O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Förbifart Stockholm –    borrhålsundersökningar som underlag för    byggande i berg    Bypass stockholm – borehol...
Borrhålsundersökningar    Borrningar och borrhålsundersökningar har utvecklats under de    senaste tio åren bl.a. i ...
Önskad information från    borrhålsundersökningar    • Var kommer de zoner som indikerats på ytan att korsa tunneln?...
Förbifart Stockholm    Ett av flera stora infrastrukturprojekt i    Stockholm    Längd drygt 21 km    Tre körf...
Förbifart Stockholm    Drygt 18 av 21 km i tunnel    Obs: skala ej i proportionFörbifart Stockholm - borrhålsundersö...
Förbifart Stockholm under Mälaren    Deformationszoner under Mälaren med potentiellt mycket    låg bergkvalitet och ...
Förbifart Stockholm under Mälaren    Undersökningshål längs planerad tunnelsträckning för    att få mer informationF...
Förbifart Stockholm under Mälaren    Undersökningshål längs planerad tunnelsträckning för    att få mer informationF...
Förbifart Stockholm under Mälaren    Styrd kärnborrning    – Tre borrhål    – Från strandkant in under     ...
Metoder    • Borrhålsradar    • Optisk loggning av borrhålsväggen, BIPS (Borehole     Image Processing System) ...
Metoder - borrhålsradar    Borrhålsradar    – Detekterar reflektorer med     avvikande elektrisk     ledn...
Metoder - borrhålsradar   Upplösning och penetrationsdjup          250 MHzFörbifart Stockholm - borrhålsunder...
Metoder - borrhålsradar    Vad består anomalierna av?    – Bergartsgränser (45%)    – Öppnad eller delvis öppna...
Metoder – BIPS    – Digital scanning av     borrhålsvägg    – Resultat blir en avbildning     av borrhål...
Metoder – Kärnkartering     (Boremapkartering)– Kartering enligt förutbestämt schema av bergartsgränsers, sprickors ...
Metoder - vattenförlustmätningar    Hydrauliskt injektionstest - vattenförlustmätningFörbifart Stockholm - borrhålsunde...
Metoder - vattenförlustmätningar Vid mätningarna i de aktuella          P ip e s trin g undersökningshålen gen...
Genomförande och resultat    Borrhålsradar    – Oväntat dålig penetration av radarsignalen i samtliga hål. I Sätra ...
Genomförande och resultat   Vattenprovtagning –   Kungshatt    – Med anledning av resultat från     borrhålsrad...
Genomförande och resultatVattenförlustmätningar – stationärutvärderingFörbifart Stockholm - borrhålsundersökningar somunde...
Genomförande och resultat    Vattenförlustmätningar -                        1.0E+6      ...
Genomförande och resultatSamtolkning av genomförda undersökningar – En samtolkning av data från de olika  undersökningsme...
Genomförande och resultat    Kärnkartering och samtolkning – några exempel    Kungshatt 161-166 m    – Karaktäri...
Genomförande och resultat    Kärnkartering och samtolkning – några exempel    – Kungshatt 209-216 m kvartsupplösnin...
Genomförande och resultat    Kärnkartering och samtolkning – några exempel    – Kungshatt 340-343 m kvartsupplösnin...
Användbarhet och framtid    Olika undersökningsmetoder täcker in olika volymer i    bergmassan    – Verifiering ...
Användbarhet och framtidUtveckling av utvärderingsmodeller, undersökningsmetoderoch borrtekniker bör nyttjas för att minim...
Tack för uppmärksamheten!Förbifart Stockholm - borrhålsundersökningar somunderlag för byggande i berg/Tomas Svensson
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Förbifart Stockholm - borrhålsundersökningar som underlag för byggande i berg. Tomas Svensson, Geosigma

1.092 visualizações

Publicada em

Borrhålsundersökningar har blivit smartare. Vad är riktad borrning och varför filmar man en borrhålsvägg?Tomas Svensson från Geosigma går igenom användbarhet och framtid för borrhålsundersökningar.

