Hydrogeologisk modellering som verktyg för
hushållning av grundvattentillgångarna på
Kristianstadsslätten
Michael Dahlman ...
Kristianstadsslätten

”en av norra Europas
största grundvattentillgångar”

© DHI

30 October, 2013

#2
Kristianstadsslätten

•

Två län – Skåne + Blekinge

•

Fyra kommuner (+2 indirekt)

•

Tre hydrologiska delar

•

Yta sed...
Profil syd → nord

Kalksten
Sandsten

© DHI

30 October, 2013

#4
In- och utströmning – en väsentlig och storskalig faktor

© DHI

30 October, 2013

#5
Sårbart grundvatten
Sedimentär berggrund +
isälvsavlagringar
Bedömt av kommunen utifrån
• Geologi
• In/utströmning
• Uppmä...
Massor av stora vattentäkter, minst
600 – 700

+
Ytterligare 3000 – 5000 borrade
brunnar av mindre storlek

© DHI

30 Octo...
Hydrogeologisk modell – ett led i
förvaltningen av slätten

Modell etablerades 1995-1998. Omfattar slätten och
dess tillri...
MIKE SHE för Kristianstadsslätten
Integrerad beskrivning – från regn till grundvatten

•
•
•
•

© DHI

Avdunstning
Ytavrin...
MIKE SHE för Kristianstadsslätten
Integrerad beskrivning – från regn till grundvatten

•
•
•
•

Avdunstning
Ytavrinning
Om...
Hur har modellen använts?
• Regionala beräkningar

© DHI

30 October, 2013

#11
Hur har modellen använts?
• Regionala beräkningar
• Vattenbalanser
• Tryckförhållanden
• Uttagsscenarier

© DHI

30 Octobe...
Hur har modellen använts?
• Regionala beräkningar
• Vattenbalanser
• Tryckförhållanden
• Uttagsscenarier

© DHI

30 Octobe...
Hur har modellen använts?
• Regionala beräkningar
• Identifiering av nya brunnsfält

© DHI

30 October, 2013

#14
Hur har modellen använts?
• Regionala beräkningar
• Identifiering av nya brunnsfält
• Spridningsberäkningar
• Transporttid...
Hur har modellen använts?
• Regionala beräkningar
• Identifiering av nya brunnsfält
• Spridningsberäkningar
• Transporttid...
Hur har modellen använts?
•
•
•
•

© DHI

Regionala beräkningar
Identifiering av nya brunnsfält
Spridningsberäkningar
Loka...
Hur har modellen använts?
•
•
•
•

© DHI

Regionala beräkningar
Identifiering av nya brunnsfält
Spridningsberäkningar
Loka...
Hur har modellen använts?
•
•
•
•
•

© DHI

Regionala beräkningar
Identifiering av nya brunnsfält
Spridningsberäkningar
Lo...
Hur har modellen använts?
•
•
•
•
•

© DHI

Regionala beräkningar
Identifiering av nya brunnsfält
Spridningsberäkningar
Lo...
Hur har modellen använts?
•
•
•
•
•

© DHI

Regionala beräkningar
Identifiering av nya brunnsfält
Spridningsberäkningar
Lo...
Hur ser framtiden ut?
Tillståndärenden – lagligförklarande
pågår

Ansökningar för uttag från 140
fastigheter
Ca 16 Mm³ jor...
Hur ser framtiden ut?

© DHI

30 October, 2013

#23
Hur ser framtiden ut?
Nederbörd

© DHI

30 October, 2013

#24

+
Hur ser framtiden ut?
Nederbörd
Avdunstning

© DHI

30 October, 2013

#25

+
+
Hur ser framtiden ut?
Nederbörd
Avdunstning
Nettonederbörd

© DHI

30 October, 2013

#26

+
+
-
Hur ser framtiden ut?
Nederbörd
Avdunstning
Nettonederbörd

+
+
-

Grundvattenbildning

© DHI

30 October, 2013

#27

-
Hur ser framtiden ut?
Nederbörd
Avdunstning
Nettonederbörd

+
+
-

Grundvattenbildning

-

Stigande havsnivåer

© DHI

30 ...
Hur ser framtiden ut?
Nederbörd
Avdunstning
Nettonederbörd

+
+
-

Grundvattenbildning

-

Ökat vattenbehov → ökade uttag
...
Michael Dahlman – C4 Teknik, Kristianstads kommun
michael.dahlman@kristianstad.se

Erik Mårtensson – DHI
erik.martensson@d...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Hydrogeologisk modellering kristianstadsslätten michael-dahlman

510 visualizações

Publicada em

Föreläsning på Grundvattendagarna 2013

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Hydrogeologisk modellering kristianstadsslätten michael-dahlman

