Laki- ja sopimusrikkomukset työpaikalla

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAKSuomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
Laki- ja sopimusrikkomukset työpaikalla
SAK:n luottamushenkilöpaneeli
Lokakuu 2022
N=970
Aineisto kerättiin 23.-30.9.2022
Yhteenveto laki- ja sopimusrikkomuksista (1/2)
Niiden työnantajien osuus, jotka rikkoivat luottamushenkilöiden vastausten perusteella
työehtosopimusta tai lakia, nousi 28 prosentista 32 prosenttiin vuodesta 2016 vuoteen
2022.
Toimialoittain tarkasteltuna vuonna 2022 laki- ja sopimusrikkomukset ovat yleisimpiä
kuljetusalalla. Sen luottamushenkilöistä 44 prosenttia arvioi, että työnantaja on rikkonut
lakia tai työehtosopimusta viimeisen 12 kuukauden aikana. Vastaava luku yksityisellä
palvelualalla on 37 prosenttia, julkisella palvelualalla 30 prosenttia ja teollisuudessa 25
prosenttia.
Työnantajan tekemät laki- ja sopimusrikkomukset kasvoivat voimakkaimmin yksityisellä
palvelualalla. Niiden luottamushenkilöiden osuus, joiden mukaan työnantaja teki laki- tai
sopimusrikkomuksen viimeisen 12 kuukauden aikana, nousi kahdeksalla
prosenttiyksiköllä vuodesta 2016 vuoteen 2022. Vastaava luku julkisella palvelualalla on
kaksi prosenttiyksikköä ja teollisuudessa yksi prosenttiyksikkö. Kuljetusalan laki- ja
sopimusrikkomukset pysyivät samalla tasolla vuodesta 2016 vuoteen 2022. Yhdelläkään
SAK:n toimialalla työnantajien tekemien laki- ja sopimusrikkomusten määrä ei vähentynyt
tarkasteluajanjaksolla.
Yhteenveto laki- ja sopimusrikkomuksista (2/2)
SAK:laisten alojen neljä yleisintä laki- ja sopimusrikkomusta ovat vastausten perusteella
työehtosopimuksen rikkominen, työaikalain rikkominen, työturvallisuuslain rikkominen ja
työntekijöille kuuluvien palkkojen maksamatta jättäminen. Laki- ja sopimusrikkomuksista niiden
esiintyvyyden perusteella harvinaisimpia ovat luottamushenkilöiden mukaan palkkojen maksaminen
pimeänä, työntekijöille kuuluvien yötyölisien jättäminen maksamatta, lomarahojen jättäminen
maksamatta ja tasa-arvolain rikkominen.
Luottamushenkilöistä useampi kuin joka neljäs (26 %) ilmoittaa, että työnantaja on rikkonut
viimeisen 12 kuukauden aikana työehtosopimusta. Kuljetusalan luottamushenkilöistä 41 prosenttia
arvioi, että viimeisen 12 kuukauden aikana työnantaja on rikkonut työehtosopimusta. Vastaava luku
yksityisellä palvelualalla on 34 prosenttia, julkisella palvelualalla 21 prosenttia ja teollisuudessa 18
prosenttia.
Luottamushenkilöistä lähes joka viides (18 %) ilmoittaa, että työnantaja on rikkonut viimeisen 12
kuukauden aikana työaikalakia. Yksityisen palvelualan luottamushenkilöistä 23 prosenttia arvioi,
että viimeisen 12 kuukauden aikana työnantaja on rikkonut työaikalakia. Vastaava luku julkisella
palvelualalla on 22 prosenttia, kuljetusalalla 17 prosenttia ja teollisuudessa 12 prosenttia.
Vastaajat (n 970)
%
31
39
24
7
58
23
19
11
20
18
16
36
Sektori
Yksityiset palvelualat
Teollisuus
Julkinen sektori
Kuljetusalat
Luottamustehtävä
Luottamusmies
Työsuojeluvaltuutettu
Molemmissa tehtävissä
Henkilöstömäärä
1-19
20-49
50-99
100-250
yli 250
Onko työnantajasi rikkonut viimeisen 12 kuukauden sisällä työehtosopimusta tai lakia?