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Förbifart Stockholm - borrhålsundersökningar som underlag för byggande i berg. Tomas Svensson, Geosigma

 1. 1. Förbifart Stockholm – borrhålsundersökningar som underlag för byggande i berg Bypass stockholm – borehole investigations as a basis for rock construction Tomas SvenssonFörbifart Stockholm - borrhålsundersökningar somunderlag för byggande i berg/Tomas Svensson
 2. 2. Borrhålsundersökningar Borrningar och borrhålsundersökningar har utvecklats under de senaste tio åren bl.a. i samband med SKB:s avancerade undersökningar för lokalisering av förvar för lagring av kärnavfall – Riktad borrning och sk. trippeltub använts för att styra upp borrhål i en förutbestämd sträckning och för att ta ostörda borrkärnor där sprickriktningar kan bestämmas. – Filmning av borrhålsvägg (ex BIPS, Akustisk televiewer mfl) – Hydrauliska metoder i form av sektionsvisa mätningar eller flödesmätningar längs hål har utvecklats – Utveckling av borrhålsradar med olika frekvenser på antenner och mottagare som är anpassade för olika penetrationsdjup i berget, samt för riktningsbestämning av anomalier. – Det har även utvecklats och vidareutvecklats en rad olika geofysiska sonder med vilka det är möjligt att göra mätningar med enbart en sond eller med flera ihopkopplade sonder.Förbifart Stockholm - borrhålsundersökningar somunderlag för byggande i berg/Tomas Svensson
 3. 3. Önskad information från borrhålsundersökningar • Var kommer de zoner som indikerats på ytan att korsa tunneln? • Var kan man befara att inläckagen blir stora och hur stora blir de? • Hur stor avsänkning av grundvattenytor runt tunneln kan förväntas i bygg- respektive driftsskede? • Vilken bergtäckning har vi? • Bergkvalitet? • Var och i vilken omfattning behöver vi göra förstärkningsåtgärder? • Vattenkemisk status?Förbifart Stockholm - borrhålsundersökningar somunderlag för byggande i berg/Tomas Svensson
 4. 4. Förbifart Stockholm Ett av flera stora infrastrukturprojekt i Stockholm Längd drygt 21 km Tre körfält i vardera riktning Sex trafikplatser Byggstart tidigast 2012 Citybanan, 2017 Byggtid 8-10 år Källa: Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFSFörbifart Stockholm - borrhålsundersökningar somunderlag för byggande i berg/Tomas Svensson
 5. 5. Förbifart Stockholm Drygt 18 av 21 km i tunnel Obs: skala ej i proportionFörbifart Stockholm - borrhålsundersökningar somunderlag för byggande i berg/Tomas Svensson
 6. 6. Förbifart Stockholm under Mälaren Deformationszoner under Mälaren med potentiellt mycket låg bergkvalitet och risk för stort inläckageFörbifart Stockholm - borrhålsundersökningar somunderlag för byggande i berg/Tomas Svensson
 7. 7. Förbifart Stockholm under Mälaren Undersökningshål längs planerad tunnelsträckning för att få mer informationFörbifart Stockholm - borrhålsundersökningar somunderlag för byggande i berg/Tomas Svensson
 8. 8. Förbifart Stockholm under Mälaren Undersökningshål längs planerad tunnelsträckning för att få mer informationFörbifart Stockholm - borrhålsundersökningar somunderlag för byggande i berg/Tomas Svensson
 9. 9. Förbifart Stockholm under Mälaren Styrd kärnborrning – Tre borrhål – Från strandkant in under MälarenFörbifart Stockholm - borrhålsundersökningar somunderlag för byggande i berg/Tomas Svensson
 10. 10. Metoder • Borrhålsradar • Optisk loggning av borrhålsväggen, BIPS (Borehole Image Processing System) • Kärnkartering (Boremapkartering) • Vattenförlustmätningar • VattenprovtagningFörbifart Stockholm - borrhålsundersökningar somunderlag för byggande i berg/Tomas Svensson
