O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Malin Pettersson-Vattenforvaltningscykel-2015-2021-Kartlaggning-och-analys-av-grundvatten

64 visualizações

Publicada em

Grundvattendagarna 2019

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Malin Pettersson-Vattenforvaltningscykel-2015-2021-Kartlaggning-och-analys-av-grundvatten

 1. 1. Påverkansanalys Statusklassificering Förbättringsbehov/ åtgärdsbehov Miljökvalitetsnormer Förvaltningsplan & Åtgärdsprogram Behov av miljöövervakning Samråd Beslut Vattendelegationen beslutar om • Miljökvalitetsnormer • Förvaltningsprogram • Åtgärdsprogram Riskbedömning Vattenförvaltnings- cykel 6 år Malin Pettersson, Vattenmyndigheten i Norra Östersjön Vattenförvaltningscykel 2015–2021 – kartläggning och analys av grundvatten
 2. 2. Svensk vattenförvaltning • Fem vattenmyndigheter med delegationer som fattar beslut • 21 beredningssekretariat, ett på varje länsstyrelse • Havs- och vattenmyndigheten och SGU ska ta fram föreskrifter, vägledningar och handböcker samt delta i det internationella arbetet i EU
 3. 3. Ramdirektivet för vatten FöreskrifterCIS-guidance Vattenförvaltningsförordningen Strategic Coordination Group Handböcker & Vägledningar Myndighetsgemensamma grupper HaV, VM, SGU, SMHI, NV, SJV, MSB mfl Working groups Styrning & koordinering VM Länsst.
 4. 4. Påverkansanalys Statusklassificering Förbättringsbehov/ åtgärdsbehov Miljökvalitetsnormer Förvaltningsplan & Åtgärdsprogram Behov av miljöövervakning Samråd Beslut Vattendelegationen beslutar om • Miljökvalitetsnormer • Förvaltningsprogram • Åtgärdsprogram Riskbedömning Vattenförvaltnings- cykel 6 år Kartläggning och analys av grundvatten
 5. 5. Resultatet kort sammanfattat: Det finns många grundvattenförekomster som troligtvis är påverkade av mänsklig verksamhet, men vi VET inte säkert, eftersom det fortfarande saknas övervakningsdata som bekräftar eller dementerar det.
 6. 6. Påverkanskällor Osv.
 7. 7. Hur stort är problemet? (Prel. siffror) Förorenade områden Jordbruk Vägar 2100 utan risk 1400 med risk ~250 st ~400 st ~500 st Bekräftat förorenade
 8. 8. Minst 90 grundvattenförekomster är förorenade Bekämpningsmedel PFAS 11 Klorid
 9. 9. Var behövs först mer övervakning (och var behövs åtgärder direkt)? Preliminära resultat av riskbedömningen Vattendistrikt Kvalitet Kvantitet Bottenviken 54 (26) 1 (1) Bottenhavet 195 (50) 11(1) Norra Östersjön 326 (186) 43 (16) Södra Östersjön 321 (110) 153 (121) Västerhavet 273 (86) 30 (13) Summa 1169 (458) 238 (149) * Anges som totala antalet förekomster i risk. Siffran i parentes anger förekomster i risk med krav på fysisk åtgärd.
 10. 10. Riskbedömningen – skillnader mot förra cykeln Klorid/sulfat Miljögifter Näringsämnen ▪ Vi pekar ut dubbelt så många vattenförekomster i risk att ha otillfredsställande kemisk status. ➢ Förfinade metoder för påverkansanalys. ➢ PFAS är med i bedömningen nu. ▪ Fyra gånger så många vattenförekomster riskerar otillfredsställande kvantitativ status. ➢ De senaste årens torka har gett problem för vattenförsörjningen. Vattennivåer
 11. 11. Grundvattenberoende ekosystem • Första gången! • Miljökvalitetsnorm mot negativ påverkan på t ex en värdefull grundvattenförsörjd våtmark.
 12. 12. VISS - Vatteninformationssystem Sverige https://viss.lansstyrelsen.se/ • Riskbedömning och statusklassificering • Miljökvalitetsnormer • Förslag på åtgärder • Övervakning • mm.
 13. 13. Tack! Malin.Pettersson@lansstyrelsen.se Vattenmyndigheten i Norra Östersjön

×