ɍģ ȧȨɔɴȥɕɑɑģ ɴɳɑɕȨȩɑɖģ ɥȨɓɞɚɑȦģ 
ɎɑɌɑɎȦɕɎɝ...
ģɌģ͢ģəɖȨģɴȨəɖɑģɌģģ 
ɳȥɐȥģ ɴɳȦɌɝɚȥȦɖģ ɴȨȧȥɐȥɖȦɓɑģ ȩɳȦɎ- 
ɕȦҪģȧȨɔɴȥɕɑɑģɑɐģȩɴɑȩȧȥģ%NQSTMDģ
 
ȠȦɕɖȥɥȦɓɞɕȨȩɖɞģ ɎȨȫȨɎȥģ 1.1ģ 
Ȫģ...
ģȩɖȥɕȪɖģɑɐɌȦȩɖɕɝģɌģģɍȨɎȪ
 
ȟɪɩȚɁɈɖɕɋĘɅɊȚɊɆɖɉɆĘɁĘȕȝȞȞɆɆ 
Определены финалисты MAKE Award Russia 2014 
ɒȨɥȦɎɑɖȦɓɡɔɑģ ɕȥɘɑȨɕȥ...
ɴȨɥȦɎɑɖȦɓȦҪģɌɝɥɳȥɓȥģȩɌȨҪģ 
ɴȪɖɞģ ɕȥɳȥɛɑɌȥɕɑɡģ ɑģ ȪɴɳȥɌɓȦɕɑɡģ ɑɕɖȦɓɓȦȧɖȪȥɓɞɕɝɔɑģ ȥȧɖɑɌȥɔɑ
ģ ɒɳȥɌɑɓɞɕȨȩɖɞģ 
ɌɝɥȨɳȥģɟɖȨɍȨģɴȪɖ...
ȧȨɕɍɳȦȩȩȦģɴȨģȪɴɳȥɌɓȦɕɑɠģɐɕȥɕɑɡɔɑģ*,ģ1TRRH@ģ
ģȞȥģȩɴȦɘɑȥɓɑɐɑɳȨɌȥɕɕȨҪģ 
ȩȦȧɘɑɑģœȣɑɕȥɓɑȩɖɝģȝȘȜțģɥȪɎȪɖģɴɳȦɎȩɖȥɌɓȦɕɝģɑɖȨɍɑģɴɳȨȦ...
ɴȨɥȦɎɑɖȦɓȦҪ
 
¥—£Ÿª 
 
ɴȨɥȦɎģɌģɒɳȦɔɑɑģɴȨģ 
ȪɴɳȥɌɓȦɕɑɠģɐɕȥɕɑɡɔɑģ 
, *$ģɴȨɓȪəȥɓɑģ BBDMSTQDģ 
ɑģ,HBQNRNĢ
ģȼɖȨģȦɎɑɕ- 
ȩɖɌȦɕɕɝȦ...
ɓɑɎȦɳȨɌģɟȧȨɕȨ- 
ɔɑȧɑģ77(ģɌȦȧȥ
ģ 
š”¡ 
 OOKDģɡɌɓɡȦɖȩɡģɥȦȩȩɔȦɕ- 
ɕɝɔģɓɑɎȦɳȨɔģɌģȨɥɓȥȩɖɑģ 
ɑɕɕȨɌȥɘɑҪģ3GDģ!NRSNMģ 
NMRTKSHMFģQN...
№ 2 • декабрь 2014 
Спецвыпуск 
ȞȚɉɒțĘɃȝɩȝɂȝȞɋȝɖɐɆț 
Apple, Google и Coca-Cola — тройка самых дорогих брендов в рейтинге «...
NK@ģģɔɓɕģ(!,ģģɔɓɕģɑģ,HBQNRNĢģ 
ģɔɓɕ
ģșģɎȦȩɡɖȧȪģɴȨɴȥɓɑģDMDQ@Kģ$KDBSQHBģģɔȦȩɖȨģ2@LRTMFģģɔȦȩɖȨģɳȨȩɖģ 
ɴȨȧȥɐȥɖȦɓȦҪģȩɖȨɑɔȨȩɖɑģÖ...
!DMY¨R
 
ɂȥģ ɴȨȩɓȦɎɕɑҪģ ɍȨɎģ ɐɕȥəɑɖȦɓɞɕȨģ ɌɝɳȨȩɓɑģ ɴȨȧȥɐȥɖȦɓɑģ ȩɖȨɑɔȨȩɖɑģ ɖȥȧɑȫģ ɥɳȦɕɎȨɌģ 
ȧȥȧģ %@BDANNJģ 
͢ģ L@YNMģ 
͢ģ ...
͢ģ ɑģ -HMSDMCNģ
͢ģ ȥģ ɖȥȧɏȦģ HKKDSSDģ
͢ģ 
+NTHRģ5THSSNMģ
͢ģɑɐģɖȦȫɕȨɓȨɍɑəȦȩȧɑȫģȧȨɳɴȨɳȥɘɑҪģÖģ'/ģ(MSDKģɑģ(!,ģ
͢ģȧȥɏɎȥɡ
 
ɈɆɃɆɩȟɕɋĘɁĘɆɊɊȝɁȚɍɆɖȠ 
Apple — самая инновационная компания мира 
ȟɥģɟɖȨɔģȩɌɑɎȦɖȦɓɞȩɖɌȪȦɖģȨɖəȦɖģ3GDï 
!NRSNMï N...
ģ 
ɑɕɕȨɌȥɘɑȨɕɕɝȫģ ȧȨɔɴȥɕɑҪģ +DMNUNģ 7H@NLHģ 3DBGMNKNFXģ 3@S@ģ 3DMBDMSģ 'T@VDH
ģ 
¥—£Ÿª 
 
ȩȨȩɖȥɌɓɡɠɖģɔȥɖȦɳɑȥɓɞ- 
ɕɝȦģȥȧɖɑɌ...
œ 
ȪɴȥɓȥģȩɖȨɑɔȨȩɖɞģɥɳȦɕɎȥģ 
-NJH@ģȩȨɍɓȥȩɕȨģɳȦҪɖɑɕɍȪģ 
!DRSģKNA@Kģ!Q@MCR
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

«Business Case Study» #2.2014 (Knowledge Management)

1.244 visualizações

Publicada em

Спецвыпуск Дайджеста «Business Case Study» #2, посвященный Knowledge Management
В номере:
1. Новостной тиккер: новости компаний — лидеров экономики XXI века
2. Тренды
3. «Создать команду в экономике знаний — как построить завод в индустриальной» Интервью с Олегом Лавровым (KM Alliance)
4. «Лучше перенять опыт, чем заново изобретать велосипед»
Ларри Прусак (Larry Prusak), консультант по управлению знаниями NASA, IBM, Институт управления знаниями (США)
5. Знания невозможно поместить в библиотеку
Нэнси Диксон, главный научный сотрудник Common Knowledge Associates (США)
6. 4 этапа внедрения Knowledge Management
Рон Янг (Ron Young), мировой эксперт в сфере сотрудничества и инноваций, «первопроходец» в области Knowledge Management, основатель Knowledge Associates Cambridge Ltd (Великобритания, Кембридж)
7. Co-creation — это способ развивать мультикультурные кроссфункциональные команды
Вадим Ширяев, международный бизнес-эксперт по стратегиям развития, управлению знаниями и инновациям (Россия)
8. Диалоги как самый эффективный способ обмена знаниями
Дэвид Гуртин (David Gurteen), Gurteen Knowledge Community
9. «Командной работе нужно обучать»
Интервью с Анной Ворониной (бизнес-тренер, преподаватель программ МВА и корпоративных программ Московской международной высшей школы бизнеса «МИРБИС»)
10. Кейс British Airways: поднять лояльность на 23% при падающем рынке
Создание инноваций с помощью co-creation для сложнодифференциированной услуги, установка стандарта перелетов бизнес-классом
11. Кейс Heinz, Клуб 57
Постоянное сотрудничество с потребителем через Клуб 57
12. Кейс McDonald’s: идеальный поход в ресторан будущего
Создание формата нового заведения — ресторана будущего — в сотрудничестве с потребителем

Publicada em: Negócios
 • Seja o primeiro a comentar

«Business Case Study» #2.2014 (Knowledge Management)

