O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | www.czso.cz
Seminář „Data data data - jaká, kde a jak?“
23. zá...
2
OBSAH
1.  Legislativa
2.  Základní pojmy
3.  Působnost ČSÚ, státní statistická služba
4.  Poskytování statistických info...
3
Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě (ZoSSS)
Ø  § 1 Státní statistická služba, odst. 1:
Státní statistická ...
4
Ø Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě
§ 2 Vymezení pojmů:
f) statistickou informací informace sociálního, ...
5
!!!
ČSÚ	dle	ustanovení	§16	zákona	o	státní	sta6s6cké	službě	má	
povinnost	zachovávat	mlčenlivost	a	chránit	individuální	...
6
Hlavní oblasti působnosti ČSÚ definovány v § 4 zákona č. 89/1995 Sb.,
o státní statistické službě (ZoSSS):
Ø  zabezpečuj...
7
Ø  Poskytování statistických informací je hlavním cílem statistické
činnosti.
Ø  Internetové stránky – www.czso.cz
Ø  Ve...
8
9
10
11
12
Veřejná databáze
Ø  databáze určená pro prezentaci agregovaných statistických
údajů externím uživatelům
Ø  základní ent...
13
Prezentace VDB
14
Prezentace VDB a interaktivní metadata
15
4. Poskytování statistických informací – dokončení
Informační služby ČSÚ
Ø  ústředí, 14 krajských správ
Ø  odpovědi pož...
16
§ 17 ZoSSS Poskytování důvěrných statistických údajů (DSÚ)
Ø právnickým osobám, jejichž základním posláním je vědecký v...
17
Přehled poskytovaných DSÚ:
Ø Demografie
Ø VŠPS (LFS)
Ø Životní podmínky (EU-SILC)
Ø Rodinné účty
Ø Mikrocensus (1996, 2...
18
Struktura souboru SILC
Ø soubor za hospodařící domácnosti
Ø soubor za jednotlivé osoby
Ø dotazníky včetně metodických p...
19
Ukázka popisu proměnných SILC
20
Děkujeme za pozornost.
Ing. Petra Kuncová (petra.kuncova@czso.cz)
Mgr. Štěpánka Zelenková (stepanka.zelenkova@czso.cz)
...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Statistické informace ČSÚ

Statistické informace ČSÚ
Štěpánka Zelenková, Barbora Serbusová, Český statistický úřad

Audiolivros relacionados

Gratuito durante 30 dias do Scribd

Ver tudo
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Statistické informace ČSÚ

