O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Grundvatten i Sverige-förekomst och nyttjande    Jakob Levén, SGU          Grundvatten idag och imorgon   ...
Sveriges geologiska undersökning,SGU Är den statliga myndighet som svarar för frågor som rör berg, jord & grundvatten
Därför finns SGU!• Ta fram information som samhället behöver• Kartlägger Sveriges geologi• Informationen används som unde...
Här finns SGU(antal anställda)                             Luleå               ...
SGUs roll i grundvattenfrågor• vara expertmyndighet i grundvattenfrågor• tillhandahålla ett hydrogeologiskt planeringsund...
Grundvatten av god kvalitetSGU ansvarar förmiljömåletGrundvatten av godkvalitet. Där ingårockså målet attbevara naturgrus-...
Vi har ansvar för att saneraförorenad mark• där staten har det direkta ansvaret (statlig förorenare som inte längre fin...
Enskild & allmändricksvattenförsörjning 1, 2 miljoner har  8 miljoner har egen brunn     kommunalt vatten 2/3 ber...
1783 kommunala grundvattentäkter           •  1460 ordinarie           •  150 ordinarie & reserv ...
Andel av kommunala grundvattentäkter        Andel av vattenuttag     8%                   ...
Viktigagrundvatten-områden enligtSGUs regionalakartering
Nationell     Regional (län)  Lokal (kommun)skala 1:1 miljon  skala 1:250 000  skala 1:50 000          G...
JordarterSvallsandLeraSand o grusåsarMorän
Jordarter pådjupet               100 m        Lundin 1988
Vad är vatten värt, och förstår vi värdet? • Stor vattentäkt 1100 MSEK • Mindre vattentäkt 100 MSEK • Stora samhällskostna...
Exempel på pågående arbete på SGU  - Värdering av grundvattenmagasin, i förhållande till andraGrundvattenmagasinets total...
Grundvatten-             Livsmiljö för växt- och djurliv magasinets totala    Egenvärdevärde, i relation ...
Grundvattenmagasinets värde som dricksvattenresurs = behov + förutsättningarGrundvattenmagasinets totala värde, i relation...
Vilka faktorer påverkar ettgrundvattensmagasins värde?• Behovet av dricksvatten i magasinets närhet• Uttagsmöjlighet• Läm...
Exempel pådelresultat -Sårbarhet
BefolkningstäthetTätorten buffras1 meter/personFör Uppsala därbuffergränsen sättstill 3 mil
Hur kan klimatet förändras i Sverige, ochhur påverkar det grundvattnet?Scenario:Temperaturen ökar: Direkt koppling till sn...
month              Nivåförändringar                     month  month          ...
Möjlig konsekvenser vid förändradenivåer• Förändringar i grundvattnets flödesriktningar• Ändrat utbyte mellan grund- och y...
Till sist..• Hur ska vi på bästa sätt skydda och värdesätta vårt grundvatten?• Hur motiverar vi kostnaderna för skydd och...
Ingbokällorna avger 50 l/s dvs. 4 miljoner liter varje dygn …
Grundvatten i Sverige förekomst och nyttjande Jakob Levén
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Grundvatten i Sverige förekomst och nyttjande Jakob Levén

770 visualizações

Publicada em

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Grundvatten i Sverige förekomst och nyttjande Jakob Levén