 1. 1. № 2 • декабрь 2014 Спецвыпуск ɒȨəȦɔȪģ*MNVKDCFDģ,@M@FDLDMSģɖȥȧģɌȥɏȦɕģɌģȩȦɍȨɎɕɡɚɕɑȫģȪȩɓȨɌɑɡȫģɎɓɡģɥɑɐɕȦȩȥģ ȜȨɔɴȥɕɑɑģ ɎȨɓɏɕɝģ ɴȨȩɖȨɡɕɕȨģ ɳȥɐɌɑɌȥɖɞȩɡģ ɥɝȩɖɳȨģ ȥɎȥɴɖɑɳȨɌȥɖɞȩɡģ ɴȨɎģ ɐȥɴɳȨȩɝģ ɳɝɕȧȥ ģȡȦɍȨɎɕɡģɌȥɏɕȨģȧȥɏɎɝҪģɎȦɕɞģȩȨɐɎȥɌȥɖɞģɕȨɌɝȦģɳȦɌȨɓɠɘɑȨɕɕɝȦģɴɳȨɎȪȧɖɝģɑɓɑģ ȪȩɓȪɍɑģɴȨȩɖȨɡɕɕȨģɑȫģȨɥɕȨɌɓɡɖɞģȨɥȦȩɴȦəɑɌȥɡģɖȦɔģȩȥɔɝɔģɕȦɴɳɑȧȥȩȥȦɔȨȩɖɞģɕȥģɳɝɕȧȦ ģ ȜȨɔɴȥɕɑɑģ ȧȨɖȨɳɝȦģ ɳȦɍȪɓɡɳɕȨģ ɑģ ȪȩɴȦɚɕȨģ ɟɖȨģ ɎȦɓȥɠɖģ ɟɗɗȦȧɖɑɌɕȨģ ȪɴɳȥɌɓɡɠɖģ ȩɌȨɑɔɑģ ȩȨɌȨȧȪɴɕɝɔɑģ ɐɕȥɕɑɡɔɑ ģ ɇɴɳȥɌɓȦɕɑȦģ Ɍģ ɖȥȧɑȫģ ȧȨɔɴȥɕɑɡȫģ ɴɳȨɑȩȫȨɎɑɖģ əȦɳȦɐģ ɖȥȧģɕȥɐɝɌȥȦɔɝȦģȩȨɖɳȪɎɕɑəȥɠɛɑȦģȧȨɔȥɕɎɝģBNKK@ANQ@SHNMģSD@L ģȼɖȨģȧȨɔȥɕɎɝģȧȨɖȨ- ɳɝȦģȩȨɐɎȥɠɖģɍɓȥɌɕȪɠģɘȦɕɕȨȩɖɞģȪəȥȩɖɌȪɠɖģɌģȩȨɐɎȥɕɑɑģɕȨɌɝȫģɴɳȨɎȪȧɖȨɌģɳȥɐɌɑɖɑɑģ ȩɖɳȥɖȦɍɑɑģȧȨɔɴȥɕɑɑģɑģȧȨɕȦəɕȨģɏȦģɌɐȥɑɔȨɎȦҪȩɖɌȪɠɖģɑģȩɖɳȨɡɖģȨɖɕȨɚȦɕɑɡģȩģȧɓɑȦɕ- ɖȥɔɑ ģȜȨɍɎȥģɌɐȥɑɔȨȨɖɕȨɚȦɕɑɡģȩģȧɓɑȦɕɖȥɔɑģȩɖȥɕȨɌɡɖȩɡģɎȨɌȦɳɑɖȦɓɞɕɝɔɑģÖģȩȥɔȨȦģɌɳȦɔɡģɴɳɑɔȦɕɑɖɞģɖȦȫɕȨɓȨɍɑɠģ co-creationģÖģɕȥəȥɖɞģȩȨɐɎȥɌȥɖɞģɕȨɌɝȦģɴɳȨɎȪȧɖɝģɑģȪȩɓȪɍɑģȩȨɌɔȦȩɖɕȨģȩģȧɓɑȦɕɖȥɔɑģɴȥɳɖɕȦɳȥɔɑģ ɃɔȦɕɕȨģɖȦɔȦģ*MNVKDCFDģ,@M@FDLDMSģ*,ģÖģɴɳȦɎɚȦȩɖɌȦɕɕɑȧȪģɑɕɕȨɌȥɘɑҪģBNKK@ANQ@SHNMģSD@LģɑģBN
 2. 2. BQD@SHNMģ ɴȨȩɌɡɛȦɕģȩɴȦɘɌɝɴȪȩȧģɆȥҪɎɏȦȩɖȥģ!TRHMDRRģ@RDģ2STCX ȴïɖɅɃɉɈɐɋɈɏïȟɉɃɋȾïȪɌɁɆɉɃɀɃɔïɆɎɃɅɐɞɌïɓɈɇɃɍɕɑɓ 6DPVXQJš¢¦§”‘ ”¤¢žŸ‘š®”¡–œœ—®›— $SSOH ›®—œœ‘¥—œœ®*RRJOH ž™Ÿ®”¡›—Ÿ‘ £”Ÿ”–“Ÿ‘¤Ÿœ”œ—® Knowledge Management тиккер ɈɆɃɆɩȟɕɋĘɁĘɔȜȝɊȝɉɆȜțĘ77(ĘɁțȜȚ Всемирная Премия МАКЕ (Most Admired Knowledge Enterprises) определила 20 организаций, которые являются лидерами экономики 21 века, основанной на знаниях. șģɎɌȥɎɘȥɖȧȦģɴȨɥȦɎɑɖȦɓȦҪģÖģ2@LRTMFģ3NXNS@ģ,B*HMRDXģģNLO@MXģȡȺȘģ L@YNMģ OOKDģNNFKDģ$QMRSģģ8NTMFģKNA@Kģ(!,ģ/VģKNA@Kģ,HBQNRNĢģ3@S@ģQNTOģɃɕɎɑɡģ ɑģɎɳ ɒȨģ ɑɖȨɍȥɔģ ȚɓȨɥȥɓɞɕȨɍȨģ ɑȩȩɓȦɎȨɌȥɕɑɡģ ȩȥɔȨҪģ ɴɳȦȩɖɑɏɕȨҪģ ɔɑɳȨɌȨҪģ ɴɳȦɔɑɑģ Ɍģ Ȩɥ- ɓȥȩɖɑģ ȨɳɍȥɕɑɐȥɘɑȨɕɕȨɍȨģ ɐɕȥɕɑɡģ ȝȘȜțģ Ɍģ ģ ɍȨɎȪģ ɕȥɑɥȨɓȦȦģ ȪɴɳȥɌɓɡȦɔȨҪģ ɐɕȥɕɑɡɔɑģ ȧȨɔɴȥɕɑȦҪģɴɳɑɐɕȥɕȥģSamsung ģȟɕȥģȨȧȥɐȥɓȥȩɞģɓȪəɚȦҪģɌģȩȨɐɎȥɕɑɑģȧȨɳɴȨɳȥɖɑɌɕȨҪģɐɕȥ- ɕɑȦɌȨҪģȧȪɓɞɖȪɳɝģɳȥɐɳȥɥȨɖȧȦģɑģɌɕȦɎɳȦɕɑɑģɴɳȨɎȪȧɖȨɌģȨȩɕȨɌȥɕɕɝȫģɕȥģɐɕȥɕɑɡȫ ģȢȥȧɏȦģ ȧȨɳȦҪȩȧɑҪģ ɍɑɍȥɕɖģ ɳɝɕȧȥģ ɟɓȦȧɖɳȨɕɑȧɑģ ɓɑɎɑɳȪȦɖģ Ɍģ ɔȥȧȩɑɔɑɐȥɘɑɑģ ɑɕɖȦɓɓȦȧɖȪȥɓɞɕȨɍȨģ ȧȥɴɑɖȥɓȥģɑģɴɳȦȨɥɳȥɐȨɌȥɕɑɑģɐɕȥɕɑɡģȧȨɔɴȥɕɑɑģɌģɴɳɑɥɝɓɞģȥȧɘɑȨɕȦɳȨɌģȥģɖȥȧɏȦģɌģɴȨɌɝ- ɚȦɕɑɑģȩɖȨɑɔȨȩɖɑģȨȩɕȨɌȥɕɕȨҪģɕȥģɐɕȥɕɑɡȫģȩɖȦҪȧȫȨɓɎȦɳȨɌ ģɇɏȦģɎȦȩɡɖɝҪģɍȨɎģɴȨɎɳɡɎģȧȨɔɴȥɕɑɡģ2@LRTMFģɌȫȨɎɑɖģ ɌģɎɌȥɎɘȥɖȧȪģɴȨɥȦɎɑɖȦɓȦҪģɒɳȦɔɑɑ ȸȪəɚȦҪģȧȨɔɴȥɕɑȦҪģģɔȦȩɖȨģɴȨģȧɳɑɖȦɳɑɠģœȡȨɐɎȥɕɑȦģȨɥȪəȥɠɛȦҪȩɡģȨɳɍȥɕɑɐȥɘɑɑģɴɳɑɐɕȥɕȥģ3NXNS@ïȽɴȨɕɑɡģ ɴȨģȧɳɑɖȦɳɑɠģœȠȥɐɌɑɖɑȦģɳȥɥȨɖɕɑȧȨɌģȪɔȩɖɌȦɕɕȨɍȨģɖɳȪɎȥģəȦɳȦɐģɓɑɎȦɳȩɖɌȨģɌɝȩɚȦɍȨģɳȪȧȨɌȨɎȩɖɌȥģÖģ,B*HMRDXïï CompanyģȡȺȘ ģɒȨģȧɳɑɖȦɳɑɠģœȡȨɐɎȥɕɑȦģȩɳȦɎɝģɎɓɡģȩȨɌɔȦȩɖɕȨɍȨģȨɥɔȦɕȥģɐɕȥɕɑɡɔɑģɌɕȪɖɳɑģȧȨɔɴȥɕɑɑģɓɑɎɑɳȪȦɖģ SchlumbergerģȣɳȥɕɘɑɡģģȞɑɎȦɳɓȥɕɎɝģģȡȺȘ 2@LRTMFģɌɴȦɳɌɝȦģȩɖȥɓȥģɴȨɥȦɎɑɖȦɓȦɔģșȩȦɔɑɳɕȨҪģɒɳȦɔɑɑģ, *$ģɌȨģɌȩȦȫģɕȨɔɑɕȥɘɑɡȫ ģɒɳȨɚɓɝɔɑģɴȨɥȦɎɑɖȦ- ɓɡɔɑģɒɳȦɔɑɑģɌȨģɌȩȦȫģɕȨɔɑɕȥɘɑɡȫģɥɝɓɑģ OOKDģ!TBJL@Mģ+@ANQ@SNQHDRģDMDQ@Kģ$KDBSQHBģNNFKDģ(!,ģ,B*HMRDXģģ NLO@MXģ,HBQNRNĢģɑģ3NXNS@
 3. 3. № 2 • декабрь 2014 Спецвыпуск ɇȝɚțɃɆɋțɈɆĘ, *$Ę V@QCĘKNA@KĘ ȑȝɉɪȚɊɆɖ ȷȚĘɎɋȝĘɪȝɈȟɎɆɈȚĘɪɩțɉɆɕ BBDMSTQDģɃɳɓȥɕɎɑɡ ɂȥģ ȩȨɐɎȥɕɑȦģ ȧȨɳɴȨɳȥɖɑɌɕȨҪģ ȧȪɓɞɖȪɳɝģ ȨȩɕȨɌȥɕ- ɕȨҪģɕȥģɐɕȥɕɑɡȫ ģ L@YNM BNLģȡȺȘ ɂȥģ ɴɳȦȨɥɳȥɐȨɌȥɕɑȦģ ȧȨɳɴȨɳȥɖɑɌɕɝȫģ ɐɕȥɕɑҪģ Ɍģ ȥȧɘɑȨɕȦɳɕȪɠģȩɖȨɑɔȨȩɖɞ ģ OOKDģȡȺȘ ɂȥģɳȥɐɳȥɥȨɖȧȪģȨȩɕȨɌȥɕɕɝȫģɕȥģɐɕȥɕɑɡȫģɴɳȨɎȪȧɖȨɌģ ģȪȩɓȪɍģģɳȦɚȦɕɑҪ ģ NMNBN/GHKKHORģȡȺȘ ɂȥģ ȩȨɐɎȥɕɑȦģ ȩɳȦɎɝģ Ɏɓɡģ ȩȨɌɔȦȩɖɕȨɍȨģ ȨɥɔȦɕȥģ ɐɕȥɕɑɡɔɑģɌɕȪɖɳɑģȧȨɔɴȥɕɑɑ #DKNHSSDģɌȩȦɔɑɳɕȥɡ ɂȥģɳȥɐɌɑɖɑȦģɳȥɥȨɖɕɑȧȨɌģȪɔȩɖɌȦɕɕȨɍȨģɖɳȪɎȥģəȦɳȦɐģ ɓɑɎȦɳȩɖɌȨģɌɝȩɚȦɍȨģɳȪȧȨɌȨɎȩɖɌȥ $QMRSģģ8NTMFģɌȩȦɔɑɳɕȥɡ ɂȥģȩȨɐɎȥɕɑȦģȨɥȪəȥɠɛȦҪȩɡģȧȨɔɴȥɕɑɑ NNFKDģȡȺȘ ɂȥģ ɴɳȦȨɥɳȥɐȨɌȥɕɑȦģ ɐɕȥɕɑҪģ ȧȨɔɴȥɕɑɑģ Ɍģ ɴɳɑɥɝɓɞģ ȥȧɘɑȨɕȦɳȨɌȩɖȦҪȧȫȨɓɎȦɳȨɌ (!,ģȡȺȘ ɂȥģȩȨɐɎȥɕɑȦģȨɥȪəȥɠɛȦҪȩɡģȨɳɍȥɕɑɐȥɘɑɑ (MENRXRģ+HLHSDCģɃɕɎɑɡ ɂȥģ ȩȨɐɎȥɕɑȦģ ȩɳȦɎɝģ Ɏɓɡģ ȩȨɌɔȦȩɖɕȨɍȨģ ȨɥɔȦɕȥģ ɐɕȥɕɑɡɔɑģɌɕȪɖɳɑģȧȨɔɴȥɕɑɑ ,B*HMRDXģģNLO@MXģȡȺȘ ɂȥģɳȥɐɌɑɖɑȦģɳȥɥȨɖɕɑȧȨɌģȪɔȩɖɌȦɕɕȨɍȨģɖɳȪɎȥģəȦɳȦɐģ ɓɑɎȦɳȩɖɌȨģɌɝȩɚȦɍȨģɳȪȧȨɌȨɎȩɖɌȥģģɔȦȩɖȨ ,HBQNRNĢģȡȺȘ ɂȥģɳȥɐɳȥɥȨɖȧȪģȨȩɕȨɌȥɕɕɝȫģɕȥģɐɕȥɕɑɡȫģɴɳȨɎȪȧɖȨɌģ ģȪȩɓȪɍģģɳȦɚȦɕɑҪ /.2.ģȠȦȩɴȪɥɓɑȧȥģȜȨɳȦɡ ɂȥģ ɔȥȧȩɑɔɑɐȥɘɑɠģ ɑɕɖȦɓɓȦȧɖȪȥɓɞɕȨɍȨģ ȧȥɴɑɖȥɓȥģ ȧȨɔɴȥɕɑɑ /VģɌȩȦɔɑɳɕȥɡ ɂȥģ ɔȥȧȩɑɔɑɐȥɘɑɠģ ɑɕɖȦɓɓȦȧɖȪȥɓɞɕȨɍȨģ ȧȥɴɑɖȥɓȥģ ȧȨɔɴȥɕɑɑģ ɑģ ȩȨɐɎȥɕɑȦģ ȩɳȦɎɝģ Ɏɓɡģ ȩȨɌɔȦȩɖɕȨɍȨģ ȨɥɔȦɕȥģɐɕȥɕɑɡɔɑģɌɕȪɖɳɑģȧȨɔɴȥɕɑɑ 2@LRTMFģȠȦȩɴȪɥɓɑȧȥģȜȨɳȦɡ ɂȥģ ȩȨɐɎȥɕɑȦģ ȨȩɕȨɌȥɕɕȨҪģ ɕȥģ ɐɕȥɕɑɡȫģ Ȩɳɍȥɕɑ- ɐȥɘɑȨɕɕȨҪģ ȧȪɓɞɖȪɳɝģ ģ ɔȦȩɖȨģ ɳȥɐɳȥɥȨɖȧȪģ ɑģ ɌɕȦɎɳȦɕɑȦģ ɴɳȨɎȪȧɖȨɌģ ģ ȪȩɓȪɍģ ģ ɳȦɚȦɕɑҪģ Ȩȩ- ɕȨɌȥɕɕɝȫģ ɕȥģ ɐɕȥɕɑɡȫģ ģ ɔȦȩɖȨģ ɔȥȧȩɑɔɑɐȥɘɑɠģ ɑɕɖȦɓɓȦȧɖȪȥɓɞɕȨɍȨģȧȥɴɑɖȥɓȥģȧȨɔɴȥɕɑɑģģɔȦȩɖȨģ ɴȨɌɝɚȦɕɑȦģ ȩɖȨɑɔȨȩɖɑģ ȨȩɕȨɌȥɕɕȨҪģ ɕȥģ ɐɕȥɕɑɡȫģ ȩɖȦҪȧȫȨɓɎȦɳȨɌģ ģ ɔȦȩɖȨģ ɴɳȦȨɥɳȥɐȨɌȥɕɑȦģ ɐɕȥ- ɕɑɡģȧȨɔɴȥɕɑɑģɌģɴɳɑɥɝɓɞģȥȧɘɑȨɕȦɳȨɌģģɔȦȩɖȨ 2BGKTLADQFDQģ ȣɳȥɕɘɑɡģ ģ ȞɑɎȦɳɓȥɕɎɝģģȡȺȘ ɂȥģ ȩȨɐɎȥɕɑȦģ ȩɳȦɎɝģ Ɏɓɡģ ȩȨɌɔȦȩɖɕȨɍȨģ ȨɥɔȦɕȥģ ɐɕȥɕɑɡɔɑģɌɕȪɖɳɑģȧȨɔɴȥɕɑɑģģɔȦȩɖȨ 3@S@ģQNTOģɃɕɎɑɡ ɂȥģ ɴɳȦȨɥɳȥɐȨɌȥɕɑȦģ ɐɕȥɕɑҪģ ȧȨɔɴȥɕɑɑģ Ɍģ ȥȧɘɑȨ- ɕȦɳɕȪɠģȩɖȨɑɔȨȩɖɞ 3NXNS@ģȽɴȨɕɑɡ ɂȥģȩȨɐɎȥɕɑȦģȨɥȪəȥɠɛȦҪȩɡģȨɳɍȥɕɑɐȥɘɑɑģģɔȦȩɖȨ 5@KDģ2 ģ ģɀɳȥɐɑɓɑɡ ɂȥģɴȨɌɝɚȦɕɑȦģȩɖȨɑɔȨȩɖɑģȨȩɕȨɌȥɕɕȨҪģɕȥģɐɕȥɕɑɡȫģ ȩɖȦҪȧȫȨɓɎȦɳȨɌ 6HOQNģ3DBGMNKNFHDRģɃɕɎɑɡ ɂȥģɴȨɌɝɚȦɕɑȦģȩɖȨɑɔȨȩɖɑģȨȩɕȨɌȥɕɕȨҪģɕȥģɐɕȥɕɑɡȫģ ȩɖȦҪȧȫȨɓɎȦɳȨɌ ģ ȭɑɏɒɃɐɋɋïɒɓɈɇɔɕɃɅɎɈɐɞïɅïɃɎɗɃɅɋɕɐɑɏïɒɑɓɢɇɍɈ șȩȦɍȨģ Ɍģ ȨɥɐȨɳģ ȚɓȨɥȥɓɞɕȨɍȨģ ɑȩȩɓȦɎȨɌȥɕɑɡģ ȝȘȜțģ ɴȨɴȥɓȨģ ģ ȨɳɍȥɕɑɐȥɘɑҪ ģ ɒȨ- ɥȦɎɑɖȦɓɑģ ȨɴɳȦɎȦɓɡɓɑȩɞģ ȩɴȦɘɑȥɓɞɕȨҪģ ȜȨɔɑȩȩɑȦҪģ ȩȨȩɖȨɡɛȦҪģ ɑɐģ ɳȪȧȨɌȨɎɑɖȦɓȦҪģ ɑģ ¥—£Ÿª ˜’“ ɴȨɎɳɡɎģ2@LRTMFģɴɳɑ- ɐɕȥȦɖȩɡģȧȨɔɴȥɕɑȦҪģ ȧȨɖȨɳȥɡģɓȪəɚȦģɎɳȪɍɑȫģ ɑȩɴȨɓɞɐȪȦɖģɖȦȫɕȨɓȨɍɑɠģ ɴɳȦȨɥɳȥɐȨɌȥɕɑɡģȩɌȨɑȫģ ɐɕȥɕɑҪģɌģȩɖȨɑɔȨȩɖɞģ ɥɑɐɕȦȩȥ ģșģģɍȨɎȪģ 2@LRTMFģɴȨɥȦɎɑɓȥģɌȨģ șȩȦɔɑɳɕȨҪģɒɳȦɔɑɑģȝȘȜțģ ɌȨģɌȩȦȫģɕȨɔɑɕȥɘɑɡȫ ‘Ÿ– ɌɝɚȦģəȦɔģȪģȩɳȦɎɕȦȩɖȥ- ɖɑȩɖɑəȦȩȧȨҪģȧȨɔɴȥɕɑɑģɑɐģ ȩɴɑȩȧȥģ%NQSTMDģģɴȨ- ȧȥɐȥɖȦɓɞģɳȦɕɖȥɥȦɓɞɕȨȩɖɑģ ɎȨȫȨɎȥģȪģɴȨɥȦɎɑɖȦɓȦҪģ șȩȦɔɑɳɕȨҪģɒɳȦɔɑɑģȝȘȜțģ ģȠȦɕɖȥɥȦɓɞɕȨȩɖɞģ ȥȧɖɑɌȨɌģÖģɌɝɚȦģɌģģ ɳȥɐȥģ͢ ģ ȨɳɍȥɕɑɐȥɘɑҪģȩɖȥɓɑģ ɗɑɕȥɓɑȩɖȥɔɑģșȩȦɔɑɳɕȨҪģ ɒɳȦɔɑɑģɴȨģȪɴɳȥɌɓȦɕɑɠģ ɐɕȥɕɑɡɔɑģ, *$ģɕȥəɑɕȥɡģ ȩģģɍȨɎȥ ģɃɐģɕɑȫģ ɖȨɓɞȧȨģģɥɝɓɑģɴɳɑɐɕȥɕɝģ ɴȨɥȦɎɑɖȦɓɡɔɑģɒɳȦɔɑɑ
 4. 4. № 2 • декабрь 2014 Спецвыпуск ɓɑɎɑɳȪɠɛɑȫģɟȧȩɴȦɳɖȨɌģKNA@Kģ%NQSTMDģKNA@KģģɌģȨɥɓȥȩɖɑģȪɴɳȥɌɓȦɕɑɡģɐɕȥɕɑɡɔɑģ ɑɕɖȦɓɓȦȧɖȪȥɓɞɕȨɍȨģȧȥɴɑɖȥɓȥģɑɕɕȨɌȥɘɑҪģɑģȨɳɍȥɕɑɐȥɘɑȨɕɕȨɍȨģȨɥȪəȦɕɑɡ șȩȦģȧȨɔɴȥɕɑɑģɑɐģɎɌȥɎɘȥɖȧɑģ, *$ģ V@QCģKNA@KģģɡɌɓɡɠɖȩɡģɕȦȨɎɕȨȧɳȥɖɕɝ- ɔɑģɴȨɥȦɎɑɖȦɓɡɔɑģɒɳȦɔɑɑģɐȥģɑȩȧɓɠəȦɕɑȦɔģ5@KDģ2 ģ ģȧȨɖȨɳȥɡģɌɴȦɳɌɝȦģɴɳɑɔȧɕȪɓȥģ ȧģȧȨɔɴȥɕɑɡɔ
 5. 5. ɓɑɎȦɳȥɔģɌģ*MNVKDCFDģ,@M@FDLDMS ģ,HBQNRNǢģɡɌɓɡȦɖȩɡģ
 6. 6. ȧɳȥɖɕɝɔģ ɴȨɥȦɎɑɖȦɓȦɔģ șȩȦɔɑɳɕȨҪģ ɒɳȦɔɑɑģ ȝȘȜțģ Ɍģ ɖȨɔģ əɑȩɓȦģ ɴȨɥȦɎɑɖȦɓȦɔģ ɴȨģ ɌȩȦɔģ ɴȨ- ȧȥɐȥɖȦɓɡɔģɌģģɍȨɎȪģIBMģÖģ
 7. 7. ȧɳȥɖɕɝɔģɌģɖȨɔģəɑȩɓȦģɴȨģɌȩȦɔģɴȨȧȥɐȥɖȦɓɡɔģɌģ ģɍȨɎȪģToyotaģÖģ
 8. 8. ȧɳȥɖɕɝɔģɌģɖȨɔģəɑȩɓȦģɴȨģɌȩȦɔģɴȨȧȥɐȥɖȦɓɡɔģģɑģģ ɍȨɎȨɌ ģMcKinseyģɴɳɑɐɕȥɕȥģɓȪəɚȦҪģȪɏȦģɌģɎɌȦɕȥɎɘȥɖɝҪģɳȥɐģɌȧɓɠəȥɡģɴȨɥȦɎɝģɴȨģ ɌȩȦɔģɴȨȧȥɐȥɖȦɓɡɔģɌģģɑģ Googleģ ȩɖȥɓȥģ ɴȨɥȦɎɑɖȦɓȦɔģ șȩȦɔɑɳɕȨҪģ ɒɳȦɔɑɑģ
 9. 9. Ҫģ ɍȨɎģ ɴȨɎɳɡɎģ Ɍģ ɖȨɔģ əɑȩɓȦģ ɴȨģɌȩȦɔģɴȨȧȥɐȥɖȦɓɡɔģɌģģɍȨɎȪ ģ OOKDïɌȫȨɎɑɖģɌģɎɌȥɎɘȥɖȧȪģȧȨɔɴȥɕɑҪ
 10. 10. ɓɑɎȦɳȨɌģ ɟȧȨɕȨɔɑȧɑģ77(ģɌȦȧȥģȪɏȦģɌȨȩɞɔȨҪģɳȥɐ ɇȩɴȦɚɕȨȦģ ȪɴɳȥɌɓȦɕɑȦģ ɐɕȥɕɑɡɔɑģ Ɍģ ȧȨɔɴȥɕɑɑģ ɴɳɑɕȨȩɑɖģ ɥȨɓɞɚɑȦģ ɎɑɌɑɎȦɕɎɝ ģ ɒȨɥȦɎɑɖȦɓɑģ ɒɳȦɔɑɑģ ȝȘȜțģ ģ ɴɳȦɎȩɖȥɌɓȦɕɕɝȦģ ɕȥģ ɗȨɕɎȨɌɝȫģ ɥɑɳɏȥȫģ -82$- 2# 0ģ ɴȨȧȥɐȥɓɑģȟɥɛȪɠģɒɳɑɥɝɓɞģȘȧɘɑȨɕȦ- ɳȨɌģ 312ģ ɐȥģ ɎȦȩɡɖɑɓȦɖɕɑҪģ ɴȦɳɑȨɎģ
 11. 11. ģɌģ͢ģəɖȨģɴȨəɖɑģɌģģ ɳȥɐȥģ ɴɳȦɌɝɚȥȦɖģ ɴȨȧȥɐȥɖȦɓɑģ ȩɳȦɎ- ɕȦҪģȧȨɔɴȥɕɑɑģɑɐģȩɴɑȩȧȥģ%NQSTMDģ ȠȦɕɖȥɥȦɓɞɕȨȩɖɞģ ɎȨȫȨɎȥģ 1.1ģ Ȫģ ɴȨɥȦɎɑɖȦɓȦҪģ șȩȦɔɑɳɕȨҪģ ɒɳȦɔɑɑģ ȝȘȜțģģȩȨȩɖȥɌɑɓȥģ͢ģəɖȨģɌģģɳȥɐȥģɌɝɚȦģəȦɔģȪģȩɳȦɎɕȦȩɖȥɖɑȩɖɑəȦȩȧȨҪģ ȧȨɔɴȥɕɑɑģ ɑɐģ ȩɴɑȩȧȥģ %NQSTMDģ ģ ȠȦɕɖȥɥȦɓɞɕȨȩɖɞģ ȥȧɖɑɌȨɌģ 1. ģ Öģ ͢ģ əɖȨģ ɴȨəɖɑģɌģģɳȥɐȥģɌɝɚȦģəȦɔģȪģȩɳȦɎɕȦȩɖȥɖɑȩɖɑəȦȩȧȨҪģȧȨɔɴȥɕɑɑģɑɐģȩɴɑȩȧȥģ%NQSTMDģ ɃɖȨɍɑģɍɓȨɥȥɓɞɕȨɍȨģɑȩȩɓȦɎȨɌȥɕɑɡģȝȘȜț
