PERSPECTIVES I VISTES

DIBUIX TÈCNIC I
« PERPECTIVES I VISTES »
Silvia Mejías Tarancón
“Canvia la forma
en què mires les
coses i les coses
que mires
canvien”
WAYNE DYER
Escriptor i psicòleg
(1940-2015)
ÍNDEX
1. PERSPECTIVES
1. ISOMÈTRICA
2. CAVALLERA
3. CÒNICA
2. VISTES
1. EXEMPLES
Silvia Mejías Tarancón
PERSPECTIVA
• La representació en perspectiva
consisteix a simular el volum
dels objectes (que tenen tres
dimensions espacials) sobre un
paper (que en té solament dues).
• La perspectiva dona sensació de
realisme al dibuix.
• Els objectes dibuixats
s’assemblen a la realitat.
• Les tres dimensions espacials
són:
• Altura,
• amplada i
• profunditat
Silvia Mejías Tarancón
TIPUS DE PERSPECTIVES
ISOMÈTRICA
• Les tres dimensions amb el
mateix angle de 120 º
• No hi ha distorsió de l’objecte
CAVALLERA
• L’alçada i l’amplada formen un
angle de 90 º
• És la més senzilla de les tres.
CÒNICA
• Dona sensació de
profunditat
• És la més realista de
les tres Silvia Mejías Tarancón
PERSPECTIVA ISOMÈTRICA
Silvia Mejías Tarancón
PERSPECTIVA CAVALLERA
Silvia Mejías Tarancón
PERSPECTIVA CÒNICA
Silvia Mejías Tarancón
Silvia Mejías Tarancón
TIPUS DE PERSPECTIVA CÒNICA AMB DOS FOCUS
La perspectiva cònica varia depenen de
la posició de l’observador respecte a la
línia de terra
LT: LÍNIA DE TERRA
F1: PUNT DE FUGA
F2: PUNT DE FUGA
LH: LÍNIA D’OBSERVADOR o HORITZÓ
VISTA D’OCELL
VISTA SERENA
VISTA GRANOTA
O DE CUC
VISTA CELESTE
VISTA D’OCELL:
o LT per sota de LH
o la cara superior es veu
o Observador està apujat per sobre de
l’objecte
VISTA SERENA:
o LT per sota de LH
o la cara superior i inferior no es veuen
o Observador està dempeus o assegut al
terra
VISTA GRANOTA O DE CUC:
o LT coincideix amb LH
o la cara inferior és una línia perquè
coincideix amb LT
o Observador tombat en el pla horitzontal
VISTA CELESTE:
o LT per sobre de LH
o la cara inferior es veu
o Observador ficat en un forat per sota LT
VISTA SERENA
EXEMPLE PERSPECTIVES
ISOMÈTRICA
CAVALLERA
CÒNICA
Silvia Mejías Tarancón
VISTES D’UN OBJECTE
REPRESENTACIÓ MITJANÇANT VISTES
Silvia Mejías Tarancón
REPRESENTACIÓ MITJANÇANT VISTES
ALÇAT
És la vista que mostra la
cara més important d’un
objecte (la vista de
davant)
PLANTA
Mostra la cara superior de
l’objecte mirant-lo per
damunt (vista d’ocell).
PERFIL
Mostra la cara
lateral de l’objecte
(Esquerra o dreta)
Un dels sistemes més utilitzats en el dibuix tècnic per a representar una
peça o un objecte és el que s’anomena projecció, és el sistema
dièdric. Aquest tipus de representació consisteix a dibuixar les
diverses vistes de les cares de l’objecte, cosa que ens permet apreciar-
ne més bé les formes.
Silvia Mejías Tarancón
REPRESENTACIÓ MITJANÇANT VISTES
Silvia Mejías Tarancón
REPRESENTACIÓ MITJANÇANT VISTES
Exemple d’un camió
Silvia Mejías Tarancón
REPRESENTACIÓ MITJANÇANT VISTES
Exemple d’una rosca
Silvia Mejías Tarancón
COM ES CONSTRUEIX
EL SISTEMA DE VISTES O PROJECCIONS ?
En
diem projecció
pel fet que
les vistes les
obtenim
quan projectem
de forma
imaginària,
l’ombra de
l’objecte sobre
una pantalla
posterior,
inferior i
lateral.
