Työterveyshuolto pähkinänkuoressa

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAKSuomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK

Työterveyshuollon tehtävät pähkinänkuoressa ja listaus työsuojeluvaltuutetun tehtävistä.

Seuraa meitä somessa
Työterveyshuolto pähkinänkuoressa
SAKSuomenAmmattiliittojenKeskusjarjesto
@duunarit
@sak_ffc
· Työnantajan on aina järjestettävä kaikille palkkaamilleen työntekijöille
ennaltaehkäiseviä ja työkykyä ylläpitäviä työterveyshuollon palveluita.
· Työterveyshuollon sairaanhoitopalvelujen tarjoaminen on työnantajalle
vapaaehtoista, mutta suositeltavaa.
· Työnantajan, työterveyshuollon ja työntekijöiden tai heidän edustajiensa on
tehtävä yhteistyötä työterveyden kehittämiseksi.
· Työsuojeluvaltuutettu edustaa henkilöstöä palveluista neuvoteltaessa ja niitä
kehitettäessä.
· Työterveyshuollon tiimi on työpaikan osapuolista riippumaton ja koostuu useista
eri ammattilaisista.
· Työterveyshuollon on noudatettava hyvää työterveyshuoltokäytäntöä ja laatua.
· Työterveyshuollon työpaikkaselvitys eli työn ja työolosuhteiden terveellisyyden
kartoitus on työterveyshuoltopalvelujen perusta.
· Terveystarkastuksia on lakiin perustuen tarjottava vähintään fysikaalisten,
kemiallisten tai biologisten altisteiden takia erityistä sairastumisen vaaraa
aiheuttavassa työssä. Tarkastuksia tehdään heti työn alkaessa, työn jatkuessa ja
tarvittaessa työn päättyessä.
· Myös työntekijän työkyvyn ongelmiin ja tukeen liittyvät terveystarkastukset,
neuvonta ja ohjaus sisältyvät lakisääteiseen työterveyshuoltoon.
· Lisäksi voidaan tarjota tarkastuksia esimerkiksi työsuhteen alussa ja lopussa, tai
ikään perustuen.
· Työterveyshuollon on annettava työntekijöille tietoja, neuvontaa ja ohjausta työn
terveellisyydestä ja mahdollisista riskeistä sekä työtapatumien ensiavusta.
· Myös mielenterveyden tukeminen kuuluu työterveyshuollon tehtäviin.
· Työterveyshuollon palveluja on tarjottava yhdenvertaisesti eikä esimerkiksi työn
määräaikaisuus tai osa-aikaisuus ole peruste heikommille palveluille.
· Ammattitaudin epäily kuuluu aina työterveyshuollon selvitettäväksi.
· Työnantaja saa Kelasta jälkikäteen korvauksia järjestämistään työterveyshuollon
palveluista.
· Työntekijän terveyteen ja sairauteen liittyvät tiedot ovat aina luottamuksellisia ja
salassa pidettäviä.
· Työsuojeluhallinto (AVI) antaa neuvontaa ja valvoo työterveyshuollon järjestämistä.
Lisätietoja
asiantuntijalääkäri
Riitta Työläjärvi
riitta.tyolajarvi@sak.fi
Työsuojeluvaltuutetun tehtävät ja
oikeudet työterveyshuoltoon liittyen
Työsuojeluvaltuutettu osallistuu työpaikkaselvityksen ja toimintasuunnitelman
laatimiseen ja päivittämiseen yhteistyössä työterveyshuollon ja työnantajan kanssa.
Hän myös seuraa toimintasuunnitelman toteutumista sekä välittää henkilöstön
kokemuksia ja toiveita palveluista. Vähintään 20 hengen työpaikoilla yhteistoiminta
toteutuu työsuojelutoimikunnassa.
Työsuojeluvaltuutetun tehtävä on erittäin tärkeä, jotta henkilöstön ääni kuuluu
työterveyttä ja palveluja kehitettäessä. Vastuu työn terveellisyydestä ja turvallisuudesta
sekä työterveyspalvelujen järjestämisestä on kuitenkin aina työnantajalla.
Jos työolosuhteiden terveellisyydessä tai työterveyshuollon toteuttamisessa
ilmaantuu sellaisia ongelmia, joita ei työpaikan toimin saada ratkaistua,
työsuojeluvaltuutettu voi kääntyä työsuojeluviranomaisten tai ammattiliittonsa
puoleen ja pyytää neuvoja sekä apua.
Lisäksi työsuojeluvaltuutettu
·
· antaa lausunnon työterveyshuollon toiminnasta Kelan korvaushakemuksen
yhteydessä
·
· voi pyynnöstä osallistua selvityksen tekoon, jonka työterveyshuolto laatii
työntekijän haitallisesta työkuormituksesta
·
· voi antaa neuvontaa ja osallistua työterveys- tai työkykyneuvotteluihin työntekijän
tukena tämän niin halutessa.
Työterveyshuollon järjestämiseen olennaisesti vaikuttavat asiat ja toimintamallit
on käsiteltävä yhteistoimintamenettelyssä. Jollei työsuojelutoimikuntaa tai
vastaavaa toimielintä ole, asiat voidaan pienillä työpaikoilla käsitellä yhdessä
työsuojeluvaltuutetun ja/tai henkilöstön kanssa.
Työsuojeluvaltuutetulla on oikeus saada
·
· työterveyshuollolta tietoja, joilla on merkitystä työntekijöiden terveydelle ja
työpaikan olosuhteiden kehittämiselle. Tietyn työntekijän terveydentilaan
liittyviä tietoja voi saada vain kyseisen työntekijän yksilöidyllä luvalla
·
· työterveyshuoltoon liittyviä asiakirjoja tarkistaakseen, onko työntekijöitä 		
kohdeltu tasapuolisesti
·
· työsuojelun valvontalain ja alan sopimuksen mukaisesti käyttää työaikaa
tehtäviensä suorittamiseen. Laki ja sopimukset määrittelevät ajankäytön
minimin. Tarvittaessa työaikaa tulisi voida käyttää enemmän, jos tehtävät
sitä edellyttävät
·
· koulutusta, joka auttaa työterveyshuollon arvioimisessa ja työntekijöiden
terveyden ja turvallisuuden edistämisessä. Koulutusta tarjoavat muun 		
muassa ammattiliitot ja Työturvallisuuskeskus.
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry ·
· www.sak.fi ·
· sak@sak.fi