24%
25%
28%
30%
29%
37%
44%
44%
28%
32%
61%
60%
46%
44%
50%
45%
37%
39%
53%
50%
15%
15%
26%
26%
21%
18%
19%
18%
20%
19%
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
2016
2022
Teollisuus
2016
2022
Julkiset palvelualat
2016
2022
Yksityiset palvelualat
2016
2022
Kuljetusala
2016
2022
Yhteensä
kyllä ei en osaa sanoa
Onko työnantajasi tehnyt viimeisen 12 kuukauden aikana
seuraavaksi mainittuja työelämän laki- ja
sopimusrikkomuksia?
0
5
6
7
9
11
12
13
14
15
16
18
26
95
85
86
79
82
73
77
72
76
79
69
71
63
5
10
8
15
9
16
12
15
10
6
15
11
11
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Onko työnantajasi maksanut palkkoja pimeänä?
Jättikö työnantajasi työntekijöille kuuluvia yötyölisiä maksamatta?
Jättikö työnantajasi työntekijöille kuuluvia lomarahoja maksamatta?
Rikkoiko työnantajasi tasa-arvolakia?
Jättikö työnantajasi työntekijöille kuuluvia vuorotyö- tai viikonloppulisiä…
Rikkoiko työnantajasi työsopimuslakia?
Rikkoiko työnantajasi paikallista sopimusta työehdoista?
Rikkoiko työnantajasi yhteistoimintalakia?
Jättikö työnantajasi työntekijöille kuuluvia ylityölisiä maksamatta?
Jättikö työnantajasi työntekijöille kuuluvia palkkoja maksamatta?
Rikkoiko työnantajasi työturvallisuuslakia?
Rikkoiko työnantajasi työaikalakia, kuten lepoaikasäännöksiä?
Rikkoiko työnantajasi voimassa olevaa työehtosopimusta?
Kyllä Ei En osaa sanoa
Rikkoiko työnantajasi työehtosopimusta?
18%
21%
34%
41%
26%
74%
62%
55%
45%
63%
7%
18%
11%
15%
11%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Teollisuus
Julkiset palvelualat
Yksityiset palvelualat
Kuljetusala
Yhteensä
Kyllä Ei En osaa sanoa
Rikkoiko työnantajasi työaikalakia, kuten lepoaikasäännöksiä?
12%
17%
22%
23%
18%
81%
74%
63%
65%
72%
8%
9%
15%
13%
11%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Teollisuus
Kuljetusala
Julkiset palvelualat
Yksityiset palvelualat
Yhteensä
Kyllä Ei En osaa sanoa
Rikkoiko työnantajasi työturvallisuuslakia?
15%
15%
16%
24%
16%
65%
74%
67%
65%
69%
21%
11%
17%
12%
15%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Julkiset palvelualat
Teollisuus
Yksityiset palvelualat
Kuljetusala
Yhteensä
Kyllä Ei En osaa sanoa
Jättikö työnantajasi työntekijöille kuuluvia palkkoja maksamatta?
11%
16%
17%
20%
15%
85%
77%
75%
73%
79%
4%
7%
8%
8%
6%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Teollisuus
Kuljetusala
Julkiset palvelualat
Yksityiset palvelualat
Yhteensä
Kyllä Ei En osaa sanoa
Jättikö työnantajasi työntekijöille kuuluvia ylityölisiä maksamatta?
11%
15%
15%
16%
14%
84%
71%
75%
69%
76%
5%
15%
10%
15%
10%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Teollisuus
Kuljetusala
Julkiset palvelualat
Yksityiset palvelualat
Yhteensä
Kyllä Ei En osaa sanoa
Saivatko työpaikkasi luottamushenkilöt kuluvana vuonna
työstä vapautusta luottamustehtävien hoitoon
työehtosopimusten mukaisesti?
4%
10%
12%
14%
10%
16%
11%
14%
15%
13%
75%
78%
71%
72%
75%
5%
1%
4%
0%
2%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Julkiset palvelualat
Teollisuus
Yksityiset palvelualat
Kuljetusala
Yhteensä
Aiempaa helpommin Aiempaa vaikeammin Ei muutosta En osaa sanoa
Painostiko työnantajasi kuluvana vuonna työpaikkasi
luottamushenkilöitä sopimaan heikennyksistä?
10%
12%
13%
15%
12%
78%
80%
81%
77%
80%
12%
8%
5%
8%
8%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Julkiset palvelualat
Yksityiset palvelualat
Teollisuus
Kuljetusala
Yhteensä
Kyllä Ei En osaa sanoa
Jos edelliseen kyllä:
Johtiko painostus työolojen heikentymiseen?