 12. 12. ģȩɖȥɕȪɖģɑɐɌȦȩɖɕɝģɌģģɍȨɎȪ ȟɪɩȚɁɈɖɕɋĘɅɊȚɊɆɖɉɆĘɁĘȕȝȞȞɆɆ Определены финалисты MAKE Award Russia 2014 ɒȨɥȦɎɑɖȦɓɡɔɑģ ɕȥɘɑȨɕȥɓɞɕȨɍȨģ ɟɖȥɴȥģ ɴɳȦɔɑɑģ Ɍģ Ȩɥɓȥȩɖɑģ ȨɳɍȥɕɑɐȥɘɑȨɕɕȨɍȨģ ɐɕȥɕɑɡģ , *$ģ V@QCģ 1TRRH@ģ ģ ȩɖȥɓɑģ ȧȨɔɴȥɕɑɑģ ȧȨɖȨɳɝȦģ ɥȦȩȩɴȨɳɕȨģ ɡɌɓɡɠɖȩɡģ ȨɖɳȥȩɓȦɌɝɔɑģ ɓɑɎȦɳȥɔɑģ ɳȨȩȩɑҪȩȧȨҪģ ɟȧȨɕȨɔɑȧɑģ ɒɑɌȨɌȥɳȦɕɕȥɡģ ȧȨɔɴȥɕɑɡģ ›ȥɃɎ- ɕɋɍɃœģɀɓȨȧģɕȦɗɖȦɴȦɳȦɳȥɥȨɖȧɑģɕȦɗɖȦȫɑɔɑɑģɍȥɐȨɴȦɳȦɳȥɥȨɖȧɑģȱȤȱï›ȮȶȭȱҫȮœģɑģ ȭɑɓɒɑɓɃɕɋɅɐɞɌïȶɐɋɅɈɓɔɋɕɈɕïȱȤȱï›ȳȪȨœ șģȪȩɓȨɌɑɡȫģɕȨɌȨҪģɟȧȨɕȨɔɑȧɑģȧȥɏɎȥɡģɑɐģȧȨɔɴȥɕɑҪ
 13. 13. ɴȨɥȦɎɑɖȦɓȦҪģɌɝɥɳȥɓȥģȩɌȨҪģ ɴȪɖɞģ ɕȥɳȥɛɑɌȥɕɑɡģ ɑģ ȪɴɳȥɌɓȦɕɑɡģ ɑɕɖȦɓɓȦȧɖȪȥɓɞɕɝɔɑģ ȥȧɖɑɌȥɔɑ ģ ɒɳȥɌɑɓɞɕȨȩɖɞģ ɌɝɥȨɳȥģɟɖȨɍȨģɴȪɖɑģȨɴɳȦɎȦɓɡȦɖȩɡģɴȨɓȪəȦɕɕɝɔģɌģɳȦɐȪɓɞɖȥɖȦģɟɗɗȦȧɖȨɔģȨɖģȩɑȩɖȦɔɝģ ȪɴɳȥɌɓȦɕɑɡģɐɕȥɕɑɡɔɑģȧȨɖȨɳɝҪģɑģȨɘȦɕɑɌȥɓȩɡģɟȧȩɴȦɳɖɕɝɔģȩȨɌȦɖȨɔģɴɳȦɔɑɑģɌģɴɳȨ- ɘȦȩȩȦģȧȨɕȧȪɳȩɕȨɍȨģȨɖɥȨɳȥ ȹȦɳȦɔȨɕɑɡģɌɳȪəȦɕɑɡģɴɳȦɔɑɑģȩȨȩɖȨɑɖȩɡģģɕȨɡɥɳɡģɕȥģ5ģȝȦɏɎȪɕȥɳȨɎɕȨɔģɥɑɐ- ɕȦȩ
 14. 14. ȧȨɕɍɳȦȩȩȦģɴȨģȪɴɳȥɌɓȦɕɑɠģɐɕȥɕɑɡɔɑģ*,ģ1TRRH@ģ ģȞȥģȩɴȦɘɑȥɓɑɐɑɳȨɌȥɕɕȨҪģ ȩȦȧɘɑɑģœȣɑɕȥɓɑȩɖɝģȝȘȜțģɥȪɎȪɖģɴɳȦɎȩɖȥɌɓȦɕɝģɑɖȨɍɑģɴɳȨȦȧɖȨɌ
 15. 15. ɴȨɥȦɎɑɖȦɓȦҪ ¥—£Ÿª ɴȨɥȦɎģɌģɒɳȦɔɑɑģɴȨģ ȪɴɳȥɌɓȦɕɑɠģɐɕȥɕɑɡɔɑģ , *$ģɴȨɓȪəȥɓɑģ BBDMSTQDģ ɑģ,HBQNRNĢ ģȼɖȨģȦɎɑɕ- ȩɖɌȦɕɕɝȦģɎɌȦģȧȨɔɴȥɕɑɑģ ȧȨɖȨɳɝȦģȩɖȥɕȨɌɡɖȩɡģ ɴȨɥȦɎɑɖȦɓɡɔɑģȦɏȦɍȨɎɕȨģ ȩģɔȨɔȦɕɖȥģȨȩɕȨɌȥɕɑɡģ ɴɳȦɔɑɑģɌģģɍȨɎȪ ģ ™Ÿ¡œª› ɴȨɥȦɎɑɖȦɓȦɔģșȩȦɔɑɳɕȨҪģ ɒɳȦɔɑɑģȝȘȜțģɡɌɓɡȦɖȩɡģ (!,ģɌģɖȨɔģəɑȩɓȦģɴȨ- ɥȦɎɑɖȦɓȦɔģɴȨģɌȩȦɔģɴȨ- ȧȥɐȥɖȦɓɡɔģɌģģɍȨɎȪ ˜Ÿ– OOKDģɌȫȨɎɑɖģɌģɎɌȥɎɘȥɖȧȪģ ȧȨɔɴȥɕɑҪ
 16. 16. ɓɑɎȦɳȨɌģɟȧȨɕȨ- ɔɑȧɑģ77(ģɌȦȧȥ ģ š”¡ OOKDģɡɌɓɡȦɖȩɡģɥȦȩȩɔȦɕ- ɕɝɔģɓɑɎȦɳȨɔģɌģȨɥɓȥȩɖɑģ ɑɕɕȨɌȥɘɑҪģ3GDģ!NRSNMģ NMRTKSHMFģQNTO
 17. 17. № 2 • декабрь 2014 Спецвыпуск ȞȚɉɒțĘɃȝɩȝɂȝȞɋȝɖɐɆț Apple, Google и Coca-Cola — тройка самых дорогих брендов в рейтинге «Best Global Brands» ȟɥģ ɟɖȨɔģ ȩɌɑɎȦɖȦɓɞȩɖɌȪȦɖģ ɳȦҪɖɑɕɍģ ɔɑɳȨɌɝȫģɥɳȦɕɎȨɌģœ!DRSģKNA@Kģ!Q@MCRģ ģ ȩȨȩɖȥɌɓȦɕɕɝҪģ ɔȦɏɎȪɕȥɳȨɎɕȨҪģ ȧȨɕȩȥɓɖɑɕɍȨɌȨҪģ ɍɳȪɴɴȨҪģ Interbrandģ ɑģ ɏȪɳɕȥɓȨɔģ !TRHMDRR6DDJ ģ ȠȦҪɖɑɕɍģ ȩȨȩɖȥɌɓɡɓȩɡģɕȥģȨȩɕȨɌȥɕɑɑģɔɕȨɏȦȩɖɌȥģ ɴȨȧȥɐȥɖȦɓȦҪģɗɑɕȥɕȩȨɌȨȦģɴȨɓȨɏȦɕɑȦģ ɳɝɕȨəɕȨȦģ ɴɳȨɕɑȧɕȨɌȦɕɑȦģ ɌɕȪɖɳȦɕ- ɕɑȦģ ɑģ ɌɕȦɚɕɑȦģ ɗȥȧɖȨɳɝģ ɓȨɡɓɞɕȨȩɖɞģ ȧɓɑȦɕɖȨɌģȧģȧȨɔɴȥɕɑɑģɑģɎɳ ģșģɳȦҪɖɑɕɍģ ɌȫȨɎɑɖģ ģ ȩȥɔɝȫģ ɎȨɳȨɍɑȫģ ɑģ Ɍɓɑɡ- ɖȦɓɞɕɝȫģɔɑɳȨɌɝȫģɥɳȦɕɎȨɌģɑɐģɳȥɐɕɝȫģ ȩɗȦɳ Ȝȥȧģ ɑģ Ɍģ ɴɳȨɚɓȨɔģ ɍȨɎȪģ ɴɡɖȦɳȧȥģ ɓɑɎȦɳȨɌģ Ȩȩɖȥɓȥȩɞģ ɴɳȦɏɕȦҪģ OOKDģ ģ ɔɓɕģNNFKDģģɔɓɕģNB@
 18. 18. NK@ģģɔɓɕģ(!,ģģɔɓɕģɑģ,HBQNRNĢģ ģɔɓɕ ģșģɎȦȩɡɖȧȪģɴȨɴȥɓɑģDMDQ@Kģ$KDBSQHBģģɔȦȩɖȨģ2@LRTMFģģɔȦȩɖȨģɳȨȩɖģ ɴȨȧȥɐȥɖȦɓȦҪģȩɖȨɑɔȨȩɖɑģÖģ ͢ģ3NXNS@ģģɔȦȩɖȨģɳȨȩɖģɴȨȧȥɐȥɖȦɓȦҪģȩɖȨɑɔȨȩɖɑģÖģ ͢ ģɆȦɌɡɖȨȦģɑģɎȦȩɡɖȨȦģɔȦȩɖȨģÖģ,B#NM@KC¨Rģɑģ,DQBDCDR
 19. 19. !DMY¨R ɂȥģ ɴȨȩɓȦɎɕɑҪģ ɍȨɎģ ɐɕȥəɑɖȦɓɞɕȨģ ɌɝɳȨȩɓɑģ ɴȨȧȥɐȥɖȦɓɑģ ȩɖȨɑɔȨȩɖɑģ ɖȥȧɑȫģ ɥɳȦɕɎȨɌģ ȧȥȧģ %@BDANNJģ ͢ģ L@YNMģ ͢ģ ɖɳɑģ ȥɌɖȨɔȨɥɑɓɞɕɝȫģ ɥɳȦɕɎȥģ TCHģ ͢ģ -HRR@Mģ ͢ģ ɑģ 5NKJRV@FDMģ ͢ ģ ɀɳȦɕɎɝģ ȧȨɖȨɳɝȦģ ɥȨɓɞɚȦģ ɌȩȦɍȨģ ɴȨɖȦɳɡɓɑģ Ɍģ ȩɌȨȦҪģ ȩɖȨɑɔȨȩɖɑģ ɐȥģ ɍȨɎģ -NJH@ģ
 20. 20. ͢ģ ɑģ -HMSDMCNģ
 21. 21. ͢ģ ȥģ ɖȥȧɏȦģ HKKDSSDģ
 22. 22. ͢ģ +NTHRģ5THSSNMģ
 23. 23. ͢ģɑɐģɖȦȫɕȨɓȨɍɑəȦȩȧɑȫģȧȨɳɴȨɳȥɘɑҪģÖģ'/ģ(MSDKģɑģ(!,ģ
 24. 24. ͢ģȧȥɏɎȥɡ ɈɆɃɆɩȟɕɋĘɁĘɆɊɊȝɁȚɍɆɖȠ Apple — самая инновационная компания мира ȟɥģɟɖȨɔģȩɌɑɎȦɖȦɓɞȩɖɌȪȦɖģȨɖəȦɖģ3GDï !NRSNMï NMRTKSHMFï QNTOï ! ģ OOKDģ ɡɌɓɡȦɖȩɡģ ɥȦȩȩɔȦɕɕɝɔģ ɓɑɎȦɳȨɔģ Ɍģ Ȩɥ- ɓȥȩɖɑģɑɕɕȨɌȥɘɑҪģȪɏȦģģɓȦɖģɑģɌģɟɖȨɔģ ɍȨɎȪģȨɕȥģɴȨɎɖɌȦɳɎɑɓȥģȩɌȨȦģɓɑɎȦɳȩɖɌȨ Googleģ ɑģ Samsungģ ɴȨɔȦɕɡɓɑȩɞģ ɔȦȩɖȥɔɑģ ɑģ ɐȥɕɡɓɑģ ɌɖȨɳȪɠģ ɑģ ɖɳȦɖɞɠģ ɴȨɐɑɘɑɠģ ȩȨȨɖɌȦɖȩɖɌȦɕɕȨ ģ ,HBQNRNǢģ Ɍȧɓɠəȥɡģ Nokiaģ ɑģ IBMģ ɌȫȨɎɑɓɑģ Ɍģ ɴȦɳɌȪɠģ ɎȦȩɡɖȧȪģ ɴȨəɖɑģ ȧȥɏɎɝҪģ ɍȨɎģ ɕȥəɑɕȥɡģ ȩģ ģ ɍȨɎȥģ Ȩɕɑģ ɐȥɕɡɓɑģ ȩȨ- ȨɖɌȦɖȩɖɌȦɕɕȨģəȦɖɌȦɳɖȨȦģɑģɴɡɖȨȦģɔȦȩɖȨ ȢȨɓɞȧȨģɴɡɖɞģȧȨɔɴȥɕɑҪģɑɐģȩɖɳȥɕģȩģɳȥɐɌɑɌȥɠɛȦҪȩɡģɟȧȨɕȨɔɑȧȨҪģɌȨɚɓɑģɌģȢȟɒ
 25. 25. ģ ɑɕɕȨɌȥɘɑȨɕɕɝȫģ ȧȨɔɴȥɕɑҪģ +DMNUNģ 7H@NLHģ 3DBGMNKNFXģ 3@S@ģ 3DMBDMSģ 'T@VDH ģ ¥—£Ÿª ȩȨȩɖȥɌɓɡɠɖģɔȥɖȦɳɑȥɓɞ- ɕɝȦģȥȧɖɑɌɝģȨɖģȨɥɛȦҪģ ȧȥɴɑɖȥɓɑɐȥɘɑɑģȪģNNFKDģ Ȫģ%@BDANNJģÖģ͢ œ ɌɝɳȨȩģɴȨȧȥɐȥɖȦɓɞģȩɖȨɑ- ɔȨȩɖɑģɥɳȦɕɎȥģ%@BDANNJ ģ ȼɖȨģȩȥɔɝҪģɌɝȩȨȧɑҪģɴȨȧȥ- ɐȥɖȦɓɞģɳȨȩɖȥģɌģɳȦҪɖɑɕɍȦģ !DRSģKNA@Kģ!Q@MCR
 26. 26. œ ȪɴȥɓȥģȩɖȨɑɔȨȩɖɞģɥɳȦɕɎȥģ -NJH@ģȩȨɍɓȥȩɕȨģɳȦҪɖɑɕɍȪģ !DRSģKNA@Kģ!Q@MCR
 27. 27. ģ '/ģ(MSDKģɑģ(!,ģɴȨɖȦɳɡɓɑģɌģ ȩɖȨɑɔȨȩɖɑģɴȨģ
 28. 28. ͢ģȧȥɏ- Ɏȥɡ ģ œ ɌɝɳȨȩģɴȨȧȥɐȥɖȦɓɞģȩɖȨ- ɑɔȨȩɖɑģɥɳȦɕɎȥģ L@YNMģ ɳȦҪɖɑɕɍģ!DRSģKNA@Kģ !Q@MCRģ ģ
 29. 29. № 2 • декабрь 2014 Спецвыпуск ɀȨɓɞɚɑɕȩɖɌȨģȧȨɔɴȥɕɑҪģɑɐģɟɖɑȫģȩɖɳȥɕģɴɓȥɕɑɳȪȦɖģȪɌȦɓɑəȦɕɑȦģɑɕɌȦȩɖɑɘɑҪģɌģȞɃȟȜȠģ ɴɳɑģɟɖȨɔģɕȥɑɥȨɓȦȦģɔȥȩɚɖȥɥɕɝȦģɴɓȥɕɝģȪģɑɕɎɑҪȩȧɑȫģ͢ģɳȦȩɴȨɕɎȦɕɖȨɌģɑģɥɳȥ- ɐɑɓɞȩȧɑȫģȧȨɔɴȥɕɑҪģ͢ ȞɋȚɊȝɁɖɋȞɖĘCHFHS@K
 30. 30. ȠȚɚȝɉ Компания Apple становится гигантом электронной коммерции ȟɥģ ɟɖȨɔģ ȩɌɑɎȦɖȦɓɞȩɖɌȪɠɖģ ɕȦ- ɎȥɌɕɑȦģ ɎȦҪȩɖɌɑɡģ ȧȨɔɴȥɕɑɑ ģ OOKDģ ɌɝɴȪȩɖɑɓȥģ ȩȦɳɌɑȩģ Ɏɓɡģ ɔȨɥɑɓɞɕɝȫģ ɴɓȥɖȦɏȦҪģ OOKDï /@Xģ ȧȨɖȨɳɝҪģ ɴȨ- ɐɌȨɓɡȦɖģ ȩȨɌȦɳɚȥɖɞģ ɥȦȩȧȨɕɖȥȧɖɕȪɠģ ȨɴɓȥɖȪģ ɴȨȧȪɴȨȧģ Ɍģ Ȩɥɝəɕɝȫģ ɔȥɍȥ- ɐɑɕȥȫ ģ ȢȥȧɏȦģ ȧȨɔɴȥɕɑɡģ ɴɳȨɎɌɑ- ɍȥȦɖģ ȩɌȨɠģ ɔȨɥɑɓɞɕȪɠģ ɳȦȧɓȥɔɕȪɠģ ɴɓȥɖɗȨɳɔȪ
 31. 31. ɴɳɑɓȨɏȦɕɑȦģiAdģɌģ
 32. 32. ɖɑģ ȩɖɳȥɕȥȫģɑģȪȩɖȥɕȥɌɓɑɌȥȦɖģɳȦȧɓȥɔɕɝȦģ œɔȥɡȧɑģ H!D@BNMRģ Ɍģ ɔȥɍȥɐɑɕȥȫģ ɳȨɐɕɑəɕȨҪģ ɖȨɳɍȨɌɓɑ ģ ɀȥɐȥģ Ɏȥɕɕɝȫģ ɴȨģ ɴɓȥɖȦɏȥɔģ əȦɳȦɐģ ȧɳȦɎɑɖɕɝȦģ ȧȥɳɖɝģ ɕȥģ iTunesģ ȪɏȦģ ɎȨȩɖɑɍȥȦɖģ ɘȦɓȨɍȨģ ɔɑɓɓɑȥɳɎȥģ ȥȧȧȥȪɕɖȨɌ ģ ȢȥȧɑɔģȨɥɳȥɐȨɔģɔȨɏɕȨģȪɖɌȦɳɏɎȥɖɞģəɖȨģɌɑɎȦɕɑȦģȡɖɑɌȥģɆɏȨɥȩȥģģɍȨɎȥģȩɖȥɖɞģ CHFHS@K
 33. 33. ȫȥɥȨɔģɌģɏɑɐɕɑģɴȨɖɳȦɥɑɖȦɓȦҪģɴɳȥȧɖɑəȦȩȧɑģɳȦȥɓɑɐȨɌȥɕȨ OOKDï/@XģɴȨɐɌȨɓɡȦɖģȩɎȦɓȥɖɞģɟɓȦȧɖɳȨɕɕɝɔɑģɌȩȦģɑɔȦɠɛɑȦȩɡģɥȥɕȧȨɌȩȧɑȦģȧȥɳɖɝģ ɴȨɓɞɐȨɌȥɖȦɓɡģɑģȫɳȥɕɑɖɞģɑȫģɌģɟɓȦȧɖɳȨɕɕȨɔģȧȨɚȦɓɞȧȦ ģɒɳɑɓȨɏȦɕɑȦģɑɕɖȦɍɳɑɳȨɌȥɕȨģ Ɍģ OOKDï/@RRANNJģɎɓɡģɕȪɏɎģɔȥɳȧȦɖɑɕɍȥģȪģɥɳȦɕɎȨɌģɴȨɡɌɑɓȥȩɞģɌȦȩɞɔȥģɟɗɗȦȧɖɑɌ- ɕȥɡģɴɓȥɖɗȨɳɔȥģɴȨɐɌȨɓɡɠɛȥɡģɳȥȩȩɝɓȥɖɞģȧɓɑȦɕɖȥɔģɴɳȦɎɓȨɏȦɕɑɡ șģȨȩɕȨɌȦģiAdģÖģɳȥɐɳȥɥȨɖȧȥģɎɓɡģɳȦȧɓȥɔɕɝȫģȪȩɓȪɍģȩɑɕȫɳȨɕɑɐȪȦɔȥɡģɕȥģɳȥɐɕɝȫģ ȪȩɖɳȨҪȩɖɌȥȫģɘȦɓȦɌȥɡģɳȦȧɓȥɔȥ ģȼɖȨģɕȨɌȨɌɌȦɎȦɕɑȦģȨəȦɕɞģɴɳɑɍȨɎɑɖȩɡģɌģɳȨɐɕɑəɕȨҪģ ɖȨɳɍȨɌɓȦ ¥—£Ÿª ɑɕɎɑҪȩȧɑȫģȧȨɔɴȥɕɑҪģ ɑģ͢ģɥɳȥɐɑɓɞȩȧɑȫģ ɴɓȥɕɑɳȪɠɖģȪɌȦɓɑəɑɖɞģ ɑɕɌȦȩɖɑɘɑɑģɌģɕȥȪəɕȨ
 34. 34. ɑȩȩɓȦɎȨɌȥɖȦɓɞȩȧɑȦģɑģ ȨɴɝɖɕȨ
 35. 35. ȧȨɕȩɖɳȪȧɖȨɳȩȧɑȦģ ɳȥɐɳȥɥȨɖȧɑģȞɃȟȜȠ ģȼɖȨģ ɕȥɑɌɝȩɚɑҪģɴȨȧȥɐȥɖȦɓɞģ ȩɳȦɎɑģȩɖɳȥɕģȩģɳȥɐɌɑɌȥɠ- ɛȦҪȩɡģɟȧȨɕȨɔɑȧȨҪ ɳɝɕȧȥģɳȦȧɓȥɔɝģɴɓȥɕɑɳȨ- ɌȥɓģɐȥȫɌȥɖɑɖɞģȡɖɑɌģɆɏȨɥȩģ ȩģɴȨɔȨɛɞɠģɳȦȧɓȥɔɕȨҪģ ɴɓȥɖɗȨɳɔɝģH CģȦɛȦģɌģ ģɍȨɎȪ ģȞȨģH CģɌģģ ɍȨɎȪģɴɳɑɕȬȩģɌȩȦɍȨģ͢ģ ȨɖģȨɥɛȦɍȨģɎȨȫȨɎȥģɔȨ- ɥɑɓɞɕȨҪģɳȦȧɓȥɔɝģɌģȡȺȘ ģ ȡȦҪəȥȩģH CģɳȥȩɴɳȨȩɖɳȥɕɡ- ȦɖȩɡģɕȥģɔȦɏɎȪɕȥɳȨɎɕȨɔģ ɳɝɕȧȦģȩȨģȩȧȨɳȨȩɖɞɠģɐɌȪȧȥģ ¤ģȩȦҪəȥȩģȨɕȥģɎȦҪȩɖɌȪȦɖģ ȪɏȦģɌģ
 36. 36. ɖɑģȩɖɳȥɕȥȫ ģ ɳȦȩɴȨɕɎȦɕɖȨɌģȨɖɌȦɖɑɓɑģ əɖȨģɴɓȥɖȦɏɕȥɡģȩɑȩɖȦɔȥģ OOKDģ/@XģɴɳȨȩɖȨģɕȦɌȦɳȨ- ɡɖɕȥɡģɑģəɖȨģȨɕɑģȦȦģ͢ģ ɥȪɎȪɖģɑȩɴȨɓɞɐȨɌȥɖɞ ģ͢ģ ȨɖɌȦɖɑɓɑģəɖȨģɥȪɎȪɖģȦȦģ ɑȩɴȨɓɞɐȨɌȥɖɞģɕȥɳɡɎȪģ ȩģɎɳȪɍɑɔɑģȩɑȩɖȦɔȥɔɑģ ȨɴɳȨȩģɥȨɓɞɚȦģģģģəɑ- ɖȥɖȦɓȦҪģ!TRHMDRRģ(MRHCDQģ ȩȦɕɖɡɥɳɞģ
 37. 37. № 2 • декабрь 2014 Спецвыпуск œȝȥɡȧɑģiBeaconsģȪȩɖȥɕȥɌɓɑɌȥɠɖȩɡģɖȨɳɍȨɌɝɔɑģȧȨɔɴȥɕɑɡɔɑģɴȨģɌȩȦɔȪģɔɑɳȪ ģȟɕɑģ ɴȨɐɌȨɓɡɠɖģɴɳɑȩɝɓȥɖɞģɳȦȧɓȥɔɕɝȦģɴɳȦɎɓȨɏȦɕɑɡģɕȥģɖȦɓȦɗȨɕɝģɴȨɖɳȦɥɑɖȦɓȦҪģɴɳɑɐɝ- ɌȥɡģɑȫģɐȥɍɓɡɕȪɖɞģɌģɔȥɍȥɐɑɕģȧȨɖȨɳɝҪģɕȥȫȨɎɑɖȩɡģɌȩȦɍȨģɌģɕȦȩȧȨɓɞȧɑȫģɚȥɍȥȫ ģțȩɓɑģɕȥģ ȩɔȥɳɖɗȨɕȦģȪȩɖȥɕȨɌɓȦɕȥģ OOKDģ/@XģɴȨɖɳȦɥɑɖȦɓɞģɔȨɏȦɖģɓȦɍȧȨģɴȦɳȦҪɖɑģȨɖģɴɳȨȩɔȨɖɳȥģ ɳȦȧɓȥɔɝģȧģɴȨȧȪɴȧȦ H!D@BNMRģ ɴȨɐɌȨɓɡɠɖģ OOKDģ ɐɕȥ- əɑɖȦɓɞɕȨģ ɴȨɌɝȩɑɖɞģ ɟɗɗȦȧɖɑɌɕȨȩɖɞģ ɔȨɥɑɓɞɕȨҪģ ɖȨɳɍȨɌɓɑ ģ ɀɓȥɍȨɎȥɳɡģ H Cģ ɑģ ɎɳȪɍɑɔģ ɴɳɑɓȨɏȦɕɑɡɔģ OOKDģ ɌɝɌȦɓȥģ ɴɳȨɎɌɑɏȦɕɑȦģ ɥɳȦɕɎȨɌģ Ɍģ ɃɕɖȦɳɕȦɖȦģ ɑģ ɔȨɥɑɓɞɕȨɔģ ɴɳȨȩɖɳȥɕ- ȩɖɌȦģ ɕȥģ ȧȥəȦȩɖɌȦɕɕȨģ ɕȨɌɝҪģ ȪɳȨɌȦɕɞ ģ H!D@BNMRģ Öģ ɴȨȩɓȦɎɕȦȦģ ɐɌȦɕȨģ Ɍģ ɟɖȨҪģ ɘȦɴɑģȩɌɡɐȪɠɛȦȦģɑɕɖȦɳɕȦɖ
 38. 38. ɳȦȧɓȥɔȪģɑģ ɖɳȥɎɑɘɑȨɕɕɝȦģɔȥɍȥɐɑɕɝ țɏȦɍȨɎɕȥɡģɴɳɑɥɝɓɞģ OOKDģȨɖģɟɓȦȧɖɳȨɕɕȨҪģɖȨɳɍȨɌɓɑģȩȨȩɖȥɌɓɡȦɖģȩɌɝɚȦģģɔɑɓɓɑ- ȥɳɎȨɌģɎȨɓɓȥɳȨɌ ģɒȨģɟɖȨɔȪģɴȨȧȥɐȥɖȦɓɠģȧȨɔɴȥɕɑɡģȪɏȦģȨɴȦɳȦɎɑɓȥģɖȥȧȨҪģȧɳȪɴɕɝҪģȨɕ- ɓȥҪɕ