Silvia Mejías Tarancón
TIPUS DE PROJECCIONS
PROJECCIÓ DE CINEMA
Silvia Mejías Tarancón
TIPUS DE PROJECCIONS
PROJECCIÓ D’OMBRES
Silvia Mejías Tarancón
TIPUS DE PROJECCIONS
PROJECCIÓ DE DIBUIX
Silvia Mejías Tarancón
EL NOM DE LES PROJECCIONS
Silvia Mejías Tarancón
SISTEMA DE REPRESENTACIÓ
Silvia Mejías Tarancón
SISTEMA DE REPRESENTACIÓ
Silvia Mejías Tarancón
Silvia Mejías Tarancón
REPRESENTACIÓ MITJANÇANT VISTES
Silvia Mejías Tarancón
REPRESENTACIÓ MITJANÇANT VISTES
SISTEMA EUROPEU
Dibuixem primer l'alçat o vista frontal i
a continuació dibuixem la resta de
vistes situant-les a la posició contraria
des de la qual es miren:
• la planta o vista des de dalt es
col·loca sota de l'alçat.
• el perfil esquerre o vista des de
I'esquerra es col·loca a la dreta, i
així successivament.
SISTEMA AMERICÀ
Dibuixem primer l’alçat o vista frontal i a
continuació dibuixem la resta de vistes
situant-les a la mateixa posició des d'on
es miren:
• la planta o vista des de dalt es
col·loca damunt de l'alçat.
• el perfil esquerre o vista des de
I'esquerra es col·loca a I'esquerra,
i així successivament.
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLE SISTEMA EUROPEU I
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLE SISTEMA EUROPEU II
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Silvia Mejías Tarancón
LÍNIES DISCONTÍNUES
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina vista de les següents vistes correspon a l`ALÇAT
d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina vista de les següents 6 vistes correspon a l’ALÇAT
d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina vista de les següents 6 vistes correspon a la
PLANTA d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina vista de les següents 6 vistes correspon a la
PLANTA d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina vista de les següents 6 vistes correspon a l’ALÇAT
d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quines de les següents 6 vistes correspon a l’ALÇAT
d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quines de les següents 6 vistes correspon a la PLANTA
d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina vista de les següents 6 vistes correspon a la
PLANTA d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina vista de les següents 6 vistes correspon al PERFIL
ESQUERRE d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina vista de les següents 6 vistes correspon al PERFIL
ESQUERRE d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina vista de les següents peces correspon a l’ALÇAT
d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina vista de les següents 6 vistes correspon a l’ALÇAT
d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina vista de les següents 6 vistes correspon a la
PLANTA d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina vista de les següents 6 vistes correspon a la
PLANTA d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina vista de les següents 6 vistes correspon al PERFIL
ESQUERRE d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina vista de les següents 6 vistes correspon al PERFIL
ESQUERRE d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quines de les següents 6 vistes correspon a l’ALÇAT
d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina vista de les següents 6 vistes correspon a l’ALÇAT
d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina vista de les següents 6 vistes correspon a la
PLANTA d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina vista de les següents 6 vistes correspon a la
PLANTA d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina vista de les següents 6 vistes correspon al PERFIL
ESQUERRE d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina vista de les següents peces correspon al PERFIL
ESQUERRE d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina vista de les següents 6 vistes correspon a l’ALÇAT
d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina vista de les següents 6 vistes correspon a l’ALÇAT
d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina vista de les següents 6 vistes correspon a la
PLANTA d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina vista de les següents 6 vistes correspon a la
PLANTA d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina vista de les següents 6 vistes correspon al PERFIL
ESQUERRE d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina vista de les següents 6 vistes correspon al PERFIL
ESQUERRE d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quines de les següents 6 vistes correspon a l’ALÇAT
d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina vista de les següents 6 vistes correspon a l’ALÇAT
d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina vista de les següents 6 vistes correspon a la
PLANTA d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina vista de les següents 6 vistes correspon a la
PLANTA d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina vista de les següents 6 vistes correspon al PERFIL
ESQUERRE d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina vista de les següents 6 peces correspon al PERFIL
ESQUERRE d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina vista de les següents 6 vistes correspon a l’ALÇAT