 11. 11. Metoder - borrhålsradar Borrhålsradar – Detekterar reflektorer med avvikande elektrisk ledningsförmåga. – Lokaliserar och orienterar anomalier, t ex sprickor/sprickzoner, bergartskontakter, håligheter – Sändare och mottagare sänks kontinuerligt – Mätning med riktantenn möjliggör även bestämning av stupning och strykning för identifierade reflektorerFörbifart Stockholm - borrhålsundersökningar somunderlag för byggande i berg/Tomas Svensson
 12. 12. Metoder - borrhålsradar Upplösning och penetrationsdjup 250 MHzFörbifart Stockholm - borrhålsundersökningar som underlag 100 MHz 20 MHzför byggande i berg/Tomas Svensson
 13. 13. Metoder - borrhålsradar Vad består anomalierna av? – Bergartsgränser (45%) – Öppnad eller delvis öppna sprickor eller zoner (39%) – Täta sprickor eller zoner (10 %) – Alteration (1 %) – Foliation (2%) – Reflexer utan någon korrelation med geologiska anomalier (5 %) Procenttalen är hämtade från en studie av mätningar i Forsmarks undersökningsområde (SKB), över 271 radaranomalier (riktantenn) i 20 borrhål Vid mätningar i ytliga nästan horisontella hål är det möjligt att även bestämma reflexer mellan berg och jord och mellan jord och luft.Förbifart Stockholm - borrhålsundersökningar som underlagför byggande i berg/Tomas Svensson
 14. 14. Metoder – BIPS – Digital scanning av borrhålsvägg – Resultat blir en avbildning av borrhålsväggen – Sensorer för orientering av sonden – Indata till kärnkarteringFörbifart Stockholm - borrhålsundersökningar somunderlag för byggande i berg/Tomas Svensson
 15. 15. Metoder – Kärnkartering (Boremapkartering)– Kartering enligt förutbestämt schema av bergartsgränsers, sprickors och andra strukturers orientering– Sprickvidd och apertur bestäms i BIPS-bilden.– Bergartsinformation och sprickegenskaper (ytform, råhet, vittring/omvandling och sprickmineral) bestäms på borrkärnan.– Längdkorrektion av identifierade strukturer mot BIPS-bild– Karaktäriseringsindex för borrkärnorna enligt Q och RMR systemen Förbifart Stockholm - borrhålsundersökningar som underlag för byggande i berg/Tomas Svensson
 16. 16. Metoder - vattenförlustmätningar Hydrauliskt injektionstest - vattenförlustmätningFörbifart Stockholm - borrhålsundersökningar somunderlag för byggande i berg/Tomas Svensson
 17. 17. Metoder - vattenförlustmätningar Vid mätningarna i de aktuella P ip e s trin g undersökningshålen genomfördes sektionsvisa vattenförlustmätningar – Injicerar vatten med konstant tryck T e s tva lve – Mäter i 3 m sektioner längs hela P borrhålet P re ss u re a tra n s d u c e r – Automatisk reglering (WIC) – Mätgräns ca 3 mL/min B re a k p in – Loggar tryck och flöde P a ck e r – Förlängd injektionstid för utvalda Top sektioner för transient utvärdering P re ss u re (hydrauliska gränser) tra n s d u c e r, tem p e ra tu re m ete r Te P a n d b re a k p in P ip e s trin g A rr d is se se P a ck e r P re ss u re tra n s d uc e r P bFörbifart Stockholm - borrhålsundersökningar somunderlag för byggande i berg/Tomas Svensson
 18. 18. Genomförande och resultat Borrhålsradar – Oväntat dålig penetration av radarsignalen i samtliga hål. I Sätra och Kungshatt en ställvis utsläckning och på Lovö en svag signal generellt – Trots utsläckning tolkades ett antal strukturer i samtliga hålFörbifart Stockholm - borrhålsundersökningar somunderlag för byggande i berg/Tomas Svensson