 39. 39. ɔȥɍȥɐɑɕģȧȥȧģ9@OONRģȦɏȦɍȨɎɕȥɡģɴɳɑɥɝɓɞģȧȨɖȨɳȨɍȨģɴȨģɴȨȩɓȦɎɕɑɔģȩȨȨɥɛȦɕɑɡɔģ ȩȨȩɖȥɌɑɓȥģģɔɓɳɎģȫȨɖɡģɑģ OOKDģɑģ9@OONRģɐɕȥəɑɖȦɓɞɕȨģȪȩɖȪɴȥɠɖģɖȥȧɑɔģɍɑɍȥɕɖȥɔģ ȧȥȧģ KHA@A@ģ L@YNMģɑģD!@X șģɥɓɑɏȥҪɚɑȦģɔȦȩɡɘɝģɴɳɑɥɝɓɞģ OOKDģɌȦɳȨɡɖɕȨģɴɳȨɎȨɓɏɑɖģɳȥȩɖɑģɕȦģɌģɴȨȩɓȦɎ- ɕɠɠģȨəȦɳȦɎɞģɴȨɖȨɔȪģəɖȨģȧȨɔɴȥɕɑɡģɍȨɖȨɌɑɖȩɡģɑɕɖȦɍɳɑɳȨɌȥɖɞģ!D@SRģ,TRHBģɌģH3TMDR ģ ȡȧȨɳȦȦģ ɌȩȦɍȨģ ɟɖȨģ ɕȨɌȨɌɌȦɎȦɕɑȦģ ɴȨɌɝȩɑɖģ ɐȥɑɕɖȦɳȦȩȨɌȥɕɕȨȩɖɞģ ɴȨɖɳȦɥɑɖȦɓȦҪģ Ɍģ ȪȩɓȪɍȥȫģɔȪɐɝȧȥɓɞɕȨɍȨģȩȦɳɌɑȩȥ ģ ɆɅɉțɊɖɕɋĘɉɆɩ Google стремится своими инновационными продуктами усовершенствовать мир ȘɟɳȨɴȨɳɖɝģɑģɍȨɳȨɎȥģɥȪɎȪɛȦɍȨģȥɌɖȨģɥȦɐģɌȨɎɑɖȦɓɡģNNFKDģK@RRģɖȥɥɓȦɖȧɑģɎɓɡģ ɎɑȥɍɕȨȩɖɑȧɑģɖɡɏȦɓɝȫģɐȥɥȨɓȦɌȥɕɑҪģȧȨɕɖȥȧɖɕɝȦģɓɑɕɐɝģɎɓɡģɎɑȥɥȦɖɑȧȨɌģÖģɟɖȨģɕȦ- ɥȨɓɞɚȨҪģɴȦɳȦəȦɕɞģɑɐģɖȨɍȨģɕȥɎģəȦɔģɳȥɥȨɖȥȦɖģȧȨɔɴȥɕɑɡģɌģɴȨȩɓȦɎɕȦȦģɌɳȦɔɡ ȘɌɖȨɔȨɥɑɓɞģNNFKDģȩģȥɌɖȨɴɑɓȨɖȨɔģɕȥģɥȨɳɖȪģɴȨȧȥɐȥɓģɴȨɓȨɏɑɖȦɓɞɕɝȦģɳȦɐȪɓɞɖȥɖɝģ ɕȥģɎȨɳȨɍȥȫģȩģɏɑɌɝɔģɖɳȥɗɑȧȨɔģȨɕģɴɳȨɌȦɓģģģȧɔģɥȦɐģȦɎɑɕȨҪģȥɌȥɳɑɑ ģNNFKDģ ɴȨɚɓȥģɎȥɓɞɚȦģɕȥģɖȦȩɖȨɌɝȫģɴɓȨɛȥɎȧȥȫģɴȨɡɌɑɓɑȩɞģȥɌɖȨɔȨɥɑɓɑģɥȦɐģɳȪɓɡģɑģɴȦɎȥɓȦҪ ģ ɆɌȥģȩɑɎȦɕɞɡģɔȦȩɖȨģɎɓɡģɥȥɍȥɏȥģɑģɳȦɔɕɑģɥȦɐȨɴȥȩɕȨȩɖɑ ģȢȦɴȦɳɞģɎȦɓȨģɐȥģɔȥɓɝɔģɕȪɏ- ɕȨģɴɳȨɌȦȩɖɑģɌȩȦģɕȦȨɥȫȨɎɑɔɝȦģɑɐɔȦɕȦɕɑɡģɌģɐȥȧȨɕȨɎȥɖȦɓɞȩɖɌȦģɳȥɐɕɝȫģȩɖɳȥɕģɔɑɳȥģ ɎȥɥɝģɌɝɌȦȩɖɑģȥɌɖȨɔȨɥɑɓɑģɕȥģɎȨɳȨɍɑģɍȨɳȨɎȨɌ ȞȥɎģɑɎȦȥɓɞɕɝɔɑģȥɟɳȨɴȨɳɖȥɔɑģɑģɔȨɎȦɓɞɠģȩȨɌɳȦɔȦɕɕȨɍȨģɍȨɳȨɎȥģɳȥɥȨɖȥȦɖģȩɴȦɘɑ- ȥɓɞɕȥɡģȧȨɔȥɕɎȥģNNFKDï ģȧȨɖȨɳȥɡģɥɝɓȥģȩȨɐɎȥɕȥģɎɓɡģɳȦɚȦɕɑɡģɑɕɗɳȥȩɖɳȪȧɖȪɳɕɝȫģ ɴɳȨɥɓȦɔ ģ NNFKDģ ȫȨəȦɖģ ɴȨȩɖɳȨɑɖɞģ ɔȨɎȦɓɞģ ȥɟɳȨɴȨɳɖȥģ ɴɳɑɐɌȥɕɕȪɠģ ɴȨȧȥɐȥɖɞģ ȧȥȧģ ɔȨɏɕȨģȪɓȪəɚɑɖɞģȦɍȨģɳȥɥȨɖȪ ģɀȨɓɞɚȥɡģɎȨɓɡģɌɳȦɔȦɕɑģȧȨɖȨɳȪɠģɔɝģɖɳȥɖɑɔģɕȥģȥɌɑȥɴȪ- ɖȦɚȦȩɖɌɑɡģɖȦɳɡȦɖȩɡģɕȥģɐȦɔɓȦģȥģɕȦģɌģɌȨɐɎȪȫȦ ģȡɳȦɎɑģɎɳȪɍɑȫģɑɎȦҪģ¤ģɔȨɎȦɓɞģȩȨɌɳȦ- ɔȦɕɕȨɍȨģɍȨɳȨɎȥģȩɑȩɖȦɔȥģɥɑȨɔȦɖɳɑəȦȩȧȨҪģɥȦɐȨɴȥȩɕȨȩɖɑģɑģɖȦȫɕȨɓȨɍɑɡģȨɴɳȦɎȦɓȦɕɑɡģ ɔȦȩɖȨɴȨɓȨɏȦɕɑɡģɴȨɓɞɐȨɌȥɖȦɓȦҪģœȩģɖȨəɕȨȩɖɞɠģɎȨģɎɠҪɔȥ ȞȦɎȥɌɕȨģ ɴȨɎɳȥɐɎȦɓȦɕɑȦģ ɴȦɳȦɎȨɌɝȫģ ɳȥɐɳȥɥȨɖȨȧģ NNFKDï 7ģ ɐȥɴȪȩɖɑɓȨģ ɕȨɌɝҪģ ȥɔɥɑɘɑȨɐɕɝҪģɴɳȨȦȧɖģ!@RDKHMDï2STCXģɘȦɓɞģȧȨɖȨɳȨɍȨģÖģɔȥȩɚɖȥɥɕɝҪģȥɕȥɓɑɐģɳȥɥȨɖɝģ ¥—£Ÿª ɳȦȩɴȨɕɎȦɕɖȨɌģɕȦģɎȨɌȦ- ɳɡɠɖģɴɓȥɖȦɏɕȨҪģȩɑȩɖȦɔȦģ OOKDģ/@XģȨɴɳȨȩģ!TRHMDRRģ (MRHCDQģȩȦɕɖɡɥɳɞģ ›šŸ“ ȩȨȩɖȥɌɑɓȥģɴɳɑɥɝɓɞģ OOKDģ ȨɖģȩȦɍɔȦɕɖȥģœH3TMDRɴɳȨ- ɍɳȥɔɔɕȨȦģȨɥȦȩɴȦəȦɕɑȦ ȪȩɓȪɍɑģɐȥģģɍȨɎ ģ ȼɖȨɖģɴȨȧȥɐȥɖȦɓɞģɌɝɳȨȩģ ɕȥģ͢ģɴȨģȩɳȥɌɕȦɕɑɠģȩģ ɴɳȦɎɝɎȪɛɑɔģɍȨɎȨɔ ģȟɕģ ɐȥɕɑɔȥȦɖģɖɳȦɖɞȦģɔȦȩɖȨģɴȨģ ɴȨȧȥɐȥɖȦɓɡɔģȦɏȦɍȨɎɕȨɍȨģ ɳȨȩɖȥģɴȨȩɓȦģ,@BģɴȨɐɑ- ɘɑɑģȧȨɖȨɳȨɍȨģɕȦȩȧȨɓɞȧȨģ ȪɓȪəɚɑɓɑȩɞģɌģəȦɖɌȦɳɖȨɔģ ȧɌȥɳɖȥɓȦģɴɳɑɳȨȩɖģȩȨȩɖȥ- Ɍɑɓģ͢ģɑģH/GNMDģ͢ ģ ™› ɥȦɐģȦɎɑɕȨҪģȥɌȥɳɑɑģɴɳȨ- ɌȦɓģɕȥģɎȨɳȨɍȥȫģȩģɏɑɌɝɔģ ɖɳȥɗɑȧȨɔģȥɌɖȨɔȨɥɑɓɞģ NNFKDģȩģȥɌɖȨɴɑɓȨɖȨɔģɕȥģ ɥȨɳɖȪ –›šœ NNFKDģɴȨȩɖɳȨɑɖģəȥȩɖɕɝҪģ ȥɟɳȨɴȨɳɖ ģ
 40. 40. № 2 • декабрь 2014 Спецвыпуск əȦɓȨɌȦəȦȩȧȨɍȨģȨɳɍȥɕɑɐɔȥ ģNNFKDģȩȨɥȦɳȦɖģɑɕɗȨɳɔȥɘɑɠģȨģɍȦɕȥȫģɑģɔȨɓȦȧȪɓȥȫģȩģ ɴȨɔȨɛɞɠģȧȨɖȨɳȨҪģɔȨɏɕȨģɥȪɎȦɖģȩȨȩɖȥɌɑɖɞģȧȥɳɖȪģȨɳɍȥɕɑɐɔȥģɐɎȨɳȨɌȨɍȨģəȦɓȨɌȦȧȥ ģ șģȩȥɔȨҪģȧȨɔɴȥɕɑɑģȨɖɔȦəȥɠɖģəɖȨģɴɳȨȦȧɖģɕȥȫȨɎɑɖȩɡģɕȥģȩɖȥɎɑɑģɳȥɐɳȥɥȨɖȧɑ ɒɳȨȦȧɖģ !@RDKHMDģ 2STCXģ ȩɖȥɓģ ȪɏȦģ ɖɳȦɖɞȦҪģ ɑɕɑɘɑȥɖɑɌȨҪģ NNFKDģ Ɍģ ȩɗȦɳȦģ ɐɎɳȥɌȨȨȫɳȥɕȦɕɑɡ ģ ɒȦɳɌȨҪģ ɥɝɓȨģ ȩȨɐɎȥɕɑȦģ ȧȨɔɴȥɕɑɑģ Calicoģ ɳȥɐɳȥɥȨɖȧɑģ ȧȨɖȨɳȨҪģ ȩȨȩɳȦɎȨɖȨəȦ- ɕɝģ ɕȥģ œɐɎȨɳȨɌɞȦģ ɥɓȥɍȨɴȨɓȪəɑɑģ ɑģ ɎȨɓɍȨɓȦɖɑɑģ ɕȥȩȦɓȦɕɑɡģ ɌɖȨɳȨҪģ ÖģɳȥɐɳȥɥȨɖȧȥģȧȨɕɖȥȧɖɕɝȫģɓɑɕɐģɎɓɡģ ɎɑȥɥȦɖɑȧȨɌģ NNFKDģ NMS@BSģ +DMRģ ȩģ ȩȦɕȩȨɳȥɔɑģ ȨɴɳȦɎȦɓɡɠɛɑɔɑģ ȪɳȨɌȦɕɞģȩȥȫȥɳȥģɌģȧɳȨɌɑ ģȢȥȧɏȦģNNFKDģɳȥɐɳȥɥȥɖɝɌȥȦɖģɕȨɌɝҪģɔȦɖȨɎģɎɑȥɍɕȨȩɖɑȧɑģ ȧȨɖȨɳɝҪģ ɴȨɐɌȨɓɑɖģ ɎɑȥɍɕȨȩɖɑɳȨɌȥɖɞģ ɖɡɏȦɓɝȦģ ɐȥɥȨɓȦɌȥɕɑɡģ ɖȥȧɑȦģ ȧȥȧģ ɳȥȧģ ɑɓɑģ ȩȦɳɎȦəɕȨȩȨȩȪɎɑȩɖɝȦģɐȥɥȨɓȦɌȥɕɑɡ ģɒɳȦɎɴȨɓȥɍȥȦɖȩɡģəɖȨģɴȥɘɑȦɕɖģɥȪɎȦɖģɴɳɑɕɑɔȥɖɞģ ȩɴȦɘɑȥɓɞɕȨģȩȨɐɎȥɕɕɝȦģɕȥɕȨəȥȩɖɑɘɝģɌģɖȥɥɓȦɖȧȥȫģȧȨɖȨɳɝȦģɴɳɑģɴȨɴȥɎȥɕɑɑģɌģȧɳȨɌɞģ ɥȪɎȪɖģœȩɓȦɎɑɖɞģɐȥģȨɴɳȦɎȦɓȦɕɕɝɔɑģȧɓȦɖȧȥɔɑģÖģɕȥɴɳɑɔȦɳģɳȥȧȨɌɝɔɑ ȞȝɩțɁɊȟɕɋȞɖĘɅȚĘɄɆɈɆɐȚ Гиганты всерьез занялись концепцией «умного дома»: HomeKit (Apple), Nest (Google), Smart Things (Samsung) GoogleģɴȨɖɳȥɖɑɓģģɔɓɳɎģɕȥģɴɳɑȨɥɳȦɖȦɕɑȦģ-DRSģ ¤ģ ȧȨɔɴȥɕɑɑ
 41. 41. ɴɳȨɑɐɌȨɎɑɖȦɓɡģ œȪɔɕɝȫģ ɴɳɑɥȨɳȨɌģ Ɏɓɡģ ɎȨɔȥ ģ ȡȥɔȨȦģ ɑɐɌȦȩɖɕȨȦģ ɎȦɖɑɛȦģ ȧȨɔɴȥɕɑɑģ ¤ģ ɖȦɳɔȨ- ȩɖȥɖģ ȩɴȨȩȨɥɕɝҪģ œɑɐȪəȥɖɞģ ɴɳɑɌɝəȧɑģ ɴȨɓɞɐȨɌȥɖȦɓȦҪģ ɑģ ȧȨɳɳȦȧɖɑɳȨɌȥɖɞģ ɳȦɏɑɔģ ȨɥȨɍɳȦɌȥģ ȧɌȥɳɖɑɳɝģ Ɍģ ȩȨȨɖ- ɌȦɖȩɖɌɑɑģ ȩģ ɍɳȥɗɑȧȨɔģ ɏɑɐɕɑģ ȦȦģ ȨɥɑɖȥɖȦɓȦҪģ ɴȨɍȨɎȨҪģ ɐȥģȨȧɕȨɔģɑģɎɳ Appleģ Ɍģ ȩɌȨɠģ ȨəȦɳȦɎɞģ ɴɳȦɎȩɖȥɌɑɓȥģ ɴɓȥɖɗȨɳɔȪģ 'NLD*HSģ ¤ģ Ȩɕȥģ ɴȨɐɌȨɓɡȦɖģ ȪɴɳȥɌɓɡɖɞģɌȩȦɔɑģȪȩɖɳȨҪȩɖɌȥɔɑģœȪɔɕȨɍȨģ ɎȨɔȥģȩģɴȨɔȨɛɞɠģH/GNMDģɑɓɑģH/@C ģɒȨģ ɐȥɔɝȩɓȪģȩȨɐɎȥɖȦɓȦҪģ'NLD*HSģɎɌȦɳɕɝȦģ ɐȥɔȧɑģ ȨȩɌȦɛȦɕɑȦģ ȧȥɔȦɳɝģ ȩɓȦɏȦɕɑɡģ ɖȦɳɔȨȩɖȥɖɝģ ɳȨɐȦɖȧɑģ ɑģ ɌɝȧɓɠəȥɖȦɓɑģ ɔȨɏɕȨģ ɥȪɎȦɖģ ȧȨɕɖɳȨɓɑɳȨɌȥɖɞģ ɑɐģ ȨɎɕȨɍȨģ ɔȨɥɑɓɞɕȨɍȨģ ɴɳɑɓȨɏȦɕɑɡģ ȧȨɖȨɳȨȦģ ɥȪɎȦɖģ ȩɑɕȫɳȨɕɑɐɑɳȨɌȥɖɞȩɡģ ɕȥģ ɌȩȦȫģ H
 42. 42. ȪȩɖɳȨҪȩɖɌȥȫģɴȨɓɞɐȨɌȥɖȦɓɡ SamsungģȧȪɴɑɓȥģȩɖȥɳɖȥɴģ2L@QS3GHMFRģȧȨɖȨɳɝҪģɐȥɕɑɔȥȦɖȩɡģȩȨɐɎȥɕɑȦɔģɔȨɥɑɓɞ- ɕɝȫģɴɳɑɓȨɏȦɕɑҪģɴȨɐɌȨɓɡɠɛɑȫģȪɴɳȥɌɓɡɖɞģɌȩȦҪģɟɓȦȧɖɳȨɕɑȧȨҪģɌģɎȨɔȦģȩȨɐɎȥɌȥɡģ ɕȦȧȪɠģ ȩȦɖɞ ģ Ɇɓɡģ ɠɏɕȨȧȨɳȦҪȩȧȨɍȨģ ɍɑɍȥɕɖȥģ ȧȨɖȨɳɝҪģ ȪɏȦģ ɴɳȨɑɐɌȨɎɑɖģ œȪɔɕɝȦģ ɴɳȦɎɔȦɖɝģɥɝɖȨɌȨҪģɖȦȫɕɑȧɑģ2L@QSģ3GHMFRģɑɕɖȦɳȦȩɕȥģɌģɴȦɳɌȪɠģȨəȦɳȦɎɞģɌȨɐɔȨɏ- ɕȨȩɖɞɠģȨɥɜȦɎɑɕɑɖɞģɌȩȦģɎȨɔȥɚɕɑȦģȪȩɖɳȨҪȩɖɌȥģɕȥģȨɎɕȨҪģɴɓȥɖɗȨɳɔȦ ¥—£Ÿª ɑɎȦҪģɴȨģȪɓȪəɚȦɕɑɠģɴɳȨ- ɎȪȧɖȥģȨɖģȩɌȨɑȫģȧɓɑȦɕɖȨɌģ ɴȨɓȪəɑɓȥģ2S@QATBJRģɌȩȦɍȨģ ɐȥģģɍȨɎȥģɳȥɥȨɖɝģȩȥҪɖȥģ ,Xģ2S@QATBJRģ(CD@ ɳȨȩȩɑҪȩȧɑȫģȧȨɔɴȥɕɑҪģɐȥ- ȧȨɕəɑɓɑģɴȦɳɌɝҪģȧɌȥɳɖȥɓģ ģɍȨɎȥģȩģȪɥɝɖȧȥɔɑ ģȞȦģ ɥȨɓȦȦģ͢ģȪɌȦɓɑəɑɌȥȦɖģ ȩɌȨɠģȥȧɖɑɌɕȨȩɖɞģɌɝ- ɴȪȩȧȥȦɖģɕȨɌɝȦģɖȨɌȥɳɝģ ɳȥȩɚɑɳɡȦɖģɍȦȨɍɳȥɗɑɠģ ɳȥȩɚɑɳɡȦɖģɎɑȩɖɳɑɥȪ- ɘɑɠģȩȨȫɳȥɕɡȦɖģɑɓɑģ ȪɌȦɓɑəɑɌȥȦɖģɳȦȧɓȥɔɕɝȦģ ȧȥɔɴȥɕɑɑ œ ȩȨȧɳȥɖɑɓȥȩɞģȧȨɔȥɕɎȥģ ɳȥɐɳȥɥȨɖəɑȧȨɌģɗɑɖɕȦȩȩ
 43. 43. ɥɳȥȩɓȦɖȥģ%TDK!@MCģ-HJD ģ ȞȦȧȨɖȨɳɝȦģəɓȦɕɝģȧȨɔȥɕ- ɎɝģȩɖȥɓɑģəȥȩɖɞɠģɴɳȨȦȧɖȥģ OOKDģH6@SBGģÖģɴȥɳɖɕȦɳȥģ -HJD ¡Ÿšœ ɖȥȧȨɌģȦɏȦɍȨɎɕɝҪģȨɥɜȦɔģ ɌɐɡɖȨȧģɌģɔɑɳȦģɴȨģɎȥɕɕɝɔģ ȜȨɕɌȦɕɘɑɑģȟȟȞģɴɳȨɖɑɌģ ȧȨɳɳȪɴɘɑɑģ4-
 44. 44. № 2 • декабрь 2014 Спецвыпуск ɆɃȟɋĘɊȚĘȜȝɉɪɩȝɉɆȞȞ Walt Disney договорилась о сотрудничестве с Google и Apple ȡɴȦɘɑȥɓɑȩɖɝģ Ɍģ Ȩɥɓȥȩɖɑģ ȥɌɖȨɳȩȧȨɍȨģ ɴɳȥɌȥģ ɕȥɐɝɌȥɠɖģ ɎȥɕɕȨȦģ ȩȨɍɓȥɚȦɕɑȦģ ɕȦģ ɑɔȦɠɛɑɔģȥɕȥɓȨɍȨɌģɌģɔɑɳȦ ģɆȨģɟɖȨɍȨģɎɕɡģɓɠɥȨҪģɘɑɗɳȨɌȨҪģȧȨɕɖȦɕɖģɴɳɑȨɥɳȦɖȦɕɕɝҪģ ɴȨɓɞɐȨɌȥɖȦɓȦɔģ OOKD
 45. 45. ȪȩɖɳȨҪȩɖɌȥģɔȨɏɕȨģɥɝɓȨģɴɳȨɑɍɳɝɌȥɖɞģɖȨɓɞȧȨģɕȥģȩɔȥɳɖɗȨɕȥȫģ ɑɓɑģ ɴɓȥɕɚȦɖȥȫģ ȩģ ȨɴȦɳȥɘɑȨɕɕȨҪģ ȩɑȩɖȦɔȨҪģ H.2 ģ ȢȨģ ɏȦģ ȩȥɔȨȦģ ȧȥȩȥɓȨȩɞģ ɖȦȫɕɑȧɑģ ɕȥģ MCQNHC ģ ȡɑɖȪȥɘɑɡģ ɴȨɓɕȨȩɖɞɠģ ɔȦɕɡȦɖȩɡģ ɴȨȩɓȦģ ɴȨɎɴɑȩȥɕɕȨɍȨģ ȧȨɔɴȥɕɑɡɔɑģ ȩȨɍɓȥ- ɚȦɕɑɡģ Ȩģ ȩȨɖɳȪɎɕɑəȦȩɖɌȦ ģ ȢȦɴȦɳɞģ ɗɑɓɞɔɝģ ɑģ ɔȪɓɞɖɗɑɓɞɔɝģ ȧȨɔɴȥɕɑɑģ 6@KSģ #HRMDXģ ȧȪɴɓȦɕɕɝȦģ Ɍģ NNFKDģ /K@Xģ ɥȪɎȪɖģ ɎȨȩɖȪɴɕɝģ Ɏɓɡģ ɌȨȩɴɳȨɑɐɌȦɎȦɕɑɡģ ɕȥģ œȥҪɗȨɕȥȫģ ɑģ œȥҪɴȥɎȥȫ ģȢȨəɕȨģɖȥȧģɏȦģȧȨɕɖȦɕɖģɴɳɑȨɥɳȦɖȦɕɕɝҪģɌģH3TMDRģ2SNQDģȨɖɕɝɕȦģȪɎȥȩɖȩɡģ ɐȥɴȪȩɖɑɖɞģɕȥģȥɴɴȥɳȥɖȥȫģȩģȪȩɖȥɕȨɌɓȦɕɕȨҪģȩɑȩɖȦɔȨҪģ MCQNHC ȼȧȩɴȦɳɖɝģȩəɑɖȥɠɖģəɖȨģɐȥȧɓɠəȦɕɑȦģɖȥȧȨɍȨģɕȦȨɏɑɎȥɕɕȨɍȨģɎȨɍȨɌȨɳȥģȨģȩȨɖɳȪɎɕɑ- əȦȩɖɌȦģɖɳȦȫģȧȨɔɴȥɕɑҪģɎȨɓɏɕȨģɐɕȥəɑɖȦɓɞɕȨģɴȨɌɝȩɑɖɞģɴɳȨɎȥɏɑģɓȦɍȥɓɞɕȨɍȨģɘɑɗɳȨ- ɌȨɍȨģȧȨɕɖȦɕɖȥ ģ ȝɚɉțɊɆɁȚɕɋȞɖĘɪȚɋțɊɋȚɉɆ Google договорились о взаимном обмене патентами с LG и Samsung șģ ɕȥəȥɓȦģ ģ ɍȨɎȥģ NNFKDģ ɴȨɎɴɑȩȥɓȥģ ȩģ 2@LRTMFģ
 46. 46. ɓȦɖɕɑҪģ ɎȨɍȨɌȨɳģ ɴȨģ ɌɐȥɑɔɕȨɔȪģ ȨɥɔȦɕȪģ ɴȥɖȦɕɖȥɔɑ ģ ȞȦɎȥɌɕȨģ ȩɖȥɓȨģ ɑɐɌȦȩɖɕȨģ ȨɥģȥɕȥɓȨɍɑəɕȨҪģȩɎȦɓȧȦģɴȨɑȩȧȨɌȨɍȨģɍɑɍȥɕɖȥģȩģ ɎɳȪɍɑɔģɠɏɕȨȧȨɳȦҪȩȧɑɔģɴɳȨɑɐɌȨɎɑɖȦɓȦɔģ¤ģ+ ģ ȟɖɔȦɖɑɔģ əɖȨģ ɳȦəɞģ ɑɎȦɖģ ɕȦģ ɖȨɓɞȧȨģ Ȩɥģ ȪɏȦģ ɑɔȦɠɛɑȫȩɡģȪģȧȨɔɴȥɕɑҪģɴȥɖȦɕɖȥȫģɕȨģɑģȨģɖȦȫģ ȧȨɖȨɳɝȦģ ɴȥɳɖɕȦɳɝģ ɥȪɎȪɖģ ɴȨɓȪəȥɖɞģ ɕȥģ ɴɳȨɖɡ- ɏȦɕɑɑģȩɓȦɎȪɠɛɑȫģģɓȦɖ ģȢȥȧȥɡģȩɎȦɓȧȥģɎȨɓɏ- ɕȥģɴȨɔȨəɞģɴȥɳɖɕȦɳȥɔģȩɎȦɓȥɖɞģɑȫģɴɳȨɎȪȧɖɝģȦɛȦģɖȦȫɕȨɓȨɍɑəɕȦȦģɑģɗȪɕȧɘɑȨɕȥɓɞɕȦȦ ȞȝɅɃȚɕɋĘȞȝɁɉțȞɋɊȟɕĘȞɆȞɋțɉȟĘɪȝȜȟɪȝȜ Amazon будет сотрудничать с Twitter ɒȨɴȪɓɡɳɕȥɡģ ȥɔȦɳɑȧȥɕȩȧȥɡģ ȧȨɔɴȥɕɑɡģ @L@YNM BNLģ ȧɳȪɴɕȦҪɚȥɡģɌģɔɑɳȦģɴȨģȨɥȨɳȨɖȪģȩɳȦɎɑģɴɳȨɎȥɠɛɑȫģəȦɳȦɐģ ɃɕɖȦɳɕȦɖģɴɳɑɌɓȦȧɓȥģȩȦɳɌɑȩģɔɑȧɳȨɥɓȨɍȨɌģ3VHSSDQģȧģȩȨɐ- ɎȥɕɑɠģɕȨɌȨҪģȩɑȩɖȦɔɝģɴȨȧȪɴȨȧ ģȢȦɴȦɳɞģȩɌɡɐȥɌģȪəȦɖɕɝȦģ ɐȥɴɑȩɑģɴȨɓɞɐȨɌȥɖȦɓɑģ3VHSSDQģȩɔȨɍȪɖģȨɖɴɳȥɌɑɖɞģɴɳȨɎȪȧɖģ L@YNMģɑɐģȩɌȨȦҪģɓȦɕɖɝģɴɳɡɔɑȧȨɔģɌģȧȨɳɐɑɕȪģɴȨȧȪɴȨȧ ȡɳȦɎɑģɎɳȪɍɑȫģɴɓȥɕȨɌģ L@YNMģ ÖģɕȥɔȦɳȦɕɑȦģɎȨȩɖȥɌɓɡɖɞģɴȨȩɝɓ- ȧɑģ ȩģ ɴȨɔȨɛɞɠģ ɥȦȩɴɑɓȨɖɕɑȧȨɌģ ɎɳȨɕȨɌ ģ șģ ȧȨɔɴȥɕɑɑģ ȪɌȦɳȦɕɝģ əɖȨģɖȥȧģɔȨɏɕȨģȩȨȧɳȥɖɑɖɞģɌɳȦɔɡģɎȨȩɖȥɌȧɑģɎȨģģɔɑɕȪɖ ģȞȨ- ɌȪɠģɖȦȫɕȨɓȨɍɑɠģȪɎȥȩɖȩɡģɌɕȦɎɳɑɖɞģȪɏȦģəȦɳȦɐģɴɡɖɞģɓȦɖ ¥—£Ÿª ›šœ ɴȨɖɳȥɖɑɓȥģ OOKDģɕȥģ ɓȨɥɥɑɳȨɌȥɕɑȦģɕȦ- ȨɥȫȨɎɑɔɝȫģɎɓɡģɳȥɐɌɑɖɑȦģ ɥɑɐɕȦȩȥģɐȥȧȨɕȨɌģNNFKDģ Öģģɔɓɕ œ›—œ ȩȨɥɑɳȥȦɖȩɡģȩȨȧɳȥɖɑɖɞģ ɌɳȦɔɡģɎȨȩɖȥɌȧɑģɖȨɌȥɳȨɌģ L@YNMģɑȩɴȨɓɞɐȪɡģɥȦȩ- ɴɑɓȨɖɕɑȧɑģɎɳȨɕɝ ɳȨȩȩɑҪȩȧɑȫģȧȨɔɴȥɕɑҪģ ɐȥȧȨɕəɑɓɑģɖɳȦɖɑҪģȧɌȥɳɖȥɓģ ģɍȨɎȥģȩģȪɥɝɖȧȥɔɑ ģȞȦģ ɥȨɓȦȦģ͢ģȪɌȦɓɑəɑɌȥȦɖģ ȩɌȨɠģȥȧɖɑɌɕȨȩɖɞģɌɝ- ɴȪȩȧȥȦɖģɕȨɌɝȦģɖȨɌȥɳɝģ ɳȥȩɚɑɳɡȦɖģɍȦȨɍɳȥɗɑɠģ ɳȥȩɚɑɳɡȦɖģɎɑȩɖɳɑɥȪ- ɘɑɠģȩȨȫɳȥɕɡȦɖģɑɓɑģ ȪɌȦɓɑəɑɌȥȦɖģɳȦȧɓȥɔɕɝȦģ ȧȥɔɴȥɕɑɑ ȩȨɖɳȪɎɕɑȧȨɌģɳȥɥȨɖȥɠɖģ ɎȨɔȥģɑģȩȨȩɖȨɡɖģɌģɳȥȩɴɳȦ- ɎȦɓȦɕɕɝȫģȧȨɔȥɕɎȥȫ