d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina vista de les següents 6 vistes correspon a l’ALÇAT
d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina vista de les següents 6 vistes correspon a la
PLANTA d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina vista de les següents 6 vistes correspon a la
PLANTA d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina vista de les següents 6 vistes correspon al PERFIL
ESQUERRE d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina vista de les següents 6 vistes correspon al PERFIL
ESQUERRE d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina vista de les següents 6 vistes correspon a l’ALÇAT
d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina vista de les següents 6 vistes correspon a l’ALÇAT
d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina vista de les següents 6 vistes correspon a la
PLANTA d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina vista de les següents 6 vistes correspon a la
PLANTA d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina vista de les següents 6 vistes correspon al PERFIL
ESQUERRE d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quines de les següents 6 vistes correspon al PERFIL
ESQUERRE d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina vista de les següents 6 vistes correspon a l’ ALÇAT
d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina vista de les següents 6 vistes correspon a l’ ALÇAT
d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina vista de les següents 6 vistes correspon a la
PLANTA d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina vista de les següents 6 vistes correspon a la
PLANTA d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina de les següents 6 vistes correspon al PERFIL
ESQUERRE d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina vista de les següents 6 vistes correspon al PERFIL
ESQUERRE d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina vista de les següents 6 vistes correspon a l’ ALÇAT
d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina vista de les següents 6 vistes correspon a l’ ALÇAT
d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina vista de les següents 6 vistes correspon a la
PLANTA d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina vista de les següents 6 vistes correspon a la
PLANTA d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina vista de les següents 6 vistes correspon al PERFIL
ESQUERRE d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina de les següents 6 vistes correspon al PERFIL
ESQUERRE d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina vista de les següents 6 vistes correspon a l’ ALÇAT
d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina vista de les següents 6 vistes correspon a l’ ALÇAT
d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina vista de les següents 6 vistes correspon a la
PLANTA d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina de les següents 6 vistes correspon a la PLANTA
d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina vista de les següents 6 vistes correspon al PERFIL
ESQUERRE d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina vista de les següents 6 vistes correspon al PERFIL
ESQUERRE d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Silvia Mejías Tarancón
Acotació: és l'operació d'anotar les
mesures que un objecte té en la realitat,
sobre una representació del mateix,
d'acord amb una sèrie de normes.
Alçat: vista de front d'un objecte.
Esbossos: són els primers dibuixos que
es fan d'una idea. Es realitzen de manera
aproximada, sense molts detalls i sense
seguir cap norma.
Caixetí: part del format reservada a la
zona inferior dreta per a indicar les
dades del dibuix.
Cartabó: plantilla en forma de triangle
rectangle que s'empra principalment per
al traçat de rectes paral·leles i
perpendiculars.
Compàs: instrument que s'empra per
traçar arcs i circumferències.
Croquis: dibuix realitzat a mà alçada,
que conté informació completa sobre la
dimensions (mesures) i la forma de
l'objecte, perquè pugui ser fabricat.
Cota: mesura d'un objecte.
Dibuix: representació gràfica d'una idea
o objecte.
Escaire: plantilla en forma de triangle
rectangle isòsceles que s'empra
principalment per al traçat de rectes
paral·leles i perpendiculars.
Format: paper de mesures fixes sobre el
qual es realitzen els dibuixos tècnics.
Llapis: instrument de traçat fabricat en
fusta i que porta al seu interior una mina
de grafit.
Mà alçada: dibuix a pols sense l'ajuda
d'instruments auxiliars, només amb el
llapis i la goma.
VOCABULARI
Perfil: vista lateral d'un objecte.
Planta: vista des de dalt d'un objecte.
Portamines: instrument semblant al
llapis que es fabrica de plàstic o metall i
porta al seu interior un dispositiu amb
un cap en forma de pinces, que retenen
les mines col·locades al seu interior.
Regle: útil que s'empra per mesurar
longituds i traçar línies rectes.
Transportador d'angles: instrument
emprat per a mesurar i construir angles.
Vistes: diferents imatges d'un objecte
que percep un observador quan se situa
en diferents llocs al voltant del mateix.
VOCABULARI
MOLTES GRÀCIES PER
LA VOSTRA ATENCIÓ!
1 de 107

Recomendados

ELECTRÒNICA ANALÒGICA. por
ELECTRÒNICA ANALÒGICA.ELECTRÒNICA ANALÒGICA.