Recomendados

Työterveyshuolto por
TyöterveyshuoltoTyöterveyshuolto
TyöterveyshuoltoSuomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
891 visualizações16 slides
SAK:n opas työterveyshuollon järjestämiseen por
SAK:n opas työterveyshuollon järjestämiseenSAK:n opas työterveyshuollon järjestämiseen
SAK:n opas työterveyshuollon järjestämiseenSuomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
1.9K visualizações12 slides
Yhteisiä asioitahan ne työsuojeluasiat ovat! por
Yhteisiä asioitahan ne työsuojeluasiat ovat! Yhteisiä asioitahan ne työsuojeluasiat ovat!
Yhteisiä asioitahan ne työsuojeluasiat ovat! Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
350 visualizações5 slides
Työsuojelu por
TyösuojeluTyösuojelu
Työsuojeluomniatopo
994 visualizações22 slides
Osa 5 Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista por
Osa 5 Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamistaOsa 5 Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista
Osa 5 Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamistaTyöterveyslaitos
4K visualizações9 slides
15.12.2016 Yrittäjäin iltamat koko materiaali por
15.12.2016 Yrittäjäin iltamat koko materiaali15.12.2016 Yrittäjäin iltamat koko materiaali
15.12.2016 Yrittäjäin iltamat koko materiaaliTyöterveyslaitos
264 visualizações32 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a Työterveyshuolto pähkinänkuoressa