14%
22%
29%
32%
23%
80%
61%
64%
47%
65%
6%
17%
7%
21%
12%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Teollisuus (n49)
Julkiset palvelualat (n18)
Kuljetusala (n14)
Yksityiset palvelualat (n34)
Yhteensä (n115)
Kyllä Ei En osaa sanoa
1 de 14

Recomendados

Paikallinen sopiminen SAK:laisilla työpaikoilla por
Paikallinen sopiminen SAK:laisilla työpaikoillaPaikallinen sopiminen SAK:laisilla työpaikoilla
Paikallinen sopiminen SAK:laisilla työpaikoillaSuomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
154 visualizações23 slides
SAK:n luottamushenkilöpaneeli helmikuu 2018 por
SAK:n luottamushenkilöpaneeli helmikuu 2018SAK:n luottamushenkilöpaneeli helmikuu 2018
SAK:n luottamushenkilöpaneeli helmikuu 2018Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
208 visualizações26 slides
SAK:n luottamushenkilöpaneeli joulukuu 2013 - Luottamushenkilöiden toiminnan ... por
SAK:n luottamushenkilöpaneeli joulukuu 2013 - Luottamushenkilöiden toiminnan ...SAK:n luottamushenkilöpaneeli joulukuu 2013 - Luottamushenkilöiden toiminnan ...
SAK:n luottamushenkilöpaneeli joulukuu 2013 - Luottamushenkilöiden toiminnan ...Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
552 visualizações15 slides
Keikkatyön laajuus SAK:laisilla työpaikoilla – SAK:n luottamushenkilöpaneeli ... por
Keikkatyön laajuus SAK:laisilla työpaikoilla – SAK:n luottamushenkilöpaneeli ...Keikkatyön laajuus SAK:laisilla työpaikoilla – SAK:n luottamushenkilöpaneeli ...
Keikkatyön laajuus SAK:laisilla työpaikoilla – SAK:n luottamushenkilöpaneeli ...Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
1.1K visualizações17 slides
Ilmastomuutokseen sopeutuminen työpaikoilla por
Ilmastomuutokseen sopeutuminen työpaikoillaIlmastomuutokseen sopeutuminen työpaikoilla
Ilmastomuutokseen sopeutuminen työpaikoillaSuomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
107 visualizações26 slides
kesatyontekijoiden-palkkaaminen.pdf por
kesatyontekijoiden-palkkaaminen.pdfkesatyontekijoiden-palkkaaminen.pdf
kesatyontekijoiden-palkkaaminen.pdfSuomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
27 visualizações15 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais de Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK

Ilmastonmuutoksen huomiointi SAK:laisilla aloilla 2019 ja 2023 por
Ilmastonmuutoksen huomiointi SAK:laisilla aloilla 2019 ja 2023Ilmastonmuutoksen huomiointi SAK:laisilla aloilla 2019 ja 2023
Ilmastonmuutoksen huomiointi SAK:laisilla aloilla 2019 ja 2023Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
26 visualizações12 slides
koyhyysriski-sak-aloilla-jasentutkimus-2023.pdf por
koyhyysriski-sak-aloilla-jasentutkimus-2023.pdfkoyhyysriski-sak-aloilla-jasentutkimus-2023.pdf
koyhyysriski-sak-aloilla-jasentutkimus-2023.pdfSuomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
92 visualizações6 slides
haastattelututkimus-duunareiden-palkkakoyhyydesta.pdf por
haastattelututkimus-duunareiden-palkkakoyhyydesta.pdfhaastattelututkimus-duunareiden-palkkakoyhyydesta.pdf
haastattelututkimus-duunareiden-palkkakoyhyydesta.pdfSuomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
335 visualizações34 slides
Occupational health care in a nutshell por
Occupational health care in a nutshellOccupational health care in a nutshell
Occupational health care in a nutshellSuomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