ELECTRÒNICA ANALÒGICA.Lasilviatecno
4 visualizações117 slides
POLÍGONS por
POLÍGONSPOLÍGONS
POLÍGONSLasilviatecno
2 visualizações169 slides
ELECTRÒNICA ANALÒGICA por
ELECTRÒNICA ANALÒGICAELECTRÒNICA ANALÒGICA
ELECTRÒNICA ANALÒGICALasilviatecno
14 visualizações98 slides
RECURSOS ENERGÈTICS I IMPACTE AMBIENTAL por
RECURSOS ENERGÈTICS I IMPACTE AMBIENTALRECURSOS ENERGÈTICS I IMPACTE AMBIENTAL
RECURSOS ENERGÈTICS I IMPACTE AMBIENTALLasilviatecno
110 visualizações131 slides
RECURSOS ENERGÈTICS I IMPACTE AMBIENTAL por
RECURSOS ENERGÈTICS I IMPACTE AMBIENTALRECURSOS ENERGÈTICS I IMPACTE AMBIENTAL
RECURSOS ENERGÈTICS I IMPACTE AMBIENTALLasilviatecno
5 visualizações130 slides
MÀQUINES SIMPLES, ENERGIA, TREBALL, POTÈNCIA I RENDIMENT. por
MÀQUINES SIMPLES, ENERGIA, TREBALL, POTÈNCIA I RENDIMENT.MÀQUINES SIMPLES, ENERGIA, TREBALL, POTÈNCIA I RENDIMENT.
MÀQUINES SIMPLES, ENERGIA, TREBALL, POTÈNCIA I RENDIMENT.Lasilviatecno
118 visualizações94 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais de Lasilviatecno

I_RECURSOS ENERGÈTICS I IMPACTE AMBIENTAL.pptx por
I_RECURSOS ENERGÈTICS I IMPACTE AMBIENTAL.pptxI_RECURSOS ENERGÈTICS I IMPACTE AMBIENTAL.pptx
I_RECURSOS ENERGÈTICS I IMPACTE AMBIENTAL.pptxLasilviatecno
44 visualizações18 slides
MÀQUINES SIMPLES, ENERGIA, TREBALL, POTÈNCIA I RENDIMENT por
MÀQUINES SIMPLES, ENERGIA, TREBALL, POTÈNCIA I RENDIMENTMÀQUINES SIMPLES, ENERGIA, TREBALL, POTÈNCIA I RENDIMENT
MÀQUINES SIMPLES, ENERGIA, TREBALL, POTÈNCIA I RENDIMENTLasilviatecno
54 visualizações94 slides
COTACIÓ, TALL I SECCIONS por
COTACIÓ, TALL I SECCIONSCOTACIÓ, TALL I SECCIONS
COTACIÓ, TALL I SECCIONSLasilviatecno
34 visualizações61 slides
ESTRUCTURES TIPUS PROPIETATS I FORCES. por
ESTRUCTURES TIPUS PROPIETATS I FORCES.ESTRUCTURES TIPUS PROPIETATS I FORCES.
ESTRUCTURES TIPUS PROPIETATS I FORCES.Lasilviatecno
185 visualizações82 slides
VISTES I PERSPECTIVES por
VISTES I PERSPECTIVESVISTES I PERSPECTIVES
VISTES I PERSPECTIVESLasilviatecno
27 visualizações107 slides
ESCALES por
ESCALESESCALES
ESCALESLasilviatecno
50 visualizações22 slides

Mais de Lasilviatecno (17)

I_RECURSOS ENERGÈTICS I IMPACTE AMBIENTAL.pptx por Lasilviatecno
I_RECURSOS ENERGÈTICS I IMPACTE AMBIENTAL.pptxI_RECURSOS ENERGÈTICS I IMPACTE AMBIENTAL.pptx
I_RECURSOS ENERGÈTICS I IMPACTE AMBIENTAL.pptx
Lasilviatecno 44 visualizações
MÀQUINES SIMPLES, ENERGIA, TREBALL, POTÈNCIA I RENDIMENT por Lasilviatecno
MÀQUINES SIMPLES, ENERGIA, TREBALL, POTÈNCIA I RENDIMENTMÀQUINES SIMPLES, ENERGIA, TREBALL, POTÈNCIA I RENDIMENT
MÀQUINES SIMPLES, ENERGIA, TREBALL, POTÈNCIA I RENDIMENT
Lasilviatecno 54 visualizações
COTACIÓ, TALL I SECCIONS por Lasilviatecno
COTACIÓ, TALL I SECCIONSCOTACIÓ, TALL I SECCIONS
COTACIÓ, TALL I SECCIONS
Lasilviatecno 34 visualizações
ESTRUCTURES TIPUS PROPIETATS I FORCES. por Lasilviatecno
ESTRUCTURES TIPUS PROPIETATS I FORCES.ESTRUCTURES TIPUS PROPIETATS I FORCES.