16.5.2017 Työterveyshuolto ja työhyvinvointi por
16.5.2017 Työterveyshuolto ja työhyvinvointi16.5.2017 Työterveyshuolto ja työhyvinvointi
16.5.2017 Työterveyshuolto ja työhyvinvointiTyöterveyslaitos
203 visualizações16 slides
Arto Laine: Työyhteisön toiminnan edistäminen työterveyshuoltolain valossa por
Arto Laine: Työyhteisön toiminnan edistäminen työterveyshuoltolain valossa Arto Laine: Työyhteisön toiminnan edistäminen työterveyshuoltolain valossa
Arto Laine: Työyhteisön toiminnan edistäminen työterveyshuoltolain valossa Työterveyslaitos
879 visualizações17 slides
Työkyvyn tukemisen malli, Nurmi, Raision kaupunki por
Työkyvyn tukemisen malli, Nurmi,  Raision kaupunkiTyökyvyn tukemisen malli, Nurmi,  Raision kaupunki
Työkyvyn tukemisen malli, Nurmi, Raision kaupunkiTyöterveyslaitos
430 visualizações8 slides
Redemann Case management työterveyshuollossa por
Redemann Case management työterveyshuollossaRedemann Case management työterveyshuollossa
Redemann Case management työterveyshuollossaTyöterveyslaitos
808 visualizações15 slides
Yhteistyöllä takaisin töihin, Sauni por
Yhteistyöllä takaisin töihin, SauniYhteistyöllä takaisin töihin, Sauni
Yhteistyöllä takaisin töihin, SauniTyöterveyslaitos
417 visualizações19 slides
6.2.2018 Työterveyshuollon perusasiat por
6.2.2018 Työterveyshuollon perusasiat6.2.2018 Työterveyshuollon perusasiat
6.2.2018 Työterveyshuollon perusasiatTyöterveyslaitos
198 visualizações28 slides

Similar a Työterveyshuolto pähkinänkuoressa(20)