70 visualizações2 slides
Företagshälsovården i ett nötskal por
Företagshälsovården i ett nötskalFöretagshälsovården i ett nötskal
Företagshälsovården i ett nötskalSuomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
47 visualizações2 slides
luottamus-tyopaikan-supervoima.pdf por
luottamus-tyopaikan-supervoima.pdfluottamus-tyopaikan-supervoima.pdf
luottamus-tyopaikan-supervoima.pdfSuomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
83 visualizações38 slides

Mais de Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK(20)

Laki- ja sopimusrikkomukset työpaikalla

 • 1. Laki- ja sopimusrikkomukset työpaikalla SAK:n luottamushenkilöpaneeli Lokakuu 2022 N=970 Aineisto kerättiin 23.-30.9.2022
 • 2. Yhteenveto laki- ja sopimusrikkomuksista (1/2) Niiden työnantajien osuus, jotka rikkoivat luottamushenkilöiden vastausten perusteella työehtosopimusta tai lakia, nousi 28 prosentista 32 prosenttiin vuodesta 2016 vuoteen 2022. Toimialoittain tarkasteltuna vuonna 2022 laki- ja sopimusrikkomukset ovat yleisimpiä kuljetusalalla. Sen luottamushenkilöistä 44 prosenttia arvioi, että työnantaja on rikkonut lakia tai työehtosopimusta viimeisen 12 kuukauden aikana. Vastaava luku yksityisellä palvelualalla on 37 prosenttia, julkisella palvelualalla 30 prosenttia ja teollisuudessa 25 prosenttia. Työnantajan tekemät laki- ja sopimusrikkomukset kasvoivat voimakkaimmin yksityisellä palvelualalla. Niiden luottamushenkilöiden osuus, joiden mukaan työnantaja teki laki- tai sopimusrikkomuksen viimeisen 12 kuukauden aikana, nousi kahdeksalla prosenttiyksiköllä vuodesta 2016 vuoteen 2022. Vastaava luku julkisella palvelualalla on kaksi prosenttiyksikköä ja teollisuudessa yksi prosenttiyksikkö. Kuljetusalan laki- ja sopimusrikkomukset pysyivät samalla tasolla vuodesta 2016 vuoteen 2022. Yhdelläkään SAK:n toimialalla työnantajien tekemien laki- ja sopimusrikkomusten määrä ei vähentynyt tarkasteluajanjaksolla.
 • 3. Yhteenveto laki- ja sopimusrikkomuksista (2/2) SAK:laisten alojen neljä yleisintä laki- ja sopimusrikkomusta ovat vastausten perusteella työehtosopimuksen rikkominen, työaikalain rikkominen, työturvallisuuslain rikkominen ja työntekijöille kuuluvien palkkojen maksamatta jättäminen. Laki- ja sopimusrikkomuksista niiden esiintyvyyden perusteella harvinaisimpia ovat luottamushenkilöiden mukaan palkkojen maksaminen pimeänä, työntekijöille kuuluvien yötyölisien jättäminen maksamatta, lomarahojen jättäminen maksamatta ja tasa-arvolain rikkominen. Luottamushenkilöistä useampi kuin joka neljäs (26 %) ilmoittaa, että työnantaja on rikkonut viimeisen 12 kuukauden aikana työehtosopimusta. Kuljetusalan luottamushenkilöistä 41 prosenttia arvioi, että viimeisen 12 kuukauden aikana työnantaja on rikkonut työehtosopimusta. Vastaava luku yksityisellä palvelualalla on 34 prosenttia, julkisella palvelualalla 21 prosenttia ja teollisuudessa 18 prosenttia. Luottamushenkilöistä lähes joka viides (18 %) ilmoittaa, että työnantaja on rikkonut viimeisen 12 kuukauden aikana työaikalakia. Yksityisen palvelualan luottamushenkilöistä 23 prosenttia arvioi, että viimeisen 12 kuukauden aikana työnantaja on rikkonut työaikalakia. Vastaava luku julkisella palvelualalla on 22 prosenttia, kuljetusalalla 17 prosenttia ja teollisuudessa 12 prosenttia.