 19. 19. Genomförande och resultat Vattenprovtagning – Kungshatt – Med anledning av resultat från borrhålsradar beslutades att ta vattenprover från tre sektioner – Troligen blandning av Mälarvatten och äldre Östersjövatten eller möjligen Littorina – Avvikande Mg-halt kan bero på kemiska reaktioner – Av intresse för val av injekteringsbruk – Miljön i tunnelnFörbifart Stockholm - borrhålsundersökningar somunderlag för byggande i berg/Tomas Svensson
 20. 20. Genomförande och resultatVattenförlustmätningar – stationärutvärderingFörbifart Stockholm - borrhålsundersökningar somunderlag för byggande i berg/Tomas Svensson
 21. 21. Genomförande och resultat Vattenförlustmätningar - 1.0E+6 Lovön: Injection test 285.0-288.0 m Obs. Wells transienta utvärderingar Lovön Aquifer Model Leaky – Typiska responser tyder på 1.0E+5 Solution Hantush flödesdimension högre än Parameters Head/Flow Rate (m/m³/sec) T = 3.48E-6 m2/sec två vilket kan tolkas som att S = 1.31E-6 r/B = 0.027 r(w) = 1.42 m testad formation ingår i ett 1.0E+4 väl konnekterat spricknätverk. – Inga tecken på positiva 1000. hydrauliska gränser! 100. 1. 10. 100. 1000. 1.0E+4 Time (sec)Förbifart Stockholm - borrhålsundersökningar somunderlag för byggande i berg/Tomas Svensson
 22. 22. Genomförande och resultatSamtolkning av genomförda undersökningar – En samtolkning av data från de olika undersökningsmetoderna genomfördes för att se på korrelation mellan data samt stärka observationer och tolkningar av identifierade strukturer från respektive utvärdering. – Tolkade strukturer från borrhålsradar återfinns i kärnan – Redovisning av data i WellCAD diagramFörbifart Stockholm - borrhålsundersökningar somunderlag för byggande i berg/Tomas Svensson
 23. 23. Genomförande och resultat Kärnkartering och samtolkning – några exempel Kungshatt 161-166 m – Karaktäriseras av en hög sprickfrekvens (10-19 sprickor per meter), klorit, kataklastiskt berg, kross i intervallet 162.75–163.0 och aperturer upp till 5 mm. – Tolkad struktur från borrhålsradar samstämmer med kärnkarteringFörbifart Stockholm - borrhålsundersökningar somunderlag för byggande i berg/Tomas Svensson
 24. 24. Genomförande och resultat Kärnkartering och samtolkning – några exempel – Kungshatt 209-216 m kvartsupplösning, poröst/hålrum – Kungshatt 232-234 m kross, leromvandlat bergFörbifart Stockholm - borrhålsundersökningar somunderlag för byggande i berg/Tomas Svensson
 25. 25. Genomförande och resultat Kärnkartering och samtolkning – några exempel – Kungshatt 340-343 m kvartsupplösning, poröst/hålrum – Kungshatt 351-357 m bra bergFörbifart Stockholm - borrhålsundersökningar somunderlag för byggande i berg/Tomas Svensson
 26. 26. Användbarhet och framtid Olika undersökningsmetoder täcker in olika volymer i bergmassan – Verifiering av tolkningar – Kompletterar varandra för säkrare analyser – Undersökningshål i tunnellinjen möjliggör insamling av data på ett sätt hål från ytan inte kanFörbifart Stockholm - borrhålsundersökningar somunderlag för byggande i berg/Tomas Svensson
 27. 27. Användbarhet och framtidUtveckling av utvärderingsmodeller, undersökningsmetoderoch borrtekniker bör nyttjas för att minimera risker i projekt.Ett medvetet framflyttande av positioner kommer att ge bättreunderlag i framtida projekt – Bättre möjlighet att förstå bergmassans egenskaper och variationer – Säkrare ingenjörsgeologiska- och bergtekniska prognoser – Bättre underlag för design av injektering – Bättre underlag för planering av bergförstärkning Detta kan leda till säkrare kostnadskalkyler och riskbedömningarFörbifart Stockholm - borrhålsundersökningar somunderlag för byggande i berg/Tomas Svensson
 28. 28. Tack för uppmärksamheten!Förbifart Stockholm - borrhålsundersökningar somunderlag för byggande i berg/Tomas Svensson

×