16.5.2017 Työterveyshuolto ja työhyvinvointi por Työterveyslaitos
16.5.2017 Työterveyshuolto ja työhyvinvointi16.5.2017 Työterveyshuolto ja työhyvinvointi
16.5.2017 Työterveyshuolto ja työhyvinvointi
Työterveyslaitos203 visualizações
Arto Laine: Työyhteisön toiminnan edistäminen työterveyshuoltolain valossa por Työterveyslaitos
Arto Laine: Työyhteisön toiminnan edistäminen työterveyshuoltolain valossa Arto Laine: Työyhteisön toiminnan edistäminen työterveyshuoltolain valossa
Arto Laine: Työyhteisön toiminnan edistäminen työterveyshuoltolain valossa
Työterveyslaitos879 visualizações
Työkyvyn tukemisen malli, Nurmi, Raision kaupunki por Työterveyslaitos
Työkyvyn tukemisen malli, Nurmi,  Raision kaupunkiTyökyvyn tukemisen malli, Nurmi,  Raision kaupunki
Työkyvyn tukemisen malli, Nurmi, Raision kaupunki
Työterveyslaitos430 visualizações
Redemann Case management työterveyshuollossa por Työterveyslaitos
Redemann Case management työterveyshuollossaRedemann Case management työterveyshuollossa
Redemann Case management työterveyshuollossa
Työterveyslaitos808 visualizações
Yhteistyöllä takaisin töihin, Sauni por Työterveyslaitos
Yhteistyöllä takaisin töihin, SauniYhteistyöllä takaisin töihin, Sauni
Yhteistyöllä takaisin töihin, Sauni
Työterveyslaitos417 visualizações
6.2.2018 Työterveyshuollon perusasiat por Työterveyslaitos
6.2.2018 Työterveyshuollon perusasiat6.2.2018 Työterveyshuollon perusasiat
6.2.2018 Työterveyshuollon perusasiat
Työterveyslaitos198 visualizações
Työnantajien näkemyksiä työterveyshuollon toiminnasta ja kehittämistarpeista por Työterveyslaitos
Työnantajien näkemyksiä työterveyshuollon toiminnasta ja kehittämistarpeistaTyönantajien näkemyksiä työterveyshuollon toiminnasta ja kehittämistarpeista
Työnantajien näkemyksiä työterveyshuollon toiminnasta ja kehittämistarpeista
Työterveyslaitos1.4K visualizações
Työterveyshuollon mahdollisuudet vaikuttavaan toimintaan por Työterveyslaitos
Työterveyshuollon mahdollisuudet vaikuttavaan toimintaanTyöterveyshuollon mahdollisuudet vaikuttavaan toimintaan
Työterveyshuollon mahdollisuudet vaikuttavaan toimintaan
Työterveyslaitos1.8K visualizações
Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta Etelä-Suomen alueella 2017 por Työterveyslaitos
Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta Etelä-Suomen alueella 2017Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta Etelä-Suomen alueella 2017
Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta Etelä-Suomen alueella 2017
Työterveyslaitos220 visualizações
Kuntoutusyhteistyö korvaaminen por Kela
Kuntoutusyhteistyö  korvaaminenKuntoutusyhteistyö  korvaaminen
Kuntoutusyhteistyö korvaaminen
Kela679 visualizações
Marianne Meyer-Arnold: Työyhteisön toimivuuden edistäminen työterveysyhteisty... por Työterveyslaitos
Marianne Meyer-Arnold: Työyhteisön toimivuuden edistäminen työterveysyhteisty...Marianne Meyer-Arnold: Työyhteisön toimivuuden edistäminen työterveysyhteisty...
Marianne Meyer-Arnold: Työyhteisön toimivuuden edistäminen työterveysyhteisty...
Työterveyslaitos918 visualizações
Työterveyshuollon järjestäminen. por Samuli Sukkula
Työterveyshuollon järjestäminen.Työterveyshuollon järjestäminen.
Työterveyshuollon järjestäminen.
Samuli Sukkula2.8K visualizações
Työterveysyksiköiden näkemyksiä työterveyshuollon kehittämisestä ja sotesta por Työterveyslaitos
Työterveysyksiköiden näkemyksiä työterveyshuollon kehittämisestä ja sotestaTyöterveysyksiköiden näkemyksiä työterveyshuollon kehittämisestä ja sotesta
Työterveysyksiköiden näkemyksiä työterveyshuollon kehittämisestä ja sotesta
Työterveyslaitos445 visualizações
Mitä hyötyä työterveyshuollosta yrittäjille? por Työterveyslaitos
Mitä hyötyä työterveyshuollosta yrittäjille?Mitä hyötyä työterveyshuollosta yrittäjille?
Mitä hyötyä työterveyshuollosta yrittäjille?
Työterveyslaitos374 visualizações
Maire Laaksonen: Kuinka yhteistä toimijuutta tavoitellaan? por Työterveyslaitos
Maire Laaksonen: Kuinka yhteistä toimijuutta tavoitellaan?Maire Laaksonen: Kuinka yhteistä toimijuutta tavoitellaan?
Maire Laaksonen: Kuinka yhteistä toimijuutta tavoitellaan?
Työterveyslaitos402 visualizações
Huuskonen Case työssä jatkamisen käytännöt por Työterveyslaitos
Huuskonen Case työssä jatkamisen käytännötHuuskonen Case työssä jatkamisen käytännöt
Huuskonen Case työssä jatkamisen käytännöt
Työterveyslaitos444 visualizações
Kohti pidempiä työuria - kaikki keinot käyttöön por Työeläkevakuuttajat Tela
Kohti pidempiä työuria - kaikki keinot käyttöönKohti pidempiä työuria - kaikki keinot käyttöön
Kohti pidempiä työuria - kaikki keinot käyttöön
Työeläkevakuuttajat Tela357 visualizações
Marja Toivanen: Työyhteisön toimivuuden edistäminen työterveysyhteistyössä - ... por Työterveyslaitos
Marja Toivanen: Työyhteisön toimivuuden edistäminen työterveysyhteistyössä - ...Marja Toivanen: Työyhteisön toimivuuden edistäminen työterveysyhteistyössä - ...
Marja Toivanen: Työyhteisön toimivuuden edistäminen työterveysyhteistyössä - ...
Työterveyslaitos654 visualizações
Työkykyjohtamisen evoluutio por Topi Valtakoski
Työkykyjohtamisen evoluutioTyökykyjohtamisen evoluutio
Työkykyjohtamisen evoluutio
Topi Valtakoski120 visualizações

