O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Pressupost 2018 - Aprovació inicial

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 14 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Semelhante a Pressupost 2018 - Aprovació inicial (20)

Anúncio

Mais de Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet (20)

Anúncio

Pressupost 2018 - Aprovació inicial

 1. 1. FORUM CIUTADÀ PRESSUPOST 2018
 2. 2. Grans Xifres Pressupost 2018 INGRESSOS DESPESES AJUNTAMENT 103.161.055,10 103.161.055,10 PATRONATMUNICIPALDELAMUSICA 893.431,52 871.886,38 GRAMEPARK,S.A. 5.480.776,59 5.474.708,96 GRAMEIMPULS,S.A. 9.982.153,42 9.982.153,42 EXERCICI2018
 3. 3. Línies Bàsiques 2018 • POLITIQUES DE COHESIÓ SOCIAL, ATENCIÓ I SUPORT A LES FAMÍLIES • REACTIVACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA • MANTENIMENT DE L’ESPAI PÚBLIC Augment de més de 5 milions euros
 4. 4. Objectius i Accions (I) Ajuntament 2018 POLÍTIQUES COHESIÓ SOCIAL, ATENCIÓ I SUPORT FAMÍLIES • Augment dels serveis socials bàsics i de suport a les famílies, (accions foment de la igualtat, SAD, Transport adaptat, Fons Ajuts Socials i Programa d’habitatge). • Ajuts a col·lectius: famílies monoparentals i majors de 65 anys i aturats (300.000)
 5. 5. Objectius i Accions (I) Ajuntament 2018 POLÍTIQUES COHESIÓ SOCIAL, ATENCIÓ I SUPORT FAMÍLIES • Augment el programa reutilització de llibres de text (955.000 euros). • Consolidació xarxa pública Escoles Bressol (2 milions) • Augment de l’aportació del 0,7% a programes Solidaritat i Cooperació
 6. 6. Objectius i Accions (I) Ajuntament 2018 POLÍTIQUES COHESIÓ SOCIAL, ATENCIÓ I SUPORT FAMÍLIES • Augment de les aplicacions destinades a la Festa Major • Augment de la Promoció de les accions destinades a Memòria Històrica i protecció a col·lectius LGTBI
 7. 7. Objectius i Accions (II) Ajuntament 2018 REACTIVACIÓ ECONÒMICA I COMERÇ • Augment del Pla d’Ocupació Local a 800.000 euros. • Es garanteix cofinançaments programes com: Treballs als barris, Pla metropolità suport polítiques socials i Lleis de Barris.
 8. 8. Objectius i Accions (II) Ajuntament 2018 REACTIVACIÓ ECONÒMICA I COMERÇ • Impuls a la moneda local (projecte Digipay). • Ampliació accions dirigides a Promoció de la ciutat
 9. 9. Objectius i Accions (III) Ajuntament 2018 ESPAI PÚBLIC • Augment de les despeses de neteja viària, neteja d’edificis, Manteniment despesa via pública, manteniment parcs i jardins i millores en la senyalització viària • Nous jocs infantils
 10. 10.  Criteri General: congelació de l’IBI i de la majoria de les figures tributàries  Subvencions IBI: a Famílies monoparentals i monomarentals, a majors de 65 anys i a aturats  Subvencions al comerç: per fomentar l’ocupació o iniciar el seu negoci  Subvencions socials: beques menjador, ajuts socials, ajuts per evitar la pobresa energètica, reutilització de llibres i ordinadors,  Excepcions: concessionaris equipaments esportius lleugera actualització de tarifes POLÍTICA FISCAL 2018 (TRIBUTACIÓ)
 11. 11. D’ON VENEN ELS INGRESSOS? Impostos directes; 33% Impostos Indirectes; 3% Taxes i preus Publics; 10% Transferències corrents; 54% Ingressos patrimonials; 1%
 12. 12. En què gastem ? 2018 Àrea: Política: Despesa 2018 % 0 Deute Públic 01 Deute Públic 6.282.654,81 6% Total 0 Deute Públic 6.282.654,81 6% 13 Seguretat i mobilitat ciutadana 6.815.785,40 7% 15 Vivenda i Urbanisme 11.611.692,07 11% 16 Benestar Comunitari 10.882.945,33 11% 17 Medi Ambient 3.154.382,29 3% Total 1 Serveis Públics Bàsics 32.464.805,09 31% 2 Actuacions de protecció i promoció social 23 Serveis Socials i Promoció Social 14.571.144,52 14% 24 Foment de l'Ocupació 3.077.500,00 3% Total 2 Actuacions de protecció i promoció social 17.648.644,52 17% 1 Serveis Públics Bàsics
 13. 13. En què gastem? 2018 Àrea: Política: Despesa 2018 % 3 Producció de bèns públics de caràcter preferent 31 Sanitat 617.094,46 1% 32 Educació 9.015.916,36 9% 33 Cultura 5.045.525,28 5% 34 Esport 2.493.379,73 2% Total 3 Producció de bèns públics de caràcter preferent 17.171.915,84 17% 4 Actuacions de caràcter econòmic 43 Comerç i turisme 1.403.250,03 1% 49 Altres actuacions de caràcter econòmic 107.668,03 0% Total 4 Actuacions de caràcter econòmic 1.510.918,06 1% 9 Actuacions de caràcter general 91 Òrgans de govern 2.109.287,18 2% 92 Serveis de Caràcter General 18.607.892,18 18% 93 Administració financera i tributària 2.916.821,10 3% 94 Transferències a altres administracions 4.448.116,32 4% Total 9 Actuacions de caràcter general 28.082.116,78 27% Total 103.161.055,10 100%
 14. 14. Gràcies per la seva atenció

×