 • 4. Vastaajat (n 970) % 31 39 24 7 58 23 19 11 20 18 16 36 Sektori Yksityiset palvelualat Teollisuus Julkinen sektori Kuljetusalat Luottamustehtävä Luottamusmies Työsuojeluvaltuutettu Molemmissa tehtävissä Henkilöstömäärä 1-19 20-49 50-99 100-250 yli 250
 • 5. Onko työnantajasi rikkonut viimeisen 12 kuukauden sisällä työehtosopimusta tai lakia? 24% 25% 28% 30% 29% 37% 44% 44% 28% 32% 61% 60% 46% 44% 50% 45% 37% 39% 53% 50% 15% 15% 26% 26% 21% 18% 19% 18% 20% 19% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 2016 2022 Teollisuus 2016 2022 Julkiset palvelualat 2016 2022 Yksityiset palvelualat 2016 2022 Kuljetusala 2016 2022 Yhteensä kyllä ei en osaa sanoa
 • 6. Onko työnantajasi tehnyt viimeisen 12 kuukauden aikana seuraavaksi mainittuja työelämän laki- ja sopimusrikkomuksia? 0 5 6 7 9 11 12 13 14 15 16 18 26 95 85 86 79 82 73 77 72 76 79 69 71 63 5 10 8 15 9 16 12 15 10 6 15 11 11 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Onko työnantajasi maksanut palkkoja pimeänä? Jättikö työnantajasi työntekijöille kuuluvia yötyölisiä maksamatta? Jättikö työnantajasi työntekijöille kuuluvia lomarahoja maksamatta? Rikkoiko työnantajasi tasa-arvolakia? Jättikö työnantajasi työntekijöille kuuluvia vuorotyö- tai viikonloppulisiä… Rikkoiko työnantajasi työsopimuslakia? Rikkoiko työnantajasi paikallista sopimusta työehdoista? Rikkoiko työnantajasi yhteistoimintalakia? Jättikö työnantajasi työntekijöille kuuluvia ylityölisiä maksamatta? Jättikö työnantajasi työntekijöille kuuluvia palkkoja maksamatta? Rikkoiko työnantajasi työturvallisuuslakia? Rikkoiko työnantajasi työaikalakia, kuten lepoaikasäännöksiä? Rikkoiko työnantajasi voimassa olevaa työehtosopimusta? Kyllä Ei En osaa sanoa
 • 7. Rikkoiko työnantajasi työehtosopimusta? 18% 21% 34% 41% 26% 74% 62% 55% 45% 63% 7% 18% 11% 15% 11% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Teollisuus Julkiset palvelualat Yksityiset palvelualat Kuljetusala Yhteensä Kyllä Ei En osaa sanoa
 • 8. Rikkoiko työnantajasi työaikalakia, kuten lepoaikasäännöksiä? 12% 17% 22% 23% 18% 81% 74% 63% 65% 72% 8% 9% 15% 13% 11% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Teollisuus Kuljetusala Julkiset palvelualat Yksityiset palvelualat Yhteensä Kyllä Ei En osaa sanoa
 • 9. Rikkoiko työnantajasi työturvallisuuslakia? 15% 15% 16% 24% 16% 65% 74% 67% 65% 69% 21% 11% 17% 12% 15% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Julkiset palvelualat Teollisuus Yksityiset palvelualat Kuljetusala Yhteensä Kyllä Ei En osaa sanoa
 • 10. Jättikö työnantajasi työntekijöille kuuluvia palkkoja maksamatta? 11% 16% 17% 20% 15% 85% 77% 75% 73% 79% 4% 7% 8% 8% 6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Teollisuus Kuljetusala Julkiset palvelualat Yksityiset palvelualat Yhteensä Kyllä Ei En osaa sanoa
 • 11. Jättikö työnantajasi työntekijöille kuuluvia ylityölisiä maksamatta? 11% 15% 15% 16% 14% 84% 71% 75% 69% 76% 5% 15% 10% 15% 10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Teollisuus Kuljetusala Julkiset palvelualat Yksityiset palvelualat Yhteensä Kyllä Ei En osaa sanoa
 • 12. Saivatko työpaikkasi luottamushenkilöt kuluvana vuonna työstä vapautusta luottamustehtävien hoitoon työehtosopimusten mukaisesti? 4% 10% 12% 14% 10% 16% 11% 14% 15% 13% 75% 78% 71% 72% 75% 5% 1% 4% 0% 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Julkiset palvelualat Teollisuus Yksityiset palvelualat Kuljetusala Yhteensä Aiempaa helpommin Aiempaa vaikeammin Ei muutosta En osaa sanoa
 • 13. Painostiko työnantajasi kuluvana vuonna työpaikkasi luottamushenkilöitä sopimaan heikennyksistä? 10% 12% 13% 15% 12% 78% 80% 81% 77% 80% 12% 8% 5% 8% 8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Julkiset palvelualat Yksityiset palvelualat Teollisuus Kuljetusala Yhteensä Kyllä Ei En osaa sanoa
 • 14. Jos edelliseen kyllä: Johtiko painostus työolojen heikentymiseen? 14% 22% 29% 32% 23% 80% 61% 64% 47% 65% 6% 17% 7% 21% 12% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Teollisuus (n49) Julkiset palvelualat (n18) Kuljetusala (n14) Yksityiset palvelualat (n34) Yhteensä (n115) Kyllä Ei En osaa sanoa