Mais de Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK

Ilmastonmuutoksen huomiointi SAK:laisilla aloilla 2019 ja 2023 por
Ilmastonmuutoksen huomiointi SAK:laisilla aloilla 2019 ja 2023Ilmastonmuutoksen huomiointi SAK:laisilla aloilla 2019 ja 2023
Ilmastonmuutoksen huomiointi SAK:laisilla aloilla 2019 ja 2023Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
22 visualizações12 slides
koyhyysriski-sak-aloilla-jasentutkimus-2023.pdf por
koyhyysriski-sak-aloilla-jasentutkimus-2023.pdfkoyhyysriski-sak-aloilla-jasentutkimus-2023.pdf
koyhyysriski-sak-aloilla-jasentutkimus-2023.pdfSuomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
86 visualizações6 slides
haastattelututkimus-duunareiden-palkkakoyhyydesta.pdf por
haastattelututkimus-duunareiden-palkkakoyhyydesta.pdfhaastattelututkimus-duunareiden-palkkakoyhyydesta.pdf
haastattelututkimus-duunareiden-palkkakoyhyydesta.pdfSuomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
332 visualizações34 slides
Occupational health care in a nutshell por
Occupational health care in a nutshellOccupational health care in a nutshell
Occupational health care in a nutshellSuomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
69 visualizações2 slides
Företagshälsovården i ett nötskal por
Företagshälsovården i ett nötskalFöretagshälsovården i ett nötskal
Företagshälsovården i ett nötskalSuomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
47 visualizações2 slides
luottamus-tyopaikan-supervoima.pdf por
luottamus-tyopaikan-supervoima.pdfluottamus-tyopaikan-supervoima.pdf
luottamus-tyopaikan-supervoima.pdfSuomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
77 visualizações38 slides

Mais de Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK(20)