 47. 47. № 2 • декабрь 2014 Спецвыпуск yš—”œ¡ª ¡Ÿ”›®¡ ® ¡¡« ¦ ¡«­™›žœ—— Тренды Союз «Компания — клиент» становится сильнее șȨȨɳȪɏɑɌɚɑȩɞģ ɎȦɌȥҪȩȥɔɑģɴȨɖɳȦɥɑɖȦɓɞģȩɖȥɓģɑȩȧȥɖɞģɳȥɘɑȨɕȥɓɞ- ɕȨȦģȨɥȨȩɕȨɌȥɕɑȦģɴȨȧȪɴȨȧģÖģəɖȨɥɝģȨɥɜɡȩɕɑɖɞģɑȫģ ȩɌȨȦɔȪģȨȧɳȪɏȦɕɑɠģÖģɑģȥȧɖɑɌɕȦȦģɌȧɓɠəȥɖɞȩɡģɌģ ɥɳȦɕɎ ģțɔȪģɕȪɏɕȨģɴȨɕɑɔȥɖɞģȨɖɓɑəɑȦģɌɝɥɳȥɕɕȨɍȨģ ɓɠɥɑɔȨɍȨģɴɳȨɎȪȧɖȥģȨɖģɌȩȦȫģȨȩɖȥɓɞɕɝȫģȨɕģɍȨɖȨɌģ ȥȧɖɑɌɕȨģɌɐȥɑɔȨɎȦҪȩɖɌȨɌȥɖɞģȩģɕɑɔģɑģɎȦɓȥɖɞģȦɍȨģ ȪȩɴȦɚɕȦȦ ģɒȨɖɳȦɥɑɖȦɓɞģȩɖȥɕȨɌɑɖȩɡģȥɎɌȨȧȥɖȨɔģ ɥɳȦɕɎȥģɑģȦɍȨģȩɴȨɎɌɑɏɕɑȧȨɔ ģȢȥȧɑɔģȨɥɳȥɐȨɔģȨɕģ ɎȨȧȥɐɝɌȥȦɖģȩɌȨȦɔȪģȨȧɳȪɏȦɕɑɠģəɖȨģȦɍȨģɌɝɥȨɳģÖģ ȩȥɔɝҪģɴɳȥɌɑɓɞɕɝҪ ȘȚȜɋĘĸ ͢ģɔȨɓȨɎɝȫģɓɠɎȦҪģȩəɑɖȥɠɖģəɖȨģɚɩțɊɃɒĘÖĘ ɊțȝɋɑțɉɈțɉȚɖĘɎȚȞɋɓĘɆȠĘɄɆɅɊɆ ģȢȥȧȨҪģɏȦģȨɖɌȦɖģ ɥɝɓģɴȨɓȪəȦɕģȨɖģ͢ģɳȦȩɴȨɕɎȦɕɖȨɌģȩɖȥɳɚȦɍȨģ ɌȨɐɳȥȩɖȥ ģ ɀȨɓɞɚȦģɌȩȦɍȨģɴȨɖɳȦɥɑɖȦɓɑģɌȨȩɴɳɑɑɔəɑɌɝģȧģ ɥɳȦɕɎȥɔģȧȨɖȨɳɝȦģɁȝɁɈțȜȚɕɋģɑģɴȨɐɌȨɓɡɠɖģɑɔģ əȪɌȩɖɌȨɌȥɖɞģȩȦɥɡģəȥȩɖɞɠģȧȨɔɴȥɕɑɑ ģɃɔģɕɳȥɌɑɖȩɡģ ɥɝɖɞģɌģȧȪɳȩȦģȩȨɥɝɖɑҪģɥɳȦɕɎȥģȪəȥȩɖɌȨɌȥɖɞģɌģȦɍȨģ ȩȨɐɎȥɕɑɑȩȨɌȦɳɚȦɕȩɖɌȨɌȥɕɑɑģȦɍȨģȧȪɳɑɳȨɌȥɕɑɑ ģ ȟɕɑģȫȨɖɡɖģɥɝɖɞģɴȥɳɖɕȦɳȥɔɑģȥģɕȦģɴɳȨȩɖȨģ ɕȥɥɓɠɎȥɖȦɓɡɔɑ ȘȚȜɋĘĸ ģģɑɎȦҪģɴȨģȪɓȪəɚȦɕɑɠģɴɳȨɎȪȧɖȥģȨɖģ ȩɌȨɑȫģȧɓɑȦɕɖȨɌģɴȨɓȪəɑɓȥģ2S@QATBJRģɌȩȦɍȨģɐȥģģ ɍȨɎȥģɳȥɥȨɖɝģȩȥҪɖȥģ,Xģ2S@QATBJRģ(CD@ ģȡȥɔɝȦģ ɴȨɴȪɓɡɳɕɝȦģɑɎȦɑģɌɕȦɎɳɡɠɖȩɡģȩȦɖɞɠģɴȨȩɖȨɡɕɕȨ ģ ɒɳȥȧɖɑȧȪģȩɥȨɳȥģɑɎȦҪģɴɳȥȧ- ɖɑȧȪɠɖģɔɕȨɍɑȦģȧȨɔɴȥɕɑɑģ -HJDģ%H@Sģ2S@QATBJRģ-NJH@ģ /QNBSDQ@LAKDģNB@
 48. 48. NK@ģ %NQCģœȡɥȦɳɥȥɕȧģɑģɎɳ ģɃģ ɖȥȧɑȦģȨɖȧɳɝɖɝȦģɑɕɑɘɑȥɖɑɌɝģ ɴȨɐɑɖɑɌɕȨģɌȩɖɳȦəȥɠɖȩɡģ ȧɓɑȦɕɖȥɔɑģȧȨɖȨɳɝȦģȫȨɖɡɖģ ɴȨɔȨəɞģɓɠɥɑɔȨɔȪģɥɳȦɕɎȪģ ȩɖȥɖɞģɓȪəɚȦ ģȜɓɑȦɕɖɝģȩģȪɎȨɌȨɓɞȩɖɌɑȦɔģȪəȥȩɖɌȪɠɖģ ɌģȪɓȪəɚȦɕɑɑģɓɠɥɑɔɝȫģɥɳȦɕɎȨɌ țɛȦģɎȥɓɞɚȦģɴȨɚɓȥģȧȨɔɴȥɕɑɡģ+DFNģȨɕȥģ ȩɖȥɓȥģɇɈɎɋɕɟɔɢïɒɓɋɄɞɎɟɡïɔïɒɑɕɓɈɄɋɕɈɎɢɏɋģ ɑɎȦɑģȧȨɖȨɳɝȫģɥɝɓɑģɌȨɴɓȨɛȦɕɝģɌģɏɑɐɕɞģ͢ģȨɖģ ɴɳȨɎȥɏģɴȨɓȪəȥȦɖģȩȨɐɎȥɖȦɓɞģɕȥɥȨɳȥģ+DFNģœȞȥɐȥɎģ ɌģɥȪɎȪɛȦȦ¦ģȧȨɖȨɳɝҪģɴȨɥȦɎɑɓģɌģɍȨɓȨȩȨɌȥɕɑɑģɕȥģ +DFN BTTRNN BNL ģȡģģȥɌɍȪȩɖȥģɕȥɥȨɳģɴȨȩɖȪɴɑɓģɌģ ɴɳȨɎȥɏȪ ȍĘɃțɈȚɋɓ
 49. 49. ɋȝĘɎɋȝ Ę ȎȝɅɓɉɆɋțĘȞɁȝɆȠĘȜɈɆțɊɋȝɁʜɅȚĘɪȝɖȞȚ ģɆɓɡģ ɕȥəȥɓȥģɴȨɔȨɍɑɖȦģȧɓɑȦɕɖȪģɳȥɐȨɥɳȥɖɞȩɡģɌģɖȨɔģ ɴȨģȧȥȧɑɔģȧɳɑɖȦɳɑɡɔģɌɝɥɑɳȥɖɞģɑģȩɳȥɌɕɑɌȥɖɞģɕȥģ ɌȥɚȦɔģɳɝɕȧȦ ģșģȫȨɎȦģɟɖȨɍȨģȨɥɜɡȩɕɑɖȦģɘȦɕɕȨȩɖɞģ ȩɌȨȦɍȨģɴɳȨɎȪȧɖȥ ģɃģɌȥɚȥģȧȨɔɴȥɕɑɡģȩɖȥɕȦɖģɎɓɡģ ɕȦɍȨģȩȥɔȨҪģɴɳȨɐɳȥəɕȨҪģɑģȨɖȧɳɝɖȨҪģȢȦģȧȨɔɴȥɕɑɑģ ȧȨɖȨɳɝȦģȩɔȨɍȪɖģɴȨȩɖɳȨɑɖɞģɎȨɌȦɳɑɖȦɓɞɕɝȦģ ȨɖɕȨɚȦɕɑɡģȩģȧɓɑȦɕɖȨɔģɥȪɎȪɖģɕȥģɳɝɕȧȦģɎȨɓɞɚȦģ ɖȦȫģȧɖȨģɎȦɳɏɑɖģɎɑȩɖȥɕɘɑɠ Ę ȖȝɅɃȚҬɋțĘȞɍțɊȚɩɆҬĘɁɅȚɆɉȝȝɋɊȝɏțɊɆҬĘȞĘ ȜɈɆțɊɋȝɉ ģȠȥɐɥȦҪɖȦģȩɌȨɑȫģȧɓɑȦɕɖȨɌģɕȥģȧȥɖȦɍȨɳɑɑģ ȨɴɳȦɎȦɓɑɖȦģȧɖȨģɴɳɑɕȨȩɑɖģɥȨɓɞɚȦģɎȨȫȨɎȥģȧɖȨģ ɎȥȦɖģɥȨɓɞɚȦģɳȦȧȨɔȦɕɎȥɘɑҪģɑģɖ Ɏ ģȟɴɳȦɎȦɓɑɖȦģ ȧȥȧɑɔɑģȧɳɑɖȦɳɑɡɔɑģɌɝɥȨɳȥģɳȪȧȨɌȨɎȩɖɌȪȦɖȩɡģ ȧȥɏɎȥɡģȧȥɖȦɍȨɳɑɡģəȦɍȨģȨɕɑģȫȨɖɡɖģɑģɌɔȦȩɖȦģȩģ ȨɖɎȦɓȨɔģɴɳȨɎȥɏģȩȨɐɎȥҪɖȦģȩɘȦɕȥɳɑҪģɎɓɡģȧȥɏɎȨҪģ ȧȥɖȦɍȨɳɑɑģȧɓɑȦɕɖȨɌ ģɒɳȨɖȦȩɖɑɳȪҪɖȦģȩɘȦɕȥɳɑɑģȩģ ɕȥɑɥȨɓȦȦģɓȨɡɓɞɕɝɔɑģȧɓɑȦɕɖȥɔɑ Ę ȖȝɅɃȚɁȚҬɋțĘɪɩȝɃȟȜɋĘȜȝɋȝɩɒҬĘɊȟɄțɊĘ ɪȝɋɩțɚɆɋțɈɕĘȞĘɪȝɋɩțɚɆɋțɈțɉģȟɕģɓȪəɚȦģɌȩȦȫģ ɐɕȥȦɖģəɖȨģɎɓɡģɕȦɍȨģɥȪɎȦɖģɘȦɕɕȨģșȥɚģɴɳȨɎȪȧɖģ ɎȨɓɏȦɕģɌɝɍȨɎɕȨģȨɖɓɑəȥɖɞȩɡģɕȥģɳɝɕȧȦģɑģɥɝɖɞģ ɕȦɌȨɐɔȨɏɕɝɔģɑɓɑģɕȦɌɝɍȨɎɕɝɔģȧģɴȨɌɖȨɳȦɕɑɠģ ȧȨɕȧȪɳȦɕɖȥɔɑģȥģȩȥɔȨȦģɍɓȥɌɕȨȦģÖģɕȦȩɖɑģ ɃȡȢɃȞȞɇȾģȹțȞȞȟȡȢȴģɎɓɡģɌȥɚȦɍȨģɴȨɖɳȦɥɑɖȦɓɡ ģ ɆȥҪɖȦģɌȥɚɑɔģȧɓɑȦɕɖȥɔģɌȨɐɔȨɏɕȨȩɖɞģȩɖȥɖɞģəȥȩɖɞɠģ ɌȥɚȦҪģȧȨɔɴȥɕɑɑģȩȨɐɎȥҪɖȦģȩģɕȥɑɥȨɓȦȦģɌȨɌɓȦ- əȦɕɕɝɔɑģɴȨɖɳȦɥɑɖȦɓɡɔɑģȧȨɔȥɕɎȪģȧȨɖȨɳȨҪģɥȪɎȦɖģ ɑȩȧɳȦɕɕȦģɑɕɖȦɳȦȩɕȨģȩȨɐɎȥɖɞģɕȦəɖȨģɕȦȩɳȥɌɕȦɕɕȨȦģ ÖģȨɕɑģɥȪɎȪɖģȩȨɐɎȥɌȥɖɞģɴɳȨɎȪȧɖģɎɓɡģȩȦɥɡģɑģɖȦɔģ ȩȥɔɝɔģɳȥɐɌɑɌȥɖɞģɌȥȩģ
 50. 50. № 2 • декабрь 2014 Спецвыпуск ~”•“”¡¡¡™¡ž”Ÿ‘ª›œ Ÿªœ™”“’‘Ÿ—‘”¡ ® Тренды Конфронтации на рынке становятся невыгодными ȡȦɍȨɎɕɡģȧȨɍɎȥģɳɝɕȧɑģ ɥȨɓɞɚȦģɕȦģɳȥȩɖȪɖģȥģȧɓɑȦɕɖȨɌģɕȦģȩɖȥɕȨɌɑɖȩɡģ ɥȨɓɞɚȦģȧȥɏɎȥɡģȧȨɔɴȥɕɑɡģɕȥəɑɕȥȦɖģɌɝɥɑɳȥɖɞģȩģ ȧȦɔģɌȩɖȪɴɑɖɞģɌģɥȨɳɞɥȪģȧȨɍȨģȧȨɴɑɳȨɌȥɖɞģȩģȧȦɔģ ɓȪəɚȦģɐȥȧɓɠəɑɖɞģɴȥɳɖɕȦɳȩɖɌȨ ģȟəȦɌɑɎɕȨģəɖȨģɌģ ɟɖɑȫģȪȩɓȨɌɑɡȫģɌȨȦɌȥɖɞģœɴɳȨɖɑɌģɌȩȦȫģÖģɐȥɖɳȥɖ- ɕȥɡģɑģɕȦģȩȥɔȥɡģɌɝɍȨɎɕȥɡģȩɖɳȥɖȦɍɑɡ ģȞȥɴɳȨɖɑɌģ ɖȦģȧȨɔɴȥɕɑɑģȧȨɖȨɳɝȦģȩɔȨɍɓɑģɕȥҪɖɑģɴȥɳɖɕȦɳȨɌģ ɕȥģȩɌȨȦɔģɑɓɑģȩɔȦɏɕȨɔģɳɝɕȧȦģɴȨɓȪəȥɠɖģɕȨɌɝҪģ ɑɔɴȪɓɞȩģɎɓɡģɳȥɐɌɑɖɑɡģȩɕɑɏȦɕɑȦģɑɐɎȦɳɏȦȧģɕȥģ ɴɳȨɎɌɑɏȦɕɑȦģɴɳɑɌɓȦəȦɕɑȦģɑģɴȨɎɎȦɳɏȥɕɑȦģ ȨɖɕȨɚȦɕɑҪģȩģȧɓɑȦɕɖȥɔɑģɌȨɐɔȨɏɕȨȩɖɞģȩȨɐɎȥɕɑɡģ ɕȨɌɝȫģɴɳȨɎȪȧɖȨɌģɑģȪȩɓȪɍ ģȡȦɍȨɎɕɡģȩɖȥɕȨɌɑɖȩɡģ ɌȨɐɔȨɏɕɝɔģɴȥɳɖɕȦɳȩɖɌȨģɌģɓɠɥȨҪģɗȨɳɔȦģȩɍȨɌȨɳģ ȥɓɞɡɕȩģȪəȥȩɖɑȦģɌģȨɖɳȥȩɓȦɌɝȫģȩȨɠɐȥȫģɴȨɓɕȥɡģ ɑɕɖȦɍɳȥɘɑɡģɑģɎɳ ģșȨɴɳȨȩģɌģɖȨɔģȧɖȨģɴȦɳɌɝɔģ ɎȨɍȨɌȨɳɑɖȩɡģȩģœɕȪɏɕɝɔɑģɓɠɎɞɔɑ OOKDĘÖĘ2@LRTMF ɀȪɎȪəɑģȧȨɕȧȪɳȦɕɖȥɔɑģ OOKDģɑģ 2@LRTMFģȥȧɖɑɌɕȨģɑȩɴȨɓɞɐȪɠɖģɳȦȩȪɳȩɝģ ɎɳȪɍģɎɳȪɍȥ ģȞȦȩɔȨɖɳɡģɕȥģȩȪɎȦɥɕɝȦģȩɴȨɳɝģ ɑɐ
 51. 51. ɐȥģɕȥɳȪɚȦɕɑɡģɴɳȥɌģɑɕɖȦɓɓȦȧɖȪȥɓɞɕȨҪģ ȩȨɥȩɖɌȦɕɕȨȩɖɑģ2@LRTMFģɌɝɴȪȩȧȥȦɖģɎɓɡģ OOKDģȧȨɔɴɓȦȧɖȪɠɛɑȦ OOKDĘÖĘ-HJD OOKDģɑģ-HJDģȩȨɖɳȪɎɕɑəȥɠɖģɎɳȪɍģȩģ ɎɳȪɍȨɔģȪɏȦģɎȨȩɖȥɖȨəɕȨģɎȥɌɕȨģɑģȪȩɴȦɚɕȨ ģ ȠȦɐȪɓɞɖȥɖȨɔģȩȨɖɳȪɎɕɑəȦȩɖɌȥģȩɖȥɓɑģɳȥɐɳȥɥȨɖȧɑģ ɑɕɕȨɌȥɘɑȨɕɕȨɍȨģɗɑɖɕȦȩȩ
 52. 52. ɥɳȥȩɓȦɖȥģ-HJDģ%TDK!@MCģ ȩɴȦɘɑȥɓɞɕȨȦģɴɳɑɓȨɏȦɕɑȦģ-HJD ģ1TMMHMFģɎɓɡģ ɐȥɕɡɖɑҪģȩɴȨɳɖȨɔģɑģ OOKDģH6@SBG ģșģɴȨȩɓȦɎɕȦҪģ ɳȥɐɳȥɥȨɖȧȦģȥȧɖɑɌɕȨģȪəȥȩɖɌȨɌȥɓɑģȩɴȦɘɑȥɓɑȩɖɝģ %TDK!@MC ȍĘɃțɈȚɋɓ
 53. 53. ɋȝĘɎɋȝ Ę ȎɒɂȝɃɊțțĘɃȝɂȝɁȝɩɆɋɓȞɖĘɎțɉĘɋɩȚɋɆɋɓĘȞɆɈɒĘɊȚĘ ɁȝҬɊȟ ģȜȥȧģɍȨɌȨɳɡɖģȨɎɕȥģɍȨɓȨɌȥģÖģȫȨɳȨɚȨģȥģ ɎɌȦģÖģɓȪəɚȦ ģȟɥɜȦɎɑɕɑɌģɳȦȩȪɳȩɝģȩģɎɳȪɍɑɔɑģ ȪəȥȩɖɕɑȧȥɔɑģɳɝɕȧȥģɔȨɏɕȨģɕȥȩɖȪɴȥɖɞģɕȥģɥȨɓȦȦģ ȩɑɓɞɕȨɍȨģɴɳȨɖɑɌɕɑȧȥ ģȘɓɞɡɕȩɝģȨɖɳȥȩɓȦɌɝȦģ ȩȨɠɐɝģÖģɴɳɑɔȦɳģȨɥɜȦɎɑɕȦɕɑɡģȪəȥȩɖɕɑȧȨɌģɳɝɕȧȥģ ɎɓɡģɎȨȩɖɑɏȦɕɑɡģȨɥɛȦҪģɘȦɓɑ Ę ɇɩȝȚɊȚɈɆɅɆɩȝɁȚɋɓĘȜȝɊȜȟɩțɊɋȝɁĘɊȚĘɪɩțɃɉțɋĘ œȝɪȚȞɊȝȞɋɆ ģȘɓɍȨɳɑɖɔģȥɕȥɓɑɐȥ tģ ȞȥɓɑəɑȦȨɖȩȪɖȩɖɌɑȦģɴȨɐɑɘɑȨɕɑɳȨɌȥɕɑɡģ ȧȨɕȧȪɳȦɕɖȥģɑģȦɍȨģɖȨɌȥɳȨɌģɕȥģɳɝɕȧȦ tģ ģȸȨɡɓɞɕȨȩɖɞģɴȦɳȩȨɕȥɓȥ tģ ģȞȥɓɑəɑȦȨɖȩȪɖȩɖɌɑȦģɔɑȩȩɑɑ tģ ģȞȥɓɑəɑȦȨɖȩȪɖȩɖɌɑȦģȩɑɓɞɕȨҪģȧȨɔȥɕɎɝ tģ ģȸȨɡɓɞɕȨȩɖɞģȧɓɑȦɕɖȨɌģɍɎȦģɑģȩɳȦɎɑģȧȥȧȨҪģɘȦɓȦ- ɌȨҪģȥȪɎɑɖȨɳɑɑģȧȨɕȧȪɳȦɕɖģȪɏȦģȩɗȨɳɔɑɳȨɌȥɓģ ɳȦɴȪɖȥɘɑɠģȩȧȨɓɞȧȨģȧɓɑȦɕɖȨɌģȦɍȨģɳȦȧȨɔȦɕɎȪɠɖ ģ ȡɴȨȩȨɥģȥɕȥɓɑɐȥģȨɴɳȨȩģ
 54. 54. ģȩɓȪəȥҪɕɝȫģɓɠɎȦҪ ģ ģɇȝɃțɈɆɋɓĘɪȝɅɆɍɆɆĘɊȚĘɩɒɊȜț ģɃɕȨɍɎȥģɕȦɍɓȥȩɕȨȦģ ȩȨɍɓȥɚȦɕɑȦģɴȨɎȦɓɑɖɞģɴȨɐɑɘɑɑģɌģɍȨɓȨɌȥȫģȧɓɑȦɕɖȨɌģ ɑģɐȥȧɳȦɴɑɖɞģȩɖȥɖȪȩģȧɌȨģÖģɓȪəɚɑҪģɌȥɳɑȥɕɖģɎɓɡģ ȧȨɕȧȪɳȦɕɖȨɌ ģȞȥɴɳɑɔȦɳģɴȪɖɞģɳȥɐɌɑɖɑɡģ2@LRTMFģɑģ + ģɆɌȦģɠɏɕȨȧȨɳȦҪȩȧɑȦģȧȨɔɴȥɕɑɑ ģȟɎɕȥģɴɳȨɚɓȥģ ɟɌȨɓɠɘɑȨɕɕɝҪģɴȪɖɞģȨɖģɕȨɌȥɖȨɳȥģȧģɓɑɎȦɳȪģɳɝɕȧȥģ ɟɓȦȧɖɳȨɕɑȧɑ ģșɖȨɳȥɡģÖģœɑɎȦɖģɴȨģȩɖȨɴȥɔģɑģ ɐȥɕɑɔȥȦɖģɴȨɐɑɘɑɑģɑɕɕȨɌȥɘɑȨɕɕȨҪģȧȨɔɴȥɕɑɑ ģȢȥȧģ əɖȨģɌģɟɖȨɔģɖȥɕɎȦɔȦģ2@LRTMF¨ȪģɴȨȧȥģəɖȨģɕɑəȦɔģ ɕȦģɔȦɚȥȦɖģ+ģȧȨɖȨɳɝҪģɕȦģɴɳɝɍȥȦɖģɌɝɚȦģɍȨɓȨɌɝģ ɑģɴȨɐɑɘɑȨɕɑɳȪȦɖģȩȦɥɡģɖȥȧɑɔģɏȦģɑɕɕȨɌȥɘɑȨɕɕɝɔģ ȧȥȧģ2TLRTMFģɕȨģɎȦɚȦɌɓȦ ģ
 55. 55. № 2 • декабрь 2014 Спецвыпуск qª—’Ÿª‘­¡œ”“—œ¦™— žŸ£”  —œšª™›œ“ª Тренды Никто не может быть совершенным. Команда — может! ȡȦɍȨɎɕɡģȩɑɓɝģȨɎɕȨɍȨģɓɑɎȦɳȥģɎɓɡģȪȩɴȦȫȥģ ȧȨɔɴȥɕɑɑģɕȦģɎȨȩɖȥɖȨəɕȨģɑɕɗȨɳɔȥɘɑɑģȩģȧȥɏɎɝɔģ ɎɕȦɔģɌȩȦģɥȨɓɞɚȦģɌȩȦģɴɳȨɘȦȩȩɝģȪȩȧȨɳɡɠɖȩɡģ ɕȥɳȥȩɖȥȦɖģȧȨɕȧȪɳȦɕɘɑɡ ģȟɎɑɕģɌģɴȨɓȦģɕȦģɌȨɑɕģ ɒȨɥȦɏɎȥɠɖģɖȨɓɞȧȨģȧȨɔȥɕɎȨҪģȧȨɍɎȥģȧȥɏɎɝҪģ ɴɳɑȧɳɝɌȥȦɖģȩɌȨҪģȪəȥȩɖȨȧģœɗɳȨɕɖȥģɳȥɎɑģȨɥɛȦҪģ ɘȦɓɑ NNFKD ȟɎɑɕģɑɐģȩȦȧɳȦɖȨɌģȪȩɴȦȫȥģNNFKDģÖģɥȨɓɞɚȨȦģ ȧȨɓɑəȦȩɖɌȨģȨəȦɕɞģɌȨɌɓȦəȦɕɕɝȫģȧȨɔȥɕɎ ģșģ ȧȨɔɴȥɕɑɑģȩəɑɖȥɠɖģəɖȨģȪɕɑȧȥɓɞɕɝȦģɎȨȩɖɑɏȦɕɑɡģÖģ ɐȥȩɓȪɍȥģȨȩȨɥȨҪģȧȨɳɴȨɳȥɖɑɌɕȨҪģȧȪɓɞɖȪɳɝģȧȨɖȨɳȥɡģ ɗȨɳɔɑɳȪȦɖģȧȨɔȥɕɎɝģɑģɴȨɔȨɍȥȦɖģɳȥɐɌɑɌȥɖɞȩɡģ ȧȥɏɎȨɔȪģȩȨɖɳȪɎɕɑȧȪ șģNNFKDģɴɳɑɕɡɖȨģɎȦɓɑɖɞȩɡģɐɕȥɕɑɡɔɑģɎɓɡģ ɟɖȨɍȨģȦȩɖɞģȩɑȩɖȦɔȥģFNNFKDQïSNïFNNFKDQ ģȜȥɏɎȪɠģ ɴɡɖɕɑɘȪģȩȨɖɳȪɎɕɑȧɑģȩȨɥɑɳȥɠɖȩɡģɕȥģ3(%ģÖģ ɕȦɗȨɳɔȥɓɞɕɝȦģɴɡɖɕɑəɕɝȦģȩȨɥɳȥɕɑɡ ɂɎȦȩɞģɌɑɖȥȦɖģɎȪȫģœɍȥɳȥɏɕȨɍȨģȩɖȥɳɖȥɴȥ ģȜȥɏ- ɎɝҪģȩȨɖɳȪɎɕɑȧģɔȨɏȦɖģɑȩɴȨɓɞɐȨɌȥɖɞģ͢ģɳȥɥȨəȦɍȨģ ɌɳȦɔȦɕɑģɕȥģȩȨɥȩɖɌȦɕɕɝȦģɴɳȨȦȧɖɝ ģȟɕɑģɎȨɓɏɕɝģ ɓȦɏȥɖɞģɌģɴɳȨɗȦȩȩɑȨɕȥɓɞɕȨҪģɴɓȨȩȧȨȩɖɑģɕȨģɔȨɍȪɖģ ɕȦģɑɔȦɖɞģȨɖɕȨɚȦɕɑɡģȧģɴɳɡɔɝɔģȨɥɡɐȥɕɕȨȩɖɡɔ ģ ȞȥɴɳɑɔȦɳģɖȥȧģɌģȩɌȨȬģɌɳȦɔɡģɴȨɡɌɑɓȩɡģɴȨəɖȨɌɝҪģ ȩȦɳɌɑȩģGmail NNFKDïðïɠɕɑïɐɈïɓɃɄɑɕɃ ïNNFKDïðïɠɕɑï ɉɋɊɐɟ ģȜȨɔɴȥɕɑɡģȩɕɑɔȥȦɖģɌȩȦģɥɝɖȨɌɝȦģɴɳȨɥɓȦɔɝģ əɖȨɥɝģəȦɓȨɌȦȧģɕȦģȨɖɌɓȦȧȥɓȩɡģɕȥģɓɑɚɕȦȦ ȢɳȦɕȥɏȦɳɕɝȦģɐȥɓɝģȧȥɴȩȪɓɝģɎɓɡģȩɕȥģɎȦɖȩȧɑȦģ ȩȥɎɝģɎɓɡģəȥɎģȩȨɖɳȪɎɕɑȧȨɌģȧȨɔɴȥɕɑɑģɑģɎɳ ȑțҬȞʜȍɊɂțɈɒĘȵɆɈȚҬɊȚ ȜȥȧģɖȨɓɞȧȨģɍȦɕȦɳȥɓɞɕɝҪģɎɑɳȦȧɖȨɳģɀɑɓȥҪɕȥģ ȝɑȫȥɑɓģȡɓȨɥȨɎɑɕģɐȥɌȦɓģȩɌȨҪģɥɓȨɍģɕȥģɁɁģœɒɳȨȩɖȨģ ɴɳȨģɥɑɐɕȦȩģɴȦɳȦɎģȧȨɔɴȥɕɑȦҪģɌȩɖȥɓģɌȨɴɳȨȩģ ȧȥȧģȩɴɳȥɌɑɖɞȩɡģȩȨģɚȧɌȥɓȨɔģȧȨɔɔȦɕɖȥɳɑȦɌģɴȨɎģ ɴȨȩɖȥɔɑģ ɃɐɕȥəȥɓɞɕȨģɥȦɐɓɑȧɑҪģADDKHMDQTRģȨɖɌȦəȥɓģɕȥģ ɌȨɴɳȨȩɝģɌģɥɓȨɍȦģɴȨģȩȧɳɑɴɖȥɔģɚɴȥɳɍȥɓȧȦģɑģɟɖɑģ ȨɖɌȦɖɝģɥȨɓɞɚȦģɕȥɴȨɔɑɕȥɓɑģȧȨɔɔȦɕɖȥɳɑɑģɳȨɥȨɖȨɌ ģ ɃɐģɓȪəɚɑȫģœȩɴȥȩȥɖȦɓȦҪģȧȨɔɴȥɕɑɑģɳȥɥȨɖȥɠɛɑȫģ ɌģȩȨɘɑȥɓɞɕɝȫģȩȦɖɡȫģɥɝɓȨģɳȦɚȦɕȨģȩȨɐɎȥɖɞģ ȧȨɔȥɕɎȪģœȥɕɍȦɓȨɌ ģɃȫģɐȥɎȥəȥģÖģȨɥɛȥɖɞȩɡģȩģ ɓɠɎɞɔɑģɌģɁɁģɑģȨɖɌȦəȥɖɞģɕȥģɌȨɴɳȨȩɝģȩɌɡɐȥɕɕɝȦģ ȩģɳȦɚȦɕɑȦɔģȧȨɕȧɳȦɖɕɝȫģɴɳȨɥɓȦɔ ģȜȨɕɘȦɴɘɑɡģ ȨɥɛȦɕɑȦģɎȨɓɏɕȨģɥɝɖɞģɏɑɌȨȦģɕȦģɗȨɳɔȥɓɑɐȨɌȥɕ- ɕȨȦģɴȨģɚȥɥɓȨɕȪ ȠȦɐȪɓɞɖȥɖģȩɑɓɞɕȥɡģȧȨɔȥɕɎȥģɏɑɌɝȫģɑģɕȥȩɖȨ- ɡɛɑȫģȥɕɍȦɓȨɌģɀɑɓȥҪɕȥģÖģȩɓȪɏɥȥģɴȨɎɎȦɳɏȧɑģ ȧɓɑȦɕɖȨɌģɌģɁɁģȧȨɖȨɳȥɡģɳȥɥȨɖȥȦɖģȩģȨɥɳȥɖɕȨҪģ ȩɌɡɐɞɠģȧɓɑȦɕɖȨɌģɌģȩȦɖɑģɑģɐȥɛɑɛȥȦɖģȧȨɔɴȥɕɑɠģȨɖģ ɕȦɳȦɚȦɕɕɝȫģɴɳȨɥɓȦɔģȧɓɑȦɕɖȨɌ ȍĘɃțɈȚɋɓ
