O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Výzkumy veřejného mínění musí být transparentní

Pasport výzkumu veřejného mínění
Jak interpretovat výsledky výzkumu veřejného mínění

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Výzkumy veřejného mínění musí být transparentní

 1. 1. Výzkumy veřejného mínění musí být transparentní. Václav Forst, SIMAR
 2. 2. Témata • Aktivity SIMAR pro transparentnost výzkumů veřejného mínění • Pasport výzkumu veřejného mínění • Společné kroky agentur, které se tímto typem výzkumu zabývají • Interpretace výsledků - společná zodpovědnost agentur a uživatelů
 3. 3. Pasport • Srpen 2013 - obnovení diskuse o kvalitě výzkumů veřejného mínění, zejména předvolebních výzkumů – dohoda agentur na společné transparentní strategii realizace VVM a publikace výsledků • Pozvány byly všechny agentury, které publikují VVM • Zapojené agentury : • CVVM/SOÚ • Ipsos • Median • Opinion Window • ppm factum • SC&C • STEM • STEM/MARK • TNS AISA
 4. 4. Pasport • Dohoda agentur: • Definování pasportu výzkumu a jeho povinné publikování, pokud je výzkum veřejný • Agentury se dohodly jako součást svého výstupu z výzkumů zveřejňovat základní povinné údaje případně další nepovinné údaje • Základními údaji o výzkumu mají být doplněny i grafy a stručné informace pro média
 5. 5. Pasport – základní povinné informace • Uvádět v každém mediálním výstupu • v titulku povaha výstupu • agentura/zadavatel výzkumu • počet respondentů • metoda sběru dat • datum sběru dat/doba dotazování
 6. 6. Pasport – další povinné informace • Povinná součást podrobného reportu • jméno výzkumné organizace, která výzkum realizovala • zadavatel, kdo výzkum platil • počet respondentů • základní soubor pro výběr • způsob výběru respondentů • metoda sběru dat • počet tazatelů (u osobního dotazování) • termín dotazování (komentář k období sběru dat pokud je relevantní)
 7. 7. Pasport – další možné informace • Nepovinné údaje (doporučené ke zveřejnění) • Vážení (pokud bylo použito) • Znění kladených otázek (dotazník) • Způsob kladení otázek (karty apod.) • Počet dotazovacích bodů • Statistická chyba výběrového souboru
 8. 8. Pasport – volby 2013 • Pasporty výzkumů k volbám 2013 byly zveřejněny na stránkách SIMAR • Výstupy z výzkumů realizovaných pro Českou televizi obsahují detailní popis metodiky sběru dat a prezentace výsledků
 9. 9. Stranické preference a volební model v září 2013
 10. 10. Stranické preference a volební model v září 2013
 11. 11. Pasport – další kroky • Pracovní skupina SIMAR k problematice VVM připravuje revizi pasportu • Jakékoliv podněty rádi přivítáme • Kontakt: simar@simar.cz
 12. 12. Kontrola průběhu sběru dat • Kontrola sběru dat: • osobní dotazování • telefonické dotazování • on-line dotazování • Cena vs. kvalita • Kontroly SIMAR
 13. 13. On-line metody • Pasport na on-line • ESOMAR - Online Research Guideline 2015 • ESOMAR - Online Sample Quality Guideline 2015 • SIMAR – Kvantitativní on-line výzkum WWW.ESOMAR.ORG WWW.SIMAR.CZ
 14. 14. On-line metody
 15. 15. On-line metody • Anketa vs. výzkum • Kontrola průběhu sběru dat • Informační hodnota • Možnosti zobecnění výsledků - generalizace
 16. 16. Interpretace • Zveřejnění výsledků výzkumu – výzkumná zpráva • Publikace výsledků výzkumu - média • Zjištění z VVM jsou veřejně publikována a diskutována. • Stává se, že výsledky jsou publikovány v dramatizované, nebo provokativní či zpolitizované formě. • Kontext a způsob, kterým byl výzkum realizován je nedělitelnou součástí výstupu. • Základem jsou důvěryhodné výzkumy
 17. 17. Jak se pozná důvěryhodný zdroj • Uveřejňuje informaci o realizaci výzkumu - pasport výzkumu • Podrobný pasport je veřejně dostupný (obsahuje maximum údajů) • Je transparentní zadavatel či účel výzkumu • Používá prověřené metody založené na vědeckém základě a je ochotný o své metodice diskutovat • Reprezentant agentury je snadno k dosažení a otevřen k debatě o své metodice • Skutečně naplňuje podmínky ICC/ESOMAR Kodexu
 18. 18. Editor/redaktor je filtr • Při zpracování závěrů a jejich publikaci je třeba odlišit data výzkumu a a jejich interpretaci. • Ideálně by případná interpretace měla být konzultována s odborníky výzkumu.
 19. 19. Kritické body výzkumného šetření Zeptat se ty správné otázky Zeptat se těch správných lidí Formulovat dobře otázky Získat na své otázky odpovědi Zvolit relevantní způsob analýzy dat Komunikovat (objektivně) výsledky Anderson, Berdie, & Liestman, 1984 Zadavatel/ uživatele Výzkumníci
 20. 20. Jak správně interpretovat • Nečerpat jenom z TZ, jít do podrobného reportu (kontakt na autora) • Znění otázek, pořadí otázek • Přesně a zodpovědně reportovat čísla (základ dobré novinařiny) • např. odpovědi „nevím“, škálové hodnoty, desetinná čísla • Odpovědět na otázku „proč“ – ne pouhá data výsledků, ale vysvětlení • Dát datům kontext – politický, ekonomický, sociální, … • Podívat se co říkají jiné výzkumy, porovnat, ale porovnatelné
 21. 21. Příklad • Výsledek v rámci statistické chyby je interpretován jako signifikantní. Aktuálně třetí nejpreferovanější KSČM si s aktuálním ziskem 14,7 % hlasů oproti březnu polepšila o 1,5 procentního bodu a ODS s aktuálním ziskem 8,3 % hlasů si oproti minulému měsíci polepšila o 0,8 procentního bodu. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje v rozmezí +-1,5 %.
 22. 22. Pozvánka: • Seminář k problematice předvolebních výzkumů • SIMAR a Syndikát novinářů • Termín: 8.9. 2016 Kontakt: simar@simar.cz
 23. 23. Děkujeme za pozornost

  Seja o primeiro a comentar

  Entre para ver os comentários

Pasport výzkumu veřejného mínění Jak interpretovat výsledky výzkumu veřejného mínění

Vistos

Vistos totais

180

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

1

Ações

Baixados

4

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

0

×