Työterveyshuolto pähkinänkuoressa

  • 1. Seuraa meitä somessa Työterveyshuolto pähkinänkuoressa SAKSuomenAmmattiliittojenKeskusjarjesto @duunarit @sak_ffc · Työnantajan on aina järjestettävä kaikille palkkaamilleen työntekijöille ennaltaehkäiseviä ja työkykyä ylläpitäviä työterveyshuollon palveluita. · Työterveyshuollon sairaanhoitopalvelujen tarjoaminen on työnantajalle vapaaehtoista, mutta suositeltavaa. · Työnantajan, työterveyshuollon ja työntekijöiden tai heidän edustajiensa on tehtävä yhteistyötä työterveyden kehittämiseksi. · Työsuojeluvaltuutettu edustaa henkilöstöä palveluista neuvoteltaessa ja niitä kehitettäessä. · Työterveyshuollon tiimi on työpaikan osapuolista riippumaton ja koostuu useista eri ammattilaisista. · Työterveyshuollon on noudatettava hyvää työterveyshuoltokäytäntöä ja laatua. · Työterveyshuollon työpaikkaselvitys eli työn ja työolosuhteiden terveellisyyden kartoitus on työterveyshuoltopalvelujen perusta. · Terveystarkastuksia on lakiin perustuen tarjottava vähintään fysikaalisten, kemiallisten tai biologisten altisteiden takia erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavassa työssä. Tarkastuksia tehdään heti työn alkaessa, työn jatkuessa ja tarvittaessa työn päättyessä. · Myös työntekijän työkyvyn ongelmiin ja tukeen liittyvät terveystarkastukset, neuvonta ja ohjaus sisältyvät lakisääteiseen työterveyshuoltoon. · Lisäksi voidaan tarjota tarkastuksia esimerkiksi työsuhteen alussa ja lopussa, tai ikään perustuen. · Työterveyshuollon on annettava työntekijöille tietoja, neuvontaa ja ohjausta työn terveellisyydestä ja mahdollisista riskeistä sekä työtapatumien ensiavusta. · Myös mielenterveyden tukeminen kuuluu työterveyshuollon tehtäviin. · Työterveyshuollon palveluja on tarjottava yhdenvertaisesti eikä esimerkiksi työn määräaikaisuus tai osa-aikaisuus ole peruste heikommille palveluille. · Ammattitaudin epäily kuuluu aina työterveyshuollon selvitettäväksi. · Työnantaja saa Kelasta jälkikäteen korvauksia järjestämistään työterveyshuollon palveluista. · Työntekijän terveyteen ja sairauteen liittyvät tiedot ovat aina luottamuksellisia ja salassa pidettäviä. · Työsuojeluhallinto (AVI) antaa neuvontaa ja valvoo työterveyshuollon järjestämistä. Lisätietoja asiantuntijalääkäri Riitta Työläjärvi riitta.tyolajarvi@sak.fi
  • 2. Työsuojeluvaltuutetun tehtävät ja oikeudet työterveyshuoltoon liittyen Työsuojeluvaltuutettu osallistuu työpaikkaselvityksen ja toimintasuunnitelman laatimiseen ja päivittämiseen yhteistyössä työterveyshuollon ja työnantajan kanssa. Hän myös seuraa toimintasuunnitelman toteutumista sekä välittää henkilöstön kokemuksia ja toiveita palveluista. Vähintään 20 hengen työpaikoilla yhteistoiminta toteutuu työsuojelutoimikunnassa. Työsuojeluvaltuutetun tehtävä on erittäin tärkeä, jotta henkilöstön ääni kuuluu työterveyttä ja palveluja kehitettäessä. Vastuu työn terveellisyydestä ja turvallisuudesta sekä työterveyspalvelujen järjestämisestä on kuitenkin aina työnantajalla. Jos työolosuhteiden terveellisyydessä tai työterveyshuollon toteuttamisessa ilmaantuu sellaisia ongelmia, joita ei työpaikan toimin saada ratkaistua, työsuojeluvaltuutettu voi kääntyä työsuojeluviranomaisten tai ammattiliittonsa puoleen ja pyytää neuvoja sekä apua. Lisäksi työsuojeluvaltuutettu · · antaa lausunnon työterveyshuollon toiminnasta Kelan korvaushakemuksen yhteydessä · · voi pyynnöstä osallistua selvityksen tekoon, jonka työterveyshuolto laatii työntekijän haitallisesta työkuormituksesta · · voi antaa neuvontaa ja osallistua työterveys- tai työkykyneuvotteluihin työntekijän tukena tämän niin halutessa. Työterveyshuollon järjestämiseen olennaisesti vaikuttavat asiat ja toimintamallit on käsiteltävä yhteistoimintamenettelyssä. Jollei työsuojelutoimikuntaa tai vastaavaa toimielintä ole, asiat voidaan pienillä työpaikoilla käsitellä yhdessä työsuojeluvaltuutetun ja/tai henkilöstön kanssa. Työsuojeluvaltuutetulla on oikeus saada · · työterveyshuollolta tietoja, joilla on merkitystä työntekijöiden terveydelle ja työpaikan olosuhteiden kehittämiselle. Tietyn työntekijän terveydentilaan liittyviä tietoja voi saada vain kyseisen työntekijän yksilöidyllä luvalla · · työterveyshuoltoon liittyviä asiakirjoja tarkistaakseen, onko työntekijöitä kohdeltu tasapuolisesti · · työsuojelun valvontalain ja alan sopimuksen mukaisesti käyttää työaikaa tehtäviensä suorittamiseen. Laki ja sopimukset määrittelevät ajankäytön minimin. Tarvittaessa työaikaa tulisi voida käyttää enemmän, jos tehtävät sitä edellyttävät · · koulutusta, joka auttaa työterveyshuollon arvioimisessa ja työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden edistämisessä. Koulutusta tarjoavat muun muassa ammattiliitot ja Työturvallisuuskeskus. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry · · www.sak.fi · · sak@sak.fi