 56. 56. ɋȝĘɎɋȝ Ę ɇȝɊɖɋɓĘȜȚȜȝҬĘɃȝɈɄɊȚĘɚɒɋɓĘɁȚɏȚĘȜȝɉȚɊɃȚ ģȜɖȨģ ɌģɕȦȦģɎȨɓɏȦɕģɌȨҪɖɑģɑģȧȥȧɑɔģɖɳȦɥȨɌȥɕɑɡɔģɎȨɓɏȦɕģ ȨɖɌȦəȥɖɞģȧȥɏɎɝҪģəȦɓȨɌȦȧ Ę ȔɪɩțɃțɈɆɋɓĘȝɚɐȟɕĘɍțɈɓĘɆʜɅȚɩȚɅɆɋɓĘɆɃțțҬ ģ ȜȨɔȥɕɎȪģȨɖģȨɥɝəɕȨɍȨģȧȨɓɓȦȧɖɑɌȥģɔȨɏɕȨģȨɖɓɑəɑɖɞģ ɴȨģɕȥɓɑəɑɑģȦɎɑɕȨҪģɘȦɓɑģɑģȨɥɜȦɎɑɕɡɠɛȦҪģɑɎȦɑ ģ ȡɖɑɌģɆɏȨɥȩģɐȥɳɡɏȥɓģȧȨɔȥɕɎȪģɑɎȦȦҪģȩɎȦɓȥɖɞģɔɑɳģ ȩȨɌȦɳɚȦɕɕȦȦģɕȥȩɖȨɓɞȧȨģəɖȨģɕȦȩȧȨɓɞȧȨģȩȨɖȦɕģ əȦɓȨɌȦȧģɎȦɓȥɓɑģɖȨģəɖȨģɌģ,HBQNRNĢģɕȦģɔȨɍɓɑģ ȩɎȦɓȥɖɞģɕȦȩȧȨɓɞȧȨģɖɝȩɡə Ę ȖȝɅɃȚɋɓĘȜȟɈɓɋȟɩȟĘȝɚɉțɊȚĘɅɊȚɊɆɖɉɆĘɆĘȟȞɈȝɁɆɖĘ ɃɈɖĘɔɋȝɂȝ ģȡȨɖɳȪɎɕɑȧɑģɎȨɓɏɕɝģɓȦɍȧȨģȨɥɔȦɕɑ- ɌȥɖɞȩɡģȨɴɝɖȨɔģɑɎȦɡɔɑģɎɳȪɍģȩģɎɳȪɍȨɔ Ę ɇɩȝɖȞɊɆɋɓĘɈɆɎɊɒțĘɉȝɋɆɁɒĘȜȚɄɃȝɂȝ ģȜȥɏɎɝҪģɌģ ȧȨɔȥɕɎȦģɎȨɓɏȦɕģɴȨɕɑɔȥɖɞģɐȥəȦɔģȨɕȥģȦɔȪģɕȪɏɕȥģ ȧȥȧɑȦģɓɑəɕɝȦģɑɕɖȦɳȦȩɝģȪɎȨɌɓȦɖɌȨɳɡɠɖȩɡģɑɔȦɕɕȨģ ɌģȧȨɔȥɕɎɕȨҪģɳȥɥȨɖȦ ĘȗțȞɋĘɊȚʜȞȝɁɉțȞɋɆɉȝȞɋɓ ģșģȧȨɔȥɕɎȪģɓɠɎȦҪģ ɕȦģœɕȥɥɑɳȥɠɖģȥģœɴȨɎɥɑɳȥɠɖģɎɳȪɍģȧģɎɳȪɍȪ ģɒȨģ ȧȨɔɴȦɖȦɕɘɑɡɔģɴȩɑȫȨɖɑɴȥɔ ģȞȥɴɳɑɔȦɳģɌģNNFKDģ ɴɳȥȧɖɑȧȪɠɖģȩȨɥȦȩȦɎȨɌȥɕɑɡģȩģȧȨɔȥɕɎȨҪ ģɆɓɡģ ɴɳȨɎȪȧɖɑɌɕȨҪģɳȥɥȨɖɝģɕȪɏɕɝģɓɠɎɑģȩģɳȥɐɕɝɔģ ȨɴɝɖȨɔģɑģȧȨɔɴȦɖȦɕɘɑɡɔɑģȨɕɑģɎȨɓɏɕɝģȨɥȨɍȥɛȥɖɞģ ɎɳȪɍģɎɳȪɍȥģɕȨɌɝɔɑģɐɕȥɕɑɡɔɑģȪȩɑɓɑɌȥɖɞģȩɓȥɥɝȦģ ȩɖȨɳȨɕɝģȧȨɓɓȦɍ ģ
 57. 57. № 2 • декабрь 2014 Спецвыпуск }š”’z‘Ÿ‘f€–“¡«™›œ“¢‘ ¬™œ›—™”–œœ—˜±™™ž ¡Ÿ—¡« –‘“‘—œ“¢ ¡Ÿ—š«œ˜l Интервью с экспертом ȔɈțɂĘ ɁȞțĘ ɚɆɅ- ɊțȞɉțɊɒĘ ɂȝɁȝɩɖɋĘ ȝĘ ɊȝɁɒȠĘ ɁɒɅȝɁȚȠĘ ȜȝɋȝɩɒțĘ ɆɉĘ ɃɆȜ- ɋȟțɋĘ Ɂɩțɉɖ Ę ȖĘ ɎțɉĘ ɔɋȝĘȞɁɖɅȚɊȝĘɆĘȜȚȜĘɊȚĘɊɆȠĘɩțȚɂɆɩȝɁȚɋɓ ȝɝģɔȦɕɡɓɑģɔɑɳģɑģȨɕģɑɐɔȦɕɑɓȩɡģ ģșȨ
 58. 58. ɴȦɳɌɝȫģ ɑɐɔȦɕɑɓȥȩɞģ ɟȧȨɕȨɔɑȧȥģ Ȩɕȥģ ȩɖȥɓȥģ ɑɕȩɖɑɖȪɘɑȨ- ɕȥɓɞɕȨҪģÖģɖȨģȦȩɖɞģɟȧȨɕȨɔɑȧȨҪģɕȦģɖȨɓɞȧȨģɳɝɕȧȨɌģ ɕȨģ ɑģ ɍɳȪɴɴģ Öģ ɑģ ȧȥȧģ ȩɓȦɎȩɖɌɑȦģ ȩɖȥɓɑģ ɎɳȪɍɑɔɑģ ȪȩɓȨɌɑɡģ ɌȦɎȦɕɑɡģ ɥɑɐɕȦȩȥ ģ ȢȦȧȪɛȥɡģ ɟȧȨɕȨɔɑȧȥģ Öģ ɟɖȨģɟȧȨɕȨɔɑȧȥģɑɕɖȦɓɓȦȧɖȪȥɓɞɕɝȫģȩȦɳɌɑȩȨɌģȡȥɔɝҪģ ɌɝȩȨȧɑҪģɴɳɑɳȨȩɖģɎȨȫȨɎɕȨȩɖɑģÖģɌģȩɗȦɳȦģȪȩɓȪɍģɑɓɑģ ȩȦɳɌɑȩȥ șģ ɖȥȧȨҪģ ȩɑɖȪȥɘɑɑģ ɴȨɖɳȦɥɕȨȩɖɞģ ȩȨɥȩɖɌȦɕɕɑȧȨɌģ ɑģȪɴɳȥɌɓȦɕɘȦɌģɥɝɖɞģəȥȩɖɞɠģȩȨȨɥɛȦȩɖɌȥģȧȨɖȨɳȨȦģ ȩɴȨȩȨɥȩɖɌȪȦɖģ ɳȥɐɌɑɖɑɠģ ɑģ ɴȨɌɝɚȥȦɖģ ɟɗɗȦȧɖɑɌ- ɕȨȩɖɞģ ɥɑɐɕȦȩȥģ Öģ ȨəȦɌɑɎɕȥ ģ ȒțɊțɃɄɉțɊɋĘ ȞɋȚɈĘ ɊȚȟȜȝҬĘȟɪɩȚɁɈțɊɆɖĘȞȝȝɚɐțȞɋɁȚɉɆ ģȡģȪəȦɖȨɔģɖȨɍȨģ əɖȨģɟȧȨɕȨɔɑȧȥģȩȦҪəȥȩģɕȥɴɳȥɌɓɡȦɖȩɡģɐɕȥɕɑɡɔɑģȩȨ- ȨɥɛȦȩɖɌȥģ JMNVKDCFDģ L@M@FDLDMSģ ɍɎȦģ ɴȨȩɖȨɡɕɕȨģ ȥȧȧȪɔȪɓȪɳɑɠɖȩɡģ ɑģ ȩȨɐɎȥɠɖȩɡģ ɕȨɌɝȦģ ɐɕȥɕɑɡģ ȩɖȥ- ɕȨɌɡɖȩɡģɥȥɐȨҪģɎɓɡģɴȨɕɑɔȥɕɑɡģȩɖɳȥɖȦɍɑɑģɳȥɐɌɑɖɑɡģ ɥɑɐɕȦȩȥģɑģȩȨɐɎȥɕɑɡģɑɕɕȨɌȥɘɑȨɕɕɝȫģɳȦɚȦɕɑɡģɌģɖȨҪģ ɑɓɑģɑɕȨҪģȨɖɳȥȩɓɑ șȨ
 59. 59. ɌɖȨɳɝȫģɌģȪȩɓȨɌɑɡȫģɴȨȩɖȨɡɕɕɝȫģɑɐɔȦɕȦɕɑҪģ ɑģ ɑɕɗȨɳɔȥɘɑȨɕɕȨɍȨģ ɚȪɔȥģ ɖȨɓɞȧȨģ ȩɖȥɌģ əȥȩɖɞɠģ ɐɕȥɕɑȦɌȨɍȨģBNLLTMHSXģɔȨɏɕȨģȨɖəȦɖɓɑɌȨģɴȨɕɑɔȥɖɞģ əɖȨģ ɴɳȨɑȩȫȨɎɑɖģ ɕȥģ ɳɝɕȧȦģ ȧȪɎȥģ ɎɌɑɍȥɖɞȩɡģ ȧȥȧɑȦģ ɕȦɎȨȩɖȥɠɛɑȦģ ɳȦȩȪɳȩɝģ ɑȩȧȥɖɞģ ɑģ ɍɎȦģ ȧȥȧģ ȪɌɑɎȦɖɞģ ȩɌȨȦģ ȧȨɕȧȪɳȦɕɖɕȨȦģ ɴɳȦɑɔȪɛȦȩɖɌȨ ģ ȢȚȜɆțĘ ɅɊȚɊɆɖĘ ÖĘ ȞɋɩȚɋțɂɆɎțȞȜɆҬĘ ɩțȞȟɩȞ ģ ȠȦȩȪɳȩģ ȧȨɖȨɳȨɍȨģ ɕȦģ ȫɌȥɖȥȦɖģɔɕȨɍɑɔģȧȨɔɴȥɕɑɡɔģɑģȦɍȨģȨɖȩȪɖȩɖɌɑȦģɔȨɏȦɖģ ȩɖȥɖɞģɗȥɖȥɓɞɕɝɔģ*MNVKDCFDģL@M@FDLȦMSģÖģɟɖȨģ ȫȥɥģ ɴȨȩɖȥɌɓɡɠɛɑҪģ ɐɕȥɕɑɡģ Ɏɓɡģ ɳȥɐɌɑɖɑɡģ ɓɠɎȦҪģ ȧȨɔȥɕɎģ ȨɳɍȥɕɑɐȥɘɑҪ ģ ȼɖɑģ ɐɕȥɕɑɡģ ɑģ ȨɴɳȦɎȦɓɡɠɖģ ȧȥȧȨҪģɌȥɚģɥɑɐɕȦȩģœɥɝȩɖɳɝҪģɑɓɑģœɔȦɳɖɌɝҪ Ȝȝ
 60. 60. KKH@MBDģ Ɍģ ȠȨȩȩɑɑģ Öģ ɑɔȦɕɕȨģ ɖȥȧȨȦģ ɐɕȥɕɑȦ- ɌȨȦģBNLLTMHSXģ ģɒȨɎəȦɳȧɕȪģɟɖȨģȩȨȨɥɛȦȩɖɌȨģȥģɕȦģ ȧȨɔɴȥɕɑɡģȩģɴȨɐɑɘɑɑģɥɑɐɕȦȩȥ ģɒȨģȩȪɖɑģȜȝ
 61. 61. KKH@MBDģ Öģ ɟɖȨģ ɍɳȪɴɴȥģ ȨɖɎȦɓɞɕɝȫģ ɓɑəɕȨȩɖȦҪģ Öģ ɓɠɎȦҪģ ȩģ Ȫɕɑȧȥɓɞɕɝɔģ ɕȥɥȨɳȨɔģ ɐɕȥɕɑҪģ ɑģ ȪɔȦɕɑҪģ ɴȨģ ȩȪɖɑģ ɟȧȩɴȦɳɖȨɌģ ɐȥģ ȧȨɖȨɳɝɔɑģ ȩɖȨɡɖģ ɑɐɔȦɳɑɔȨģ ȪȩɴȦɚ- ɕɝȦģ ȧȨɔɴȥɕɑɑģ ɑģ ɌɝȩȨȧȨȧȨɕȧȪɳȦɕɖɕɝȦģ ɴɳȨɎȪȧɖɝ ģ ȟɥɜȦɎɑɕɑɌɚɑȩɞģ ɔɝģ ȪȩȧȨɳɡȦɔģ ɳȥɐɌɑɖɑȦģ ȧȥɏɎȨɍȨģ ɑɐģ ɕȥȩģ ɑģ ȩȨȨɥɛȦȩɖɌȥģ Ɍģ ɘȦɓȨɔ ģ ȞȥɚȦģ BNLLTMHSXģ ɴȨȩɖȨɡɕɕȨģ ɳȥɐɌɑɌȥȦɖȩɡģ ȩģ ȧȥɏɎɝɔģ ɎɕȦɔģ ȧģ ɕȥɔģ ɴɳɑȩȨȦɎɑɕɡȦɖȩɡģ ɌȩȦģ ɥȨɓɞɚȦģ ɓɠɎȦҪģ ȧȨɔɴȥɕɑҪģ ȧȨɖȨɳɝȦģȫȨɖɡɖģȩȨɖɳȪɎɕɑəȥɖɞģɑģȩɖȥɕȨɌɑɖɞȩɡģɓȪəɚȦģ ȩģɴȨɔȨɛɞɠģɖȥȧȨɍȨģɌɐȥɑɔȨɎȦҪȩɖɌɑɡ ȞȥɚȦģ ȩȨȨɥɛȦȩɖɌȨģ ɐȥɕɑɔȥȦɖȩɡģ ɳȥɐɌɑɖɑȦɔģ *MNVKDCFDģL@M@FDLDMSģɌģȠȨȩȩɑɑģɑģȦȩɖȦȩɖɌȦɕɕȨģ əɖȨģɕȥȩģȨɥɜȦɎɑɕɡȦɖģȧȪɓɞɖȪɳȥģȨɥɔȦɕȥģɐɕȥɕɑɡɔɑģɔɝģ Олег Лавров cопредседатель КМ-Alliance, представитель Knowledge Associates, Cambridge
 62. 62. № 2 • декабрь 2014 Спецвыпуск ȨɥɔȦɕɑɌȥȦɔȩɡģ ȨɴɝɖȨɔģ ɑɎȦɡɔɑģ ɑɛȦɔģ ɖȨəȧɑģ ȩȨ- ɴɳɑȧȨȩɕȨɌȦɕɑɡģɌģɴȨɕɑɔȥɕɑɑģɎɳȪɍģɎɳȪɍȥģȩȨɖɳȪɎɕɑ- əȥȦɔģ ȩɖɳȦɔɑɔȩɡģ ȪɴɳȨȩɖɑɖɞģ ɕȥɚȦģ ɥɑɐɕȦȩ
 63. 63. ɌɐȥɑɔȨ- ɎȦҪȩɖɌɑȦ ģȼɖȨģɎȥȦɖģɌȨɐɔȨɏɕȨȩɖɞģɌȩȦɔģȪəȥȩɖɕɑȧȥɔģ ȩȨȨɥɛȦȩɖɌȥģɴȨɓȪəȥɖɞģȪɕɑȧȥɓɞɕɝȦģɳȦɐȪɓɞɖȥɖɝ ģȼɖȨģ ɑģȦȩɖɞģȨɎɕȨģɑɐģȧɓɠəȦɌɝȫģɴɳȦɑɔȪɛȦȩɖɌģȜȝ
 64. 64. KKH@MBD ș
 65. 65. ɖɳȦɖɞɑȫģ ɕȪɏɕȨģ ɎȪɔȥɖɞģ ɑģ Ȩɥģ ȨɖɳȥȩɓȦɌɝȫģ ɑģ ȨģȩɖɳȥɕȨɌɝȫģɑģȨģɍɓȨɥȥɓɞɕɝȫģɔɑɳȨɌɝȫģɴɳȨɘȦȩȩȥȫģ ɑɕȥəȦģɔȨɏɕȨģȨȩɖȥɖɞȩɡģȩģȩɑɕɎɳȨɔȨɔģɳȦɍɑȨɕȥɓɞɕȨɍȨģ ɔɝɚɓȦɕɑɡ ģȽģȩȥɔģɴȨɓɏɑɐɕɑģɴɳȨɏɑɓģɑģɴɳȨɳȥɥȨɖȥɓģ ɌģɳȦɍɑȨɕȦģɑģȨəȦɕɞģȫȨɳȨɚȨģɐɕȥȧȨɔģȩģɟɖȨҪģɴɳȨɥɓȦɔȨҪ ģ ȘģɖȥȧȥɡģɴɳȨɥɓȦɔȥģɴɳȦȨɎȨɓȦɌȥȦɖȩɡģɑȩȧɓɠəɑɖȦɓɞɕȨģ ɔȦɕɖȥɓɞɕȨ ģțȩɓɑģɌɝģɴȩɑȫȨɓȨɍɑəȦȩȧɑģɍȨɖȨɌɝģɎȪɔȥɖɞģ ɎȥɓɞɚȦģəȦɔģȝȜȘɆģɖȨģɌɝģɥȨɓɞɚȦģəȦɔģȝȜȘɆ ģȡȦ- ɍȨɎɕɡģɎȥɏȦģɎȦɖɑģɐȥɳȥɥȥɖɝɌȥɠɖģɎȦɕɞɍɑģɌģɑɕɖȦɳɕȦɖȦ ɇȝɖɁɆɈɆȞɓĘɈɆĘȜȚȜɆț
 66. 66. ɋȝĘɊȝɁɒțĘɋɩțɊɃɒĘɁĘȞɁɖɅɆĘ ȞĘɋȚȜɆɉɆĘɆɅɉțɊțɊɆɖɉɆ țȩɓɑģ ɳȥɕɞɚȦģ ɟȧȨɕȨɔɑȧȥģ ȩɖɳȨɑɓȥȩɞģ ɌȨȧɳȪɍģ ɍɳȥ- ɎȨȨɥɳȥɐȪɠɛɑȫģ ɴɳȦɎɴɳɑɡɖɑҪģ ɖȨģ ȩȦҪəȥȩģ ȧȨɔɴȥɕɑɑģ ɔȨɍȪɖģ ɥɝɖɞģ ɕȦɔȥɖȦɳɑȥɓɑɐȨɌȥɕɕɝɔɑ ģ ȼɖȨģ ɔȨɏȦɖģ ɥɝɖɞģ ȧȨɔȥɕɎȥģ ɓɠɎȦҪģ ȧȨɖȨɳȥɡģ ȩȦɍȨɎɕɡģ ɎȦɓȥȦɖģ ɳȥɐɳȥɥȨɖȧȪģ ȨɎɕȨɍȨģ ɳȦɚȦɕɑɡģ ɐȥɌɖɳȥģ Öģ ɎɳȪɍȨɍȨ ģ ȡȦɍȨɎɕɡģȨɕɑģÖģɗȥɳɔȥɘȦɌɖɝģɐȥɌɖɳȥģȨɕɑģɌɝɴȦəȧȪģ ɎȦɓȥɠɖģ ɑģ ɖ Ɏ ģ ȼɖȨģ ɎȾɏɍɎɃɂɃɉɃɋɋəɃï ɊȾɉəɃï ɈɌ- ɊȾɋɂəģȧȨɖȨɳɝȦģɌģɳȥɐɕɝҪģɔȨɔȦɕɖģɌɳȦɔȦɕɑģɔȨɍȪɖģ ɴɳȨɑɐɌȨɎɑɖɞģɳȥɐɕɝȦģɳȦɚȦɕɑɡģɑɓɑģȩɖɳȨɑɖɞģɐȥɌȨɎɝ ģ ɃģəɖȨģȩȥɔȨȦģɑɕɖȦɳȦȩɕȨȦģȧȨɓɑəȦȩɖɌȨģȩɴȦɘɑȥɓɑɐɑ- ɳȨɌȥɕɕɝȫģ ɓɠɎȦҪģ ɌɕȪɖɳɑģ ɖȥȧɑȫģ ȧȨɔȥɕɎģ ȩģ ȧȥɏɎɝɔģ ɍȨɎȨɔģ ȪɔȦɕɞɚȥȦɖȩɡģ ȡģ ģ ɍȨɎȥģ ͢ģ ȧȨɔɴȥɕɑҪģ ȧȨɖȨɳɝȦģȩȨɐɎȥɌȥɓɑȩɞģɕȥģɐȥɴȥɎɕȨɔģɳɝɕȧȦģɳȥɥȨɖȥ- ɠɖģɌģȧȨɓɑəȦȩɖɌȦģɕȦģɥȨɓɞɚȦģəȦɔģģəȦɓȨɌȦȧ ȑȚȜĘ *MNVKDCFDĘ L@M@FDLDMSĘ ɉȝɄțɋĘ ɪȝɉȝɎɓĘ ɚɆɅɊțȞȟ ɂȥəȦɔģ ɔɝģ ȩȨɐɎȥȦɔģ ɥɑɐɕȦȩģ Ɇɓɡģ ɖȨɍȨģ əɖȨɥɝģ ȩȨɐɎȥɌȥɖɞģɥɓȥɍȥģȡȨɐɎȥɌģɑȫģɔɝģɎȨɓɏɕɝģȧȥȧɑɔ
 67. 67. ɖȨģ ȨɥɳȥɐȨɔģ ȩȨȨɥɛɑɖɞģ Ȩɥģ ɟɖȨɔģ ɳɝɕȧȪ ģ ȜɖȨģ ȩȨȨɥɛȥȦɖģ ȨɥģɟɖȨɔģɳɝɕȧȪģɒɳȨɎȥɏɕɑȧģɒɳȨɎȥɏɕɑȧģ¤ģɟɖȨģɖȨɖģ əȦɓȨɌȦȧģ ȧȨɖȨɳɝҪģ ɍȨɌȨɳɑɖģ ɳɝɕȧȪģ œȠɝɕȨȧģ ɆȥҪģ ɎȦɕȦɍģÖģɑģɳɝɕȨȧģɎȥȦɖģɎȦɕȦɍ ģțȩɖɞģɓɑģȪɌȦɳȦɕɕȨȩɖɞģ ȪģȧȨɔɴȥɕɑɑģəɖȨģɳɝɕȨȧģɥȪɎȦɖģɎȥɌȥɖɞģɎȦɕɞɍɑģɴȨȩɖȨ- ɡɕɕȨģȜȨɕȦəɕȨģɕȦɖ ģșģȧȨɔɴȥɕɑɑģɎȨɓɏȦɕģɥɝɖɞģȧɖȨ
 68. 68. ɖȨģȧɖȨģɥȪɎȦɖģɎȪɔȥɖɞģœȧȥȧģɐȥɳȥɥȥɖɝɌȥɖɞģɐȥɌɖɳȥģ șģɕȥɚȦҪģɓȨɍɑȧȦģɟɖȨģəȦɓȨɌȦȧģȧȨɖȨɳɝҪģɐȥɕɑɔȥȦɖȩɡģ ɳȥɐɌɑɖɑȦɔ șģ ȧȨɔɴȥɕɑɑģ ɎȨɓɏȦɕģ ɥɝɖɞģ ȦɛȦģ ȨɎɑɕģ əȦɓȨɌȦȧģ ȧȨɖȨɳɝҪģɴȨȩɖȥɌɓɡȦɖģɐɕȥɕɑȦɌɝҪģɳȦȩȪɳȩģɕȥģȨȩɕȨɌȦģ ȧȨɖȨɳȨɍȨģ ȧȨɔɴȥɕɑɡģ ȪɓȪəɚȥȦɖģ ȩȪɛȦȩɖɌȪɠɛɑҪģ ɴɳȨ- ɎȪȧɖģ ɑģ ɳȥɐɳȥɥȥɖɝɌȥȦɖģ ɐȥɌɖɳȥɚɕɑҪ ģ ɃɔȦɕɕȨģ ɟɖȨɖģ əȦɓȨɌȦȧģ ȪɴɳȥɌɓɡȦɖģ ɐɕȥɕɑɡɔɑģ Ɍģ ȧȨɔɴȥɕɑɑģ ɑģ ɐɕȥȦɖģ ȧȥȧģȩȨɐɎȥɌȥɖɞģɑɕɕȨɌȥɘɑȨɕɕɝȦģɳȦɚȦɕɑɡ *MNVKDCFDģ ,@M@FDLDMSģ Öģ ɟɖȨģ ȧȥɖȥɓɑɐȥɖȨɳģ ȩȪɛȦȩɖɌȪɠɛɑȫģ ɴɳȨɎȪȧɖȨɌģ ɔȪɓɞɖɑɴɓɑȧȥɖȨɳģ ɟɗ- ɗȦȧɖɑɌɕȨȩɖɑģɏɑɐɕȦȩɴȨȩȨɥɕȨȩɖɑģɥɑɐɕȦȩȥģɎȨȫȨɎȥ ģ ɀȦɐģ ȩɖɳȪȧɖȪɳɕȨҪģ ɳȦɍȪɓɡɳɕȨҪģ Ȝȝ