 1. 1. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | www.czso.cz Seminář „Data data data - jaká, kde a jak?“ 23. září 2016 Statistické informace ČSÚ Ing. Petra Kuncová, Mgr. Štěpánka Zelenková, Mgr. Barbora Serbusová
 2. 2. 2 OBSAH 1.  Legislativa 2.  Základní pojmy 3.  Působnost ČSÚ, státní statistická služba 4.  Poskytování statistických informací 5. Poskytování důvěrných statistických údajů pro výzkumné a vědecké účely
 3. 3. 3 Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě (ZoSSS) Ø  § 1 Státní statistická služba, odst. 1: Státní statistická služba je činnost, která zahrnuje získávání údajů, vytváření statistických informací o sociálním, ekonomickém, demografickém a ekologickém vývoji ČR a jejích jednotlivých částí, poskytování statistických informací a jejich zveřejňování. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 Ø  v celém textu se hovoří o „vývoji, vypracovávání a šíření evropské statistiky“ Ø  „šíření“ je definováno jako „zpřístupňování statistik a statistických analýz uživatelům“ Ø  šíření = dissemination → diseminace 1. Legislativa
 4. 4. 4 Ø Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě § 2 Vymezení pojmů: f) statistickou informací informace sociálního, ekonomického, demografického nebo ekologického charakteru, která vznikla agregací individuálních údajů, a)  individuálním údajem údaj týkající se jednotlivé právnické nebo fyzické osoby, získaný pro statistické účely podle tohoto zákona b)  důvěrným statistickým údajem takový údaj, který umožňuje přímou nebo nepřímou identifikaci jednotlivé právnické osoby nebo který je osobním údajem fyzické osoby podle zvláštního zákona 2. Základní pojmy
 5. 5. 5 !!! ČSÚ dle ustanovení §16 zákona o státní sta6s6cké službě má povinnost zachovávat mlčenlivost a chránit individuální údaje. Poskytuje data pouze v agregované podobě. ■  Politika diseminace, Rámcová bezpečnostní politika ČSÚ Při rozhodování o zveřejnění potenciálně důvěrného údaje ochrana důvěrnos9 má vždy přednost před zveřejněním.
 6. 6. 6 Hlavní oblasti působnosti ČSÚ definovány v § 4 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě (ZoSSS): Ø  zabezpečuje získávání a zpracování údajů pro statistické účely a poskytuje statistické informace … zajišťuje vzájemnou srovnatelnost… Ø  shromažďuje zahraniční statistické informace, zejména pro účely porovnání vývoje ČR se zahraničím, Ø  vydává Statistickou ročenku ČR, další odborné publikace a časopisy, Ø  zajišťuje vývoj nových statistických metod, Ø  koordinuje státní statistickou službu (SSS), kterou vykonávají ministerstva, Ø  je správcem základního registru osob (ROS). 3. Působnost ČSÚ, státní statistická služba
 7. 7. 7 Ø  Poskytování statistických informací je hlavním cílem statistické činnosti. Ø  Internetové stránky – www.czso.cz Ø  Veřejná databáze, další speciální databáze přístupné na webu Ø  Informační služby, ústřední statistická knihovna Ø  Publikační činnost 4. Poskytování statistických informací
 8. 8. 8
 9. 9. 9
 10. 10. 10
 11. 11. 11
 12. 12. 12 Veřejná databáze Ø  databáze určená pro prezentaci agregovaných statistických údajů externím uživatelům Ø  základní entitou je statistický údaj Ø  primární databáze – statistické údaje určené k prezentaci Ø  sekundární databáze – předdefinované statistické tabulky – podpora interaktivního přístupu (volba parametrů pro zobrazení konkrétní statistické tabulky) Ø  podpora uživatelských dotazů (tabulky) Ø  data se do tabulek načítají v okamžiku požadavku na finální zobrazení
 13. 13. 13 Prezentace VDB
 14. 14. 14 Prezentace VDB a interaktivní metadata
 15. 15. 15 4. Poskytování statistických informací – dokončení Informační služby ČSÚ Ø  ústředí, 14 krajských správ Ø  odpovědi požadavky uživatelů Ø  publikace Ø  v tištěné i elektronické podobě Ø  výběry z databází Ø  MOS, KROK, SLDB, demografické databáze aj. Ø  statistické registry Ø  RES, RSO, Registr ubytovacích zařízení Ø  klasifikace a číselníky Ø  výpisy ze statistických zjišťování Ø  prezentace pro uživatele, letáky, skládačky
 16. 16. 16 § 17 ZoSSS Poskytování důvěrných statistických údajů (DSÚ) Ø právnickým osobám, jejichž základním posláním je vědecký výzkum Ø na základě smlouvy, která stanoví splnění podmínek ochrany těchto údajů a přesný způsob jejich využití Ø údaje se poskytnou ve formě neumožňující přímé určení zpravodajské jednotky, které se poskytnuté údaje týkají Ø podmínka slibu mlčenlivosti Ø data jsou zpoplatněna dle Ceníku informačních služeb a produktů 5. Poskytování důvěrných statistických údajů pro vědecké a výzkumné účely
 17. 17. 17 Přehled poskytovaných DSÚ: Ø Demografie Ø VŠPS (LFS) Ø Životní podmínky (EU-SILC) Ø Rodinné účty Ø Mikrocensus (1996, 2002) Ø Šetření o inovacích Ø Roční výkaz o výzkumu a vývoji VTR 5-01 Ø Šetření o licencích 5. Poskytování důvěrných statistických údajů pro vědecké a výzkumné účely - pokračování
 18. 18. 18 Struktura souboru SILC Ø soubor za hospodařící domácnosti Ø soubor za jednotlivé osoby Ø dotazníky včetně metodických pokynů pro tazatele Ø ve spolupráci s DA – popisy vybraných DSÚ Ø dotazníky EU-SILC Ø další materiály na vyžádání 5. Poskytování důvěrných statistických údajů pro vědecké a výzkumné účely - příklad
 19. 19. 19 Ukázka popisu proměnných SILC
 20. 20. 20 Děkujeme za pozornost. Ing. Petra Kuncová (petra.kuncova@czso.cz) Mgr. Štěpánka Zelenková (stepanka.zelenkova@czso.cz) Mgr. Barbora Serbusová (barbora.serbusova@czso.cz)

×