ESTRUCTURES TIPUS PROPIETATS I FORCES.
Lasilviatecno 185 visualizações
VISTES I PERSPECTIVES por Lasilviatecno
VISTES I PERSPECTIVESVISTES I PERSPECTIVES
VISTES I PERSPECTIVES
Lasilviatecno 27 visualizações
ESCALES por Lasilviatecno
ESCALESESCALES
ESCALES
Lasilviatecno 50 visualizações
ACOTACIÓ, TALL I SECCIONS por Lasilviatecno
ACOTACIÓ, TALL I SECCIONSACOTACIÓ, TALL I SECCIONS
ACOTACIÓ, TALL I SECCIONS
Lasilviatecno 70 visualizações
MAGNITUDS I SISTEMES D’UNITATS_MESURAR LA MATÈRIA.pptx por Lasilviatecno
MAGNITUDS I SISTEMES D’UNITATS_MESURAR LA MATÈRIA.pptxMAGNITUDS I SISTEMES D’UNITATS_MESURAR LA MATÈRIA.pptx
MAGNITUDS I SISTEMES D’UNITATS_MESURAR LA MATÈRIA.pptx
Lasilviatecno 85 visualizações
ESTRUCTURES TIPUS PROPIETATS I FORCES.pptx por Lasilviatecno
ESTRUCTURES TIPUS PROPIETATS I FORCES.pptxESTRUCTURES TIPUS PROPIETATS I FORCES.pptx
ESTRUCTURES TIPUS PROPIETATS I FORCES.pptx
Lasilviatecno 209 visualizações
ESTRUCTURES TIPUS PROPIETATS I FORCES.pptx por Lasilviatecno
ESTRUCTURES TIPUS PROPIETATS I FORCES.pptxESTRUCTURES TIPUS PROPIETATS I FORCES.pptx
ESTRUCTURES TIPUS PROPIETATS I FORCES.pptx
Lasilviatecno 9 visualizações
MAGNITUDS I SISTEMES D’UNITATS_MESURAR L'ENERGIA por Lasilviatecno
MAGNITUDS I SISTEMES D’UNITATS_MESURAR L'ENERGIAMAGNITUDS I SISTEMES D’UNITATS_MESURAR L'ENERGIA
MAGNITUDS I SISTEMES D’UNITATS_MESURAR L'ENERGIA
Lasilviatecno 54 visualizações
ESTRUCTURES TIPUS PROPIETATS I FORCES.pptx por Lasilviatecno
ESTRUCTURES TIPUS PROPIETATS I FORCES.pptxESTRUCTURES TIPUS PROPIETATS I FORCES.pptx
ESTRUCTURES TIPUS PROPIETATS I FORCES.pptx
Lasilviatecno 73 visualizações
DIBUIX TÈCNIC: TIPUS, SUPORTS, ESTRIS I NORMALITZACIÓ por Lasilviatecno
DIBUIX TÈCNIC: TIPUS, SUPORTS, ESTRIS I NORMALITZACIÓDIBUIX TÈCNIC: TIPUS, SUPORTS, ESTRIS I NORMALITZACIÓ
DIBUIX TÈCNIC: TIPUS, SUPORTS, ESTRIS I NORMALITZACIÓ
Lasilviatecno 710 visualizações
PRESENTACIÓ TECNOLOGIA por Lasilviatecno
PRESENTACIÓ TECNOLOGIAPRESENTACIÓ TECNOLOGIA
PRESENTACIÓ TECNOLOGIA
Lasilviatecno 73 visualizações
MECANISMES DE TRANSMISSIÓ I TRANSFORMACIÓ DE MOVIMENT por Lasilviatecno
MECANISMES DE TRANSMISSIÓ I TRANSFORMACIÓ DE MOVIMENTMECANISMES DE TRANSMISSIÓ I TRANSFORMACIÓ DE MOVIMENT
MECANISMES DE TRANSMISSIÓ I TRANSFORMACIÓ DE MOVIMENT
Lasilviatecno 123 visualizações
Reportage científic por Lasilviatecno
Reportage científicReportage científic
Reportage científic
Lasilviatecno 492 visualizações
Presentacionesvisuales 150517142601-lva1-app6892 por Lasilviatecno
Presentacionesvisuales 150517142601-lva1-app6892Presentacionesvisuales 150517142601-lva1-app6892
Presentacionesvisuales 150517142601-lva1-app6892
Lasilviatecno 618 visualizações

PERSPECTIVES I VISTES