 69. 69. ɎȦɡɖȦɓɞɕȨȩɖɑģ ɏɑɐɕȦȩɴȨȩȨɥɕȨȩɖɞģ ȧȨɔɴȥɕɑɑģ ȨɍɳȥɕɑəȦɕȥ ģ ɀɓȥɍȨ- Ɏȥɳɡģ Ȝȝģ ȧȨɔɴȥɕɑɡģ Ɍģ ɑɐɔȦɳɡȦɔɝȫģ ɴȨȧȥɐȥɖȦɓɡȫģ ɐɕȥȦɖģ ɐȥģ ȧȥȧɑȦģ ɍȨɳɑɐȨɕɖɝģ Ȩɕȥģ ɔȨɏȦɖģ ɌɐɍɓɡɕȪɖɞ ģ *MNVKDCFDģ ,@M@FDLDMSģ Öģ ɟɖȨģ ɑɕȩɖɳȪɔȦɕɖģ ɳȥɐ- ɳȥɥȨɖȧɑģɎȨɓɍȨȩɳȨəɕȨҪģȩɖɳȥɖȦɍɑɑ ȜȝģȨɥȦȩɴȦəɑɌȥȦɖģɳȦɍȪɓɡɳɕȨȩɖɞģɳȥɐɌɑɖɑɡ ģțȩɓɑģ Ɍģ ȧȨɔɴȥɕɑɑģ ɳȥɐɌɑɖɑȦɔģ ɳȦɍȪɓɡɳɕȨģ ɐȥɕɑɔȥȦɖȩɡģ ȩȨɥȩɖɌȦɕɕɑȧģÖģɟɖȨģȨɎɑɕģɳȦɐȪɓɞɖȥɖģȦȩɓɑģɎɑɳȦȧɖȨɳģ ɴȨģɳȥɐɌɑɖɑɠÖɎɳȪɍȨҪģȥģȦȩɓɑģɟɖɑɔģɐȥɕɑɔȥȦɖȩɡģɕȦģ ɴȨҪɔɑģȧɖȨģɕȦģɴȨҪɔɑģȧȥȧģɖȨģɑģɳȦɐȪɓɞɖȥɖģœɴȨģȷȦɳɕȨ- ɔɝɳɎɑɕȪ ģȜɖȨģɎȨɓɏȦɕģɐȥɕɑɔȥɖɞȩɡģɳȥɐɌɑɖɑȦɔģɑģɌģ ȧȥȧȨɔģȩȨȩɖȥɌȦģȞȪɏɕȨģȫȨɳȨɚȨģɐɕȥɖɞ ȓțɉȚɋțɩɆȚɈɓɊɒțĘȚȜɋɆɁɒĘȞȟɈɖɋĘɈɆɃțɩȞɋɁȝ ȡȦɍȨɎɕɡģ ɓɑɎȦɳɝģ ɔɑɳȨɌȨҪģ ɟȧȨɕȨɔɑȧɑģ Öģ ɖȦģ ȧȨɖȨɳɝȦģ ɴɳȥȧɖɑəȦȩȧɑģ ɕȦģ ɑɔȦɠɖģ ɔȥɖȦɳɑȥɓɞɕɝȫģ ȥȧ- ɖɑɌȨɌ ģɇģNNFKDģɔȥɖȦɳɑȥɓɞɕɝȦģȥȧɖɑɌɝģȩȨȩɖȥɌɓɡɠɖģ ͢ģȨɖģȨɥɛȦҪģȧȥɴɑɖȥɓɑɐȥɘɑɑģȪģ%@BDANNJģÖģ͢ ģ ȢȨģȦȩɖɞģ͢ģÖģəɖȨģɟɖȨģșȨɐɎȪȫģ ģəɑȩɖɝҪģɑģɎȨ- ɳȨɍȨҪģ ȟəȦɕɞģ ɎȨɳȨɍȨҪģ ɌȨɐɎȪȫģ ȞȨģ ɕȥģ ȩȥɔȨɔģ ɎȦɓȦģ ɟɖȨģɌȦɎɞģɕȦģɌȨɐɎȪȫģɟɖȨģȨɘȦɕȧȥģɑɕɖȦɓɓȦȧɖȪȥɓɞɕȨɍȨģ ȧȥɴɑɖȥɓȥģ ɳȦɚȦɕɑҪģ ɳȥɐɳȥɥȨɖȥɕɕɝȫģ ȧȨɔȥɕɎȨҪģ Șģ ɖȥȧɏȦģ ȩɴȨȩȨɥɕȨȩɖɞģ ɟɖȨҪģ ȧȨɔȥɕɎɝģ ɑģ ɓɑɎȦɳȥģ ɴɳɑ- ɌɓȦəɞģ ɟɗɗȦȧɖɑɌɕɝȫģ ɓɠɎȦҪģ ȧȨɖȨɳɝȦģ ȩȨɐɎȥɎȪɖģ ȪȩɴȦɚɕɝҪģɐȥɌɖɳȥģɕȥģɳɝɕȧȦģɴɳȨɎȪȧɖ *MNVKDCFDĘL@M@FDLDMSĘÖĘɪɩɆɁɆɈțɂɆɖĘȜɩȟɪ- ɊɒȠĘȜȝɉɪȚɊɆҬ Ɇɓɡģ *MNVKDCFDģ ,@M@FDLDMSģ ɳȥɐɔȦɳģ ȧȨɔɴȥɕɑɑģ ɕȦģ ɑɔȦȦɖģ ɐɕȥəȦɕɑɡ ģ Ȝȝģ ȧȥȧģ ȩɖɳȪȧɖȪɳɕȨȦģ ɔȦɖȨɎȨ- ɓȨɍɑəȦȩȧȨȦģ ɳȦɚȦɕɑȦģ ɕȪɏɕȨģ ɑģ əȥȩɖɕȨɔȪģ ɴɳȦɎɴɳɑ- ɕɑɔȥɖȦɓɠģ ɑģ ɔȥɓȨɔȪģ ɥɑɐɕȦȩȪģ ȩɳȦɎɕȦɔȪģ ɑģ ȧɳȪɴ- ɕȨɔȪģɥɑɐɕȦȩȪģɔȦɏɎȪɕȥɳȨɎɕȨɔȪģɥɑɐɕȦȩȪģȥģɖȥȧɏȦģ ɥɑɐɕȦȩȪģ ȧȨɖȨɳɝҪģ ɕȦģ ɳȥȩɴɳȦɎȦɓȦɕģ ɴȨģ Ȩɖɳȥȩɓɡɔģ ɑģ ɍȦȨɍɳȥɗɑɑ ģ șȥɏɕȥģ ȩȥɔȥģ ɑɎȦɡģ ɓȦɏȥɛȥɡģ Ɍģ ȨȩɕȨɌȦģ ɥɑɐɕȦȩȥģ ȥģ ɕȦģ ȦɍȨģ ɳȥɐɔȦɳ ģ șȩȦģ œɍȥɳȥɏɕɝȦģ ɳȦɚȦ- ɕɑɡģɕȦģɥɝɓɑģȨɥȦȩɴȦəȦɕɝģɳȦȩȪɳȩȥɔɑ ģȢɳɑģəȦɓȨɌȦȧȥģ ɍȥɳȥɏģɑģȫȨɳȨɚȥɡģɑɎȦɡ ģ OOKDģ'@QKDXģ#@UHCRNMģɖȨɔȪģ ɴɳɑɔȦɳ ģȚȥɳȥɏģÖģɟɖȨģɔȦȩɖȨģɎɓɡģɚȦɳɑɕɍȥģɍɎȦģɓɠɎɑģ ɌɔȦȩɖȦģɎȦɓȥɠɖģəɖȨ
 70. 70. ɖȨģɑģɴȨɖȨɔģɑɐģɟɖȨɍȨģœəȦɍȨ
 71. 71. ɖȨģ
 72. 72. № 2 • декабрь 2014 Спецвыпуск ɴȨɓȪəȥȦɖȩɡģɟɓȦȧɖɳȨɔȨɥɑɓɞģȧȨɖȨɳɝҪģȧȥɳɎɑɕȥɓɞɕȨģ ɔȦɕɡȦɖģɍȨɳȨɎȩȧȪɠģȩɳȦɎȪ ģȜɖȨģɖȦɴȦɳɞģɌȩɴȨɔɕɑɖģəɖȨģ Ȩɕģ ɑɐɕȥəȥɓɞɕȨģ ɥɝɓģ ȩȨɐɎȥɕģ ɑɐģ ɥȪɔȥɏȦȧģ ɑģ ȧȥɳɖȨɕȥģ Ɍģ ɍȥɳȥɏȦģ ȠȥɐɔȦɳģ ɐɕȥəȦɕɑɡģ ɕȦģ ɑɔȦȦɖģ ɃɔȦȦɖģ ɐɕȥ- əȦɕɑȦģɑɎȦɡģȧȨɖȨɳȥɡģɓȦɏɑɖģɌģȨȩɕȨɌȦģȨɳɍȥɕɑɐȥɘɑɑģ ɥɑɐɕȦȩȥģɑģɖȨģȧȥȧģɥɝȩɖɳȨģȨɕȥģɳȦȥɓɑɐȪȦɖȩɡ ȢȥȧɏȦģ ɑɔȦȦɖģ ɐɕȥəȦɕɑȦģ ȧȥȧģ ɟɖȥģ ɑɎȦɡģ Ɍȩɖɳȥɑ- ɌȥȦɖȩɡģ Ɍģ ɎȦҪȩɖɌɑɖȦɓɞɕȨȩɖɞ ģ Ȝɑɳɑɓɓģ ɑģ ȝȦɗȨɎɑҪģ ɕȦģ ɴɳɑɎȪɔɝɌȥɓɑģ ȧɑɳɑɓɓɑɘȪģ Ȩɕɑģ ɳȦɚȥɓɑģ ɐȥɎȥəȪģ ɴȦɳȦɎȥɖɞģ ȩɔɝȩɓɝģ ȩģ ɍɳȦəȦȩȧȨɍȨģ ɐȥɴɑȩȥɖɞģ ɑģ ɴȨȧȥ- ɐȥɖɞģɘȦɓȨȩɖɕȨģɓɠɎɡɔģȧȨɖȨɳɝȦģɳȥɐɍȨɌȥɳɑɌȥɠɖģɕȥģ ɎɳȪɍȨɔģɡɐɝȧȦ ģȤȨɖɡģɖɳȦɕɑɳȨɌȥɖɞȩɡģɑģɴɳɑɎȪɔɝɌȥɖɞģ əɖȨ
 73. 73. ɖȨģɴɳȨȩɖȨģɖȥȧģÖģɟɖȨģɖȨɏȦģɐɎȨɳȨɌȨģȝɝģɕȥɴɳɑ- ɔȦɳģɴɳɑɎȪɔɝɌȥȦɔģɌȩȦģɌɳȦɔɡģÖģɑģɑɕȨɍɎȥģɑɐģɟɖȨɍȨģ ɴȨɓȪəȥȦɖȩɡģəɖȨ
 74. 74. ɖȨģɴȨɓȦɐɕȨȦģ ȬɋȝĘ ɃȚțɋĘ ȞȝɕɅĘ *MNVKDCFDĘ ,@M@FDLDMSĘ ɆĘ ɉȚɩȜțɋɆɊɂȚ ȭȯï ïɏɃɓɍɈɕɋɐɆïïɋɐɐɑɅɃəɋɢ ģșģɟɖȨҪģɗȨɳɔȪɓȦģ ȨɥɜȦɎɑɕȦɕɝģ ɓɠɎɑģ ȧȨɖȨɳɝȦģ ɐɕȥɠɖģ ɴɳȨɘȦɎȪɳȪģ ȩȨɐɎȥɕɑɡģɳȦɚȦɕɑҪģɑģɓɠɎɑģȧȨɖȨɳɝȦģɴȨɕɑɔȥɠɖģəɖȨģ ɕȪɏɕȨģɳɝɕȧȪģÖģɑģɌɔȦȩɖȦģȨɕɑģȩȨɐɎȥɠɖģɳȦɚȦɕɑȦģȧȨ- ɖȨɳȨȦģɌȨȩɖɳȦɥȨɌȥɕȨģɳɝɕȧȨɔ ģȼɖȥģɗȨɳɔȪɓȥģɎȨɓɏɕȥģ ȩɖȥɖɞģəȥȩɖɞɠģȩɖɳȥɖȦɍɑɑ ģȢȨɓɞȧȨģɌģɟɖȨɔģȩɓȪəȥȦģɴɳɑģ ɳȥɐɳȥɥȨɖȧȦģ ɳȦɚȦɕɑҪģ ȧȥȧģ ɐȦɳɕȥģ Ȩɖģ ɴɓȦɌȦɓģ ɥȪɎȦɖģ ȨɖɎȦɓɡɖɞȩɡģ ɌȩȦģ ɓɑɚɕȦȦģ ȨȩɖȥɌɓɡɡģ ɖȨɓɞȧȨģ ȩȥɔȨȦģ ɏɑɐɕȦȩɴȨȩȨɥɕȨȦ ģ șģ ɳȦɐȪɓɞɖȥɖȦģ ɗȨɳɔȪɓȥģ ȪȩɓȨɏ- ɕɡȦɖȩɡģ ȭȯï ï ɏɃɓɍɈɕɋɐɆï ï ɔɕɓɃɕɈɆɋɢï ɓɃɊɅɋɕɋɢï ï ɅɞɔɑɍɑɏɃɓɉɋɐɃɎɟɐɞɈï ɅɞɔɑɍɑɍɑɐɍɖɓɈɐɕɐɞɈï ɒɓɑɇɖɍɕɞ *MNVKDCFDģ,@M@FDLDMSģɕȦģ ȩȪɛȦȩɖɌȪȦɖģ ȩȥɔģ ɴȨģ ȩȦɥȦ ģ ȼɖȨģ ȧȨɔɔȪɕɑȧȥɘɑɡ ģȞȨɌɝȦģɐɕȥɕɑɡģ Öģ ɴɓȨɎģ ȩȨɖɳȪɎɕɑəȦȩɖɌȥ ģ ȟɕɑģ ȩȨɐɎȥɠɖȩɡģ ɌȨģ ɌɐȥɑɔȨɎȦҪ- ȩɖɌɑɑģ ɓɠɎȦҪ ģ Ƀģ ɓȪəɚȦģ Ȧȩɓɑģ ɐɕȥɕɑɡģ ȩȨɐɎȥɠɖȩɡģ Ɍģ ȧȨɔȥɕɎȦ ģ ȭȯï ï ɏɃɓɍɈɕɋɐɆï ï ɍɑɏɃɐɇɃï ï BN
 75. 75. BQD@SHNM ģ Ɇɓɡģ ȫȨɳȨɚȦɍȨģ BN
 76. 76. BQD@SHNMģ Ɍȥɏɕɝģ ɕȥɓɑəɑȦģ ȪəȥȩɖɕɑȧȨɌģ ɳɝɕȧȥģ ɌȩȦģ ȪəȥȩɖɕɑȧɑģɘȦɴȨəȦȧģɴȨȩɖȥɌȨȧ ģ ȜɓɑȦɕɖɝģ ɕȥɔģ Ɏȥɠɖģ ɐɕȥɕɑȦģ ɑģ ɌɓɑɡɕɑȦģ ɳȥɐɳȥɥȨɖəɑȧɑģ Öģ ɐɕȥɕɑɡģɑģɕȨɌɝȦģɌȨɐɔȨɏɕȨȩɖɑģ ȥģ ɴȨȩɖȥɌɛɑȧɑģ Öģ ɐɕȥɕɑɡģ ɑģ ɳȦȩȪɳȩɝ ģ ȡɔȦɚɑɌȥɡģ ɌȩȦģ ɟɖɑģ ɑɕɍɳȦɎɑȦɕɖɝģɔɝģɐȥɕɑɔȥȦɔȩɡģ ȥɓȫɑɔɑȦҪģɳȦɐȪɓɞɖȥɖȨɔģȧȨɖȨɳȨҪģɥȪɎȦɖģɴɳȨɎȪȧɖ ɇəȥȩɖɕɑȧɑģ BN
 77. 77. BQD@SHNMģ ɎȨɓɏɕɝģ ɥɝɖɞģ Ȩɖȧɳɝɖɝģ ȧģ ɌɐȥɑɔȨɎȦҪȩɖɌɑɠģ ɥɝɖɞģ ɎȨɍȨɌȨɳȨȩɴȨȩȨɥɕɝɔɑģ ȩȧɓȨɕɕɝɔɑģ ɳȥɥȨɖȥɖɞģ Ɍģ ȧȨɔȥɕɎȦģ ɴɳɑɕȨȩɑɖɞģ ɑģ Ȩɖ- ɎȥɌȥɖɞģɖȨɓɞȧȨģɓȪəɚɑȦģȩɌȨɑģȧȨɔɴȦɖȦɕɘɑɑģɑģɐɕȥɕɑɡ ȕȚȞȜɩȝҬɋțĘȞțȜɩțɋĘȟȞɪțɏɊɒȠĘȜȝɉȚɊɃ șȥɏɕȨģəɖȨɥɝģȧȥɏɎɝҪģɌģȧȨɔȥɕɎȦģɐȥɕɑɔȥɓȩɡģɖȦɔģ əɖȨģ ɎȦɓȥȦɖģ ɓȪəɚȦģ ɌȩȦȫ ģ Ȣȥȧģ ɗȨɳɔɑɳȨɌȥɓɑȩɞģ ɌȩȦģ ȩɴȦɘɑȥɓɞɕɝȦģɥɳɑɍȥɎɝģɕȥɐɕȥəȦɕɑɡ ģșȩȦģɑɐģɥɳɑɍȥɎɝģ ȪɔȦɠɖģɥȦɍȥɖɞģɴɓȥɌȥɖɞģȩɖɳȦɓɡɖɞģɕȨģȧɖȨ
 78. 78. ɖȨģɑɐģɕɑȫģ ɓȪəɚȦģ ɌȩȦȫģ ɥȦɍȥȦɖģ ȩɖɳȦɓɡȦɖ ģ ɒȨɟɖȨɔȪģ ɟɖȨģ ɑģ Ȧȩɖɞģ ȩɴȦɘɕȥɐģÖģɐɎȦȩɞģȩȨɥɳȥɕɝģɌȩȦģȧɖȨģɎȦɓȥȦɖģəɖȨ
 79. 79. ɖȨģ ɓȪəɚȦģ ɎɳȪɍɑȫ ģ ȼɖȨɖģ ɏȦģ ɴɳɑɕɘɑɴģ ȧȥȩȥȦɖȩɡģ ȧȨɔȥɕɎ ģ ȜȨɔȥɕɎȥģÖģɟɖȨģɕȦģɴɳȨȩɖȨģɍɳȪɴɴȥģɓɠɎȦҪģȧȨɖȨɳɝȦģ əɖȨ
 80. 80. ɖȨģɎȦɓȥɠɖģɌɔȦȩɖȦ ģȜȨɔȥɕɎȥģÖģɟɖȨģȩɴȦɘɕȥɐ șģ ɕȨɌȨҪģ ɟȧȨɕȨɔɑȧȦģ ȩȨɐɎȥɖɞģ ȧȨɔȥɕɎȪģ Öģ ɟɖȨģ ȧȥȧģ ɴȨȩɖɳȨɑɖɞģ ɐȥɌȨɎģ Ɍģ ɑɕɎȪȩɖɳɑȥɓɞɕȨҪ ģ ȜȨɔȥɕɎȥģ ȧȨɖȨɳȥɡģɔȨɏȦɖģɳȥɐɳȥɥȥɖɝɌȥɖɞģɳȦɚȦɕɑɡģȩȨɐɎȥȦɖȩɡģ ɴȨģɖȦȫɕȨɓȨɍɑɑģÖģȥģɟɖȨģɎȨɓɍȨģɑģɎȨɳȨɍȨ ȠȥɥȨɖȥɖɞģ ɕȥɎģ ɗȨɳɔɑɳȨɌȥɕɑȦɔģ ȧȨɔȥɕɎɝģ ɕȥɎȨģ ɳȦɍȪɓɡɳɕȨ ģ ȤȨɳȨɚɑɔģ ɴɳɑɔȦɳȨɔģ ȧȨɔȥɕɎȨȨɥɳȥɐȨ- ɌȥɕɑɡģɔȨɍȪɖģȩɖȥɖɞģȧɓȪɥɝģ!TRHMDRRģ@RDģ2STCX ģȟɕɑģ ɴɳȨȫȨɎɡɖģ ȧȥɏɎȪɠģ ɕȦɎȦɓɠ ģ ȜɓȪɥģ Öģ ȧȥȧģ ɓɠɥɑɔȥɡģ ȧɕɑɏȧȥģȧȨɖȨɳȪɠģɴȦɳȦəɑɖɝɌȥȦɚɞģɌģɳȥɐɕȨȦģɌɳȦɔɡģɑģ ȧȥɏɎɝҪģɳȥɐģȦȦģȩɔɝȩɓģɖȦɥȦģȨɖȧɳɝɌȥȦɖȩɡģɴȨ
 81. 81. ɕȨɌȨɔȪ ģ ȥɈɔɈɇɑɅɃɎɃïȤɎɈɐɃïȯɑɆɋɎɈɅɈə
 82. 82. № 2 • декабрь 2014 Спецвыпуск z¢¦§”ž”Ÿ”œ®¡«žª¡¦”› –œ‘—–Ÿ”¡¡«‘”š —ž”“ Экспертное мнение Нежелание перенимать опыт других компаний и делиться своими наработками может сыграть злую шутку ȞɑģȨɎɕȥģȧȨɔɴȥɕɑɡģɕȦģɔȨɏȦɖģɐɕȥɖɞģɎȨȩɖȥɖȨəɕȨģ əɖȨɥɝģɥɝɖɞģȧȨɕȧȪɳȦɕɖȨȩɴȨȩȨɥɕȨҪģɑģɟɗɗȦȧɖɑɌɕȨҪ ģ ȟɳɍȥɕɑɐȥɘɑɑģɎȨɓɏɕɝģɴȦɳȦɕɑɔȥɖɞģȨɴɝɖģɎɳȪɍɑȫģ ȧȨɔɴȥɕɑҪģɥɝɖɞģȩɌɡɐȥɕɕɝɔɑģȩģɓɠɎɞɔɑģɔɑɳȨɔģ ÖģɟɖȨģɟɗɗȦȧɖɑɌɕȦȦģəȦɔģȩȨɐɎȥɌȥɖɞģɐȥɕȨɌȨģ ȩɌȨҪģɌȦɓȨȩɑɴȦɎ ģșģȩȨɌɳȦɔȦɕɕȨɔģɔɑɳȦģȪȩɴȦɚɕȥɡģ ȨɳɍȥɕɑɐȥɘɑɡģɕȦģɔȨɏȦɖģɥɝɖɞģɐȥȧɳɝɖȨҪģȨɖģɌɕȦɚɕȦɍȨģ ɔɑɳȥģȥɌɖȨɕȨɔɕȨҪģɑģɕȦɐȥɌɑȩɑɔȨҪ ȜģɴɳɑɔȦɳȪģȨɎɕȥģȧɳȪɴɕȥɡģɔȦȧȩɑȧȥɕȩȧȥɡģɕȦɗɖɡ- ɕȥɡģȧȨɔɴȥɕɑɡģɑȩɴɝɖɝɌȥɓȥģɖɳȪɎɕȨȩɖɑģȩģɥȪɳȦɕɑȦɔģ ȩȧɌȥɏɑɕɝģɕȥģɍɓȪɥɑɕȦģɴȨɎģɌȨɎȨҪ ģȠȪȧȨɌȨɎȩɖɌȨģ ȨɖȧȥɐȥɓȨȩɞģȨɖģɴɳȦɎɓȨɏȦɕɑɡģȨɥɳȥɖɑɖɞȩɡģȧģȨɴɝɖȪģ ɕȦɗɖɡɕɑȧȨɌģɑɐȪəȥɌɚɑȫģɟɖȪģɴɳȨɥɓȦɔȪģɌģɀɳȥɐɑɓɑɑģ ɑģɀɳɑɖȥɕɑɑ ģșȨɐɔȨɏɕȨģȨɕɑģɔȦȧȩɑȧȥɕɘɝģɑģ ɳȦɚȥɖģɟɖȨɖģɌȨɴɳȨȩģɕȨģɓȪəɚȦģɴȦɳȦɕɡɖɞģȨɴɝɖģəȦɔģ ɐȥɕȨɌȨģɴɳȨȫȨɎɑɖɞģɖȨɖģɏȦģɴȪɖɞ ģȼɖȨģɕȦɟɗɗȦȧɖɑɌɕȨģ ɌȦɎȦɖģȧģɓɑɚɕȦҪģɖɳȥɖȦģɌɳȦɔȦɕɑģɑģɎȦɕȦɍģɑģɌɳɡɎģɓɑģ ɑɐģɟɖȨɍȨģɴȨɓȪəɑɖȩɡģəɖȨ
 83. 83. ɖȨģȫȨɳȨɚȦȦģÖģɈȟɎɏɆțĘ ɅɊȚɊɆɖĘȟɄțĘțȞɋɓĘɊțĘɪɒɋȚҬɋțȞɓĘɃțɈȚɋɓĘɎɋȝ
 84. 84. ɋȝĘ ȞȚɉȝȞɋȝɖɋțɈɓɊȝ ȡȨɐɎȥɌȥҪɖȦģȧȨɔɴȥɕɑɠģȩģɎɌȦɳɞɔɑģɑģȨȧɕȥɔɑģ əȦɳȦɐģȧȨɖȨɳɝȦģɐɕȥɕɑɡģɔȨɍɓɑģɥɝģɐȥȫȨɎɑɖɞģɑģɌɝȫȨ- Ɏɑɖɞ ģɒɳɑɌȦɖȩɖɌȪҪɖȦģcollaborationģɑģȩȨɌɔȦȩɖɕȪɠģ ɳȥɥȨɖȪģÖģɟɖȨģȨəȦɕɞģ ɟɗɗȦȧɖɑɌɕȨ ģ tģ ȡȨɐɎȥҪɖȦģȞɆȞɋțɉȟĘ Ларри Прусак (Larry Prusak), консультант по управлению знаниями NASA и IBM, Институт управления знаниями (США) ɪȝɆȞȜȚĘɊȝɁɒȠĘɅɊȚɊɆҬĘ ɌȨģɌɕȦɚɕȦҪģȩɳȦɎȦģ ɴɳɑɌɓȦȧȥҪɖȦģɕȪɏɕɝȦģ ɐɕȥɕɑɡģȩȨɐɎȥɌȥҪɖȦģ ȩȦɖɑģɐɕȥɕɑҪģɑģ ɑȩɴȨɓɞɐȪҪɖȦģɑȫģȩȦɥȦģ ɌȨģɥɓȥɍȨ ģɆɓɡģɟɖȨɍȨģɕȪɏɕȨģɴȨɕɑɔȥɖɞģȧȥȧɑȦģ ɑȩɖȨəɕɑȧɑģɐɕȥɕɑҪģɔȨɍȪɖģɥɝɖɞģɴȨɓȦɐɕɝģɌȥɚȦҪģ ȧȨɔɴȥɕɑɑģÖģɓɠɎɑģɎɳȪɍɑȦģȧȨɔɴȥɕɑɑģɌȪɐɝģɑģɖ Ɏ tģ ȡȥɔɝȦģɘȦɕɕɝȦģɐɕȥɕɑɡģɌģȨɳɍȥɕɑɐȥɘɑɑģÖģɐɕȥ- ɕɑɡģȨȩɕȨɌȥɕɕɝȦģɕȥģȨɴɝɖȦģȪɔȦɕɑɡģÖģȨɴɝɖģ ɳȦȥɓɞɕȨɍȨģəȦɓȨɌȦȧȥģɑɓɑģɍɳȪɴɴɝģɓɠɎȦҪģÖģɖȨģ əɖȨģɕȦɌȨɐɔȨɏɕȨģɑɐɓȨɏɑɖɞģɕȥģɥȪɔȥɍȦģɑģɴɳȨəɑɖȥɖɞ ģ ȼɖȨģȨȩɓȨɏɕɡȦɖģɴȦɳȦɎȥəȪģɟɖɑȫģɐɕȥɕɑҪ ģɒȨɟɖȨɔȪģ ɕȪɏɕȨģɳȥɥȨɖȥɖɞģɌɔȦȩɖȦģȩɖɳȨɑɖɞģɌɐȥɑɔȨȨɖɕȨ- ɚȦɕɑɡģȩɖȥɳȥɖɞȩɡģɴȨɕɡɖɞģȧȥȧģȨɥɔȦɕɡɖɞȩɡģɟɖɑɔɑģ ɐɕȥɕɑɡɔɑģȩȨɐɎȥɌȥɖɞģȥɖɔȨȩɗȦɳȪģɎȨɌȦɳɑɡģȧȨɖȨɳȥɡģ ɳȥȩɴȨɓȥɍȥȦɖģȧģȨɥɔȦɕȪģȨɴɝɖȨɔģɑģɑɎȦɡɔɑ ģșȥɏɕȨģ ȨɥɜȦɎɑɕɡɖɞģɐɕȥɕɑɡģɳȥɐɕɝȫģȪəȥȩɖɕɑȧȨɌģɳɝɕȧȥģ ɎɓɡģȨɥɛȦҪģɘȦɓɑģɌɔȦȩɖȦģȩȨɐɎȥɌȥɖɞģɕȨɌɝȦģɘȦɕɕɝȦģ ɐɕȥɕɑɡ șȩȦģȩɖɳȥɕɝģɑģȧȨɔɴȥɕɑɑģȧȨɖȨɳɝȦģɕȦģɥȪɎȪɖģɖȥȧģ ɳȥɥȨɖȥɖɞģɕȦģɴɳȦȪȩɴȦɠɖ ģģ ȬɔɕɑɚɐɋɍïȥɋɊɐɈɔ
 85. 85. ɍɑɐɆɓɈɔɔï›*,
 86. 86. 1TRRH@œ
 87. 87. № 2 • декабрь 2014 Спецвыпуск vœœ—®œ”‘–›•œ ž›” ¡—¡«‘—š—¡”™¢ Экспертное мнение œɂɕȥɕɑɡģģɖɳȦɕɑɕɍģ ÖģɖȥȧɑɔģɥɝɓȨģɴɳȦɎ- ȩɖȥɌɓȦɕɑȦģȨģɐɕȥɕɑɡȫģɎȨģ
 88. 88. ȫģɍȨɎȨɌ ģȣɑɓȨȩȨɗɑɡģ ɥɝɓȥģɖȥȧȨɌȥģȦȩɓɑģȧȥɏɎɝҪģ əɓȦɕģȨɳɍȥɕɑɐȥɘɑɑģȨɥȪəȦɕģ ɑȫģȧȨɓɓȦȧɖɑɌɕɝȦģȪȩɑɓɑɡģ ɌȦɎȪɖģȧģȪɌȦɓɑəȦɕɑɠģɟɗɗȦȧɖɑɌɕȨȩɖɑģȨɳɍȥɕɑɐȥɘɑɑ ģ ȝɕȨɍɑȦģȨɳɍȥɕɑɐȥɘɑɑģɖȨɍȨģɌɳȦɔȦɕɑģȩȨɐɎȥɓɑģ ȩȧɓȥɎ
 89. 89. ɥɑɥɓɑȨɖȦȧȪģɌģȧȨɖȨɳȪɠģȩȨɥɑɳȥɓɑģɐɕȥɕɑɡģ ȧȥȧģɌģȧȨɴɑɓȧȪ ģȞȨģɴɳȥȧɖɑȧȥģɴȨȧȥɐȥɓȥģəɖȨģɓɠɎɑģ ɕȦģɐȥɑɕɖȦɳȦȩȨɌȥɕɝģɌģɖȨɔģəɖȨɥɝģȪəȥȩɖɌȨɌȥɖɞģɌģ ɟɖȨɔ ģȤȨɖɡģɑɎȦɡģȫȨɳȨɚȥģɖȥȧȨҪģɴȨɎȫȨɎģɴɳɑɌȨɎɑɖģ ȧģȩɖȥɕɎȥɳɖɑɐȥɘɑɑģȨɴɝɖȥģɌģȨɳɍȥɕɑɐȥɘɑɑģȩɕɑɏȥȦɖģ ɎȪɥɓɑɳȨɌȥɕɑȦģɑɓɑģɴȨɌɖȨɳȦɕɑȦģɎȦҪȩɖɌɑҪ ģșģɎȥɕɕȨɔģ ȩɓȪəȥȦģɔɝģȩȨȦɎɑɕɡɓɑģɓɠɎȦҪģȩģɎȨȧȪɔȦɕɖȥɔɑģɕȨģ ɎɓɡģȩɑɕȦɳɍɑɑģɕȪɏɕȨģȩȨȦɎɑɕɡɖɞģɓɠɎȦҪģȩģɎɳȪɍɑɔɑģ ɓɠɎɞɔɑģÖģȨɕɑģɎȨɓɏɕɝģɑɔȦɖɞģɌȨɐɔȨɏɕȨȩɖɞģ ȨɥɔȦɕɑɌȥɖɞȩɡģȨɴɝɖȨɔģȩȨɐɎȥɌȥɖɞģəɖȨ