 1. 1. Hydrogeologisk modellering som verktyg för hushållning av grundvattentillgångarna på Kristianstadsslätten Michael Dahlman – C4 Teknik, Kristianstads kommun Erik Mårtensson – DHI © DHI 30 October, 2013 #1
 2. 2. Kristianstadsslätten ”en av norra Europas största grundvattentillgångar” © DHI 30 October, 2013 #2
 3. 3. Kristianstadsslätten • Två län – Skåne + Blekinge • Fyra kommuner (+2 indirekt) • Tre hydrologiska delar • Yta sedimentär berggrund: ca 975 km², Listerlandet ca 100 km² (exkl. delarna i havet) © DHI 30 October, 2013 #3
 4. 4. Profil syd → nord Kalksten Sandsten © DHI 30 October, 2013 #4
 5. 5. In- och utströmning – en väsentlig och storskalig faktor © DHI 30 October, 2013 #5
 6. 6. Sårbart grundvatten Sedimentär berggrund + isälvsavlagringar Bedömt av kommunen utifrån • Geologi • In/utströmning • Uppmätt vattenkvalitet © DHI 30 October, 2013 #6
 7. 7. Massor av stora vattentäkter, minst 600 – 700 + Ytterligare 3000 – 5000 borrade brunnar av mindre storlek © DHI 30 October, 2013 #7
 8. 8. Hydrogeologisk modell – ett led i förvaltningen av slätten Modell etablerades 1995-1998. Omfattar slätten och dess tillrinningsområde (total yta 2350 km2). Samarbete mellan C4 Teknik, DHI, VBB Viak m.fl. Kristianstads kommun äger rättigheterna till modellen. © DHI 30 October, 2013 #8
 9. 9. MIKE SHE för Kristianstadsslätten Integrerad beskrivning – från regn till grundvatten • • • • © DHI Avdunstning Ytavrinning Omättad zon Grundvatten 30 October, 2013 #9 ETT vatten – EN resurs – EN modell
 10. 10. MIKE SHE för Kristianstadsslätten Integrerad beskrivning – från regn till grundvatten • • • • Avdunstning Ytavrinning Omättad zon Grundvatten Förutom en modell en informationsbank • Meteorologi • Markanvändning • Geologi • Jordarter • Geologisk lagerföljd/mäktigheter • Uttag © DHI 30 October, 2013 #10
 11. 11. Hur har modellen använts? • Regionala beräkningar © DHI 30 October, 2013 #11
 12. 12. Hur har modellen använts? • Regionala beräkningar • Vattenbalanser • Tryckförhållanden • Uttagsscenarier © DHI 30 October, 2013 #12
 13. 13. Hur har modellen använts? • Regionala beräkningar • Vattenbalanser • Tryckförhållanden • Uttagsscenarier © DHI 30 October, 2013 #13
 14. 14. Hur har modellen använts? • Regionala beräkningar • Identifiering av nya brunnsfält © DHI 30 October, 2013 #14
 15. 15. Hur har modellen använts? • Regionala beräkningar • Identifiering av nya brunnsfält • Spridningsberäkningar • Transporttider • Riskområden • Provtagningspunkter © DHI 30 October, 2013 #15
 16. 16. Hur har modellen använts? • Regionala beräkningar • Identifiering av nya brunnsfält • Spridningsberäkningar • Transporttider • Riskområden • Provtagningspunkter © DHI 30 October, 2013 #16
 17. 17. Hur har modellen använts? • • • • © DHI Regionala beräkningar Identifiering av nya brunnsfält Spridningsberäkningar Lokala studier 30 October, 2013 #17
 18. 18. Hur har modellen använts? • • • • © DHI Regionala beräkningar Identifiering av nya brunnsfält Spridningsberäkningar Lokala studier 30 October, 2013 #18
 19. 19. Hur har modellen använts? • • • • • © DHI Regionala beräkningar Identifiering av nya brunnsfält Spridningsberäkningar Lokala studier Tillståndsansökningar • Påverkansområde • Tillrinningsområde • Vattenbalans 30 October, 2013 #19
 20. 20. Hur har modellen använts? • • • • • © DHI Regionala beräkningar Identifiering av nya brunnsfält Spridningsberäkningar Lokala studier Tillståndsansökningar • Påverkansområde • Tillrinningsområde • Vattenbalans 30 October, 2013 #20
 21. 21. Hur har modellen använts? • • • • • © DHI Regionala beräkningar Identifiering av nya brunnsfält Spridningsberäkningar Lokala studier Tillståndsansökningar • Påverkansområde • Tillrinningsområde • Vattenbalans 30 October, 2013 Kostnad: ca 3 Mkr …eller 4 borrhål #21
 22. 22. Hur ser framtiden ut? Tillståndärenden – lagligförklarande pågår Ansökningar för uttag från 140 fastigheter Ca 16 Mm³ jordbruksbevattning Ca 2 Mm³ kommunalt dricksvatten Redan idag beräknas uttagen från den sedimentära berggrunden motsvara infiltrationen till densamma för delar (norra) av slätten © DHI 30 October, 2013 #22 Influensområde
 23. 23. Hur ser framtiden ut? © DHI 30 October, 2013 #23
 24. 24. Hur ser framtiden ut? Nederbörd © DHI 30 October, 2013 #24 +
 25. 25. Hur ser framtiden ut? Nederbörd Avdunstning © DHI 30 October, 2013 #25 + +
 26. 26. Hur ser framtiden ut? Nederbörd Avdunstning Nettonederbörd © DHI 30 October, 2013 #26 + + -
 27. 27. Hur ser framtiden ut? Nederbörd Avdunstning Nettonederbörd + + - Grundvattenbildning © DHI 30 October, 2013 #27 -
 28. 28. Hur ser framtiden ut? Nederbörd Avdunstning Nettonederbörd + + - Grundvattenbildning - Stigande havsnivåer © DHI 30 October, 2013 #28
 29. 29. Hur ser framtiden ut? Nederbörd Avdunstning Nettonederbörd + + - Grundvattenbildning - Ökat vattenbehov → ökade uttag Stigande havsnivåer Saltvatteninträngning © DHI 30 October, 2013 #29
 30. 30. Michael Dahlman – C4 Teknik, Kristianstads kommun michael.dahlman@kristianstad.se Erik Mårtensson – DHI erik.martensson@dhi.se © DHI 30 October, 2013 #30

×