 1. 1. Grundvatten i Sverige-förekomst och nyttjande Jakob Levén, SGU Grundvatten idag och imorgon SGU 14-15 november 2011
 2. 2. Sveriges geologiska undersökning,SGU Är den statliga myndighet som svarar för frågor som rör berg, jord & grundvatten
 3. 3. Därför finns SGU!• Ta fram information som samhället behöver• Kartlägger Sveriges geologi• Informationen används som underlag för bland annat: • Samhällplanering • Miljöövervakning och miljövård • Dricksvattenförsörjning
 4. 4. Här finns SGU(antal anställda) Luleå MalåUppsala 205Göteborg 15Lund 12Luleå, Falun 9 FalunMalå 16 UppsalaStockholm 10 StockholmTotalt ca 270 Göteborg Lund
 5. 5. SGUs roll i grundvattenfrågor• vara expertmyndighet i grundvattenfrågor• tillhandahålla ett hydrogeologiskt planeringsunderlag• arbeta strategiskt med hydrogeologiska frågor, till exempel inom Miljömålsarbetet och vid genomförandet av EU:s ramdirektiv.
 6. 6. Grundvatten av god kvalitetSGU ansvarar förmiljömåletGrundvatten av godkvalitet. Där ingårockså målet attbevara naturgrus-förekomster.
 7. 7. Vi har ansvar för att saneraförorenad mark• där staten har det direkta ansvaret (statlig förorenare som inte längre finns)• i stället för kommun som själv inte kan ansvara för saneringen.
 8. 8. Enskild & allmändricksvattenförsörjning 1, 2 miljoner har 8 miljoner har egen brunn kommunalt vatten 2/3 bergborrade 3/5 ytvatten 1/3 grävda 1/5 grundvatten med inf. 1/5 grundvatten
 9. 9. 1783 kommunala grundvattentäkter • 1460 ordinarie • 150 ordinarie & reserv • 106 reserv • 17 säsong • 50 vet ej SGUs vattentäktsarkiv (DGV)
 10. 10. Andel av kommunala grundvattentäkter Andel av vattenuttag 8% 4% 9% berg 5% 33% både berg och jord 14% friktionsjord under finkorniga jordarter38% 1% morän sand och grus 10% 67% 3% 8% vet ej
 11. 11. Viktigagrundvatten-områden enligtSGUs regionalakartering
 12. 12. Nationell Regional (län) Lokal (kommun)skala 1:1 miljon skala 1:250 000 skala 1:50 000 Grundvattenkartor
 13. 13. JordarterSvallsandLeraSand o grusåsarMorän
 14. 14. Jordarter pådjupet 100 m Lundin 1988
 15. 15. Vad är vatten värt, och förstår vi värdet? • Stor vattentäkt 1100 MSEK • Mindre vattentäkt 100 MSEK • Stora samhällskostnader vid störningar 100- 500 MSEK (rapport 7, 2009 VAS-rådet)
 16. 16. Exempel på pågående arbete på SGU - Värdering av grundvattenmagasin, i förhållande till andraGrundvattenmagasinets totala värde, i relation till övriga Egenvärde grundvattenmagasin In Situ-värde Utvinnings-värde
 17. 17. Grundvatten- Livsmiljö för växt- och djurliv magasinets totala Egenvärdevärde, i relation till För markstabilitet (undvika sättningar) övrigagrundvattenmagasin In Situ-värde Utgöra recipient för t.ex. spillvatten Utvinnings- Förhindra saltvatteninträngning värde Dricksvatten Geoenergi (energi-lager + geotermi) Naturgrus Bevattning
 18. 18. Grundvattenmagasinets värde som dricksvattenresurs = behov + förutsättningarGrundvattenmagasinets totala värde, i relation Egenvärde till övriga Vattenförsörjningsplanering grundvattenmagasin In Situ-värde Utvinnings- Samhällets behov av värde Dricksvatten dricksvatten Magasinets förutsättningar att utgöra en resurs för dricksvattenförsörjning
 19. 19. Vilka faktorer påverkar ettgrundvattensmagasins värde?• Behovet av dricksvatten i magasinets närhet• Uttagsmöjlighet• Lämplighet för konstgjord infiltration• Sårbarhet/Risker• Grundvattnets naturliga kvalitet• Alternativa magasin..
 20. 20. Exempel pådelresultat -Sårbarhet
 21. 21. BefolkningstäthetTätorten buffras1 meter/personFör Uppsala därbuffergränsen sättstill 3 mil
 22. 22. Hur kan klimatet förändras i Sverige, ochhur påverkar det grundvattnet?Scenario:Temperaturen ökar: Direkt koppling till snösmältningNederbörd: Förväntas öka 5-25%, torrare somrarHavsnivåförändring: Kan få betydelse i södra Sverige, inorr uppvägs den av landhöjningen
 23. 23. month Nivåförändringar month month monthA1B ECHAM5(3) RCA3 50 km
 24. 24. Möjlig konsekvenser vid förändradenivåer• Förändringar i grundvattnets flödesriktningar• Ändrat utbyte mellan grund- och ytvatten• Förlängda odlingsperioder  ökat användande av bekämpningsmedel• Längre perioder utan återfyllnad av grundvattenmagasinen
 25. 25. Till sist..• Hur ska vi på bästa sätt skydda och värdesätta vårt grundvatten?• Hur motiverar vi kostnaderna för skydd och planering av något vi inte ser och inte använder?• Hur kan SGU bättre nå ut med geologisk kunskap och dataunderlag för att hjälpa till i detta arbete?
 26. 26. Ingbokällorna avger 50 l/s dvs. 4 miljoner liter varje dygn …

×