 90. 90. ɖȨģɕȨɌȨȦģ ȨɥɛȦȦ ȡȦɍȨɎɕɡģɌȨȩɴɳɑɡɖɑȦģɐɕȥɕɑɡģɖȥȧȨɌȨ tģ ȜȥȧɑɔģɥɝģȪɔɕɝɔģəȦɓȨɌȦȧģɕȦģɥɝɓģȧȥȧȪɠģɥɝģ ɎȨɓɏɕȨȩɖɞģȨɕģɕȦģɐȥɕɑɔȥɓģȨɕģɕȦģȩɔȨɏȦɖģɌģ ȨɎɑɕȨəȧȪģȩɴɳȥɌɑɖɞȩɡģȩģɐȥɎȥəȥɔɑģȩɖȨɡɛɑɔɑģɴȦɳȦɎģ ȨɳɍȥɕɑɐȥɘɑȦҪ tģ ɃȩɴȨɓɞɐȨɌȥɖɞģȧȨɓɓȦȧɖɑɌɕȨȦģɐɕȥɕɑȦģɔȨɏɕȨģɎɓɡģ ɳȦɚȦɕɑɡģȩɓȨɏɕɝȫģɐȥɎȥəģȩȨɐɎȥɕɑɡģɕȨɌɝȫģɐɕȥɕɑҪģ ɑɕɕȨɌȥɘɑҪ tģ ɂɕȥɕɑɡģÖģɟɖȨģȥȧɖɑɌģȧȨɖȨɳɝɔģɕȪɏɕȨģȪɴɳȥɌɓɡɖɞ tģ ɆɓɡģɳȦɚȦɕɑɡģɔɕȨɍɑȫģɐȥɎȥəģɕȦɎȨȩɖȥɖȨəɕȨģɌɝȩɚȦɍȨģ ɳȪȧȨɌȨɎȩɖɌȥģɑģɎȥɏȦģɥȨɓɞɚȨҪģɍɳȪɴɴɝģɕȥģȩȥɔȨɔģ ɌȦɳȫȪģȧȨɔɴȥɕɑɑ ģȜɳɑɖɑəȦȩȧȨȦģɊȝȟ
 91. 91. ȠȚȟĘɊȚȠȝɃɆɋȞɖĘ ɁĘɂȝɈȝɁȚȠĘɋțȠĘȜɋȝĘɩȚɚȝɋȚțɋĘɊȚĘɪțɩțɃȝɁȝҬ ģȢ Ȧ ģ ɳȥɕɞɚȦģɔɝģɍȨɌȨɳɑɓɑģȨģɐɕȥɕɑɡȫģɖȨɓɞȧȨģɟȧȩɴȦɳɖȨɌģ ȥģȩȦҪəȥȩģȨģɖȦȫģɓɠɎɡȫģȧȨɖȨɳɝȦģɳȥɥȨɖȥɠɖģɕȥģɴȦɳȦ- ɎȨɌȨҪģɕȥģɳȥɥȨəɑȫģɴɓȨɛȥɎȧȥȫ ģɃȫģɐɕȥɕɑɡģɌȥɏɕɝģɌģ ɎȨɴȨɓɕȦɕɑȦģȧģɐɕȥɕɑɡɔģɟȧȩɴȦɳɖȨɌ tģ ɂɕȥɕɑɡģɕȦɌȨɐɔȨɏɕȨģɴȨɔȦȩɖɑɖɞģɌģɥɑɥɓɑȨɖȦȧȪģɑģȩɎȦ- ɓȥɖɞģɑȫģȩɖȥɖɑəɕɝɔɑ ģɂɕȥɕɑɡģɴȨȩɖȨɡɕɕȨģɔȦɕɡɠɖȩɡģɌģ ȫȨɎȦģɳȥɥȨɖɝģɓɠɎȦҪģɕȥģɳȥɥȨəɑȫģɔȦȩɖȥȫ tģ ȸɑɎȦɳɝģɎȨɓɏɕɝģȨɳɍȥɕɑɐȨɌȥɖɞģȨɥɔȦɕģɐɕȥɕɑɡɔɑģɕȨģ ɕȦģȧȨɕɖɳȨɓɑɳȨɌȥɖɞģɑȫģɳȦɐȪɓɞɖȥɖ ģɒȨɖȨɔȪģəɖȨģȦȩɓɑģ ȨɕɑģɥȪɎȪɖģɟɖȨģɎȦɓȥɖɞģɟɖȨģɔȨɏȦɖģɴȨȩɖȥɌɑɖɞģɴȨɎģ ȪɍɳȨɐȪģɌȨɐɔȨɏɕȨȩɖɞģɴȨɓȪəȦɕɑɡģɐɕȥɕɑҪģɕȦȨɥȫȨɎɑ- ɔɝȫģɎɓɡģɳȦɚȦɕɑɡģɴɳȨɥɓȦɔɝ tģ ȞȨɌɝȦģɐɕȥɕɑɡģɑģɑɕɕȨɌȥɘɑɑģȩȨɐɎȥɠɖȩɡģɕȥģɪțɩțȞțɎț- ɊɆɆĘɆɃțҬĘɆɅĘɩȚɅɊɒȠĘɃɆȞɍɆɪɈɆɊ ģșȨɖģɴȨəȦɔȪģɌȥɏɕȨģ ȧȨɍɕɑɖɑɌɕȨȦģɳȥɐɕȨȨɥɳȥɐɑȦ ģȢȦģȧɖȨģɳȥɐɌɑɌȥȦɖȩɡģɑģ ɌȨɌɓȦəȦɕȨģɳȥɥȨɖȥȦɖģȨɥɓȥɎȥɠɖģɌɐɍɓɡɎȨɔģɑɐɕȪɖɳɑģɑģ ɴȨɕɑɔȥɕɑȦɔģȧȥȧģɔȨɏɕȨģɳȦɚɑɖɞģɴɳȨɥɓȦɔȪ tģ ȡɑɓȥģɓɑɎȦɳȨɌģÖģɌģɴɳɑȦɔȦģɕȨɌɝȫģɌɝɐȨɌȨɌģȨɕȥģ ɐȥȧɓɠəȥȦɖȩɡģɕȦģɌģȩȨɐɎȥɕɑɑģɳȦɚȦɕɑҪģȥģɌģɑȩɴȨɓɞɐȨ- ɌȥɕɑɑģȥɌɖȨɳɑɖȦɖȥģɎɓɡģȨɳɍȥɕɑɐȥɘɑɑģȨɥɛȦɕɑɡ ģ ȬɔɕɑɚɐɋɍïȥɋɊɐɈɔ
 92. 92. ɍɑɐɆɓɈɔɔï›*,
 93. 93. 1TRRH@œ
 94. 94. Нэнси Диксон (Nancy M. Dixon), главный научный сотрудник Common Knowledge Associates (США) Взгляд на управление знаниями вчера и сегодня: от сбора знаний и идей до объединения людей и совместного диалога
 95. 95. № 2 • декабрь 2014 Спецвыпуск ¬¡ž‘œ”“Ÿ”œ—®.QRZOHGJH 0DQDJHPHQW Step by step 4 этапа внедрения Knowledge Management на индивидуальном, командном, организационном и межорганизационном уровнях ĘȑȝɉɉȟɊɆȜȚɍɆɖ șɝģɕȦģȩɔȨɏȦɖȦģȪɴɳȥɌɓɡɖɞģɐɕȥɕɑɡɔɑģȦȩɓɑģɌɝģ ɕȦģɔȨɏȦɖȦģɟɗɗȦȧɖɑɌɕȨģȟɪɩȚɁɈɖɋɓĘɆɊɌȝɩɉȚɍɆțҬĘ ɆĘȜȝɉɉȟɊɆȜȚɍɆɖɉɆģɌģȧȨɔɴȥɕɑɑ ģȞȪɏɕȨģɕȥɓȥɎɑɖɞģ ɟɗɗȦȧɖɑɌɕɝȦģȧȨɔɔȪɕɑȧȥɘɑɑģɕȥģȧȨɔȥɕɎɕȨɔģ ȨɳɍȥɕɑɐȥɘɑȨɕɕȨɔģɑɓɑģɔȦɏȨɳɍȥɕɑɐȥɘɑȨɕɕȨɔģ ȪɳȨɌɕɡȫ ģȞȥģɟɖȨɔģɟɖȥɴȦģɌȥɏɕȨģɃȝɁțɩɆțģɔȦɏɎȪģ ȩȨɖɳȪɎɕɑȧȥɔɑ ģȞȦɖģɎȨɌȦɳɑɡģÖģɕȦɖģȧȨɔɔȪɕɑȧȥɘɑɑ ɇɓȪəɚȦɕɑȦģȧȨɔɔȪɕɑȧȥɘɑɑģɌģȧȨɔɴȥɕɑɑģɌȩȦɍȨģ ɓɑɚɞģɕȥģ͢ģɴɳɑɌȨɎɑɖģȧģɳȦɚȦɕɑɠģɥȨɓɞɚɑɕȩɖɌȥģȦȦģ ɴɳȨɥɓȦɔ ĘȎɅȚɆɉȝɃțҬȞɋɁɆț ȠȥɐɌɑɌȥɖɞģȧȪɓɞɖȪɳȪģȩȨɌɔȦȩɖɕȨҪģɳȥɥȨɖɝģ ȩȨɖɳȪɎɕɑəȦȩɖɌȥ ģȞȥɓȥɎɑɖɞģɌɐȥɑɔȨɎȦҪȩɖɌɑȦģɕȥģ ȪɳȨɌɕȦģȧȨɔȥɕɎɝģȨɳɍȥɕɑɐȥɘɑɑģɔȦɏɎȪģȨɳɍȥɕɑ- ɐȥɘɑɡɔɑ ģȼɗɗȦȧɖɑɌɕȨȦģɌɐȥɑɔȨɎȦҪȩɖɌɑȦģÖģɟɖȨģ ɕȦģɴɳȨȩɖȨģɳȥɥȨɖȥģɌɔȦȩɖȦģɕȥɎģȨɥɛȦҪģɘȦɓɞɠģɟɖȨģ ɴɳȨɘȦȩȩģɌȨģɌɳȦɔɡģȧȨɖȨɳȨɍȨģȩȨɐɎȥɠɖȩɡģɊȝɁɒțĘ ɅɊȚɊɆɖ ĘȔɚȟɎțɊɆțĘɆĘȟɪɩȚɁɈțɊɆțĘɅɊȚɊɆɖɉɆ ȡȨɖɳȪɎɕɑȧɑģɎȨɓɏɕɝģɕȦɴɳȦɳɝɌɕȨģȨɥȪəȥɖɞȩɡģɑģ ȨɥɔȦɕɑɌȥɖɞȩɡģɑɎȦɡɔɑģɑģɐɕȥɕɑɡɔɑģȧȨɓɓȦȧɖɑɌɕȨ ģ ȟɥɔȦɕģȨɴɝɖȨɔģɎȨɓɏȦɕģȩɖȥɖɞģȩɑȩɖȦɔȥɖɑəȦȩȧɑɔģ ɴɳȨɑȩȫȨɎɑɖɞģɔȦɏɎȪģȧȨɔȥɕɎȥɔɑģɍɳȪɴɴȥɔɑģȧȨɔȥɕɎģ ɑɓɑģɔȦɏɎȪģȧȨɔɴȥɕɑɡɔɑ șģɴɳȨɘȦȩȩȦģɖȥȧȨҪģɎȦɡɖȦɓɞɕȨȩɖɑģɎȨɓɏɕɝģȩȨɐɎȥ- ɌȥɖɞȩɡģɕȨɌɝȦģɐɕȥɕɑɡģɳȥɐɌɑɌȥɖɞȩɡģȩȪɛȦȩɖɌȪɠɛɑҪģ ȨɴɝɖģȥɕȥɓɑɐɑɳȨɌȥɖɞȩɡģɑģȥɎȥɴɖɑɳȨɌȥɖɞȩɡģ ɴȦɳȦɎȨɌɝȦģɴɳȥȧɖɑȧɑģɑģɖ Ɏ ģȞȥģɟɖȨɔģɟɖȥɴȦģȥȧɖɑɌɕȨģ ɑȩɴȨɓɞɐȪɠɖȩɡģɖȦȫɕɑȧɑģȜMNVKDCFDģȝ@M@FDLDMSģ ɔȦɖȨɎȨɓȨɍɑɑģɑģɑɕȩɖɳȪɔȦɕɖɝ ĘȗɁȝɩɎțȞɋɁȝĘɆĘɆɊɊȝɁȚɍɆɆ ɆȥɕɕɝҪģɟɖȥɴģ ȫȥɳȥȧɖȦɳɑɐȪȦɖȩɡģ ɴȦɳȦȫȨɎȨɔģɕȥģ ɥȨɓȦȦģɌɝȩȨȧɑҪģ ȪɳȨɌȦɕɞģȧȨɔȥɕɎɕȨɍȨģ ɌɐȥɑɔȨɎȦҪȩɖɌɑɡģɌģ ɴɳȨɘȦȩȩȦģȧȨɖȨɳȨɍȨģ ȩȨɌɔȦȩɖɕȨģȩȨɐɎȥɠɖȩɡģ ɕȨɌɝȦģɐɕȥɕɑɡģɑɎȦɑģ ɳȦɚȦɕɑɡģɴɳȨɎȪȧɖɝģ ȪȩɓȪɍɑ ģșɝȩȨȧȥɡģ ɟɗɗȦȧɖɑɌɕȨȩɖɞģɕȥģ ɟɖȨɔģɟɖȥɴȦģɕȦɑɐɥȦɏɕȨģ ɌȦɎȦɖģȧģȩȨɐɎȥɕɑɠģ ɆɊɊȝɁȚɍɆҬ Рон Янг (Ron Young), мировой эксперт в сфере сотрудничества и инноваций, «первопроходец» в области Knowledge Management, основатель Knowledge Associates Cambridge Ltd. (Великобритания, Кембридж) șģɐȥɌɑȩɑɔȨȩɖɑģȨɖģȪɳȨɌɕɡģɌɕȦɎɳȦɕɑɡģ ȜȝģɌɝɎȦɓɡɠɖģɖȥȧɑȦģɁɆɃɒĘBN
 96. 96. BQD@SHNMģ ȩȨɖɌȨɳəȦȩɖɌȨģȧȨɔȥɕɎɕȨȦģȨɳɍȥɕɑɐȥɘɑȨɕɕȨȦģɑģ ɔȦɏȨɳɍȥɕɑɐȥɘɑȨɕɕȨȦ ȼɪɩȚɁɈțɊɆțĘɅɊȚɊɆɖɉɆĘɆĘBN
 97. 97. BQD@SHNMĘɊȚĘ ɉțɄȝɩɂȚɊɆɅȚɍɆȝɊɊȝɉĘȟɩȝɁɊțĘÖģɟɖȨģɕȥɑɌɝȩɚɑҪģ ȪɳȨɌȦɕɞģɑȩɴȨɓɞɐȨɌȥɕɑɡģ*MNVKDCFDģ,@M@FDLDMSģ ɌģȧȨɔɴȥɕɑɑģȧȨɍɎȥģɕȨɌɝȦģɑɕɕȨɌȥɘɑȨɕɕɝȦģ ɳȦɚȦɕɑɡģɌģɖȨɔģəɑȩɓȦģɴɳȨɎȪȧɖɝģɑģȪȩɓȪɍɑģȩȨɐ- ɎȥɠɖȩɡģȩȨɌɔȦȩɖɕȨģȩģɴȥɳɖɕȦɳȥɔɑģɴȨȩɖȥɌɛɑȧȥɔɑģ ȧɓɑȦɕɖȥɔɑ ģȼɖȨģɴȨɐɌȨɓɡȦɖģȧȨɔɴȥɕɑɑģȩȨɐɎȥɌȥɖɞģ ɎȦҪȩɖɌɑɖȦɓɞɕȨģɕȪɏɕɝȦģɳɝɕȧȪģȧȨɕȧȪɳȦɕɖȨȩɴȨȩȨɥ- ɕɝȦģɖȨɌȥɳɝģɑģȪȩɓȪɍɑģɴɳɑɌɓȦȧȥɖɞģȩɌȨɑȫģȧɓɑȦɕɖȨɌģ ɖȥȧģȧȥȧģɳȥɕɞɚȦģɕȦģȪɎȥɌȥɓȨȩɞ N
 98. 98. BQD@SHNMģɕȥģɟɖȨɔģȪɳȨɌɕȦģÖģȧȥȧģȩȦҪȩɔɑ- əȦȩȧɑҪģȩɎɌɑɍģÖģɍɓȨɥȥɓɞɕȨģɌɓɑɡȦɖģɕȥģœȨɥɳȥɐģ ɔɝɚɓȦɕɑɡģȧȨɔɴȥɕɑɑ ģȼɖȨģɔȨɛɕȥɡģȩɖɳȥɖȦɍɑɡģ ɥɓɑɏȥҪɚȦɍȨģɎȦȩɡɖɑɓȦɖɑɡģȧȨɖȨɳȥɡģɑɐɔȦɕɑɖģ ɴɳȥɌɑɓȥģɑɍɳɝģɕȥģɳɝɕȧȦ ģģ ȬɔɕɑɚɐɋɍïȥɋɊɐɈɔ
 99. 99. ɍɑɐɆɓɈɔɔï›*,
 100. 100. 1TRRH@œ
 101. 101. № 2 • декабрь 2014 Спецвыпуск RFUHDWLRQ±¬¡ ž  Ÿ–‘—‘¡«›¢š«¡—™¢š«¡¢Ÿœª” ™Ÿ  £¢œ™¥—œš«œª” ™›œ“ª Экспертное мнение țȩɓɑģɳȥɐȨɥɳȥɖɞȩɡģ ɌģȪȩɴȦȫȦģȩȦɍȨɎɕɡɚɕɑȫģ ȧȨɔɴȥɕɑҪģɖȨģȧȥȧģɳȥɐģ ɖȦģɐɕȥɕɑɡģȧȨɖȨɳɝɔɑģ ȨɕɑģȨɥɓȥɎȥɠɖģɑģȪɔȦɠɖģ ȩȨɐɎȥɌȥɖɞģɕȥģɑȫģȨȩɕȨɌȦģ ɕȨɌɝȦģɐɕȥɕɑɡģɥɝȩɖɳȦȦģ əȦɔģȨȩɖȥɓɞɕɝȦģɕȥģɳɝɕȧȦģ ȥģɴȨɖȨɔģɖɳȥɕȩɗȨɳɔɑɳȨɌȥɖɞģɑȫģɌģȪɴɳȥɌɓȦɕəȦȩȧɑȦģ ɳȦɚȦɕɑɡģɕȨɌɝȦģɴɳȨɎȪȧɖɝģɌȨģɌɐȥɑɔȨȨɖɕȨɚȦɕɑȦģȩģ ȧɓɑȦɕɖȨɔģÖģɟɖȨģɑģȦȩɖɞģȪȩɴȦȫ șģɟɳȪģɐɕȥɕɑҪģȪɴɳȥɌɓȦɕɑȦģɴɳȨɑȩȫȨɎɑɖģəȦɳȦɐģ ɖȥȧģɕȥɐɝɌȥȦɔɝȦģɔɑɕɓɖɇɐɋɚɃɡɜɋɈïɍɑɏɃɐɇɞï BNKK@ANQ@SHNMïSD@L ģȼɖȨģȧȨɔȥɕɎɝģȧȨɖȨɳɝȦģ ȩȨɐɎȥɠɖģɍɓȥɌɕȪɠģɘȦɕɕȨȩɖɞģȪəȥȩɖɌȪɠɖģɌģȩȨɐɎȥɕɑɑģ ɕȨɌɝȫģɴɳȨɎȪȧɖȨɌģɳȥɐɌɑɖɑɑģȩɖɳȥɖȦɍɑɑģȧȨɔɴȥɕɑɑģ ɑģȧȨɕȦəɕȨģɏȦģɌɐȥɑɔȨɎȦҪȩɖɌȪɠɖģɑģȩɖɳȨɡɖģ ȨɖɕȨɚȦɕɑɡģȩģȧɓɑȦɕɖȥɔɑ ģȼɗɗȦȧɖɑɌɕɝɔɑģɡɌɓɡɠɖȩɡģ ɉȟɈɓɋɆȜȟɈɓɋȟɩɊɒțĘȜȝɉȚɊɃɒģɔȪɓɞɖɑȧȪɓɞɖȪɳɕɝȦģ ɴɳȨȦȧɖɝģȧȨɔɴȥɕɑɑ ģȠȥɐɓɑəɕɝȦģȧȨɔɴȦɖȦɕɘɑɑģ ȨɴɝɖģɑģɴȨɐɑɘɑɑģȪəȥȩɖɕɑȧȨɌģɴȨɐɌȨɓɡɠɖģɎȨɥɑɌȥɖɞȩɡģ ɔȥȧȩɑɔȥɓɞɕȨģɌɝȩȨȧɑȫģɳȦɐȪɓɞɖȥɖȨɌ N
 102. 102. BQD@SHNMģÖģɟɖȨģȩɴȨȩȨɥģɳȥɐɌɑɌȥɖɞģɔȪɓɞɖɑ- ȧȪɓɞɖȪɳɕɝȦģȧɳȨȩȩɗȪɕȧɘɑȨɕȥɓɞɕɝȦģȧȨɔȥɕɎɝģɌɕȪɖɳɑģ ɘȦɴȨəȧɑģɴȨȩɖȥɌȨȧģȪȩɑɓɑɌȥɖɞģɳȦɚȦɕɑɡģɑģȩȨɐɎȥɌȥɖɞģ ɕȨɌɝȦģəɖȨģɎȥȦɖģɕȨɌȪɠģɘȦɕɕȨȩɖɞģɎɓɡģȧȥɏɎȨɍȨģ ȪəȥȩɖɕɑȧȥģɑģȧȨɔȥɕɎɝģɌģɘȦɓȨɔ ĘȞȝɍɆȚɈɓɊɒȠĘɆĘɋțȠɊȝɈȝɂɆɎțȞȜɆȠĘɋɩțɊɃȝɁĘ ȜȝɋȝɩɒțĘɁɈɆɖɕɋĘɊȚĘBN
 103. 103. BQD@SHNM Ę ɇțɩțɉțɊɒĘɪɩȝɆȞȠȝɃɖɋĘɎȚɐț ȷɖȨģȥȧɖȪȥɓɞɕȨģȩȦɍȨɎɕɡģɐȥɌɖɳȥģȪɏȦģȪȩɖȥɳȦȦɖ ģ ȼɖȨģȨɴɳȦɎȦɓɡȦɖģɳȦɍȪɓɡɳɕȨȦģɴȨɡɌɓȦɕɑȦģɕȨɌɝȫģ ɴɳȨɎȪȧɖȨɌģɑģȪȩɓȪɍģɕȥģɳɝɕȧȦ ģșɝģɎȨɓɏɕɝģɐɕȥɖɞģ ȧȥȧɑȦģɕȨɌɝȦģɴȨɡɌɑɓɑȩɞģȧȨɕȧȪɳȦɕɖɝģəɖȨģɕȨɌȨɍȨģ ɌģɴȨɌȦɎȦɕɑɑģȧɓɑȦɕɖȨɌ ģșɝģɎȨɓɏɕɝģȥɎȥɴɖɑɳȨɌȥɖɞģ ȩɌȨɠģȩɖɳȥɖȦɍɑɠģɥɝȩɖɳȦȦ Ę ȔɃɆɊĘȜɈɆțɊɋĘɉȝɄțɋĘɆɅɉțɊɆɋɓĘɁȚɏĘɚɆɅɊțȞ ȡȦɍȨɎɕɡģģȧȥɏɎɝҪģȧɓɑȦɕɖģɔȨɏȦɖģɥɝɖɞģȪȩɓɝɚȥɕɕɝɔģ ɎɳȪɍɑɔɑģȧɓɑȦɕɖȥɔɑ ģșɓɑɡɕɑȦģȧɓɑȦɕɖȥģɕȥģȧȨɔɴȥɕɑɠģ ɐɕȥəɑɖȦɓɞɕȨģɥȨɓɞɚȦģəȦɔģɌɓɑɡɕɑȦģȧȨɔɴȥɕɑɑģɕȥģ ȧɓɑȦɕɖȥ ģɇȩɴȦȫģȧȨɔɴȥɕɑɑģɐȥɌɑȩɑɖģȨɖģɖȨɍȨģəɖȨģ ȧɓɑȦɕɖģɍȨɌȨɳɑɖģȨģɕȦҪ Ę ȑɈɆțɊɋɒĘɆɐȟɋĘɩȚɍɆȝɊȚɈɓɊȝțĘȝɚɑɖȞɊțɊɆțĘȞɁȝɆɉĘ ɪȝȜȟɪȜȚɉ țȩɓɑģɴȨɖɳȦɥɑɖȦɓɞģɎȦҪȩɖɌɑɖȦɓɞɕȨģɴȨɕɑɔȥȦɖģ ȨɖɓɑəɑȦģȧȨɔɴȥɕɑɑģȨɕģɥȪɎȦɖģɐȥɛɑɛȥɖɞģȦȦģɖȥȧģȧȥȧģ ɟɖȨģɌɝɍȨɎɕȨģɎɓɡģɕȦɍȨģɴȨɖɳȦɥɑɖȦɓɞģɥȪɎȦɖģɑɔȦɖɞģ ɳȥɘɑȨɕȥɓɞɕȨȦģȨɥɜɡȩɕȦɕɑȦģȩɌȨɑɔģɴȨȧȪɴȧȥɔģɑģɥȪɎȦɖģ ɳȦȧȨɔȦɕɎȨɌȥɖɞģɑȫģȩɌȨɑɔģɎɳȪɐɞɡɔģɑģȩȦɔɞȦ Ę ȭɕɃɖɉĘɈțɊɓĘɆɅȟɎȚɋɓĘȜȝɊɋțɊɋ ȟɥɜȦɔģɑɕɗȨɳɔȥɘɑɑģȩȪɛȦȩɖɌȦɕɕȨģȪɌȦɓɑəɑɓȩɡģ əȦɓȨɌȦȧģɕȦģȫȨəȦɖģɑɐȪəȥɖɞģȧȨɕɖȦɕɖģȨɕģȫȨəȦɖģ ɴȨɓȪəȥɖɞģɐɕȥɕɑɡ ģɃģȨɕģȫȨəȦɖģɴȨɓȪəȥɖɞģɑȫģɖȨɓɞȧȨģɑɐģ ɑȩɖȨəɕɑȧȨɌģȧȨɖȨɳɝɔģɎȨɌȦɳɡȦɖ ģȝɝģȩɖȥɓɑģɥȨɓȦȦģ ɌɕɑɔȥɖȦɓɞɕɝģȧģɑɔȦɕɑģɳȦȩȪɳȩȥģɑɓɑģȥɌɖȨɳȥ ģȝɝģ ȩɖȥɓɑģɥȨɓȦȦģəȪɌȩɖɌɑɖȦɓɞɕɝģȧģȨɖɐɝɌȥɔģɎɳȪɍɑȫ ģȼɖȨģ ȩɎɌɑɍģȨɖģȩȨɘɑȥɓɞɕɝȫģȩȨȨɥɛȦȩɖɌģȧģɟȧȩɴȦɳɖɕɝɔ Ę ȕȝɈɓĘɉȝɚɆɈɓɊɒȠĘɃțɁȚҬȞȝɁĘȟɁțɈɆɎɆɁȚțɋȞɖ ȸɠɎɑģȩɖɳȦɔɡɖȩɡģɳȥɥȨɖȥɖɞģȨɥɛȥɖɞȩɡģɑģɴȨȧȪɴȥɖɞģ ɌȦɛɑģɎɑȩɖȥɕɘɑȨɕɕȨ ģȣɑɐɑəȦȩȧȥɡģɑģɌɑɳɖȪȥɓɞɕȥɡģ ȧȨɔɔȪɕɑȧȥɘɑɡģȩģɴȨɖɳȦɥɑɖȦɓɡɔɑģȧȨɔɥɑɕɑɳȪȦɖȩɡ ɇɩȚɁɆɈȚ tģ ȷȦɓȨɌȦȧģɕȦģɔȨɏȦɖģɥɝɖɞģȩȨɌȦɳɚȦɕɕɝɔ ģȜȨɔȥɕɎȥģ ÖģɔȨɏȦɖ tģ ȷȦɔģɌɝɚȦģȪɳȨɌȦɕɞģȧȨɔɴȦɖȦɕɘɑɑģɖȦɔģɥȨɓɞɚȦģɘȦɓȦҪģ ɔɝģɔȨɏȦɔģɎȨȩɖɑəɞ tģ ɂɕȥɕɑɡģɕȦɌȨɐɔȨɏɕȨģɌɐɡɖɞģÖģɖȨɓɞȧȨģɴɳɑȨɥɳȦȩɖɑ tģ ɒȨɔȨɍȥɡģɎɳȪɍģɎɳȪɍȪģɔɝģɴȨɔȨɍȥȦɔģȩȦɥȦ ģ ȬɔɕɑɚɐɋɍïȥɋɊɐɈɔ
 104. 104. ɍɑɐɆɓɈɔɔï›*,
 105. 105. RH@œ
 106. 106. Вадим Ширяев международный бизнес-эксперт по стратегиям развития, управлению знаниями и инновациям (Россия), идеолог и основатель Международного бизнес-конгресса «KM-Russia» Co-creation в эру глобализации не имеет границ

×